Byla 2-1009/2012
Dėl Šiaulių apygardos teismo 2012 m. vasario 29 d. nutarties, A. J. individualios įmonės bankroto byloje (civilinė byla Nr. B2-31-267/2012)

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Danutės Gasiūnienės ir Gintaro Pečiulio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal kreditoriaus A. J. atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2012 m. vasario 29 d. nutarties, A. J. individualios įmonės bankroto byloje (civilinė byla Nr. B2-31-267/2012).

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Šiaulių apygardos teismas 2009 m. sausio 14 d. nutartimi iškėlė A. J. individualiai įmonei bankroto bylą.

5Šiaulių apygardos teismo 2011 m. sausio 14 d. nutartimi kreditorius UAB „Jurgio baldai“, kurio patvirtintas kreditorinis reikalavimas bankrutuojančiai A. J. individualiai įmonei sudarė 123 005,56 Lt, buvo pakeistas jo teisių perėmėju A. J..

6Bankrutavusios A. J. individualios įmonės administratorius 2012-01-23 kreipėsi į teismą su prašymu dėl UAB „Jurgio baldai“ reiškiamo 123 005,56 Lt kreditorinio reikalavimo, perimto iš A. J., tvirtinimo. Nurodė, kad į administratorių kreipėsi UAB ,,Jurgio baldai“, prašydami priimti 123 005,56 Lt kreditorinį reikalavimą ir pakeisti kreditorių, kadangi perėmė reikalavimo teisę į A. J. individualios įmonės 123 005,56 Lt skolą iš kreditoriaus A. J.. Administratorius prašė nagrinėti UAB „Jurgio baldai“ pareikštą kreditorinį reikalavimą teismo posėdyje, kviečiant į teismo posėdį įmonės kreditorius.

72012-02-08 administratorius pateikė teismui prašymą netvirtinti UAB „Jurgio baldai“ kreditorinio reikalavimo, nes prašymas grindžiamas 2011-12-30 reikalavimo perleidimo sutartimi, kuri yra niekinė ir negaliojanti, nes A. J. turtas ir turtinės teisės yra areštuotos.

8Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šilalės skyrius taip pat prašė netvirtinti UAB „Jurgio baldai“ kreditorinio reikalavimo. Nurodė, kad A. J. turtas yra areštuotas. Atkreipė teismo dėmesį, kad pagal Lietuvos Apeliacinio teismo praktiką (2009-07-02 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-683/2009) bankrutuojančios individualios įmonės savininko turima reikalavimo teisė yra turtinė teisė, kuri, kaip ir bet koks kitas turtas, gali būti panaudota bankrutuojančios individualios įmonės kreditorių reikalavimų tenkinimui.

9II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

10Šiaulių apygardos teismas 2012 m. vasario 29 d. nutartimi atsisakė tvirtinti pareiškėjo UAB ,,Jurgio baldai“ reiškiamą 123 005,56 Lt kreditorinį reikalavimą bankrutavusiai A. J. individualiai įmonei. Teismas, įvertinęs pateiktus dokumentus, konstatavo, kad 2011-12-30 reikalavimo teisės perleidimo sutartis yra niekinis sandoris, negaliojantis nuo sudarymo momento ir nesukeliantis teisinių pasekmių (CK 1.78 str.), kadangi minėtoje sutartyje nenurodytas sutarties objektas, t. y. nenurodyta kokią reikalavimo teisę A. J. perleidžia jo paties vadovaujamai UAB „Jurgio baldai“, kurios vienintelė akcininkė yra bankrutavusios įmonės savininko A. J. motina S. J.. Taip pat teismas nurodė, kad nagrinėjamu atveju yra akivaizdu, jog reikalavimo teisės perleidimo sandoris pažeistų imperatyvias įstatymo nuostatas, o tuo pačiu ir bankrutavusios A. J. įmonės kreditorių interesus, nes bandoma perleisti areštuotas A. J. turtines teises siekiant išvengti bankrutavusios įmonės (neribotos civilinės atsakomybės juridinio asmens) ir jos savininko skolų išieškojimo nukreipimo į A. J. turimą reikalavimo teisę (CK 1.5 str., 2.50 str., ĮBĮ 1, 3, 10, 26 straipsniai).

11III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

12Kreditorius A. J. atskiruoju skundu prašo Šiaulių apygardos teismo 2012 m. vasario 29 d. sprendimą panaikinti ir patvirtinti UAB ,,Jurgio baldai“ 123 005,56 Lt kreditorinį reikalavimą bankrutuojančiai A. J. individualiai įmonei. Skunde nurodo, kad remiantis CK nuostatomis kreditoriaus reikalavimo teisė yra savarankiškas civilinių teisinių santykių objektas, todėl gali būti perleista kitam asmeniui, tuo tarpu, sutinkamai su CK 6.101 straipsniu kreditorius turi teisę perleisti reikalavimą be skolininko sutikimo. Teismas nepagrįstai, remdamasis reikalavimo teisės perleidimo sandoriu, nepatvirtino UAB ,,Jurgio baldai“ kreditorinio reikalavimo bankrutavusiai A. J. individualiai įmonei. Reikalavimo perleidimo sutartis buvo sudaryta siekiant taikos sutartimi baigti bankroto procesą ir atnaujinti pelningai dirbančios A. J. individualios įmonės veiklą.

13Atsakovas bankrutavusi A. J. individuali įmonė atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo Šiaulių apygardos teismo 2012 m. vasario 29 d. nutartį palikti nepakeistą, o atskirąjį skundą atmesti. Atsiliepime nurodo, kad A. J. yra bankrutavusios A. J. individualios įmonės savininkas ir bendraatsakovis A. J. individualios įmonės bankroto byloje. Siekiant užtikrinti, jog neužtekus įmonės turto, kreditorių finansiniai reikalavimai būtų patenkinti iš dalyvių turto buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės visam A. J. turtui. Esant įsiteisėjusia teismo nutartimi areštuotam visam A. J. turtui, šis neturi teisės turto, įskaitant ir kreditorinio reikalavimo, perleisti. Taip pat areštuoto turto perleidimas prieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms.

14IV. Apeliacinio teismo argumentai

15Atskirasis skundas netenkintinas.

16Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliacinio skundo ribų, taip pat visais atvejais patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 320 str. 2 d.).

17Sandoris – civilinėje apyvartoje dominuojantis civilinių teisių ir pareigų atsiradimo pagrindas (CK1.136 str. 2 d.); sudarydami sandorius asmenys, veikdami civilinių teisinių santykių dalyvių autonomijos principo pagrindu, įgyvendina savo civilinį teisnumą. Civilinių teisinių santykių subjektų autonomijos principas nėra absoliutus – įgyvendindami civilines teises ir vykdydami pareigas, asmenys negali pažeisti imperatyviųjų įstatymo nuostatų ir kitų asmenų teisių bei teisėtų interesų (CK1.137 str.). Kai sandorio sudarymu pažeidžiamos kitų asmenų teisės ir teisėti interesai ar viešasis interesas, tokie pažeidimai šalinami ir pažeistos teisės ginamos taikant sandorio negaliojimo institutą, t. y. jį nuginčijant ar pripažįstant niekiniu (CK1.78 str.). Sandorio negaliojimo instituto esmė yra ta, kad negaliojantis sandoris nesukelia tų padarinių, kurių siekė jo dalyviai, jis sukelia sandorio negaliojimo padarinius. Viešajai tvarkai prieštaraujantys sandoriai yra niekinių sandorių rūšis – pagal CK 1.81 straipsnio 1 dalį viešajai tvarkai ar gerai moralei prieštaraujantis sandoris yra niekinis ir negalioja. Niekinio sandorio teisinius padarinius ir niekinio sandorio faktą teismas konstatuoja ex officio (savo iniciatyva), nepriklausomai nuo dalyvaujančių byloje asmenų reiškiamų reikalavimų (CK 1.78 str. 5 d.).

18Byloje nustatyta, kad Šiaulių apygardos teismas 2009 m. sausio 14 d. nutartimi iškėlė A. J. individualiai įmonei bankroto bylą. Šiaulių apygardos teismas 2009 m. liepos 15 d. nutartimi A. J. įtraukė į A. J. individualios įmonės bankroto bylą bendraatsakoviu ir taikė laikinąsias apsaugos priemones – areštavo visą kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, esantį pas A. J., o taip pat pas trečiuosius asmenis, leidžiant šiuo turtu naudotis. Iš byloje pateiktos 2011 m. gruodžio 30 d. reikalavimo teisės perleidimo sutarties matyti, kad UAB ,,Jurgio baldai“ ir A. J. susitarė, jog reikalavimo perleidėjas (A. J.) perleido reikalavimo perleidėjui (UAB ,,Jurgio baldai“) reikalavimo teisę šioje sutartyje numatytomis sąlygomis (b. l. 8).

19Taigi bylos įrodymai patvirtina, kad reikalavimo perleidimo sutartis buvo sudaryta galiojant Šiaulių apygardos teismo 2009 m. liepos 15 d. nutartimi taikytoms laikinosioms apsaugos priemonėms. Teismo nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo yra privaloma vykdyti (CPK 18 str.). Laikinosios apsaugos priemonės pobūdis – drausti atlikti tam tikrus veiksmus, t. y. nedalyvauti sudarant sandorius, nesudaryti sutarčių ir panašaus pobūdžio – yra įsakmus (CPK 145 str. 1 d. 6 p.), todėl vertinamas kaip imperatyvus. Jis nustatytas viešosios teisės normų – civilinio proceso įstatymo – ir įtvirtintas privalomu vykdyti teismo procesiniu dokumentu – nutartimi dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Sandoris, kuris yra sudarytas pažeidžiant tokį teismo nutartimi nustatytą draudimą, kaip prieštaraujantis viešajai tvarkai yra niekinis ir negalioja (CK1.81 str. 1 d.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. gegužės 9 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Kanalų valymas“ v. UAB „Aukštaitijos vandenys“, bylos Nr. 3K-3-231/2011). Laikinosios apsaugos priemonės galiojimo metu sudarytas sandoris prieštaravo viešajai tvarkai, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai 2011 m. gruodžio 30 d. UAB ,,Jurgio baldai“ ir A. J. sudarytą sandorį kvalifikavo kaip niekinį sandorį, prieštaraujantį viešajai tvarkai. Be to, minėtame sandoryje nenurodytas sutarties objektas, t. y. nenurodyta kokią reikalavimo teisę A. J. perleidžia UAB „Jurgio baldai“, kuriai jis pats vadovauja.

20Atsižvelgdamas į šias aplinkybes, pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė tvirtinti UAB ,,Jurgio baldai“ reiškiamą 123 005,56 Lt kreditorinį reikalavimą bankrutavusiai A. J. individualiai įmonei, kuris buvo grindžiamas 2011 m. gruodžio 30 d. UAB ,,Jurgio baldai“ ir A. J. sudarytu sandoriu.

21Atsižvelgdama į nurodytas aplinkybes bei argumentus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą bei pagrįstą nutartį, kurios naikinti atskirajame skunde nurodytais motyvais pagrindo nėra (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

22Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio pirmosios dalies 1 punktu,

Nutarė

23Šiaulių apygardos teismo 2012 m. vasario 29 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Šiaulių apygardos teismas 2009 m. sausio 14 d. nutartimi iškėlė A. J.... 5. Šiaulių apygardos teismo 2011 m. sausio 14 d. nutartimi kreditorius UAB... 6. Bankrutavusios A. J. individualios įmonės administratorius 2012-01-23... 7. 2012-02-08 administratorius pateikė teismui prašymą netvirtinti UAB... 8. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šilalės skyrius taip pat... 9. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 10. Šiaulių apygardos teismas 2012 m. vasario 29 d. nutartimi atsisakė tvirtinti... 11. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 12. Kreditorius A. J. atskiruoju skundu prašo Šiaulių apygardos teismo 2012 m.... 13. Atsakovas bankrutavusi A. J. individuali įmonė atsiliepimu į atskirąjį... 14. IV. Apeliacinio teismo argumentai... 15. Atskirasis skundas netenkintinas.... 16. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliacinio... 17. Sandoris – civilinėje apyvartoje dominuojantis civilinių teisių ir... 18. Byloje nustatyta, kad Šiaulių apygardos teismas 2009 m. sausio 14 d.... 19. Taigi bylos įrodymai patvirtina, kad reikalavimo perleidimo sutartis buvo... 20. Atsižvelgdamas į šias aplinkybes, pirmosios instancijos teismas pagrįstai... 21. Atsižvelgdama į nurodytas aplinkybes bei argumentus, teisėjų kolegija... 22. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio... 23. Šiaulių apygardos teismo 2012 m. vasario 29 d. nutartį palikti nepakeistą....