Byla e2-1114-892/2017
Dėl avanso ir baudos priteisimo, tretieji asmenys antstolė V. M., S. M

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėja Ieva Pluirienė, sekretoriaujant Liucynai Vasiliauskienei dalyvaujant ieškovui S. M. ieškovo atstovui advokato padėjėjui Remigijui Katinui trečiajam asmeniui S. M. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo S. M. ieškinį atsakovams R. M., H. M., V. M. dėl avanso ir baudos priteisimo, tretieji asmenys antstolė V. M., S. M.

Nustatė

21. Ieškovas patikslintu ieškiniu prašė priteisti iš atsakovės R. M. 14 452,04 Eur avansą už žemės sklypo pirkimą, 4 000 Eur baudą, 6 582,61 Eur palūkanų, 5 procentus metinių palūkanų nuo ieškinio padavimo į teismą dienos 2017-01-26 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas, pakeisti skolininkus H. M. ir V. M. į skolininkę R. M.. 2. Ieškovas patikslintame ieškinyje nurodė, kad 2007 metų rugpjūčio mėnesį ieškojo žemės sklypo pirkimui, važinėjant po apylinkes ir žiūrinėjant sklypus ieškovui buvo pasiūlytas pirkti V. M. ir H. M. priklausantis žemės sklypas, su V. M. ir H. M. apžiūrėjus žemės sklypą buvo sutarta, kad ieškovas perka sklypą, o V. M. ir H. M. iki sandorio sutvarko sandoriui atlikti reikiamus dokumentus. 2007-09-13 tarp ieškovo S. M. ir H. M. bei V. M. notarinėje kontoroje buvo pasirašyta preliminarioji žemės sklypo pirkimo pardavimo sutartis, kuri 2007-09-18 įregistruota VĮ Registrų centre. 2007-12-17 H. M. ir V. M. padovanojo sklypą, dėl kurio buvo pasirašyta preliminarioji pirkimo pardavimo sutartis su ieškovu, savo dukrai atsakovei R. M.. 2009-01-05 mirė V. M., 2016-05-21 mirė H. M.. Ieškovas ieškinyje pažymėjo, kad iki palikėjo mirties viešajame registre buvo išviešinta, kad yra sudaryta preliminarioji žemės sklypo pirkimo pardavimo sutartis su ieškovu S. M., minėtas įrašas įrodo, kad yra prisiimti šalių tam tikri įsipareigojimai dėl sandorio atlikimo, todėl vadovaujantis teismų praktika galima teigti, kad ieškovas tinkamai informavo įpėdinius dėl palikėjo skolos. 3. Teismo posėdyje ieškovas palaikė ieškinio reikalavimus, prašė juos tenkinti. Nurodė, kad žemės sklypo sandoris nebuvo sudarytas dėl pardavėjų V. M. ir H. M. kaltės, nes jie nesutvarkė visų reikiamų dokumentų žemės sklypo perleidimui - nesusitarė su žemės sklype esančio pastato savininku dėl jo įsigijimo. Paaiškino, kad iš pradžių dėl sklypo pardavimo bendradarbiavo su ieškovais, vėliau – su jų dukra atsakove R. M., sudarydamas preliminarią sutartį žinojo, kad žemės sklype stovi namas, tačiau neturėjo informacijos, kam nuosavybės teise jis priklauso. Pažymėjo, kad preliminari sutartis buvo sudaryta ir pinigai perduoti notarų kontoroje. 4. A. R. M. 2017-06-08 buvo įteikti procesiniai dokumentai (ieškinys su priedais) asmeniškai (b.l.6), atsiliepimo į ieškinį negauta. Atsižvelgiant į tai, kad procesiniai dokumentai atsakovei juos siunčiant ieškinyje nurodytu bei deklaruotos gyvenamosios vietos adresu Rastinėnų k., Sudervės sen., Vilniaus rajone, buvo neįteikti, grįžo su atžyma „adresas netikslus“, kitu žinomu atsakovės gyvenamosios vietos adresu procesiniai dokumentai (teismo šaukimas) taip pat nebuvo įteikti (b.l. 9), apie teismo posėdį atsakovei buvo pranešta viešo paskelbimo būdu (( - ) str.). Į teismo posėdį atsakovė neatvyko, prašymų atidėti posėdį nepareiškė, todėl byla nagrinėta atsakovei nedalyvaujant (( - ) str. 2 d.). 5. Tretysis asmuo antstolė V. M. atsiliepimo nepateikė, apie bylos nagrinėjimą jai buvo tinkamai pranešta, prašymų atidėti bylos nagrinėjimą negauta (b.l. 10). 6. Trečiasis asmuo S. M. atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Teismo posėdyje paaiškino, kad V. M. buvo jo dėdė (tėvo brolis), aplinkybių, susijusių su preliminarios sutarties sudarymu nežino, tačiau pažymėjo, kad V. M. ir H. M. gyveno iš pensijos, piktnaudžiavo alkoholiu, todėl manytina, kad jie nebuvo gavę preliminarioje sutartyje nurodytos sumos, nes nebuvo matyti, kad turėtų tokią sumą, nurodė, kad jam priklausantis namas stovėjo V. M. ir H. M. priklausiusiame žemės sklype, tačiau jo nesutiko parduoti, nes name dar gyveno kiti giminaičiai.

3Ieškinys atmestinas 7. Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovas ir V. M. bei H. M. 2007-09-13 sudarė preliminarią sutartį, pagal kurią V. M. ir H. M. iki 2008-09-13 įsipareigojo parduoti ieškovui 28364/43364 dalis 4,3364 ha bendro ploto žemės sklypo, unikalus Nr. 4184-0100-0275, esančio Rastinėnų kaime, Vilniaus rajone, o ieškovas įsipareigojo iki nurodyto termino minėtą turtą nupirkti (sutarties 2.1 punktas). Sutarties 3.1 punkte šalys susitarė, kad parduodamo turto kaina – 400 000 Lt. Sutarties 4.5 punktu V. M. bei H. M. įsipareigojo ketinamo parduoti daikto niekam kitam neparduoti, nedovanoti, nemainyti ir neįkeisti, o pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo dieną pateikti visus šiam sandoriui sudaryti reikiamus dokumentus ir perleisti nuosavybės teises po visiško atsiskaitymo. Sutarties 5.2 punkte buvo numatyta, kad pasirašius sutartį, būsimasis pirkėjas įgyja pirmenybės teisę įsigyti daiktą, ši teisė gali būti registruota VĮ Registrų centre. Sutarties 6.1 punkte nurodyta, kad sudarant sutartį ieškovas perduoda V. M. ir H. M. 49 900 Lt, kurie bus įskaitomi į parduodamo daikto kainą, ketinamo parduoti daikto savininkai gavo iš ieškovo 49 900 Lt šios sutarties pasirašymo metu. Sutarties 6.2 punkte buvo numatyta, kad, jeigu preliminarią sutartį sudariusi šalis nepagrįstai vengia ar atsisako sudaryti pagrindinę sutartį, jį privalo atlyginti kitai šaliai nuostolius. Sutarties 6.3 punkte buvo numatyta, kad šalys susitaria dėl baudos, jeigu būsimasis pirkėjas neįvykdo savo įsipareigojimų, tai jis sumoka ketinamo parduoti daikto savininkams 49 900 Eur baudą, o jeigu ketinamo parduoti daikto savininkai atsisako parduoti minėtą turtą, tai jie sumoka 49 900 Eur baudą būsimam pirkėjui. Sudaryta preliminarioji sutartis buvo įregistruota VĮ „Registrų centre“. 8. 2007-12-17 dovanojimo sutartimi V. M. ir H. M. perleido savo dukrai atsakovei R. M. 28364/43364 dalis žemės sklypo, kurio unikalus Nr. 4184-0100-0275, esančio Vilniaus rajono savivaldybėje, Rastinėnų kaime, Sudervės rajone. S. V. M. ir H. M. sudarė per atstovą – ieškovą. Sutartyje yra žyma, kad 2007-09-13 buvo sudaryta preliminarioji šio sklypo pardavimo sutartis. Sutarties 6.3 punkte yra nurodyta, kad apdovanotojam yra žinoma, kad jis atsako už tas Dovanotojo skolas, kurios neatsiejamai susijusios su dovanojamu daiktu. Būtent minėta nuostata ieškovas grindė pareikštus reikalavimus šioje byloje atsakovei R. M.. 9. CK 6.165 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad preliminarioji sutartis yra šalių susitarimas, pagal kurį jame aptartomis sąlygomis šalys įsipareigoja ateityje sudaryti kitą – pagrindinę – sutartį. Pagal kasacinio teismo praktiką preliminarioji sutartis – tai ikisutartinių santykių stadijoje sudaromas organizacinio pobūdžio susitarimas dėl kitos sutarties sudarymo ateityje; tai nėra susitarimas dėl konkrečių veiksmų (turinčių tam tikrą vertę savaime arba tokių, kuriais perduodama tam tikra vertybė) atlikimo; vienas iš esminių preliminariosios sutarties bruožų yra tas, kad jos negalima reikalauti įvykdyti natūra, tačiau jos pažeidimo (nepagrįsto vengimo ar atsisakymo sudaryti pagrindinę sutartį) atveju kaltoji šalis privalo atlyginti kitai šaliai padarytus nuostolius (Lietuvos A. T. Civilinių bylų skyriaus plenarinės sesijos 2006 m. lapkričio 6 d. nutarimas civilinėje byloje Nr. 3K-P-382/2006; 2010 m. vasario 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-82/2010; kt.). Taigi preliminariosios sutarties objektas yra ne turtas, veiksmų rezultatas ar pan., dėl kurių įgijimo susitaria sutarties šalys, bet kitos sutarties sudarymas ateityje (Lietuvos A. T. 2011 m. balandžio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-166/2011; kt.). Susitarimas dėl būsimo nekilnojamojo daikto pirkimo ir pardavimo (kaip nagrinėjamu atveju) gali būti preliminariosios sutarties dalyku (CK 6.165 straipsnis) dalyku. Nesudarius pagrindinės pirkimo – pardavimo sutarties, nukentėjusios šalies interesai ginami taikant nuostolių institutą, tačiau nuostolius yra pagrindas priteisti iš kitos sandorio šalies konstatavus, kad nepagrįstai buvo atsisakyta sudaryti pagrindinę turto pirkimo – pardavimo sutartį. Jeigu pagal preliminariąją sutartį pardavėjo gautos lėšos kvalifikuojamos kaip avansas (CK 6.309 str. 2 d.), tai nesudarius pagrindinės sutarties, pardavėjas netenka teisinio pagrindo jas turėti ir jos turi būti grąžinamos pirkėjui kaip be teisinio pagrindo įgytas turtas (Lietuvos A. T. Civilinių bylų skyriaus teisėjų plenarinės sesijos 2006 m. lapkričio 4 d. nutarimas civilinėje byloje Nr. 3K-P-382/2006; 2007 m. vasario 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-72/2007; 2007 m. lapkričio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-497/2007). 10. Bylos duomenimis nustatyta, kad iki preliminarioje sutartyje nurodyto termino pagrindinei sutarčiai sudaryti joje nurodytas turtas (dalis žemės sklypo) 2007-12-17 Dovanojimo sutartimi buvo perleistas atsakovei. Sutarties 2.1.7 punkte yra nurodyta, kad dėl perleidžiamo turto buvo sudaryta preliminari sutartis, tačiau dovanojimo sutartyje nebuvo numatytas atsakovės R. M. įsipareigojimas sudaryti su pirkėju (ieškovu) pagrindinę žemės sklypo dalies pirkimo-pardavimo sutartį preliminarioje sutartyje numatytais terminais, sąlygomis bei tvarka, grąžinti sumokėtą avansą ar atlyginti kitus pagal ieškovo ir V. M. bei H. M. sudarytą preliminarią sutartį atsiradusius nuostolius. Todėl, viena vertus, ieškovas, pardavėjams V. M. ir H. M. perleidus turtą atsakovei R. M. įgijo teisę nutraukti sutartį ir reikalauti, jog pardavėjai V. M. ir H. M. grąžintų sumokėtas pagal preliminarią sutartį sumas bei atlygintų ieškovo patirtus nuostolius. Tačiau, kaip matyti iš dovanojimo sutarties, ją sudarė V. M. ir H. M., atstovaujami ieškovo, taigi, ieškovas ne tik žinojo, bet ir pritarė žemės sklypo dalies, dėl kurio buvo sudaręs preliminarią sutartį, perleidimui kitam asmeniui - atsakovei R. M. suprasdamas (negalėdamas nesuprasti), kad ateityje preliminari sutartis negalės būti įvykdyta (CK 1.5 str.). Ši aplinkybė yra svarbi vertinant ieškovo pateikto reikalavimo pagrįstumą bei jo veiksmų sąžiningumą. 11. Lietuvos Respublikos CK 6.474 str. numatyta, kad, jeigu ko kita nenustato įstatymai ar sutartis, apdovanotasis atsako tik už tas dovanotojo skolas, kurios neatsiejamai susijusios su dovana. Būtent tokia nuostata buvo numatyta ir 2007-12-17 V. M. ir H. M. bei R. M. sudarytos Dovanojimo sutarties 6.3 punkte. Tačiau ieškovo teisė reikalauti grąžinti pagal preliminarią sutartį sumokėtą avansą bei baudą negali būti vertinama kaip skola, neatsiejamai susijusios su nekilnojamu daiktu. Minėta, kad preliminariosios sutarties objektas yra ne turtas, veiksmų rezultatas ar pan., dėl kurių įgijimo susitaria sutarties šalys, bet kitos sutarties sudarymas ateityje, kurio neįvykdymo atveju šalys turi teisę reikšti reikalavimus dėl nuostolių priteisimo ar sumokėtų sumų grąžinimo. Vien aplinkybė, kad preliminarioje sutartyje nekilnojamas daiktas (žemės sklypo dalis) buvo įsipareigoto sudaryti sandorio objektas, nesudaro pagrindo teigti, kad ieškovo pareikštas reikalavimas apdovanotojui (atsakovei R. M.) dėl avanso grąžinimo ir nuostolių priteisimo galėtų, remiantis CK 6.165 str. nuostatomis, būti vertinamas kaip skola, neatsiejamai susijusi su dovanojamu daiktu (CK 6.165 str., 6.474 str.). Pažymėtina ir tai, kad pagal CK 6.467 str. dovanojimo sutartis, numatanti apdovanotojo pareigą sumokėti skolas ar įvykdyti kitokias prievoles, kurios dar neegzistuoja sutarties sudarymo momentu, negalioja, išskyrus atvejus, kai būsima skola ar prievolė sutartyje tiksliai numatyta. D. V. Michalkevič ir H. M. prievolė grąžinti preliminarioje sutartyje numatytą avansą bei sumokėti baudą už preliminarios sutarties neįvykdymą neegzistavo dovanojimo sutarties sudarymo momentu, tokia prievolė nebuvo tiksliai apibrėžta dovanojimo sutartyje. Atsižvelgiant į išdėstytą, ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovės R. M. preliminarioje sutartyje, sudarytoje tarp V. M. ir H. M. ir ieškovo S. M., nurodytą avansą ir baudą, o taip pat reikalavimas priteisti palūkanas atmestinas kaip nepagrįstas (CK 6.165 str., ( - ) str.). Papildomai pažymėtina, kad nors ieškovas nurodė, kad preliminari sutartis buvo sudaroma notarų biure, kitų įrodymų, patvirtinančių minėtą aplinkybę, į bylą nebuvo pateikta – pateiktoje preliminarioje sutartyje nėra atžymų, kad ji buvo tvirtinta notaro (( - ) str.). Teismo posėdyje ieškovas paaiškino, kad žemės sklypo dalies pardavimo sutartis vėliau nebuvo sudaryta dėl to, kad nebuvo sutvarkyti žemės sklypo dokumentai, tačiau atkreiptinas dėmesys, kad jokių įsipareigojimų pardavėjams V. M. ir H. M. dėl žemės sklypo dokumentų sutvarkymo ar sklype esančio namo įsigijimo preliminarioje sutartyje nebuvo numatyta. Ieškovas teismo posėdyje paaiškino, kad anksčiau, dar V. M. ir H. M. esant gyviems, neteikė ieškinio dėl avanso grąžinimo bei baudos priteisimo galvodamas, kad minėtų sumų negalima susigrąžinti, tačiau tokie ieškovo paaiškinimai yra neįtikinami, nes neatitinka apdairaus, rūpestingo asmens elgesio (CK 1.5 str.). Minėtų aplinkybių visuma sudaro pagrindą laikyti labiau įtikinimais trečiojo asmens paaiškinimus, kad pagal 2007-09-13 preliminarią sutartį joje nurodyto dydžio avansas nebuvo perduotas H. M. ir V. M. nei priešingai, ir tokia išvada sudaro papildomą pagrindą atmesti ieškovo reikalavimą kaip nepagrįstą (CK 1.5 str., 1.137 str. 1 d., 2 d., 5 d., ( - ) str.). 12. Ieškovas patikslintame ieškinyje buvo pateikęs prašymą pakeisti atsakovus V. M. ir H. M. jų teisių perėmėjais, tačiau teismo posėdyje ieškovas ir jo atstovas nurodė tokio prašymo nepalaikantys, pateikė duomenis, kad po V. M. ir H. M. mirties palikimas nebuvo priimtas. Esant nurodytoms aplinkybėms, byla atsakovų V. M. ir H. M. atžvilgiu nutrauktina (( - ) str. 4 p.). 13. Teismo turėtos procesinių dokumentų įteikimo išlaidos sudarė 14,20 Eur, atmetus ieškovo ieškinį, jos priteisiamos iš ieškovo S. M. (CPK 96 str. 2 d.). Teismas, vadovaudamasis LR CPK 96 str., 270 str., 293 str,

Nutarė

4I. S. M. reikalavimus atsakovei R. M. atmesti.

5Bylą atsakovų V. M. ir H. M. atžvilgiu nutraukti.

6Priteisti iš ieškovo S. M., a.k. ( - ) 14,20 Eur (keturiolika eurų 20 ct) bylinėjimosi išlaidų valstybei (gavėjas Vilniaus apskrities VMI, gavėjo bankas Swedbank, a. s. ( - ), įmokos kodas 5660).

7Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

Ryšiai