Byla 2-1602-370/2015
Dėl iškeldinimo iš negyvenamųjų patalpų

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danguolė Martinavičienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo Nordea Bank AB Lietuvos skyriaus atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2015 m. birželio 22 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-1513-657/2015 pagal ieškovų Nordea Bank AB Lietuvos skyriaus bei bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „INGERO“ bankroto administratoriaus ieškinį atsakovui viešajai įstaigai „Ekotenisas“ dėl iškeldinimo iš negyvenamųjų patalpų, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Kauno apygardos teismo 2015 m. sausio 20 d. nutartimi civilinė byla pagal BUAB „Ingero“ ieškinį atsakovui VšĮ „Ekotenisas“ dėl iškeldinimo iš patalpų ir įpareigojimo perduoti patalpas ieškovei bei Nordea Bank AB Lietuvos skyriaus (toliau – Bankas), atstovaujančio BUAB „Ingero“, netiesioginį ieškinį atsakovui VšĮ „Ekotenisas“ dėl iškeldinimo iš negyvenamųjų patalpų iš Kauno apygardos teismo civilinės bylos Nr. 2-1020-657/2015 buvo išskirta į atskirą civilinę bylą Nr. 2-1513-657/2015.

4Atsakovas VšĮ „Ekotenisas“ pareiškė teismui prašymą CPK 163 straipsnio 3 punkto pagrindu sustabdyti šios civilinės bylos nagrinėjimą iki bus priimtas galutinis sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-1020-657/2015 dėl BUAB „Ingero“ administratoriaus sprendimų panaikinimo.

5BUAB „Ingero“ bankroto administratoriaus atstovė bylos sustabdymo klausimą prašė spręsti teismo nuožiūra.

6Bankas teismo prašė netenkinti atsakovo prašymo dėl bylos sustabdymo. Nurodė, kad bylos nagrinėjimas stabdomas neturint pakankamai duomenų, būtinų ginčui išnagrinėti, o nagrinėjamu atveju yra visi reikšmingi duomenys, byla yra išnagrinėta, iš esmės liko tik baigiamosios kalbos, todėl toks prašymas reiškia proceso vilkinimą.

7II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

8Kauno apygardos teismas 2015 m. birželio 22 d. nutartimi atsakovo prašymą dėl bylos sustabdymo tenkino.

9Nurodė, kad nagrinėjamu atveju reikalaujama atsakovą iškeldinti iš patalpų bei perduoti patalpas BUAB „Ingero“ remiantis tomis pačiomis aplinkybėmis ir tais pačiais administratoriaus sprendimais dėl patalpų atlaisvinimo, kurių pagrindu iš atsakovo reikalaujama atlaisvinti patalpas ir iš esmės nuspręsta netęsti (nevykdyti) jungtinės veiklos sutarties, ginčijamų civilinėje byloje Nr. 2-1020-657/2015. Ieškinys minėtoje civilinėje byloje tenkintas, tačiau yra neįsiteisėjęs ir apskųstas apeliacine tvarka (Lietuvos apeliacinio teismo civilinė byla Nr. 2A-805/2015).

10Teismas, įvertinęs bylos medžiagą, šalių paaiškinimus bei Kauno apygardos teismo 2015 m. kovo 23 d. sprendime, priimtame civilinėje byloje Nr. 2-1020-657/2015, nurodytas aplinkybes, sprendė, kad tarp nurodytos ir nagrinėjamos civilinių bylų yra tiesioginis teisinis ryšys, t. y., kad teismo sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-1020-657/2015 nustatyti faktai savo teisine galia turės įrodomąją ar prejudicinę teisinę reikšmę būsimam teismo sprendimui nagrinėjamoje byloje, todėl bylą sustabdė CPK 163 straipsnio 3 punkto pagrindu, iki bus išnagrinėta civilinė byla Nr. 2-1020-657/2015 .

11III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

12Bankas (apeliantas) atskirajame skunde prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2015 m. birželio 22 d. nutartį. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais pagrindiniais argumentais:

  1. Nebuvo pagrindo bylos stabdyti CPK 163 straipsnio 3 punkto pagrindu. Dėl atsakovo iškeldinimo yra inicijuota daugiau bylų: 1) bankroto administratoriaus ieškinio pagrindu buvo iškelta byla dėl atsakovo iškeldinimo iš bankrutuojančiai įmonei priklausančių patalpų (civilinė byla Nr. 2-17994-800/2014); 2) bankrutuojančios įmonės kreditoriaus UAB „SPBI” ieškinio pagrindu iškelta byla (civilinės bylos Nr. 2-1020-657/2015); 3) banko netiesioginio ieškinio pagrindu iškelta byla (civilinės bylos Nr. 2-19296-429/2014). Nagrinėjamą ir UAB „SPBI“ inicijuotą bylą nagrinėjo ta pati teisėja Žibutė Budžienė, todėl jai yra žinomas abiejų bylų faktinis pagrindas. UAB „SPBI“ inicijuotoje byloje nėra ir nebuvo jokių papildomų įrodymų, kurių bylą nagrinėjanti teisėja nežinotų, ar nebūtų įvertinusi. Teisėja turėjo ir turi visas galimybes nustatyti bylos nagrinėjimui reikšmingas aplinkybes, dėl to neprivalo laukti, kol jas nustatys Lietuvos apeliacinis teismas, apeliacine tvarka nagrinėjantis UAB „SPBI“ inicijuotą bylą. Atsižvelgiant į tai, bylos sustabdymas yra ne tik neproporcingas, bet ir neatitinka CPK 163 straipsnio 3 punkte įtvirtinto bylos stabdymo pagrindo.
  2. Pirmosios instancijos teismas anksčiau priimtose nutartyse pats yra ne kartą konstatavęs, kad tarp nagrinėjamos bylos ir UAB „SPBI“ inicijuotos bylos nėra tokio tarpusavio ryšio, kuris trukdytų šias bylas nagrinėti atskirai. Teismo pozicijos pasikeitimas yra nepagrįstas ir negali būti grindžiamas tariamų aplinkybių pasikeitimu, nes tokių neatsirado.
  3. Skundžiama nutartis sudaro pagrindą nepagrįstai vilkinti tiek nagrinėjamą bylą, tiek bendrovės bankroto bylą. Įmonę pripažinus bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto pasibaigė jungtinės veiklos sutartis ir atsakovo pareikalauta išsikeldinti iš Jungtinės veiklos sutarties pagrindu naudojamų bendrovės patalpų. Bendrovės bankroto byla trunka jau daugiau nei 5 metus, o nagrinėjamos bylos sustabdymas trukdo realizuoti bendrovės turtą ir baigti bankroto procedūras. Tai, kad bendrovės bankroto procesas yra nuolat vilkinamas, konstatuota ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. vasario 7 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-16/2014. Bendrovės patiriamas pelnas, gaunamas vykdant veiklą pagal Jungtinės veiklos sutartį (139 327, 62 Eur) yra ženkliai mažesnis už bendrovės patiriamas išlaidas vykdant jungtinę veiklą (311 722,61 Eur).
  4. Bylos sustabdymas yra betikslis, nes nepriklausomai nuo byloje vertinamų aplinkybių, Jungtinės veiklos sutartis yra pasibaigusi, dėl to neliko pagrindo atsakovui naudotis bendrovei priklausančiomis patalpomis, o bylos sustabdymu atsakovas naudojasi tik kaip priemone pratęsti terminą, kurio metu galėtų ir toliau neteisėtai naudotis bendrovei priklausančiomis patalpomis. Nors byloje ginčas iš esmės kilęs dėl ĮBĮ 30 straipsnio 3 dalies tinkamo įgyvendinimo, Jungtinės veiklos sutartis laikoma pasibaigusia vėliausia nuo 2014 m. birželio 5 d. sutartiniu pagrindu. Be to, Jungtinės veiklos sutarties 6.1 punkto nuostata nenumato partnerio, norinčio nutraukti Jungtinės veiklos sutartį, pareigos motyvuoti ar nurodyti sutarties nutraukimo priežastis.

13Atsakovas VšĮ „Ekotenisas“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo Banko atskirąjį skundą atmesti. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas tokiais pagrindiniais argumentais:

  1. Bylos sustabdymas yra privalomas CPK 163 straipsnio 3 punkto pagrindu. Nagrinėjamu atveju reikalavimai yra grindžiami prielaida, kad bendrovė viską atliko tinkamai ir Jungtinės veiklos sutartis yra pasibaigusi, todėl bendrovė turi teisę reikalauti patalpų grąžinimo (atsakovo iškeldinimo). UAB „SPBI“ inicijuotoje civilinėje byloje Nr. 2-1020-657/2015 sprendžiamas klausimas, ar tas pagrindas, kuriuo yra grindžiami reikalavimai nagrinėjamoje byloje (bendrovės ir banko pozicija dėl jungtinės veiklos sutarties pasibaigimo ir ĮBĮ 30 straipsnio 3 dalies aiškinimo ir taikymo), yra pagrįstas ir teisėtas. Civilinėje byloje Nr. 2-1020-657/2015 patenkinus pareikštus reikalavimus, nagrinėjamoje byloje pareikštų reikalavimų patenkinimas taptų negalimas, nes būtų konstatuota, kad atitinkami bendrovės sprendimai yra neteisėti, todėl Jungtinės veiklos sutartis būtų tęsiama, o atsakovas turėtų teisę naudotis patalpomis. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, akivaizdu, kad tarp šių bylų yra tiesioginis prejudicinis ryšys. Nesustabdžius nagrinėjamos bylos iškiltų prieštaringų teismo sprendimų rizika.
  2. Nesutiktina su atskirojo skundo argumentais, kad skundžiama nutartis sudaro sąlygas nepagrįstai vilkinti tiek nagrinėjamą bylą, tiek įmonės bankroto bylą. Teismo sprendimas nagrinėjamoje byloje negali būti priimtas tol, kol nebus išspręstas bankroto administratoriaus sprendimo dėl patalpų atlaisvinimo teisėtumo klausimas, kuris yra civilinės bylos Nr. 2-1020-657/2015 nagrinėjimo dalykas. Siekiant užtikinti nagrinėjamos bylos ir bankroto proceso operatyvumą, nėra tikslinga nagrinėjamoje byloje nustatinėti tų pačių faktų ir aplinkybių, kurios buvo nustatytos civilinėje byloje Nr. 2-1020-657/2015, tokiu būdu būtų taupoma tiek dalyvaujančių byloje asmenų, tiek teismo lėšos ir laikas. Teismas skundžiama nutartimi sustabdė šios bylos nagrinėjimą tam, kad būtų užtikrintas operatyvus ir ekonomiškas bylos nagrinėjimas.
  3. Nesutiktina su atskirojo skundo argumentais, kad bylos stabdymas yra betikslis, nes Jungtinės veiklos sutartis yra pasibaigusi, o tai sudaro pagrindą atsakovui atlaisvinti patalpas. Pagal Jungtinės veiklos sutartį, bankroto administratorius turi teisę sutartį nutraukti, prieš tai atsakovą įspėjęs prieš 3 mėnesius. Teisės aktai nenustato automatinio sutarties nutraukimo – sutartis gali būti nutraukta tik esant valios išraiškai. Bendrovės administratorius nėra atsakovui pateikęs jokio pranešimo dėl Jungtinės veiklos sutarties nutraukimo, todėl reikalavimas atlaisvinti patalpas nenutraukus Jungtinės veiklos sutarties yra neteisėtas ir nepagrįstas.

14IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir motyvai

15CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos tos pačios taisyklės, išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis.

16Apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria civilinė byla sustabdyta CPK 163 straipsnio 3 punkte numatytu pagrindu, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

17Civilinės bylos sustabdymas – tai laikinas procesinių veiksmų, kuriais siekiama bylą išspręsti iš esmės, atlikimo sustabdymas neapibrėžtam terminui dėl aplinkybių, kurios nepriklauso nuo byloje dalyvaujančių asmenų ar teismo valios. Civilinės bylos sustabdymas visais atvejais neišvengiamai pailgina bylos nagrinėjimo trukmę, todėl nepagrįstas bylos sustabdymas gali pažeisti civilinio proceso koncentruotumo, ekonomiškumo principus, prieštarauti siekiui išspręsti kilusius ginčus per kiek įmanoma trumpesnį laiko tarpą (CPK 7 str. 1 d.). Dėl to CPK griežtai reglamentuoja civilinės bylos sustabdymo pagrindus, išskirdamas dvi bylos sustabdymo rūšis: privalomąjį (CPK 163 str.) ir fakultatyvųjį bylos sustabdymą (CPK 164 str.). Esminis privalomojo ir fakultatyviojo bylos sustabdymo pagrindų skirtumas yra tas, kad kai yra nustatomos privalomąjį bylos sustabdymo pagrindą sudarančios aplinkybės, teismas privalo sustabdyti bylos nagrinėjimą, o bylos sustabdymas dėl fakultatyvųjį sustabdymo pagrindą sudarančių aplinkybių yra paliktas teismo diskrecijai, t. y. teismas turi teisę, bet ne pareigą sustabdyti bylos nagrinėjimą.

18Vienas iš privalomų bylos sustabdymo pagrindų yra numatytas CPK 163 straipsnio 1 dalies 3 punkte, pagal kurį teismas privalo sustabdyti bylą, kai negalima nagrinėti tos bylos tol, kol bus išspręsta kita byla, nagrinėjama civiline, baudžiamąja ar administracine tvarka. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje išaiškinta, kad sustabdyti civilinę bylą nurodytu pagrindu galima tik tada, kai nagrinėjamos bylos yra susijusios taip, jog kitoje byloje nustatyti faktai turės įrodomąją, prejudicinę ar privalomąją galią sustabdomai bylai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. vasario 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-51/2013). Pažymėtina, kad minėtos normos formuluotė suponuoja išvadą, jog faktų įrodomoji, prejudicinė ar privalomoji galia sustabdomoje byloje turi būti tokia reikšminga, jog sustabdoma byla, jų nenustačius, negali būti išnagrinėta.

19Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas civilinę bylą sustabdė remdamasis CPK 163 straipsnio 3 punktu iki tol, kol bus išnagrinėta Kauno apygardos teismo civilinė byla Nr. 2-1020-657/2015. Tokį sprendimą teismas motyvavo tuo, kad tarp nagrinėjamų civilinių bylų yra tiesioginis teisinis ryšys, nes civilinėje byloje Nr. 2-1020-657/2015 nustatyti faktai savo teisine galia turės įrodomąją ar prejudicinę teisinę reikšmę būsimam teismo sprendimui nagrinėjamoje byloje. Su šiais pirmosios instancijos teismo argumentais apeliacinės instancijos teismas sutinka. Remiantis faktiniais bylos duomenimis nustatyta, kad 2010 m. sausio 5 d. BUAB „Ingero“ ir VšĮ „Ekotenisas“ sudarė Jungtinės veiklos sutartį, kuria šalys susitarė BUAB „Ingero“ priklausantį ir Banko naudai įkeistą nekilnojamąjį turtą (pastatą, unikalus Nr. 1997-8002-9029, pastatą, unikalus Nr. 4400-1649-9048, esantį žemės sklype, kurio unikalus Nr. 4400-0585-7852) naudoti lauko teniso ir laisvalaikio veiklai. Kauno apygardos teismui 2013 m. balandžio 10 d. nutartimi pripažinus BUAB „Ingero“ bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto, bankroto administratorius 2014 m. kovo 5 d. pateikė VšĮ „Ekotenisas“ raštą, kuriuo informavo apie Jungtinės veiklos sutarties pabaigą ir paprašė atlaisvinti BUAB „Ingero“ priklausančias ir VšĮ „Ekotenisas“ naudojamas patalpas. Kadangi atsakovas atsisakė atlaisvinti patalpas, būtent nagrinėjamoje byloje, kuri skundžiama nutartimi buvo sustabdyta, pagal ieškovų BUAB „Ingero“ bankroto administratoriaus bei Banko ieškinius ir yra sprendžiamas klausimas dėl atsakovo VšĮ „Ekotenisas“ iškeldinimo iš negyvenamųjų patalpų. Atitinkamai civilinėje byloje Nr. 2-1020-657/2015 yra sprendžiamas klausimas dėl bankroto administratoriaus sprendimo, kuriuo reikalaujama VšĮ „Ekotenisas“ išsikelti iš pagal Jungtinės veiklos sutartį naudojamų patalpų, pripažinimo neteisėtu. Akivaizdu, kad šios bylos tarpusavyje yra susijusios ir pirmosios instancijos teismas pagrįstai sustabdė šios civilinės bylos nagrinėjimą, kol įsiteisės teismo procesinis sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-1020-657/2015. Apeliacinės instancijos teismas iš esmės sutinka su apelianto argumentu, kad nagrinėjama civilinė byla gali būti išnagrinėta ir atskirai, nelaukiant kol įsiteisės teismo sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-1020-657/2015, tačiau sustabdžius nagrinėjamą civilinę bylą, kol įsiteisės joje teismo sprendimas, tokiu būdu bus išvengta prieštaringų teismo sprendimų tuo pačiu klausimu. Išnagrinėjus civilinę bylą Nr. 2-1020-657/2015 ir teismui pripažinus, kad bankroto administratoriaus sprendimas dėl atsakovo iškeldinimo iš patalpų yra neteisėtas, atitinkamai teismas neturėtų teisinio pagrindo tenkinti ieškinį dėl atsakovo iškeldinimo iš minėtų patalpų. Ir atvirkščiai, jeigu įsiteisėjusiu teismo sprendimu būtų pripažinta, kad bankroto administratoriaus sprendimas iškeldinti atsakovą iš patalpų yra pagrįstas, toks teismo sprendimas turėtų būti vykdomas ir atsakovas turėtų atlaisvinti BUAB „Ingero“ priklausančias patalpas. Šios aplinkybės patvirtina, kad minėtoje byloje priimtas galutinis procesinis sprendimas turės prejudicinę reikšmę šioje byloje (CPK 182 straipsnio 2 punktas). Todėl vadovaudamasis išdėstytais argumentais ir atsižvelgiant į tai, kad Kauno apygardos teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. 2-1020-657/2015 nustatyti faktai bei išvados turės esminės reikšmės bylos išnagrinėjimui, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas priėmė pagrįstą nutartį, kadangi egzistuoja privalomasis bylos sustabdymo pagrindas iki įsiteisės galutinis procesinis sprendimas Kauno apygardos teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. 2-1020-657/2015.

20Taip pat nėra pagrindo sutikti su apelianto argumentu, jog sustabdžius bylos nagrinėjimą yra vilkinamas procesas šioje bei bankroto byloje. Šiame kontekste aktualu pastebėti, kad pagrįstas ir teisėtas bylos sustabdymas ne tik nepažeidžia civilinio proceso tikslų ir principų bei Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių konvencijos 6 straipsnio reikalavimų, bet ir yra vienas iš procesinių teisinių garantų, užtikrinančių tinkamą asmenų teisių bei teisėtų interesų gynybą, įstatymų taikymą, kuo greitesnį teisinės taikos tarp ginčo šalių atkūrimą bei proceso koncentruotumo ir ekonomiškumo principų įgyvendinimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. spalio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje. Nr. 3K-3-424/2012; 2011 m. gruodžio 7 d. nutarti, priimta civilinėje byloje. Nr. 3K-3-440/2011). Be to, atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad civilinė byla Nr. 2-1020-657/2015 Lietuvos apeliaciniame teisme šiuo metu iš esmės jau yra išnagrinėta, o procesinis sprendimas šioje byloje bus paskelbtas 2015 m. gruodžio 29 d. (Lietuvos apeliacinio teismo civilinė byla Nr. 2A-805-464/2015). Įsiteisėjus apeliacinio teismo procesiniam sprendimui, bus atnaujintas ir šios bylos nagrinėjimas pirmosios instancijos teisme, todėl tai tik dar kartą paneigia apelianto argumentus dėl nepagrįsto bylos vilkinimo.

21Remiantis išdėstytu, konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai nustatė CPK 163 straipsnio 3 punkto taikymo sąlygas ir pagrįstai sustabdė nagrinėjamą civilinę bylą šio punkto pagrindu, nes apelianto ieškinyje nurodytos faktinės aplinkybės yra susijusios su aplinkybėmis, kurios bus įvertintos ir išnagrinėtos civilinėje byloje Nr. 2-1020-657/2015. Todėl atskirasis skundas atmestinas, o skundžiama nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.)

22Kiti atskirajame skunde išdėstyti argumentai neturi esminės teisinės reikšmės nagrinėjamo klausimo teisingam išsprendimui, todėl apeliacinės instancijos teismas dėl jų nepasisako.

23Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336-339 straipsniais,

Nutarė

24Kauno apygardos teismo 2015 m. birželio 22 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danguolė... 2. I. Ginčo esmė... 3. Kauno apygardos teismo 2015 m. sausio 20 d. nutartimi civilinė byla pagal BUAB... 4. Atsakovas VšĮ „Ekotenisas“ pareiškė teismui prašymą CPK 163... 5. BUAB „Ingero“ bankroto administratoriaus atstovė bylos sustabdymo... 6. Bankas teismo prašė netenkinti atsakovo prašymo dėl bylos sustabdymo.... 7. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 8. Kauno apygardos teismas 2015 m. birželio 22 d. nutartimi atsakovo prašymą... 9. Nurodė, kad nagrinėjamu atveju reikalaujama atsakovą iškeldinti iš... 10. Teismas, įvertinęs bylos medžiagą, šalių paaiškinimus bei Kauno... 11. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 12. Bankas (apeliantas) atskirajame skunde prašo panaikinti Kauno apygardos teismo... 13. Atsakovas VšĮ „Ekotenisas“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo... 14. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir motyvai... 15. CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka... 16. Apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 17. Civilinės bylos sustabdymas – tai laikinas procesinių veiksmų, kuriais... 18. Vienas iš privalomų bylos sustabdymo pagrindų yra numatytas CPK 163... 19. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas civilinę bylą sustabdė... 20. Taip pat nėra pagrindo sutikti su apelianto argumentu, jog sustabdžius bylos... 21. Remiantis išdėstytu, konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas... 22. Kiti atskirajame skunde išdėstyti argumentai neturi esminės teisinės... 23. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336-339... 24. Kauno apygardos teismo 2015 m. birželio 22 d. nutartį palikti nepakeistą....