Byla 2-1084/2012
Dėl sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Gasiūnienės, Marytės Mitkuvienės ir Rimvydo Norkaus (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „Rinoras“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2012 m. kovo 5 d. nutarties, kuria patenkintas iš dalies trečiojo asmens prašymas dėl atleidimo nuo žyminio mokesčio sumokėjimo, civilinėje byloje Nr. 2-1568-254/2011 pagal ieškovo akcinės bendrovės DnB NORD bankas ieškinį atsakovui R. N. dėl skolos priteisimo ir trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „Rinoras“ priešieškinį dėl sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Kauno apygardos teismas 2011 m. lapkričio 28 d. sprendimu patenkino ieškovo ieškinį ir priteisė iš atsakovo R. N. ieškovui AB DnB NORD bankui 495 000 Lt negrąžinto kredito, 57 978,01 Lt palūkanų, 1 470,95 Lt delspinigių, 7,11 procentų metinių palūkanų nuo negrąžintos kredito sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško kredito grąžinimo bei 9 544 Lt žyminio mokesčio. Trečiojo asmens su savarankiškais reikalavimais UAB „Rinoras“ priešieškinį teismas atmetė.

5Trečiasis asmuo UAB „Rinoras“ dėl šio teismo sprendimo padavė apeliacinį skundą, kuriuo prašė sprendimą panaikinti ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

6Kauno apygardos teismas 2012 m. sausio 3 d. nutartimi nustatė apeliantui terminą apeliacinio skundo trūkumams pašalinti – sumokėti 9 683 Lt dydžio žyminį mokestį.

7Kauno apygardos teismas 2012 m. sausio 26 d. nutartimi nutarė apelianto apeliacinį skundą laikyti nepaduotu ir grąžinti jį padavusiam asmeniui, nes apeliantas nustatytu terminu nepašalino apeliacinio skundo trūkumų.

8Apeliantas dėl šios teismo nutarties pateikė atskirąjį skundą kartu su prašymu atleisti jį nuo dalies žyminio mokesčio sumokėjimo. Prašyme apeliantas nurodė, kad jis sumokėjo 200 Lt žyminio mokesčio, o nuo likusios dalies žyminio mokesčio mokėjimo prašė atleisti, nes visas bendrovės turtas yra areštuotas pagal ieškovo pradėtą išieškojimo procedūrą.

9II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

10Kauno apygardos teismas 2012 m. kovo 5 d. nutartimi patenkinto iš dalies apelianto UAB „Rinoras“ prašymą dėl atleidimo nuo žyminio mokesčio sumokėjimo, atleido jį nuo ½ dalies, t. y. 4 841 Lt žyminio mokesčio sumokėjimo ir nustatė terminą likusiai daliai žyminio mokesčio sumokėti.

11Teismas nurodė, kad apeliantas už apeliacinį skundą sumokėjo tik labai nedidelę dalį (200 Lt) įstatyme nustatyto žyminio mokesčio (9 683 Lt). Teismas pažymėjo, kad apeliantas nepateikė duomenų apie turimą turtą, kuomet įmonė vykdo veiklą – duomenų apie apyvartą ir kitų prašymo pateikimo dienai turimų įrodymų apie įmonės turtinę padėtį, juo labiau, kad įmonė buvo kredituota 510 000 Lt suma, todėl jos turimo turto vertė yra didelė lyginant ją su mokėtina žyminio mokesčio suma. Be to, teismas nurodė, kad apeliantas priešieškiniu įrodinėjo, jog prievoles bankui ateityje galės įvykdyti, todėl sprendė, kad apelianto prašymo atleisti jį iš esmės nuo viso žyminio mokesčio patenkinimas neatitiktų teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijų. Tačiau teismas, įvertinęs pateiktus įrodymus, siekdamas neužkirsti kelio apeliantui pateikti apeliacinį skundą, padarė išvadą, kad apelianto turtinė padėtis nėra tokia gera, kad šiuo metu jis galėtų sumokėti visą žyminį mokestį, todėl atleido jį ½ dalies žyminio mokesčio sumokėjimo.

12III. Atskirojo skundo argumentai

13Atskiruoju skundu trečiasis asmuo UAB „Rinoras“ prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2012 m. kovo 5 d. nutartį ir perduoti pirmosios instancijos teismui klausimą dėl atleidimo nuo žyminio mokesčio nagrinėti iš naujo. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Kartu su prašymu apeliantas pateikė įrodymus, kad jo sąskaitos yra areštuotos pagal ieškovo AB DnB NORD banko reikalavimą, dėl to jo galimybės disponuoti bendrovės turtu yra apribotos.
  2. Teismas nepagrįstai atsižvelgė į tai, kad priešieškinyje apeliantas nurodė, jog turi galimybę vykdyti kredito sutartį. Teismas neatsižvelgė į tai, kad išsprendus ginčą, būtų panaikintos laikinosios apsaugos priemonės ir bendrovė galėtų laisvai disponuoti jai priklausančiu turtu, tame tarpe pinginėmis lėšomis. Tai reiškia, kad bendrovės galimybės sumokėti žyminį mokestį dabar ir vykdyti kredito sutartį ateityje yra visiškai skirtingos. Teismas privalėjo atsižvelgti į dabartinę bendrovės situaciją, kuri yra apsunkinta pritaikius laikinąsias apsaugos priemones ir dėl kurių bendrovė negali sumokėti viso žyminio mokesčio.

14IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

15Šioje apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje sprendžiama, ar pagrįsta ir teisėta pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria apeliantas atleistas nuo ½ dalies žyminio mokesčio už apeliacinį skundą mokėjimo ir nustatytas terminas likusiai daliai žyminio mokesčio sumokėti.

16Viena tinkamo kreipimosi į teismą sąlygų yra žyminio mokesčio, t. y. įstatymo nustatytos pinigų sumos, kurią turi sumokėti asmuo už tam tikrus įstatyme numatytus teismo atliekamus procesinius veiksmus, sumokėjimas (CPK 80 str.). Įstatymų leidėjas, nustatydamas žyminį mokestį siekė kelių viešajam interesui svarbių tikslų: netiesiogiai užkirsti galimybę nepagrįstiems reikalavimams, padengti tam tikrą dalį valstybės išlaidų, skirtų teismams išlaikyti, skatinti šalis ieškoti taikių ginčų sprendimo būdų ir pan. Be to, CPK imperatyviai reglamentuoja žyminio mokesčio dydį, atleidimo nuo viso ar dalies mokesčio sąlygas ir tvarką, kurios visiems asmenims, nepriklausomai nuo jų turtinės, procesinės ar kitokios padėties, turi užtikrinti vienodas galimybes kreiptis į teismą dėl pažeistų teisių gynimo.

17Įstatymas nenurodo, nuo kokios žyminio mokesčio dalies teismas gali atleisti asmenį, tačiau žyminis mokestis turėtų būti mažinamas tiek, kad nepagrįstai neapribotų, o suteiktų asmeniui galimybę kreiptis į teismą ir ginti savo interesus. Kartu žyminis mokestis turi būti toks, kad saugotų kitą proceso šalį nuo galimo piktnaudžiavimo teisėmis. Atleisti nuo beveik viso žyminio mokesčio mokėjimo galima tik išimtiniais atvejais, nes pagal teisinius padarinius toks procesinis veiksmas iš esmės prilygsta visiškam asmens atleidimui nuo žyminio mokesčio, o tai leistina tik konkrečiais įstatyme nustatytais atvejais (CPK 83 str. 1 d.).

18Byloje nustatyta, kad apeliantas už apeliacinį skundą turi sumokėti 9 683 Lt dydžio žyminį mokestį, sumokėjo 200 Lt žyminio mokesčio, o nuo likusios šio mokesčio dalies sumokėjimo prašė atleisti bei pateikė sunkią jo turtinę padėtį patvirtinančius įrodymus, t. y. 2012 m. sausio 16 d. pažymą, kad AB „Swedbank“ esanti sąskaita yra areštuota bei pažymą, kad įmonės kasoje laikotarpiu nuo 2012 m. sausio 10 d. iki 2012 m. sausio 20 d. pinigų nebuvo ir įmonės direktorius tuo laikotarpiu negavo jokių išmokų (3 t., 168-170 b. l.). Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad apelianto pateikti duomenys neįrodo, jog jo turtinė padėtis tokia sunki, kad jis būtų nepajėgus sumokėti ½ mokėtino žyminio mokesčio. Apeliantas nurodė, kad visas jo turtas yra areštuotas, dėl to bendrovė neturi galimybės jo parduoti ir sumokėti visą žyminį mokestį, tačiau pateikė duomenis tik apie AB „Swedbank“ esančios sąskaitos areštą ir pažymą, jog įmonės kasoje laikotarpiu nuo 2012 m. sausio 10 d. iki 2012 m. sausio 20 d. pinigų nebuvo. Minėtų duomenų nepakanka, norint nustatyti tikrąją apelianto turtinę padėtį. Apeliantas nepateikė duomenų, pagrindžiančių, jog jis neturi lėšų kitų bankų sąskaitose, taip pat nepateikė duomenų apie kitą turimą turtą, gaunamas pajamas ir pan. Teisėjų kolegija sprendžia, kad esant tokiai pateiktų įrodymų apie apelianto turtinę padėtį apimčiai, atleisti apeliantą nuo beveik viso ar nuo dar didesnės dalies žyminio mokesčio mokėjimo nėra pagrindo.

19Apeliantas atskirajame skunde nurodo, jog dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių yra apsunkintos bendrovės galimybės šiuo metu sumokėti žyminį mokestį. Teisėjų kolegija pažymi, kad jei asmens turtinė padėtis šiuo metu komplikuota, bet yra duomenų, rodančių, jog artimiausiu laiku sunki padėtis gali pagerėti – žyminio mokesčio mokėjimas gali būti atidėtas (CPK 84 str.), tačiau apeliantas tokio prašymo pirmosios instancijos teismui nepateikė, o remiantis proceso dispozityvumo principu, užtikrinančiu teisę dalyvaujančiam byloje asmeniui laisvai disponuoti jam priklausančiomis procesinėmis teisėmis, privataus intereso bylose teismas turi apsiriboti dalyvaujančio byloje prašymo išsprendimu ir savo iniciatyva negali spręsti žyminio mokesčio sumokėjimo atidėjimo klausimą.

20Atsižvelgiant į apelianto teiginius dėl bendrovės viso turto arešto, išaiškintina, kad apeliantas turi teisę kreiptis į teismą, kurio priimtos nutarties pagrindu antstolis areštavo jam priklausantį turtą, su prašymu pakeisti taikytas laikinąsias apsaugos priemones ir leisti iš areštuotų piniginių lėšų įvykdyti teismo įpareigojimą sumokėti žyminį mokestį (CPK 148 str.).

21Išdėstyti argumentai leidžia teigti, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė atleidimo nuo dalies žyminio mokesčio sumokėjimą reglamentuojančias proceso teisės normas ir priėmė iš esmės teisėtą bei pagrįstą nutartį.

22Skundžiamos nutarties motyvuojamoje dalyje teismas nurodė, kad apeliantas atleidžiamas nuo ½ dalies žyminio mokesčio, o kitą dalį – 4 642 Lt (9544 Lt + 139 Lt):2 – 200 Lt)) įpareigojo sumokėti per nustatytą terminą, tačiau iš nutarties rezoliucinės dalies matyti, kad teismas klaidingai nurodė mokėtiną žyminio mokesčio sumą – 4 842 Lt, vietoje 4 642 Lt, dėl to skundžiamos nutarties rezoliucinė dalis patikslinama, o atsižvelgiant į aplinkybę, kad pasibaigė pirmosios instancijos teismo skundžiama nutartimi nustatytas terminas sumokėti žyminio mokesčio dalį, teisėjų kolegija nustato naują skundžiamos nutarties įvykdymo terminą.

23Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

24Atskirojo skundo netenkinti.

25Kauno apygardos teismo 2012 m. kovo 5 d. nutartį palikti iš esmės nepakeistą, patikslinti nutarties rezoliucinę dalį, nustatant apeliantui UAB „Rinoras“ naują terminą – iki 2012 m. spalio 1 d. sumokėti 4 642 Lt (keturis tūkstančius šešis šimtus keturiasdešimt du litus) žyminio mokesčio ir pateikti pirmosios instancijos teismui mokėjimą patvirtinančius įrodymus.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Kauno apygardos teismas 2011 m. lapkričio 28 d. sprendimu patenkino ieškovo... 5. Trečiasis asmuo UAB „Rinoras“ dėl šio teismo sprendimo padavė... 6. Kauno apygardos teismas 2012 m. sausio 3 d. nutartimi nustatė apeliantui... 7. Kauno apygardos teismas 2012 m. sausio 26 d. nutartimi nutarė apelianto... 8. Apeliantas dėl šios teismo nutarties pateikė atskirąjį skundą kartu su... 9. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 10. Kauno apygardos teismas 2012 m. kovo 5 d. nutartimi patenkinto iš dalies... 11. Teismas nurodė, kad apeliantas už apeliacinį skundą sumokėjo tik labai... 12. III. Atskirojo skundo argumentai... 13. Atskiruoju skundu trečiasis asmuo UAB „Rinoras“ prašo panaikinti Kauno... 14. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai... 15. Šioje apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje sprendžiama, ar pagrįsta ir... 16. Viena tinkamo kreipimosi į teismą sąlygų yra žyminio mokesčio, t. y.... 17. Įstatymas nenurodo, nuo kokios žyminio mokesčio dalies teismas gali atleisti... 18. Byloje nustatyta, kad apeliantas už apeliacinį skundą turi sumokėti 9 683... 19. Apeliantas atskirajame skunde nurodo, jog dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos... 20. Atsižvelgiant į apelianto teiginius dėl bendrovės viso turto arešto,... 21. Išdėstyti argumentai leidžia teigti, kad pirmosios instancijos teismas... 22. Skundžiamos nutarties motyvuojamoje dalyje teismas nurodė, kad apeliantas... 23. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 24. Atskirojo skundo netenkinti.... 25. Kauno apygardos teismo 2012 m. kovo 5 d. nutartį palikti iš esmės...