Byla e2-668-335/2016
Dėl skolos priteisimo

1Molėtų rajono apylinkės teismo teisėja Roma Rimkienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Sostinės kreditai“ ieškinį atsakovei V. S. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovė prašė priteisti iš atsakovės 329,38 EUR skolos, 75 procentus sutartinių palūkanų nuo 115,83 EUR kredito sumos nuo 2015-08-26 iki visiško prievolės įvykdymo, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2015-08-26 UAB „Sostinės kreditai“ ir atsakovė V. S. sudarė Vartojimo kredito sutartį Nr. 30591, pagal kurią ieškovas suteikė jai 300 EUR kreditą 6 mėnesių terminui, o ji įsipareigojo laiku ir tinkamai mokėti sutartines įmokas bei palūkanas. Kadangi atsakovė su ieškove neatsiskaitė, susidarė 329,38 EUR skola, kurią sudaro 115,83 EUR kreditas, 54,88 EUR palūkanos, 8,67 EUR delspinigiai ir 150 EUR už paslaugas pagal sutartį. Ieškovė prašė, atsakovei nepateikus atsiliepimo, priimti sprendimą už akių.

3Atsakovė įstatymo nustatyta tvarka ir teismo nustatytu terminu atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Ieškinys su priedais jai įteiktas tinkamai, apie atsiliepimo nepateikimo pasekmes ji įspėta. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovė įstatymo nustatyta tvarka bei teismo nustatytu terminu atsiliepimo į ieškinį nepateikė, pagal LR CPK 142 str. 4 d., teismo sprendimas priimtinas už akių.

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 str. 2 d.).

6Įstatymas įpareigoja prievoles vykdyti sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus bei draudžia vienašališkai atsisakyti vykdyti prievolę, pakeisti jos įvykdymo sąlygas (LR CK 6.38, 6.59, 6.158, 6.200, 6.256 str.). Atsakovės pareiga laiku ir tinkamai mokėti įmokas numatyta ir Vartojimo kredito sutarties 3.1.1 punkte. Kadangi atsakovė tinkamai nevykdė pareigos grąžinti kreditą ieškovei, iš jos ieškovės naudai priteistina 115,83 EUR negrąžintino kredito ir 54,88 EUR palūkanų bei 8,67 EUR delspinigių (CK 6.71 str. 1 d.).

7Ieškovė prašė iš atsakovės priteisti ir 150 EUR sumą už paslaugas pagal sutartį, tačiau iš pateiktų dokumentų visiškai neaišku už kokias paslaugas UAB „SE7“ sumokėta ši prašoma priteisti suma. Teismui nėra pateikta pati paslaugų sutartis, iš kurios būtų galima nustatyti teiktas ieškovei paslaugas ir jų apimtį, todėl negalima įvertinti kokias paslaugas minėta bendrovė teikė ieškovei ir ar užmokestis už šias paslaugas gali būti priskirtas prie priteistinų iš atsakovės sumų. Esant šioms aplinkybėms, šis reikalavimas priteisti iš atsakovės 150 EUR už suteiktas paslaugas atmestinas kaip nepagrįstas.

8Ieškovė taip pat prašė priteisti iš atsakovės 75 procentų dydžio sutartines palūkanas nuo 115,83 EUR kredito sumos nuo 2015-08-26 iki visiško prievolės įvykdymo.

9CK 6.872 str. 1 d. nustatyta, kad palūkanų už naudojimąsi paskolos suma dydį ir mokėjimo tvarką nustato šalys susitarimu. Iš sutarties specialiųjų sąlygų matyti, kad metinė palūkanų norma sudaro 96,55 procento. CK 6.37 str. 3 d. nustatyta, kad kai palūkanų dydį nustato įstatymai, šalys gali raštu susitarti ir dėl didesnių palūkanų, jeigu toks susitarimas neprieštarauja įstatymams ir sąžiningumo bei protingumo principams. Šios nuostatos reiškia, kad, pirma, teismas gali mažinti tik susitarimu nustatytas didesnes negu įstatymines palūkanas, antra, sutartinės palūkanos mažinamos tik esant dviem pagrindams: susitarimas dėl didesnių palūkanų prieštarauja įstatymams (CK 6.37 str. 3 d.) arba kai susitarimas dėl didesnių palūkanų prieštarauja sąžiningumo, protingumo principams (CK 6.37 str. 3 d., 1.5 str.). Teismas, spręsdamas, ar yra pagrindas mažinti palūkanas, turi atsižvelgti į sutarties pobūdį, jos trukmę, skolininko riziką, taip pat į tai, ar palūkanos prieštarauja viešajai tvarkai ir ar jos neperauga į lupikavimą, į sutarties sudarymo metu buvusias bankų palūkanų normas ir kitas aplinkybes. Aplinkybių, tirtinų mažinant palūkanas, sąrašas nėra baigtinis.

10Nagrinėjamu atveju teismas sprendžia, kad yra pagrindo mažinti šalių sutartas palūkanas. Pažymėtina, kad tarp ginčo šalių buvo sudaryta vartojimo kredito sutartis. Teismas taip pat atsižvelgia į sutartinių teisinių santykių pobūdį, į tai, kad atsakovas yra vartotojas, sudarydamas sutartį buvo silpnesnioji sutarties šalis, turėjo ribotas galimybes derėtis dėl sutarties sąlygų. Teismas turi pareigą kontroliuoti, ar prašomos priteisti palūkanos nėra nepagrįstai didelės. Teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju palūkanų dydis, kuriuo remiasi ieškovė, yra nepagrįstai didelis, vertinant tai, kad buvo sudaryta vartojimo kredito sutartis, todėl jos sąlygos turi būti aiškinamos vartotojo naudai (CK 6.193 str. 4 d.). Atsižvelgiant į aptartas aplinkybes, prašomos priteisti palūkanos mažintinos iki 0,05 procento per dieną dydžio, kuris sudaro 18,25 procento dydį per metus (0,05 procento x 365 dienos) (CK 6.37 str. 3 d.).

11Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ieškovės prašymas priteisti iš atsakovės 75 procentų dydžio sutartines palūkanas nuo kredito sumos iki visiško prievolės įvykdymo tenkintinas iš dalies ir iš atsakovės priteistinos 18,25 procento dydžio sutartinės palūkanos už negrąžintą 115,83 EUR kredito sumą, skaičiuojant nuo 2015-08-26 iki visiško kredito grąžinimo.

12Remiantis LR CK 6.37 str., skolininkas, neįvykdęs savo piniginės prievolės, turi mokėti įstatymų nustatyto dydžio ar šalių susitartas palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Ieškovui iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už visą priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. 2016-06-29, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 ir 3 d., 6.210 str. 1 d.).

13Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 93 str. 1 d.). Vadovaujantis CPK 93 str.1 d., ieškovui iš atsakovės priteistina 8,10 EUR ieškovės sumokėto žyminio mokesčio.

14Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 80 straipsniu, 93 straipsniu, 142 straipsniu, 285-288 straipsniais,

Nutarė

15ieškinį tenkinti iš dalies.

16Priteisti ieškovei UAB „Sostinės kreditai“, į. k. 302513887, iš atsakovės V. S., a. k. ( - ), 115,83 EUR (vieną šimtą penkiolika eurų, 83ct) negrąžinto kredito, 54,88 EUR (penkiasdešimt keturis eurus, 88 ct) palūkanų, 8,67 EUR (aštuonis eurus, 67 ct) delspinigių, 18,25 procentų sutartinių palūkanų nuo 115,83 EUR kredito sumos nuo 2015-08-26 iki visiško prievolės įvykdymo, 5 proc. dydžio metinių palūkanų už priteistą 179,38 EUR sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2016-06-29 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos ir 8,10 EUR (aštuonis eurus, 10 ct) žyminio mokesčio išlaidų.

17Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 (dvidešimt) dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

18Ieškovė turi teisę per 30 (trisdešimt) dienų nuo sprendimo priėmimo dienos skųsti sprendimą Panevėžio apygardos teismui per Molėtų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai