Byla 2A-568-278/2013
Dėl žalos atlyginimo

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Birutės Valiulienės,

2kolegijos teisėjų: Laimanto Misiūno, Nijolės Danguolės Smetonienės,

3teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovų A. G., A. G., žemės ūkio bendrovės (toliau - ŽŪB) „Karužiškiai“, ŽŪB „Dembavos šiltnamiai“ apeliacinį skundą dėl Panevėžio miesto apylinkės teismo 2013 m. balandžio 29 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-365-882/2013 pagal ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Autresta“ ieškinį atsakovams A. G., A. G., ŽŪB „Karužiškiai“, ŽŪB „Dembavos šiltnamiai“ dėl žalos atlyginimo.

4Išnagrinėjusi bylą, teisėjų kolegija

Nustatė

5ieškovė bankrutavusi UAB „Autresta“ prašė teismą priteisti solidariai iš atsakovų A. G., A. G., ŽŪB „Karužiškiai“, ŽŪB „Dembavos šiltnamiai“ 41 117,45 Lt žalą bei procesines palūkanas. Nurodė, kad atsakovai, žinodami apie prasidėjusį įmonės bankroto procesą, atliko trišales užskaitas, tuo pažeisdami įmonės kreditorių interesus. Bylos nagrinėjimo metu, ieškovė reikalavimą sumažino iki 27 936,62 Lt.

6Panevėžio miesto apylinkės teismas 2013 m. balandžio 29 d. sprendimu ieškinį visiškai patenkino. Nustatė, jog trišalių užskaitų metu ieškovė buvo nemoki ir įrodymų, jog įmonė turėjo pareigą sudaryti tokias užskaitas, nebuvo pateikta. Konstatavo, jog atsakovui A. G., kaip įmonės vadovui, buvo žinoma įmonės sunki finansinė padėtis, nevykdomi jos įsipareigojimai, tačiau jis suteikė pirmenybę kitiems atsakovams patenkinti savo reikalavimus. Pripažino, jog A. G., kaip buvęs ieškovės darbuotojas ir įmonės vadovo brolis, buvo nesąžiningas ir žinodamas apie įmonės finansinę padėtį, sudarė su ŽŪB „Karužiškiai“ ir ŽŪB „Dembavos šiltnamiai“ reikalavimų perleidimo sutartis, o po atliktų įskaitymų, sumažino savo skolą ieškovei, tuo sumažindamas ieškovės pajėgumus ir galimybes atsiskaityti su kreditoriais. Nurodė, jog įmonei iškėlus bankroto bylą, atsakovas A. G. sumokėjo dalį skolos, taip pripažindamas reikalavimo perleidimo sutartis ir trišales užskaitas buvus neteisėtomis, siekiant patenkinti pirma eile kreditorių ŽŪB „Karužiškiai“ ir ŽŪB „Dembavos šiltnamiai“ reikalavimus. Teismas darė išvadą, kad reikalavimo perleidimo sutartimis ir trišalėmis užskaitomis atsakovai ŽŪB „Karužiškiai“ ir ŽŪB „Dembavos šiltnamiai“ išvengė įstatymo nustatytos kreditorių tenkinimo eilės. Konstatavo, jog visos šalys turėjo informaciją apie viena kitos veiklą bei finansines problemas, elgėsi nesąžiningai sudarydamos reikalavimo perleidimo sutartis. Nurodė, jog byloje įrodytos viso būtinos sąlygos kilti ir taikyti civilinę atsakomybę. Kadangi žala padaryta kelių asmenų bendrais veiksmais ir nėra galimybės atriboti kiekvieno iš jų laipsnį, teismas nurodė, kad žalą atsakovai privalo atlyginti solidariai.

7Apeliaciniu skundu atsakovai A. G., A. G., ŽŪB „Karužiškiai“ ir ŽŪB „Dembavos šiltnamiai“ prašo panaikinti Panevėžio miesto apylinkės teismo 2013 m. balandžio 29 d. sprendimą, priimti naują sprendimą ir ieškinį atmesti. Nurodo, jog teismas netinkamai aiškino ir taikė materialinės teisės normas, neatskleidė bylos esmės, pažeidė įrodinėjimo ir įrodymų vertinimo taisykles. Teigia, kad teismas nepagrįstai ieškinį patenkino su A. G. skola nesusijusių asmenų atžvilgiu. Nurodo, kad tarp bankrutavusios įmonės ir A. G. buvo susiklostę skoliniai santykiai ir jis dalį savo skolos yra padengęs, o likusi dalis priteista įsiteisėjusiu teismo sprendimu, todėl jokios žalos ieškovė nepatyrė. Teigia, jog A. G. negrąžinus skolos ieškovei, kiti atsakovai negali būti atsakingi, nes apie santykius negalėjo žinoti, be to, ieškovė, būdama skolinga ŽŪB „Karužiškiai“ ir ŽŪB „Dembavos šiltnamiai“, skolų jiems nepadengė. Tvirtina, kad trišalių užskaitų nebuvo, nes yra tik A. G. pranešimas apie reikalavimo perleidimą. Nurodo, kad teismas nepagrįstai nustatė solidariąją skolininkų atsakomybę, nes jokių bendrų veiksmų nebuvo. Teigia, kad A. G. sudarytos reikalavimo perleidimo sutartys teisėtos, o įstatymas leidžia, esant skolininkui nemokiam, kreditoriui įskaityti savo priešpriešinius reikalavimus.

8Atsiliepimu į atsakovų apeliacinį skundą bankrutavusi UAB „Autresta“ prašo skundą atmesti. Nurodo, kad teismas iš esmės pasisakė dėl klausimų, kurie išsprendžiami priimant sprendimą, įvertino ieškovės reikalavimus, atsakovų atsikirtimus bei padarė motyvuotas išvadas, tuo atskleisdamas bylos esmę. Teigia, kad A. G., būdamas įmonės vadovu, neveikė išimtinai įmonės naudai, žinodamas apie įmonės bankroto bylos iškėlimą, suteikė prioritetą atsakovams gauti savo interesų patenkinimą anksčiau už kitus kreditorius. Pažymi, jog atsakovas A. G., siekdamas išvengti civilinės atsakomybės, nepaneigė kaltės prezumpcijos. Teigia, jog teismas pagrįstai konstatavo atsakovų bendro pobūdžio pareigos elgtis atidžiai ir rūpestingai pažeidimą. Nurodo, jog reikalavimo perleidimo sutartys buvo sudarytos 2010-12-21, o trišalės užskaitos atliktos 2010-12-23 po ieškinio pateikimo teismui dėl bankroto bylos iškėlimo, todėl atsakovas A. G., kaip įmonės vadovas, suteikė pirmenybę atsakovams ir sudarė išskirtines sąlygas patenkinti finansinius reikalavimus kitų kreditorių atžvilgiu.

9Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

10Civilinio kodekso (toliau – CK) 6.263 straipsnio nuostatos numato, kad kiekvienas asmuo turi pareigą laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais (veikimu, neveikimu) nepadarytų kitam asmeniui žalos. Civilinei atsakomybei taikyti būtinas privalomų sąlygų visetas: neteisėti veiksmai, priežastinis ryšys tarp veiksmų ir atsiradusių nuostolių, kaltė ir žala (Civilinio kodekso (toliau - CK) 6.246-6.249). Nesant bent vienos privalomos sąlygos, civilinė atsakomybė nekyla. Akcinių bendrovių įstatymo 19 straipsnio 8 dalyje nustatyta, kad bendrovės valdymo organai privalo veikti bendrovės ir jos akcininkų naudai, laikytis įstatymų bei kitų teisės aktų ir vadovautis bendrovės įstatais. CK 2.87 straipsnyje įtvirtinta, kad, juridinio asmens valdymo organo narys juridinio asmens ir kitų juridinio asmens organų narių atžvilgiu turi veikti sąžiningai ir protingai, būti lojalus, laikytis konfidencialumo, vengti situacijos, kai jo asmeniniai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti juridinio asmens interesams (1–6 d.) ir kt. CK 2.87 straipsnio 7 dalies nuostatos numato, jog jeigu įmonės administracijos vadovas nevykdo arba netinkamai vykdo CK 2.87 straipsnyje ar steigimo dokumentuose nurodytas pareigas, jis privalo atlyginti juridiniam asmeniui padarytą žalą. Vadovo civilinei atsakomybei taikyti būtina nustatyti visas jos taikymo sąlygas: neteisėtus veiksmus, žalą (nuostolius), priežastinį ryšį ir kaltę (CK 6.246–6.249 str.). Bylose, kuriose reiškiamas reikalavimas bendrovės vadovui atlyginti padarytą žalą, iš pirmiau nurodytų civilinės atsakomybės sąlygų ieškovas privalo įrodyti neteisėtus vadovo veiksmus, padarytos žalos (nuostolių) faktą ir neteisėtų veiksmų bei žalos priežastinį ryšį (CPK 178 str.). Nustačius vadovo neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (CK 6.248 str. 1 d.), todėl ieškovė neprivalo įrodinėti, kad bendrovės vadovas kaltas. Paneigti šią prezumpciją, siekdamas išvengti atsakomybės, remdamasis kaltės nebuvimu, turi bendrovės vadovas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-11-20 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-444/2009). Dėl paminėto, sprendžiant klausimą dėl atsakovų ŽŪB „Karužiškiai“ ir ŽŪB „Dembavos šiltnamiai“, A. G. ir A. G. atsakomybės, būtina nustatyta ar jų veiksmais įmonei, jos kreditoriams buvo padaryta žala, o jei taip, kas ją privalo atlyginti.

11Byloje nustatyta, kad ŽŪB „Karužiškiai“ ir ŽŪB „Dembavos šiltnamiai“ reikalavimo perleidimo sutartimis 2010-12-21 A. G. atlygintinai perleido reikalavimo teisę į ieškovės skolą bendrai 27 936,62 Lt sumai. Minėtu metu A. G. už suteiktas paslaugas UAB „Autresta“ buvo skolingas 37 033 Lt (b. l. 13-14, 16-25). CK 6.101 straipsnio nuostatos nustato, jog kreditorius turi teisę be skolininko sutikimo perleisti visą reikalavimą ar jo dalį kitam asmeniui, jei tai neprieštarauja įstatymams ar sutarčiai arba jeigu reikalavimas nesusijęs su kreditoriaus asmeniu. Byloje nustatyta, kad aukščiau minėtos reikalavimo perleidimo sutartys nėra nuginčytos, todėl, įvertinus paminėtą įstatymo nuostatą, nepaisant to, jog reikalavimo perleidimo sutarties sudarymo metu ieškovės UAB „Autresta“ finansinė padėtis buvo sunki, konstatuoti, jog perleidimo sutartimis šiai įmonei buvo padaryta žala ŽŪB „Karužiškiai“ ir ŽŪB „Dembavos šiltnamiai“, A. G., A. G. veiksmais, nėra pagrindo, nes minėtu sandoriu buvo tik pakeisti kreditoriai ir šiam veiksmui atlikti ieškovės sutikimas nebuvo reikalingas (b. l. 130-133). Įgijęs ŽŪB „Karužiškiai“ ir ŽŪB „Dembavos šiltnamiai“ neginčijamus reikalavimus ieškovei, A. G. tapo UAB „Autresta“ skolininku ir kreditoriumi. Iš bankrutavusios UAB „Autresta“ pateiktų dokumentų matyti, kad 2012-12-23 buvo padaryta trišalė užskaita, tačiau neginčijamų duomenų, patvirtinančių šį trišalį veiksmą, teismui nepateikta (b.l. 26-28). Pagal CK 6.131 straipsnyje reglamentuojamą įskaitymo tvarką, įskaitymas atliekamas apie tai pranešant kitai prievolės šaliai, tačiau duomenų, kad apie įskaitymą A. G. ieškovei būtų pranešęs, byloje taip pat nėra (CPK 178 str.). Ta aplinkybė, jog 2010-12-23 A. G. informavo UAB „Autresta“ apie perimtą reikalavimą iš ŽŪB „Karužiškiai“ ir ŽŪB „Dembavos šiltnamiai“ dar nereiškia, jog tai yra pranešimas apie įskaitymą (b.l. 15). Pareiškimo apie įskaitymą turinys turi būti aiškus, suprantamas ir nedviprasmiškas, jame turi būti nurodyta prievolė, pagal kurią atliekamas įskaitymas, įskaitymo pagrindas ir įskaitoma suma (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-04-11 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-116/2012). 2010-12-23 pranešime A. G. nurodo, kad įsigijo 21 965,02 Lt ieškovės skolą atsakovei ŽŪB „Karužiškiai“ ir 5 971,60 Lt ieškovės skolą atsakovei ŽŪB „Dembavos šiltnamiai“ (b. l. 15). Apie atliekamą įskaitymą, atsakovas minėtame pranešime nenurodė (CK 6.131 str. 2 d.; CPK 178 str.). Šiuo atveju negali būti taikomas ir CK 6.140 straipsnis, leidžiantis kreditoriui įskaityti savo reikalavimus skolininkui tapus nemokiu. Atsiliepime į ieškinį atsakovai teismui nurodė, kad įskaitymą padarė pati ieškovė (b.l. 112-113). Įvertinant tą aplinkybę, jog 2010-12-02 raštu ieškovė buvo informuota apie UAB „Naftėnas“ ketinimus kelti bankroto bylą dėl 12 675,78 Lt skolos, darytina išvada, jog minėtu metu UAB „Autresta“ buvo nemoki ir tai konstatavo Panevėžio apygardos teismas 2011-01-07 nutartimi, kuria įmonei iškelta bankroto bylą (b. l. 33-35, 141). Vertinant atsakovų veiksmus, įskaitant A. G. įgytą reikalavimo teisę į UAB „Autresta“ skolą, pirmosios instancijos teismas be pagrindo konstatavo buvus trišalei užskaitai (CPK 185 str.). Trišalės užskaitos ypatumas tas, jog dalyvauja trys šalys. Kaip jau minėta, cesijos metu pasikeičia prievolės šalys, todėl atsakovėms ŽŪB „Karužiškiai“ ir ŽŪB „Dembavos šiltnamiai“ perleidus reikalavimo teises į ieškovės skolą, minėtų atsakovių prievolė/teisė reikalauti iš ieškovės skolos pasibaigė, todėl dalyvauti įskaityme joms nebuvo jokio teisinio pagrindo. Šiuo atveju, ŽŪB „Karužiškiai“ ir ŽŪB „Dembavos šiltnamiai“ įskaityme neatliko jokių veiksmų, ieškovės įvardintų nesąžiningais ar neteisėtais (CPK 178 str.). Ieškovės pateiktas išrašas iš buhalterinės sistemos apie A. G. atsiskaitymus, taip pat nesuteikia pagrindo įskaitymą vertinti kaip trišalį. Įvertinus bylos aplinkybes, ŽŪB „Karužiškiai“ ir ŽŪB „Dembavos šiltnamiai“ atžvilgiu nenustatyta nė viena iš civilinei atsakomybei kilti ir taikyti būtinoji sąlyga, todėl ieškovės reikalavimai priteisti žalą iš ŽŪB „Karužiškiai“ ir ŽŪB „Dembavos šiltnamiai“ atmestini, kaip nepagrįsti ir neįrodyti (CPK 178 str.).

12Vertinant ieškovės atliktos 27 936,62 Lt sumos įskaitymo įtaką finansinei padėčiai bei jos turimam turtui, pripažintina, kad A. G. buvo suteikta pirmenybė patenkinti savo įgytą reikalavimą, įskaitant skolą bendrovei, tuo sumažinant atsakovo debitorinį įsiskolinimą. Sprendžiant iš įvykių sekos (reikalavimo perleidimo sutarties sudarymas, pranešimo apie reikalavimo perleidimą įteikimas, įskaitymas) darytina išvada, kad tiek ieškovė UAB „Autresta“, tiek A. G. buvo tiesiogiai suinteresuoti įskaitymu ir tokiais veiksmais pažeidė bendrovės ir kitų ieškovės kreditorių interesus. Įvertintina aplinkybė, jog atsakovas A. G. yra UAB „Autresta“ buvusio vadovo A. G. brolis, todėl pagrįstai manytina, kad A. G. bei A. G. buvo žinoma UAB „Autresta“ finansinė būklė, galima bankroto grėsmė ir įskaitymu buvo siekta sumažinti debitorinį įsiskolinimą ieškovei. Kaip minėta, 2010-12-23 atlikto įskaitymo metu, ieškovės vadovu buvo atsakovas A. G., kuris žinojo apie įmonės finansinę padėtį, galimą bankroto bylos įmonei iškėlimą (UAB „Naftėnas“ 2010-12-02 pranešimas apie bankroto bylos iškėlimą), todėl veikdamas, kaip sąžiningas, lojalus įmonei vadovas neprivalėjo duoti nurodymus bendrovės buhalterijai dėl A. G. reikalavimo įskaitymo, tuo nesuteikiant pirmenybės artimam giminaičiui patenkinti savo reikalavimą (b. l. 46-51). A. G. neįrodinėjo, jog 2010-12-23 įskaitymas, kaip sandoris, buvo būtinas ieškovei (CPK 178 str.). Teisėjų kolegija pripažįsta A. G. veiksmus (reikalavimo įskaitymas) neteisėtais, prieštaraujančiais juridinio asmens veiklos tikslams, veikiant asmeniniais interesais, dėl kurių sumažėjo A. G. skola, o įskaityta 27 936,62 Lt suma laikytina žala, kurią patyrė ieškovė ir jos kreditoriai (CK 6.246-6.249 str.). Atsakovas A. G. savo kaltės nepaneigė (CPK 178 str.). Kaip nurodyta aukščiau, ieškovei yra iškelta bankroto byla, todėl nagrinėjamoje byloje yra viešas interesas. Kadangi įskaitymas padarytas A. G., kaip įmonės vadovo iniciatyva, pažeidžiant bendrovės ir kreditorių interesus, todėl įskaitymo sandoris ex officio pripažintinas niekiniu, kaip prieštaraujantis imperatyvioms įstatymo normoms bei viešajai tvarkai ir gerai moralei (CK 1.78, 1.80, 1.81 str. str.).

13CK 6.6 straipsnis reglamentuoja solidariąją skolininkų pareigą. Solidarioji skolininkų pareiga preziumuojama, jei prievolė susijusi su kelių asmenų veiksmais padarytos žalos padarymu (CK 6.6 str. 3 d.). CK 6.279 straipsnis reglamentuoja atsakomybę už kelių asmenų bendrai padarytą žalą. Kadangi įskaitymo sandoris pripažintinas niekiniu, atsakovo A. G. 27 936,62 Lt skola įmonei priteistina iš minėto atsakovo, nes neįrodyta, jog įsiskolinimas kilo iš neteisėtų A. G. veiksmų.

142013-03-15 pareiškimu bankrutavusi UAB „Autresta“ 13 180,83 Lt suma sumažino ieškinį, tačiau prašymo nutraukti bylą šioje dalyje, nepateikė, todėl ieškinys šioje dalyje atmestinas.

15Praleidęs piniginės prievolės vykdymo terminą, skolininkas privalo mokėti metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo: verslininkai ar privatūs juridiniai asmenys privalo mokėti 6 proc., kiti - 5 proc. dydžio metines palūkanas (CK 6.210 str.). Ieškovė prašė priteisti iš atsakovų 6 proc. metines palūkanas, t. y. kaip iš verslininkų ar privačių juridinių asmenų. Kadangi atsakovas A. G. yra fizinis asmuo, todėl iš jo ieškovei priteistinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos.

16Tenkinant ieškinį iš dalies, žyminis mokestis ir bylinėjimosi išlaidos valstybei priteistinos iš atsakovų A. G. ir A. G. (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 88 str.1 d. 3 p., b.l. 1).

17Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

18Panevėžio miesto apylinkės teismo 2013 m. balandžio 29 d. sprendimą pakeisti ir jį išdėstyti sekančiai:

19Ieškinį tenkinti iš dalies.

202010 m. gruodžio 23 d. įskaitymo sandorius, kuriais uždaroji akcinė bendrovė „Autreta“ (į.k. 148366962) įskaitė A. G. (a.k. (duomenys neskelbtini) skolą bendrai 27 936,62 Lt (dvidešimt septynis tūkstančius devynis šimtus trisdešimt šešis litus 62 ct) sumai pripažinti niekine nuo sudarymo momento.

21Priteisti iš atsakovo A. G. (a.k. (duomenys neskelbtini) 838 Lt (aštuonis šimtus trisdešimt aštuonis Lt) žyminio mokesčio valstybei.

22Priteisti iš A. G. (a. k. (duomenys neskelbtini) 27 936,62 Lt (dvidešimt septynis tūkstančius devynis šimtus trisdešimt šešis litus 62 ct) skolą, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2012-11-15) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Autresta“ (į.k. 148366962) naudai bei 838 Lt (aštuonis šimtus trisdešimt aštuonis Lt) žyminio mokesčio valstybei.

23Priteisti iš atsakovų A. G. ir A. G. po 1 103 Lt (vieną tūkstantį šimtą tris Lt) bylinėjimosi išlaidų ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Autresta“ naudai bei po 41 Lt (keturiasdešimt vieną Lt) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu valstybei (įmokos kodas 5660).

24Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. kolegijos teisėjų: Laimanto Misiūno, Nijolės Danguolės Smetonienės,... 3. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 4. Išnagrinėjusi bylą, teisėjų kolegija... 5. ieškovė bankrutavusi UAB „Autresta“ prašė teismą priteisti solidariai... 6. Panevėžio miesto apylinkės teismas 2013 m. balandžio 29 d. sprendimu... 7. Apeliaciniu skundu atsakovai A. G., A. G., ŽŪB „Karužiškiai“ ir ŽŪB... 8. Atsiliepimu į atsakovų apeliacinį skundą bankrutavusi UAB „Autresta“... 9. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 10. Civilinio kodekso (toliau – CK) 6.263 straipsnio nuostatos numato, kad... 11. Byloje nustatyta, kad ŽŪB „Karužiškiai“ ir ŽŪB „Dembavos... 12. Vertinant ieškovės atliktos 27 936,62 Lt sumos įskaitymo įtaką finansinei... 13. CK 6.6 straipsnis reglamentuoja solidariąją skolininkų pareigą. Solidarioji... 14. 2013-03-15 pareiškimu bankrutavusi UAB „Autresta“ 13 180,83 Lt suma... 15. Praleidęs piniginės prievolės vykdymo terminą, skolininkas privalo mokėti... 16. Tenkinant ieškinį iš dalies, žyminis mokestis ir bylinėjimosi išlaidos... 17. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1... 18. Panevėžio miesto apylinkės teismo 2013 m. balandžio 29 d. sprendimą... 19. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 20. 2010 m. gruodžio 23 d. įskaitymo sandorius, kuriais uždaroji akcinė... 21. Priteisti iš atsakovo A. G. (a.k. (duomenys neskelbtini) 838 Lt (aštuonis... 22. Priteisti iš A. G. (a. k. (duomenys neskelbtini) 27 936,62 Lt (dvidešimt... 23. Priteisti iš atsakovų A. G. ir A. G. po 1 103 Lt (vieną tūkstantį šimtą... 24. Kitoje dalyje ieškinį atmesti....