Byla e2-87-182/2016
Dėl pensijų permokų priteisimo

1Druskininkų miesto apylinkės teismo teisėja Nina Butnorienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyriaus ieškinį atsakovui D. L. dėl pensijų permokų priteisimo, ir

Nustatė

2ieškovas prašo teismo priteisti iš atsakovo D. L. 3870,38 Eur išlaidų, susidariusių dėl valstybinės socialinio draudimo našlių pensijos ir nukentėjusių asmenų valstybinės našlių pensijos permokos.

3Atsakovas nustatytu terminu atsiliepimo į ieškinį nepateikė, procesiniai dokumentai įteikti tinkamai, o ieškovas tokiu atveju prašo priimti sprendimą už akių.

4Ieškinys tenkintinas, priimant sprendimą už akių.

5CPK 285 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad, priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y., įsitikina, kad, pasitvirtinus šių įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą. Ieškovas pateiktame ieškinyje nurodo, jog N. J. 2004 m. rugsėjo 16 d. ir 2004 m. rugsėjo 17 d. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Druskininkų skyriui pateikė prašymus skirti valstybinio socialinio draudimo našlių pensiją bei nukentėjusių asmenų valstybinę našlių pensiją. N. J. buvo paskirta valstybinio socialinio draudimo našlių bei nukentėjusių asmenų valstybinė našlių pensija. N. J., kreipdamasi dėl našlių pensijų skyrimo, nuslėpė aplinkybę, kad buvo išsituokusi su savo vyru V. J., santuoka buvo nutraukta ( - ). N. J. našlės pensija ir nukentėjusių asmenų našlės pensija negalėjo būti skiriama, todėl laikotarpiu nuo 2004 m. rugpjūčio 30 d. iki 2014 m. spalio 31 d. susidarė 2392,44 Eur valstybinės socialinio draudimo našlių pensijos permoka ir 1830,94 Eur nukentėjusių asmenų valstybinės našlių pensijos permoka dėl išmokos gavėjos kaltės. N. J. ( - ) mirė, todėl, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso (toliau – CK) 5.52 str., pareiga atlyginti susidariusią permoką tenka N. J. palikimą priėmusiam įpėdiniui D. L..

6Ieškovas ieškiniui pagrįsti pateikė N. J. 2004 m. rugsėjo 16 d. prašymą skirti našlių pensiją ir 2004 m. rugsėjo 17 d. prašymą skirti nukentėjusių asmenų valstybinę našlių pensiją, 2004 m. rugsėjo 28 d. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Druskininkų miesto skyriaus sprendimą Nr. 89-864 skirti N. J. našlės pensiją ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Druskininkų miesto skyriaus sprendimą Nr. 89-873 skirti N. J. N. asmenų našlės pensiją, V. J. mirties liudijimą, V. J. ir N. J. santuokos liudijimą, V. J. ir N. J. ištuokos akto išrašą, pažymas apie apskaičiuotas išmokėtas sumas, sprendimą dėl N. J. valstybinės socialinio draudimo našlių pensijos permokos nustatymo ir sprendimą dėl nukentėjusių asmenų valstybinės našlių pensijos permokos nustatymo, pažymą apie mirusiajam asmeniui neišmokėtas išmokas ir (ar) jo įsiskolinimą, Druskininkų savivaldybės 1-ojo notarų biuro notaro J. P. raštą apie palikimo priėmimą. Iš pateiktų įrodymų matyti, jog N. J. 2004 m. rugsėjo 28 d. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Druskininkų miesto skyriaus sprendimu Nr. 89-864 skirta našlės pensija ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Druskininkų miesto skyriaus sprendimu Nr. 89-873 skirta N. J. N. asmenų našlės pensija. Valstybinės socialinio draudimo pensijos skiriamos ir mokamos vadovaujantis Valstybinio socialinio draudimo pensijų įstatymu ir Valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 18 d. nutarimu Nr.1156. N. J. našlių pensijos skyrimo metu galiojusios Valstybinio socialinio draudimo pensijų įstatymo redakcijos 33 str. nustatyta, jog teisę gauti valstybinę socialinio draudimo našlių ar našlaičių pensiją turi šiame įstatyme nurodyti mirusiojo (arba nustatyta tvarka pripažinto mirusiu ar nežinia kur esančiu), drausto valstybiniu socialiniu pensijų draudimu, asmens sutuoktinis bei vaikai, taip pat jiems prilyginti asmenys, jei miręs asmuo buvo įgijęs šio įstatymo nustatytą teisę gauti valstybinę socialinio draudimo invalidumo pensiją (jei būtų tapęs invalidu) ar senatvės pensiją arba tokią pensiją gavo, šio įstatymo 34 str. buvo nustatyta, kad teisę gauti našlių pensiją turi mirusiojo asmens sutuoktinis, t. y., našlė arba našlys, faktinis sutuoktinis, atitinkantys kitas tame straipsnyje nustatytas sąlygas. Ieškovo su ieškiniu pateikti įrodymai teismui leidžia daryti išvadą, jog N. J., pateikdama prašymus dėl našlių pensijų skyrimo, nenurodė, jog santuoka jos yra nutraukta ir ji pagal galiojusius teisės aktų nuostatus neturėjo teisės gauti valstybinio socialinio draudimų našlių pensijos ir nukentėjusių asmenų valstybinės našlės pensijos, dėl ko ieškovas patyrė 4223,38 Eur žalą. Ieškovas ieškinyje nurodo, jog atsakovas atlygino dalį, t. y. 353 Eur, žalos, likusi neatlyginta žala yra 3870,38 Eur. Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 18 str. 1 d. numatyta, kad juridiniai arba fiziniai asmenys, dėl kurių kaltės Fondo administravimo įstaigos neteisėtai išmokėjo apdraustiesiems asmenims tam tikras išmokas arba kurių neteisėtais (kaltais) veiksmais buvo padaryta kitokia turtinė žala Fondui, privalo tą žalą atlyginti įstatymų nustatyta tvarka. Palikėjui mirus jo turtinės teisės ir pareigos nepasibaigia, bet įvyksta universalus jo turtinių teisių ir pareigų bei kai kurių asmeninių neturtinių teisių perėjimas jo įpėdiniams. Teisių perėjimo universalumas reiškiasi tuo, kad palikėjo teisės ir pareigos pereina palikimą priėmusiam įpėdiniui nepaisant to, žinojo jis ar nežinojo esant atitinkamas palikėjo teises ar pareigas. Įpėdinis negali atsisakyti dalies palikimo, priimti dalį arba su sąlyga ar išlygomis (CK – 5.50 str.1 d.). Jis priima besąlygiškai visą palikimą, t. y., visas palikėjo reikalavimo teises ir pareigas. Taigi įpėdiniui kartu su paveldėtu turtu pereina ir pareiga atsakyti už palikėjo skolas priklausomai nuo palikimo priėmimo būdo visu savo turtu arba tik paveldėtu turtu (CK 5.1 straipsnio 2 dalis, 5.52 straipsnis). Kasacinio teismo praktikoje laikomasi nuostatos, kad paveldint įvyksta universalus teisių perėmimas, t. y., teisės perimamos nepasikeitusiu pavidalu, visa apimtimi ir tuo pačiu momentu, jeigu nėra kokių nors įstatyme nustatytų išimčių. Palikėjo mirties faktas yra pagrindas teisėms ir pareigoms perimti. Taigi įpėdiniams, priėmusiems palikimą, pereina pareiga atsakyti už palikėjo prievoles (CK 5.1 straipsnio 2 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo T. C. bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. balandžio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-151/2009; išplėstinės teisėjų kolegijos 2009 m. birželio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-190/2009; teisėjų kolegijos 2011 m. kovo 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-108/2011; kt.).

7K. N. J. liko skolinga ieškovui 3870,38 Eur padarytos iš neišieškotos žalos – našlių pensijos permokos, atsakovui priėmusiam palikimą tenka įstatyminė pareiga atlyginti ieškovui padarytą žalą, todėl iš atsakovo ieškovo naudai priteistina 3870,38 Eur žala priimant sprendimą už akių (CK 6.245 str., 6.263 str., 6.281 str., CPK 142 str. 4 d. Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 18 str.).

8Iš atsakovo valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidos – 87,00 Eur žyminio mokesčio, nuo kurio mokėjimo ieškovas atleistas, išlaidos valstybei, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, nepriteistinos nes neviršija minimalios 3 Eur sumos (CPK 79 str., 80 str., 83 str., 96 str. 1 d., 6 d.).

9Teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 str., 262 str. 2 d., 285 str., 286 str., 287 str.,

Nutarė

10ieškinį tenkinti.

11Priteisti iš atsakovo D. L., a. k. ( - ) gyv. ( - ), Druskininkuose, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyriaus, į. k. 188677775, buveinė Jotvingių g. 10-2, 62116 Alytus, naudai 3870,38 Eur valstybinės socialinio draudimo našlių pensijos ir nukentėjusiųjų asmenų valstybinės našlių pensijos permoką.

12Priteisti iš atsakovo D. L., a. k. ( - ) valstybei bylinėjimosi išlaidas – 87,00 Eur žyminio mokesčio, sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, į. k. 188659752, biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, esančią AB Swedbank, įmokų kodas 5660.

13Nurodyti atsakovui, kad jis per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo Druskininkų miesto apylinkės teismui, o ieškovė per 30 dienos nuo sprendimo priėmimo dienos gali paduoti apeliacinį skundą Kauno apygardos teismui per Druskininkų miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai