Byla e2-12962-886/2019
Dėl rūsio patalpų pripažinimo butų priklausiniais, trečiasis asmuo Valstybės įmonė „Turto bankas“

1Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Laima Kriaučiūnaitė, sekretoriaujant Jolantai Žeimienei, dalyvaujant ieškovų R. B., A. K. ir G. Ž. atstovei advokatei Daivai Mekšraitienei, atsakovo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos atstovams E. K. ir I. J.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovų R. B., A. K. ir G. Ž. ieškinį atsakovui Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos, dėl rūsio patalpų pripažinimo butų priklausiniais, trečiasis asmuo Valstybės įmonė „Turto bankas“.

3Teismas

Nustatė

4Ieškovai R. B., A. K. ir G. Ž. ieškiniu (CPB-8748) bei pareiškimu dėl ieškinio reikalavimų patikslinimo (DOK-141649) prašo:

51) pripažinti rūsio patalpas R-9 (2,60 kv. m) ir R-19 (3,12 kv. m), esančias pastate – sandėlyje 5F1p, unikalus Nr. ( - ) buto, esančio ( - ) priklausiniu su bendro naudojimo patalpa, plane pažymėta indeksu Nr. R-25 (18,48 kv. m);

62) pripažinti rūsio patalpą R-6 (2,60 kv. m), esančią pastate – sandėlyje 5F1p, unikalus Nr. ( - ), buto, esančio ( - ), priklausiniu su bendro naudojimo patalpa Nr. R-25 (18,48 kv. m);

73) pripažinti rūsio patalpą R-14 (4,16 kv. m) ir 2,88 kv. m ploto patalpą po laiptais, esančią pastate – sandėlyje 5F1p, unikalus Nr. ( - ), buto, esančio ( - ), priklausiniu su bendro naudojimo patalpa Nr. R-25 (18,48 kv. m).

8Ieškovai nurodo, kad 1992 m. rugsėjo 21 d. pirkimo – pardavimo sutarčių pagrindu nuosavybės teise įgijo butus, esančius ( - ): ieškovas R. B. – butą Nr. 6, ieškovas A. K. – butą Nr. 12, ieškovė G. Ž. – butą Nr. 10. Nuo butų įsigijimo sandorių sudarymo ieškovai, kaip ir kiti šio namo gyventojai, naudojasi rūsio patalpomis: R. B. – rūsio patalpomis R-9 (2,60 kv. m) ir R-19 (3,12 kv. m), A. K. – R-6 (2,60 kv. m), G. Ž. – R-14 (4,16 kv. m) ir 2,88 kv. m ploto patalpa po laiptais. Rūsio patalpos yra kitame pastate – sandėlyje 5F1p, ( - ). Ieškovai pažymi, kad butus įsigijo kartu su rūsiais,tą patvirtina butų kadastro duomenų bylos. Gyvenamasis namas yra keturių aukštų, pastatytas 1977 m., be rūsio patalpų, ir nebuvo jokių ūkinių patalpų. Ginčo rūsiai funkciniu ryšiu yra susiję su pagrindiniais daiktais (butais), nes visas pastatas – sandėlis 5F1p, kuriame yra rūsio patalpos, buvo statomas būtent šio namo gyventojų, butų savininkų poreikių tenkinimui. Ieškovai pabrėžia, kad Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmuose ginčo teisenos tvarka yra išnagrinėta civilinė byla Nr. e2-834-399/2018 pagal to paties namo (( - )) buto savininkės ieškinį dėl rūsio patalpos pripažinimo jos buto priklausiniu, kurioje teismas nustatė, kad nuo pastato - sandėlio pastatymo rūsiais naudojosi ir iki šiol naudojasi namo gyventojai; kad Kauno miesto sukarintas priešgaisrinės apsaugos dalinys kitam namo gyventojui butą ( - ) pardavė jau su rūsiu, esančiu pastate - sandėlyje, t. y. rūsys buvo nurodytas buto pirkimo - pardavimo sutartyje; iš byloje pateikto butų apžiūros registracijos lapo teismas nustatė, kad inventorizuojant namo butus buvo padaryti įrašai, jog kiekvienas butas turi rūsį pastate – sandėlyje, nenurodant konkretaus rūsio numerio. Duomenų, kad namo gyventojai savavališkai (be teisinio pagrindo) užėmė rūsio patalpas, byloje nebuvo. Teismas sprendė, kad rūsio nenurodymas pirkimo - pardavimo sutartyje, ir kad jis neidentifikuotas, nekeičia šio rūsio funkcinio ryšio su butu bei jo priklausomumo pagrindiniam daiktui (butui). Teismas pažymėjo, kad ginčų tarp rūsio patalpų, esančių pastate – sandėlyje 5Flp, naudotojų (faktiško naudojimosi tam tikrais rūsiais) byloje nėra (1 t. 34, 199-200 b. l.).

9Atsakovas Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos (Kauno apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos teisių perėmėjas) 2019 m. gegužės 7 d. atsiliepimu (DOK-54655) prašo ieškinį atmesti. Nurodo, kad nei butų pirkimo-pardavimo sutartyse, nei buto įkainavimo akte nėra nurodyti butų priklausiniai, už ginčijamas rūsių patalpas ieškovai nėra sumokėję jokios pinigų sumos. Pastatas sandėlis 5F1p, kuriame yra ir ginčo rūsiai, pastatytas 1988 m., teisiškai įregistruotas nuosavybės teise Lietuvos Respublikos vardu, o 2008 m. pastatas patikėjimo teise perduotas Kauno apskrities priešgaisrinei gelbėjimo valdybai, išskyrus rūsio patalpą R-13 (2,60 kv. m. ploto), kuri nuosavybės teise priklauso vieno iš daugiabučio namo, esančio Elektrėnų g. 12, Kaune, buto savininkui. Pastato 5F1p pirmame aukšte įrengta dūmų kamera, skirta ugniagesiams gelbėtojams gerinti darbo įgūdžius su kvėpavimo organų apsaugos aparatais uždūmintoje patalpoje, tobulinti jų veiksmus atliekant gaisrų gesinimo ir kitus gelbėjimo darbus. Rūsio patalpas ateityje tikslinga būtų išnaudoti departamento reikmėms, pavyzdžiui įrengti papildomų įrengimų, skirtų apmokyti gaisrininkus – gelbėtojus. Atsiliepime atsakovas pripažino, kad ieškovai faktiškai naudojasi rūsio patalpomis, tačiau tai nesudaro pagrindo rūsio patalpų pripažinti buto priklausiniais (1 t. 66-69 b. l.).

10Trečiasis asmuo VĮ „Turto bankas“ atsiliepime į ieškinį (DOK-52990) nurodo, kad jis ginčo patalpomis nedisponuoja ir jų nevaldo. Iš byloje esančių privatizavimo dokumentų, negalima padaryti išvados, kad ginčo patalpos, į kurias ieškovai reiškia reikalavimus, teisės aktų nustatyta tvarka buvo suteiktos ar perleistos jų nuosavybėn kaip pagalbinės paskirties patalpos, jų gyvenamųjų patalpų poreikių patenkinimui. Visų patalpų, esančių ( - ), teisinė registracija valstybei nuosavybės teise ir Kauno apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybai patikėjimo teise buvo atlikta pagal galiojančius, nepanaikintus, nepripažintus neteisėtais ar kitokiu būdu netekusiais galios dokumentus, todėl ieškovų reiškiami reikalavimai dėl ginčo patalpų pripažinimo jų butų priklausiniais, neturėtų būti tenkinami (1 t. 62-63 b. l.).

11Ieškovai dublike (DOK-86662) nurodo, kad visų ieškovų butų techninės apskaitos bylose grafoje „žinios apie butą” nurodyta, kad yra rūsiai. Gyvenamajame name, ( - ) rūsio patalpų visiškai nėra. Pastato – sandėlio 5Flp rūsio patalpa nuo pat jos pastatymo buvo skirta gyvenamojo namo, ( - ) gyventojų sandėliukams, kuriais jie naudojosi ir tebesinaudoja kaip butų priklausiniais iki šiol. Tą patvirtina rūsio patalpų eksplikacija. Pažymi, kad ieškovai butus nupirko be priklausinių, t. y. be sandėliukų, esančių pastate – sandėlyje 5F1p, tą patvirtina pirkimo – pardavimo sutartys, gyvenamojo namo butų įkainavimo aktai. Būtent dėl šios priežasties ieškovai ir kreipiasi į teismą, prašydami pripažinti atitinkamas rūsio patalpas jų butų priklausiniais. Ieškovai atkreipia dėmesį, kad nuo pat pastato – sandėlio 5F1p pastatymo, kuomet namo gyventojams buvo išdalinti rūsiai, jų naudojimo teisėtumo atsakovas neginčijo, dėl gyventojų iškeldinimo iš ginčo patalpų įstatymų nustatyta tvarka nesikreipė ir nepateikė duomenų apie tai, kad namo gyventojai savavališkai (be teisinio pagrindo) užėmė rūsio patalpas (106-109 b. l.).

12Atsakovas triplike (DOK-94819) nurodo, kad techninės apskaitos bylos išduotos 1977 m., o ginčo rūsiai yra pastate – sandėlyje 5F1p, kuris pastatytas 1988 m. Techninės apskaitos bylose nėra jokios papildomos informacijos apie rūsio sandėliuko adresą, plotą, kurie leistų juos identifikuoti. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, nepaisant, jog techninės apskaitos bylose yra įrašai apie sandėliukus, tai nepatvirtina fakto, jog būtent ginčijami sandėliukai yra priskirtini minimiems byloje butams. Ieškovų minimoje eksplikacijoje nėra jokios informacijos ar žymos, kad rūsio patalpos priklauso ar jais gali naudotis gyvenamojo namo, ( - ), gyventojai. Yra tik ranka padaryti prierašai, tačiau prie jų nėra nei ieškovų parašų, nei pastato – sandėlio savininko parašo ir antspaudo, todėl šie prierašai nesukuria jokių teisinių pasekmių. Atsakovas pripažįsta, kad nuo pat pastato – sandėlio 5F1p pastatymo, kai gyventojams buvo išdalinti rūsiai, atsakovas neginčijo rūsių naudojimo teisėtumo, įstatymų nustatyta tvarka dėl gyventojų iškeldinimo iš ginčo rūsių patalpų nesikreipė, duomenų apie namo gyventojų savavališką (be teisinio pagrindo) rūsio patalpų užėmimą nepateikė, tačiau tai nesudaro pagrindo teigti, kad patalpų naudojimas yra teisėtas ar suteikiantis pagrindą pripažinti rūsio patalpas ieškovų būtų priklausiniais (129-130 b. l.).

13Trečiasis asmuo Valstybės įmonė „Turto bankas“ triplike (DOK-94887) nurodo, kad palaiko atsiliepime į ieškinį išdėstytus argumentus dėl ieškovų pareikštų reikalavimų ir iš esmės pritaria atsakovo nesutikimo su ieškiniu argumentams (125-126 b l.).

14Ieškovų atstovė teismo posėdyje prašė ieškinį tenkinti, patvirtino ieškinyje nurodytus argumentus, papildomai paaiškino, kad jeigu teismas nuspręstų buto priklausiniais pripažinti tik po vieną rūsio patalpą, tikslinga būtų ieškovui R. B. paskirti patalpą R-19 (3,12 kv. m ploto), ieškovei G. Ž. – R-14 (4,16 kv. m ploto).

15Atsakovo atstovai teismo posėdyje nesutiko su ieškiniu. Atsikirtimus į ieškovų reikalavimus grindė savo procesiniuose dokumentuose nurodytais argumentais. Papildomai paaiškino, kad nei gyventojų prašymuose, nei butų įkainojimo aktuose, nei notarinėse pirkimo-pardavimo sutartyje nėra minimi jokie rūsiai, Įkainojimo aktuose yra įkainoti tik butai, o ne rūsiai. 2008 metais ginčo pastatas buvo perduotas turto patikėjimo teise Kauno apskrities priešgaisrinei gelbėjimo valdybai, todėl šis turtas turi užtikrinti visuomenės interesų tenkinimui ir teikti maksimalią naudą visuomenei. Kadangi ieškovai ne teisinio pagrindo naudojasi ginčo patalpomis, atsakovas negali disponuoti patalpomis. Rūsyje atsakovas galėtų įsirengti mokomąsias patalpas ugniagesiams savanoriams mokyti ar naudoti jas kitoms reikmėms. Atsakovo atstovai pripažino, kad nuo pastato pastatymo pradžios rūsio patalpomis naudojosi namo gyventojai, atsakovas jomis niekada nesinaudojo.

16Teismas

konstatuoja:

17Ieškinys tenkinamas iš dalies.

18Iš byloje ištirtų rašytinių įrodymų, šalių paaiškinimų nustatyta, kad ieškovui R. B. nuosavybės teise priklauso 2 kambarių butas ( - ), įgytas pagal 1992 m. rugsėjo 21 d. pirkimo - pardavimo sutartį (1 t. 7-8, 10-11 b. l.). Buto techninės apskaitos byloje, inv. Nr. 19068, žiniose apie butą yra žyma „rūsiai ir kiti – yra“ (1 t. 16 b. l.).

19Ieškovui A. K. nuosavybės teise priklauso 2 kambarių butas, ( - ) , įgytas pagal 1992 m. rugsėjo 21 d. pirkimo - pardavimo sutartį (1 t. 19, 26-27 b. l.). Buto techninės apskaitos byloje žiniose apie butą yra žyma „rūsiai ir kiti – yra“ (1 t. 24 b. l.).

20Ieškovei G. Ž. nuosavybės teise priklauso 2 kambarių butas, ( - ), įgytas pagal 1992 m. rugsėjo 21 d. pirkimo - pardavimo sutartį (1 t. 33, 34-35 b. l.). Buto techninės apskaitos byloje žiniose apie butą yra žyma „rūsiai ir kiti – yra“ (1 t. 31 b. l.).

21Iš Nekilnojamojo registro duomenų matyti, kad tuo pačiu adresu, ( - ), yra įregistruotas ir Pastatas – sandėlis 5F1p, unikalus Nr. ( - ), (toliau - ir Sandėlis), pastatytas 1988 metais, nurodyta jo naudojimo paskirtis – sandėliavimo. Pastatas, be patalpos R-13, 2,60 kv. m, nuosavybės teise priklauso Lietuvos Respublikai. Šį pastatą – sandėlį patikėjimo teise valdo Kauno apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba (toliau - ir valdyba) (1 t. 45-46 b. l.). Pastato – sandėlio 5F1p rūsio plane, kurį parengė UAB „Pastatų matavimo centras“, nurodyta, jog rūsio patalpos suskirstytos į atskiras patalpas nuo R1 iki R-25, viduryje šių patalpų yra viena didelė patalpa R-25, 18,48 kv. m ploto. Analogiški duomenys yra sandėlio 5F1p vidaus plotų eksplikacijoje, kurioje nurodyta, kad yra rūsio patalpos yra nuo R-1 iki R-24 ir koridorius R-25. Abi šalys pripažino, kad šiomis patalpomis naudojasi gyvenamojo namo, ( - ), gyventojai. Ieškovų teigimu, A. K. naudojasi rūsio patalpa R-6 (2,60 kv. m ploto), ieškovas R. B. naudojasi dviem rūsio patalpomis R-9 (2,60 kv. m ploto) ir R-19 (3,12 kv. m ploto), ieškovė G. Ž. – rūsio patalpa R-14 (4,16 kv. m ploto) ir patalpa po laiptais 2,88 kv. m ploto (1 t. 47-49 b. l.).

22Pagal Lietuvos Respublikos butų privatizavimo įstatymą buvo privatizuojami namai (butai) (Įstatymo 2 straipsnis). Šio įstatymo pagrindu ieškovai nuosavybės teisė įsigijo savo butus. Butų įsigijimo metu galiojusio Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991 m. liepos 31 d. nutarimo Nr. 309 „Dėl butų privatizavimo, pardavimo ir naudojimo tvarkos“ 7 punkto 12 papunktyje nurodyta, kad privatizuojamo gyvenamojo namo, buto priklausiniai – pagalbiniai ūkiniai pastatai ir statiniai – įkainojami atskirai. Atsakovas nurodo, kad ieškovų prašymuose parduoti jiems butus nėra nurodyta, kad juos prašoma parduoti su rūsiais (1 t. 76-78 b. l.), Gyvenamojo namo, buto įkainojimo aktuose taip pat nėra įkainotos rūsio patalpos (1 t. 70-75 b. l.), todėl, atsakovo teigimu, ieškovai rūsio patalpų neįsigijo. Teismas pažymi, kad šioje byloje ginčas yra ne dėl to buvo ar ne įkainoti rūsiai, o dėl to ar rūsio patalpos, kuriomis naudojasi ieškovai, yra jiems nuosavybės teise priklausančių butų priklausiniai. Byloje nustatyta, kad gyvenamasis namas lA4p, adresu ( - ), yra keturių aukštų daugiabutis, jame yra 18 butų ir administracinės patalpos, rūsio patalpų nėra. Pastatas - sandėlis 5Fl pastatytas 1988 metais, šis pastatas yra vieno aukšto su rūsio patalpomis, pirmame aukšte įrengta dūmų kamera, skirta ugniagesiams gelbėtojams gerinti darbo įgūdžius su kvėpavimo organų apsaugos aparatais uždūmintoje patalpoje, tobulinti jų veiksmus, atliekant gaisrų gesinimo ir kitus gelbėjimo darbus. Šio pastato – sandėlio 5F1p rūsio patalpomis, nuo pastato pastatymo 1988 m., naudojasi gyvenamojo namo 1A4p gyventojai. Ieškovų butai yra daugiabučiame name, jo paskirtis yra tenkinti asmens būsto poreikius, tačiau asmenys turi ir kitus poreikius – laikyti ūkio paskirties daiktus (įrankius, kitus daiktus), daržoves, ir tam reikalingos pagalbinės ūkio patalpos – sandėliukai (rūsiai). Gyvenamasis namas pastatytas be rūsio patalpų, todėl tikėtina, kad gyventojų poreikių tenkinimui pastatytas Sandėlis.

23Byloje neginčijamai nustatyta, to neneigia ir atsakovas, kad ginčijamomis rūsio patalpomis nuo pat jų pastatymo naudojasi ieškovai ir kiti gyvenamojo namo gyventojai, atsakovas niekada nereiškė reikalavimų ieškovams atlaisvinti šias patalpas. Bylos nagrinėjimo metu atsakovas teigė, kad rūsio patalpas naudotų mokymo tikslais ir įrengti jose papildomų įrengimų, skirtų apmokyti gaisrininkus – gelbėtojus, tačiau tokių įrodymų byloje nepateikė. VĮ Registrų centro duomenimis, Pastato – sandėlio 5F1p, unikalus Nr. ( - ), naudojimo paskirtis nurodyta sandėliavimo. Atsakovas nepateikė jokių duomenų, patvirtinančių jos ketinimus šią paskirtį keisti. Svarbu pažymėti, kad ne tik ieškovai, bet ir kiti gyvenamojo namo gyventojai naudojasi Sandėlio patalpomis. Be to, yra nustatyta, 1998 m. birželio 30 d. Kauno miesto sukarintas priešgaisrinės apsaugos dalinys kitam namo gyventojui A. Ž. butą pardavė jau su rūsiu, esančiu pastate – sandėlyje 5F1p, t. y. rūsys buvo nurodytas buto pirkimo – pardavimo sutartyje. Priešingai, nei keletą metų anksčiau su ieškovais 1992 m. rugsėjo 21 d. sudarytose ieškovų buto pirkimo – pardavimo sutartyse, ginčo rūsiai nenurodyti.

24Teismas pažymi, kad įsiteisėjusiu Marijampolės apylinkės teismo 2018 m. gegužės 10 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. e2-834-399/2018 nustatyta, jog viena iš pastate - sandėlyje 5F1p esančių rūsio patalpų (plane pažymėta indeksu R-16) yra buto, esančio ( - ), priklausinys. Kauno apygardos teismas, išnagrinėjęs šią bylą apeliacine tvarka pagal atsakovų apeliacinį skundą, 2018 m. spalio 18 d. nutartimi Marijampolės apylinkės teismo 2018 m. gegužės 10 d. sprendimą paliko nepakeistą (civilinė byla Nr. e2A-1565-301/2018). Ir minimoje byloje pradinio savininko nuosavybės teisių įgijimo į butą, adresu ( - ), ir nagrinėjamos bylos ieškovų R. B., A. K., G. Ž. nuosavybės teisių įgijimo į atitinkamus butus tvarka ir aplinkybės yra tokios pat: visi butai įgyti pagal Butų privatizavimo įstatymą sudarytas pirkimo – pardavimo sutartis, visi butai yra tame pačiame gyvenamajame name, visi rūsiai yra tame pačiame pastate – sandėlyje 5F1p, visų butų savininkai rūsiais faktiškai naudojasi nuo šio pastato pastatymo. Nagrinėjamoje byloje visiems ieškovams priklausančių butų techninės apskaitos bylose, „Žiniose apie butą“, yra įrašytos žymos, kad rūsiai yra.

25Ieškovai R. B. ir G. Ž. buto priklausiniais prašo pripažinti po dvi rūsio patalpas. Priklausiniu pripažįstamas toks daiktas, kuris yra skirtas tarnauti pagrindiniam daiktui ir yra susijęs su pagrindiniu daiktu bendra ūkine paskirtimi. Konstatuojant teisiškai reikšmingas priklausinio sąsajas su pagrindiniu daiktu yra svarbus ne jų fizinis ryšys (geografinė padėtis, buvimas vieno šalia kito), o funkcinis ryšys, t. y. priklausiniu pripažįstamas daiktas, skirtas tarnauti pagrindiniam daiktui, ir susijęs su juo bendra ūkine paskirtimi, taip pat tenkinti pagrindinio daikto poreikiams. Tam, kad pagrindinio daikto ir priklausinio funkcinis ryšys būtų pripažintas teisiškai reikšmingu, jis turi būti nuolatinio pobūdžio ir pasižymėti ne tik kito daikto naudojimu, bet ir nuolatiniu tarnavimu pagrindiniam daiktui. Teismo vertinimu, buto ūkinių poreikių tenkinimui (laikyti ūkio paskirties daiktus, maisto atsargas, įrankius ir kitus daiktus) pakanka vienos pagalbinės ūkinės patalpos (rūsio, sandėliuko), ir tokia yra susiklosčiusi įprastinė praktika. Be to, butų techninės apskaitos bylose nėra nurodyta, kad vienam butui būtų priskirtos dvi rūsio patalpos. Remiantis šiais argumentais, teismas sprendžia, kad vienam butui gali priklausyti ne daugiau kaip viena rūsio patalpa.

26CK 4.14 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog antraeilį daiktą ištinka pagrindinio daikto likimas, jeigu sutarties ar įstatymo nenustatyta kitaip. To paties straipsnio antroje dalyje nustatyta, kad kai pagrindinio daikto perleidimo kito asmens nuosavybėn metu kyla ginčas dėl antraeilio daikto likimo, kartu su pagrindiniu daiktu perleidžiamas to asmens nuosavybėn ir antraeilis daiktas, jeigu neįrodyta, kad turi būti pasielgta priešingai. Byloje nėra duomenų ir atsakovas neįrodinėjo bei neįrodė, kad parduodant butus pagal Butų privatizavimo įstatymą kilo ginčas dėl antraeilių daiktų (rūsio patalpų) likimo, ir tai reiškia, jog rūsio patalpas ištiko pagrindinio daikto likimas - jos buvo parduotos ieškovams. Sutarties šalys dėl kitokių sąlygų nesusitarė, ir galioja bendra taisyklė, kad priklausinį ištinka pagrindinio daikto likimas. Tokia praktika suformuota ir Lietuvos Aukščiausiojo teismo civilinių bylų skyriaus nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-422/2011, kurioje pasisakyta, kad sutartyje priklausinio likimas – jo atskyrimas nuo pagrindinio daikto turi būti aiškiai aptartas. Jeigu sandorio šalys nesusitaria dėl išimties iš bendros taisyklės taikymo yra pagrindas išvadai, kad priklausinį ištiko pagrindinio daikto likimas.

27Teismas, apibendrindamas aukščiau išdėstytus motyvus, daro išvadą, kad nustatytų aplinkybių visuma sudaro pagrindą ieškovų ieškinį patenkinti iš dalies, nustatant, jog pastate – sandėlyje 5F1p ieškovų naudojami rūsiai (plane pažymėti indeksais R-19, R-6 ir R-14) yra skirti tarnauti pagrindiniams daiktams (butams), tenkinti pagrindinių daiktų savininkų poreikius (laikyti daržoves, įrankius ir pan.). Duomenys apie butui priklausančias rūsio patalpas buvo užfiksuoti ieškovų butų techninės apskaitos bylose, todėl 1992 m. rugsėjo 21 d. pirkimo – pardavimo sutartyse turėjo būti nurodyti kaip parduodamų butų priklausiniai. Aplinkybės, kad pirkimo – pardavimo sutartyse rūsiai nebuvo nurodyti, ar, kad jie neidentifikuoti, nekeičia šių rūsių funkcinio ryšio su butais ir jų priklausomumo pagrindiniams daiktams (butams). Patalpa R-25 įregistruota kaip koridorius, taigi ši patalpa yra bendro naudojimo patalpa visų, skirta patekti į konkrečią rūsio patalpą, todėl yra pagrindas tenkinti ieškovų ieškinį ir šioje dalyje, t. y. dėl atitinkamos dalies bendro naudojimo rūsio patalpos R-25 (koridoriaus) pripažinimo atitinkamo buto priklausiniu.

28Dėl bylinėjimosi išlaidų.

29Patenkinus ieškinį iš dalies, spręstinas bylinėjimosi išlaidų priteisimo klausimas (CPK 93 straipsnio 1 dalis). Ieškovo R. B. patirtas bylinėjimosi išlaidas sudaro 75 Eur žyminio mokesčio už ieškinio pateikimą ir 200 Eur už teisines paslaugas (1 t. 39, 180 b. l.), iš viso – 275 Eur. Ieškovo reikalavimus patenkinus 50 procentų (iš dviejų rūsio patalpų buto priklausiniu pripažinta tik viena rūsio patalpa), ieškovui R. B. iš atsakovo priteisiama 50 procentų jo patirtų bylinėjimosi išlaidų – 137,50 Eur. (CPK 93 straipsnio 1 dalis, CPK 88 straipsnio 1 dalies 10 punktas).

30Ieškovės G. Ž. patirtas bylinėjimosi išlaidas sudar 75 Eur žyminio mokesčio už ieškinio pateikimą ir 200 Eur už teisines paslaugas (1 t. 41, 180 b. l.), iš viso – 275 Eur. Ieškovės G. Ž. ieškinio reikalavimai patenkinti 50 procentų (iš dviejų rūsio patalpų buto priklausiniu pripažinta tik viena rūsio patalpa), todėl šiai ieškovei iš atsakovo priteisiama 50 procentų jos patirtų bylinėjimosi išlaidų – 137,50 Eur (CPK 93 straipsnio 1 dalis, CPK 88 straipsnio 1 dalies 10 punktas).

31Ieškovo A. K. patirtas bylinėjimosi išlaidas sudaro 75 Eur žyminio mokesčio už ieškinio pateikimą ir 200 Eur už teisines paslaugas (1 t. 40, 180 b. l.), iš viso – 275 Eur. Šio ieškovo reikalavimai patenkinti visa apimtimi, todėl iš atsakovo priteisiamos visos jo patirtos bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 straipsnio 1 dalis, CPK 88 straipsnio 1 dalies 10 punktas).

32Iš atsakovo priteisiama 18,39 Eur procesinių dokumentų siuntimo išlaidų (CPK 96 straipsnis).

33Teismas, vadovaudamasis CPK 259–270 straipsniais, 307 straipsnio 1 dalimi, teismas

Nutarė

34ieškinį patenkinti iš dalies.

35Pripažinti rūsio patalpą R-19 (3,12 kv. m), esančią pastate – sandėlyje 5F1p, unikalus Nr. ( - ), buto, esančio ( - ) priklausiniu su bendro naudojimo patalpa, plane pažymėta indeksu Nr. R-25 (18,48 kv. m).

36Pripažinti rūsio patalpą R-6 (2,60 kv. m), esančią pastate – sandėlyje 5F1p, unikalus Nr. ( - ), buto, esančio ( - ) priklausiniu su bendro naudojimo patalpa Nr. R-25 (18,48 kv. m).

37Pripažinti rūsio patalpą R-14 (4,16 kv. m) esančią pastate – sandėlyje 5F1p, unikalus Nr. ( - ), buto esančio ( - ) priklausiniu su bendro naudojimo patalpa Nr. R-25 (18,48 kv m).

38Priteisti iš atsakovo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos (juridinio asmens kodas 188601311) ieškovams R. B. (asmens kodas ( - ) ir G. Ž. (asmens kodas ( - ) po 137,50 Eur (vieną šimtą trisdešimt septynis Eur 50 ct), o ieškovui A. K. (asmens kodas ( - ) – 275 Eur (du šimtus septyniasdešimt penkis Eur) bylinėjimosi išlaidų.

39Priteisti iš atsakovo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos (juridinio asmens kodas 188601311) 18,39 Eur (aštuoniolika Eur 39 ct) procesinių dokumentų siuntimo išlaidų valstybei. Ši suma turi būti sumokėta į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (juridinio asmens kodas 188659752) biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas 5660.

40Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismo Kauno rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Laima... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. Ieškovai R. B., A. K. ir G. Ž. ieškiniu (CPB-8748) bei pareiškimu dėl... 5. 1) pripažinti rūsio patalpas R-9 (2,60 kv. m) ir R-19 (3,12 kv. m), esančias... 6. 2) pripažinti rūsio patalpą R-6 (2,60 kv. m), esančią pastate –... 7. 3) pripažinti rūsio patalpą R-14 (4,16 kv. m) ir 2,88 kv. m ploto patalpą... 8. Ieškovai nurodo, kad 1992 m. rugsėjo 21 d. pirkimo – pardavimo sutarčių... 9. Atsakovas Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus... 10. Trečiasis asmuo VĮ „Turto bankas“ atsiliepime į ieškinį (DOK-52990)... 11. Ieškovai dublike (DOK-86662) nurodo, kad visų ieškovų butų techninės... 12. Atsakovas triplike (DOK-94819) nurodo, kad techninės apskaitos bylos išduotos... 13. Trečiasis asmuo Valstybės įmonė „Turto bankas“ triplike (DOK-94887)... 14. Ieškovų atstovė teismo posėdyje prašė ieškinį tenkinti, patvirtino... 15. Atsakovo atstovai teismo posėdyje nesutiko su ieškiniu. Atsikirtimus į... 16. Teismas... 17. Ieškinys tenkinamas iš dalies.... 18. Iš byloje ištirtų rašytinių įrodymų, šalių paaiškinimų nustatyta,... 19. Ieškovui A. K. nuosavybės teise priklauso 2 kambarių butas, ( - ) , įgytas... 20. Ieškovei G. Ž. nuosavybės teise priklauso 2 kambarių butas, ( - ), įgytas... 21. Iš Nekilnojamojo registro duomenų matyti, kad tuo pačiu adresu, ( - ), yra... 22. Pagal Lietuvos Respublikos butų privatizavimo įstatymą buvo privatizuojami... 23. Byloje neginčijamai nustatyta, to neneigia ir atsakovas, kad ginčijamomis... 24. Teismas pažymi, kad įsiteisėjusiu Marijampolės apylinkės teismo 2018 m.... 25. Ieškovai R. B. ir G. Ž. buto priklausiniais prašo pripažinti po dvi rūsio... 26. CK 4.14 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog antraeilį daiktą ištinka... 27. Teismas, apibendrindamas aukščiau išdėstytus motyvus, daro išvadą, kad... 28. Dėl bylinėjimosi išlaidų.... 29. Patenkinus ieškinį iš dalies, spręstinas bylinėjimosi išlaidų priteisimo... 30. Ieškovės G. Ž. patirtas bylinėjimosi išlaidas sudar 75 Eur žyminio... 31. Ieškovo A. K. patirtas bylinėjimosi išlaidas sudaro 75 Eur žyminio... 32. Iš atsakovo priteisiama 18,39 Eur procesinių dokumentų siuntimo išlaidų... 33. Teismas, vadovaudamasis CPK 259–270 straipsniais, 307 straipsnio 1 dalimi,... 34. ieškinį patenkinti iš dalies.... 35. Pripažinti rūsio patalpą R-19 (3,12 kv. m), esančią pastate – sandėlyje... 36. Pripažinti rūsio patalpą R-6 (2,60 kv. m), esančią pastate – sandėlyje... 37. Pripažinti rūsio patalpą R-14 (4,16 kv. m) esančią pastate – sandėlyje... 38. Priteisti iš atsakovo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento... 39. Priteisti iš atsakovo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento... 40. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno...