Byla e2-3396-1117/2019
Dėl žalos atlyginimo

1Telšių apylinkės teismo Telšių rūmų teisėja Aida Stulpinienė, sekretoriaujant O. K., dalyvaujant ieškovės atstovui J. V., atsakovo atstovui advokatui L. B.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės BUAB „Skirpstas“ ieškinį atsakovui K. V. dėl žalos atlyginimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė prašo priteisti iš atsakovo žalos atlyginimą 43395,83 Eur, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad Šiaulių apygardos teismas „( - )“ nutartimi iškėlė bankroto bylą UAB „Skirpstas“, bankroto administratoriumi paskyrė MB „( - )“. „( - )“ nutartimi Šiaulių apygardos teismas ieškovės bankroto byloje patvirtino kreditorinius reikalavimus 296884,78 Eur sumai. Dalis kreditorinių reikalavimų, patvirtintų bankroto byloje, susidarė laikotarpiu nuo „( - )“ m. pabaigos iki „( - )“ m. Ieškovės vadovo pareigas nuo „( - )“ iki bankroto bylos iškėlimo ėjo vienintelis įmonės akcininkas - atsakovas K. V.. Įmonė nuo „( - )“ buvo nemoki Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau ir – ĮBĮ) 2 straipsnio 8 dalies prasme, t. y. nevykdė įsipareigojimų (nemokėjo skolų, neatliko apmokėtų darbų) ir pradelsti jos įsiskolinimai viršijo pusę į įmonės balansą įrašyto turto vertės. Atsakovas žinojo įmonės finansinę padėtį ir turėjo pareigą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos UAB „Skirpstas“ inicijavimo, tačiau to nepadarė ir toks jo elgesys yra neteisėtas neveikimas. Visi nepadengti įsipareigojimai, prisiimti po to, kai bendrovė tapo nemokia, yra vertinami kaip žala, nes jei vadovas laiku būtų inicijavęs bankroto bylą, šie įsipareigojimai nebūtų atsiradę. Nuo „( - )“ iki „( - )“ susidarė 43395,83 Eur žala, nes per šį laikotarpį atsirado nauji kreditoriniai įsipareigojimai „( - )“ (1867,25 Eur), „( - )“ (466,01 Eur), antstolei E. M. (424,31 Eur) ir padidėjo esamas kreditorinis įsipareigojimas „( - )“ (40638,26 Eur). Šiaulių apygardos teismas „( - )“ nutartimi patvirtino patikslintus BUAB „Skirpstas“ kreditorinius reikalavimus 371200,84 Eur sumai, visi šie kreditoriniai reikalavimai nėra patenkinti. Atsakovo neteisėtas neveikimas ir pareigos kreiptis dėl bankroto bylos iškėlimo pažeidimas turėjo tiesioginę įtaką įmonės finansinių įsipareigojimų kreditoriams susiformavimą/didėjimą, todėl tarp atsakovo neteisėtų veiksmų ir atsiradusios žalos yra priežastinis ryšys. Atsakovas atliko neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos atsiradimą, todėl jo, kaip vadovo, kaltė preziumuojama.

5Atsakovas pateiktame pareiškime dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo bei atsakovo atstovas teismo posėdžio metu su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad po Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutarties šioje byloje nebeturi pagrindo ginčyti aplinkybės, jog BUAB „Skirpstas“ buvo nemoki „( - )“, tačiau mano, jog realiai atsakovas apie įmonės nemokumą galėjo sužinoti tik po įmonės turto balanso už „( - )“ m. sudarymo, įvertinęs turto ir pradelstų įsipareigojimų santykį. Įmonė vykdė veiklą, gavo pajamas, mažino skolas, todėl atsakovas nesikreipė dėl bankroto bylos iškėlimo. Nors ir nuostolinga, tačiau įmonės ūkinė veikla buvo vykdoma iki pat bankroto bylos iškėlimo. Šiuo atveju turėtų būti vertinamas bendras skolų padidėjimas/sumažėjimas. Kreditorių skolos per ieškovės nurodomą laikotarpį ne padidėjo, o sumažėjo, tai patvirtina turto balansai. Būtent todėl, šiuo atveju nėra pagrindinės civilinės atsakomybės sąlygos – žalos ir ieškinys turėtų būti atmestas.

6Teismas

konstatuoja:

7ieškinys tenkintinas iš dalies.

8Byloje ginčas kilo dėl įmonės vadovo civilinės atsakomybės, kai vėluojama kreiptis dėl bankroto bylos iškėlimo. Ieškovė žala prašo pripažinti skolų kreditoriams apimties padidėjimą, kuris atsirado dėl pareigos inicijuoti bankroto bylos iškėlimą nevykdymo. Atsakovas su ieškiniu nesutinka, teigdamas, jog šiuo atveju nėra žalos fakto, kadangi įmonės kreditoriniai reikalavimai per ieškovės nurodomą laikotarpį ne padidėjo, o sumažėjo.

9Byloje esančiais duomenimis nustatyta, kad Šiaulių apygardos teismas „( - )“ nutartimi iškėlė bankroto bylą UAB „Skirpstas“, bankroto administratoriumi paskyrė MB „( - )“. „( - )“ nutartimi Šiaulių apygardos teismas ieškovės bankroto byloje patvirtino kreditorinius reikalavimus 296884,78 Eur sumai. UAB „Skirpstas“ įsteigta „( - )“, jos vadovo pareigas nuo „( - )“ iki bankroto bylos iškėlimo ėjo vienintelis įmonės akcininkas – atsakovas K. V..

10Dėl įmonės nemokumo atsiradimo momento

11ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje įmonės nemokumas apibrėžiamas kaip įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Pagal ĮBĮ 8 straipsnio 1 dalį, jeigu įmonė negali ir (arba) negalės atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir šis (šie) nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo arba yra sąlyga, nurodyta šio įstatymo 4 straipsnio 4 punkte, įmonės vadovas, savininkas (savininkai) privalo pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo. Vadovaujantis minėto straipsnio 4 dalimi, įmonės vadovas ar kitas asmuo (asmenys), įmonėje turintis teisę priimti atitinkamą sprendimą, privalo padengti žalą, kurią kreditoriai patyrė dėl to, kad įmonė pavėlavo pateikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo („( - )“ ĮBĮ redakcija). Taikydamas atsakomybę vadovui ĮBĮ 8 straipsnio 4 dalies pagrindu, teismas visų pirma turi nustatyti bendrovės nemokumo atsiradimo momentą.

12Bendrovės nemokumui konstatuoti būtina nustatyti įstatyme reikalaujamą kriterijų – pradelstus įmonės įsipareigojimus (skolas, neatliktus darbus ir kt.), kurių suma viršytų pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad UAB „Skirpstas“ „( - )“ kreditą pagal kreditavimo sutartį Nr. „( - )“ (toliau ir – Sutartis) privalėjo grąžinti iki „( - )“, negrąžinus šio kredito, „( - )“ pasirašytas Sutarties pakeitimas Nr. „( - )“, kuriuo pakeista kredito grąžinimo data, nustatant jog kreditas turi būti grąžintas iki „( - )“. Bylos duomenimis nustatyta, kad UAB „Skirpstas“ kredito nustatytu terminu negrąžino, bankas daugiau nepratęsė grąžinimo termino, taip pat ir nesuteikė naujo kredito. Įmonės „( - )“ metų balansas patvirtina, jog ieškovės turimo turto vertė „( - )“ metų pabaigoje sudarė 494333 Eur, o negrąžinus kredito vien kreditoriui „( - )“ pradelsti ieškovės įsipareigojimai sudarė 295341,44 Eur ir viršijo pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Taigi šie rodikliai atitiko įtvirtintus ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje. Tai, jog įmonė, nors ir nuostolingą, tačiau ūkinę veikla vykdė iki pat bankroto bylos iškėlimo, nepašalina vadovo atsakomybės už nesikreipimą į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. liepos 19 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e3K-3-304-1075/2018 55 punktas). UAB „Skirpstas“ iki „( - )“ negrąžinusi kredito „( - )“, nuo „( - )“ laikoma nemokia pagal ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalį. Pažymėtina, jog Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2019 m. vasario 14 d. nutartyje taip pat nurodė, jog UAB „Skirpstas“ faktinis nemokumo momentas „( - )“ yra nustatytas tinkamai (Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2019 m. vasario 14 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e3K-3-38-421/2019 21 punktas). Teismo posėdžio metu atsakovo atstovas taip pat iš esmės nebeginčijo įmonės nemokumo momento. Įvertinus nustatytas aplinkybes, konstatuotina, jog atsakovui K. V. pareiga kreiptis į teismą dėl bankroto bylos UAB „Skirpstas“ iškėlimo atsirado „( - )“.

13Dėl civilinės atsakomybės sąlygų

14Civilinė atsakomybė atsiranda neįvykdžius įstatymuose ar sutartyje nustatytos pareigos (neteisėtas neveikimas) arba atlikus veiksmus, kuriuos įstatymai ar sutartis draudžia atlikti (neteisėtas veikimas), arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau ir – CK) 6.246 straipsnio 1 dalis). Prievolė atlyginti žalą kyla nustačius, jog egzistuoja CK 6.246, 6.247, 6.249 straipsniuose numatytų civilinės atsakomybės sąlygų visetas: neteisėti veiksmai; atsiradusi žala; priežastinis neteisėtų veiksmų ir atsiradusios žalos ryšys. Vadovo civilinei atsakomybei atsirasti būtina jo kaltė, tačiau, teismui nustačius, kad vadovas atliko neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (CK 6.248 straipsnio 1 dalis). Paneigti šią prezumpciją turi atsakovas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau ir – CPK) 178, 182 straipsnio 4 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. balandžio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-220-916/2015).

15Pareiga kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonės vadovui nustatyta todėl, kad šis subjektas geriausiai žino įmonės finansinę būklę, o pavėluotas bankroto bylos iškėlimas galėtų pažeisti tiek jau esamų įmonės kreditorių (jei toliau didėtų įmonės skolos), tiek naujų potencialių kreditorių interesus (jei šie asmenys, nežinodami apie įmonės nemokumą, tiektų jai prekes ir (arba) teiktų paslaugas). Tais atvejais, kai įmonė nevykdo veiklos arba nors ir vykdo, tačiau didėja nuostoliai dėl neatsiskaitymo su kreditoriais, tokie veiksmai neatitinka protingos verslo rizikos ir prieštarauja geriems verslo standartams. Jeigu laiku nesikreipiama dėl bankroto bylos iškėlimo, tai nepasinaudojama palankesnėmis bankroto bylos iškėlimo suteikiamomis sąlygomis, nes dėl bankroto bylos iškėlimo draudžiama vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas iki bankroto bylos iškėlimo, įskaitant palūkanų, netesybų, mokesčių ir kitų privalomųjų įmokų mokėjimą, išieškoti skolas iš šios įmonės teismo ar ne ginčo tvarka, nutraukiamas netesybų ir palūkanų už visas įmonės prievoles, pavėluotą mokėjimą skaičiavimas, negali būti nustatoma priverstinė hipoteka (ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 3 punktas) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. spalio 16 d. nutartis civilinėje byloje 3K-3-496/2013; 2014 m. birželio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-344/2014).

16Nagrinėjamu atveju, atsakovas K. V., būdamas UAB „Skirpstas“ vienintelis akcininkas ir vadovas, nuo „( - )“ turėdamas pareigą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo, to nepadarė. Atsakovas, būdamas įmonės vadovu ir vieninteliu akcininku, žinojo ar turėjo žinti apie jo vadovaujamos įmonės nemokumą ir privalėjo arba dėti maksimalias pastangas atsiskaityti su kreditoriais, arba, negalėdamas to padaryti, kreiptis į teismą dėl bankroto bylos įmonei. Šiuo atveju atsakovas bankroto bylos iškėlimo įmonei neinicijavo. Šiaulių apygardos teismo „( - )“ nutartis patvirtina, jog dėl bankroto bylos UAB „Skirpstas“ iškėlimo „( - )“ į teismą kreipėsi „( - )“. Taip pat šioje nutartyje nurodyta, jog „( - )“ „( - )“ raštu informavo UAB „Skirpstas“, jog nesumokant skolos, bus kreiptasi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, tačiau įmonė į raštą nereagavo. Šios aplinkybės rodo, jog atsakovas pažeidė IBĮ 8 straipsnio 1 dalyje numatytą imperatyvią pareigą. Be to atsakovo veiksmų neteisėtumas pasireiškia ne tik imperatyvios pareigos laiku kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo nevykdymu, tačiau ir fiduciarinių pareigų pažeidimu. CK 2.87 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad juridinio asmens valdymo organo narys juridinio asmens ir kitų juridinio asmens organų narių atžvilgiu turi veikti sąžiningai ir protingai. Vadovo pareigos turi būti vykdomos ne tik bendrovės interesais, bet ir atsižvelgiant į bendrovės kreditorių interesus, ypač tada, kai prastėja įmonės finansinė padėtis ir ji turi daug skolinių įsipareigojimų. Ar įmonės administracijos vadovas konkrečiu atveju šias pareigas įvykdė, nustatoma pagal tam tikrus objektyvius elgesio standartus – rūpestingo, apdairaus, protingo vadovo elgesio matą. Vadovui laiku neinicijavus bankroto bylos iškėlimo laikoma, kad vadovas neveikė rūpestingai, atidžiai, sąžiningai, išimtinai bendrovės interesais, nevykdė pareigos kreiptis į teismą dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo ir pažeidė bendrovės, jos kreditorių interesus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gegužės 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-228/2011). Iš aptartų įrodymų, byloje nustatytų aplinkybių galima konstatuoti, kad atsakovas K. V. pažeidė fiduciarines pareigas bei nevykdė jam įstatymu nustatytos imperatyvios pareigos kreiptis į teismą dėl bankroto bylos UAB „Skirpstas“ iškėlimo ir todėl toks jo elgesys, sprendžiant dėl vadovo civilinės atsakomybės, vertintinas kaip neteisėti veiksmai. Taigi bendrovės vadovui nevykdant pareigos ar pavėlavus pateikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsiranda įstatymu nustatyta civilinė atsakomybė: vadovas turi atlyginti dėl to kreditorių patirtą žalą (ĮBĮ 8 straipsnio 4 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. spalio 21 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 3K-3-327-706/2016 29 punktas).

17Vadovo atlygintinos žalos dydis turi būti nustatomas konkrečioje byloje vertinant nustatytų aplinkybių visumą bei atsižvelgiant į civilinės atsakomybės instituto esmę. Įmonės vadovui taikoma civilinė atsakomybė nėra sankcija už neteisėtus veiksmus, žalos dydis kiekvienu atveju nustatomas pagal faktines bylos aplinkybes, todėl vienais atvejais gali būti lygus bankroto byloje patvirtintų reikalavimų dydžiui, kitais atvejais – bankroto byloje nepatenkintų kreditorių reikalavimų daliai arba kai nustatoma, kad ne visa nepadengta skolų dalis atsirado dėl to, jog atsakingi asmenys laiku nesikreipė dėl bankroto bylos iškėlimo, – mažesnis už ją (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. spalio 27 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-453/2014). Ieškovė nurodė, kad nuo „( - )“ iki „( - )“ UAB „Skirpstas“ padaryta 43395,83 Eur žala, nes per šį laikotarpį atsirado nauji kreditoriniai įsipareigojimai „( - )“ (1867,25 Eur), „( - )“ (466,01 Eur), antstolei E. M. (424,31 Eur) ir padidėjo esamas kreditorinis įsipareigojimas „( - )“ (40638,26 Eur).

18Šiaulių apygardos teismo „( - )“ nutartimi patvirtintas „( - )“ kreditorinis reikalavimas 2008,72 Eur sumai. Tokio pat dydžio kreditorinis reikalavimas tebėra ir šio sprendimo priėmimo dieną, ką patvirtina Šiaulių apygardos teismo „( - )“ nutartis bei ieškovės atstovo paaiškinimai teismo posėdžio metu, jog nei vienas kreditorinis reikalavimas nėra patenkintas. Byloje pateiktos BUAB „Skirpstas“ įsiskolinimo Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui analizės duomenimis, laikotarpiu nuo „( - )“ iki „( - )“ ieškovės įsiskolinimas šiam kreditoriui sudaro jau minėtą, Šiaulių apygardos teismo nutartimis patvirtinto 2008,72 Eur kreditorinio reikalavimo sumą. Spręsdamas dėl to, kokio dydžio kreditorinis reikalavimas atsirado nuo „( - )“ (įmonės nemokumo momento) iki „( - )“ (kreditorinių reikalavimų patvirtinimo), teismas vertina tai, jog iš 2008,72 Eur bendro susidariusio kreditorinio reikalavimo sumos reikia atimti „( - )“ m. „( - )“ mėn. priskaičiuotą VSD įmokų per mėnesį sumą – 138,95 Eur bei „( - )“ m. „( - )“ mėn. paskaičiuotus 2,52 Eur delspinigius. Tokiu būdu, laikotarpiu nuo „( - )“ iki „( - )“ susidarė naujas ieškovės įsiskolinimas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Mažeikių skyriui 1867,25 Eur (2008,72 Eur – 138,95 Eur -2,52 Eur ? 1867,25 Eur). Nepaisant to, jog minėtu laikotarpiu, kai kuriais mėnesiais UAB „Skirpstas“ privalomas „( - )“ iš dalies mokėjo (pvz. „( - )“ m. 3 mėn., „( - )“ m. 3 mėn., „( - )“ m. 4 mėn. ir t.t.), tačiau nepaneigiamas faktas yra tas, jog nemokant visų „( - )“ įmokų, aktualiu laikotarpiu susidarė būtent 1867,25 Eur įsiskolinimas. Šis įsiskolinimas nebūtų susidaręs, jei atsakovas K. V. būtų IBĮ nustatyta tvarka kreipęsis dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo, nes bankroto bylos iškėlimo atveju būtų nevykdomas privalomųjų įmokų mokėjimas, nutrauktas netesybų ir palūkanų už visas įmonės prievoles, pavėluotą mokėjimą skaičiavimas.

19Šiaulių apygardos teismo 2015 m. gruodžio 3 d. nutartimi patvirtintas „( - )“ kreditorinis reikalavimas 466,01 Eur sumai. Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis (CPK 179 straipsnio 3 dalis), „( - )“ BUAB „Skirpstas“ bankroto administratorius kreipėsi į Šiaulių apygardos teismą su prašymu dėl kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašo patikslinimo (byla Nr. „( - )“), nurodydamas, kad „( - )“ 466,01 Eur dydžio kreditorinį reikalavimą perėmė „( - )“. Šiaulių apygardos teismas patikslino ieškovės kreditorių sąrašą ir Šiaulių apygardos teismo „( - )“ nutartis patvirtina, jog „( - )“ kreditorinis reikalavimas yra 466,01 Eur. Ieškovės atstovo paaiškinimais, šis kreditorinis reikalavimas tebėra neįvykdytas. Iš Klaipėdos apskrities „( - )“ „( - )“ rašto, mokestinių ir/ar baudų už AN prievolių likučių suderinimo ataskaitos matyti, kad 466,01 Eur ieškovės įsiskolinimas susidarė laikotarpiu nuo „( - )“ iki „( - )“ (320,45 Eur GPM prievolė + 22,62 Eur PVM prievolė + 119,73 Eur ZEM prievolė ? 462,80 Eur bendra prievolė; 462,80 Eur +3,21 Eur pagal vykdomuosius dokumentus (terminas „( - )“ m. „( - )“ „( - )“ d.) ? 466,01 Eur). Šis įsiskolinimas nebūtų susidaręs, jei atsakovas K. V. būtų IBĮ nustatyta tvarka kreipęsis dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo, nes bankroto bylos iškėlimo atveju būtų nevykdomas privalomųjų įmokų mokėjimas.

20Šiaulių apygardos teismo „( - )“ nutartimi patvirtintas antstolės E. M. kreditorinis reikalavimas 424,31 Eur sumai. Tokio pat dydžio kreditorinis reikalavimas tebėra ir šio sprendimo priėmimo dieną, ką patvirtina Šiaulių apygardos teismo „( - )“ nutartis bei ieškovės atstovo paaiškinimai teismo posėdžio metu, jog nei vienas kreditorinis reikalavimas nėra patenkintas. Šis įsiskolinimas susidarė antstolei vykdant išieškojimus iš UAB „Skirpstas“ kreditoriams „( - )“, „( - )“, „( - )“, „( - )“, „( - )“ ir tai patvirtina byloje pateikti patvarkymai dėl vykdymo išlaidų išieškojimo bei vykdymo išlaidų apskaičiavimai (107,43 Eur + 62 Eur +101,88 Eur + 21,61 Eur + 19,31 Eur + 18,26 Eur + 18,26 Eur + 25,89 Eur + 49,67 Eur ? 424,31 Eur). Pažymėtina, jog antstolė įsiskolinimo sumą nurodė „( - )“ datai, o vykdymo išlaidos susidarė vykdant laikotarpiu nuo „( - )“ iki „( - )“ išduotus vykdomuosius dokumentus. Byloje esantys duomenys vienareikšmiškai patvirtina, jog įsiskolinimas antstolei E. M. susidarė laikotarpiu nuo įmonės nemokumo momento iki jos kreditorinių reikalavimų patvirtinimo bankroto byloje. Šis įsiskolinimas nebūtų susidaręs, jei atsakovas K. V. būtų IBĮ nustatyta tvarka kreipęsis dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo, nes bankroto bylos iškėlimo atveju būtų sustabdytas skolų išieškojimas ir vykdymo išlaidos nebūtų susidariusios.

21Priešingai nei minėti įsiskolinimai „( - )“, „( - )“, antstolei E. M., įsiskolinimas „( - )“, neatsirado naujai. Ieškovės teigimu, per laikotarpį nuo „( - )“ iki „( - )“ padidėjo esamas kreditorinis įsipareigojimas „( - )“ 40638,26 Eur. Šiaulių apygardos teismo „( - )“ nutartimi patvirtintas „( - )“ kreditorinis reikalavimas 293985,74 Eur sumai. Tokio pat dydžio kreditorinis reikalavimas tebėra ir šio sprendimo priėmimo dieną, ką patvirtina Šiaulių apygardos teismo „( - )“ nutartis bei ieškovės atstovo paaiškinimai teismo posėdžio metu, jog nei vienas kreditorinis reikalavimas nėra patenkintas. Analizuodamas įsiskolinimo „( - )“ susidarymo aplinkybes, teismas vertina šiuos į bylą pateiktus įrodymus: „( - )“ kreditavimo sutartimi Nr. „( - )“ „( - )“ suteikė UAB „Skirpstas“ „( - )“ Lt kreditą terminui iki „( - )“. Prievolėms pagal sutartį užtikrinti buvo įkeistas nekilnojamasis turtas, taip pat už kredito grąžinimą laidavo „( - )“. „( - )“ kreditavimo sutarties pakeitimu Nr. „( - )“ bei „( - )“ kreditavimo sutarties pakeitimu Nr. „( - )“ prievolėms pagal sutartį užtikrinti buvo įkeistas papildomas nekilnojamasis turtas. „( - )“ kreditavimo sutarties pakeitimu Nr. „( - )“ kredito grąžinimo terminas buvo pratęstas iki „( - )“, o „( - )“ pakeitimu Nr. „( - )“ „( - )“ su UAB „Skirpstas“ susitarė dėl įkeitimo/hipotekos lakštų pakeitimo, be to UAB „Skirpstas“ įsipareigojo iki „( - )“ sumokėti bankui „( - )“ Lt palūkanų. UAB „Skirpstas“ nevykdant įsipareigojimų „( - )“ buvo inicijuotas priverstinis skolos išieškojimas, įkeistas turtas parduotas ir gautos lėšos nukreiptos skolos pagal kreditavimo sutartį dengimui. Iš „( - )“ pažymos matyti, kad pagal „( - )“ kreditavimo sutartį Nr. „( - )“ UAB „Skirpstas“ skola „( - )“ sudarė 293985,74 Eur, iš jų 244478,45 Eur paskolos likutis, 39782,21 Eur palūkanos, 5792,40 Eur bauda, 115,84 administravimo mokestis, 86,89 Eur sutarties pakeitimo mokestis, 3729,95 Eur delspinigiai. Pažymėtina, jog būtent tokio dydžio „( - )“ kreditorinis įsipareigojimas yra patvirtintas ir BUAB „Skirpstas bankroto byloje. Sprendžiant dėl žalos dydžio šioje byloje yra būtina nustatyti, ar laikotarpiu nuo „( - )“ iki „( - )“ įsiskolinimas bankui padidėjo ieškovės nurodomais 40638,26 Eur.

22Byloje esantys balansai patvirtina, kad bendrai kreditorių skolos nuo „( - )“ iki „( - )“ ne padidėjo, o sumažėjo. „( - )“ balanse nurodyta, kad už laikotarpį nuo „( - )“ iki „( - )“ įmonės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai siekė 1601521 Lt (464208,99 Eur), o „( - )“ balanse nurodyta, kad už laikotarpį nuo „( - )“ iki „( - )“ įmonės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai siekė 305208 Eur. Didžiąją dalį UAB „Skirpstas“ įsiskolinimų sudarė įsiskolinimas „( - )“, o sprendžiant iš sąskaitos išrašo, laikotarpiu nuo „( - )“ iki „( - )“ įsiskolinimas „( - )“ sumažėjo nuo 1000000 Lt iki 844135,19 Lt. UAB „Skirpstas“ „( - )“ dienomis pervedė „( - )“ 155864,81 Eur sumą. Taigi, skola „( - )“ sumažėjo. Be to iš byloje esančių duomenų matyti, jog atsakovas K. V. dėjo pastangas kredito „( - )“ grąžinimui, tą patvirtina jau minėti kreditavimo sutarties pakeitimai Nr. „( - )“. Įmonė papildomai bankui įkeitė turtą, kuris vėliau buvo realizuotas ir taip padengta dalis įsiskolinimo, stengėsi nustatytais laikotarpiais mokėti palūkanas bankui. Teismas nenustatė, jog būtent dėl atsakovo neteisėtų veiksmų laikotarpiu nuo „( - )“ iki „( - )“ padidėjo UAB „Skirpstas“ esamas kreditorinis įsipareigojimas „( - )“ 40638,26 Eur suma, todėl šis ieškinio reikalavimas atmestinas.

23Atsakovas nuo „( - )“ UAB „Skirpstas“ esant nemokiai, neinicijavo bankroto bylos iškėlimo ir taip pažeidė imperatyvią pareigą, numatytą ĮBĮ 8 straipsnio 1 dalyje, bei fiduciarines pareigas, numatytas CK 2.87 straipsnio 1 dalyje, ir dėl to, laikotarpiu nuo nemokumo momento iki kreditorinių reikalavimų bankroto byloje patvirtinimo, susidarė nauji įsiskolinimai „( - )“ (1867,25 Eur), „( - )“ (466,01 Eur), antstolei E. M. (424,31 Eur), kas teismo yra vertinami kaip įmonei padaryta žala būtent dėl atsakovo neteisėtų veiksmų. Tarp neteisėtų atsakovo veiksmų ir padarytos žalos egzistuoja priežastinis ryšys. Nustačius civilinės atsakomybės sąlygas, ieškinys tenkintinas iš dalies, iš atsakovo ieškovei priteisiant 2757,57 Eur žalos atlyginimą (CK 6.246, 6.247, 6.249 straipsniai). Taip pat iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo civilinės bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.210 straipsnio 1 dalis).

24Proporcingai patenkintų ieškinio reikalavimų daliai, iš atsakovo valstybei priteistinas 56 Eur žyminis mokestis, nes ieškovė buvo atleista nuo žyminio mokesčio mokėjimo CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punkto pagrindu. Byloje susidarė 13,31 Eur išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (8,01 Eur išlaidos pirmosios instancijos teisme + 5,30 išlaidos kasacinės instancijos teisme (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo „( - )“ nutarties civilinėje byloje Nr. „( - )“ 37 punktas). Įvertinus tai, kad ieškinys buvo tenkintas iš dalies, proporcingai patenkintų reikalavimų daliai, iš atsakovo priteistina valstybei 0,85 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 92 straipsnis). Bendra į valstybės biudžetą išieškotina suma nėra mažesnė už teisingumo ministro kartu su finansų ministru nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, todėl iš atsakovo valstybei priteistinos 56,85 Eur bylinėjimosi išlaidos (CPK 96 straipsnio 1, 6 dalys).

25Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 263-270 straipsniais, teismas

Nutarė

26ieškinį tenkinti iš dalies.

27Priteisti iš atsakovo K. V., a. k. ( - ) žalos atlyginimą 2757,57 Eur (du tūkstančius septynis šimtus penkiasdešimt septynis Eur 57 ct) ir 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme „( - )“ iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ieškovei BUAB „Skirpstas“, į. k. „( - )“.

28Priteisti iš K. V., a. k. ( - ) valstybei bylinėjimosi išlaidas 56,85 Eur (penkiasdešimt šešis Eur 85 ct) (įmokos kodas 5660).

29Kitą ieškinio dalį atmesti

30Sprendimas per 30 dienų apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui per Telšių apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Telšių apylinkės teismo Telšių rūmų teisėja Aida... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. ieškovė prašo priteisti iš atsakovo žalos atlyginimą 43395,83 Eur, 5... 5. Atsakovas pateiktame pareiškime dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo bei... 6. Teismas... 7. ieškinys tenkintinas iš dalies.... 8. Byloje ginčas kilo dėl įmonės vadovo civilinės atsakomybės, kai... 9. Byloje esančiais duomenimis nustatyta, kad Šiaulių apygardos teismas „( -... 10. Dėl įmonės nemokumo atsiradimo momento... 11. ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje įmonės nemokumas apibrėžiamas kaip įmonės... 12. Bendrovės nemokumui konstatuoti būtina nustatyti įstatyme reikalaujamą... 13. Dėl civilinės atsakomybės sąlygų... 14. Civilinė atsakomybė atsiranda neįvykdžius įstatymuose ar sutartyje... 15. Pareiga kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonės vadovui... 16. Nagrinėjamu atveju, atsakovas K. V., būdamas UAB „Skirpstas“ vienintelis... 17. Vadovo atlygintinos žalos dydis turi būti nustatomas konkrečioje byloje... 18. Šiaulių apygardos teismo „( - )“ nutartimi patvirtintas „( - )“... 19. Šiaulių apygardos teismo 2015 m. gruodžio 3 d. nutartimi patvirtintas „( -... 20. Šiaulių apygardos teismo „( - )“ nutartimi patvirtintas antstolės E. M.... 21. Priešingai nei minėti įsiskolinimai „( - )“, „( - )“, antstolei E.... 22. Byloje esantys balansai patvirtina, kad bendrai kreditorių skolos nuo „( -... 23. Atsakovas nuo „( - )“ UAB „Skirpstas“ esant nemokiai, neinicijavo... 24. Proporcingai patenkintų ieškinio reikalavimų daliai, iš atsakovo valstybei... 25. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 263-270... 26. ieškinį tenkinti iš dalies.... 27. Priteisti iš atsakovo K. V., a. k. ( - ) žalos atlyginimą 2757,57 Eur (du... 28. Priteisti iš K. V., a. k. ( - ) valstybei bylinėjimosi išlaidas 56,85 Eur... 29. Kitą ieškinio dalį atmesti... 30. Sprendimas per 30 dienų apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Šiaulių...