Byla e2-4-435/2016
Dėl įskaitymo pripažinimo negaliojančiu ir restitucijos taikymo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Rūta Jankauskaitė-Jocė, sekretoriaujant Eglei Bunevičiūtei-Kostenko ir Danguolei Muravjovienei, dalyvaujant ieškovės BUAB „Festina“ atstovei advokatei Ugnei Matekonytei, atsakovės AB „Amilina“ atstovui advokatui Mariui Devyžiui, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės BUAB „Festina“, atstovaujamos bankroto administratoriaus UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“, patikslintą ieškinį atsakovei AB „Amilina“, dėl įskaitymo pripažinimo negaliojančiu ir restitucijos taikymo, ir

Nustatė

2Ieškovė pateikė teismui patikslintą ieškinį, kuriuo prašo pripažinti AB „Amilina“ 2014-04-03 atliktą vienašalį įskaitymą 1 366,72 Eur (4 719 Lt) sumai negaliojančiu, taikyti restituciją ir priteisti iš AB „Amilina“, ieškovės naudai, 1 366,72 Eur skolą, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir turėtas bylinėjimosi išlaidas. Patikslintame ieškinyje nurodoma, kad Kauno apygardos teismo 2014-04-03 nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-1692-601/2014 buvo iškelta UAB ,,Festina“ bankroto byla, įmonės bankroto administratoriumi paskirtas UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras. Patikrinęs perduotus dokumentus administratorius nustatė, jog atsakovė ieškovei 2014-04-09 pateikė pranešimą apie atliktus įskaitymus, kurių suma lygi 1 366,72 Eur (4 719 Lt). Pranešime nurodoma, jog atsakovė, kuri ieškovei buvo skolinga 1717,16 Eur (5929 Lt), iš UAB „LMH Baltic“ 2014 m. balandžio 1 d. perėmė reikalavimo teisę į 1366,72 Eur (4719 Lt) ieškovės atžvilgiu ir atliko priešpriešinių reikalavimų įskaitymą, ieškovei likdama skolinga 350,44 Eur (1210 Lt). Teigia, kad įskaitymas yra pripažintinas negaliojančiu dėl to, nes buvo atliktas reikalavimui, kurio terminas dar nebuvo suėjęs. Tuo atveju, jeigu teismas pripažintų, kad atsakovės atliktas vienašalis įskaitymas atitinka CK 6.130-6.131 str. keliamus reikalavimus, prašo taikyti alternatyvų sandorių pripažinimo negaliojančiais pagrindą – actio Pauliana institutą. Nurodo, jog egzistuoja visos actio Pauliana taikymo sąlygos: 1) kad ieškovė turi galiojančią ir neabejotiną reikalavimo teisę patvirtino pati atsakovė atlikdama vienašalį įskaitymą bei 2014-01-21 PVM sąskaita faktūra Nr. DS1400034 ir 2014-03-04 PVM sąskaita faktūra Nr. DS1400244; 2) ginčijamas vienašalis įskaitymas pažeidžia ieškovės teises, nes atsakovei neatlikus ginčijamo įskaitymo ir nesumokėjus 1 366,72 Eur (4 719 Lt) skolos, šie pinigai būtų panaudoti ieškovės kreditorių finansinių reikalavimų tenkinimui; 3) nėra jokių duomenų, iš kurių būtų galima spręsti, kad atsakovė privalėjo atlikti ginčijamą įskaitymą; 4) atsakovė buvo nesąžininga, nes žinojo, kad jos atliktas įskaitymas pažeis ieškovės teises (bankroto byla UAB “Festina” buvo iškelta 2014-04-03 dieną (Kauno apygardos teismo nutartis civilinėje byloje Nr. B2-1692-601/2014), t.y. tą pačią dieną, kai buvo pateiktas atsakovės pranešimas dėl įskaitymo ir iki pranešimo dėl įskaitymo dienos ir bankroto bylos iškėlimo dienos (2014-04-03) jau buvo viešai žinoma apie sunkią ieškovės finansinę padėtį bei faktinį nemokumą (2014-03-13 Lietuvos teismų informacinėje sistemoje buvo viešai paskelbta apie pareiškimo iškelti Ieškovui bankroto bylą priėmimą Kauno apygardos teisme)); 5) ginčijamas įskaitymas yra vienašalis sandoris, todėl trečiojo asmens sąžiningumas šiuo atveju yra neaktualus.

3Atsiliepimu į ieškinį atsakovė prašė ieškinį atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidų atlyginimą ir nurodė, jog atsakovės atliktas įskaitymas atitiko visas tokiam sandoriui keliamas sąlygas, o aplinkybė, jog įskaitymo atlikimo metu nebuvo suėjęs sąskaitos apmokėjimo terminas, nereiškia to, kad atsakovė sąskaitos pagrindu ieškovės atžvilgiu neturėjo jokio reikalavimo ar kad būtų jį įgijusi tik suėjus sąskaitoje nurodytam apmokėjimo terminui. Atsakovės nuomone mokėjimo termino suėjimas leidžia nustatyti tik tai, ar sutarties šalis nėra pažeidusi sutartinių įsipareigojimų, tačiau nelemia prievolės vykdytinumo. Atsiliepime į patikslintą ieškinį atsakovė nurodė ir tai, kad ginčo atveju neegzistuoja keletas iš nurodytų actio Pauliana instituto taikymo sąlygų: 1) Įskaitymas nepažeidė ieškovės ir/ar jos kreditorių teisių, nes atliktas įskaitymas buvo naudingas ieškovei ir jos kreditoriams, kadangi įskaitymo pagrindu ieškovė sumažino savo kreditorinių įsipareigojimų apimtį ir skirtumą padengė sumokėdama ieškovei 350,44 Eur. kuriuos ji galėjo laisvai naudoti savo kreditorinių įsipareigojimų dengimui; 2) Nėra pagrindo atsakovę laikyti nesąžininga, kadangi, atlikdama įskaitymą atsakovė aiškiai suvokė, jog šio sandorio dėka bus sumažinta ieškovės kreditorinių įsipareigojimų bendra suma ir ieškovės kreditorių interesai ne tik kad nebus pažeisti, tačiau netgi bus tinkamai užtikrinti. Mano, kad ginčijamas įskaitymas nelėmė ieškovės nemokumo. Atsakovei nebuvo žinoma ta aplinkybė, kad teisme yra nagrinėjamas bankroto bylos iškėlimo klausimas.

4Patikslintas ieškinys tenkintinas

5Iš bylos medžiagos nustatyta, jog atsakovė, kuri ieškovei buvo skolinga 1717,16 Eur (5929 Lt), iš UAB „LMH Baltic“ 2014 m. balandžio 1 d. perėmė reikalavimo teisę į 1366,72 Eur (4719 Lt) ieškovės atžvilgiu ir atliko priešpriešinių reikalavimų įskaitymą, ieškovei likdama skolinga 350,44 Eur (1210 Lt). 2014 m. kovo 10 d. nutartimi Kauno apygardos teismas civilinėje byloje Nr. B2-1692-601/2014 pritaikė laikinąsias apsaugos priemones – areštavo visą ieškovės turtą. Pranešimą dėl reikalavimo įskaitymo ieškovė gavo 2014-04-09. 2014 m. balandžio 3 d. Kauno apygardos teismas UAB „Festina“ iškėlė bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“. Lietuvos apeliacinis teismas 2014 m. liepos 24 d. nutartimi Kauno apygardos teismo 2014 m. balandžio 3 d. nutartį paliko nepakeistą. 2014 m. lapkričio 20 d. nutartimi Kauno apygardos teismas patvirtino BUAB „Festina“ kreditorių reikalavimus. 2015 m. sausio 22 d. teismas pratęsė terminą bankroto administratoriui BUAB „Festina“ sudarytiems sandoriams patikrinti ir pareikšti teisme ieškinius dėl sandorių priešingų įmonės veiklos tikslams bei dėl tyčinio bankroto nustatymo iki 2015 m. rugsėjo 12 d.

6Iš bylos duomenų ir teismo posėdžių metu šalių paaiškinimų matyti, kad tarp šalių nėra ginčo dėl įskaitymo atlikimo metu buvusio šalių tarpusavio įsiskolinimų balanso. T. y. šalys sutinka, kad įskaitymo atlikimo metu, atsakovė ieškovei buvo skolinga 1717,16 Eur (5929 Lt), o ieškovė (pagal reikalavimo teisių perleidimo sutartį su UAB „LMH Baltic“, kuri nėra ginčijama) buvo įgijusi reikalavimo teisę reikalauti iš atsakovės 1366,72 Eur (4719 Lt) sumą. Neginčijama ir aplinkybė, kad skirtumas tarp šalių priešpriešinių reikalavimų yra padengtas. Ginčas byloje kilo dėl to, ar perėmusi 1366,72 Eur (4719 Lt) dydžio reikalavimo teisę, atsakovė 2014-04-03 pranešimu šią sumą pagrįstai ir teisėtai įskaitė į atitinkamo dydžio ieškovės reikalavimo teisę atsakovės atžvilgiu, kaip tai numatyta CK 6.130 - 6.131 straipsniuose. O būtent, dėl to, ar atsakovės atliktas įskaitymas 1366,72 Eur (4719 Lt) sumai laikytinas negaliojančiu, nustačius, kad įskaitymo atlikimo metu nebuvo suėjęs vienos iš atsakovės perimtų reikalavimų (pagal 2014-03-12 išrašytą PVM sąskaitą faktūrą Nr. LHM14/0331) įvykdymo terminas.

7Lietuvos Respublikoje galiojantys įstatymai ieškovą įpareigoja ieškinyje nurodyti tik faktinį, bet ne juridinį pagrindą. Teisinė ieškinio pagrindu nurodytų aplinkybių kvalifikacija, teisės normų aiškinimas ir taikymas ginčo santykiui yra bylą nagrinėjančio teismo prerogatyva, todėl ieškovo nurodytas teisinis ieškinio pagrindas teismui nėra privalomas ir šio nesaisto (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2001 m. sausio 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB Tauro bankas v. UAB „Kaišiadorių agrofirma“, bylos Nr. 3K-3-101/2001; 2005 m. vasario 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB Ūkio bankas v. B. R., bylos Nr. 3K-3-124/2005; kt.). Teismas negali pakeisti ieškinio faktinio pagrindo ir (išskyrus įstatyme tiesiogiai įtvirtintas išimtis) ieškinio dalyko – faktinio reikalavimo, kurį pareiškia į teismą besikreipiantis asmuo.

8Iš teismų informacinės sistemos ,,Liteko“ duomenų matyti, kad 2014 m. kovo 10 d. nutartimi ieškovės bankroto byloje buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės - ieškovei priklausančio turto, piniginių lėšų ir turtinių teisių areštas, uždraudžiant šiuo turtu disponuoti, jį realizuoti ar atlikti kitus veiksmus, susijusius su šio turto perleidimu tretiesiems asmenims. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2011 m. spalio 18 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-391/2011, yra išaiškinęs, kad įmonių bankroto bylose laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslas yra iki teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo apsaugoti galimai nemokios įmonės turtinę padėtį ir užkirsti kelią per tą laiką sumažinti jos turtą, taip apsaugant visų kreditorių galimybes patenkinti savo reikalavimus. Įskaitymo teisė ribojama CK 6.134 straipsnyje nurodytais atvejais. Pagal šio straipsnio 6 punktą įskaitymas draudžiamas ir kitų įstatymų nustatytais atvejais. Reikalavimų įskaitymo draudimai gali būti susiję su įmonės bankroto būkle. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2009 m. gruodžio 18 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Šakių rajono Grinaičių žemės ūkio bendrovė ir UAB „Litamilk“ v. BUAB „ Asotros veterinarija“, bylos Nr. 3K-3-591/2009, remdamasi išdėstytais motyvais, ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 3 punkto norma, kurioje nustatyta, kad, įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti bankroto bylą, draudžiama vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas iki bankroto bylos iškėlimo, įskaitant palūkanų, netesybų, mokesčių ir kitų privalomųjų įmokų mokėjimą, išieškoti skolas iš šios įmonės teismo ar ne ginčo tvarka, pritarė kasacinio teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. rugsėjo 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje LAB „ Argovegas“ v. Klaipėdos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija, bylos Nr. 3K-3-484/2004; kt.) išdėstytai pozicijai, jog šis draudimas kartu reiškia bankrutuojančios įmonės ir jos kreditorių tarpusavio reikalavimų įskaitymo negalimumą, nes reikalavimų įskaitymas yra vienas iš prievolių įvykdymo būdų.

9Įskaitymas, esant pritaikytai laikinajai apsaugos priemonei, pažeidžia kitų įmonės kreditorių teises patenkinti jų reikalavimus. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo praktikoje yra išaiškinęs, kaip turi būti ginamos bankrutuojančios įmonės kreditorių teisės analogiškose nagrinėjamai situacijose, t. y. kai yra pažeidžiama ĮBĮ nustatyta kreditorių reikalavimų tenkinimo tvarka ir įmonė neteisėtai atsiskaito su vienu iš kreditorių. Toks prievolės įvykdymas yra neteisėtas. Neteisėtas turto gavimas yra pagrindas taikyti restituciją ir grąžinti šalis į pradinę padėtį (CK 6.145 straipsnio 1 dalis). Įmonės bankroto administratorius, gindamas visų kreditorių interesus, privalo išreikalauti neteisėtai sumokėtas bankrutuojančios įmonės lėšas iš jas gavusio kreditoriaus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. gruodžio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB ,,Medicinos sistema“ prašymą dėl kreditorių UAB ,,Lietpak“, UAB ,,Pretorionas“, UAB ,,Kauno vandenys“, AB ,,TEO LT“ ir UAB ,,Kauno švara“ v. UAB ,,Medicinos sistema“, bylos Nr. 3K-3-606/2007; 2008 m. gegužės 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje BUAB „Labomeda“ v. J. G., bylos Nr. 3K-3-230/2008; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2009 m. gruodžio 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Šakių rajono Grinaičių žemės ūkio bendrovė ir UAB „Litamilk“ v. BUAB „ Asotros veterinarija“, bylos Nr. 3K-3-591/2009).

10Kadangi ginčijamas sandoris buvo sudarytas galiojant laikinosioms apsaugos priemonėms – ieškovės turtinių teisių areštui ir juo ieškovė neteko dalies įmonės turtinių teisių (reikalavimo teisės į atsakovę 1366,72 Eur sumai), kuriomis dalinai galima būtų tenkinti visų įmonės kreditorių interesus, šis sandoris laikytinas pažeidžiančiu kitų įmonės kreditorių teises ir interesus. Taigi, atsižvelgiant į CK 6.134 str. 1 d., 7 p., laikytina, kad nagrinėjamu atveju įskaitymą buvo draudžiama atlikti.

11CK 1.80 str. numato, kad imperatyvioms įstatymo normoms prieštaraujantis sandoris yra niekinis ir negalioja. Šiam sandorio negaliojimo pagrindui taikyti reikia nustatyti tokias sąlygas: pirma, kad teisės norma, kuriai prieštarauja sandoris, yra imperatyvi; antra, kad ginčo sandoris pažeidžia nurodytoje normoje įtvirtintą imperatyvą ir kad šio pažeidimo padarinys tikrai yra sandorio negaliojimas. Reikalavimo teisė yra turtinė teisė, įeinanti į turto sąvoką. Įskaitymu buvo pažeista teismo nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių, t. y. draudimas disponuoti ieškovei priklausančiu turtu, ir CPK 18 straipsnyje įtvirtintas imperatyvas dėl įsiteisėjusios teismo nutarties privalomumo, kas lemia ginčijamo sandorio neteisėtumą.

12Dėl restitucijos taikymo.

13Pripažinus sandorį negaliojančiu CK 1.80 straipsnio pagrindu, taikytina restitucija, šalys grąžintinos į iki negaliojančiu pripažinto sandorio sudarymo buvusią padėtį. Nagrinėjamu atveju nurodytos pasekmės lemia priešpriešinių piniginių reikalavimų 1366,72 Eur (4719 Lt) sumai atnaujinimą.

14Nurodyta aplinkybė, nesant ginčo dėl reikalavimo dydžio ir jo realumo, lemia ieškinio reikalavimo dėl atitinkamos sumos priteisimo iš atsakovės ieškovei pagrįstumą. Tuo tarpu atsakovė savo teises gali įgyvendinti Įmonių bankroto įstatyme nustatyta tvarka reikšdama ieškovei kreditorinį reikalavimą.

15Vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi, 6.210 straipsnio 2 dalimi, tenkintinas ir ieškinio reikalavimas dėl 6 procentų dydžio procesinių palūkanų priteisimo.

16Ieškinį patenkinus, valstybei iš atsakovės priteistinas 31 Eur žyminis mokestis (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 93 str. 1 d., 96 str.).

17Procesinių dokumentų įteikimo išlaidos valstybei nepriteistinos, kadangi jų dydis mažesnis už minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, nustatytą Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011-11-07 įsakyme Nr. 1R-261/1K-355 (CPK 96 str. 6 d.).

18Vadovaudamasis CPK 259, 270 straipsniais, teismas,

Nutarė

19Patikslintą ieškinį tenkinti.

20Pripažinti atsakovės AB „Amilina“ 2014-04-03 atliktą vienašalį įskaitymą 1 366,72 Eur ( 4 719 Lt) sumai negaliojančiu.

21Taikyti restituciją ir priteisti iš AB „Amilina“, į. k. 147031669, 1366,72 Eur (vieno tūkstančio trijų šimtų šešiasdešimt šešių eurų 72 ct) skolą, bei 6 (šešių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (1366,72 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2015-09-15) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo BUAB „Festina“, į. k. 133752591, naudai.

22Priteisti iš AB „Amilina“ į. k. 147031669, valstybei 31 Eur (trisdešimt vieno euro) žyminį mokestį, mokamą Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR FM, į. k. 188659752, į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą ( - ), AB „Swedbank“, įmokos kodas 5660.

23Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Rūta Jankauskaitė-Jocė, sekretoriaujant... 2. Ieškovė pateikė teismui patikslintą ieškinį, kuriuo prašo pripažinti AB... 3. Atsiliepimu į ieškinį atsakovė prašė ieškinį atmesti, priteisti... 4. Patikslintas ieškinys tenkintinas... 5. Iš bylos medžiagos nustatyta, jog atsakovė, kuri ieškovei buvo skolinga... 6. Iš bylos duomenų ir teismo posėdžių metu šalių paaiškinimų matyti, kad... 7. Lietuvos Respublikoje galiojantys įstatymai ieškovą įpareigoja ieškinyje... 8. Iš teismų informacinės sistemos ,,Liteko“ duomenų matyti, kad 2014 m.... 9. Įskaitymas, esant pritaikytai laikinajai apsaugos priemonei, pažeidžia kitų... 10. Kadangi ginčijamas sandoris buvo sudarytas galiojant laikinosioms apsaugos... 11. CK 1.80 str. numato, kad imperatyvioms įstatymo normoms prieštaraujantis... 12. Dėl restitucijos taikymo.... 13. Pripažinus sandorį negaliojančiu CK 1.80 straipsnio pagrindu, taikytina... 14. Nurodyta aplinkybė, nesant ginčo dėl reikalavimo dydžio ir jo realumo,... 15. Vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi, 6.210 straipsnio 2 dalimi,... 16. Ieškinį patenkinus, valstybei iš atsakovės priteistinas 31 Eur žyminis... 17. Procesinių dokumentų įteikimo išlaidos valstybei nepriteistinos, kadangi... 18. Vadovaudamasis CPK 259, 270 straipsniais, teismas,... 19. Patikslintą ieškinį tenkinti.... 20. Pripažinti atsakovės AB „Amilina“ 2014-04-03 atliktą vienašalį... 21. Taikyti restituciją ir priteisti iš AB „Amilina“, į. k. 147031669,... 22. Priteisti iš AB „Amilina“ į. k. 147031669, valstybei 31 Eur (trisdešimt... 23. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...