Byla 2-1152-459/2015
Dėl finansinio reikalavimo patvirtinimo UAB „Jaumina“ bankroto byloje, kitas kreditorius UAB „Resota“

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Raimonda Andrulienė, sekretoriaujant Vitai Diekontienei, dalyvaujant kreditoriaus atstovei V. M., viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi kreditoriaus Danske Bank A/S Lietuvos filialo prašymą dėl finansinio reikalavimo patvirtinimo UAB „Jaumina“ bankroto byloje, kitas kreditorius UAB „Resota“,

Nustatė

22015-01-13 nutartimi Klaipėdos apygardos teismas iš dalies patenkino kreditorius Danske Bank A/S Lietuvos filialas reikalavimą ir patvirtino filialas finansinį 717 560,11 Eur sumai.

3Lietuvos apeliacinis teismas išnagrinėjęs kito kreditoriaus UAB „Resota“ atskirąjį skundą 2015-03-24 nutartimi panaikino Klaipėdos apygardos teismo 2015-01-13 nutartį ir perdavė klausimą iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui. Išanalizavusi Lietuvos apeliacinio teismo 2015-01-13 nutartį, teisėjų kolegija atkreipė dėmesį į tai, kad pirmosios instancijos teismas, patvirtindamas finansinį reikalavimą, nusprendė dėl UAB „Resota“ įsipareigojimo prieš banką dydžio nusprendė dėl asmens, t. y. UAB „Resota“, kuris nebuvo įtrauktas į procesą ir kuriam nebuvo tinkamai pranešta apie posėdį, teisių ir pareigų. Tuo tarpu UAB „Resota“ nesutinka su skolos, palūkanų bei delspinigių dydžiu. Kadangi UAB „Resota“, kaip pagrindinis skolininkas, ginčija įsiskolinimo bankui pagal kredito sutartį dydį, o iš hipoteka įkeisto svetimo turto galima išieškoti tik tiek, kiek išieškojimo metu yra skolingas kreditoriui skolininkas, pagal šio prisiimtas ir netinkamai įvykdytas (neįvykdytas) prievoles, nusprendė klausimą dėl banko finansinio reikalavimo dydžio perduoti nagrinėti iš naujo, į kreditorinio reikalavimo tvirtinimo procesą įtraukiant UAB „Resota“.

4Posėdžio pirmosios instancijos teisme metu kreditoriaus Danske Bank A/S Lietuvos filialas atstovė V. M. palaikė Danske Bank A/S Lietuvos filialas reikalavimą patvirtinti Danske Bank A/S Lietuvos filialo 711 615,63 Eur finansinį reikalavimą BUAB „Jaumina“ bankroto byloje. Pateikė UAB „Resota“ dokumentą apie delspinigių paskaičiavimą laikotarpiu nuo 2013-10-07 iki 2014-04-04. Nurodė, kad reikalavimą sudaro 637 937,90 Eur negrąžinto kredito suma, 17 056,45 Eur palūkanų suma ir 56 621,28 Eur delspinigių už 180 dienų laikotarpį suma. Kreditorius Danske Bank A/B Lietuvos filialas atstovė paaiškino, kad Danske Bank A/S Lietuvos filialas suteikė kreditą UAB „Resota“. Šio kredito užtikrinimui buvo įkeistas UAB „Jaumina“ priklausantis turtas. Bankas paskolino pinigus UAB „Resota“, kad ši perskolintų UAB „Jaumina“. Tačiau dabar UAB „Jaumina“ yra iškelta bankroto byla. Pastaroji nesiėmė jokių veiksmų, kad būtų patvirtintas ar ginčijamas banko kreditorinis reikalavimas. Tuo tarpu bankas reikalavimą kildina iš to, kad bankui yra įkeistas bankrutuojančios UAB „Jaumina“ turtas. Buvo suteikta 1 914 388 Eur kredito suma. Dabar prašo patvirtinti reikalavimą, kurį sudaro 637 937,90 Eur negrąžinto kredito suma, 17 056,45 Eur palūkanų suma ir 56 621,28 Eur delspinigių suma. Prašomo patvirtinti reikalavimo suma paskaičiuota iki bankroto bylos UAB „Jaumina“ iškėlimo. Pirmą kartą nagrinėjant prašymą dėl finansinio reikalavimo patvirtinimo nebuvo ginčo nei dėl reikalavimo dalyje dėl negrąžinto pagrindinio kredito dydžio, nei dėl reikalavimo dalyje dėl palūkanų, išskyrus dalį dėl delspinigių sumos. Teismas 2015-01-13 nutartimi atmetė prašymą patvirtinti reikalavimą dalyje dėl 99 367,54 Eur delspinigių sumos. Atstovė paaiškino, kad dabar kreditorius Danske Bank A/S Lietuvos filialas šioje dalyje pritaikė senatį, sumažino reikalavimą ir prašo patvirtinti 56 621,28 Eur reikalavimą, kurio suma paskaičiuota tik už 180 dienų. Atkreipė teismo dėmesį, kad nors UAB „Resota“ kreipėsi ieškiniu į Vilniaus miesto apylinkės teismą dėl kredito sutarties nutraukimo teisėtumo įvertinimo, tačiau Lietuvos apeliacinis teismas pasakė, kad nepaisant aplinkybės, jog įkaito davėjas bankrutuoja, hipotekos kreditorius įgija teisę reikalauti, kad įkaito davėjas vykdytų hipotekos lakštu prisiimtus įsipareigojimus. Dėl išdėstyto palaiko reikalavimą ir prašo jį patvirtinti.

5LUAB „Jaumina“ bankroto administratorė S. S. K. į teismo posėdį neatvyko. Į bylą buvo gauta jos informacija raštu, kad kreditorės finansinį reikalavimą pripažįsta iš dalies, neginčija reikalavimo dalies dėl 637 937,90 Eur negrąžinto kredito, 17 056,45 Eur palūkanų, tačiau nesutinka su prašoma patvirtinti 99 367,54 EUR delspinigių suma. Nurodė, kad delspinigiai gali būti skaičiuojami už 180 dienų nuo kiekvienos nesumokėtos pagal grafiką dienos iki sutarties nutraukimo 2014-02-20. Pagal bankroto administratorės paskaičiavimą mokėtini delspinigiai sudaro 62 565,76 Eur.

6UAB „Resota“ atstovas į teismo posėdį neatvyko, atsiliepimo teismui nepateikė. Teisme gautas advokato S. T. prašymas atidėti bylos nagrinėjimą, kuriame nurodyta, jog yra užimtas Šilutės rajono apylinkės teisme. Prašyme taip pat nurodė, kad iš teismo šaukimo nesuprato koks UAB „Resota“ finansinis reikalavimas bus tvirtinamas. Advokato prašymas protokoline teismo nutartimi atmestas. Akcentuotina, kad 2015-01-13 Klaipėdos apygardos teismo nutartimi iš dalies patenkintas kreditorius Danske Bank A/S Lietuvos filialo reikalavimas buvo panaikintas aukštesnės instancijos teismo išnagrinėjus būtent UAB „Resota“ atstovo atskirąjį skundą, todėl paaiškinimas, kad atstovui nėra žinoma bylos esmė pripažintinas nepagrįstu.

7Prašymas dėl Danske Bank A/S Lietuvos filialas finansinio reikalavimo patvirtinimo tenkintinas.

8Byloje nustatyta, kad UAB „Jaumina“, užtikrindama prievolių pagal tarp Danske Bank A/S Lietuvos filialo ir UAB „Resota“ 2006-04-28 sudarytos kredito sutarties (b. l. 22-29), 2008-04-18 skolos perkėlimo sutarties su vėlesniais papildymais ir pakeitimais (b. l. 30-32, 33-34, 35-37) bei laidavimo sutarties tinkamą įvykdymą (b. l. 54-57), įkeitė bankui UAB „Jaumina“ nuosavybės teise priklausantį turtą: nuomos teisę į 2,1094 ha žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ), ir 5 254,79 kv. m. pastatą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ) (b. l. 38-50). Skolininkė nuo 2012-10-15 vėluoja bankui grąžinti kreditą, todėl bankas nuo 2014-02-20 nutraukė sutartį dėl esminio sutarties pažeidimo ir kreipėsi į notarų biurą su prašymu išduoti vykdomąjį įrašą dėl skolos išieškojimo iš UAB „Resota“ banko naudai, išieškant skolą iš įkaito davėjo (turto savininko) UAB „Jaumina“ nuosavybės teise priklausančio turto, esančio ( - ). Klaipėdos apygardos teismo 2014-03-24 nutartimi UAB „Jaumina“ iškelta bankroto byla. Skolininkės neįvykdyti įsipareigojimai nutarties dėl bankroto bylos UAB „Jaumina“ iškėlimo įsiteisėjimo dienai sudarė: 637 937,90 Eur negrąžinto kredito, 17 056,45 Eur priskaičiuotų ir nesumokėtų palūkanų, 56 621,28 Eur už 180 dienų priskaičiuotų ir nesumokėtų delspinigių, iš viso 637 937,90 Eur. Byloje nepaneigta, kad šalys 2006-04-28 kredito sutarties 20 punktu susitarė, jog UAB „Resota“ laiku nesumokėjus bankui bet kokių mokėtinų sumų pagal kredito sutarties sąlygas, klientas įsipareigoja bankui mokėti 0,08 procentų netesybas už kiekvieną kalendorinę praleisto termino dieną, nuo sumos, kurios mokėjimo terminas yra praleistas. Iš teismui pateiktos UAB „Resota“ delspinigių paskaičiavimo lentelės laikotarpiu nuo 2013-10-07 iki 2014-04-04 (b. l. 89-90) yra akivaizdus ir laikotarpis už kurį paskaičiuota delspinigių suma (180 dienų), ir suma nuo kurios delspinigiai paskaičiuoti. Kadangi tinkamo UAB „Resota“ kredito sutarties įvykdymo užtikrinimui buvo įkeistas UAB „Jaumina“ priklausantis turtas, įkeitimo sutartys nenutrauktos, todėl LUAB „Jaumina“ liko pareiga sumokėti UAB „Resota“ negrąžintą kreditą ir netesybas.

9LUAB „Jaumina“ priklausančio turto hipoteka yra užtikrintas kito asmens tinkamas prievolių įvykdymas, o Danske Bank A/S Lietuvos filialas pateikė ir palaiko prašymą dėl 711 615,63 Eur finansinio reikalavimo patvirtinimo UAB „Jaumina“ bankroto byloje (b. l. 6-8). ĮBĮ 16 straipsnyje nustatyta, kad po bankroto bylos iškėlimo yra laikoma, jog visi bankrutuojančios įmonės skolų mokėjimo terminai yra pasibaigę. CK 4.196 straipsnio 1 dalies 3 punkte įtvirtinta teisė hipotekos kreditoriui reikalauti patenkinti hipoteka apsaugotą reikalavimą prieš terminą ta pačia tvarka, kaip ir suėjus skolos grąžinimo terminui, jeigu pradėta įkeisto daikto savininko bankroto procedūra. Taigi, kai juridiniam asmeniui, kuris tiesiogiai nėra kreditoriaus skolininkas, tačiau sutartinės svetimo daikto hipotekos pagrindu yra įsipareigojęs kreditoriui atsakyti už skolininką, yra iškeliama bankroto byla, tai, esant galiojančiai hipotekai, kreditorius turi teisę pareikšti savo reikalavimus bankroto byloje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. gegužės 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-235/2012). Nagrinėjamu atveju pagrindinis skolininkas nėra grąžinęs skolos pagal kredito sutartį, todėl pripažintina, jog bankrutuojant įkaito davėjui, hipotekos kreditorius įgyja teisę reikalauti, kad įkaito davėjas vykdytų hipotekos lakštu prisiimtus įsipareigojimus. Atsižvelgiant į aptartą, nesant duomenų apie hipotekos sandorių negaliojimą, darytina išvada, kad bankas turi teisę reikšti reikalavimą dėl kreditorinio reikalavimo patvirtinimo BUAB „Jaumina“ bankroto byloje, nes tokią teisę numato ĮBĮ 16 straipsnis, CK 4.196 straipsnio 1 dalies 3 punktas.

10Išieškoti iš hipoteka įkeisto svetimo turto galima tik tiek, kiek išieškojimo metu yra skolingas kreditoriui skolininkas pagal šio prisiimtas ir netinkamai įvykdytas (neįvykdytas) prievoles (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. lapkričio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-507/2012). Darytina išvada, kad byloje nėra ginčo dėl pagrindinės 637 937,90 Eur skolos ir 17 056,45 Eur palūkanų sumos. Kreditoriaus Danske Bank A/S Lietuvos filialo atstovė nurodė, kad 56 621,28 Eur dydžio delspinigius paskaičiavo tik už 180 dienų. Hipotekos skolininko atsakomybė už pagrindinio skolininko prievoles kreditoriui ribojama įkeisto turto verte, todėl hipotekos kreditoriaus reikalavimas neturi viršyti hipoteka įkeisto turto vertės. Iš byloje esančio Hipotekos lakšto matyti, kad LUAB „Jaumina“ priklausantys bankui įkeisti pastatai, esantys ( - ), įvertinti 9 500 000 Lt (2 751 390 Eur) suma. Ši hipoteka įkeistų daiktų vertė neginčijama, todėl akivaizdu, kad kreditoriaus prašomas patvirtinti 711 615,63 Eur finansinis reikalavimas neviršija įkeisto daikto vertės.

11Kreditorių sąrašo ir jų reikalavimų patikslinimai gali būti tvirtinami iki sprendimo dėl įmonės veiklos pabaigos priėmimo. Atsižvelgiant į tai, kreditoriaus prašoma patvirtinti finansinio reikalavimo suma dėl pagrindinės 637 937,90 Eur skolos ir 17 056,45 Eur palūkanų administratorės nebuvo ginčijama, o dalyje dėl 56 621,28 Eur delspinigių yra paties kreditoriaus paskaičiuota už 180 dienų, kaip numatyta LR CK 1.125 str. 5 d. 1 p. dėl ieškinio senaties, todėl kreditoriaus Danske Bank A/S Lietuvos filialo 717 560,11 Eur finansinis reikalavimas BUAB „Jaumina“ bankroto byloje tvirtintinas kaip pagrįstas ir įrodytas (Lietuvos respublikos Įmonių bankroto įstatymo 26 str. 1 d.).

12Nutarčiai įsiteisėjus, naikintinos laikinosios apsaugos priemonės, taikytos Klaipėdos apygardos teismo 2014-12-11 nutartimi (CPK 149 str. 1 d.).

13Teismas, vadovaudamasis Lietuvos respublikos Civilinio proceso kodekso 290–291 straipsniais,

Nutarė

14Kreditoriaus Danske Bank A/S Lietuvos filialo prašymą dėl finansinio reikalavimo tvirtinimo tenkinti.

15Patvirtinti BUAB „Jaumina“ bankroto byloje kreditoriaus Danske Bank A/S Lietuvos filialo 717 560,11 Eur dydžio finansinį reikalavimą.

16Nutarčiai įsiteisėjus, panaikinti laikinąsias apsaugos priemones, taikytas Klaipėdos apygardos teismo 2014-12-11 nutartimi.

17Nutartis per 7 dienas nuo jos paskelbimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai