Byla 2-125-896/2012
Dėl nuostolių atlyginimo ir atsakovo UAB „M.“ priešieškinį ieškovui UAB „S.“ dėl skolos ir palūkanų priteisimo

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėjas Tomas Romeika, sekretoriaujant Reginai Knezevičienei, dalyvaujant ieškovo UAB „S“ atstovei adv. pad. S.Arnašiūtei, atsakovo UAB „M.“ atstovui adv. Z. Pečiuliui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo UAB „S“ ieškinį atsakovui UAB „M.“ dėl nuostolių atlyginimo ir atsakovo UAB „M.“ priešieškinį ieškovui UAB „S.“ dėl skolos ir palūkanų priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo UAB „M.“, į.k. ( - ), ieškovo UAB „S.“, į.k. ( - ), naudai 13786,05 Lt nuostolių atlyginimą, 6 proc. metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas – 414 Lt žyminį mokestį bei advokato atstovavimo išlaidas (t. 1, b.l. 1-5).

3Atsakovas priešieškiniu prašo priteisti iš UAB „S.“, į.k. ( - ), 10000 Lt skolą ir 2052,24 Lt delspinigius, 12,83 proc. metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, priteisti bylinėjimosi išlaidas (t. 1, b.l. 163-167).

4Ieškovo UAB „S.“ atstovė adv. pad. S.Arnašiūtė ieškinio reikalavimus palaiko. Ji paaiškino, kad tarp šalių 2008-04-08 buvo pasirašyta durų pirkimo - pardavimo sutartis. Pagal šią sutartį atsakovas įsipareigojo ieškovui pateikti ir pristatyti į objektą duris, o ieškovas buvo įsipareigojęs atsiskaityti už tinkamai atliktus darbus. Nors sutartyje nebuvo nurodyta, kad UAB „M.“ atliks ir montavimo darbus, tačiau iš pateiktų aktų byloje matyti, ir pačios šalys neginčijo šių aplinkybių, kad UAB „M.“ atliko ir montavimo darbus. Tarp šalių susiklostė pirkimo – pardavimo teisiniai santykiai. 2008-05-27 tarp šalių buvo pasirašytas darbų priėmimo ir perdavimo aktas, kuriame pažymėta, jog atlikti darbai. Buvo išrašyta sąskaita – faktūra, tačiau 2008-06-11 buvo surašytas priedas Nr. 1, kuriame buvo pažymėti UAB “M.“ atliktų darbų defektai. Dalį trūkumų UAB „M.“ ištaisė. 2008 m. rugsėjo mėn. buvo atlikta ekspertizė dėl visų poilsio namuose atliktų darbų, tame tarpe ir UAB “M.“ durų montavimo darbų. Šis ekspertizės aktas nustatė ir durų montavimo pažeidimus. Jie yra nurodyti 38, 39, 40 puslapiuose. Šis ekspertizės akto išrašas buvo siųstas atsakovui, ko ir atsakovas neneigė. Po šio akto išsiuntimo atsakovas ėmėsi ištaisymo darbų. Ir paskutinį kartą po 2009-09-21 buvo surašytas aktas, tačiau atsakovas nesiėmė jokių veiksmų ištaisyti trūkumus ir po surašyto akto paaiškėjo, kad dalis darbų vis tiek liko su trūkumais. Atsakovui buvo siųsti kvietimai atvykti į objektą ištaisyti trūkumus, kad būtų galima galutinai su atsakovu atsiskaityti, bet jis neatvyko. Atsakovui 2010 m. kovo mėn. buvo siųstas raštas. Jis buvo kviečiamas atvykti į objektą, nes bus atliekama papildoma ekspertizė. Atsakovas į objektą neatvyko. 2010 m. balandžio mėn. buvo surašytas ekspertizės akto papildymas. Jis yra pateiktas byloje. Iš jo matyti konkretūs UAB „M.“ atliktų darbų pažeidimai. Šis aktas irgi buvo siųstas atsakovui, tačiau atsakovas nesiėmė jokių veiksmų, o vėliau savo reikalavimą perleido ”I.“. Taip ir nutrūko šis bendradarbiavimas. Nuostoliai įmonei susidarė dėl išlaidų padengti atsakovo neatliktų darbų trūkumus. Tų išlaidų įmonė dar nepatyrė. Didelė dalis patalpų, kuriose sumontuotos ginčo durys, yra parduota. Pirkėjams buvo pažadėta, kad durys bus sutvarkytos. Pardavimo sutartyse dėl durų trūkumų kaina sumažinta nebuvo, sąlygos apie durų sutvarkymą neįrašytos. Nurodyti kokia defektų kaina patalpų, kurios dar neparduotos, nurodyti negali. Trūkumai nustatyti per garantinį laikotarpį. Garantinis terminas turėtų būti pradėtas skaičiuoti nuo 2009 m. rugsėjo mėn. Todėl 1 m. garantinis terminas baigtųsi 2010 m. spalio mėn. Durų defektai užfiksuoti ekspertizės aktu 2010 m. balandžio mėn., t.y. per šį terminą. Durų montavimo darbų garantinis terminas nebuvo užfiksuotas, todėl turėtų būti taikomi bendrieji garantiniai terminai, kurie yra 5 m. Ieškinio senaties terminas negali būti skaičiuojamas nuo 2008 m., nes atsakovas pats ėmėsi tvarkyti nekokybiškai sumontuotas duris. Jie patys ėmėsi veiksmų ištaisyti trūkumus. Tuo tarpu ieškovas apie atliktų darbų trūkumus, sužinojo tik 2010 m. po ekspertizės akto papildymo. Ieškovas pats geranoriškai siekė išspręsti susidariusią situaciją ir iki tos dienos, kai atsakovas perleido reikalavimo teisę, ieškovas siuntė raštus ir atsikirtimus. Ieškovas siuntė raštus ir tretiesiems asmenims, jog galutinai nėra atlikti darbai ir nebus atsiskaitoma tol, kol nebus pašalinti neatliktų darbų trūkumai. Nepavykus susitarti, ieškovas kreipėsi į teismą. Jei teismas nuspręstų, kad turėtų būti taikomas 6 mėn. ieškinio senaties terminas, tada prašo atnaujinti ieškinio senaties terminą. Priežastis dėl termino atnaujinimo - siekis išspręsti ginčą geranoriškai. Ji laikytina pagrįsta. Turėtų būti taikomas 3 m. ieškinio senaties terminas, dėl žalos atlyginimo. Žala, tai yra nuostoliai, o nuostolius sudaro išlaidos trūkumus ištaisyti. Ieškovas neneigia skolos atsakovui, tačiau ieškovas informavo atsakovą, kad likęs mokėjimas yra sustabdomas iki bus ištaisyti neatliktų darbų trūkumai. Todėl šis apmokėjimas yra sustabdytas pagrįstai, nes UAB „M.“ atsisakė ištaisyti likusius trūkumus. Todėl prašo teismo įskaityti nuostolių reikalavimą į reikalavimą sumokėti kainą ir priteisti likusią 1733,81 Lt dydžio skirtumą tarp ieškovės patirtų nuostolių ir likusios nesumokėtos prekių kainos. Sutartinę prievolę yra pažeidęs pats atsakovas, ir jis visus nuostolius patyrė dėl savo kaltės (t. 2, b.l. 141-143).

5Atsakovo UAB „M.“ atstovas adv. Zigmas Pečiulis paaiškino, kad su ieškiniu nesutinka, priešieškinį prašo tenkinti. Nurodo, kad dokumentas pateiktas kaip ekspertizės aktas, neatitinka ekspertizės akto požymių dėl to, kad teismas nėra paskiręs ekspertizės, nėra paskyręs eksperto, nėra jo įspėjęs. Šis ekspertizės aktas gali būti vertinamas kaip rašytinis įrodymas. Ieškovas iškėlęs tuos ginčus, siekia sutaupyti pinigų. Tos pretenzijos, susijusios su durų montavimu ir kitais darbais, didžiąją dalimi yra išgalvotos, o kurios ir buvo neišgalvotos, tai jos buvo išspręstos. Dalyvaujant antstolei 2009 m. buvo surašyti dokumentai, kad šalys viena kitai jokių pretenzijų neturi. Šiame dokumentuose yra abiejų šalių parašai. Ieškovas vadina savo reikalavimą nuostolių atlyginimo reikalavimu, tačiau jis jokių nuostolių nėra patyręs. Ieškovas pateikė nepasirašytą lokalinę sąmatą, bet galime daryti prielaidą, kad tai prof. L. U. daryta sąmata. Tai labai sustambinta sąmata, kurios pagrįstumo, atitikimo rinkos kainoms, atitikimo atliktiems defektams, nėra. Tai nėra ekspertizės aktas. Prof. L. U. kvalifikacija nėra ginčijama, tačiau jis nėra ekspertas šioje byloje. Ši lokalinė sąmata nepasirašyta. Prašo teismo šiuo dokumentu byloje nesiremti, nes jis yra niekinis, nes neatitinka dokumentui keliamų atitinkamų reikalavimų. Tai negali būti įrodymu patvirtinančiu defektams atstatyti įrodymas. Neįmanoma atsekti kokie turėtų būti taisomi defektai. Ne vien UAB“ M.“ teikė duris ieškovui. Tuos pačius darbus atliko ir A. G. įmonė, kuri yra registruota Klaipėdoje (ekspertizės akto 125 p.13 punktas). Jis buvo įsipareigojęs įstatyti vidaus ir lauko duris. Ieškovo 2011-12-12 paaiškinimuose paaiškėjo, kokios durys turėjo būti remontuojamos. Dauguma išvardintų patalpų, kuriose turėjo būti remontuojamos durys, jau parduotos. Tik 3 butai yra neparduoti. Taip pat rašoma, kad yra nesutvarkytos ir vidinės durys, kurios išvardinamos. Bet iš visų išvardintų patalpų, tik 2 butai yra neparduoti, kuriuose, anot ieškovo, vidinės durys yra nepakeistos. Kyla klausimas, ar ieškovas turi teisę reikalauti sumokėti už parduotų butų duris. Įrodymų, kad ieškovas yra įsipareigojęs naujiesiems savininkams sutvarkyti duris, nėra. Nuo pirmojo defekto aptikimo praėjo jau daugiau kaip 2 metai 2010 m. balandžio mėn. paaiškėjo galutiniai trūkumai. 2010 m. gegužės mėn. šalių bendradarbiavimas nutrūko. Atsakovas perdavė reikalavimo teisę kitai įmonei. Ir jokių požymių, kad UAB „M.“ pripažįsta tuos trūkumus, nebuvo. Per visą tą laiką ieškovas nesuremontavo nė vienų durų. Nuo durų sumontavimo praėjo daug laiko. Durys buvo naudojamos. Ir defektai galėjo atsirasti dėl eksploatavimo, nepriežiūros, užsiteršimo ir kitų dalykų. Tarp šalių susiklostė pirkimo - pardavimo teisiniai santykiai. Ieškovas reiškia ieškinį dėl parduotų daiktų trūkumo. Įstatymas šiuo atveju numato sutrumpintą 6 mėn. senaties terminą. Tai ne reikalavimas dėl nuostolių atlyginimo. Senaties termino atnaujinti nėra pagrindo, nes tam nėra svarbių priežasčių. Teismų praktika šiuo klausimu yra griežta, nes teigia, kad ieškinio senaties terminas gali būti atnaujinamas tik esant svarbioms priežastims, o šioje byloje tokio pagrindo nėra. Dėl priešieškinio, esminio ginčo nėra. Ieškovas pripažįsta skolą. UAB “M.“ nuosekliai reikalavo ir reikalauja atsiskaityti už atliktus darbus. Atsakovas paskaičiavo ir materialines palūkanas, kurių nereikia įrodinėti. Taip pat prašo priteisti ir procesines palūkanas, 6 procentus nuo bylos iškėlimo dienos, iki visiško jos įvykdymo (t. 2, b.l. 143-145).

6Liudytojas K. S. paaiškino, kad pats objekte buvo tris kartus. 2009-09-21 jam nebuvo parodyta joks brokas. Kad apsisaugoti nuo priekabių jie dar pareguliavo duris. Ieškovo teigimas, kad atsiklijavo laminatas, yra neteisingas, nes stakta yra dažyta, o ne laminuota. Pačios durys yra medžio tekstūros, jos nėra dažytos. Jo nuomone, atliekant durų akustinę patikrą, tai turi būti daroma laboratorijoje. UAB „M.“, atlikdama durų montavimo darbus, vadovaujasi vidinėmis priimtomis taisyklėmis, taip pat bendromis durų montavimo instrukcijomis. Statybos reikalavimai jiems neprivalomi, nes jie ne Statybininkų organizacijos nariai. Iš pateiktos lokalinės sąmatos negalima pasakyti kokius darbus reikia atlikti (t. 2, b.l. 145-147).

7Ieškinys atmestinas suėjus ieškinio senaties terminui ir netenkintinas prašymas dėl ieškinio senaties termino atnaujinimo, priešieškinis tenkintinas iš dalies.

8Nustatyta, kad tarp ieškovo ir atsakovo 2008-04-08 buvo sudaryta durų pirkimo sutartis Nr. 0804-11, kuria UAB „M.“ pardavė UAB „S.“ duris. Sutartimi (3 punktas) nustatytas 12 mėn. garantinis laikotarpis. Šalys susitarė, jog pirkėjas turi teisę reikalauti pakeisti nekokybiškas duris, reikalauti pašalinti komplektacijos ir kiekio trūkumus. Sutartyje nurodyta, kad durys gaminamos pagal standartizuotą gamybos technologiją, atitinkančią priede Nr. 1 nurodytus parametrus (t. 1, b.l. 22-23). UAB „M.“ 2008-05-07 išrašė PVM Sąskaitą faktūrą Serija MOR Nr. 0073990 1200 Lt sumai ir 2008-05-08 PVM sąskaitą Faktūra Serija MOR Nr. 0073991 37460 Lt sumai (t. 1, b.l. 24, 25). Iš 2008-05-27 priėmimo – perdavimo akto Nr. 0805-05 matyti, kad UAB „M.“ perdavė ieškovui 19 vidaus įėjimo durų su rankena (su montavimu) ir 28 vidaus duris su rankena (su montavimu). Dokumente ranka įrašyta, jog pretenzija dėl prekių kokybės ir matavimo darbų surašyta papildomai priede Nr. 1 2008-06-11. Taip pat ranka įrašyta, kad pirkėjas prekės nepriėmė (t. 1, b.l. 26). Iš priedo Nr. 1-2008-06-11 prie priėmimo – perdavimo akto Nr. 0805-05 matyti, kad buvo nustatyti tokie trūkumai: 1) nepateikta durų kokybės atitikties deklaracija; 2) vidaus įėjimo durys netinkamos dėl blogos garso izoliacijos; 3) sumontuoti durų slenksčiai per trumpi – galuose prie staktų yra 3-10 mm pločio plyšiai; 4) sumontuotos guminės tarpinės slenksčiuose netolygiai, nevienodai priglunda prie durų varčios, matosi tarpai, todėl jos neatlieka paskirties. Eksploataciniu atžvilgiu – nepraktiška, nes jos greitai suplyš, sutrūkinės. Tarpinė izoliacinė guma turėtų būti tvirtinama prie durų varčios apatinės dalies; 5) vidaus duryse staktoje matosi įpjovimai vyriams, kurie neatitinka estetinių reikalavimų; 6) patalpose, kur sumontuotos durys be slenksčių, matosi per trumpos staktos (jos yra lygios su durų varčia) trūksta konstrukcinio suvedimo, estetinio vaizdo; 7) slenksčių tvirtinimas atliktas neteisingai. Slenksčio konstrukcija pritvirtinta gipso kartono plokštėmis skirtais medvarščiais. Tvirtinimas atliktas tik prie grindų konstrukcijos – laminato dangos; 8) iškraipytos, deformuotos ir sulinkusios durų varčios yra butuose: 8 bute – san. mazge; 8 bute – vidaus patalpoje; 10 bute – san. mazge; 19 bute – san. mazge; 4 aukšte – laiptinės aikštelėje; 14 bute – san. mazge; 17 bute – san. mazge; 15 bute – san. mazge; 4-bute – kambario patalpoje (t.1, b.l. 27). UAB „S.“ 2008-07-11 nurodė tokius trūkumus: 1) vidaus įėjimo į butus durys netinkamos dėl blogos garso izoliacijos; turėjo būti pateiktos ne mažiau 56 dB garso laidumui; 2) sumontuoti durų slenksčiai per trumpi - galuose prie staktų yra 3-10 mm tarpai. Ne visi tarpai užglaistyti glaistu – silikonu, parinkta netinkama silikono spalva; 3) sumontuotos guminės tarpinės slenksčiuose netolygiai, nevienodai priglunda prie durų varčios, matosi tarpai, todėl jos neatlieka paskirties. Eksploataciniu atžvilgiu – nepraktiška, nes jos greitai suplyš, sutrūkinės. Tarpinė izoliacinė guma turėtų būti tvirtinama prie durų varčios apatinės dalies; 4) vidaus duryse staktoje matosi įpjovimai vyriams, kurie neatitinka estetinių reikalavimų; 5) patalpose, kur sumontuotos durys be slenksčių, matosi per trumpos staktos (jos yra lygios su durų varčia) trūksta konstrukcinio suvedimo, estetinio vaizdo; 6) slenksčių tvirtinimas atliktas neteisingai. Slenksčio konstrukcija pritvirtinta gipskartonio savisriegiais – laminato dangos. Montavimo metu nebuvo naudojami jokie montavimo darbai (t. 1, b.l. 28). Iš 2008-09-01 atliktų darbų apžiūros akto matyti, kad 2008 m. rugsėjo 1 d. objekte „V.“, adresu ( - ), buvo apžiūrėtos sumontuotos vidinės durys į san. mazgus. Nustatyta, kad kai kuriose yra išlinkusios durų varčios. Įėjimo duris į patalpas rangovai tvarkė ir deklaruoja, kad jos atitinka garso laidumui iki 32 dB. Rangovas įsipareigojo iki 2008-10-20 pakeisti brokuotas durų varčias. Užsakovas įsipareigojo sumokėti 10200 Lt per 3 darbo dienas, o rugsėjo 9-10 dienomis, gavęs eksperto išvadas, suderinti galutinio apmokėjimo klausimą (t. 1, b.l. 29). Iš ekspertizės akto, atlikto adresu poilsio namai „V.“, ( - ), Palangos m., atlikto 2008-07-30, 2008-08-12, eksperto L. U., matyti, kad ekspertizės objektas yra eilės įmonių atlikti darbai ir produktai, tačiau tarp jų nėra UAB „M.“ produktų ir darbų ekspertinio vertinimo (Ekspertizės aktas 1.2. p.). Iš ekspertizės akto papildymo (2010-04-02) matyti, kad išnagrinėjus gautus papildomus dokumentus ir informaciją (2008-05-08 UAB „M.“ atitikties deklaraciją Nr. 08/05/08-01 ir 2010-03-22 apžiūros medžiagą), papildytas ekspertizės aktas ir padarytos tokios išvados: 1) durys sumontuotos nevertikaliai; durų vertikalus nuolydis, t.y. nuokrypis nuo statmenumo, sudaro 0,2-0,6 proc., kas yra neleistina. Darbai atlikti pažeidžiant įprastai tokios rūšies darbams keliamus reikalavimus ir Statybos taisyklių ST 121895674.03:2005 „Bendrieji statybos darbai“ 413 punkto reikalavimus; 2) Durų tvirtinimo metu netinkamai įrengtos durų sandarinimo tarpinės. Tarpinių sujungimo vietoje yra tarpai, galai nepritvirtinti. Pablogintas durų garso izoliavimas. Darbai atlikti pažeidžiant įprastai tokios rūšies darbams keliamus reikalavimus ir Statybos taisyklių ST 121895674.03:2005 „Bendrieji statybos darbai“ 409 punkto reikalavimus; 3) durų apvadai sumontuoti nekokybiškai, nėra tikslios formos, netinkamai pripjautos, laminatas atsiklijavęs nuo durų paviršiaus, montavimas atliktas neprisilaikant gamintojų instrukcijų. Darbai atlikti pažeidžiant įprastai tokios rūšies darbams keliamus reikalavimus ir Statybos taisyklių ST 121895674.03:2005 „Bendrieji statybos darbai“ 394, 395 punkto reikalavimus; 4) Durų staktų konstrukcijų metalinių elementų dažų storis yra 43, 29, 43 µm. Analizuojant matavimų rezultatus buvo vadovaujamais Lietuvos standartais LST EN ISO 12944-2:2000 ir LST EN ISO 12944-5:2001. Ekspertizės metu nustatyta C1/labai žema pastato patalpų koroziškumo kategorija. Pagal LST EN ISO 12944-5:2001 5.1.2.1. punkto reikalavimus koroziškumo kategorijai C1 (labai žema) dažų sistemos turi atitikti A.2 lentelėje pateiktiems reikalavimams. Reikalaujamas dažų storis turi būti ne mažesnis kaip 80 µm. Nustatytas neatitinkantis standartui faktinis dažų storis; 5) faktinės durų garso izoliavimo vertės nuo neatitinka (yra mažesnės 30 dBA) STR 2.01.07:2003 „Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo“ 1 lentelėje pateiktiems C garso klasės (priimtino akustinio komforto sąlygų klasė) reikalavimams. Tiekėjo pateiktoje atitikties deklaracijoje produkto garso izoliacijos vertė – 32 dBA neatitinka faktinei) (t. 1, b.l. 40-68). Iš 2010-12-02 ekspertizės akto papildymo Nr. 2 matyti, kad pateikta išvada, jog UAB „M.“ atliktų darbų objekte poilsio namuose „V.“, ( - ), Šventoji trūkumų, konstatuotų Ekspertizės akto 96 psl., 2010-04-02 Ekspertizės akto papildymu) pašalinimo bendra vertė (t.y. nuostolių dydis apskaičiuotinas sudarant remonto darbų, reikalingų ir būtinų minėtiems trūkumams pašalinti sąmatas, vadovaujantis 2010 m. spalio mėn. vidutinėmis rinkos statybos darbų bei medžiagų kainomis bei įvertinant kitas aplinkybes) yra 13786,05 Lt (t. 1, b.l. 71-73). Iš skolų apyvartos dokumento matyti, kad UAB „M.“ duomenimis UAB „S.“ jiems yra skolingas 10000 Lt (t. 1, b.l. 119-120). UAB „M.“ 2009-05-05 raštu paprašė UAB „S.“ konkrečiai nurodyti atliktų darbų broką pagal durų pirkimo sutartį Nr. 0804-11 objekte, adresu ( - ), Palangos m. sav., nes pagal ekspertizės aktą atliktų darbų brokas buvo ištaisytas 2008-10-27 (t. 1, b.l. 121). UAB „S.“ 2009-05-12 raštu nurodė, kad po 2008 m. spalio mėn. liko neištaisyti tokie darbų trūkumai: pakeistos tik penkios durys, liko Nr. 3, 5, 11, 16, 17 patalpų vidaus durys bei 3, 4, 8, 10, 16, 17 patalpų įėjimų durys. Šios durys savo išvaizda neatitinka gamybos kokybės tinkamumo kriterijų – nepateikė durų kokybės atitikties deklaracijos; jos taip pat yra netinkamos dėl blogos garso izoliacijos (t. 1, b.l. 122). UAB „M.“ 2009-05-25 raštu nurodė, kad sutinka išmontuoti pagal durų pirkimo sutartį Nr. 0804-11 objekte sumontuotas UAB „S.“ netinkančias duris ir priimti atgal pagal ištaisytą debetinį dokumentą (t. 1, b.l. 123). Iš 2009-07-27 durų montavimo darbų kokybės apžiūros akto matyti, kad apžiūros metu buvo nustatyta, jog 1) pagal sutartį pastate ( - ), Palangoje, sumontuotos visos sutarties priede Nr. 0804-11 išvardintos durys su metalinėmis staktomis: 19 akustinių vidaus įėjimo durų AGAT plius ir 26 vidinės durys Porta DEK, durų markė – tipas yra pažymėtas gamykliniu ženklu varčios briaunoje; 2) sumontuotos kambarių įėjimo ir koridoriuose įstatytų vidaus akustinių durų AGAT plius varčios pilnai atitinka Lietuvos durų varčių standartą LST EN 1530:2004 lt ir neviršija jame nurodytų tolerancijos trečiai klasei leidžiamų nukrypimų ir yra mažesni. Jos buvo apžiūrėtos iš koridoriaus pusės, išskyrus trijų kambarių, kuriuos atrakino; V. B. vidinių durų Porta DEK apžiūrai atrakino tik tris kambarius, kitų neatrakino aiškindamas, kad jie užimti poilsiautojų ir jų negali atrakinti. Apžiūrėtosios trejos vidinės durys Porta DEK pilnai atitiko minėtą Lietuvos durų varčių standartą; 3) pastate ( - ), Palanga su 1,5 m ilgio metaliniu gulsčiuku, prie įstatytų durų nustatė esamus sienų nelygumus, siekiančius nuo vieno iki pusantro centimetro dydžio, koridoriaus grindų nelygumai vietomis siekia iki trijų centimetrų, matosi ir lokalinių grindų nelygumų; 4) UAB „S.“ atstovas V. B. neparodė nei vienų durų, kurių varčios skersiniai ir vertikalūs nukrypimai viršytų Lietuvos durų varčių standarto leidžiamas tolerancijos ribas; 5) pastatas yra pilnai eksploatuojamas, durys naudojamos ir V. B. neįvardijo konkrečių terminų, kada bus UAB „M.“ apmokėta likusi pagal sutartį 10000 Lt skola. Aktas pasirašytas trijų UAB „M.“ atstovų, tačiau nepasirašytas UAB „S.“ atstovų (t. 1, b.l. 124-125). 2009-08-04 UAB „M.“ raštu kreipėsi į UAB „S.“, nurodydami, kad siunčia pasirašymui 2009-07-27 aktą. Kartu prašo nurodyti datą, kada UAB „M.“ atstovai galės pilnai apžiūrėti objekte sumontuotas visas vidines duris ir slenksčius (t. 1, b.l. 126). UAB „S.“ 2009-08-26 raštu nurodė, kad negali pasirašyti akto, nes nesutinka su jame pateikta informacija – ji yra klaidinanti ir neatitinkanti tiesos. Nurodo, kad UAB „M.“ į objektą gali atvykti 2009-09-21 (t. 1, b.l. 127). Iš antstolės R. V. 2009-09-21 faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo matyti, kad apžiūrėjus kartu su pirkėjo atstovu V. B. sumontuotas duris, šalys sutarė, kad dėl vidinių, kambariuose įstatytų, durų kokybės pretenzijų viena kitai neturi. UAB „M.“ atstovas K. S. pasiūlė atlikti papildomą visų sumontuotų durų reguliavimą. 2009-09-21 dienos 16 valandą šalys, patikrinusios kaip atliktas papildomas visų durų reguliavimas, pasirašė aktą. Akte nurodyta, kad pretenzijų dėl įstatytų durų kokybės šalys viena kitai neturi (t. 1, b.l. 128). Iš 2009-09-21 „V.“ poilsio namų sumontuotų durų reguliavimo akto matyti, kad UAB „M.“, atstovaujama K. S. ir montavimo darbų vadovo R. D. ir pirkėjo atstovo V. B., apžiūrėjo pirktų ir sumontuotų durų stovį. Po apžiūros buvo atliktas papildomas sumontuotų durų (2008-05-01) reguliavimas tiek kambarių atitvarinių durų, tiek ir vidaus santechnikos kambarių. Pretenzijų dėl jų (durų) sureguliavimo nėra (t. 1, b.l. 133). UAB „M.“ 2009-10-09 raštu priminė UAB „S.“ apie galutinį atsiskaitymą (t. 1, b.l. 134). UAB „S.“ 2009-10-14 raštu nurodė, kad dėl durų kokybės pretenzijos išliko (t. 1, b.l. 135). UAB „M.“ 2009-11-30 raštu paprašė UAB „S.“ per 5 dienas nuo rašto gavimo sumokėti 10000 Lt skolą (t. 1, b.l. 135a). Iš 2008-05-08 atitikties deklaracijos Nr. 08/05/08-01 matyti, kad medinės vidau akustinės AGAT durys skydinės konstrukcijos su tuštumėtos drožlių plokštės užpildu, gaminamos PORTA KMI POLAND Sp.z.o.o., atitinka privalomuosius sertifikavimo reikalavimus bei gamintojo deklaruojamas privalomųjų durų sertifikavimo rodiklių vertes. Laboratorinė garso izoliacijos vertė – 32dB (pagal PN-B 02151-3:1999 ir PN-87/B-02151/03)/ Deklaracijos pagrindas: bandymų protokolas Nr. AT-15-4997/2008. Bandymai atlikti INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ, Pl 00-611 Warszawa, ul. Filtrowa 1. 2008-06-30. Produkto naudojimo sąlygos: Naudojamos vidaus patalpose, kur drėgmė ne didesnė negu 60 proc. (t. 1, b.l. 136). Iš 2008-05-08 atitikties deklaracijos Nr. 08/04/11 matyti, kad vidinės vienvėrės medinės durys skydinės konstrukcijos su stiklinimu ir be jo PORTA DECOR, atitinka deklaracijoje nurodytus techninius reikalavimus. Durys skirtos naudoti tik patalpų viduje. Netinkamos naudoti žiemą neapšildomose ir labai drėgnose patalpose (maksimali santykinė drėgmė – 60 proc.). Netinkamos naudoti patalpose, kur tarp patalpų yra skirtinga temperatūra (iki 5 laipsnių) (t. 1, b.l. 137). Advokatų kontora Romualdas Mikliušas ir partneriai 2009-12-07 raštu pasiūlė UAB „M.“ per 10 dienų susisiekti su UAB „S.“ ir suderinti atvykimo į objektą laiką, tam, kad bendrovė galėtų galutinai tinkamai įvykdyti savo sutartinius įsipareigojimus – ištaisyti likusius įėjimo į patalpas durų kokybės trūkumus (t. 1, b.l. 138-139). UAB „M.“ 2009-12-15 raštu nurodė, kad patalpas dar kartą apžiūrėti nėra prasmės ir pareikalavo sumokėti 10000 Lt skolą (t. 1, b.l. 140). Advokatų kontora Romualdas Mikliušas ir partneriai 2010-03-15 raštu informavo UAB „M.“, kad 2010-03-22 13 val. bus atliekama papildoma atliktų darbų šiame objekte apžiūra (t. 1, b.l. 141). UAB „M.“ 2010-03-19 raštu pareikalavo sumokėti 10000 Lt skolą (t. 1, b.l. 142). 2010-04-07 UAB „S.“ paragino UAB „M.“ per 5 dienas susisiekti ir suderinti atvykimo į objektą laiką (t. 2, b.l. ). Techniniai dokumentai patvirtina durų technines charakteristikas (t. 1, b.l. 143-147). Kvalifikacijos atestatas patvirtina, kad L. U., a.k. 35910060205, suteikta teisė eiti ypatingo statinio projekto ekspertizės dalies vadovo ir ypatingo statinio dalinės ekspertizės vadovo pareigas (t. 1, b.l. 159). LR Teisingumo ministro 2006-12-18 įsakymu Nr. 1R-457 L. U. įrašytas į teismo ekspertų sąrašą (t. 1, b.l. 160-162). Iš Lietuvos statybininkų asociacijos 2005-07-07 įsakymo Nr. 7 matyti, kad Lietuvos statybininkų asociacijos statybos taisyklės „Bendrieji statybos darbai“ ST21895674.03:2005 yra privalomas dokumentas, kuriuo būtina vadovautis visiems Lietuvos statybininkų asociacijos nariams (t. 1, b.l. 169). Iš 2010-05-18 pranešimo Nr. 01-4/10-110 matyti, kad 2010-05-18 UAB „M.“ perleido UAB „S.“ skolą UAB IREC LT“ pagal reikalavimo perleidimo sutartį (t. 2, b.l. 40, 44-40). UAB „I.“ 2010-05-21 ir 2010-05-26 pranešimais kreipėsi į UAB „S.“ dėl skolos sumokėjimo (t. 2, b.l. 41, 42-43). Techniniai dokumentai apibūdina durų techninius parametrus (t. 2, b.l. 70-74). Iš atitikties deklaracijos Nr. 04/05/01/2007 matyti, kad plokščiosios sistemos „Porta“ durys, turinčios aprobaciją, skirtos naudoti gyvenamųjų kvartalų gyvenamųjų namų bei visuomeninės paskirties pasatų statyboje kaip vidinės durys. Taip pat nurodomi durų techniniai parametrai (t. 2, b.l. 74-76).

9Dėl ginčo šalių sutartinių teisinių santykių kvalifikavimo

10Kaip matyti iš tarp šalių sudarytos durų pirkimo sutarties ir jos priedų, šalys sudarė sutartį dėl durų, kurių vertė iš viso 29321,11 Lt, ir jų sumontavimo darbų, kurių vertė 9338,98 Lt, iš viso prekių ir darbų 38660 Lt sumai (t. 1, b.l. 22-24). Taigi, montavimo darbai iš viso sudaro 24,15 proc. bendros sutarties kainos. LR CK 6.645 str. 4 d. nurodyta, kad darbų pobūdžiui ir vertei, palyginti su perkamo daikto verte, esant nedideliems, sutartis pripažįstama ne rangos, o pirkimo – pardavimo sutartimi. Teismo pareiga yra teisingai kvalifikuoti tarp šalių susiklosčiusių teisinių santykių pobūdį. Nors abi šalys teigia, kad tarp jų susiklostė pirkimo – pardavimo teisiniai santykiai, be to, šalys remiasi LAT 2003-09-29 nutartimi Nr. 3K-3-887/2003, tačiau, teismo nuomone, šiuo atveju svarbu yra vertinti realų pirktų prekių ir atliktų darbų kainų santykį. Minėtoje Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartyje analizuojamoje situacijoje atliktų darbų vertė, lyginant su visa sandorio suma, buvo apie 2 proc., todėl darytina išvada, kad šalys šiuo atveju remiasi netinkamu precedentu. Tuo tarpu iš nagrinėjamoje byloje nustatytų aplinkybių matyti, kad darbų kaina sudaro beveik ketvirtį visos sandorio kainos, todėl tarp šalių susiklostę teisiniai santykiai vertintini kaip mišrūs pirkimo – pardavimo ir rangos. Remiantis LR CK 6.156 str. 3 d. tokiai sutarčiai taikomos atskirų rūšių sutartis reglamentuojančios normos, jeigu ko kita nenumato šalių susitarimas arba tai neprieštarauja sutarties esmei.

11Dėl ieškinio senaties

12Teismui nustačius, kad tarp šalių susiklostė mišrūs pirkimo – pardavimo ir rangos teisiniai santykiai, ir atsakovui prašant taikyti ieškinio senatį, nagrinėtinas ieškinio senaties taikymo klausimas. Kaip matyti iš ieškinio reikalavimo ir jo pagrindimo, ieškovas nuostolius prašo priteisti tiek už netinkamą durų sumontavimą (2010-04-02 ekspertizės akto papildymo išvados 1-3 punktai, t. 1, b.l. 67), tiek už netinkamos kokybės duris (2010-04-02 ekspertizės akto papildymo išvados 4-5 punktai, t. 1, b.l. 67-68). Pažymėtina, kad remiantis CK 6.667 str. 1 d. reikalavimams, kylantiems dėl atliktų darbų trūkumų, nustatomas vienerių metų ieškinio senaties terminas. Reikalavimams, kylantiems dėl parduotų daiktų trūkumų nustatomas 6 mėnesių ieškinio senaties terminas (CK 1.125 str. 5 d. 2 p.).

13Ieškinio senatis suprantama kaip įstatymų nustatytas laiko tarpas, per kurį asmuo gali apginti savo pažeistas teises pareikšdamas ieškinį (CK 1.124 straipsnis). CK 1.127 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad ieškinio senaties terminas prasideda nuo teisės į ieškinį atsiradimo dienos, o teisė į ieškinį atsiranda nuo tos dienos, kurią asmuo sužinojo ar turėjo sužinoti apie savo teisės pažeidimą. Nustatant ieškinio senaties termino eigos pradžią, t. y. momentą, kada asmuo faktiškai suvokė arba turėjo suvokti, kad jo teisė ar įstatymo saugomas interesas yra pažeisti, patikrintina, ar jis apie teisės pažeidimą sužinojo ne vėliau, nei toje situacijoje turėjo sužinoti apdairus ir rūpestingas asmuo, tuo tikslu visapusiškai įvertinant visas bylos faktines aplinkybes ir joje esančius įrodymus, reikšmingus aiškinantis, kada ieškovas, būdamas pakankamai apdairus, turėjo pagrindą fiksuoti realų jo teisių pažeidimo faktą. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad ieškovas pretenziją dėl prekių kokybės ir montavimo darbų kokybės pareiškė jau 2008-06-11 priede Nr. 1-2008-06-11 prie priėmimo-perdavimo akto Nr. 0805-05 (t.1, b.l. 27). Remiantis CK 1.130 str. 2 d. ieškinio senaties terminą nutraukia skolininko veiksmai, kurie liudija, kad jis pripažįsta prievolę. Iš bylos medžiagos matyti, kad atsakovas pripažino dalį prievolės, ir 2008-2009 m. ištaisė dalį pretenzijoje nurodytų trūkumų. Tokie atsakovo veiksmai nutraukė ieškinio senaties terminą. Tačiau pastebėtina, kad tarp šalių vykstant susirašinėjimui, po 2009-09-21 atliktų paskutinių atsakovo durų reguliavimo darbų, t.y. paskutinių veiksmų, kurie laikytini kaip atsakovo prievolės pripažinimas, atsakovas vėliau prievolės nepripažino ir 2009-11-30 rašte (t. 1, b.l. 135a) tokią savo poziciją aiškiai išreiškė. Iš 2009-12-07 Advokatų kontoros Romualdas Mikliušas ir partneriai rašto (t. 1, b.l. 138-139) matyti, kad ieškovas minėtą atsakovo raštą gavo 2009-12-02, t.y. būtent šią dieną sužinojo apie atsakovo poziciją dėl prievolės nepripažinimo. Teismas daro išvadą, kad šis momentas, yra nutraukto ieškinio senaties termino prasidėjimo iš naujo momentas (CK 1.130 str. 3 d.). Nuo šio momento skaičiuotinas vienerių metų ieškinio senaties terminas reikalavimams, kylantiems dėl atliktų darbų trūkumų, pareikšti (CK 6.667 str. 1 d.) ir jis pasibaigė 2010-12-03, ir šešių mėnesių ieškinio senaties terminas reikalavimams, kylantiems dėl parduotų daiktų trūkumų pareikšti (CK 1.125 str. 5 d. 2 p.) ir jis baigėsi 2010-06-07. Todėl atmestinas ieškovo argumentas, kad nutrauktas ieškinio senaties terminas prasidėjo iš naujo 2010-12-02, t.y. po ekspertizės akto papildyme Nr. 2 (t. 1, b.l. 71-73) atliktos remonto darbų kainos suskaičiavimo.

14Kadangi ieškovas UAB „S.“ į teismą kreipėsi 2011-10-07 (ieškinio teismui išsiuntimo data), jis praleido ieškinio senaties terminą, todėl yra pagrindas ieškinį atmesti (CK 1.131 str. 1 d.).

15Ieškovas prašo atnaujinti ieškinio senaties terminą, motyvuodamas tuo, kad ieškovas su atsakovu bandė tartis gražiuoju (t. 2, b.l. 143). Tai vienintelė ieškovo nurodyta priežastis dėl ieškinio senaties termino praleidimo. Teismas atsižvelgia į tą aplinkybę, kad tarp šalių derybos dėl atliktų darbų trūkumų pašalinimo vyko ilgai, kad tam tikrus darbų trūkumus atsakovas pašalino, todėl ieškovas galėjo susidaryti nuomonę, kad ginčas gali būti išspręstas taikiai. Tačiau atsižvelgtina ir į tą aplinkybę, kad atsakovas 2009-11-30 rašte (t. 1, b.l. 135a), 2009-12-15 rašte (t. 1, b.l. 140), 2010-03-19 rašte (t. 1, b.l. 142) aiškiai išdėstė savo poziciją, kad prievolės nepripažįsta. Be to, 2010-05-18 pranešimu (t. 2, b.l. 40) informavo ieškovą, kad perleido skolą UAB „I.“, todėl teismas daro išvadą, kad ieškovas buvo pakankamai gerai informuotas apie atsakovo poziciją ir taikaus ginčo sprendimo atsisakymą. Todėl darytina išvada, kad ieškovas nepagrindė, kad ieškinio senaties terminą praleido dėl svarbių priežasčių ir ieškinio senaties terminą atnaujinti atsisakytina.

16Ieškovo argumentas, kad nagrinėjant ginčą taikytinas trejų metų ieškinio senaties terminas (CK 1.125 str. 8 d.), nes ieškinys yra dėl nuostolių atlyginimo, atmestinas. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad atsakovui pardavus ir sumontavus duris, ieškovas jokių realių nuostolių nepatyrė. Ieškovas pats durų neremontavo, kitų asmenų tokiems darbams atlikti nesamdė, išlaidų neturėjo. To neneigia ir pats ieškovas. Teismas pažymi, kad žalos ir nuostolių samprata įtvirtinta ir jų nustatymo taisyklės suformuluotos CK 6.249 str. Žala yra asmens turto netekimas arba sužalojimas, turėtos išlaidos (tiesioginiai nuostoliai), taip pat negautos pajamos, kurias asmuo būtų gavęs, jeigu nebūtų buvę neteisėtų veiksmų; piniginė žalos išraiška yra nuostoliai (CK 6.249 str. 1 d.). Kaip jau nurodyta, ieškovas tiesioginių nuostolių dėl atsakovo parduotų ir sumontuotų durų nepatyrė. Be to, iš byloje esančių duomenų matyti, kad ieškovas dalį patalpų, kuriose sumontuotos ginčo durys, yra pardavęs tretiesiems asmenims (t. 2, b.l. 60-69). Kaip teismo posėdyje nurodė ieškovo atstovė, parduodant patalpas, jų kaina dėl netinkamų ir netinkamai sumontuotų durų nesumažėjo, tokios sąlygos pirkimo – pardavimo sutartyse neaptartos (t. 2, b.l. 143). Taigi, ieškovas nepatyrė ir netiesioginių nuostolių. Darytina išvada, kad atsakovas nuostolių atsiradimo fakto neįrodė, todėl ieškovo teisė į ieškinį gali būti kildinama ne iš žalą (nuostolius) reglamentuojančių teisės normų, o iš teisės į pirkimo-pardavimo sutartimi ir rangos sutartimi įgytus tinkamos kokybės daiktus ir tinkamos kokybės darbus, todėl šiems santykiams taikomi LR CK 1.125 str. 1 d. 2 p. ir CK 6.667 str. 1 d. numatyti ieškinio senaties terminai.

17Dėl priešieškinio reikalavimų

18Iš byloje esančių duomenų matyti, kad UAB „M.“ pardavė ir atlikto darbus UAB „S.“ iš viso už 38660 Lt. Tarp šalių nėra ginčo, kad ieškovas atsakovui sumokėjo dalį sumos ir liko skolingas 10000 Lt. Vadovaujantis CK 6.38 str. 1 d. prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai ir nustatytais terminais pagal sutarties nurodymus. Kadangi ieškovas sutartimi įsipareigojo sumokėti visą kainą už perkamas duris ir jų montavimą, tačiau liko skolingas 10000 Lt, todėl ši suma priteistina iš ieškovo atsakovui.

19Tarp šalių kyla ginčas dėl ieškovo prašomų 2052,24 Lt palūkanų priteisimo.

20Atsakovas, vadovaudamasis CK 6.210 str. 2 d. prašo priteisti palūkanas už nesumokėtą 10000 Lt nuo 2008-05-28, t.y. nuo prievolės atsiradimo dienos, iki 2011-10-14, t.y. iki ieškinio pateikimo dienos, iš viso 2052,24 Lt.

21Jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta dėl abiejų šalių kaltės, skolininko atsakomybė atitinkamai gali būti sumažinta arba jis gali būti visiškai atleistas nuo atsakomybės (CK 6.259 str. 1 d.). Ši taisyklė taikoma ir tais atvejais, kai kreditorius tyčia ar dėl neatsargumo prisidėjo prie prievolės neįvykdymo ar dėl netinkamo jos įvykdymo padarytų nuostolių padidėjimo, taip pat kai kreditorius tyčia arba dėl neatsargumo nesiėmė priemonių nuostoliams sumažinti. (CK 6.259 str. 2 d.). Iš byloje esančių duomenų matyti, kad atsakovas po durų perdavimo ir sumontavimo, gavęs ieškovo pretenzijas dėl durų ir jų montavimo kokybės, pripažino savo prievolę ištaisyti produktų ir darbų trūkumus, juos taisė iki 2009-09-21 ir tik 2009-11-30 rašte (t. 1, b.l. 135a) išreiškė poziciją, kad prievolę visiškai įvykdė, bei tuo pačiu pareikalavo sumokėti 10000 Lt skolą. Kaip jau minėta, šis raštas ieškovui buvo įteiktas 2009-12-02. Todėl darytina išvada, kad būtent nuo šio momento pats atsakovas pripažino, jog sutartį įvykdė tinkamai ir išnyko jo kaltė dėl prievolės neįvykdymo. Teismui nustačius, kad laikotarpiu nuo 2008-05-27 iki 2009-12-02 dėl prievolės neįvykdymo pasireiškė ir atsakovo kaltė, ieškovas nuo prievolės neįvykdymo atsakomybės šiuo laikotarpiu atleistinas ir palūkanos už šį laikotarpį neskaičiuotinos (CK 6.259 str. 1, 2 d.).

22Kadangi ginčo dėl nesumokėtos 10000 Lt skolos tarp šalių nėra, teismui nustačius palūkanų skaičiavimo pradžios momentą, nagrinėtinas klausimas ar atsakovas turi teisę į palūkanų priteisimą už laikotarpį nuo 2009-12-02 iki ieškinio padavimo dienos, t.y. iki 2011-10-14 (palūkanos sudaro 1121,10 Lt (10000 Lt x 6 proc./365 d. x 682 d.)).

23Ieškovas 10000 Lt skolos nesumokėjimą atsakovui argumentuoja CK 6.58 str. 3 d. nuostata, kad vienai šaliai sutartinę prievolę įvykdžius nevisiškai, kita prievolės šalis turi teisę sustabdyti priešpriešinį savo prievolės vykdymą arba atsisakyti ją įvykdyti tiek, kiek prievolės neįvykdė šalis, privalėjusi ją įvykdyti pirma. Darytina išvada, atsakovas turi teisę į palūkanas tik tuo atveju, jei jis pats yra visiškai įvykdęs prievolę, todėl, nors ieškovo reikalavimui taikytina ieškinio senatis, nagrinėtinas ieškovo reikalavimo pagrįstumo klausimas.

24Kaip matyti iš byloje esančių duomenų, UAB „M.“ pardavė ieškovui iš viso 19 vnt. išėjimo durų AGAT plius ir 26 vnt. vidaus durų Porta DEKOR, t.y. iš viso 45 duris. Durys sumontuotos poilsio namuose „V.“, adresu ( - ), Palangos m. Ieškovas teigia (t. 2, b.l. 118), kad parduotų durų kokybės bei atliktų durų montavimo darbų defektai yra išlikę šių įėjimo į konkrečius butus (apartamentus) durų: patalpos, unikalus Nr. ( - ) (1 butas); patalpos, unikalus Nr. ( - ) (3 butas); patalpos, unikalus Nr. ( - ) (4 butas); patalpos, unikalus Nr. ( - ) (14 butas); patalpos, unikalus Nr. ( - ) (16 butas); patalpos, unikalus Nr. ( - ) (17 butas); patalpos, unikalus Nr. ( - ) (19 butas); patalpos, unikalus Nr. ( - ) (5 butas pastogėje); patalpos, unikalus Nr. ( - ) (5a butas pastogėje). Taip pat vidinės durys (ne įėjimo): patalpos, unikalus Nr ( - ) (1 butas, virtuvės ir WC); patalpos, unikalus Nr. ( - ) (4 butas, kambario); patalpos, unikalus Nr. ( - ) (5 butas, WC); patalpos, unikalus Nr. ( - ) (8 butas); patalpos, unikalus Nr. ( - ) (10 butas); patalpos, unikalus Nr. ( - ) (11 butas, kambario ir WC); patalpos, unikalus Nr. ( - ) (14 butas); patalpos, unikalus Nr. ( - ) (15 butas); patalpos, unikalus Nr. ( - ) (16 butas, kambario ir WC); patalpos, unikalus Nr. ( - ) (17 butas, WC); patalpos, unikalus Nr. ( - ) (19 butas, kambario ir WC). Tačiau iš pateikto VĮ „Registrų centas“ išrašo matyti, kad dalis patalpų, kuriose, kaip teigia ieškovas sumontuotos UAB „M.“ durys, yra parduotos tretiesiems asmenims. Parduotos šios patalpos, kuriose yra ginčo durys: unikalus Nr. ( - ). Patalpos parduotos 2008-2009 metais. Todėl ieškinio padavimo momentu ir ginčo nagrinėjimo metu ieškovas yra šių patalpų, kuriose ginčija įėjimo durų ir jų montavimo kokybę, savininkas: patalpos, unikalus Nr. ( - ) (16 butas); patalpos, unikalus Nr. ( - ) (5 butas pastogėje); patalpos, unikalus Nr. ( - ) (5a butas pastogėje) bei šių patalpų, kuriose ginčija vidinių durų ir jų montavimo kokybę, savininkas: patalpos, unikalus Nr. ( - ) (11 butas, kambario ir WC); patalpos, unikalus Nr. ( - ) (15 butas); patalpos, unikalus Nr. ( - ) (16 butas, kambario ir WC). Kaip jau minėta, ieškovas pats ginčo durų neremontavo, kitų asmenų tai atlikti nesamdė, parduodamas patalpas, jų kainos dėl netinkamos kokybės durų nesumažino, todėl ieškovas nepatyrė nei tiesioginių, nei netiesioginių nuostolių dėl jo teigimu sumontuotų netinkamos kokybės durų. Nors ieškovo atstovė teismo posėdžio metu teigė, kad ieškovas žodžiu yra susitaręs su nupirktų patalpų savininkais, kad pakeis ar suremontuos duris, tačiau toks teiginys nepagrįstas jokiai įrodymais, todėl atmestinas. Kadangi dalis patalpų, kuriose sumontuotos ginčo durys, parduotos tretiesiems asmenims, ieškovas dėl šių durų kokybės ir sumontavimo nuostolių nepatyrė, būsimų nuostolių neįrodė, teismas daro išvadą, kad ieškinys dalyje dėl parduotose patalpose esančių durų ir jų montavimo kokybės atmestinas. Taigi, ieškovas ginčija jam priklausančių konkrečių patalpų trejų įėjimo durų ir penkerių vidinių durų kokybę ir jų montavimo darbų kokybę. Ieškovas remiasi 2008-07-30, 2008-08-12, eksperto L. U. atliktu ekspertizės aktu ir 2010-04-02 bei 2010-12-02 šio akto priedais. Teismas pažymi, kad iš ekspertizės akto, atlikto adresu poilsio namai „V.“, ( - ), Palangos m., atlikto 2008-07-30, 2008-08-12, eksperto L. U., matyti, kad ekspertizės objektas yra eilės įmonių atlikti darbai ir produktai, tačiau tarp jų nėra UAB „M.“ produktų ir darbų ekspertinio vertinimo (Ekspertizės aktas 1.2. p.). Be to, ekspertizės akto papildyme Nr. 1 pateiktose išvadose (t. 1, b.l. 40-68) nėra nurodyta kuriose konkrečiai patalpose ir kokiose šių patalpų duryse nustatyti durų ir jų montavimo darbų trūkumai. Kadangi ekspertizės aktu buvo vertintos ir kitų tiekėjų durys, be to, dalis patalpų, kuriose sumontuotos UAB „M.“ durys, yra parduotos, todėl teismas daro išvadą, kad ieškovas šiuo dokumentu neįrodė, kad nustatyti trūkumai yra UAB „M.“ parduotų ir sumontuotų durų. Ieškovas nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių, jog po 2009-09-21 atsakovo atliktų durų reguliavimo darbų liko UAB „M.“ parduotų durų ir jų montavimo darbų trūkumų, todėl teismas daro išvadą, kad ieškovas ieškinio reikalavimų pagrįstumo neįrodė (CPK 178 str.) todėl ieškinys atmestinas. Teismui nustačius, kad ieškovo reikalavimas dėl 13786,05 Lt nuostolių nepagrįstas, tačiau atsakovas pats pripažino savo prievolės netinkamą įvykdymą iki 2009-09-21 ir tik 2009-12-02 tinkamai apie tai informavo atsakovą, darytina išvada, kad 2009-12-02 pasibaigė CK 6.58 str. 3 d. numatyta ieškovo teisė sustabdyti prievolės vykdymą. Atsakovo reikalavimas priteisti 6 proc. metinių palūkanų už laikotarpį nuo 2009-12-02 iki 2011-10-14 pagrįstas, todėl 1121,010 Lt palūkanos priteistinos.

25Pagal CK 6.37 straipsnio 2 dalį skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Procesinės palūkanos skaičiuojamos, kai yra pareikštas kreditoriaus prašymas jas skaičiuoti, ir tai daroma nuo bylos iškėlimo iki visiško prievolės įvykdymo, jei šalys nėra sutarusios kitaip arba išieškotojas bendru sutarimu ar savo pareiškimu bei veiksmais nėra atsisakęs procesinių palūkanų skaičiavimo (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. kovo 29 d. nutartis civilinėje byloje S. O. v. V. J., bylos Nr. 3K-3-233/2006; kt.). Tuo atveju, kai šalių ginčas kyla dėl pavėluotų mokėjimų pagal komercinius sandorius ir kreditorius reikalauja taikyti Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo nustatytas palūkanų normas, šis specialusis įstatymas turi pirmenybę prieš CK 6.210 straipsnį. Jeigu šalys nėra susitarusios dėl kitokios palūkanų už pavėluotus mokėjimus normos, teismas, nustatęs, jog ginčo šalių sandoris atitinka Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo nurodytus komercinių sandorių požymius, kai kreditorius to reikalauja, turėtų taikyti šio Įstatymo nustatytas palūkanas, tarp jų ir nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo. Teismas konstatuoja, kad nagrinėjamu atveju šalių ginčas kilo dėl pavėluotų mokėjimų pagal pirkimo – pardavimo ir rangos sutartis, šie sandorai atitinka Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo nurodytus komercinių sandorių požymius, todėl šiuo atveju atsakovo reikalavimas priteisti iš ieškovo procesines palūkanas, nustatant jų dydį pagal Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo nuostatas, yra teisėtas. Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymas numato palūkanas už pavėluotus mokėjimus pagal komercinius sandorius – vieno mėnesio VILIBOR palūkanų norma padidinta 7 procentiniais punktais (įstatymo 2 str. 3 d.). Teismui nustačius, kad ieškovo teisė sustabdyti prievolės vykdymą pasibaigė 2009-12-02, darytina išvada, kad tuo momentu atsirado atsakovo teisė reikalauti pilno sutarties įvykdymo, todėl palūkanos pagal Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymą, skaičiuotinos pagal jų dydį, buvusį 2009-12-02. Pagal Lietuvos banko statistiką palūkanų norma 2009-12-02 buvo 1,88 proc., todėl iš ieškovo priteistinos 8,88 proc. metinės palūkanos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

26Jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai (CPK 93 str. 1 d.). Nagrinėjant ieškovo ir atsakovo prašymų priteisti išlaidas už advokatų teisinę pagalbą, atsižvelgtina į tą aplinkybę, kad byloje buvo nagrinėjamas ir ieškinys, ir priešieškinis, todėl šalių atstovų paskirtis buvo tiek įrodyti ieškinio ar priešieškinio pagrįstumą, tiek apsiginti nuo kitos šalies reikalavimų. Ieškovas nepateikė dokumentų, patvirtinančių, kad patyrė išlaidas už advokato teisinę pagalbą. Atsakovas prašo priteisti 7164,50 Lt išlaidas už advokato teisinę pagalbą (tame tarpe 102 Lt už žyminio mokesčio sumokėjimą). Iš byloje esančių duomenų matyti, kad atsakovo atstovai atlikto tokius teisinės pagalbos veiksmus: atskirojo skundo parengimas (t. 1, b.l. 79-83), atsiliepimo į ieškinį parengimas (t. 1, b.l. 110-118), priešieškinio parengimas (t. 1, b.l. 163-167), atstovavimas parengiamojo posėdžio, vykusio 2011-11-15, metu (t. 1, b.l. 183-185), atstovavimas parengiamojo posėdžio, vykusio 2011-12-01, metu (t. 2, b.l. 85-87), prieštaravimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo parengimas (t. 2, b.l. 95-97), rašto dėl įrodymų pateikimo ir ekspertizės skyrimo parengimas (t. 2, b.l. 125), prašymo dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo parengimas (t. 2, b.l. 133-134), atstovavimas teismo posėdžio, vykusio 2012-01-03, metu (t. 2, b.l. 140-149). Atsižvelgiant į Rekomendacijas dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio, patvirtintas Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85, taip pat atsižvelgiant į bylos sudėtingumą, teisinių paslaugų kompleksiškumą, specialių žinių reikalingumą, būtinybę išvykti į kitą vietovę, negu registruota advokato darbo vieta, tačiau joje nebuvo keliami nauji teisės taikymo ir aiškinimo klausimai, byla dalyje dėl priešieškinio reikalavimų nėra labai sudėtinga, įvertinant tai, kad buvo tenkinta 92,27 proc. atsakovo reikalavimų dalis (11121,10 Lt nuo 12052,24 Lt), ir tai, kad atsakovo atstovai sumokėjo 102 Lt žyminį mokestį, teismas daro išvadą, kad iš ieškovo atsakovui tikslinga priteisti 4500 Lt teisinės pagalbos išlaidas. Taip pat atsakovui iš ieškovo priteistinas 334 Lt žyminis mokestis.

27Ieškovas sumokėjo iš viso 553 Lt žyminio mokesčio. Ieškovui iš atsakovo priteistina 42,75 Lt žyminio mokesčio.

28Vadovaudamasis CPK 259,268-270 str. teismas,

Nutarė

29Ieškinį atmesti suėjus ieškinio senaties terminui ir netenkinti prašymo dėl ieškinio senaties termino atnaujinimo.

30Priešieškinį tenkinti iš dalies.

31Priteisti iš ieškovo UAB „S.“, į.k. ( - ), buv. ( - ), Vilnius atsakovo UAB „M.“, į.k. ( - ), buv. ( - ), Marijampolė naudai 10000 Lt (dešimt tūkstančių litų) skolą, 1121,10 Lt (vieną tūkstantį vieną šimtą dvidešimt vieną litą 10 ct) palūkanas už laikotarpį nuo 2009-12-02 iki 2011-10-14, 8,88 proc. metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. nuo 2011-10-12, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 4500 Lt (keturis tūkstančius penkis šimtus litų) teisinės pagalbos išlaidas ir 334 Lt (tris šimtus trisdešimt keturis litus) žyminį mokestį.

32Priteisti iš atsakovo UAB „M.“, į.k. ( - ), buv. ( - ), Marijampolė, ieškovo UAB „S.“, į.k. ( - ), buv. ( - ), Vilnius 42,75 Lt (keturiasdešimt du litus 75 ct) žyminį mokestį.

33Priteisti iš ieškovo 25,74 Lt (dvidešimt penkis litus 74 ct) pašto išlaidas valstybės naudai.

34Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėjas Tomas Romeika, sekretoriaujant... 2. Ieškovas ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo UAB „M.“, į.k. ( - ),... 3. Atsakovas priešieškiniu prašo priteisti iš UAB „S.“, į.k. ( - ), 10000... 4. Ieškovo UAB „S.“ atstovė adv. pad. S.Arnašiūtė ieškinio reikalavimus... 5. Atsakovo UAB „M.“ atstovas adv. Zigmas Pečiulis paaiškino, kad su... 6. Liudytojas K. S. paaiškino, kad pats objekte buvo tris kartus. 2009-09-21 jam... 7. Ieškinys atmestinas suėjus ieškinio senaties terminui ir netenkintinas... 8. Nustatyta, kad tarp ieškovo ir atsakovo 2008-04-08 buvo sudaryta durų pirkimo... 9. Dėl ginčo šalių sutartinių teisinių santykių kvalifikavimo... 10. Kaip matyti iš tarp šalių sudarytos durų pirkimo sutarties ir jos priedų,... 11. Dėl ieškinio senaties... 12. Teismui nustačius, kad tarp šalių susiklostė mišrūs pirkimo – pardavimo... 13. Ieškinio senatis suprantama kaip įstatymų nustatytas laiko tarpas, per kurį... 14. Kadangi ieškovas UAB „S.“ į teismą kreipėsi 2011-10-07 (ieškinio... 15. Ieškovas prašo atnaujinti ieškinio senaties terminą, motyvuodamas tuo, kad... 16. Ieškovo argumentas, kad nagrinėjant ginčą taikytinas trejų metų ieškinio... 17. Dėl priešieškinio reikalavimų... 18. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad UAB „M.“ pardavė ir atlikto... 19. Tarp šalių kyla ginčas dėl ieškovo prašomų 2052,24 Lt palūkanų... 20. Atsakovas, vadovaudamasis CK 6.210 str. 2 d. prašo priteisti palūkanas už... 21. Jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta dėl abiejų šalių... 22. Kadangi ginčo dėl nesumokėtos 10000 Lt skolos tarp šalių nėra, teismui... 23. Ieškovas 10000 Lt skolos nesumokėjimą atsakovui argumentuoja CK 6.58 str. 3... 24. Kaip matyti iš byloje esančių duomenų, UAB „M.“ pardavė ieškovui iš... 25. Pagal CK 6.37 straipsnio 2 dalį skolininkas privalo mokėti įstatymų... 26. Jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos... 27. Ieškovas sumokėjo iš viso 553 Lt žyminio mokesčio. Ieškovui iš atsakovo... 28. Vadovaudamasis CPK 259,268-270 str. teismas,... 29. Ieškinį atmesti suėjus ieškinio senaties terminui ir netenkinti prašymo... 30. Priešieškinį tenkinti iš dalies.... 31. Priteisti iš ieškovo UAB „S.“, į.k. ( - ), buv. ( - ), Vilnius atsakovo... 32. Priteisti iš atsakovo UAB „M.“, į.k. ( - ), buv. ( - ), Marijampolė,... 33. Priteisti iš ieškovo 25,74 Lt (dvidešimt penkis litus 74 ct) pašto... 34. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti...