Byla 2S-955-910/2019
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Laima Ribokaitė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi apeliantės (atsakovės) I. M. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. kovo 14 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Naujamiesčio būstas“ ieškinį atsakovei I. M. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

31.

4Vilniaus miesto apylinkės teisme išnagrinėta civilinė byla pagal ieškovės UAB „Naujamiesčio būstas“ ieškinį atsakovei I. M. dėl skolos priteisimo. Teismas 2015 m. sausio 8 d. nutartimi patvirtino šalių sudarytą taikos sutartį ir civilinę bylą nutraukė. Nutartis įsiteisėjo 2015 m. sausio 16 d.

52.

6Atsakovė kreipėsi į teismą su prašymu dėl vykdomojo rašto išdavimo, kurį patikslinusi, prašė išduoti vykdomąją raštą dėl 618,57 Eur skolos išieškojimo iš atsakovės.

73.

8Atsakovė atsiliepime su prašymu nesutiko, teigdama, kad ieškovė netinkamai įvykdė taikos sutarties 2 punkto nuostatą, pagal kurią ieškovė buvo įsipareigojusi perskaičiuoti skolos sumą, vadovaudamasi valstybės įmonės Registrų centro duomenimis.

9II. Pirmosios instancijos teismo priimto procesinio sprendimo esmė

104.

11Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. kovo 14 d. nutartimi ieškovės prašymą dėl vykdomojo rašto išdavimo patenkino – išdavė ieškovei UAB „Naujamiesčio būstas“ vykdomąjį raštą pagal Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. sausio 8 d. nutartį dėl 618,57 Eur sumos išieškojimo iš atsakovės I. M..

125.

13Įvertinęs ieškovės nurodytą aplinkybę, kad atsakovė nėra padengusi takos sutartimi sutartos sumos, teismas konstatavo, jog yra teisinis pagrindas išduoti vykdomąjį raštą.

14III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai

156.

16Atsakovė atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. kovo 14 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovės prašymą išduoti vykdomąjį raštą atmesti. Atskirasis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

176.1.

18Pagal teismo nutartimi patvirtintą šalių taikos sutartį atsakovei prievolė sumokėti mokesčius atsiranda tik tada, kai ieškovė tinkamai įvykdo savo prievolę perskaičiuoti mokesčius. Šiuo atveju ieškovė nepateikė teismui įrodymų, kad būtų įvykdžiusi taikos sutarties 2 punkto nuostatą, pagal kurią ji buvo įsipareigojusi perskaičiuoti skolos sumą, vadovaudamasi valstybės įmonės Registrų centro duomenimis.

196.2.

20Teismas patenkino ieškovės prašymą išduoti vykdomąjį raštą visiškai neatsižvelgdamas į atsakovės atsiliepime nurodytus argumentus, kad ieškovė nėra atlikusi skolos perskaičiavimo, taip pat nėra pateikusi duomenų, kurie leistų patikrinti atliktą perskaičiavimą, jeigu toks buvo atliktas. Teismas neturėjo teisinio pagrindo išduoti vykdomąjį raštą tol, kol ieškovė neįvykdys savo prievolės, nustatytos taikos sutarties 2 punkte.

217.

22Ieškovė atsiliepime į atskirąjį skundą prašo atskirąjį skundą atmesti ir skundžiamą pirmosios instancijos nutartį palikti galioti nepakeistą. Atsiliepimas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

237.1.

24Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 4.82 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės dalis yra lygi jam nuosavybės teise priklausančių patalpų naudingojo ploto ir gyvenamojo namo naudingojo ploto santykiui. Šioje teisės normoje įtvirtintas proporcingumo principas, kuris reiškia, kad kiekvieno butų ir kitų patalpų savininko bendrosios dalinės nuosavybės dalis yra nustatoma kaip atitinkama proporcija. Ji apskaičiuojama visą konkrečiam butų ir kitų patalpų savininkui nuosavybės teise priklausančių patalpų gyvenamajame name naudingąjį plotą palyginant su gyvenamojo namo visu naudinguoju plotu.

257.2.

26Teismų praktikoje nurodyta, kad nustatant butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės dalis į palyginamuosius naudinguosius plotus turi būti įskaičiuojamas ir rūsio patalpų plotas, taip pat bendraturčio, kurio bendrosios dalinės nuosavybės dalis nustatinėjama, atitinkamame gyvenamajame name faktiškai turimų (užimamų) patalpų naudingasis plotas, nesvarbu, kad šios patalpos nėra teisiškai įregistruotos bei įteisintos. Šios teisės normos prasme butų ir kitų patalpų savininkų nuosavybės teise priklausančių patalpų gyvenamajame name naudingasis plotas suprantamas kaip visas tame name savininko faktiškai turimas (užimamas) plotas. Nustatant bendraturčio faktiškai turimą (užimamą) plotą yra teisiškai nereikšminga atitinkamų patalpų funkcinė bei naudojimo paskirtis, taip pat naudojimosi jomis dažnumas, intensyvumas ir pan. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. lapkričio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-515/2009).

277.3.

28Ieškovė skaičiuoja mokesčius remdamasi Nekilnojamojo turto centrinio banko išrašo duomenimis, o mokesčiai atsakovei yra skaičiuojami su bendro naudojimo patalpomis kaip tai numato CK nuostatos. Pagal CK 4.262 straipsnio ir Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo 4 straipsnio nuostatas įrašyti į viešąjį registrą duomenys laikomi teisingais ir išsamiais, kol nenuginčijami įstatymų nustatyta tvarka.

297.4.

30Nagrinėjamu atveju daugiabutis gyvenamasis namas suplanuotas ir pastatytas taip, kad kambarių (butų) savininkai bendrai naudojasi tam tikromis patalpomis – virtuve, prausykla, skalbykla, tualetais ir pan. Atsakovei į mokesčių skaičiavimą nėra įtrauktos minėtos patalpos, kurios asmeninės nuosavybės teise priklauso atskiriems savininkams, todėl nėra pagrindo teigti, kad ieškovė, skaičiuodamas mokesčius atsakovei, nesilaikė CK reikalavimų.

31IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

32Atskirasis skundas tenkintinas iš dalis

338.

34Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas nustato atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 329 straipsnis) patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas atskirajame skunde nurodytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeisti asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 1-2 dalys, 338 straipsnis).

359.

36Nagrinėjamu atveju absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 329 straipsnis 2, 3 dalys, 338 straipsnis) nenustatyta, byloje sprendžiamas klausimas nesusijęs su viešojo intereso gynimu, taip pat nėra kitų aplinkybių, dėl kurių būtų pagrindas peržengti skundo ribas. Dėl to apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas atskirąjį skundą, remiasi jo teisiniais bei faktiniais pagrindais, neperžengdamas jų ribų.

3710.

38Atskirasis skundas paduotas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria buvo patenkintas ieškovės prašymas dėl vykdomojo rašto išdavimo. Taigi apeliacinio nagrinėjimo dalykas – patikrinimas, ar pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė teisės normas, reglamentuojančias vykdomojo rašto išdavimą, šioje byloje susiklosčiusios faktinės ir teisinės situacijos aplinkybėms.

3911.

40Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs ieškovės nurodytą aplinkybę, kad atsakovė nėra įvykdžiusi teismo nutartimi patvirtintos taikos sutarties, patenkino ieškovės prašymą ir išdavė ieškovei vykdomąjį raštą dėl 618,57 Eur sumos išieškojimo iš atsakovės.

4112.

42Atsakovė (apeliantė) nesutikimą su skundžiama nutartimi iš esmės grindžia tuo, kad pirmosios instancijos teismas, patenkindamas ieškovės prašymą dėl vykdomojo rašto išdavimo, neįvertino aplinkybės, kad ieškovė nėra įvykdžiusi taikos sutarties 2 punkto nuostatos, pagal kurią ji buvo įsipareigojusi perskaičiuoti skolos sumą, atsižvelgdama į valstybės įmonės Registrų centro duomenis.

4313.

44Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama priteisti iš atsakovės 1109,82 Eur (3831,97 Lt) skolą už suteiktas bendrosios dalinės nuosavybės administravimo, eksploatavimo ir komunalines paslaugas, 5 proc. dydžio metines procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015 m. sausio 8 d. nutartimi patvirtino ieškovės ir atsakovės pasirašytą taikos sutartį ir civilinę bylą nutraukė.

4514.

46Taikos sutartimi ieškovė atsisakė ieškinio reikalavimo dalies dėl 491,24 Eur skolos už atliktus remonto darbus priteisimo (taikos sutarties 1 punktas) bei įsipareigojo per du mėnesius nuo taikos sutarties patvirtinimo dienos atlikti likusios ieškinio sumos perskaičiavimą, vadovaudamasi valstybės įmonės Registrų centro duomenimis apie gyventojams priklausančių butų ir kitų patalpų plotus (taikos sutarties 2 punktas). Atsakovė taikos sutartimi įsipareigojo sumokėti įsiskolinimą per tris mėnesius nuo ieškovės atlikto skolos perskaičiavimo (taikos sutarties 3 punktas). Įvertinęs šalių sudarytos taikos sutarties nuostatas, apeliacinės instancijos teismas sutinka su atskirojo skundo argumentu, kad atsakovės prievolė atsiskaityti su ieškove už suteiktas bendrosios dalinės nuosavybės administravimo, eksploatavimo ir komunalines paslaugas tiesiogiai susijusi ir priklausė nuo ieškovės sutartimi prisiimtos pareigos perskaičiuoti įsiskolinimo sumą.

4715.

48Iš skundžiamos nutarties turinio matyti, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas dėl vykdomojo rašto išdavimo, neatsižvelgė į atsakovės atsiliepime į ieškovės prašymą nurodytus argumentus bei visiškai netyrė, nevertino ir nepasisakė dėl ieškovei taikos sutartimi nustatyto įpareigojimo perskaičiuoti atsakovės skolą įvykdymo, nuo kurio, kaip nurodyta, tiesiogiai priklausė atsakovės prievolė atsiskaityti su ieškove. Dėl tirtinų aplinkybių apimties ir pobūdžio darytina išvada, kad byla apeliacinės instancijos teisme turi būti nagrinėjama beveik visa apimtimi naujais aspektais, todėl skundžiama nutartis naikintina, o prašymas dėl vykdomojo rašto išdavimo perduotinas iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui (CPK 320 straipsnis, 337 straipsnio 1 dalies 3 punktas).

49Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

50patenkinti atskirąjį skundą iš dalies.

51Panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. kovo 14 d. nutartį.

52Prašymą dėl vykdomojo rašto išdavimo perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Laima Ribokaitė,... 2. I. Ginčo esmė... 3. 1.... 4. Vilniaus miesto apylinkės teisme išnagrinėta civilinė byla pagal ieškovės... 5. 2.... 6. Atsakovė kreipėsi į teismą su prašymu dėl vykdomojo rašto išdavimo,... 7. 3.... 8. Atsakovė atsiliepime su prašymu nesutiko, teigdama, kad ieškovė netinkamai... 9. II. Pirmosios instancijos teismo priimto procesinio sprendimo esmė... 10. 4.... 11. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. kovo 14 d. nutartimi ieškovės... 12. 5.... 13. Įvertinęs ieškovės nurodytą aplinkybę, kad atsakovė nėra padengusi... 14. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai... 15. 6.... 16. Atsakovė atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo... 17. 6.1.... 18. Pagal teismo nutartimi patvirtintą šalių taikos sutartį atsakovei prievolė... 19. 6.2.... 20. Teismas patenkino ieškovės prašymą išduoti vykdomąjį raštą visiškai... 21. 7.... 22. Ieškovė atsiliepime į atskirąjį skundą prašo atskirąjį skundą atmesti... 23. 7.1.... 24. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 4.82 straipsnio 5 dalyje... 25. 7.2.... 26. Teismų praktikoje nurodyta, kad nustatant butų ir kitų patalpų savininkų... 27. 7.3.... 28. Ieškovė skaičiuoja mokesčius remdamasi Nekilnojamojo turto centrinio banko... 29. 7.4.... 30. Nagrinėjamu atveju daugiabutis gyvenamasis namas suplanuotas ir pastatytas... 31. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 32. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalis... 33. 8.... 34. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas nustato atskirojo skundo faktinis ir... 35. 9.... 36. Nagrinėjamu atveju absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų (CPK... 37. 10.... 38. Atskirasis skundas paduotas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 39. 11.... 40. Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs ieškovės nurodytą aplinkybę, kad... 41. 12.... 42. Atsakovė (apeliantė) nesutikimą su skundžiama nutartimi iš esmės... 43. 13.... 44. Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu,... 45. 14.... 46. Taikos sutartimi ieškovė atsisakė ieškinio reikalavimo dalies dėl 491,24... 47. 15.... 48. Iš skundžiamos nutarties turinio matyti, kad pirmosios instancijos teismas,... 49. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336... 50. patenkinti atskirąjį skundą iš dalies.... 51. Panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. kovo 14 d. nutartį.... 52. Prašymą dėl vykdomojo rašto išdavimo perduoti pirmosios instancijos...