Byla e2-6300-430/2017
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Loreta Braždienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės akcinės bendrovės DNB banko ieškinį atsakovei L. B. dėl skolos priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3Ieškovė pateiktu teismui ieškiniu prašo iš atsakovės L. B. priteisti 9 579,65 Eur skolos, 9 622,55 Eur palūkanų, 1 385,65 Eur delspinigių, 13,62 proc. dydžio sutartines palūkanas už negrąžintą 9 579,65 Eur dydžio kredito sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2009 m. liepos 31 d. ieškovė (ankstesnis pavadinimas akcinė bendrovė DnB NORD bankas) su atsakove sudarė susitarimą Nr. ( - ) dėl 2008 m. liepos 2 d. Kreditavimo sutarties Nr. ( - ) sąlygų pakeitimo, pagal kurią ieškovė suteikė atsakovei 10 081,77 Eur vartojimo kreditą, skirtą vartojimo reikmėms. Vartojimo kreditas turėjo būti grąžinamas dalimis kartu mokant nustatyto dydžio palūkanas už naudojimąsi kreditu kiekvieną dieną. Atsakovė savo įsipareigojimų nevykdė, nuo 2009 m. rugpjūčio 7 d. vartojimo kredito, nuo 2009 m. rugpjūčio 7 d. palūkanų už naudojimąsi vartojimo kreditu laiku nemokėjo, todėl 2017 m. sausio 2 d. pradelsta negrąžinta vartojimo kredito dalis sudaro 9 579,65 Eur, o nesumokėtų palūkanų suma – 9 622,55 Eur. Vadovaujantis sutartimi, ieškovė atsakovei paskaičiavom 0,08 proc. dydžio delspinigius, kas sudaro 1 385,65 Eur. Ieškovė prašė priimti sprendimą už akių, jeigu atsakovė nepateiks atsiliepimo į ieškinį ar parengiamojo procesinio dokumento.

4Atsakovei ieškinio ir teismo pranešimo nuorašai įteikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 130 straipsnio nustatyta tvarka. Kadangi atsakovė nepateikė atsiliepimo į pareikštą ieškinį per teismo nustatytą terminą, o ieškovas pareiškė prašymą priimti sprendimą už akių, yra visi CPK 142 straipsnio 4 dalyje, 285 straipsnyje numatyti pagrindai priimti sprendimą už akių.

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

7Iš ieškinio ir byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2009 m. liepos 31 d. iekovė su atsakove sudarė susitarimą Nr. ( - ) dėl 2008 m. liepos 2 d. Kreditavimo sutarties Nr. ( - ) sąlygų pakeitimo, pagal kurią ieškovė suteikė atsakovei 10 081,77 Eur vartojimo kreditą, skirtą vartojimo reikmėms. Vartojimo kreditas turėjo būti grąžinamas dalimis kartu mokant nustatyto dydžio palūkanas už naudojimąsi kreditu kiekvieną dieną. Atsakovė savo įsipareigojimų nevykdė, nuo 2009 m. rugpjūčio 7 d. vartojimo kredito, nuo 2009 m. rugpjūčio 7 d. palūkanų už naudojimąsi vartojimo kreditu laiku nemokėjo, todėl 2017 m. sausio 2 d. pradelsta negrąžinta vartojimo kredito dalis sudaro 9 579,65 Eur, o nesumokėtų palūkanų suma – 9 622,55 Eur. Vadovaujantis sutartimi, ieškovė atsakovei paskaičiavom 0,08 proc. dydžio delspinigius, kas sudaro 1 385,65 Eur (Susitarimo bendrosios dalies 23 punktas).

8Susitarime šalys sulygo, kad mėnesinius mokėjimus ieškovas nurašys nuo atsakovo sąskaitos, o atsakovas įsipareigojo užtikrinti lėšų sąskaitoje buvimą (Susitarimo bendrosios dalies 16, 18 p.). Atsižvelgiant į tai darytina išvada, kad tarp ieškovės ir atsakovės susiklostė kreditavimo sutartiniai teisiniai santykiai (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.881 straipsnis).

9Pagal CK 6.881 straipsnio 1 dalį, kreditavimo sutartimi bankas ar kita kredito įstaiga (kreditorius) įsipareigoja suteikti kredito gavėjui sutartyje nustatyto dydžio ir nustatytomis sąlygomis pinigines lėšas (kreditą), o kredito gavėjas įsipareigoja gautą sumą grąžinti kreditoriui ir mokėti palūkanas. Vadovaujantis CK 6.38 straipsniu, 6.63 straipsniu, 6.881 straipsnio 1 dalimi, tenkintini ieškovės ieškininiai reikalavimai priteisti iš atsakovės 9 579,65 Eur skolą ir 9622,55 Eur palūkanas. Byloje duomenų apie tai, kad ieškovei atsakovė būtų sumokėjusi skolą ir paskaičiuotas palūkanas, nėra, todėl ieškovei iš atsakovės priteistina minėta skola ir palūkanos.

10Pagal CK 6.258 straipsnio 1 dalį, įstatymai ar sutartis gali nustatyti, kad už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą kaltoji šalis privalo sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Susitarimas dėl netesybų turi būti rašytinis (CK 6.72 straipsnis). Pagal susitarimo bendrosios dalies 23 punktą atsakovė įsipareigojo už laiku negrąžintą kreditą, nesumokėtas palūkanas, įmokas mokėti bankui 0,08 proc. dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos (e. b. l. 25). Ieškovė prašo iš atsakovės priteisti 1 385,65 Eur delspinigių, paskaičiuotų už laikotarpį nuo 2016 m. sausio 2 d. iki 2016 m. liepos 2 d. (e. b. l. 1). Nors šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų reiškia, kad kreditoriui nereikia įrodinėti savo patirtų nuostolių dydžio, tačiau teismui įstatymas suteikia teisę kontroliuoti šalių interesų pusiausvyrą ir tais atvejais, kai šalys susitaria dėl netesybų dydžio. Teismas neturi leisti vienai sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų. Tai ypač svarbu, kai ginčas, kaip ir nagrinėjamu atveju, yra kilęs iš vartojimo sutarties. Pagal formuojamą teismų praktiką, teismas, nustatydamas, ar pagal CK 6.73 ir 6.258 straipsnių nuostatas yra pagrindas netesybas pripažinti neprotingai (aiškiai) didelėmis ir dėl to jas mažinti, ir spręsdamas, iki kokio dydžio netesybos mažintinos, turi vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais, įvertinti visas reikšmingas šiam klausimui spręsti bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.) ir stengtis nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-03-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-85/2007, 2007-10-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007, 2007-11-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2007). Nagrinėjamu atveju, atsižvelgiant į aplinkybes, kad atsakovė yra vartotojas bei sudarydama sutartį buvo silpnesnioji sutarties pusė ir turėjo ribotas galimybes derėtis dėl sutarties sąlygų, taip pat atsižvelgiant į prievolės sumą, be to, į delspinigių susidarymo laikotarpį, laikytina, kad ieškovės prašomi priteisti delspinigiai yra nepagrįstai dideli, todėl prieštarauja pagrindiniams civilinių teisinių santykių – sąžiningumo, protingumo ir teisingumo – principams. Byloje nustatyta aplinkybė, kad atsakovė sutartinės prievolės tinkamai neįvykdė, nesuteikia pagrindo ieškovei nepagrįstai praturtėti dėl neprotingo dydžio delspinigių atsakovės sąskaita. Be to, Vartojimo kredito įstatymo 11 straipsnio 8 dalyje įtvirtinta nuostata, kad pavėluotų įmokų mokėjimo atvejais vartojimo kredito gavėjui taikomos netesybos negali būti didesnės kaip 0,05 procento pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną ir jokios kitos netesybos ir mokesčiai už vartojimo kredito sutartyje numatytų finansinių įsipareigojimų nevykdymą vartojimo kredito gavėjui negali būti taikomi, būtent tokio dydžio delspinigius įstatymų leidėjas laiko protingais vartojimo kredito atveju. Atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką bei Vartojimo kredito įstatymo nuostatas, netesybos mažintinos nuo 0,08 proc. iki 0,05 proc. dydžio delspinigių, kurie sudaro 866,03 Eur sumą (9 622,55 Eur (nesumokėtos palūkanos) x 0,05 proc. x 180 d. (pradelstos dienos)), o likusioje dalyje ieškovo reikalavimas priteisti delspinigius atmestinas kaip nepagrįstas (CK 6.73 straipsnio 2 dalis, 6.188 straipsnio 2 dalies 5 punktas, 6.258 straipsnio 3 dalis).

11CK 6.37 straipsnyje numatyta, kad skolininkas, neįvykdęs savo piniginės prievolės, turi mokėti įstatymų nustatyto dydžio ar šalių susitartas palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Remiantis tarp šalių sudaryto susitarimo bendrosios dalies 15. punktu, susitarimo specialiosios dalies 5.1., punktu šalys susitarė dėl 13,62 proc. dydžio metinės palūkanų normos. Remiantis tuo, iš atsakovės ieškovei priteistinos 13,62 proc. dydžio metinės palūkanos, skaičiuojamos nuo 9 579,65 Eur sumos, nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. 2017 m. sausio 10 d., iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnis).

12Atsižvelgiant į tai, jog ieškinys patenkintas iš dalies, CPK 93 straipsnio 2 dalies pagrindu ieškovo patirtos bylinėjimosi išlaidos priteisiamos proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai. Teismas patenkino ieškovo reikalavimus 97,48 proc. dalyje. Ieškovė už ieškinio pateikimą teismui ir advokato teisines paslaugas sumokėjo 1 068,00 Eur (e. b. l. 30, 32, 71). Atsižvelgiant į tai, iš atsakovės ieškovės naudai priteistina 1 041,05 Eur (97,48 proc.) patirtų bylinėjimosi išlaidų (CPK 79 straipsnio 1 dalis, 88 straipsnio 1 dalies 6 punktas, 93 straipsnio 2 dalis).

13Kadangi iš atsakovės priteistinos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (1,78 Eur), yra mažesnės negu LR Teisingumo ministro ir Finansų ministrės 2011 m. lapkričio 7 d. įsakyme Nr. 1R-261/ 1K-355 (nauja redakcija nuo 2014-01-01) nustatyta minimali 3,00 Eur suma, todėl nepriteisiamos.

14Vadovaudamasis CPK 142 straipsnio 4 dalimi, 285 straipsniu, 286 straipsniu, 287 straipsnio 1 dalimi, teismas

Nutarė

15Ieškinį tenkinti iš dalies.

16Priteisti iš atsakovės L. B., a. k. ( - ) 9 579,65 Eur (devynis tūkstančius penkis šimtus septyniasdešimt devynis Eur 65 ct) skolą, 9 622,55 Eur (devynis tūkstančius šešis šimtus dvidešimt du Eur 55 ct) palūkanų, 866,03 Eur (aštuonis šimtus šešiasdešimt šešis Eur 03 ct) delspinigių, 13,62 procentų dydžio metines palūkanas už negrąžintą kredito sumą 9 579,65 Eur nuo bylos iškėlimo teisme (2017 m. sausio 10 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 1 041,05 Eur (vieną tūkstantį keturiasdešimt vieną Eur 05 ct) bylinėjimosi išlaidų ieškovės akcinės bendrovės DNB banko, j. a. k. 112029270, naudai.

17Išaiškinti atsakovei, kad per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos ji turi teisę teismui paduoti pareiškimą dėl sprendimo peržiūrėjimo, kuriame turi būti nurodoma: teismo, priėmusio sprendimą už akių, pavadinimas; šalies, paduodančios pareiškimą, pavadinimas; aplinkybės, liudijančios neatvykimo į teismo posėdį ir teismo neinformavimo iki teismo posėdžio priežasčių svarbumą, taip pat įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes; aplinkybės, galinčios turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, bei įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes; pareiškimą paduodančios šalies prašymas; prie pareiškimo pridedamos šalies medžiagos sąrašas; pareiškimą paduodančios šalies parašas ir pareiškimo surašymo data.

18Šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti apeliacine ar kasacine tvarka.

19Ieškovas turi teisę per 30 dienų apskųsti sprendimą Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai