Byla 2S-464-124/2011

1Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Laisvės Aleknavičienės, kolegijos teisėjų Danutės Matiukienės, Vytauto Kursevičiaus, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos R. Č. atskirąjį skundą dėl Mažeikių rajono apylinkės teismo 2011 m. gegužės 18 d. nutarties, kuria atmestas prašymas atnaujinti praleistą terminą, ir

Nustatė

2Pareiškėja R. Č. pateikė teismui prašymą atnaujinti terminą apeliaciniam skundui paduoti (2 t., 54 b. l.), prašydama atnaujinti terminą apeliaciniam skundui paduoti kaip praleistą dėl svarbių priežasčių. Pareiškėja nurodė, kad 2011-04-18 faksu gavo 2010-05-17 Mažeikių rajono apylinkės teismo sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-199-832/2010, iš kurio matyti, jog neįtraukus R. Č. į bylą trečiuoju asmeniu, buvo nuspręsta dėl jos teisių, perimtų iš R. R. ir Br. Pračkauskienės. Apie priimtą teismo sprendimą ji sužinojo 2011-04-18. Nedalyvaudama byloje trečiuoju asmeniu ir nežinodama apie priimtą teismo sprendimą, negalėjo įstatymų nustatytu terminu pasinaudoti teise apskųsti teismo sprendimą.

3Mažeikių rajono apylinkės teismas 2011 m. gegužės 18 d. nutartimi (2 t., 62–63 b. l.) atmetė pareiškėjos R. Č. prašymą atnaujinti praleistą terminą.

4Teismas nurodė, kad R. Č. apie civilinės bylos Nr. 2-199-832/2010 nagrinėjimą žinojo, ir turėjo teisę įstoti bylą. Ši ir kitos bylos, susijusios su A. R. nuosavybės teisių atkūrimu, buvo pradėtos pagal R. Č. 2009 m. rugpjūčio 12 d. pareiškimą (I t, b. 1. 87-89). Pareiškėjos R. Č. teisės šioje byloje nebuvo sprendžiamos, ji dalyvavo kaip atsakovė civilinėje byloje Nr. 2-15-715/2011.Be to, bylą nagrinėję aukštesnės instancijos teismai procesinės teisės normų pažeidimų nenustatė ir priimtą sprendimą paliko nepakeistą, kas rodo, kad R. Č. neturėjo būti įtraukta į bylą kaip trečiasis asmuo. LR CPK 307 straipsnio 3 dalyje nustatyta imperatyvi nuostata, kad prašymas atnaujinti praleisto apeliacinio skundo padavimo terminą negali būti paduotas, jeigu praėjo daugiau kaip šeši mėnesiai nuo teismo sprendimo paskelbimo dienos. Šiuo atveju prašymą pareiškėja pateikė lygiai po vienerių metų nuo teismo sprendimo paskelbimo dienos.

5P. R. Č. atskiruoju skundu (2 t., 66–67 b. l.) prašo panaikinti Mažeikių rajono apylinkės teismo 2011-05-18 nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės - pripažinti, jog terminas apeliaciniam skundui paduoti buvo parleistas dėl svarbių priežasčių, dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo jos valios. Atskirąjį skundą grindžia šiuo argumentu:

61. Nei ieškovas Šiaulių apygardos vyriausiasis prokuroras, nei pirmosios instancijos teismas nepranešė pareiškėjai apie bylos nagrinėjimą ir neįtraukė jos dalyvauti byloje trečiuoju asmeniu. Nepranešdamas apie bylos nagrinėjimą, teismas nepagrįstai taikė LR CPK 307 str. 3 dalį, 6 mėnesių terminą, šį terminą skaičiuodamas nuo sprendimo priėmimo dienos. Šis terminas turi būti skaičiuojamas nuo sužinojimo apie priimtą teismo sprendimą dienos, t. y. nuo 2011-04-18. Teismas nepagrįstai nurodė, kad nebuvo sprendžiamos R. Č. teisės, nes vien tik jos pirmtakų pavardžių paminėjimas įrodo, kad teismas pasisakė ir dėl jos teisių.

7Atsiliepimu į atskirąjį skundą (2 t., 73–74 b. l.) ieškovas Šiaulių apygardos prokuratūra prašo pareiškėjos R. Č. atskirąjį skundą atmesti, o Mažeikių rajono apylinkės teismo 2011-05-18 nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepime ieškovas nurodė, kad Mažeikių rajono apylinkės teismas civilinėje byloje Nr. 2-199-832/2010 sprendimą priėmė 2010 m. gegužės 17 d. P. R. Č. prašymą atnaujinti terminą apeliaciniam skundui paduoti pateikė praėjus metams po pirmosios instancijos teismo sprendinio paskelbimo, todėl jos prašymas atnaujinti terminą apeliaciniam skundui paduoti negali būti tenkinamas. R. Č. civilinėje byloje Nr. 2-199-832/2010 nebuvo patraukta šalimi, prokuroras, o taip pat ir teismas savo iniciatyva neįtraukė jos į bylą trečiuoju asmeniu. Pareiškėja žinojo apie pradėtą civilinę byla (informuota 2009 m. spalio 9 d. raštu Nr. 8-09-02-5629), manydama, jog šios bylos išsprendimas turės įtakos jos teisėms ir pareigoms, nepasinaudojo LR civilinio proceso kodekso 47 straipsnio 1 dalyje numatyta teise ir į civilinę bylą neįstojo trečiuoju asmeniu. Kadangi pareiškėja nebuvo civilinėje byloje dalyvaujantis asmuo, todėl ji neturi teisės paduoti apeliacinį skundą, o jos paduotas apeliacinis skundas negali būti priimtas.

8Atskirasis skundas atmestinas.

9Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (LR CPK 338, 320 str. 1 d.), t.y. apeliacinės instancijos teismas tikrina apskųstos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą, jeigu nenustato LR CPK 329 str. 2 ir 3 dalyse numatytų nutarties negaliojimo pagrindų. Apskųstos teismo nutarties teisėtumas ir pagrįstumas tikrinamas tik pagal atskirojo skundo argumentus, neišplečiant skundo argumentų sąrašo, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų teisėjų kolegija nenustatė (LR CPK 338, 329 str.).

10Pareiškėja R. Č. atskirąjį skundą grindžia tuo argumentu, kad nei pirmosios instancijos teismas, nei ieškovas, Šiaulių apygardos vyriausiasis prokuroras, neįtraukė jos trečiuoju asmeniu šioje civilinėje byloje. Apie Mažeikių rajono apylinkės teismo 2010-05-17 sprendimą ji sužinojusi tik 2011 m. balandžio 18 d. Teisėjų kolegija nesutinka su šiuo atskirojo skundo argumentu.

11LR CPK 46 straipsnio norma reglamentuoja trečiųjų asmenų, pareiškiančių savarankiškus reikalavimus, o 47 straipsnio norma – trečiųjų asmenų, nepareiškiančių savarankiškus reikalavimus, įstojimo į bylą galimybę. LR CPK 46 ir 47 straipsnis numato, kad tretieji asmenys gali įstoti į bylą iki baigiamųjų kalbų pradžios, o tai reiškia, kad trečiasis asmuo, manydamas, jog teismo sprendimas turės įtakos jo teisėms ir pareigoms, savo iniciatyva turi pateikti teismui prašymą. Gavęs trečiojo asmens prašymą, teismas priima nutartį. LR CPK 46 straipsnis numato, kad trečiasis asmuo, pareiškiantis savarankiškus reikalavimus, įsitraukia į procesą, pareikšdamas savarankišką ieškinį. Kadangi trečiasis asmuo, pareiškiantis savarankiškus reikalavimus, turi visas ieškovo teises ir pareigas, tai tik patys tretieji asmenys gali apsispręsti dalyvauti procese ar ne. Teismas turi teisę jiems tik pranešti apie galimybę įsitraukti į procesą, tačiau jų negali įtraukti į procesą savo iniciatyva (LR CPK Komentaras, 170 psl.). Tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, į procesą gali įsitraukti ne tik savo iniciatyva, bet ir šalių prašymu, o taip pat nagrinėjančio teismo iniciatyva (LR CPK Komentaras 172 psl.). Iš byloje esančių duomenų matyti, kad R. Č. 2009-08-13 Šiaulių apygardos prokuratūrai pateikė pareiškimą dėl viešo intereso gynimo nuosavybės teisių atkūrimo procese (1 t., 87–89 b. l.), todėl darytina išvada, kad apie šios civilinės bylos iškėlimą ir jos nagrinėjimą jai buvo žinoma. Manant, kad priimtas teismo sprendimas šioje civilinėje byloje gali turėti įtakos jos interesams, R. Č. savo iniciatyva turėjo pateikti prašymą įtraukti ją trečiuoju asmeniu.

12LR CPK 305 straipsnis numato, kad apeliacinį skundą turi teisę paduoti dalyvaujantys byloje asmenys. Iš bylos duomenų matyti, kad R. Č. šioje civilinėje byloje nėra dalyvaujantis asmuo, nes į bylą ji neįstojo nei trečiuoju asmeniu, nei atsakove, todėl ji neturi teisės paduoti apeliacinį skundą.

13Be to, LR CPK 307 straipsnio 3 dalis numato, kad prašymas atnaujinti praleisto apeliacinio skundo padavimo terminą negali būti paduotas, jeigu praėjo daugiau kaip šeši mėnesiai nuo teismo sprendimo paskelbimo dienos. Mažeikių rajono apylinkės teismo sprendimas paskelbtas 2010 m. gegužės 17 d., todėl 6 mėnesių terminas apeliaciniams skundui paduoti baigėsi 2010 m. lapkričio 17 d. Iki nurodyto termino R. Č. apeliacinio skundo nepateikė. Šešių mėnesių terminas yra naikinamasis. Pasibaigus šiam terminui, išnyksta teisė paduoti apeliacinį skundą dėl pirmosios instancijos teismo sprendimo, todėl apelianto pateikto prašymo atnaujinti praleistą apeliacinio apskundimo terminą teismas nebegali tenkinti, o apeliacinį skundą turi atsisakyti priimti. Nustatyto termino eigai neturi reikšmės aplinkybė, kada apeliantas gavo skundžiamo teismo sprendimo nuorašą, nes pripažįstama, kad rūpestingas asmuo, vykdydamas procesinę pareigą domėtis nagrinėjamos bylos eiga, per šešis mėnesius nuo teismo sprendimo priėmimo turėjo galimybę susipažinti su ginčijamo sprendimo turiniu (LR CPK Komentaras 299 psl.).

14Vadovaudamasi aukščiau išdėstytais motyvais teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė ir aiškino procesinės teisės normas, todėl priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, kurios naikinti atskirojo skundo argumentais nėra pagrindo (LR CPK 337 str. 1 p.).

15Iš apeliantės priteistinos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu apeliacinės instancijos teisme (LR CPK 88 str. 1 d. 3p.).

16Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

17Mažeikių rajono apylinkės teismo 2011 m. gegužės 18 d. nutartį palikti nepakeistą.

18Priteisti iš R. Č. (a. k. ( - ) adresas ( - ) 5,95 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai