Byla 2-10077-1004/2017
Dėl sumokėto avanso priteisimo

1Šiaulių apylinkės teismo teisėjas Vaidotas Narvidas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo E. L. ieškinį atsakovui UAB „( - )“ dėl sumokėto avanso priteisimo.

2Teismas,

Nustatė

3ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 1540,00 Eur avanso, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei turėtas bylinėjimosi išlaidas. Atsakovui nepateikus atsiliepimo į ieškinį arba parengiamojo procesinio dokumento ieškovas prašo priimti sprendimą už akių.

4Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti tinkamai (2017-09-28 įteikiant pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 str. 2 d.). Atsakovas per nustatytą terminą nepateikė teismui atsiliepimo į ieškinį. Nesant atsakovo atsiliepimo į ieškinį, o ieškovui prašant tokį sprendimą priimti, priimtinas sprendimas už akių.

5Formaliai įvertinus byloje pateiktus įrodymus ieškovo ieškinys pagrįstas ir tenkintinas visiškai.

6Iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad tarp šalių 2017-05-05 buvo sudaryta sutartis Nr. 17 (toliau - Sutartis). Šia Sutartimi atsakovas įsipareigojo objekte „Autopastogė su sandėliuku“ suprojektuoti ir pagaminti medinę pastogės dalį ir tualetą, objekto adresas – ( - ) (Sutarties 1.1 p.). Sutarties pasirašymo metu, remdamasis Sutarties 2.1. p., ieškovas sumokėjo 1540,00 Eur avansą, skirtą vykdytojo išlaidoms, susijusioms su būsimo sandorio sudarymu, padengti. Iš viso ieškovas atsakovui avansu yra sumokėjęs 1540,00 Eur sumą, remiantis Sutarties 2.3. punktu.

7Atsakovas įsipareigojo darbus atlikti sutartyje numatytais terminais ir sąlygomis (Sutarties 1.3 p.), tačiau darbai nebuvo atlikti iki sutartos datos dėl atsakovo kaltės. Sutarties 4.1.1. punkte nustatyta, kad vykdytojas (atsakovas) įsipareigoja atlikti darbus sutartyje numatytais terminais ir sąlygomis. Sutartimi atsakovas buvo įsipareigojęs iki 2017-06-05 suprojektuoti ir pagaminti medinę pastogės dalį ir tualetą. Atsakovui, neatlikus jam priklausančių pareigų, sutartis liko neįvykdyta dėl darbų neatlikimo. Dėl šių aplinkybių ieškovas prašo grąžinti atsakovui jo sumokėtą 1540,00 Eur avansą.

8Avanso sąvoka, nors ir nevartojama reglamentuojant civilinių santykių subjektų elgesį, tačiau suprantama kaip iš anksto duodamas atlyginimas dirbantiems ar lėšos šiaip kam nors ir jo paskirtis – pagrindinės prievolės mokėjimas, siejamas su šalių sudarytoje sutartyje nurodyta kaina. Avansas paprastai atlieka mokėjimo funkciją – jis įskaitomas į būsimas įmokas, taip pat jis gali atlikti ir įrodomąją funkciją. Nagrinėjamu atveju, kaip nustatyta iš ieškovo pateiktų rašytinių įrodymų, avansas buvo sumokėtas prieš darbų atlikimą, o ieškovas siekė, kad atsakovas kaip galima greičiau pagamintų medinę pastogės dalį ir tualetą. 2017-08-09 ieškovas kreipėsi į atsakovą informuodamas, kad nutraukia sutartį ir prašydamas sumokėti avansą į ieškovo nurodytą sąskaitą (b.l. 8).

9Sutarties nutraukimas dėl kitos šalies nevykdymo negali būti pagrindas nukentėjusiai šaliai nepagrįstai praturtėti. Vertintina, jog tarp šalių susiklostė rangos teisiniai santykiai. Rangovas atsako už netinkamos kokybės, pavėluotai atliktus (per nustatytą terminą neatliktus) arba neatliktus darbus, netinkamos kokybės medžiagas, viršytą darbų sąmatą. Rangovo atsakomybės dydis priklauso nuo sutarties pažeidimo sunkumo ir suteikia teisę užsakovui reikalauti išieškoti nuostolius, netesybas, pašalinti trūkumus arba įpareigoti rangovą pagaminti kitą daiktą, teisę pavesti trečiajam asmeniui darbą pataisyti rangovo sąskaita, taip pat teisę atsisakyti priimti darbus ir teisę vienašališkai nutraukti sutartį. Jei nurodytų veiksmų rangovas neatlieka arba trūkumai yra esminiai ir nepašalinami, užsakovas turi teisę nutraukti sutartį ir reikalauti atlyginti nuostolius (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) 6.665 str. 3 d.). Šiuo pagrindu užsakovui nutraukus vienašališkai sutartį rangovas privalo grąžinti užsakovui jo perduotas medžiagas ir kitokį turtą, jei to padaryti neįmanoma - atlyginti jų vertę pinigais (vienašalė restitucija). Tokiu atveju taikomos CK 6.670 ir 6.671 str. restitucijos sąlygos (Lietuvos apeliacinio teismo 2011-11-11 nutartis Nr. 2A-455/2011).

10Šalių startiniai santykiai nutrūko dėl atsakovo netinkamo rangos sutarties vykdymo – dėl to, jog atsakovas rangos darbų neatliko, numatytų statinių nepastatė, todėl ieškovas įgijo teisę reikalauti iš atsakovo atlyginti dėl atsakovo veikimo (neveikimo) patirtus nuostolius CK 6.665 str. 3 d. pagrindu. Ieškovas reikalauja grąžinti jam tik tai, ką atsakovas yra gavęs pagal rangos sutartį – avansu sumokėtą ir nurodytų statinių (medinės pastogės dalies ir tualeto) gamybai/statybai nepanaudotą 1540,00 Eur avansą, t. y. iš aukščiau aptarto matyti, jog iš esmės ieškovas prašo taikyti prievolių teisėje nustatytą civilinių teisių gynybos būdą – vienašalę restituciją. Teismas mano, jog nutrūkus rangos sutarčiai ir remiantis CK 6.665 str. 3 d. nustatytais pagrindais rangovas privalo grąžinti užsakovui avansą (CK 6.670 str.).

11Vadovaujantis CK 6.37 str. 2 d. ir 6.210 str. 1 d., atsakovas privalo ieškovui mokėti 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017-09-13) iki teismo sprendimo įvykdymo.

12Pateikdamas ieškinį ieškovas sumokėjo 96,20 Eur dydžio žyminį mokestį ir 250,00 Eur už teisines paslaugas, todėl ieškinį patenkinus visiškai, šios 346,20 Eur sumos bylinėjimosi išlaidos priteistinos iš atsakovo ieškovo naudai.

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 262 straipsnio 2 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 285-287 straipsniais, teismas

Nutarė

14ieškinį tenkinti visiškai.

15Priteisti iš atsakovo UAB „( - )“, į.k. ( - ), 1540,00 Eur (vieno tūkstančio penkių šimtų keturiasdešimties eurų) sumokėtą avansą, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017-09-13) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 346,20 Eur (tris šimtus keturiasdešimt šešis eurus dvidešimt euro centų) ieškovui E. L., gim. ( - ).

16Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Šiaulių apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

17Ieškovas per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai