Byla 2A-555/2008

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Konstantino Gurino, Nijolės Piškinaitės, Viginto Višinskio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas),

2sekretoriaujant Dovilei Gaidelytei,

3dalyvaujant ieškovo atstovui advokatui Alvydui Gineičiui,

4atsakovo Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atstovei Beatričei Bakanauskaitei,

5atsakovo VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros atstovei Daliai Vinklierienei,

6trečiojo asmens UAB „AAA Wrislit“atstovei Almonei Stanulionienei,

7trečiojo asmens UAB„Vestekspress“ atstovei Daivai Lotužienei,

8trečiųjų asmenų atstovui advokatui Deividui Saloveičikui, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Baltic Clipper“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2008 m. gegužės 6 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-962-51/2008 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Baltic Clipper“ ieškinį atsakovams Lietuvos Respublikos finansų ministerijai, Viešajai įstaigai Centrinei projektų valdymo agentūrai dėl supaprastinto atviro konkurso. Tretieji asmenys uždaroji akcinė bendrovė „AAA Wrislit“ ir uždaroji akcinė bendrovė „Vestekspress“.

9Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

10Ieškovas UAB „Baltic Clipper“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovams LR Finansų ministerijai bei VšĮ Centrinei projektų valdymo agentūrai ir, patikslinęs savo ieškinio reikalavimus, prašė: 1) panaikinti VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros Pirkimo komisijos nutarimą pripažinti UAB „AAA Wrislit“ ir UAB „Vestekspress“ pagal jungtinės veiklos sutartį pateiktą pasiūlymą atitinkančiu reikalavimus, nurodytus konkurso sąlygose, ir nutarimą sudaryti preliminarią pasiūlymų eilę (VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros Pirkimo komisijos posėdžio 2007 m. lapkričio 19 d. protokolas Nr. 6; nutarimai Nr. 2.1 ir Nr. 2.4), o taip pat panaikinti nutarimą patvirtinti preliminarią pasiūlymų eilę ir laimėjusiu pripažinti UAB „AAA Wrislit“ ir UAB „Vestekspress“ pagal jungtinės veiklos sutartį pateiktą pasiūlymą (VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros Pirkimo komisijos 2008 m. sausio 3 d. posėdžio protokolas Nr. 7; nutarimai Nr. 1 ir Nr. 2); 2) įpareigoti atsakovus tęsti šio viešojo pirkimo procedūrą įstatymų nustatyta tvarka. Ieškovas nurodė, jog LR Finansų ministerija paskelbė supaprastintą atvirą konkursą pirkti tarnybinių kelionių organizavimo paslaugas. Konkurso organizavimas ir vykdymas buvo pavestas VšĮ Centrinei projektų valdymo agentūrai (toliau tekste - Agentūra). 2007 m. gruodžio 12 d. Agentūros raštu ieškovas buvo informuotas apie nustatytą preliminarią Konkurso pasiūlymų eilę, kurioje ieškovo pasiūlymas buvo antroje vietoje, o pirmą vietą užėmė trečiųjų asmenų UAB „AAA Wrislit“ ir UAB „Vestekspress“ pasiūlymas. 2007 m. gruodžio 17 d. ieškovas pateikė Agentūrai pretenziją, kuri buvo atmesta. Ieškovas nurodė, jog ginčijami Agentūros nutarimai yra neteisėti, kadangi buvo priimti netinkamai įvertinus pirmą vietą užėmusių tiekėjų pasiūlymą, tuo pažeidžiant Konkurso pirkimo dokumentų sąlygas bei LR Viešojo pirkimo įstatymo reikalavimus. Tretieji asmenys savo pasiūlyme nurodydami aviabilietų kainas aviakompanijos AB „FlyLAL – Lithuanian Airlines“ vykdomais maršrutais nepagrįstai atskaitė 9 proc. dydžio komisinius, kadangi, kaip matyti iš FlyLAL 2007 m. gegužės 2 d. rašto, tai nėra įprastai mokami komisiniai, o gaunami tik už vežėjo nustatytų planų viršijimą (viršplaniniai komisiniai). Atsižvelgiant į tai, kad šių komisinių gavimas nėra garantuotas, jie negalėjo būti įtraukti į nuolaidas aviabilietų kainoms. Ieškovo manymu, šią išvadą patvirtina ir Agentūros 2007 m. gruodžio 22 d. raštas, kuriame buvo pažymėta, jog nuolaidos kainoms gali būti naudojamos tik oficialiai gaunamų komisinių sąskaita. Viršplaniniai komisiniai neatitinka šios sąlygos. Ieškovas taip pat pabrėžė, jog 2006 m. birželio 5 d. pažymoje FlyLAL buvo nurodžiusi apie nustatytą 0 proc. komisinį mokestį už savo bilietų platinimą bei draudimą nuo FlyLAL aviabilietų taikyti bet kokias nuolaidas. Šiai aplinkybei patvirtinti, ieškovas nurodė gavęs FlyLAL atstovo žodinį patvirtinimą. Ieškovas taip pat nurodė, kad trečiųjų asmenų pasiūlymo 4 lentelėje „Ekonominės klasės, aviabilietus rezervuojant be apribojimų, kainos“ 7 eilutėje pateikta maršruto Vilnius-Ženeva-Vilnius 558 Lt kaina yra nepagrįsta ir neatitinka Konkurso pirkimo dokumentų reikalavimų. Rezervavimo sistemos „Amadeus“ 2007 m. spalio 17 d. patvirtinime nurodant minėto maršruto kainą, yra numatyta išlyga, kad aviabilieto kainos dalį sudaranti mokesčių dalis taikytina su sąlyga, kad bilietas bus spausdinamas ant FlyLAL blanko. Kadangi rezervavimo sistema „Amadeus“ negali patvirtinti vienos aviakompanijos vykdomo skrydžio bilietų spausdinimo ant kitos aviakompanijos blankų galimybės, tretieji asmenys kartu su savo pasiūlymu privalėjo pateikti įrodymus, jog FlyLAL leidžia ir sutinka, kad aviakompanijos „Lufthansa“ vykdomam skrydžiui aviabilietas būtų spausdinamas ant FlyLAL blanko, tačiau jų nepateikė. FlyLAL 2008 m. kovo 18 d. rašte patvirtino, kad šiuo atveju aviakompanijos „Lufthansa“ vykdomo skrydžio bilietas turėtų būti spausdinamas ant aviakompanijos „Lufthansa“ blanko, o ne ant FlyLAL blanko. Ieškovas nurodė, kad šis pažeidimas turi esminę reikšmę konkurso rezultatams, kadangi aviakompanijos „Lufthansa“ vykdomo skrydžio bilietą spausdinant ant „Lufthansa“ blanko, skrydžio Vilnius-Ženeva-Vilnius kaina būtų 304 Lt didesnė, kas turėtų didelę įtaką bendrai pasiūlymo kainai. Ieškovas taip pat nurodė, kad trečiųjų asmenų pasiūlyme buvo pateiktos kainos su neleistinais vežėjo ir tiekėjo apribojimai, tretieji asmenys neišpildė visų Konkurso pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, nurodydami kainas neįtraukė visų be išimties išlaidų ir mokesčių, pateikė trumpalaikes ar nebegaliojančias aviabilietų kainas.

11Atsakovai LR Finansų ministerija ir VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra bei tretieji asmenys UAB „AAA Wrislit“ ir UAB „Vestekspress“ su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti.

12Vilniaus apygardos teismas 2008 m. gegužės 6 d. sprendimu atmetė ieškovo UAB „Baltic Clipper“ ieškinį. Teismas iš Konkurso pirkimo dokumentų nustatė, kad perkančiajai organizacijai yra svarbi galutinė paslaugų teisėjo pasiūlyta kaina, o laimėtojui pasirašius paslaugų teikimo sutartį būtent jis prisiimtų atsakomybę ir riziką, susijusią su sutartinių įsipareigojimų pagal jo paties pasiūlytas aviabilietų kainas tinkamu vykdymu. Pirkimo dokumentai neįpareigoja perkančiosios organizacijos galutinei vidutinei kainai apskaičiuoti vertinti ir tikrinti paslaugų teikėjų aviabilietų kainodaros būdus, paslaugų teikėjų susitarimų su trečiaisiais asmenimis teisėtumą. Teisiškai reikšminga yra tai, ar konkurso eigoje buvo padaryti Konkurso pirkimų dokumentuose arba įstatymuose nustatytų reikalavimų pažeidimai, o jei jie padaryti, tai ar tie pažeidimai turėjo/būtų turėję esminės įtakos pirkimo rezultatams. Teismas nustatė, kad ieškinys iš esmės yra grindžiamas argumentais apie komisinių mokesčių taikymo galimybes kainai ir jų pagrindimo aplinkybėmis bei vieno maršruto (Vilnius-Ženeva-Vilnius) kaina, už kurią, anot ieškovo, paslauga nebūtų teikiama, o taip pat Konkurso pirkimo dokumentų A dalies 12.1.4 punkto pažeidimu, numatančiu, jog visos pasiūlyme nurodytos paslaugos pirkimo kainos turi būti pagrįstos sutartimis ar kitais dokumentais, su pasiūlymu turi būti pateikta aviakompanijos arba rezervacinės sistemos pažyma arba sutarties kopija, patvirtinta tiekėjo, kad siūlomos vežimo kainos bei privalomi (nuo tiekėjo nepriklausomos kainos dalys) biliete nurodyti mokesčiai ir tiekėjo taikomas mokestis yra nurodyti teisingai. Teismas iš byloje esančios AB „FlyLAL – Lithuanian Airlines“ 2007 m. rugpjūčio 24 d. pažymos ir 2007 m. gruodžio 21 d. patvirtinimo nustatęs, kad UAB „Vestekspress“ yra mokama 9 proc. komisinis mokestis nuo parduotų bilietų sumos, sprendė, jog Agentūra, turėdama tokius duomenis, neturėjo pagrindo abejoti trečiųjų asmenų pateikto pasiūlymo pagrįstumu. Teismas nustatė, kad ieškovo ginčijamo maršruto Vilnius-Ženeva-Vilnius kaina trečiųjų asmenų pasiūlyme yra pagrįsta oficialiu dokumentu – rezervavimo sistemos „Amadeus Lietuva“ 2007 m. spalio 17 d. pažyma. Vadovaujantis Konkurso pirkimo dokumentų A dalies 12.1.4. punktu, toks pasiūlymo kainos pagrindimas laikytinas tinkamu. Teismas nustatė, kad rezervacinės sistemos duomenimis savo veiklos vadovaujasi ir ieškovas. Tuo pagrindu teismas padarė išvadą, kad skrydžiai už pasiūlyme nurodytą kainą ieškovo nurodomu maršrutu yra galimi (rezervacinė sistema negalėtų tvirtinti skrydžio, kuris negalimas, kainos teisingumo), o ieškovo pateikti į bylą raštai nepaneigia tokios galimybės. Teismas nurodė, jog perkančiajai organizacijai nesvarbu, ant kokio blanko (FlyLAL ar Lufthansa), kokiu būdu ir dėl kokių priežasčių būtų atspausdintas aviabilietas, svarbu tik tai, kad už mažiausią kainą būtų pasiektas pirkimų tikslas. Todėl teismas padarė išvadą, jog nėra pagrindo pripažinti, kad Agentūra, vertindama pasiūlymą šioje dalyje, pažeidė Konkurso pirkimo dokumentų reikalavimus.

13Ieškovas UAB „Baltic Clipper“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2008 m. gegužės 6 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – tenkinti ieškinio reikalavimus. Mano, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas yra neteisėtas ir nepagrįstas, nes priimtas pažeidus įrodymų vertinimą reglamentuojančias teisės normas. Apeliantas nurodo, jog trečiųjų asmenų pasiūlymas turėjo būti atmestas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų (Konkurso sąlygų 18.1 p. 3 pastraipa). Pasiūlyme nurodyta aviabilieto kaina aviakompanijos Lufthansa reisu Vilnius-Frankfurtas-Ženeva-Frankfurtas-Vilnius yra sąlyginė, kadangi, kaip matyti iš rezervavimo sistemos „Amadeus“ 2007 m. spalio 17 d. tarifų, tarifų taisyklių ir privalomų mokesčių patvirtinimo, ji galėtų būti taikoma tik su sąlyga, kad bilietas būtų išrašomas ant aviakompanijos FlyLAL blanko. Kitu atveju kaina būtų didesnė. Apelianto manymu, šios pirkimo kainos patvirtinimas neatitinka Konkurso sąlygų 12.1.4 punkte reikalavimų, kadangi rezervacinė sistema „Amadeus“ negali patvirtinti galimybės išrašyti Lufthansa aviabilieto ant FlyLAL blanko, o tretieji asmenys nepateikė jokio kito šią galimybę patvirtinančio įrodymo. Aviabilieto kaina, kuri gaunama vienos aviakompanijos aviabilietą išrašant ant kitos aviakompanijos aviabilieto blanko, yra sutartinė kaina su vežėju, kuri, kaip nurodyta pačioje UAB „Amadeus Lietuva“ 2007 m. spalio 17 d. pažymoje (13 pasiūlymo lapas), nebuvo tvirtinama kaip atitinkanti „Amadeus“ sistemoje buvusias kainas ir mokesčius. Nurodytas aplinkybes patvirtina ir UAB „Amadeus Lietuva“ 2008 m. kovo 17 d. pažyma, iš kurios matyti, jog UAB „Amadeus Lietuva“ netvirtina bilietų išrašymo galimybių ant konkrečios aviakompanijos blankų, nes tai gali būti tarp kelionių agentūros ir oro bendrovės sudarytos atskiros sutarties objektas. Be to, pačios aviakompanijos Lufthansa atstovės 2008 m. kovo 18 d. rašte nurodyta, kad bilietas Vilnius-Frankfurtas-Ženeva-Frankfurtas-Vilnius turi būti išrašytas būtent ant Lufthansa blanko. Pirmosios instancijos teismas taip pat visiškai nevertino FlyLAL 2008 m. balandžio 2 d. rašto, kuris patvirtina, jog tam, kad FlyLAL bilietų blankai būtų naudojami parduodant bilietus į kitų aviakompanijų reisus, būtinas šių aviakompanijų susitarimas dėl dokumentų pripažinimo ir keleivių pervežimo. Tą aplinkybę, jog aviakompanijos Lufthansa aviabilietą išrašant ant Lufthansa blanko, aviabilieto kaina būtų didesnė, t.y. būtų ne 558 Lt, bet 907 Lt, patvirtina Lufthansa atstovės 2008 m. kovo 18 raštas. Kainų skirtumo susidarymą paaiškina byloje esantis UAB „Amadeus Lietuva“ 2008 m. kovo 20 d. raštas, nurodantis, kad skirtingos aviakompanijos ima skirtingą YQ mokestį ir kad šio mokesčio suma paskaičiuojama pagal tai, ant kokios aviakompanijos blankų ketinama išrašyti bilietą.

14Atsakovai LR Finansų ministerija, VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra ir tretieji asmenys UAB „AAA Wrislit“ bei AUB „Vestekspress“savo pateiktuose atsiliepimuose į ieškovo UAB „Baltic Clipper“ apeliacinį skundą prašo Vilniaus apygardos teismo 2008 m. gegužės 6 d. sprendimą palikti nepakeistą. Pateiktuose atsiliepimuose į apeliacinį skundą nurodomi panašūs argumentai, kurių esmę sudaro tai, kad atsakovai ir tretieji asmenys nesutinka su apeliantu, jog trečiųjų asmenų pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų. Nurodo, jog, vadovaujantis Konkurso pirkimo dokumentų A dalies 12.1.4. p., rezervacinės sistemos pažyma laikoma tinkamu dokumentu siūlomoms vežėjo kainoms ir privalomiems mokesčiams pagrįsti. Tokiu dokumentu trečiųjų asmenų pateiktame pasiūlyme aviabilieto kainai aviakompanijos Lufthansa maršrutu Vilnius-Frankfurtas-Ženeva-Frankfurtas-Vilnius pagrįsti laikytina UAB „Amadeus Lietuva“ 2007 m. spalio 17 d. pažyma dėl rezervavimo sistemos „Amadeus“ tarifų, tarifų taisyklių ir privalomų mokesčių patvirtinimų. Konkurso pirkimo dokumentuose nebuvo numatyto draudimo vienos aviakompanijos aviabilietą spausdinti ant kitos aviakompanijos blanko. Todėl šioje pažymoje nurodyta oficialia „Amadeus“ sistemoje esančia kaina pasiūlymų pateikimo dieną galėjo pasinaudoti bet kuris konkurso dalyvis. Jei ši sistema leido nurodyti atitinkamus maršrutus, numatant tarifą ir privalomuosius mokesčius, vadinasi tokie skrydžiai yra galimi ir prieinami visiems besinaudojantiems šia rezervavimo sistema, nepriklausomai nuo susitarimų su vežėjais.

15Apeliacinis skundas atmestinas.

16Pagal LR CPK 320 straipsnio 1 dalį, bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstos dalies ir analizuoja apeliaciniame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis (LR CPK 329 str.).

17Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (LR CPK 329 str.).

18Apelianto UAB „Baltic Clipper“ apeliacinio skundo pagrindą, ginčijant Vilniaus apygardos teismo 2008 m. gegužės 6 d. sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą, sudaro argumentas, kad konkursui pateikto aviabilieto kaina aviakompanijos Lufthansa maršrutu Vilnius-Frankfurtas-Ženeva-Frankfurtas-Vilnius neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų. Apelianto manymu, trečiųjų asmenų pasiūlyme bilieto kainą minėtu maršrutu grindžiant rezervavimo sistemos „Amadeus“ 2007 m. spalio 17 d. tarifų, tarifų taisyklių ir privalomų mokesčių patvirtinimo pažyma, ši kaina galėtų būti taikoma tik su sąlyga, kad bilietas būtų išrašomas ant aviakompanijos FlyLAL blanko. Nesant tokią aviabilieto išrašymo galimybę patvirtinančių įrodymų (sutarties su Lufthansa), minėta rezervacinės sistemos pažyma nepatvirtina šios kainos realaus taikymo galimybės. Teisėjų kolegijos sprendžia, kad tokie apelianto apeliacinio skundo argumentai yra nepagrįsti. Pirmosios instancijos teismas surinko ir ištyrė visus įrodymus, teisingai juos įvertino ir priėmė teisėtą bei pagrįstą sprendimą.

19LR Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau tekste – LR VPĮ) 3 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad pirkimų tikslas – vadovaujantis LR VPĮ reikalavimais sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai ar tretiesiems asmenims reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas. Pagal formuojamą teismų praktiką Viešųjų pirkimų komisijos sprendimas gali būti panaikintas, jeigu nustatoma esminių LR VPĮ pažeidimų, dėl kurių buvo pažeistos sąžiningos konkurencijos sąlygos ar neracionaliai panaudotos lėšos (Lietuvos Aukščiausiojo teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-416/2005; 2007 m. spalio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-435/2007).

20Vadovaujantis LR VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 2 punktu, perkančioji organizacija turi atmesti tiekėjo pasiūlymą, jei jis neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų. Teisėjų kolegija atmeta kaip nepagrįstą apeliacinio skundo argumentą, jog nagrinėjamu atveju trečiųjų asmenų pateiktas pasiūlymas, o konkrečiai šio pasiūlymo dalis dėl aviabilieto kainos aviakompanijos Lufthansa maršrutu Vilnius-Frankfurtas-Ženeva-Frankfurtas-Vilnius, neatitiko pirkimo dokumentų sąlygų 12.1.4 punkto reikalavimų. Pagal pirkimo dokumentų sąlygų 12.1.4 punktą (1t., b.l. 21) visos pasiūlyme nurodytos paslaugos pirkimo kainos turi būti pagrįstos sutartimis ar kitais dokumentais. Su pasiūlymu turi būti pateikta aviakompanijos arba rezervacinės sistemos pažyma arba sutarties kopija, patvirtinta tiekėjo, kad siūlomos vežimo kainos bei privalomi (nuo tiekėjo nepriklausomos kainos dalys) biliete nurodyti mokesčiai ir tiekėjo taikomas mokestis yra nurodyti teisingai. Taigi, pagal nurodytas pirkimo dokumentų sąlygas aviabilieto kaina turi būti patvirtinta aviakompanijos arba rezervacinės sistemos pažyma arba sutarties kopija. Kitoks patvirtinimo būdas prieštarautų minėtų pirkimo dokumentų sąlygoms. Ginčijamo bilieto kaina patvirtinta rezervavimo sistemos „Amadeus“ 2007 m. spalio 17 d. tarifų, tarifų taisyklių ir privalomų mokesčių patvirtinimo pažyma (2t., b.l. 25). Toks patvirtinimas visiškai atitinka pirkimo dokumentų sąlygas, todėl papildomai tikrinti pažymos pagrįstumą nei konkurso organizatorius, nei pirmosios instancijos teismas neturėjo pagrindo. Pažymėtina, jog pagal LR VPĮ 40 straipsnio 1 dalį perkančioji organizacija įpareigota tikrinti pasiūlymo kainą tik nustačius, jog pasiūlymo kaina yra neįprastai maža. Nagrinėjamu atveju nustačius, jog laimėjusia pripažintos bendrovės UAB „AAA Wrislit“ pagal jungtinės veiklos sutartį pateikto pasiūlymo maršrutu Vilnius-Ženeva-Vilnius kaina yra pagrįsta konkurso sąlygose nurodytais dokumentais (rezervacinės sistemos pažyma), o pati kaina neatitinka neįprastai mažos kainos kriterijų, teisėjų kolegija pripažįsta, jog ieškovas neturėjo pagrindo ginčyti viešojo pirkimo rezultatų remdamasis laimėjusios bendrovės pateikto pasiūlymo kainos nepagrįstumu.

21Atkreiptinas dėmesys, kad apelianto UAB „Baltic Clipper“ argumentas dėl bilieto išrašymo ant aviakompanijos FlyLAL blanko nors ir neturi reikšmės sprendžiant ginčą, tačiau yra atmestinas byloje pateiktų įrodymų pagrindu. Teisė išrašyti ginčijamą bilietą ant aviakompanijos FLYLAL blanko patvirtinta rezervavimo sistemos „Amadeus“ ir aviakompanijos FlyLAL pažymomis (2t., b.l. 152, 154, 185). Todėl konkurso procedūros nebuvo pažeistos.

22Pagal LR VPĮ 39 straipsnio 4 dalies nuostatą perkančioji organizacija pasiūlymus vertina pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo arba mažiausios kainos kriterijus. Nagrinėjamu atveju perkančioji organizacija Lietuvos Respublikos finansų ministerija pasiūlymų vertinimui pasirinko mažiausios kainos kriterijų (pirkimo dokumentų 17.6 p.). Pirmosios instancijos teismas sprendime pagrįstai nurodė, jog perkančiajai organizacijai nesvarbu, ant kokio blanko (FlyLAL ar Lufthansa), kokiu būdu ir dėl kokių priežasčių būtų atspausdintas aviabilietas, svarbu tik tai, kad už mažiausią kainą būtų pasiektas pirkimų tikslas. Laimėtojui pasirašius paslaugų teikimo sutartį, būtent jis prisiimtų atsakomybę ir riziką, susijusią su sutartinių įsipareigojimų pagal jo paties pasiūlytas aviabilietų kainas tinkamu vykdymu, kadangi laimėjusiam tiekėjui sudarant pirkimo sutartį su perkančiąja organizacija laimėjusio tiekėjo pasiūlymo kaina negali būti keičiama (LR VPĮ 18 str. 3 d.). Sutarties vykdymą sutartyje numatytomis sąlygomis perkančiosios organizacijos atžvilgiu garantuoja sutarties įvykdymo užtikrinimas (pirkimo dokumentų 19 p.).

23Teisėjų kolegija pažymi, jog pagal LR VPĮ 3 straipsnio 1 dalį perkančioji organizacija turi užtikrinti, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų. Tokiu būdu viešuoju pirkimu siekiama užtikrinti ne tik kuo racionalesnį perkančiosios organizacijos lėšų panaudojimą, bet ir garantuoti visų pirkime dalyvaujančių asmenų lygiateisiškumą, nediskriminavimą, paties pirkimo skaidrumą. Vertinant apelianto apeliacinio skundo argumentus konkurso dalyvių lygiateisiškumo bei nediskriminavimo aspektu, teisėjų kolegija pripažįsta, jog konkursą organizuojanti institucija užtikrino, kad atliekant konkurso procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi LR VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje numatytų principų. Nagrinėjamu atveju visiems konkurso dalyviams buvo sukurtos vienodos ir lygios sąlygos rungtis konkurse bei sudarytos realios prielaidos, kad konkursą laimėtų būtent tas pretendentas, kuris viešuosius interesus tenkinančiai ir konkursą organizuojančiai institucijai pasiūlytų sudaryti sandorį naudingiausiomis sąlygomis. Tai užtikrino pirkimo dokumentų 12.1.4 p. nuostatų, numatančių pasiūlymo kainos pagrindimo galimybę rezervacinės sistemos pažyma, nuoseklus ir tikslus laikymasis ir vienodas jų traktavimas visų be išimties tiekėjų, tame tarpe ir apelianto, atžvilgiu. Šios nuostatos nėra nuginčytos LR VPĮ nustatyta ikiteismine ginčų nagrinėjimo tvarka.

24Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija daro išvadą, jog pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą sprendimą, teisingai aiškino ir taikė tiek materialines, tiek procesines teisės normas, tinkamai, visapusiškai ir pilnutinai ištyrė įrodymus, turinčius reikšmės teisingam šios bylos išsprendimui. Todėl apeliacinis skundas atmetamas, o Vilniaus apygardos teismo 2008 m. gegužės 6 d. sprendimas paliekamas nepakeistas (LR CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

25Atmetus ieškovo UAB „Baltic Clipper“ apeliacinį skundą, iš ieškovo valstybei priteistinos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu apeliacinės instancijos teisme, tai yra 13,60 Lt (1t., b.l. 59) (LR CPK 93 ir 98 str.).

26Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio pirmos dalies 1 punktu,

Nutarė

27Vilniaus apygardos teismo 2008 m. gegužės 6 d. sprendimą palikti nepakeistą.

28Priteisti iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Baltic Clipper“ (į.k. ( - )) 13,60 Lt (trylika Lt 60 ct) procesinių dokumentų įteikimo išlaidų apeliacinės instancijos teisme valstybės naudai.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. sekretoriaujant Dovilei Gaidelytei,... 3. dalyvaujant ieškovo atstovui advokatui Alvydui Gineičiui,... 4. atsakovo Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atstovei Beatričei... 5. atsakovo VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros atstovei Daliai... 6. trečiojo asmens UAB „AAA Wrislit“atstovei Almonei Stanulionienei,... 7. trečiojo asmens UAB„Vestekspress“ atstovei Daivai Lotužienei,... 8. trečiųjų asmenų atstovui advokatui Deividui Saloveičikui, viešame teismo... 9. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 10. Ieškovas UAB „Baltic Clipper“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovams... 11. Atsakovai LR Finansų ministerija ir VšĮ Centrinė projektų valdymo... 12. Vilniaus apygardos teismas 2008 m. gegužės 6 d. sprendimu atmetė ieškovo... 13. Ieškovas UAB „Baltic Clipper“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti... 14. Atsakovai LR Finansų ministerija, VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra... 15. Apeliacinis skundas atmestinas.... 16. Pagal LR CPK 320 straipsnio 1 dalį, bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas... 17. Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas... 18. Apelianto UAB „Baltic Clipper“ apeliacinio skundo pagrindą, ginčijant... 19. LR Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau tekste – LR VPĮ) 3 straipsnio 2... 20. Vadovaujantis LR VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 2 punktu, perkančioji... 21. Atkreiptinas dėmesys, kad apelianto UAB „Baltic Clipper“ argumentas dėl... 22. Pagal LR VPĮ 39 straipsnio 4 dalies nuostatą perkančioji organizacija... 23. Teisėjų kolegija pažymi, jog pagal LR VPĮ 3 straipsnio 1 dalį perkančioji... 24. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija daro išvadą, jog... 25. Atmetus ieškovo UAB „Baltic Clipper“ apeliacinį skundą, iš ieškovo... 26. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 27. Vilniaus apygardos teismo 2008 m. gegužės 6 d. sprendimą palikti... 28. Priteisti iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Baltic Clipper“...