Byla 2-878/2007

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės, Marytės Mitkuvienės (pirmininkė ir pranešėja) ir Viginto Višinskio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Klaipėdos apygardos prokuratūros atskirąjį skundą ir atsakovų Neringos savivaldybės, Neringos savivaldybės administracijos, A. S. , UAB „Ūkio banko investicinė grupė“ atskiruosius skundus dėl Klaipėdos apygardos teismo 2007 m. lapkričio 12 d. nutarties, civilinėje byloje Nr. 2-256-538/2007 pagal ieškovo Klaipėdos apygardos vyriausiojo prokuroro ieškinį atsakovams Neringos savivaldybei, Neringos savivaldybės administracijai, A. N. , B. N. , I. G. (I. G. ), O. G. , E. K. , I. L. (I. L. ), A. S. (A. S. ), UAB „Ūkio banko investicinė grupė“, tretiesiems asmenims Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos, Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos, Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijai, Lietuvos valstybei, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentui, Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos, Klaipėdos apskrities viršininko administracijai, AB SEB Vilniaus bankui, Kauno m.17-ojo notarų biuro notarei Rasai Inokaitienei, Kauno m. 5-ojo notarų biuro notarui A. R. P., Kauno m. 19-ojo notarų biuro notarei A. U. , UAB „Domus Altera“ dėl administracinių teisės aktų pripažinimo negaliojančiais, sandorių pripažinimo negaliojančiais, statinio nugriovimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė:

41. Pripažinti negaliojančiu Neringos savivaldybės tarybos 2001-06-08 sprendimą Nr. 100 „Dėl sklypo, adresu Skruzdynės g. 1, Nidos gyv., Neringa, detaliojo plano patvirtinimo“.

52. Pripažinti negaliojančiu Neringos savivaldybės 2002-03-29 išduotą projektavimo sąlygų sąvadą pagalbinio pastato vasarnamio, adresu Skruzdynės g. 1, Nidos gyv., Neringa, statybai.

63. Pripažinti negaliojančia 2001-06-08 sutartį „Dėl infrastruktūros plėtojimo“, sudarytą Neringos savivaldybės su UAB „Ūkio banko investicinė grupė“. Taikyti restituciją ir įpareigoti Neringos savivaldybę grąžinti UAB „Ūkio banko investicinė grupė“ 15 119 Lt.

74. Pripažinti negaliojančiu 2002-09-27 Neringos savivaldybės administracijos išduotą statybos leidimą Nr. 37 pagalbinio statinio vasarnamio statybai, adresu Skruzdynės g. 1, Nidos gyv., Neringa.

85. Pripažinti negaliojančiu 2002-09-19 Klaipėdos apskrities viršininko administracijos įsakymu Nr. 2638 sudarytos komisijos 2004-01-15 pripažinimo tinkamu naudoti pagalbinį statinį vasarnamį, adresu Skruzdynės g. 1, Nidos gyv., Neringa, aktą.

96. Pripažinti negaliojančia 2004-07-14 Kauno miesto 19-ajame notarų biure sudarytą pirkimo-pardavimo sutartį, kuria I. G. ir O. G. pardavė A. S. bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise priklausančias 24/100 dalis vasarnamio, ( - ) ir ½ dalį iš 9/100 dalių kiemo statinių (kiemo aikštelės), ( - ), įregistruojant Nekilnojamojo turto registre suteiktas įrašo Nr. 23/299, esančias, ( - ). Taikyti restituciją ir įpareigoti I. G. , O.G. grąžinti A. S. 34 000 Lt.

107. Pripažinti negaliojančia 2004-11-19 Kauno miesto 5-ame notarų biure sudarytą pirkimo-pardavimo sutartį, kuria I. G. ir O. G. pardavė I. L. bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise priklausančias 25/100 dalis pastato vasarnamio, ( - ), ir 9/200 dalis kiemo statinių (kiemo aikštelė), ( - ). Taikyti restituciją ir įpareigoti I. G. , O.G. grąžinti I. L. 70 000 Lt.

118. Pripažinti negaliojančia 2005-10-25 Kauno miesto 17-ajame notarų biure sudarytą pirkimo-pardavimo sutartį, kuria A. N. ir B. N. pardavė E. K. bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise priklausančias 26/100 dalis iš jiems priklausančios dalies pastato, ( - ), ir 9/200 dalis iš jiems priklausančių kitų statinių, ( - ). Taikyti restituciją ir įpareigoti A. N. ir B. N. grąžinti E. K. 200 000 Lt.

129. Įpareigoti statytojus I. G. ir A. N. nugriauti statinį, VĮ Registrų centre įregistruotą ( - ).

13Ieškovas nurodė, kad prašomi pripažinti negaliojančiais administraciniai aktai prieštarauja įstatymams, iš neteisėtumo teisė neatsiranda ir neteisėtai pastatytas statinys turi būti nugriautas.

14Klaipėdos apygardos teismas 2007 m. lapkričio 12 d. nutartimi išskyrė į atskirą bylą reikalavimus dėl administracinių teisės aktų pripažinimo negaliojančiais ir šią bylą perdavė nagrinėti pagal teismingumą Klaipėdos apygardos administraciniam teismui, o kitą bylą dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais stabdė. Teismas nurodė, kad reikalavimai dėl Neringos savivaldybės tarybos 2001-06-08 sprendimo Nr. 100, Neringos savivaldybės 2002-03-29 išduoto projektavimo sąlygų sąvado, Neringos savivaldybės administracijos 2002-09-27 išduoto statybos leidimo Nr. 37, Klaipėdos apskrities viršininko administracijos įsakymu Nr. 2638 sudarytos komisijos 2004-01-15 pripažinimo tinkamu naudoti pagalbinį statinį akto pripažinimo negaliojančiais yra administracinio teisinio pobūdžio ir pagal įstatymuose įtvirtintas bylų rūšinio teismingumo taisykles yra priskirtini nagrinėti administraciniam teismui (ABTĮ 3 str. 1 d., 15 str. 1 d. 1 p.). Kiti reikalavimai yra civilinės teisinės prigimties (CK 1.138 str. 2 p.) ir priskirtini nagrinėti bendrosios kompetencijos teismui (CPK 1 str. 1 d., 22 str. 1 d.). CPK 26 str. 2 d. numato, kad tuo atveju, jeigu byloje vienas iš pareikštų reikalavimų yra susijęs su individualaus pobūdžio administracinės teisės aktu, kurio teisėtumas ginčijamas šioje byloje, tai bendrosios kompetencijos teismas, nagrinėdamas bylą, joje išsprendžia ir tokio akto teisėtumo klausimą. Tačiau ši taisyklė nėra absoliuti ir ji neturi būti dirbtinai taikoma visais atvejais, kai vienoje byloje yra pareikšti skirtingos teisinės prigimties reikalavimai, ir tie reikalavimai nėra taip susiję, jog pagal įstatymuose įtvirtintas rūšinio teismingumo taisykles negalėtų būti nagrinėjami skirtingų kompetencijų teismuose. Šioje byloje reikalavimai dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais, statinio nugriovimo yra išvestiniai ir tiesiogiai priklausantys nuo reikalavimų dėl administracinių teisės aktų bei statybos leidimo pripažinimo negaliojančiais, kurie šiuo atveju yra dominuojantys, išsprendimo. Kaip pažymėjo Specialioji teisėjų kolegija ginčams dėl teismingumo tarp bendrosios kompetencijos ir administracinio teismo spręsti, kad ginčuose, susijusiuose su statybos teisiniais santykiais, statybos leidimo teisėtumo klausimas yra pagrindinis (arba vienas iš pagrindinių), nuo kurio išsprendimo visiškai arba iš dalies priklauso ir kitų susijusių reikalavimų išsprendimas. Dėl to yra svarbu, kad tokie ginčai, susiję su statybos leidimų teisėtumu, būtų nagrinėjami administraciniuose teismuose, kurie būtent ir formuoja praktiką, nagrinėjant šios kategorijos bylas. Atsižvelgdamas į tai teismas bylos dalį dėl administracinių teisės aktų, statybos leidimo pripažinimo negaliojančiais išskyrė ir perdavė pagal teismingumą administraciniam teismui, o likusią bylos dalį sustabdė, kol bus išnagrinėta bylos dalis administraciniame teisme.

15Atskiruoju skundu ieškovas prašo Klaipėdos apygardos teismo 2007 m. lapkričio 12 d. nutartį panaikinti ir nurodo, kad Neringos savivaldybės tarybos sprendimo, patvirtinusio detalųjį planą, turinys, infrastruktūros sutarties atsiradimo pagrindas, infrastruktūros sutartis su ginčijamu administraciniu aktu yra betarpiškai susiję ir pagal įtvirtintas rūšinio teismingumo taisykles negali būti nagrinėjama skirtingų kompetencijų teismuose.

16Atskiraisiais skundais atsakovai Neringos savivaldybė, Neringos savivaldybės administracija ir A. S. prašo Klaipėdos apygardos teismo 2007 m. lapkričio 12 d. nutartį panaikinti ir bylą nutraukti. Apeliantas nurodo, kad rūšinio teismingumo pažeidimas yra absoliutus teismo sprendimo negaliojimo pagrindas. CPK teismui priėmusiam bylą nagrinėti civilinio proceso tvarka nesuteikia teisės ją perduoti administraciniam teismui. Tokiu atveju byla turi būti nutraukiama kaip nenagrinėtina bendrosios kompetencijos teisme. Be to, bendrosios kompetencijos teismas visiškai negali įsiterpti į viešosios teisės reglamentuojamų santykių sritį, todėl teismas nepagrįstai priėmė ieškinį nagrinėti.

17Atskiruoju skundu atsakovas UAB „Ūkio banko investicinė grupė“ prašo Klaipėdos apygardos teismo 2007 m. lapkričio 12 d. nutartį panaikinti ir bylą palikti nagrinėti Klaipėdos apygardos teisme. Nurodo, kad:

181. Teismas, išskirdamas bylą, pažeidė CPK 26 straipsnio nuostatas, pagal kurias tuo atveju, jeigu byloje vienas iš pareikštų reikalavimų yra susijęs su individualaus pobūdžio administracinės teisės aktu, kurio teisėtumas ginčijamas šioje byloje, tai bendrosios kompetencijos teismas, nagrinėdamas bylą, joje išsprendžia ir tokio akto teisėtumo klausimą.

192. Teismas, išskirdamas bylą, pažeidė CPK 136 straipsnio 2 dalies nuostatas, kurios numato, kad teismas priimantis ieškinį, kuriame yra sujungti keli reikalavimai, turi teisę išskirti vieną ar kelis iš jų į atskirą bylą, jeigu pripažįsta, kad tikslingiau nagrinėti juos skyrium. Iš esmės šis klausimas turi būti išnagrinėtas ieškinio priėmimo stadijoje.

203. Teismas, sustabdydamas bylos dalį, netinkamai taikė CPK 163 straipsnio 3 punktą, kuriame numatyta, kad teismas privalo sustabdyti bylą tuo atveju, kai bylos negalima nagrinėti tol, kol kita byla nagrinėjama administracine tvarka. Tačiau teismas skundžiamoje nutartyje nenurodė, kodėl negali išnagrinėti visų reikalavimų šioje byloje.

214. Teismas, išskirdamas bylą, pažeidė proceso ekonomiškumo, operatyvumo bei proceso koncentracijos principus.

22Atskirieji skundai netenkintini.

23Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovas ieškinyje pareiškė devynis reikalavimus, iš kurių reikalavimai dėl Neringos savivaldybės tarybos 2001-06-08 sprendimo Nr. 100, Neringos savivaldybės 2002-03-29 išduoto projektavimo sąlygų sąvado, Neringos savivaldybės administracijos 2002-09-27 išduoto statybos leidimo Nr. 37, Klaipėdos apskrities viršininko administracijos įsakymu Nr. 2638 sudarytos komisijos 2004-01-15 pripažinimo tinkamu naudoti pagalbinį statinį akto pripažinimo negaliojančiais yra administracinio teisinio pobūdžio, o visi likę reikalavimai priklauso nagrinėti bendrosios kompetencijos teismams.

24Todėl, teisėjų kolegija nesutinka su atsakovų Neringos savivaldybės, Neringos savivaldybės administracijos ir A. S. atskirųjų skundų argumentu, jog visi ieškovo pareikšti reikalavimai yra administracinio teisinio pobūdžio, todėl teismas turėjo nutraukti bylą, kaip neteismingą bendrosios kompetencijos teismams.

25Pažymėtina, jog CPK 26 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta nuostata, kad bendrosios kompetencijos teismų kompetencija yra platesnė už administracinių teismų kompetenciją ir turi apimti atvejus, kai vienas iš byloje pareikštų reikalavimų yra susijęs su individualaus pobūdžio administraciniu teisės aktu, kurio teisėtumas ginčijamas civilinėje byloje. Tokiais atvejais bendrosios kompetencijos teismas, nagrinėdamas bylą civilinio proceso tvarka, išsprendžia ir administracinio akto teisėtumo klausimą. Analogiška nuostata įtvirtinta ir Teismų įstatymo 12 straipsnio 3 dalyje.

26Tačiau teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo nuomone, jog ši taisyklė nėra absoliuti ir ji neturi būti dirbtinai taikoma visais atvejais, kai vienoje byloje yra pareikšti skirtingos teisinės prigimties reikalavimai, ir tie reikalavimai nėra taip susiję, jog pagal įstatymuose įtvirtintas rūšinio teismingumo taisykles negalėtų būti nagrinėjami skirtingų kompetencijų teismuose. Tą pažymėjo ir Specialioji teisėjų kolegija ginčams dėl teismingumo tarp bendrosios kompetencijos ir administracinio teismo spręsti 2007 m. vasario 2 d. nutartyje (Teismų praktika, Nr. 27, psl. 165-169). Byloje pareikšti reikalavimai dėl statinio nugriovimo yra išvestiniai ir tiesiogiai priklauso nuo reikalavimų dėl administracinių teisės aktų bei statybos leidimo pripažinimo negaliojančiais. Taigi, statybos leidimo teisėtumo klausimas šioje byloje yra pagrindinis nuo kurio priklauso kitų byloje pareikštų reikalavimų išsprendimas, todėl labai svarbu, kad tokie ginčai būtų nagrinėjami administraciniuose teismuose, kaip specializuotuose teismuose, kurie formuoja tokių klausimų nagrinėjimo praktiką.

27Remiantis aukščiau išdėstytu, atmetami kaip nepagrįsti atsakovo UAB „Ūkio banko investicinė grupė“ atskirojo skundo argumentai dėl CPK 26 straipsnio nuostatų pažeidimo.

28Kolegija nesutinka su atsakovo UAB „Ūkio banko investicinė grupė“ motyvu, jog teismas pažeidė CPK 163 straipsnio 3 punktą, nes nutartyje nenurodė, kodėl administracinio pobūdžio aktų negali išnagrinėti pats ir kodėl sustabdoma bylos dalis. Kaip jau minėta, teismas nurodė, kad šioje byloje pagrindiniai reikalavimai yra administracinio pobūdžio, o bendrosios kompetencijos teismui priskirtini reikalavimai yra tik išvestiniai ir priklausantys nuo administracinio pobūdžio reikalavimų išsprendimo, todėl perdavė pagal kompetenciją juos nagrinėti administraciniam teismui. Be to, teismas nurodė, kad bylos dalis sustabdoma, iki bus išnagrinėta administraciniame teisme byla dėl administracinių teisės aktų, nes tik išsprendus šiuos reikalavimus galima išspręsti byloje kilusį civilinį teisinį ginčą.

29Nepagrįstas atsakovo UAB „Ūkio banko investicinė grupė“ atskirojo skundo teiginys, jog teismas, išskirdamas bylą, pažeidė proceso ekonomiškumo, operatyvumo bei proceso koncentracijos principus. Administracinis teismas yra specializuotas teismas, jame kvalifikuotai ir greitai išsprendžiami administracinio pobūdžio teisinių aktų teisėtumo klausimai, todėl, teisėjų kolegijos nuomone, nagrinėjant bylą pirmiausia reikia užtikrinti teisėtumo principą, o tik vėliau aukščiau minėtus.

30Teisėjų kolegija, vadovaudamasi išdėstytais argumentais, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas priėmė pagrįstą ir teisėtą nutartį, kurią naikinti atskiruosiuose skunduose nurodytais motyvais nėra pagrindo, todėl atskirieji skundai netenkintini, o pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista.

31Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

32Klaipėdos apygardos teismo 2007 m. lapkričio 12 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė:... 4. 1. Pripažinti negaliojančiu Neringos savivaldybės tarybos 2001-06-08... 5. 2. Pripažinti negaliojančiu Neringos savivaldybės 2002-03-29 išduotą... 6. 3. Pripažinti negaliojančia 2001-06-08 sutartį „Dėl infrastruktūros... 7. 4. Pripažinti negaliojančiu 2002-09-27 Neringos savivaldybės administracijos... 8. 5. Pripažinti negaliojančiu 2002-09-19 Klaipėdos apskrities viršininko... 9. 6. Pripažinti negaliojančia 2004-07-14 Kauno miesto 19-ajame notarų biure... 10. 7. Pripažinti negaliojančia 2004-11-19 Kauno miesto 5-ame notarų biure... 11. 8. Pripažinti negaliojančia 2005-10-25 Kauno miesto 17-ajame notarų biure... 12. 9. Įpareigoti statytojus I. G. ir A. N. nugriauti statinį, VĮ Registrų... 13. Ieškovas nurodė, kad prašomi pripažinti negaliojančiais administraciniai... 14. Klaipėdos apygardos teismas 2007 m. lapkričio 12 d. nutartimi išskyrė į... 15. Atskiruoju skundu ieškovas prašo Klaipėdos apygardos teismo 2007 m.... 16. Atskiraisiais skundais atsakovai Neringos savivaldybė, Neringos savivaldybės... 17. Atskiruoju skundu atsakovas UAB „Ūkio banko investicinė grupė“ prašo... 18. 1. Teismas, išskirdamas bylą, pažeidė CPK 26 straipsnio nuostatas, pagal... 19. 2. Teismas, išskirdamas bylą, pažeidė CPK 136 straipsnio 2 dalies... 20. 3. Teismas, sustabdydamas bylos dalį, netinkamai taikė CPK 163 straipsnio 3... 21. 4. Teismas, išskirdamas bylą, pažeidė proceso ekonomiškumo, operatyvumo... 22. Atskirieji skundai netenkintini.... 23. Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovas ieškinyje pareiškė devynis... 24. Todėl, teisėjų kolegija nesutinka su atsakovų Neringos savivaldybės,... 25. Pažymėtina, jog CPK 26 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta nuostata, kad... 26. Tačiau teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo nuomone, jog ši... 27. Remiantis aukščiau išdėstytu, atmetami kaip nepagrįsti atsakovo UAB... 28. Kolegija nesutinka su atsakovo UAB „Ūkio banko investicinė grupė“... 29. Nepagrįstas atsakovo UAB „Ūkio banko investicinė grupė“ atskirojo... 30. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi išdėstytais argumentais, konstatuoja, kad... 31. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 32. Klaipėdos apygardos teismo 2007 m. lapkričio 12 d. nutartį palikti...