Byla 2-226/2008

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Marytės Mitkuvienės, Gintaro Pečiulio ir Donato Šerno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo Klaipėdos miesto apylinkės vyriausiojo prokuroro atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2008 m. vasario 11 d. nutarties, kuria nutarta ieškinį dalį palikti nenagrinėtą, o kitą bylos dalį nutraukti, civilinėje byloje Nr. 2-87-123/2008 pagal ieškovo Klaipėdos miesto apylinkės vyriausiojo prokuroro ieškinį atsakovams Neringos savivaldybei, Neringos savivaldybės administracijai, Klaipėdos apskrities viršininko administracijai, A. M. , tretiesiems asmenims Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos, Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos, Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijai, Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentui, A. O., Lietuvos Respublikos Vyriausybei dėl administracinių teisės aktų pripažinimo negaliojančiais ir sandorių pripažinimo negaliojančiais.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

3Ieškovas Klaipėdos miesto apylinkės vyriausiasis prokuroras kreipėsi ieškiniu į Klaipėdos apygardos teismą ir prašė:

41. Pripažinti negaliojančiu Neringos savivaldybės tarybos 2001 m. rugpjūčio 14 d. sprendimą Nr. 135 „Dėl teritorijos prie Preilos g. 3 (buv. 1 C) statinio, Preilos gyv., Neringa, detalaus plano patvirtinimo“.

52. Pripažinti negaliojančiu Neringos savivaldybės tarybos 2005 m. kovo 17 d. sprendimą Nr. T1-41 „Dėl žemės sklypo, adresu Preilos g. 3, Preilos gyv., Neringoje, detaliojo plano patvirtinimo“.

63. Pripažinti negaliojančiais Neringos savivaldybės mero patvirtintus 2002 m. rugsėjo 26 d. projektavimo sąlygų sąvadus poilsio namų, adresais Preilos g. 3 ir Preilos g. 3A, Neringa, statybai.

74. Pripažinti negaliojančiais Neringos savivaldybės administracijos 2002 m. spalio 4 d leidimus Nr. 38 ir Nr. 39 vykdyti statybos darbus – statyti poilsio namus, adresais Preilos g. 3 ir Preilos g. 3A, Neringa.

85. Pripažinti negaliojančiais Klaipėdos apskrities viršininko administracijos 2003 m. spalio 16 d. patvirtintus poilsio namų Preilos g. 3 ir Preilos g. 3A, Neringoje, pripažinimo tinkamais naudoti aktus.

96. Pripažinti negaliojančia 2001 m. rugpjūčio 14 d. sutartį „Dėl infrastruktūros plėtojimo“, sudarytą Neringos savivaldybės su A. M. .

107. Taikyti restituciją ir įpareigoti atsakovę Neringos savivaldybę grąžinti piniginį ekvivalentą – 139 009 Lt, kuriuos atsakovas A. M. panaudojo, vykdydamas 2001 m. rugpjūčio 14 d. infrastruktūros sutartį.

11Klaipėdos apygardos teismas 2008 m. vasario 11 d. nutartimi nutarė bylos dalį pagal ieškinio reikalavimus pripažinti negaliojančiais Neringos savivaldybės tarybos 2001 m. rugpjūčio 14 d. sprendimą Nr. 135, Neringos savivaldybės tarybos 2005 m. kovo 17 d. sprendimą Nr. T1-41, Neringos savivaldybės mero patvirtintus 2002 m. rugsėjo 26 d. projektavimo sąlygų sąvadus, Neringos savivaldybės administracijos 2002 m. spalio 4 d. leidimus Nr. 38 ir Nr. 39 vykdyti statybos darbus, Klaipėdos apskrities viršininko administracijos 2003 m. spalio 16 d. patvirtintus pripažinimo tinkamu naudoti aktus, nutraukti. Teismas nutarė ieškinio dalį pagal ieškinio reikalavimus dėl 2001 m. rugpjūčio 14 d. sutarties „Dėl infrastruktūros plėtojimo“ pripažinimo negaliojančia, restitucijos taikymo ir įpareigojimo atsakovę Neringos savivaldybę grąžinti piniginį ekvivalentą – 139 009 Lt, kuriuos atsakovas A. M. panaudojo, vykdydamas 2001 m. rugpjūčio 14 d. infrastruktūros sutartį, palikti nenagrinėtą.

12Teismas nutartyje nurodė, kad dalis reikalavimų, t.y. 1-5 ieškinio reikalavimai, yra administracinio teisinio pobūdžio ir pagal įstatymuose įtvirtintas bylų rūšinio teismingumo taisykles yra priskirtini nagrinėti administraciniam teismui (ABTĮ 3 str. 1 d., 15 str. 1 d. 1 p.). Kiti reikalavimai yra civilinės teisinės prigimties (CK 1.138 str. 2 p.) ir priskirtini nagrinėti bendrosios kompetencijos teismui (CPK 1 str. 1 d., 22 str. 1 d.). Specialioji teisėjų kolegija ginčams dėl teismingumo tarp bendrosios kompetencijos ir administracinio teismo spręsti pažymėjo, kad ginčuose, susijusiuose su statybos teisiniais santykiais, statybos leidimo teisėtumo klausimas yra pagrindinis (arba vienas iš pagrindinių), nuo kurio išsprendimo visiškai arba iš dalies priklauso ir kitų susijusių reikalavimų išsprendimas. Dėl to yra svarbu, kad tokie ginčai, susiję su statybos leidimų teisėtumu, būtų nagrinėjami administraciniuose teismuose, kurie būtent ir formuoja praktiką, nagrinėjant šios kategorijos bylas (Specialiosios teisėjų kolegijos ginčams dėl teismingumo tarp bendrosios kompetencijos ir administracinio teismo spręsti 2007 m. vasario 2 d. nutartis, priimta byloje pagal ieškovo D. G. ieškinį atsakovams Vilniaus apskrities viršininko administracijai, V. I. P. Teismas laikė, kad 1-5 ieškinio reikalavimai yra administracinės teisinės prigimties ir jie nagrinėtini pagal rūšinį teismingumą administraciniame teisme. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje išaiškinta, jog CPK normose nenustatyta bendrosios kompetencijos teismo teisė iškeltas, bet nagrinėti civilinio proceso tvarka nepriskirtas bylas perduoti nagrinėti administraciniam teismui. CPK 34 straipsnyje reglamentuojamos teismo priimtos savo žinion bylos perdavimas kitam bendrosios kompetencijos teismui, todėl šio straipsnio 2 dalies 4 punkto norma netaikytina sprendžiant rūšinį bylos teismingumą. Teismas nurodė, kad šioje byloje ieškovo administracinės teisinės prigimties reikalavimai nenagrinėtini bendrosios kompetencijos teisme, todėl bylos dalis, liečianti šiuos reikalavimus, nutrauktina (CPK 293 str. 1 p.). Neišsprendus administracinio pobūdžio reikalavimų, negalima nagrinėti civilinių reikalavimų, kurie yra išvestiniai iš administracinio teisinio pobūdžio reikalavimų, nes civilinių reikalavimų išsprendimas visiškai priklauso nuo administracinio pobūdžio reikalavimų išsprendimo. Dėl šios priežasties teismas ieškovo reikalavimus dėl 2001 m. rugpjūčio 14 d. sutarties „Dėl infrastruktūros plėtojimo“ pripažinimo negaliojančia bei restitucijos taikymo nutarė palikti nenagrinėtus (CPK 296 str. 12 p.). Teismas taip pat nurodė, kad administraciniam teismui išnagrinėjus bylą dėl administracinių teisės aktų, statybos leidimų pripažinimo negaliojančiais, ieškovas turės teisę vėl kreiptis į teismą su pareiškimu bendra tvarka (CPK 297 str. 2 d.).

13Ieškovas Klaipėdos miesto apylinkės vyriausiasis prokuroras atskiruoju skundu prašo:

  1. Kreiptis į Specialiąją teisėjų kolegiją ginčams dėl teismingumo spręsti, prašant nustatyti šios civilinės bylos rūšinį teismingumą.
  2. Panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2008 m. vasario 11 d. nutartį ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

14Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

151. Teismas nesivadovavo Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2007 m. spalio 24 d. nutarimo išvadomis dėl teismų precedentų. Specialioji teisėjų kolegija analogiškos kategorijos bylose, susijusiose su ginčais dėl statybos leidimo teisėtumo bei kitų civilinio pobūdžio reikalavimų, yra priėmusi priešingas nutartis, todėl besąlygiškai taikyti nagrinėjamai bylai tik 2007 m. vasario 2 d. Specialiosios teisėjų kolegijos nutarties nuostatas nėra pagrindo.

162. Teismas nepagrįstai nesivadovavo Specialiosios teisėjų kolegijos 2007 m. balandžio 6 d. nutartimi, kurioje konstatuota, kad analogiškas ginčas yra teismingas bendrosios kompetencijos teismui, 2007 m. rugsėjo 27 d. nutartimi, kurioje konstatuota, kad administracinių teismų kompetencijai paprastai priskirtinas nagrinėjimas ginčų, kurių išsprendimas nėra siejamas su tolesniu kokio nors civilinio teisinio ginčo išsprendimu, o bendrosios kompetencijos teismų kompetencija, kaip platesnė pagal savo pobūdį, turi apimti tuos atvejus, kai ginčas nėra grynai administracinio pobūdžio, todėl reikalavimai, priskirtini skirtingos kompetencijos teismams, nagrinėtini bendros kompetencijos teisme, 2006 m. balandžio 24 d. nutartimi, kad civilinio teisinio pobūdžio reikalavimai įtakoja bylų priskirtinumą nagrinėti bendrosios kompetencijos teismui. Be to, Lietuvos apeliacinis teismas 2007 m. gruodžio 20 d. nutartimi civ. b. Nr. 2-878/2007 paliko nepakeistą Klaipėdos apygardos teismo 2007 m. lapkričio 12 d. nutartį, kuria teismas išskyrė į atskirą bylą reikalavimus dėl administracinių aktų pripažinimo negaliojančiais ir šią bylą perdavė nagrinėti pagal teismingumą Klaipėdos apygardos administraciniam teismui, o kitą bylos dalį dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais sustabdė. Tokiu būdu teismas sukūrė precedentą.

173. Civilinio proceso įstatymas sudaro prielaidas bendrosios kompetencijos teismui, nagrinėjant civilinę bylą, išspręsti ir klausimus dėl individualaus pobūdžio administracinių aktų, tarp jų ir susijusių su teritorijų planavimu bei statybų procesu, teisėtumo (CPK 26 str. 2 d.).

184. Byla Klaipėdos apygardos teisme buvo nagrinėjama ilgą laiką - pusantrų metų ir iš esmės ieškinio reikalavimai liko neišspręsti. Sprendžiant rūšinio teismingumo klausimą, būtina įvertinti civilinio proceso - koncentracijos ir ekonomiškumo – principus. Ieškovui gali kilti klausimų dėl ABTĮ 33 str. nustatytų terminų skundui (prašymui) paduoti praleidimo. Be to, prokurorui kiltų pareiga pakartotinai kreiptis į tą patį bendros kompetencijos teismą su civilinio teisinio pobūdžio reikalavimais, kurie palikti nenagrinėti. Tokios procedūros žymiai užvilkintų ginčo tarp šalių išsprendimo laiką bei žymiai padidintų šio ginčo nagrinėjimo teismuose sąnaudas. Nutartis pažeidžia CPK 26 straipsnio antrąją dalį, septintąjį straipsnį ir prieštarauja esminiam civilinio proceso uždaviniui - civilinės taikos tarp šalių atkūrimui.

19Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovai Neringos savivaldybė, Neringos savivaldybės administracija prašo Klaipėdos apygardos teismo 2008 m. vasario 11 d. nutartį palikti nepakeistą.

20Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas Klaipėdos apskrities viršininko administracija prašo klausimą dėl atsirojo skundo teismui spręsti savo nuožiūra.

21Atsiliepimu į atskirąjį skundą tretysis asmuo Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos prašo atskirąjį skundą tenkinti.

22Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

23Kaip patvirtina bylos medžiaga, ieškovas pareiškė keletą reikalavimų, iš kurių reikalavimai dėl Neringos savivaldybės tarybos 2001 m. rugpjūčio 14 d. sprendimo Nr. 135 dėl teritorijos detaliojo plano patvirtinimo, dėl Neringos savivaldybės tarybos 2005 m. kovo 17 d. sprendimo Nr. T1-41 dėl žemės sklypo detaliojo plano patvirtinimo, dėl Neringos savivaldybės mero 2002 m. rugsėjo 26 d. patvirtintų projektavimo sąlygų sąvadų, dėl Neringos savivaldybės administracijos 2002 m. spalio 4 d. leidimų Nr. 38 ir Nr. 39 vykdyti statybos darbus ir dėl Klaipėdos apskrities viršininko administracijos 2003 m. spalio 16 d. patvirtintų pastatų pripažinimo tinkamais naudoti aktų yra administracinio teisinio pobūdžio, nes grindžiami veiksmais, pažeidžiančiais teisės aktus viešojo administravimo srityje, o visi likę reikalavimai priklauso nagrinėti bendrosios kompetencijos teismams.

24Nors, pasak Specialiosios teisėjų kolegijos ginčams dėl teismingumo tarp bendrosios kompetencijos ir administracinio teismo spręsti, bendrosios kompetencijos teismų kompetencija, kaip platesnė pagal savo pobūdį, turi apimti tuos atvejus, kai ginčas nėra grynai administracinio pobūdžio, tačiau ji taip pat pažymėjo, kad ši taisyklė nėra absoliuti ir ji neturi būti dirbtinai taikoma visais atvejais, kai vienoje byloje yra pareikšti skirtingos teisinės prigimties reikalavimai, ir tie reikalavimai nėra taip susiję, jog pagal įstatymuose įtvirtintas rūšinio teismingumo taisykles negalėtų būti nagrinėjami skirtingų kompetencijų teismuose (2007 m. vasario 2 d. nutartis).

25Specialioji teisėjų kolegija nurodė, kad ginčuose, susijusiuose su statybos teisiniais santykiais, statybos leidimo teisėtumo klausimas yra pagrindinis (arba vienas iš pagrindinių), nuo kurio išsprendimo visiškai arba iš dalies priklauso ir kitų susijusių reikalavimų (jeigu tokie yra pareikšti) išsprendimas. Dėl to yra svarbu, kad tokie ginčai (susiję su statybos leidimų teisėtumu) būtų nagrinėjami administraciniuose teismuose, formuojančiuose praktiką, nagrinėjant šios kategorijos bylas.

26Nepagrįstas apelianto atskirojo skundo argumentas, kad Specialioji teisėjų kolegija analogiškos kategorijos bylose, susijusiose su ginčais dėl statybos leidimo teisėtumo bei kitų civilinio pobūdžio reikalavimų, yra priėmusi priešingas nutartis, o teismas jomis nesivadovavo.

27Kaip matyti iš Specialiosios teisėjų kolegijos 2007 m. balandžio 6 d. nutarties, ieškiniu byloje buvo prašoma panaikinti VĮ Registrų centro Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos 2006 m. rugpjūčio 17 d. sprendimą Nr. 233, kuriuo buvo panaikinti VĮ Registrų centro Šiaulių filialo 2006 m. gegužės 19 d. atlikti veiksmai/sprendimas bei 2006 m. birželio 13 d. sprendimas ir priimtas naujas sprendimas atsisakyti įregistruoti į nekilnojamojo turto registrą kiemo statinius – betono aikšteles, kaip nekilnojamuosius daiktus. Teismas šioje nutartyje konstatavo, kad reikalavimas iš esmės kyla iš civilinių teisinių santykių, todėl ginčas nagrinėtinas bendrosios kompetencijos teisme. Šioje nutartyje nebuvo nustatyta administracinio teisinio pobūdžio reikalavimų, todėl šia nutartimi pirmosios instancijos teismas ir neturėjo vadovautis.

28Nagrinėjamojoje byloje pagal ieškovo Klaipėdos miesto apylinkės vyriausiojo prokuroro ieškinį, be kita ko, buvo keliamas klausimas dėl statybos leidimo teisėtumo, o tuo tarpu apelianto atskirajame skunde nurodyta Specialiosios teisėjų kolegijos 2007 m. rugsėjo 27 d. nutartimi - dėl įpareigojimo nugriauti savavališko statinio dalį, priešieškiniu - dėl galiojančio detaliojo plano dalies panaikinimo, t.y. ieškinio reikalavimai nebuvo susiję su statybos leidimu. Specialiajai teisėjų kolegijai 2007 m. vasario 2 d. nutartyje nurodžius, kad ginčai, susiję su statybos leidimų teisėtumu, turi būti nagrinėjami administraciniuose teismuose, formuojančiuose praktiką, nagrinėjant šios kategorijos bylas, pirmosios instancijos teismas neturėjo pagrindo vadovautis minėta Specialiosios teisėjų kolegijos 2007 m. rugsėjo 27 d. nutartimi byloje, kurioje klausimas dėl statybos leidimo nebuvo keliamas.

29Pagrindo kreiptis į Specialiąją teisėjų kolegiją šioje byloje nėra, kadangi, kaip jau minėta, 2007 m. vasario 2 d. nutartyje ji jau yra pasisakiusi dėl civilinės bylos rūšinio teismingumo ginčuose, susijusiuose su statybos teisiniais santykiais.

30Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nurodė, kad CPK 34 straipsnis reglamentuoja teismo priimtos savo žinion bylos perdavimą kitam bendrosios kompetencijos teismui, o CPK normose nenustatyta bendrosios kompetencijos teismo teisė iškeltas, bet nagrinėti civilinio proceso tvarka nepriskirtas bylas perduoti nagrinėti administraciniam teismui. Kai bendrosios kompetencijos teismas negali pats išnagrinėti bylos iš esmės ir neturi teisės perduoti ją nagrinėti administraciniam teismui, byla turi būti nutraukta, kaip nenagrinėtina bendrosios kompetencijos teisme (CPK 293 str. 1 p.) (LAT 2007 m. balandžio 27 d. nutartis civ. b. Nr. 3K-3-206/2007). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. birželio 18 d. nutartimi civ. b. Nr. 3K-3-249/2007, remdamasis CPK 293 straipsnio 1 punktu, bylos dalį pagal ieškovės reikalavimą, kuris pagal savo pobūdį yra teismingas administraciniam teismui, nutraukė, nurodęs, kad bendrosios kompetencijos teismas apskritai negalėjo įsiterpti į viešosios teisės reglamentuojamų santykių sritį.

31Remiantis aukščiau išdėstytomis aplinkybėmis, darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas teisingai išsprendė klausimą dėl ieškinio 1-5 reikalavimų teismingumo administraciniam teismui ir pagrįstai bylos dalį pagal ieškinio reikalavimus, kurie savo esme yra administracinio pobūdžio, nutraukė.

32Pirmosios instancijos teismas ieškovo reikalavimus dėl 2001 m. rugpjūčio 14 d. sutarties „Dėl infrastruktūros plėtojimo“ pripažinimo negaliojančia bei restitucijos taikymo nutarė palikti nenagrinėtus, remdamasis CPK 296 straipsnio 12 punktu, nurodęs, kad civilinių reikalavimų išsprendimas visiškai priklauso nuo administracinio pobūdžio reikalavimų išsprendimo.

33Remiantis CPK 296 straipsnio 12 punktu, teismas palieka pareiškimą nenagrinėtą kitais Civilinio proceso kodekso ir Civilinio kodekso numatytais atvejais. Aiškinant šią nuostatą, darytina išvada, kad įstatymų leidėjas nustato nebaigtinį sąrašą pagrindų, kuriems esant teismas palieka pareiškimą nenagrinėtą, o teismas, taikydamas minėto straipsnio 12 punktą, turi nurodyti konkretų CPK ar CK numatytą pagrindą (straipsnį), kurį nustačius, ieškinys paliekamas nenagrinėtas. Vien aplinkybės, kad civilinių reikalavimų išsprendimas visiškai priklauso nuo administracinio pobūdžio reikalavimų išsprendimo, nurodymas nėra pakankamas pagrindas taikyti minėto straipsnio 12 punktą.

34Remdamasi aukščiau išdėstytomis aplinkybėmis, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas ieškinio dalies palikimo nenagrinėta klausimą, neteisingai taikė procesinės teisės normas ir dėl to klausimas galėjo būti išspręstas neteisingai, o tai yra pagrindas skundžiamos nutarties dalį panaikinti, o klausimą dėl ieškinio dalies dėl sutarties pripažinimo negaliojančia, restitucijos taikymo ir kt. perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš esmės (CPK 329 str. 1 d.).

35Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 ir 3 punktais, 338 straipsniu,

Nutarė

36Klaipėdos apygardos teismo 2008 m. vasario 11 d. nutarties dalį, kuria ieškinio dalis pagal ieškinio reikalavimus dėl 2001 m. rugpjūčio 14 d. sutarties „Dėl infrastruktūros plėtojimo“ pripažinimo negaliojančia, sudarytos tarp Neringos savivaldybės ir A. M. , restitucijos taikymo ir įpareigojimo atsakovę Neringos savivaldybę grąžinti piniginį ekvivalentą – 139 009 Lt, kuriuos atsakovas A. M. panaudojo, vykdydamas 2001 m. rugpjūčio 14 d. infrastruktūros sutartį, palikta nenagrinėta, panaikinti ir perduoti šią ieškinio dalį pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš esmės.

37Kitą Klaipėdos apygardos teismo 2008 m. vasario 11 d. nutarties dalį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,... 3. Ieškovas Klaipėdos miesto apylinkės vyriausiasis prokuroras kreipėsi... 4. 1. Pripažinti negaliojančiu Neringos savivaldybės tarybos 2001 m.... 5. 2. Pripažinti negaliojančiu Neringos savivaldybės tarybos 2005 m. kovo 17 d.... 6. 3. Pripažinti negaliojančiais Neringos savivaldybės mero patvirtintus 2002... 7. 4. Pripažinti negaliojančiais Neringos savivaldybės administracijos 2002 m.... 8. 5. Pripažinti negaliojančiais Klaipėdos apskrities viršininko... 9. 6. Pripažinti negaliojančia 2001 m. rugpjūčio 14 d. sutartį „Dėl... 10. 7. Taikyti restituciją ir įpareigoti atsakovę Neringos savivaldybę... 11. Klaipėdos apygardos teismas 2008 m. vasario 11 d. nutartimi nutarė bylos... 12. Teismas nutartyje nurodė, kad dalis reikalavimų, t.y. 1-5 ieškinio... 13. Ieškovas Klaipėdos miesto apylinkės vyriausiasis prokuroras atskiruoju... 14. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:... 15. 1. Teismas nesivadovavo Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2007 m.... 16. 2. Teismas nepagrįstai nesivadovavo Specialiosios teisėjų kolegijos 2007 m.... 17. 3. Civilinio proceso įstatymas sudaro prielaidas bendrosios kompetencijos... 18. 4. Byla Klaipėdos apygardos teisme buvo nagrinėjama ilgą laiką - pusantrų... 19. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovai Neringos savivaldybė, Neringos... 20. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas Klaipėdos apskrities viršininko... 21. Atsiliepimu į atskirąjį skundą tretysis asmuo Valstybinė saugomų... 22. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.... 23. Kaip patvirtina bylos medžiaga, ieškovas pareiškė keletą reikalavimų, iš... 24. Nors, pasak Specialiosios teisėjų kolegijos ginčams dėl teismingumo tarp... 25. Specialioji teisėjų kolegija nurodė, kad ginčuose, susijusiuose su statybos... 26. Nepagrįstas apelianto atskirojo skundo argumentas, kad Specialioji teisėjų... 27. Kaip matyti iš Specialiosios teisėjų kolegijos 2007 m. balandžio 6 d.... 28. Nagrinėjamojoje byloje pagal ieškovo Klaipėdos miesto apylinkės vyriausiojo... 29. Pagrindo kreiptis į Specialiąją teisėjų kolegiją šioje byloje nėra,... 30. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nurodė, kad CPK 34 straipsnis... 31. Remiantis aukščiau išdėstytomis aplinkybėmis, darytina išvada, kad... 32. Pirmosios instancijos teismas ieškovo reikalavimus dėl 2001 m. rugpjūčio 14... 33. Remiantis CPK 296 straipsnio 12 punktu, teismas palieka pareiškimą... 34. Remdamasi aukščiau išdėstytomis aplinkybėmis, teisėjų kolegija daro... 35. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 36. Klaipėdos apygardos teismo 2008 m. vasario 11 d. nutarties dalį, kuria... 37. Kitą Klaipėdos apygardos teismo 2008 m. vasario 11 d. nutarties dalį palikti...