Byla 2A-603-881/2013
Dėl neteiseto atleidimo iš darbo ir su darbo teisniais santykiais susijusiu išmoku priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegija, susidedanti iš teiseju Vilijos Mikuckienes (kolegijos pirmininke ir pranešeja), Jadvygos Mardosevic ir Virginijaus Kaireviciaus, teismo posedyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinejo civiline byla pagal ieškovo G. D. ir atsakovo UAB ,,Skaitmeninis priežiuros centras“ apeliacinius skundus del Vilniaus miesto 1 apylinkes teismo 2012 m. kovo 12 d. sprendimo, priimto civilineje byloje Nr. 2-668-600/2012 pagal ieškovo G. D. ieškini atsakovui UAB ,,Skaitmeninis priežiuros centras“ del neteiseto atleidimo iš darbo ir su darbo teisniais santykiais susijusiu išmoku priteisimo.

2Teiseju kolegija, išnagrinejusi byla,

3n u s t a t e :

4I. Ginco esme

5Ieškovas G. D. kreipesi i teisma, prašydamas panaikinti 2011 m. gegužes 13 d. UAB „Skaitmeninis priežiuros centras“ generalinio direktoriaus G. W. isakyma „Del drausmines nuobaudos skyrimo“, laikyti, kad darbo sutartis tarp ieškovo ir atsakovo nutraukta 2011 m. rugpjucio 26 d. nesant darbuotojo kaltes, priteisti ieškovui iš atsakovo dvieju menesiu vidutinio darbo užmokescio dydžio kompensacija – 4 243,21 Lt, ir vidutini darbo užmokesti už priverstines pravaikštos laika, kuris sudaro 7 139,05 Lt, bei už visa uždelsta atsiskaityti laika iki teismo sprendimo ivykdymo dienos, teismo sprendimo dali del vieno vidutinio darbo užmokescio išmokejimo pripažinti kaip vykdytina skubiai, o taip pat priteisti iš atsakovo bylinejimosi išlaidas. Nurode, kad 2009 m. liepos 7 d. sudare neterminuota darbo sutarti su atsakovu del techniko darbo, pagal kuria ieškovas turejo taisyti iš Lenkijos atvežamus sugedusius telefono aparatus. Nuo ieškovo darbo pradžios buvo susiklosciusi tokia tvarka, kad visi imoneje dirbantys technikai pasikeisdami karta i savaite išplaudavo grindis savo darbo patalpose. Kiekvienam tekdavo plauti reciau nei viena karta per menesi. Taciau 2011 metu pradžioje imones administracija pareikalavo techniku plauti grindis kasdien. Vykdyti ši Vilniaus padalinio vadoves J. G. nurodyma ieškovas atsisake, nes juo ieškovui buvo pavedama atlikti darbo sutartyje nesulygta darba. 2011 m. gegužes 13 d. vyko auditas, kurio metu užsakovu atstovui ieškovas pasake, kad netaiso Lietuvos rinkai skirtu telefonu. Po šio ivykio ieškovui skirta drausmine nuobauda – atleidimas iš darbo už administracijos vadovo pavestu pareigu nevykdyma. Nuo 2011 m. rugpjucio 26 d. ieškovas isidarbino kitoje darbovieteje.

6Atsakovas UAB ,,Skaitmeninis priežiuros centras“ su ieškiniu nesutiko. Nurode, kad nei darbo sutartyje, nei kituose atsakovo vidaus dokumentuose nera nurodyta pareiga ieškovui taisyti tik iš Lenkijos atvežamus telefono aparatus. Ieškovas nuolat ir sistemingai atsisakinedavo taisyti telefonus, kurie buvo atvežami ne iš Lenkijos. Taigi ieškovas negalejo gerai atlikineti savo darbo, nes nuolat atsisakydavo vykdyti savo tiesiogines pareigas. Atsakovas neneige, kad techniku buvo prašoma susitvarkyti savo darbo vieta ir išplauti grindis aplink savo vieta. Ypatingai tai buvo akcentuojama prieš 2011 m. gegužes 13 d. turejusi ivykti audita. Reikalavimas susitvarkyti darbo vieta ir išplauti grindis buvo pagristas technologine darbo specifika. Audito metu ieškovas neteisetai ir nepagristai atsisake vykdyti vadovybes nurodyma sutaisyti telefona. Be to, audito metu ieškovas klaidingai atsakinejo i auditoriu klausimus. Ieškovas piktybiškai venge pasirašineti ant visu atsakovo pateikiamu dokumentu. Ieškovas taip pat nepateike jokio savo veiksmu paaiškinimo, ka jis ir pats patvirtina.

7II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esme

8Vilniaus miesto 1 apylinkes teismas 2012 m. kovo 12 d. sprendimu ieškovo ieškini patenkino – atsakovo UAB ,,Skaitmeninis priežiuros centras“ generalinio direktoriaus 2011 m. gegužes 13 d. isakyma del drausmines nuobaudos G. D. skyrimo DK 235 straipsnio 2 dalies 11 punkto pagrindu ir atleidimo iš darbo pripažino neteisetu ir panaikino, pripažindamas ieškovo atleidima iš darbo neteisetu; ieškovo G. D. negražino i darba UAB „Skaitmeninis priežiuros centras“; priteise iš atsakovo ieškovo naudai 4 243,21 Lt (suma nurodyta, neatskaicius mokesciu) išeitine išmoka, 20 914,40 Lt (suma nurodyta, neatskaicius mokesciu) dydžio vidutini darbo užmokesti nuo atleidimo iš darbo dienos – 2011 m. gegužes 13 d. iki teismo sprendimo priemimo dienos – 2012 m. kovo 12 d., ir po 100,5 Lt (suma nurodyta neatskaicius mokesciu) nuo 2012 m. kovo 12 d. iki teismo sprendimo isigaliojimo dienos, ir 1 500 Lt bylinejimosi išlaidu. Sprendimo dali del 2 121,605 Lt (suma nurodyta, neatskaicius mokesciu) vidutinio darbo užmokescio išieškojimo teismas nusprende leisti vykdyti skubiai.

9Teismas nustate, kad darbo sutartis su ieškovu buvo nutraukta 2011 m. gegužes 13 d. pagal DK 136 straipsnio 3 dalies 2 punkta 2011 m. gegužes 13 d. isakymo pagrindu ir DK 235 straipsnio 11 punkto pagrindu, nurodant, kad ieškovas viena karta šiukšciai pažeide darbo pareigas – nevykde pavestu pareigu. Tokios nuobaudos pagrindas – 2011 m. gegužes 13 d. prašyme pateikti pasiaiškinima nurodytos aplinkybes – audito metu atsisake vykdyti serviso direktores nurodyma suremontuoti telefona, nevykde tiesioginiu savo funkciju, neteisingai atsakinejo i auditoriu klausimus, susijusius su mobiliuju telefonu remontu.

10Ivertines visas byloje nustatytas aplinkybes teismas konstatavo, kad audito išvakarese tarp ieškovo ir administracijos vadoves – serviso direktores J. G., kilo konfliktas del patalpu valymo, tokios aplinkybes nustatytos tiek ieškovo, tiek pacios J. G. parodymais, tiek kitu liudytoju parodymais (LR CPK 177, 187, 192 str. str.). Teismas taip pat konstatavo, kad nors darbo sutartyje nebuvo nurodyta, kad ieškovas pas atsakova taisys tik iš Lenkijos atsiustus telefonus, daugiau kaip metus buvo nusistovejes vidinis pasiskirstymas tarp atsakovo techniku, kas kokius telefonus taiso, tai darydavo patys technikai, o ne serviso direktore, del ko minetos liudytojos parodymus teismas vertino kritiškai, kadangi nebuvo pateikta jokiu toki paskirstyma patvirtinanciu irodymu (vidaus darbo taisykles to nenumate, be to, su jomis ieškovas nebuvo supažindintas, kt. lokaliniu aktu del darbu paskirstymo, kuriuose butu nurodyta, kaip, kokiais kiekiais, ir t. t. paskirstomas darbo kruvis tarp techniku, kaip jis kontroliuojamas, ivertinus tai, kad serviso direktore pradejo dirbti tik prieš nepilna pusmeti, LR CPK 185 str.). Todel, ivertines šias aplinkybes, taip pat tai, kad serviso direktore žinojo, kokius telefonus taiso ieškovas, audito diena pati padave ieškovui remontuoti lietuviška telefona, kurio teismo posedžio metu negalejo ivardinti ar kitaip išskirti, nurode, kad ieškovas neteisingai atsakinejo i klausimus, taciau negalejo ivardinti, i kokius klausimus ieškovas neteisingai atsake, o paaiškinimas, kad auditorius pažymejo minusa, vertintinas kritiškai, nes ieškovui nei po audito, nei teismui nebuvo pateiktas konkretus klausimu, i kuriuos pateiktus atsakymus auditorius ivertinti kaip neteisingus, sarašas, o atsakovo pateiktas Samsung Electronic Baltics, Ltd 2011-08-26 raštas vertintinas kritiškai del savo neinformatyvumo (LR CPK 177, 180 str. str.). Taciau, išklauses ieškovo ir liudytoju parodymu, teismas konstatavo, kad ieškovas nepagristai atsisake taisyti jam paduota lietuviška telefona (fakta del atsisakymo taisyti konkretu telefona ieškovas pripažino, LR CPK 187 str.), kadangi darbo sutartimi jis buvo priimtas dirbti techniku, jokie apribojami del darbo funkciju ar srities darbo sutartimi nebuvo aptarti, o vidini pasiskirstyma leme vidinis paciu techniku susitarimas, kuris neprieštaravo imones vidaus tvarkai, todel administracija tam neprieštaravo. Ieškovo atsisakymas audito metu vykdyti administracijos vadoves nurodymus sudare pagrinda pradeti drausmines nuobaudos skyrimo procedura, kadangi ieškovas atsisake vykdyti tiesiogines darbo sutartimi sulygtas funkcijas (darbo sutarties 1.2, 10.1 p. p., LR DK 236 str.). Atleidimo pagrinda sudarancios aplinkybes del ieškovo neteisingu atsakymu i auditoriaus klausimus vertintinos kritiškai, kadangi pats darbdavio atstovas pripažino aplinkybe, kad negali patikslinti, i kokius klausimus ieškovas atsake neteisingai, tai nenurodoma ir auditoriu po atleidimo teismui atsiustame 2011-08-26 rašte ir atmetamos kaip neirodytos (LR CPK 178 str.). Todel teismas, vertindamas tiek ieškovo, tiek serviso direktores elgesi, padare išvada, kad audito (2011-05-13) išvakarese tarp ieškovo ir administracijos kiles konfliktas turejo itakos ju santykius ir audito diena, del ko serviso direktore, žinodama, kad lietuvišku telefonu ieškovas netaiso, juos taisantis meistras ta diena taip pat dalyvavo audite, taciau ieškovui parinko butent lietuviška telefona, o pastarasis, turedamas vykdyti savo tiesiogines funkcijas – taisyti telefonus, nepagristai atsisake tai daryti dalyvaujant auditoriui. Susiklosciusi situacija darbdavio nebuvo ivertinta tinkamai ir nebuvo pilnai išlaikyta tokio darbo drausmes pažeidimo procedura, del ko ivertinus visa situacija, darbdavys skyre pažeidimo sunkuma neatitinkancia nuobauda (ivertinant tai, kad ieškovas anksciau drausminiu nuobaudu neturejo, nusiskundimu administracija juo neturejo, duomenu apie atsisakyma taisyti telefonus nebuvo), nebuvo atliktas jo darbines veiklos tikrinimas, sudarantis pagrinda skirti iš karto griežtesne nuobauda nei ispejimas, atsižvelgiant, kad ieškovo elgesys ir reakcija vertintini kartu su serviso direktores elgesiu, kuris taip pat neatitiko darbdavio interesu. Taigi teismas pripažino, kad darbdavys šioje byloje neirode, kad darbuotojo padarytas pažeidimas galejo buti kvalifikuotas šiukšciu pagal DK 235 str. 2 d. 11 punkta, t. y. kad darbdavys patyre dideles žalos ar tai turejo kokios nors kitos esmines itakos darbdavio interesams (LR CPK 178 str.).

11Teismas taip pat pažymejo, kad reikalavimas pasiaiškinti ieškovui pateiktas 2011-05-13 apie pietus, audito metu, reikalaujant pateikti pasiaiškinima iki 2011-05-13 17.00 val., todel pripažintina, kad šiuo atveju buvo pažeista darbuotojo teise pateikti raštiška paaiškinima per protinga termina.

12Teismas sprende, kad ieškovo atleidima iš darbo pripažinus neteisetu, jam priteistina DK 140 str. 1 dalyje nustatyto dydžio išeitine išmoka ir vidutinis darbo užmokestis už priverstines pravaikštos laika nuo atleidimo iš darbo iki teismo sprendimo isigaliojimo dienos (DK 297 str. 4 d.). Šiuo atveju laikoma, kad darbo sutartis yra nutraukiama teismo sprendimu nuo jo isigaliojimo dienos.

13III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo i ji argumentai

14Ieškovas G. D. apeliaciniu skundu prašo pakeisti Vilniaus miesto 1 apylinkes teismo 2012 m. kovo 12 d. sprendima dalyje, kurioje numatyta priteisti vidutini dienos darbo užmokesti nuo teismo sprendimo priemimo iki jo isigaliojimo dienos, ir priteisti ieškovui vidutini darbo užmokesti už visa uždelsta atsiskaityti laika iki teismo sprendimo ivykdymo dienos, priteisti bylinejimosi išlaidas. Nurodo, kad skundžiama teismo sprendimo dalis prieštarauja jo interesams, nes ne visada teismo sprendimo isigaliojimo ir visiško ivykdymo data sutampa – piktybinio teismo sprendimo vykdymo vengimo atveju pastarasis terminas gali buti ženkliai ilgesnis.

15Atsakovas UAB „Skaitmeninis priežiuros centras“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto 1 apylinkes teismo 2012 m. kovo 12 d. sprendima ir priimti nauja sprendima, kuriuo ieškovo atleidimas butu pripažintas teisetu, ir panaikinti visas priteistas sumas; jei teismas nusprestu, kad ieškovo atleidimas buvo neteisetas, prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimo dali del kompensacijos už priverstines pravaikštos laika, sumažinant ja ir priteisiant už toki laikotarpi, kai ieškovas buvo bedarbis, t. y. nuo 2011 m. gegužes 13 d. iki 2011 m. rugpjucio 26 d., taip pat panaikinti teismo sprendimo dali del bylinejimosi išlaidu. Nurodo, kad teismas neivertino visu byloje esanciu irodymu ir todel padare nepagrista išvada, kad ieškovas iš darbo atleistas neteisetai. Liudytojai E. B. ir V. B. parode, kad ieškovas kartais taisydavo lietuviškus telefonus, žinojo, kaip tai daroma, ir mokejo tai daryti. Jie taip pat paliudijo, kad audito ir ieškovo atleidimo iš darbo diena tarp ieškovo ir atsakovo administracijos nebuvo jokios itampos, todel teiginiai, kad serviso direktore parinko lietuviška telefona ir liepe tvarkyti ji ieškovui tam, kad ji atleistu, neatitinka tikroves. Teismas, darydamas toki vertinima, neisigilino i audito esme, nes visi atsakovo trukumai (darbuotojo nekvalifikacija, elgesys ne pagal proceduras, funkciju nevykdymas) galejo pakenkti atsakovo imonei. Be to, taisyti telefonus auditoriai liepe ne tik ieškovui, bet ir kitiems tuo metu dirbusiems darbuotojams. Mineti liudytojai tiksliai nurode, i koki klausima ieškovas neatsake audito metu. Fakta, kad ieškovas klaidingai atsakinejo i klausimus, patvirtina ir Samsung Electronic Baltic LTD raštas. Teismas taip pat neatkreipe demesio, kad ieškovas buvo pavaldus serviso direktorei ir privalejo vykdyti jos nurodymus. Priteisdamas kompensacija už priverstines pravaikštos laika, teismas neatsižvelge i tai, kad ieškovas pradejo dirbti kitoje darbovieteje nuo 2011 m. rugpjucio 26 d. Nuo šios datos ieškovas gauna pajamu, todel vidutinis darbo užmokestis už ši laikotarpi neturetu buti priteisiamas. Be to, tokio dydžio išmokos priteisimas priverstu atsakova bankrutuoti, del ko darbo netektu dar daugiau žmoniu. Ieškovui priteistos bylinejimosi išlaidos neatitinka teisingumo ministro isakymu patvirtintu rekomendaciju, be to, nebuvo pateiktas šiu išlaidu paskaiciavimas ir pagrindimas.

16Atsiliepimu i atsakovo apeliacini skunda ieškovas G. D. gincija šio skundo pagristuma ir prašo ji atmesti, priteisti bylinejimosi išlaidas. Nurodo, kad skirdamas drausmine nuobauda apeliantas ne tik nesilaike drausminiu nuobaudu skyrimo tvarkos, bet ir nepagristai skyre pernelyg griežta nuobauda. Apeliantas yra dideles Lenkijos kompanijos padalinys, ne vienerius metus vykdantis veikla Lietuvoje. Kompensacijos už priverstines pravaikštos laika tikslas – ne vien kompensuoti darbuotojo patirtus nuostolius, bet ir atstatyti teisinguma, skatinti greitesni bylos išnagrinejima, prevenciškai veikti darbdavi, kad šis neatleidinetu darbuotoju nesant tam teiseto pagrindo. Ieškovui priteistas bylinejimosi išlaidas sudare susipažinimo su byla, procesiniu dokumentu rengimo, konsultaciju bylos klausimais teikimo bei atstovavimo teismo posedžiuose išlaidos.

17IV. Apeliacines instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybes, teisiniai argumentai ir išvados

18Apeliaciniai skundai atmetami.

19Bylos nagrinejimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliuciu sprendimo negaliojimo pagrindu patikrinimas. Apeliacines instancijos teismas nagrineja byla neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytu ribu, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas (CPK 320 str. 1 ir 2 d., Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006-09-21 nutarimas, VŽ, 2006, Nr. 102-3957).

20Apeliacines instancijos teismo teiseju kolegija, išnagrinejusi apeliaciniuose skunduose nurodytas aplinkybes, kurios sudaro skundo faktini ir teisini pagrinda, byloje surinktus irodymus, daro išvada, kad pirmosios instancijos teismas pagristai ir teisetai, ivertines byloje surinktus irodymus, nustates teisiškai reikšmingas aplinkybes bylai išspresti, tinkamai pritaikes materialines ir proceso teises normas, ieškovo ieškini patenkino (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

21Apeliacine tvarka nagrinejamoje byloje gincas kilo del darbuotojo atleidimo iš darbo už šiurkštu darbo pareigu pažeidima teisetumo ir dydžio.

22Nagrinejamu atveju ieškovas buvo atleistas iš darbo remiantis DK 235 straipsnio 2 dalies 11 punkto pagrindu. Teismu praktikoje pripažistama, kad pagal ši punkta, šiurkšciu darbo pareigu pažeidimu gali buti laikomas: kituose norminiuose arba lokaliniuose teises aktuose, profesines etikos kodeksuose ir taisyklese nurodytas ir šiurkšciu ivardytas nusižengimas, kuriuo šiurkšciai pažeidžiama darbo tvarka, arba kitas nusižengimas, kuris, atsižvelgiant i DK 235 straipsnio 2 dalies 1–10 punktuose išdestyta istatymo leidejo pozicija del šiurkšciu darbo drausmes pažeidimu vertinimo, pagal savo pobudi, padarinius, darbuotojo kaltes laipsni ir kitas reikšmingas aplinkybes kvalifikuotinas kaip nusižengimas, kuriuo šiurkšciai pažeista darbo tvarka (Lietuvos Aukšciausiojo Teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegijos 2004 m. lapkricio 22 d. nutartis priimta civilineje byloje G. S. v. UAB Rokiškio autobusu parkas, bylos Nr. 3K-3-624/2004; 2005 m. vasario 14 d. nutartis, priimta civilineje byloje V. T. v. AB „Lietuvos juru laivininkyste“, bylos Nr. 3K-3-109/2005; 2005 m. lapkricio 2 d. nutartis, priimta civilineje byloje L. K. v. AB „Lietuvos draudimas“, bylos Nr. 3K-3-532/2005; 2005 m. gruodžio 14 d. nutartis, priimta civilineje byloje I. P. v. VšI Radviliškio ligonine, bylos Nr. 3K-3-669/2005; 2007 m. gruodžio 28 d. nutartis, priimta civilineje byloje J. C. v. Individuali L. Š. imone „Meškenas“, bylos Nr. 3K-3-560/2007; 2009 m. balandžio 20 d. nutartis, priimta civilineje byloje V. Z. v. UAB „Rovasta“, bylos Nr. 3K-3-144/2009). Sprendžiant klausima, ar darbo drausmes pažeidimas, nepatenkantis i DK 235 straipsnio 2 dalies 1–10 punktuose išvardytus atvejus, yra priskirtinas prie šiurkšciu darbo tvarkos pažeidimu, butina aiškinti darbo drausmes pažeidimo objektyviuosius ir subjektyviuosius požymius – darbuotojo neteiseto elgesio pobudi, del šio pažeidimo atsiradusius nuostolius bei kitokius neigiamus padarinius, darbuotojo kalte ir jos formas, kitu asmenu veiksmu itaka šiam pažeidimui bei kitas svarbias aplinkybes (Lietuvos Aukšciausiojo Teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegijos 2006 m. sausio 25 d. nutartis, priimta civilineje byloje R. K. v. Zarasu rajono savivaldybes taryba, bylos Nr. 3K-3-59/2006; 2010 m. liepos 2 d. nutartis, priimta civilineje byloje T. B. v. UAB „Tokvila“, bylos Nr. 3K-3-305/2010).

23Byloje nustatyta, kad ieškovas atleistas iš darbo už savo elgesi darbdavio audito metu, konkreciai – už atsisakyma vykdyti serviso direktores nurodyma suremontuoti telefona, taip pat neteisinga atsakinejima i auditoriu klausimus. Pirmosios instancijos teismas padare išvada, kad ieškovas nepagristai atsisake vykdyti serviso direktores nurodymus, taciau sprende, kad toks darbo drausmes pažeidimas nepagristai buvo ivertintas griežciausia nuobauda. Tokia išvada teismas padare išsamiai išanalizaves tokio pažeidimo padarymo aplinkybes, t. y. pacios serviso direktores veiksmu itaka šiam pažeidimui, taip pat ieškovo ankstesni elgesi darbovieteje, t. y. kad jis nebuvo linkes pažeidineti darbo drausme. Sutikdama su šia teismo argumentacija, teiseju kolegija papildomai atkreipia demesi, kad nors atsakovas tvirtina, jog teismas neivertino audito reikšmes sekmingai imones veiklai, irodymu, patvirtinanciu, kad del ieškovo darbo drausmes pažeidimo atsakovui atsirado nuostoliu ar kitu neigiamu padariniu, jis nepateike, o kartu ir neirode, kad ieškovo padarytas darbo drausmes pažeidimas kvalifikuotinas kaip šiurkštus. Teiseju kolegija taip pat konstatuoja, kad kita nurodyta ieškovo atleidimo iš darbo priežastis – klaidingas atsakinejimas i auditoriu klausimus, galetu buti pagrindas konstatuoti šiurkštu darbo drausmes pažeidima tik tuo atveju, jei tai butu padaryta tycia (ko nagrinejamu atveju atsakovas neirodinejo), o ne del kitu priežasciu, pavyzdžiui, kvalifikacijos stokos. Kita vertus, priešingai nei teigia atsakovas, liudytojai E. B. ir V. B. nepaliudijo, kad ieškovas butu neatsakes ar neteisingai atsakes i kokius nors auditoriaus klausimus (1 t., b. l. 109-110), tuo tarpu atsakovo nurodytas Samsung Electronic Baltic LTD raštas (1 t., b. l. 31) yra pernelyg neinformatyvus, kad galetu patvirtinti kokias nors teisiškai reikšmingas aplinkybes, juo labiau šiurkštu darbo drausmes pažeidima. Taigi atsakovui neirodžius DK 235 straipsnio 2 dalies 11 punkte itvirtinto šiurkštaus darbo drausmes pažeidimo sudeties, pirmosios instancijos teismas pagristai ieškovo atleidima iš darbo pripažino neteisetu.

24Apeliaciniu skundu atsakovas taip pat gincija ieškovui priteistos kompensacijos už priverstines pravaikštos laika dydi; tvirtina, kad ji turetu buti priteista tik už ta laikotarpi, kai ieškovas buvo bedarbis, be to, nurodo, kad tokio dydžio kompensacijos priteisimas priverstu atsakova bankrutuoti. Teiseju kolegija šiuos atsakovo argumentus atmeta, nes, pagal kasacinio teismo praktika, vien aplinkybe, kad darbuotojas po atleidimo iš darbo isidarbino kitoje bendroveje, negali buti laikoma atskaitos tašku sprendžiant del priteistinos pagal DK 297 straipsni išmokos dydžio (Lietuvos Aukšciausiojo Teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegijos 2012 m. liepos 12 d. nutartis, priimta civilineje byloje K. L. v. UAB „Neo Group“, bylos Nr. 3K-3-371/2012), tuo tarpu atsakovo pateikti finansines atskaitomybes dokumentai nepatvirtina, kad teismo priteistos kompensacijos dydis jam butu nepakeliama finansine našta – iš atsakovo 2011 m. gruodžio 31 d. pelno (nuostoliu) ataskaitos matyti, kad 2011 metais atsakovas dirbo pelningai ir uždirbo 123 483 Lt pelno.

25DK 297 straipsnio 4 dalyje (2002 m. birželio 4 d. Nr. IX-926 istatymo redakcija) nustatyta, kad vidutinis darbo užmokestis už priverstines pravaikštos laika priteisiamas nuo atleidimo iš darbo iki teismo sprendimo isigaliojimo dienos. Taigi, priteisdamas ieškovui nurodyta kompensacija iki teismo sprendimo isigaliojimo dienos, pirmosios instancijos teismas materialiosios teises normu nepažeide. Pagal Darbo kodeksa, iki visiško teismo sprendimo ivykdymo dienos yra priteisiamas vidutinis darbo užmokestis už uždelsimo atsiskaityti laika (DK 141 str. 3 d.), taciau šis kartu su DK 297 straipsnio 4 dalyje nustatyta kompensacija negali buti priteisiamas (Lietuvos Aukšciausiojo Teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegijos 2012 m. birželio 8 d. nutartis, priimta civilineje byloje V. N. v. UAB „Einhell Balticum“, bylos Nr. 3K-3-265/2012). Del šiu motyvu teiseju kolegija taip pat atmeta ieškovo apeliacini skunda.

26Teiseju kolegija taip pat sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai išsprende bylinejimosi išlaidu atlyginimo klausima. Ieškovo patirtu bylinejimosi išlaidu dydi patvirtina byloje esantis 2011 m. gruodžio 14 d. pinigu priemimo kvitas (1 t., b. l. 130); konkreciu argumentu, kodel šios išlaidos neatitinka Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. isakymu Nr. 1R-85 patvirtintose Rekomendacijose del civilinese bylose priteistino užmokescio už advokato ar advokato padejejo teikiama teisine pagalba (paslaugas) nustatytu dydžiu atsakovas nenurode, o teiseju kolegija taip pat nenustate, kad jos butu aiškiai per dideles.

27Atsižvelgdama i tai, kas išdestyta, teiseju kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas prieme teiseta ir pagrista sprendima, kurio naikinti ar keisti apeliaciniuose skunduose nurodytais teiginiais ir argumentais nera pagrindo (CPK 326 str. 1 d. 1 p.). Teiseju kolegija taip pat nenustate absoliuciu skundžiamo pirmosios instancijos teismo sprendimo negaliojimo pagrindu, numatytu CPK 329 straipsnio 2 dalyje.

28Ieškovas pateike prašyma priteisti jam bylinejimosi išlaidas apeliacines instancijos teisme. Nurode, kad iš viso ju patyre 1 500 Lt (2012 m. birželio 8 d. saskaita už teisine pagalba Nr. 12-38, 2012 m. birželio 8 d. pinigu priemimo kvitas Nr. 654864). Teismas, ivertines klausimo sudetinguma, taip pat galimas darbo ir laiko sanaudas paruošiant ieškovo atsiliepima i atsakovo apeliacini skunda, priteisia ieškovui 100 Lt už atsiliepimo i apeliacini skunda parengima.

29Vilniaus apygardos teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

30Vilniaus miesto 1 apylinkes teismo 2012 m. kovo 12 d. sprendima palikti nepakeista.

31Priteisti ieškovui G. D. (a. k. ( - ) iš atsakovo UAB „Skaitmeninis priežiuros centras“ (i. k. 300510312) 100 Lt išlaidu už atsiliepimo i apeliacini skunda parengima.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegija, susidedanti... 2. Teiseju kolegija, išnagrinejusi byla,... 3. n u s t a t e :... 4. I. Ginco esme... 5. Ieškovas G. D. kreipesi i teisma, prašydamas panaikinti... 6. Atsakovas UAB ,,Skaitmeninis priežiuros centras“ su ieškiniu nesutiko.... 7. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esme... 8. Vilniaus miesto 1 apylinkes teismas 2012 m. kovo 12 d. sprendimu ieškovo... 9. Teismas nustate, kad darbo sutartis su ieškovu buvo nutraukta 2011 m. gegužes... 10. Ivertines visas byloje nustatytas aplinkybes teismas konstatavo, kad audito... 11. Teismas taip pat pažymejo, kad reikalavimas pasiaiškinti ieškovui pateiktas... 12. Teismas sprende, kad ieškovo atleidima iš darbo pripažinus neteisetu, jam... 13. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo i ji argumentai... 14. Ieškovas G. D. apeliaciniu skundu prašo pakeisti Vilniaus... 15. Atsakovas UAB „Skaitmeninis priežiuros centras“ apeliaciniu skundu prašo... 16. Atsiliepimu i atsakovo apeliacini skunda ieškovas G. D.... 17. IV. Apeliacines instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybes, teisiniai... 18. Apeliaciniai skundai atmetami.... 19. Bylos nagrinejimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir... 20. Apeliacines instancijos teismo teiseju kolegija, išnagrinejusi apeliaciniuose... 21. Apeliacine tvarka nagrinejamoje byloje gincas kilo del darbuotojo atleidimo iš... 22. Nagrinejamu atveju ieškovas buvo atleistas iš darbo remiantis DK 235... 23. Byloje nustatyta, kad ieškovas atleistas iš darbo už savo elgesi darbdavio... 24. Apeliaciniu skundu atsakovas taip pat gincija ieškovui priteistos... 25. DK 297 straipsnio 4 dalyje (2002 m. 26. Teiseju kolegija taip pat sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas... 27. Atsižvelgdama i tai, kas išdestyta, teiseju kolegija konstatuoja, kad... 28. Ieškovas pateike prašyma priteisti jam bylinejimosi išlaidas apeliacines... 29. Vilniaus apygardos teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegija,... 30. Vilniaus miesto 1 apylinkes teismo 2012 m. kovo 12 d. sprendima palikti... 31. Priteisti ieškovui G. D. (a. k. ( - )...