Byla eB2-1564-773/2016
Dėl atsakovės bankrutavusios E. V. įmonės „Ars technae“ pabaigos

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Mindaugas Šimonis, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs klausimą dėl atsakovės bankrutavusios E. V. įmonės „Ars technae“ pabaigos,

Nustatė

2Atsakovės bankrutavusios E. V. įmonės „Ars technae“ bankroto administratorius pateikė teismui prašymą priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos.

3Kreditoriams apie teismo posėdį pranešta paskelbiant apie teismo posėdžio datą, laiką, vietą ir teismo sudėtį specialiame interneto tinklalapyje (CPK 133 straipsnio 3 dalis, 235 straipsnio 6 dalis).

4Prašymas tenkinamas

5Kauno apygardos teismas 2016 m. balandžio 4 d. nutartimi iškėlė atsakovei E. V. įmonei „Ars technae“ bankroto bylą (t. 1., b. l. 43-45), 2016 m. gegužės 13 d. nutartimi taikė supaprastintą bankroto procesą (t. 1., b. l. 88-89), 2016 m. gegužės 31 d. nutartimi patvirtino kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą (t. 1., b. l. 155-156), kuris 2016 m. birželio 1 d., 2016 m. birželio 16 d., 2016 m. birželio 30 d. nutartimis buvo patikslintas (t. 1., b. l. 159, 193-194, t. 2., b. l. 15-16), 2016 m. birželio 10 d. nutartimi pripažino E. V. įmonę „Ars technae“ bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto (t. 1., b. l. 162-163).

6Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 32 straipsnio 4 dalis numato, kad po to, kai bankroto administratorius pateikia šio įstatymo 31 straipsnio 8 punkte nustatytus dokumentus (likusio turto grąžinimo, nurašymo arba perdavimo aktus) ir Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento pažymą, teismas, nagrinėjantis įmonės bankroto bylą, priima sprendimą dėl įmonės pabaigos.

7Teismas nustatė, kad bankroto proceso metu E. V. įmonės „Ars technae“ mokumas nebuvo atstatytas, taikos sutartis nesudaryta, baigus bankroto procedūrą liko nepatenkinti kreditorių finansiniai reikalavimai. Bylos duomenys patvirtina, kad įmonė jokio nekilnojamojo ar kilnojamojo turto neturi (t. 1., b. l. 20-22). Atsakovės bankrutavusios E. V. įmonės „Ars technae“ bankroto administratorius pateikė teismui prašymą dėl įmonės pabaigos ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento 2016 m. gegužės 3 d. pažymą Nr. (KM) – D2-889 dėl atsiskaitymo (t. 2., b. l. 7). Taip pat nurodė, kad bankroto proceso metu pajamų negauta, įmonės turto nerasta. Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis yra baigtos visos civilinės bylos atsakovės bankrutavusios E. V. įmonės „Ars technae“ atžvilgiu (CPK 179 straipsnio 3 dalis). Remiantis Centrinės hipotekos įstaigos duomenimis galiojančių areštų bankrutavusios E. V. įmonės „Ars technae“ atžvilgiu nėra. Įvertinus tai, kad galimybių tęsti įstatuose numatytą atsakovės bankrutavusios E. V. įmonės „Ars technae“ veiklą nėra, o bankroto administratorius įvykdė įstatyme numatytus veiksmus likviduojant įmonę, teismas sprendžia, kad yra pagrindas priimti sprendimą dėl atsakovės bankrutavusios E. V. įmonės „Ars technae“ veiklos pabaigos (ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalis).

8Dėl vykdomųjų dokumentų grąžinimo

9Teismas pažymi, kad individualios įmonės civilinė atsakomybė kreditoriams yra neribota (CK 2.50 straipsnio 4 dalis, Lietuvos Respublikos individualių įmonių įstatymo 2 straipsnio 1 dalis). Teismų praktikoje yra išaiškinta, kad jeigu užbaigus individualios įmonės bankroto procedūras lieka neįvykdytų individualios įmonės savininko įsiskolinimų, teismas, gavęs informaciją apie įmonės išregistravimą, vykdomuosius dokumentus pagal asmenines individualios įmonės dalyvių prievoles turi grąžinti individualios įmonės bankroto proceso metu juos teismui perdavusiems antstoliams, kurie vykdė priverstinį išieškojimą iš įmonės dalyvių (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. birželio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1945/2011). Individualiai įmonei veiklą pabaigus dėl bankroto ir ją išregistravus, pasibaigė bendraatsakovo (atsakovės savininko) E. V. prievolės tik individualios įmonės kreditoriams, tačiau prievolės, kurias įgijo asmeniškai E. V. išliko, todėl antstoliams yra pagrindas tęsti asmeninių skolų išieškojimą iš E. V. (CK 2.50 straipsnis). Atsižvelgiant į tai, antstoliams grąžintini vykdomieji dokumentai, išduoti E. V. atžvilgiu.

10Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 270 straipsniu,

Nutarė

11Pripažinti bankrutavusią E. V. įmonę „Ars technae“, juridinio asmens kodas ( - ), buveinės adresas ( - ), pasibaigusia likvidavus dėl bankroto.

12Įpareigoti bankroto administratorių ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo teismo sprendimo dėl įmonės pabaigos įsiteisėjimo dienos pateikti prašymą juridinių asmenų registrui išregistruoti likviduotą dėl bankroto įmonę (ĮBĮ 32 straipsnio 5 dalis).

13Įpareigoti bankroto administratorių sprendimo kopiją įteikti kreditoriams.

14Sprendimui įsiteisėjus grąžinti antstoliams vykdomuosius dokumentus, išduotus bendraatsakovo (atsakovės savininko) E. V. atžvilgiu.

15Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai