Byla e2-3980-820/2019
Dėl skolos priteisimo, tretysis šios bylos asmuo A. G

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Vaidas Pajeda, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo sodininkų bendrijos „Žalesa-2“ ieškinį atsakovui J. G. dėl skolos priteisimo, tretysis šios bylos asmuo A. G..

2Teismas

Nustatė

3kreditorius kreipėsi į teismą CPK XXIII skyriuje nustatyta tvarka į teismą su pareiškimu dėl 885,74 EUR skolos, procesinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų išieškojimo iš skolininko J. G.. Skolininkui pateikus prieštaravimus dėl kreditoriaus pareiškimo ir išduoto teismo įsakymo, ieškovas pateikė ieškinį, prašydamas priteisti jam iš atsakovo 579,74 EUR skolą, 5 % (penkių procentų) dydžio metines procesines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir patirtas bylinėjimosi išlaidas.

4Nurodė, kad atsakovas yra žemės sklypo, esančio SB „Žalesa-2“ savininkas bei bendrijos narys, todėl jam kyla pareiga ne tik mokėti nario mokestį, bet ir prisidėti išlaikant ar gerinant bendrą infrastruktūrą, tvarkant aplinką ir kt. Atsakovas nario įmokų bei kitų priklausančių mokėjimų nemoka nuo 2014 m., todėl buvo susidariusi skola 885,74 EUR. Išdavus teismo įsakymą atsakovas dalį skolos- 306 EUR apmokėjo, tokiais konkliudentiniais veiksmais pripažindamas skolos egzistavimą. Todėl ieškovas namo, jog akivaizdu, kad likusią 579,74 EUR skolos dalį sudaro visi privalomi mokėjimai pagal įstatymą. Tokios pozicijos laikosi ir kasacinis teismas. Kadangi atsakovas nesumokėjo ieškovui visų jo reikalautų sumų, dėl šių faktinių pagrindų ieškovas prašo patenkinti ieškinį.

5Atsakovas pateikė teismui atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodo, jog su ieškiniu nesutinka iš prašo jį atmesti. Nurodo, kad sklypo savininku jis tapo tik 2017 m. Iki to laiko jis nesinaudojo sklypu ir neprivalo nieko mokėti bendrijai, kadangi jos paslaugomis nesinaudojo. Be to, atsakovas teigia, kad jis niekada nebuvo ir nėra sodininkų bendrijos narys, niekada neprašė tokiu tapti. Yra tik rašęs pareiškimą dėl sklypo išpirkimo ir daugiau nieko.

6Ieškovas iki teismo posėdžio pateikė papildomus rašytinius paaiškinimus, kuriuose nurodė, jog atsakovas dar 2014 m. kreipėsi į teismą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo ir teigė, jog jam buvo priskirtas sodo sklypas Nr. ( - ), kuriuo jis naudojosi, yra bendrijos narys, todėl dabartiniai atsakovo teiginiai, kad jis niekada nebuvo ir nėra bendrijos narys yra nepagrįsti. Atsakovas sklypu naudojosi nuo pat suteikimo jam naudotis, dalyvaudavo visuotiniuose susirinkimuose, jokio raštiško prašymo išstoti iš bendrijos nėra pateikęs, todėl yra laikomas bendrijos nariu ir jam privaloma mokėti ne tik nario mokestį, bet ir visus kitus mokėjimus LR Sodininkų bendrijų įstatymo pagrindu. Visuotiniuose bendrijos narių susirinkimuose buvo nutarta rinkti lėšas kadastriniams matavimams atlikti, keliui remontuoti ir pan., taip pat rinkti vienodo dydžio įnašus iš bendrijos narių bei ne narių. Ieškovo paskaičiavimais už atliktus darbus atsakovas skolingas ieškovui 351 EUR, iš kurių apmokėjo 306 EUR, todėl skolos likutis 45 EUR. Tuo tarpu likusi atsakovo skola kartu su metiniu nario mokesčiu bei mokėjimais už infrastruktūros pagerinimo darbus sudaro 579,74 EUR, kurią ieškovas ir prašo priteisti jam iš atsakovo ieškiniu.

7Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. balandžio 16 d. nutartimi buvo atnaujintas bylos nagrinėjimas iš esmės ir į bylą trečiuoju asmeniu įtraukta A. G..

8Tretysis asmuo A. G. pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodo, kad nesutinka su ieškiniu ir prašo jį atmesti kaip nepagrįstą ir neteisėtą. Teigia, kad jau 2014 m. liepos 7 d. Vilniaus miesto apylinkės teismas sprendimu patvirtino juridinę reikmę turintį faktą, kad sklypas priklauso atsakovui. O sklypo savininkais atsakovas ir tretysis asmuo tapo tik 2017 m., nes ieškovas vilkino kadastrinių matavimų atlikimą, o jų neatlikus negalėjo atsakovas ir tretysis asmuo suformuoti sklypo ir įgyvendinti teisė juo laisvai disponuoti. Be to, tretysis asmuo ir atsakovas teigia, niekada nebuvę bendrijos nariais ir jokių mokėjimų mokėti neprivalo. Tuo labiau, kad ieškovo paskaičiavimai neatitinka realybės, nes paskaičiuoti jie yra už 0,0716 ha plotą, o realiai yra sklypo plotas 0,0704 ha. Todėl prašo ieškinį atmesti.

9Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 441 straipsnio nuostatomis, teismas nusprendė bylą nagrinėti rašytinio proceso tvarka.

10Ieškinys tenkintinas dalyje.

11Vadovaujantis CPK 441 straipsnio 3 dalies nuostatomis priimame sprendime nurodoma įžanginė ir rezoliucinė dalys, taip pat trumpai išdėstyti motyvai.

12Teismas įrodymus vertina pagal vidinį savo įsitikinimą (CPK 176 str. 1 d.). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje įrodymų vertinimas grindžiamas vadinamąja tikėtinumo taisykle, kurios esmė – laisvo įrodymų vertinimo principas: teismas suteikia didesnę įrodomąją galią tam įrodymui, kuris suponuoja vieno ar kito fakto buvimo ar nebuvimo tikimybę ir gali padaryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą, kai byloje esančių įrodymų visuma leidžia teigti, kad labiau tikėtina, jog atitinkamas faktas buvo, nei, kad jo nebuvo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. birželio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-257/2010, 2010 m. sausio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-13/2010, 2009 m. lapkričio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-464/2009).

13Teismo įsakymo priėmimo metu atsakovo skola buvo 885,74 EUR (1 t., p. 2). Atsakovas pripažino 306 EUR skolą (1 t., p. 35), ją apmokėjo, todėl ieškovas pareiškė reikalavimus dėl likusios 579,74 EUR skolos priteisimo.

14Iš byloje esančių įrodymų nustatyta, kad atsakovui ir trečiajam asmeniui bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise priklauso žemės sklypas, esantis ( - ) arba sodo žemės sklypas Nr. ( - ) (toliau – žemės sklypas). Iš VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo su istorija matyti, kad nurodytas žemės sklypas įgytas 2016 m. gruodžio 13 d. Valstybinės žemės sklypo pirkimo – pardavimo sutarties Nr. ( - ) pagrindu.

15Byloje kilęs ginčas ne dėl mokesčių dydžio, bet atsakovo prievolės mokėti ieškovo reikalaujamus mokesčius. Atsakovas atsikirtinėja dviem esminėmis aplinkybėmis, jog jis nebuvo bendrijos narys ir, kad neprivalo mokėti mokesčių, susidariusių iki 2017 metų, nes tik nuo šių metų jis yra įregistravęs savo nuosavybės teises.

16SB „Žalesa-2“ Įstatų (1 t., p. 20-33) 22.6 punktas nustato, jog bendrijos narys privalo mokėti už suteiktas paslaugas, mokėti Bendrijos nario mokestį, tikslinius įnašus bei kitas įmokas.

17Lietuvos Respublikos sodininkų bendrijų įstatymas (toliau – SBĮ) numato, kad bendrijos nariu gali būti mėgėjų sodo teritorijos, kurioje įsteigta bendrija, sodininkas. Jeigu mėgėjų sodo teritorijoje esantį žemės sklypą nuosavybės ar kitomis teisėmis valdo keli fiziniai asmenys (sodininkai), bendrijos nariu gali būti tik vienas iš jų (21 straipsnio 1 dalis). Pagal SBĮ 21 straipsnio 2 dalį bendrijos nario teises ir pareigas sodininkas įgyja nuo įstojimo į bendriją dienos, išskyrus atvejus, kai sodininkai nariais tampa nuo bendrijos įregistravimo, o į bendriją įstojama ir iš jos išstojama bendrijos įstatų nustatyta tvarka. Nagrinėjamu atveju ieškovas nurodo, kad atsakovas yra bendrijos nariu. Atsakovas teigia, kad jis nėra rašęs jokio prašymo priimti jį į bendrijos narius, nėra bendrijos narys, sklypu nesinaudoja, todėl jokių mokėjimų, paskaičiuotų iki 2017 m. jis neprivalo mokėti. Su tokiai atsakovo teiginiais nesutiktina. Iš Vilniaus rajono apylinkės teismo 2012 m. spalio 30 d. bei Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. liepos 7 d. sprendimų matyti, jog atsakovui J. G. buvo paskirtas 0,0716 ha ploto žemės sklypas Nr. ( - ) ir nustatytas juridinę reikšmę turintis faktas, kad jis buvo paskirtas iki 1995 m. gegužės 18 d. Iš Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. liepos 7 d. sprendimo matyti, jog atsakovas naudojosi ir valdė sklypą nuo 1989 metų ir buvo sodininkų bendrijos steigėjas (šias aplinkybes nurodė pats atsakovas ir jo prašymu teismo posėdyje apklausti liudytojai), todėl laikytina, jog atsakovas buvo sodininkų bendrijos narys nuo steigimo 1989 metais. Šios aplinkybės yra nustatytos įsiteisėjusiu teismo sprendimu ir turi prejudicinę galią, todėl papildomai įrodinėti jų nereikia (CPK 182 str. 1 d. 2 p.).

18Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. liepos 7 d. sprendime konstatuota, kad atsakovas nuo pat sklypo paskyrimo jam 1989 m. naudojosi juo, dalyvaudavo bendrijos susirinkimuose, todėl atsakovo teiginiai, kad jis nebuvo ir nėra bendrijos narys atmestini kaip nepagrįsti. Įsiteisėjusiu sprendimu nustatyta, kad jis laikė save bendrijos nariu, kol leido sveikata dalyvaudavo bendrijos susirinkimuose, sumokėjo pradinį 1 500 Lt įnašą. Todėl argumentai, kad ieškovas jokių paslaugų atsakovui neteikė, nes jis ne tik nesinaudojo sklypu, bet ir neturėjo sklypo, yra nepagrįsti ir atmestini.

19Nustačius aplinkybes, kad atsakovas yra bendrijos narys (nėra iš jos išstojęs), atmestini visi kiti atsakovo atsiliepime į ieškinį nurodyti argumentai dėl atsakovo nebuvimo sodininkų bendrijos nariu ir teismas dėl jų plačiau nepasisako.

20Atsakovų nurodoma aplinkybė, jog jam priklausantį sklypą tam tikrais periodais valdė kiti asmenys, gali būti pagrindu atsakovams reikšti reikalavimus kitiems asmenims, galimai pažeidusiems atsakovų teises ar teisėtus interesus, tačiau tai nepaneigia atsakovų prievolių ir neatleidžia jų nuo atsakomybės prieš ieškovą.

21Atsakovai teigia, jog nuosavybės teisės jiems atsirado nuo nuosavybės teisių įregistravimo nekilnojamojo turto registre momento, t. y. nuo 2017 metų, todėl tik nuo šio laikotarpio jis privalo mokėti mokesčius. Su šiais teiginiais nesutiktina, nes sodininkų bendrijai mokesčius privalo mokėti kiekvienas žemės sklypą valdantis bendrijos narys.

22Ieškovo pateikta medžiaga: visuotinių susirinkimų protokolai, bendrijos narių sąrašas bei sutartys dėl darbų ir paslaugų atlikimo patvirtina, kad atsakovas nevykdė savo įsipareigojimų ieškovui ir nuo 2014 m. nemokėjo nario mokesčio bei kitų mokesčių, reikalingų bendrosios dalinės nuosavybės objektų įrengimo, tvarkymo, pagerinimo ir eksploatavimo išlaidoms padengti. Pagal SBĮ 22 straipsnio 4 dalies 4 punkto nuostatas bendrijos narys privalo nustatyta tvarka atsiskaityti už jam teikiamas paslaugas, mokėti bendrijos nario mokestį. Analogiškos bendrijos nario teisės nustatytos ir SB „Žalesa-2“ įstatuose (žr. 22 punktas). Iš pateiktų ieškovo paskaičiavimų bei visuotinių narių susirinkimų protokolų matyti, jog 2014 m. nario mokestis buvo 20,74 EUR, 2015 m. – 28,64 EUR, 2016 m. – 35,80 EUR, 2017 m. – 57,28 EUR, 2018 m. – 57,28 EUR, tikslinis įnašas kelio remontui sudarė 175 EUR, už sklypų formavimą reikėjo mokėti 160 EUR, už infrastruktūros gerinio darbus 2017 m. mokėtina suma 175 EUR ir už infrastruktūros gerinio darbus 2018 m. mokėtina suma 176 EUR. Viso atsakovo skola 885,74 EUR. Atsakovui apmokėjo dalį skolos ir, ieškovo teigimu, atsakovas liko skolingas ieškovui 579,74 EUR. Sutiktina su trečiojo asmens teiginiais, kad nario mokestis atsakovui paskaičiuotas už didesnį sklypo plotą nei jis yra. Ieškovas skaičiavo mokestį nuo 0,0716 ha ploto, nors iš nekilnojamojo turto registro išrašo matyti, jog nuo 2017 metų ieškovų įregistruoto žemės klypo plotas 0,0704 ha. Metinis nario mokestis už 2017 m. ir 2018 m. atitinkamai mažintinas pagal atsakovui nuosavybės teise priklausančio sklypo plotą ir sudaro 2017 m. 56,32 EUR ir už 2018 m. – 56,32 EUR. Už ankstesnius metus mažinti metinio nario mokesčio nėra pagrindo, kadangi Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. liepos 7 d. sprendime nurodyta ir atsakovas pats teigė, kad jam buvo skirtas 0,0716 ha sklypas. Byloje nėra duomenų apie tai, kad atsakovas būtų visiškai atsiskaitęs su ieškovu, todėl nesumokėtas nario mokestis už laikotarpį nuo 2014 m. iki 2018 m. bei kiti tiksliniai mokesčiai už 2017 m. ir 2018 m. – viso 577,82 EUR priteistini ieškovui iš atsakovo (SBĮ 22 straipsnis, CK 6.38, 6.53, 6.63 straipsniai), likusioje dalyje ieškinys atmestinas.

23Taip pat ieškovui iš atsakovo priteistinos 5 proc. dydžio metinės procesinės palūkanos už priteistą sumą (577,82 EUR) nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 1 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

24Atmesti reikalavimai sudaro mažiau nei 1 procentą, todėl jie nekeičia bylinėjimosi išlaidų dydžio ir laikytina, jog ieškinys iš esmės yra patenkintas. Patenkinus ieškinį, ieškovui iš atsakovo priteistina 15 EUR žyminio mokesčio ir 665,50 EUR išlaidų už suteiktas teisines paslaugas. Ieškovo patirtos bylinėjimosi išlaidos neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. 1R-77 patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalių rekomenduojamų dydžių, todėl ieškovo patirtos bylinėjimosi išlaidos – viso 680,50 EUR priteistinos ieškovui iš atsakovo.

25Valstybės patirtos bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimo, sudaro 7,03 EUR, ir priteistinos valstybei iš atsakovo (CPK 96 straipsnis).

26Vadovaudamasis CPK 92, 279, 284, 441 straipsniais teismas,

Nutarė

27tenkinti ieškinį dalyje.

28Priteisti iš atsakovo J. G. (a. k. ( - ) ieškovui SB „Žalesa-2“ (į. k. 191769130) 577,82 EUR (penkis šimtus septyniasdešimt septynis eurus ir 82 euro centus) skolą, 5 procentų dydžio metines procesines palūkanas nuo priteistos sumos – 577,82 EUR (penkių šimtų septyniasdešimt septynių eurų ir 82 euro centų) už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo (2018 m. lapkričio 19 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 680,50 EUR (šešis šimtus aštuoniasdešimt eurų ir 50 euro centų) išlaidų už suteiktas teisines paslaugas.

29Atmesti ieškinį likusioje dalyje.

30Priteisti valstybei iš atsakovo J. G. (a. k. ( - ) 7,03 EUR (septynis eurus ir 3 euro centus) bylinėjimosi išlaidų. Ši suma turi būti įmokėta į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos sąskaitą: LT78 7290 0000 0013 0151 AB „Citadele“ banke, LT74 4010 0510 0132 4763 Luminor Bank AB, LT05 7044 0600 0788 7175 AB SEB banke, LT32 7180 0000 0014 1038 AB Šiaulių banke, LT74 7400 0000 0872 3870 Danske Bank A/S Lietuvos filiale, LT12 2140 0300 0268 0220 Luminor Bank AB, LT24 7300 0101 1239 4300 „Swedbank“, AB, LT42 7230 0000 0012 0025 UAB Medicinos banke, įmokos kodas 5660. Sumokėjus bylinėjimosi išlaidas valstybės naudai, kvito originalą būtina pateikti teismui.

31Sprendimas per 30 (trisdešimt) dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Vaidas Pajeda, teismo posėdyje... 2. Teismas... 3. kreditorius kreipėsi į teismą CPK XXIII skyriuje nustatyta tvarka į teismą... 4. Nurodė, kad atsakovas yra žemės sklypo, esančio SB „Žalesa-2“... 5. Atsakovas pateikė teismui atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodo, jog su... 6. Ieškovas iki teismo posėdžio pateikė papildomus rašytinius paaiškinimus,... 7. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. balandžio 16 d. nutartimi buvo... 8. Tretysis asmuo A. G. pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodo, kad... 9. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK)... 10. Ieškinys tenkintinas dalyje.... 11. Vadovaujantis CPK 441 straipsnio 3 dalies nuostatomis priimame sprendime... 12. Teismas įrodymus vertina pagal vidinį savo įsitikinimą (CPK 176 str. 1 d.).... 13. Teismo įsakymo priėmimo metu atsakovo skola buvo 885,74 EUR (1 t., p. 2).... 14. Iš byloje esančių įrodymų nustatyta, kad atsakovui ir trečiajam asmeniui... 15. Byloje kilęs ginčas ne dėl mokesčių dydžio, bet atsakovo prievolės... 16. SB „Žalesa-2“ Įstatų (1 t., p. 20-33) 22.6 punktas nustato, jog... 17. Lietuvos Respublikos sodininkų bendrijų įstatymas (toliau – SBĮ) numato,... 18. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. liepos 7 d. sprendime konstatuota,... 19. Nustačius aplinkybes, kad atsakovas yra bendrijos narys (nėra iš jos... 20. Atsakovų nurodoma aplinkybė, jog jam priklausantį sklypą tam tikrais... 21. Atsakovai teigia, jog nuosavybės teisės jiems atsirado nuo nuosavybės... 22. Ieškovo pateikta medžiaga: visuotinių susirinkimų protokolai, bendrijos... 23. Taip pat ieškovui iš atsakovo priteistinos 5 proc. dydžio metinės... 24. Atmesti reikalavimai sudaro mažiau nei 1 procentą, todėl jie nekeičia... 25. Valstybės patirtos bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių... 26. Vadovaudamasis CPK 92, 279, 284, 441 straipsniais teismas,... 27. tenkinti ieškinį dalyje.... 28. Priteisti iš atsakovo J. G. (a. k. ( - ) ieškovui SB „Žalesa-2“ (į. k.... 29. Atmesti ieškinį likusioje dalyje.... 30. Priteisti valstybei iš atsakovo J. G. (a. k. ( - ) 7,03 EUR (septynis eurus ir... 31. Sprendimas per 30 (trisdešimt) dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti...