Byla B2-2195-173/2016
Dėl BUAB „First autologistic company“ 2016-06-01 kreditorių komiteto nutarimo septintu darbotvarkės klausimu pripažinimo negaliojančiu

1Kauno apygardos teismo teisėjas Leonas Jachimavičius, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal pareiškėjo AS „Reverta“ skundą dėl BUAB „First autologistic company“ 2016-06-01 kreditorių komiteto nutarimo septintu darbotvarkės klausimu pripažinimo negaliojančiu,

Nustatė

2AS „Reverta“ pateikė teismui skundą, kuriuo prašo pripažinti negaliojančiu 2016-06-01 BUAB „First autologistic company“ kreditorių komiteto nutarimą septintu darbotvarkės klausimu dėl kreipimosi į teismą dėl įmonės pabaigos. Nurodo, kad AS „Reverta“ yra BUAB “First autologistic company“ kreditorius, kurio kreditorinis reikalavimas sudaro 631 908,06 Eur sumą. 2016-06-01 vykusio BUAB „First autologistic company“ kreditorių komiteto posėdžio metu, septintu darbotvarkės klausimu balsų dauguma nutarta įmonės veiklą pripažinti pasibaigusia ir įpareigoti bankroto administratorių, atlikus visus Įmonių bankroto įstatyme nustatytus veiksmus, kreiptis į Kauno apygardos teismą su prašymu priimti sprendimą dėl BUAB „Firts autologistic company“ veiklos pabaigos. AS „Reverta“ balsavo prieš šį administratoriaus pasiūlymą. AS „Reverta“ finansinis reikalavimas, patvirtintas BUAB „First autologistic company“ bankroto byloje ir kylantis iš UAB „First autologistic company“ pasirašytos kreditavimo sutarties, buvo užtikrintas įmonės akcininkui T. N. priklausančio nekilnojamojo turto (trijų žemės sklypų) hipoteka. Įkeistas turtas nebuvo realizuojamas bankroto byloje, nes įkeistas turtas nuosavybės teise priklauso ne skolininkui UAB „First autologistic company“, o įkaito davėjui T. N.. Kredito grąžinimo terminas suėjo 2009-02-26. Tačiau UAB „First autolgistic company“ nevykdant finansinių įsipareigojimų buvo kreiptasi dėl priverstinio skolos išieškojimo. 2009-06-02 nutartimi buvo nutarta išieškoti iš UAB „First autologistic company“ negrąžintą kreditą, palūkanas, delspinigius, nukreipiant skolos išieškojimą į įkeistą ir T. N. priklausantį turtą. Vykdomasi dokumentas pateiktas vykdyti, buvo atliekami vykdymo veiksmai. 2012-11-20 paskelbtos pirmosios įkeisto turto varžytinės. 2013-04-03 surašytas žemės sklypo 0,900 ha, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini) turto pardavimo iš varžytinių aktas, lėšos gautos iš šio žemės sklypo pardavimo buvo pervestos kreditoriui. Žemės sklypo, 1,0400 ha, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), ir žemės sklypo, 4,4384 ha, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), realizavimas sustabdytas iki bus baigta šių žemės sklypų paėmimo visuomenės reikmėms tenkinti procedūra. Baigus šias procedūras už paimtus žemės sklypus gautos sumos 2015-01-14 pervestos įkaito turėtojui, o naujai suformuoti sklypai unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), 0,9722 ha ir Nr. (duomenys neskelbtini), 4,2832 ha ploto, liko įkeisti kreditoriui AS „Reverta“. Tačiau vykdant išieškojimus iš šių žemės sklypų, paaiškėjo aplinkybės, kad žemės sklype unikalus Nr. (duomenys neskelbtini) T. N. vardu 2014-11-21 įregistruotas priklausinys-automobilių stovėjimo aikštelė, kuriai papildomai hipoteka įregistruota nebuvo. Paaiškėjus šioms aplinkybėms kreditorius kreipėsi į teismą, dėl skolos išieškojimo iš įkeisto daikto priklausinio ir prašė nustatyti, kad priklausinys yra įkeistas kreditoriui ir leisti už priteistą skolą iš varžytinių parduoti ir žemės sklypo priklausinį. Tačiau byla sustabdyta kol bus išnagrinėta kita byla dėl daikto pripažinimo ne žemės sklypo priklausiniu ir jo teisinės registracijos pakeitimo. Ginčas neišnagrinėtas, dėl ko negali būti baigtas įkeisto turto realizavimas. Priėmus sprendimą dėl UAB „First autologistic company“ pabaigos įmonė būtų išregistruota iš juridinių asmenų registro ir jos prievolės bus laikomos pasibaigusiomis. Tokiu būdu pasibaigs ir už pagrindinio skolininko prievoles įkeisto nekilnojamojo daikto hipoteka. T.y. AS „Reverta“ būtų padaryta 89 716,40 Eur (įkeistų žemės sklypų rinkos vertė) žala. Nurodo, kad įkeisto turo pardavimo procesas vilkinamas T. N. pastangomis, jam teikiant įvairiausius skundus, nepagrįstus ieškinius.

3Atsiliepimu į skundą BUB „First autologistic company“, atstovaujama bankroto administratoriaus UAB „Valnetas“, prašo AS „Reverta“ skundą atmesti (b.l. 94-100). Nurodo, kad skunde nepagrįstai teigiama, jog pasibaigus pagrindinėms skolininko prievolėms, pasibaigs ir už pagrindinio skolininko prievoles įkeisto nekilnojamojo turto hipoteka. Aiškinant hipotekos kaip prievolės įvykdymo užtikrinimo prigimtį konstatuota, kad nors įkeitimo teisė yra daiktinė teisė, bet pagal savo paskirtį ji tarnauja pagrindinės prievolės užtikrinimui, todėl įkeitimo teisė (hipoteka) ir kitos papildomos (šalutinės) teisės, atsirandančios iš pagrindinės prievolės, gali pasibaigti, pasibaigus pagrindinei prievolei CK šeštosios knygos IX skyriuje išvardintais prievolių pabaigos pagrindais. AS „Reverta“ nurodytas aukščiausiojo teismo nutarties aiškinimas pateikiamas remiantis atskiromis teismo nutarties dalimis, neatsižvelgiant į faktinių bylos aplinkybių visumą. Pareiškėjas dar prieš bankroto bylą pareiškė reikalavimą į svetimo daikto hipoteka įkeistą daiktą (ir dalį reikalavimo atgavus), todėl turi būti taikoma CK 6.128 str. 3 d. įtvirtinta išimtis, numatanti, jog tais atvejais, kai prievolę už likviduotą asmenį turi įvykdyti kiti, juridinio asmens išregistravimas iš Juridinių asmenų registro, nereiškia hipotekos sutarties pabaigos. Įmonės pabaiga neužkerta kelio įmonės kreditoriams pretenduoti į turtą, kylantį iš reikalavimo teisių, buvusių iki įmonės išregistravimo, ar į naujai atsiradusį bankrutavusios įmonės turtą. Po įmonės pabaigos atsiradus turto, kreditoriai turi teisę kreiptis į bankroto bylą nagrinėjusį teismą su prašymu dėl šio turto paskirstymo. Nepagrįstas pareiškėjo argumentas dėl žalos dydžio. Žemės sklypų vertė yra 5,5 karto mažesnė nei nurodyta skunde. Tai, kad pareiškėjas nurodė ginčo turto vertę 89 716,40 Eur, nereiškia kad tokia suma bus gauta pardavus turtą varžytinėse. Antstolis nėra ribojamas suinteresuotų asmenų pateikiamu turto vertės nustatymu. Nepateikti įrodymai, pagrindžiantys realų 87 919,40 Eur gavimą. Remiantis ĮBĮ nuostatomis bankroto procesas turėtų būti baigtas per dvejus metus. Pagal ĮBĮ 33 str. 7 d., jei per 24 mėnesius nuo nutarties pripažinti įmonė bankrutavusia įsiteisėjimo dienos lieka neparduoto ir kreditoriams neperduoto bankrutavusios įmonės turto ir kreditorių nepatenkintų reikalavimų, šis turtas turi būti nurašytas. Be to, bankroto administratorius dar turi atlikti veiksmus, privalomus pagal ĮBĮ ir būtinus kreipiantis į teismą dėl UAB „First autologistic company“ veiklos pabaigos. Atsakovo veiklos užbaigimas yra susijęs su likusio nuosavybės teise priklausančio turto realizavimu. Pareiškėjas iki sušaukiant kreditorių komiteto posėdį, neprieštaravo dėl planuojamų priimti sprendimų. Vien tik formalus bankroto procedūrų tęsimas, neužtikrintų nei kreditorių, nei skolininkų interesų apsaugos, pažeistų bankroto proceso tikslus kuo operatyviau užbaigti bankroto procedūras.

4Skundas atmestinas.

5ĮBĮ 21 straipsnyje numatytos kreditorių teisės, tarp jų teisė dalyvauti kreditorių susirinkimuose ir ginti savo reikalavimus. Kreditorių susirinkimas (komitetas) priima sprendimus, susijusius su bankrutuojančios įmonės veikla. Teismų praktikoje nustatyta, kad teismas kreditorių susirinkimo nutarimus panaikina, jeigu nustato esminius procedūrinius pažeidimus, galėjusius lemti neteisėtų nutarimų priėmimą, arba nustato, kad priimti nutarimai prieštarauja imperatyviosioms ĮBĮ, kitų įstatymų normoms, CK 1.5 straipsnyje įtvirtintiems principams ir dėl to pažeidžia bankrutuojančios įmonės, jos kreditorių grupės teisėtus interesus.

6Teismui pateikti duomenys, jog 2016-06-01 vyko BUAB “First autologistic company“ kreditorių komiteto posėdis, kurio metu septintu darbotvarkės klausimu nutarta įmonės veiklą pripažinti pasibaigusia, įpareigoti bankroto administratoriaus įgaliotą asmenį, atlikus visus Įmonių bankroto įstatyme nustatytus veiksmus, kreiptis į Kauno apygardos teismą su prašymu priimti sprendimą dėl BUAB „First autologistic company“ veiklos pabaigos. Pareiškėjas skundu prašo panaikinti šį BUAB „First autologistic company“ kreditorių komiteto nutarimą. Prašymas grindžiamas aplinkybe, kad jis pažeidžia pareiškėjo interesus, nes yra vykdomas priverstinis skolos išieškojimas AS „Reverta“ naudai iš įmonės akcininkui T. N. priklausančio nekilnojamojo turto, nes AS „Reverta“ finansinis reikalavimas, kylantis iš UAB „First autologistic company“ kreditavimo sutarties, buvo užtikrintas įmonės akcininkui T. N. priklausančio nekilnojamojo turto hipoteka. Išregistravus BUAB „First autologistic company“ iš juridinių asmenų registro ir pasibaigus pagrindinio skolininko prievolėms, pasibaigs ir už pagrindinio skolininko prievoles įkeisto nekilnojamojo turto hipoteka. T.y. nagrinėjamu atveju sprendžiamas klausimas ar pagrįstas kreditorių komiteto nutarimas įpareigoti bankroto administratoriaus įgaliotą asmenį, atlikus visus Įmonių bankroto įstatyme nustatytus veiksmus, kreiptis į Kauno apygardos teismą su prašymu priimti sprendimą dėl BUAB „First autologistic company“ veiklos pabaigos, kai nėra užbaigtos svetimo turto, užtikrinančio bankrutavusios įmonės prievolių vykdymą, realizavimo procedūros.

7Nustatyta, kad Kauno apygardos teismo 2009-11-04 nutartimi UAB „First autologistic company“ iškelta bankroto byla. 2010-07-22 nutartimi įmonė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto. Teismui pateikti įrodymai, o ir byloje nekilo ginčo, jog BUAB „First autologistic company“ įsipareigojimų AS „Reverta“ įvykdymui buvo įkeistas T. N. priklausantis nekilnojamasis turtas (žemės sklypai) (b.l. 17-19). 2009-06-02 priimta nutartis priverstinai parduoti iš varžytinių įkeistus nekilnojamuosius turtus. Dalis įkeisto turto nėra realizuotas.

8Bankroto byla užbaigiama teismo sprendimu dėl įmonės pabaigos. Įsiteisėjus šiam sprendimui, atsiranda pagrindas išregistruoti juridinį asmenį iš Juridinių asmenų registro ir juridinis asmuo, kaip teisės subjektas, pasibaigia (CK2.95 str. 3 d.). Įmonės likvidavimo procedūros gali būti užbaigiamos tik tuomet, kai nebelieka įmonės turto, iš kurio gali būti vykdomas kreditorių reikalavimų patenkinimas. Tuo pačiu pasibaigia ir likviduoto juridinio asmens prievolės kreditoriams, kurių reikalavimai nebuvo patenkinti bankroto proceso metu, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, kai prievolę turi įvykdyti kiti asmenys (CK6.128 str. 3 d.). Pažymėtina, kad tuo atveju, kai likviduojamos įmonės prievolių įvykdymas yra užtikrintas svetimo turto hipoteka (CK 4.181 straipsnis), šio turto pardavimo procedūros vykdomos pagal bendrąsias CPK taisykles, o ne įmonės bankroto byloje. Nagrinėjamu atveju išieškojimas AS „Reverta“ naudai yra vykdomas ne iš BUAB „:First autologistic company“ turto, todėl nepagrįstas skundo argumentas, jog priimtas kreditorių komiteto nutarimas pažeidžia pareiškėjo interesus.

9Be to, nustatyta, kad teismas, gavęs iš bankrutavusios įmonės bankroto administratoriaus dokumentus, būtinus sprendžiant klausimą dėl įmonės pabaigos (nurodytus ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalyje), gali priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos tik tuo atveju, kai nelieka abejonių, jog atlikti visi įstatyme numatyti būtinieji bankroto proceso darbai, tinkamai pabaigtos bankroto procedūros ir išnaudotos visos galimybės kuo daugiau patenkinti bankrutavusios įmonės kreditorių finansinius reikalavimus (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. vasario 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-454-381/2016). Kaip matyti iš 2016-06-01 BUAB „First autologistic company“ kreditorių komiteto posėdžio protokolo, dar yra ir įmonės nerealizuoto turto. T.y. įmonių bankroto procedūros nėra baigtos, prašymas dėl įmonės pabaigos teismui nepateiktas.

10Kaip teisingai nurodyta atsiliepime į skundą, teismų praktikoje pripažįstama, jog tuo atveju, jeigu po įmonės pabaigos atsiranda turto, iš kurio galėtų būti tenkinami likę nepatenkinti likviduotos ir išregistruotos įmonės kreditorių reikalavimai, šie kreditoriai turi teisę kreiptis į įmonės bankroto bylą nagrinėjusį teismą su prašymu dėl šio turto paskirstymo, laikantis įmonės bankroto byloje nustatyto kreditorių reikalavimų tenkinimo eiliškumo ir jų proporcingumo.

11Įvertinęs nurodytas aplinkybes teismas konstatuoja, jog AS „Reverta“ skundas dėl 2016-06-01 BUAB „First autologistic company“ kreditorių komiteto nutarimo septintu darbotvarkės pripažinimo negaliojančiu negali būti tenkintinas.

12Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290 straipsniu, Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 21 straipsnio 2 dalimi,

Nutarė

13atmesti AS „Reverta“ skundą dėl 2016-06-01 BUAB „First autologistic company“ kreditorių komiteto nutarimo septintu darbotvarkės pripažinimo negaliojančiu.

14Nutartis per septynias dienas nuo jos patvirtintos kopijos gavimo dienos gali būti atskiruoju skundu skundžiama Lietuvos Respublikos apeliaciniam teismui, skundą paduodant Kauno apygardos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai