Byla e2-1221-820/2017
Dėl skolos, delspinigių priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Vaidas Pajeda, sekretoriaujant Daliai Remeškevičienei, vertėjaujant Svetlanai Ninakovai, Giedriui Račkauskui, dalyvaujant ieškovo 727 – osios daugiabučio namo savininkų bendrijos atstovams: pirmininkui S. O. ir advokato padėjėjui Edgarui Burduliui, atsakovo atstovams: UAB „Voluntaris“ atstovui A. S. ir advokatui Džigintui Žebeliui, atsakovei L. K. ir jos atstovui advokatui Džigintui Žebeliui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo 727 – osios daugiabučio namo savininkų bendrijos (toliau tekste – Bendrija) ieškinį atsakovams uždarajai akcinei bendrovei „Voluntaris“ ir L. K. dėl skolos, delspinigių priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3

 1. Ieškinio dalykas ir ieškinio pagrindo santrauka
 1. Ieškovas kreipėsi į teismą ir pareiškė šiuos reikalavimus (ieškinio dalykas):
  1. Priteisti iš atsakovės L. K. 93 EUR skolos.
  2. Priteisti iš atsakovo UAB „Voluntaris“ 968,39 EUR skolos ir 13,16 EUR delspinigių.
  3. Priteisti procesines palūkanas.
  4. Priteisti bylinėjimosi išlaidas.
 2. Ieškovas nurodė, jog UAB „Voluntaris“ yra patalpų, esančių ( - ), Vilniuje savininkas, kuris jas įgijo iš atsakovės L. K. 2013 m. rugpjūčio 30 d. Ieškovas įgyvendina namo, esančio ( - ), Vilniuje, bendrasavininkų iš bendrosios dalinės nuosavybės objektų kylančias teises ir pareigas, jų valdymą, naudojimą ir priežiūrą.
 3. L. K. skola yra už laikotarpį nuo 2013 m. liepos 01 d. iki 2013 m. rugpjūčio 31 d. – 93 EUR.
 4. Atsakovas UAB „Voluntaris“ už laikotarpį nuo 2013 m. rugsėjo 01 d. iki 2016 m. balandžio 30 d. įsiskolino 968,39 EUR. Skolą sudaro 510,33 EUR įsiskolinimas susidaręs atlikus perskaičiavimą pagal metodiką, 458,06 įsiskolinimas pagal sąskaitas.
 5. Savo reikalavimus ieškovas grindžia nekilnojamojo daikto bendrasavininkų pareiga išlaikyti bendrosios dalinės nuosavybės objektus (CK 4.76 str.).
 6. Ieškovas prašo priteisti delspinigius, kuriuos kildina iš 2015 m. rugpjūčio 03 d. bendrasavininkų susirinkimo sprendimo Nr. 5, pagal kurį skaičiuojami 0,03 procentų dydžio delspinigiai už kiekvieną pavėluotą dieną nuo neapmokėtos sumos.
 1. Atsakovų atsikirtimų santrauka
 1. Atsakovas UAB „Voluntaris“ pateikė atsiliepimą, kuriame su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, jog UAB „Voluntaris“ ir L. K. pirkimo pardavimo sutartimi buvo sutarę, jog L. K. neatlygintinai naudosis parduodamu butu, apmokėdama komunalines paslaugas, iki 2013 m. spalio 31 d., kuri faktiškai ji ir gyveno. Už šį laikotarpį atsakovė L. K. sumokėjo ieškovui 406,38 EUR (1 403,17 LTL), todėl ieškovas neturi teisės papildomai reikalauti tos pačios sumos.
 2. Ieškovo reikalavimas dėl 458,06 EUR priteisimo yra nepagrįstas, nes ieškovas reikalauja sumų, susijusių su teisminiais procesais. Atsakovas nėra bendrijos narys, procesai vyksta tarp bendrijos narių, teisminiai procesai jau buvo prasidėję iki atsakovui tampant ginčo buto savininku, jis nėra davęs sutikimo pamokėti šias išlaidas, todėl neprivalo apmokėti šių išlaidų.
 3. Atsakovė L. K. atsiliepimo teismo nustatytu terminu nepateikė. Teismo posėdyje nurodė, jog yra pilnai atsiskaičiusi su bendrija ir bendrija yra išdavusi pažymą, jog ji yra neskolinga.
Teismas konstatuoja :
 1. Byloje nustatytos teisei taikyti reikšmingos faktinės aplinkybės, jų teisinis vertinimas ir teismo išvados
 1. Teismas įrodymus vertina pagal vidinį savo įsitikinimą (CPK 176 str. 1 d.). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje įrodymų vertinimas grindžiamas vadinamąja tikėtinumo taisykle, kurios esmė – laisvo įrodymų vertinimo principas: teismas suteikia didesnę įrodomąją galią tam įrodymui, kuris suponuoja vieno ar kito fakto buvimo ar nebuvimo tikimybę ir gali padaryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą, kai byloje esančių įrodymų visuma leidžia teigti, kad labiau tikėtina, jog atitinkamas faktas buvo, nei, kad jo nebuvo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. birželio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-257/2010, 2010 m. sausio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-13/2010, 2009 m. lapkričio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-464/2009 ir kt.).
 2. Teismas nustatė žemiau nurodytas aplinkybes.
 3. Iš sąskaitų ir suvestinės matyti, jog ieškovas atsakovui UAB „Voluntaris“ už laikotarpį nuo 2014 m. rugsėjo 01 d. iki 2016 m. gegužės 31 d. yra pateikęs sąskaitų dėl atsiskaitymo už paslaugas už 458,06 EUR (1 t., p. 6-24, 25, 45-46). Iš pateiktos suvestinės (1 t., p. 26) matyti, jog ieškovas paskaičiavo atsakovui UAB „Voluntaris“ pagal Metodiką 1762,06 LTL arba 510,33 EUR, atsakovei L. K. 312,12 LTL arba 93 EUR (2 t., p. 129-130).
 4. Iš VĮ Registrų centras išrašo (1 t., p. 28-30) matyti, kad butas, esantis ( - ), Vilniuje, iki 2013 m. rugpjūčio 30 d. priklausė L. K., o nuo minėtos datos – priklausė UAB „Voluntaris“. L. K. nuosavybės teise perleido pagal 2013 m. rugpjūčio 30 d. Pirkimo – pardavimo sutartį (1 t., p. 31- 40). Šios sutarties 6.10 - 6.11 punktais šalys sutarė, jog atsakovė L. K. naudosis butu iki 2013 m. spalio 31 d. ir apmokės su buto išlaikymu susijusias išlaidas.
 5. Ieškovo bendrijos narių (bendrasavininkų) 2015 m. rugpjūčio 03 d. ir 2015 m. rugpjūčio 16 d. balsavimo protokolu (1 t., p. 62-63) buvo nutarta, jog mokesčiai turi būti mokami iki einamojo mėnesio 28 d. ir už kiekvieną pavėluotą dieną skaičiuojami 0,03 procentų delspinigiai.
 6. Ieškovo 2014 m. rugsėjo 29 d. susirinkimo 8 klausimu buvo nuspręsta pasirašyti sutartį su juridines paslaugas teikiančia įmone ir mokėti ne daugiau, kaip 200 LTL be PVM už 1 darbo valandą (2 t., p. 79).
 7. Ieškovo 2014 m. lapkričio 20 d. susirinkime (1 t., p. 77-79) buvo nutarta patvirtinti mokėjimų už komunalines paslaugas perskaičiavimo metodiką (2 t., p. 11 – 51, toliau tekste - Metodika). Šiame susirinkime 4 klausimu buvo nuspręsta, jog bendrija turi teisę kreiptis dėl skolos išieškojimo iš bendrijos nario per teismą, jei skola viršija 500 LTL.
 8. Ieškovo 2014 m. gruodžio 12 d. susirinkime (1 t., p. 80-83) nuspręsta iki 2014 m. pabaigos pilnai padengti pagal anksčiau patvirtintą metodiką susidariusius įsiskolinimus.
 9. Atsakovė L. K. 2013 m. lapkričio 01 d. Pinigų priėmimo kvitu Nr. 3618297 (2 t., p. 5) sumokėjo ieškovui 1 403,17 LTL arba 406,39 EUR. Iš šio kvito matyti, jog sumokėta už komunalines paslaugas.
 10. Atsakovas UAB „Voluntaris“ 2014 m. lapkričio 21 d. pateikė pareiškimą dėl bendrijos narystės nutraukimo, kuriame patvirtino savo įsipareigojimus dėl komunalinių paslaugų teikimo nuo įsigijimo momento, t. y. nuo 2013 m. rugpjūčio 30 d. (2 t., p. 6).
 11. Vilniaus apygardos teismas 2016 m. rugsėjo 05 d. nutartimi (c. b. Nr. 2A-1867-345/2016) paliko galioti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. vasario 23 d. sprendimą (c. b. Nr. 2-1345-854/2016), kuriuo buvo atmestas skundas dėl Metodikos pripažinimo negaliojančia. Taigi įsiteisėjusiais teismo sprendimais yra nustatyta, jog Metodika yra galiojanti, todėl privaloma visiems bendrasavininkams.
 12. Pagal Metodiką buvo atlikti perskaičiavimai (2 t., p. 52) iš kurių matyti, jog atsakovų 20 buto skola 2 2136,63 LTL arba 641,11 EUR. Patikslinus duomenis, 20 butui paskaičiuota skola – 2 083,18 LTL arba 603,33 EUR (2 t., p. 54). Taigi už Metodikos skaičiavimo laikotarpį, t. y. nuo 2009 m. sausio 01 d. iki 2014 m. spalio 30 d., Bendrijai 20 buto skola buvo 603,33 EUR (510,33+93).
 13. Nuo 2013 m. rugpjūčio 30 d. keitėsi 20 buto savininkas, nes atsakovė L. K. perleido butą atsakovui UAB „Voluntaris“. Pagal Metodiką, buto savininko pasikeitimo atveju Bendrijos narys turi pateikti įrodymus, jog visą įsiskolinimą ar jo dalį turi padengti buvęs savininkas. Atsakovas UAB „Voluntaris“ atsikirtinėja tuo, jog pagal buto pirkimo – pardavimo sutartį, atsakovė L. K. gyveno bute iki 2013 m. spalio 31 d. ir ta pačia buto perleidimo sutartimi buvo įsipareigojusi mokėti visus komunalinius mokesčius Bendrijai. Sutarčių teisės autonomijos principas reiškia, jog sutartis teises ir pareigas sukuria tik jos šalims, todėl atsakovų tarpusavio susitarimas, jog atsakovė mokės Bendrijai mokesčius laikotarpiu nuo buto perleidimo iki išsikėlimo (nuo 2013 m. rugpjūčio 30 d. iki 2013 m. spalio 31 d.) jokių teisių ir pareigų Bendrijai nesukūrė ir sukurti negalėjo. Bendrija galėjo ir privalėjo komunalinius mokesčius pateikti atsakovui UAB „Voluntaris“ laikotarpiu nuo 2013 m. rugpjūčio 30 d. iki 2013 m. spalio 31 d. Atsakovė L. K. 2013 m. lapkričio 01 d. Pinigų priėmimo kvitu Nr. 3618297 (2 t., p. 5) sumokėjo ieškovui 1 403,17 LTL arba 406,39 EUR už komunalines paslaugas. Šiuos pinigus ieškovas užskaitė, kaip atsakovės L. K. mokėjimus už jai suteiktas komunalines paslaugas, jos gyvenimo laikotarpiu pagal Metodiką, t. y. pagal Metodiką atsakovės buvusią 1 724,29 LTL sumažino sumokėtais 1 403,17 LTL ir liko skola - 321,12 LTL arba 93 EUR, kuri ir reikalaujama šioje byloje (2 t., p. 44, 129-130). Taigi atsakovo teiginiai, jog minėtas atsakovės L. K. atliktas mokėjimas yra atliktas už atsakovą UAB „Voluntaris“ laikotarpiu nuo 2013 m. rugpjūčio 30 d. iki 2013 m. spalio 31 d. ir kad ieškovas du kartus reikalauja tų pačių mokesčių yra atmestinas. Aplinkybė, jog atsakovai tarpusavio sutartyje buvo sutarę, jog po pardavimo iki išsikraustymo L. K. buvo įsipareigojusi mokėti komunalinius mokesčius už atsakovą UAB „Voluntaris“ gali būti pagrindu atsakovui UAB „Voluntaris“ reikšti reikalavimus atsakovei L. K., tačiau tai nėra pagrindas pripažinti, jog UAB „Voluntaris“ tinkamai įvykdė prievolę ieškovui.
 14. Pagal minėtą Metodiką paskaičiuota (2 t., p. 129), kad atsakovė L. K. yra nesumokėjusi ieškovui 312,12 LTL arba 93 EUR, o atsakovas UAB „Voluntaris“ yra nesumokėjęs 1726,06 LTL arba 510,33 EUR (2 t., p. 130). Kaip minėta, teismas šiame sprendime nustatė, jog ieškovas turėjo teisę atlikti perskaičiavimas pagal Metodiką, todėl jo reikalavimas priteisti įsiskolinimus iš atsakovų yra teisėtas, pagrįstas ir tenkintinas (CK 4.82 str. 2 d., 4.85 str., 4.86 str.). Faktą, jog pagal Metodiką paskaičiuoti reikalavimai yra teisėti patvirtina ir teismų praktika, pvz.: Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. vasario 23 d. sprendimu (c. b. Nr. 2-1345-854/2016) atmetė reikalavimą pripažinti negaliojančia Metodiką. Šis sprendimas įsiteisėjęs Vilniaus apygardos teismui 2016 m. rugsėjo 05 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-1867-345/2016, palikus sprendimą nepakeistą. Taigi Metodika laikytina galiojančia ir bendrasavininkus įpareigojanti. Taip pat Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016 m. kovo 03 d. sprendimu, priimtu civilinėje byloje Nr. e2-953-872/2016, priteisė įsiskolinimą ieškovui iš kito Bendrijos gyventojo Metodikos pagrindu ir Vilniaus apygardos teismas 2017 m. sausio 05 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. e2A-1095-275/2016, paliko teismo sprendimą nepakeistą. Taigi pagal Metodiką paskaičiuoti įsiskolinimai gali būti priteisiami.
 15. Atsakovai atsikirtinėjo, jog prieš pasirašant ginčo buto pirkimo – pardavimo sutartį, ieškovas buvo išdavęs pažymą, jog nėra jokių įsiskolinimų už perleidžiamą ginčo butą. Ši aplinkybė neturi teisinės reikšmės, nes po šios pažymos išrašymo buvo nustatytas trūkumas Bendrijos kasoje, nustatyta, jog trūkumas susidarė iki minėtos pažymos išrašymo ir buvo patvirtinta Metodika, kurios pagrindu buvo atliktas mokėjimų perskaičiavimas. Akivaizdu, jog atliekant perskaičiavimą, galėjo būti ir buvo nustatyta, jog pažymoje nurodyti duomenys, jog skolos už ginčo butą nėra, yra neteisingi, todėl šie atsakovų teiginiai atmestini.
 16. Atsakovo UAB „Voluntaris“ teiginiai, jog pagal specialisto pateiktas išvadas matyti, jog ieškovo pateiktos sąskaitos neatitinka įstatymo reikalavimų, yra nepagrįsti. Aplinkybė, ar ieškovo pateiktos sąskaitos atitinka įstatymo reikalavimus ir gali būti įtraukta į buhalterinę apskaitą, galėtų nurodyti Valstybinė mokesčių inspekcija, kuriai suteikti tokie įgaliojimai pagal teisės aktus. Specialisto išvada vertintina, kaip nuomonė. Šiuo atveju, byloje nėra įrodymų, jog pateiktos sąskaitos neatitinka teisės aktų reikalavimų, todėl atsakovo teiginiai atmestini, kaip neįrodyti (CPK 178 str.).
 17. Ieškovas reikalavo priteisti iš atsakovo UAB „Voluntaris“ 458,06 EUR skolos. Atsakovas prašė reikalavimą atmesti, remdamasis tuo, jog šios išlaidos susiję su teisminiais ginčais, kurie pradėti iki atsakovui UAB „Voluntaris“ tampant bendrasavininku bei vyksta tarp Bendrijos ir jos narių, o pagal Bendrijos įstatų 11.1 punktą yra draudžiama Bendrijai naudoti lėšas sprendžiant ginčus tarp Bendrijos ir jos narių. Be to, atsakovas nėra davęs sutikimo šioms išlaidoms.
 18. Bendrijos įstatų 11.1 punktas nustato, jog Bendrijai yra draudžiama Bendrijos lėšas naudoti sprendžiant teisminius ginčus tarp Bendrijos valdymo organo ir Bendrijos narių dėl Bendrijos valdymo klausimų (1 t., p. 48). Pagal Bendrijos įstatus yra draudžiama naudoti Bendrijos lėšas apibrėžtoje srityje, tarp apibrėžtų subjektų: ginčas tarp Bendrijos valdymo organo ir Bendrijos narių ir sprendžiant ginčus dėl Bendrijos valdymo klausimų. Visiems kitiems ginčams ši Bendrijos įstatų nuostata netaikoma.
 19. Bendrijos 2014 m. rugsėjo 29 d. susirinkimas 8 klausimu Bendrijos interesų atstovavimui, teisminių reikalų vedimui įgaliojo pirmininką sudaryti sutartį su juridines paslaugas teikiančiu asmeniu ir mokėti jiems po 200 LTL be PVM už 1 darbo valandą (1 t., p. 66-67). Be to, Bendrijos 2014 m. lapkričio 20 d. susirinkimas 4 darbotvarkės klausimu nutarė, jog Bendrijos pirmininkas turi teisę paduoti Bendrijos narius už skolas ir kad išlaidos šiems veiksmams neribojamos (1 t., p. 78). Abu sprendimai priimti bendraturčių dauguma. Abu sprendimai priimti atsakovui UAB „Voluntaris“ būnant bendrasavininku. Atsakovas UAB „Voluntaris“ teigia, jog nėra davęs sutikimo šioms išlaidoms CK 4.83 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka. Šie teiginiai nepagrįsti. Pagal CK 4.83 straipsnio 4 dalį yra reikalingas arba bendrasavininko sutikimas arba susirinkimo daugumos sprendimas, šiuo atveju buvo susirinkimo daugumos sprendimas. Taigi yra bendrasavininkų susirinkimo sprendimas dėl juridines paslaugas teikiančio asmens samdymo ir atlygio jam mokėjimo, todėl ieškovas turėjo teisę rinkti lėšas atsiskaityti už teisines paslaugas, įskaitant, bet neapsiribojant, atstovavimą teisme.
 20. Akivaizdu, jog teisminės išlaidos, išieškojimo išlaidos mokamos į priekį ir, laimėjus procesą, yra tikimybė jas susigrąžinti iš pralaimėjusios šalies. Todėl Bendrija, kurios pajamos yra tik bendrasavininkų mokėjimai, turi teisę pirma surinkti mokesčius teisinių paslaugų teikimui, po to gali jas grąžinti, jei lėšas pavyksta išsiieškoti iš skolininkų. Iš ieškovo pateiktos lentelės (2 t., p. 128) matyti, kad ieškovas tiek ima išlaidas teisinėms paslaugoms, tiek jas grąžina. Iš LITEKO sistemos matyti, kad dauguma bylų yra dėl skolų išieškojimo arba Bendrija ginasi nuo jai reiškiamų reikalavimų, todėl nepatenka į Bendrijos įstatų 11.1 punkto reguliavimo sritį. Atsižvelgiant į minėtas aplinkybes ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 458,06 EUR skolą yra teisėtas ir pagrįstas, todėl tenkintinas (CK 4.82 str. 2 d., 4.85 str., 4.86 str.).
 21. Atsakovas UAB „Voluntaris“ laiku nesumokėjo skolų ieškovui, todėl iš jo priteistini 13,16 EUR delspinigiai, t. y. 0,03 procentai už kiekvieną dieną, už laikotarpį nuo 2016 m. sausio 01 d. iki 2016 m. gegužės 31 d. (CK 6.71 str.).
 22. Pagal CK 6.37 straipsnio 1 dalį skolininkas privalo mokėti procesines palūkanas nuo bylos iškėlimo iki teismo sprendimo įvykdymo, todėl iš atsakovų priteistinos procesinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str.).
 23. Kiti šalių nurodyti argumentai bei aplinkybės neturi esminės reikšmės bylos išsprendimui, todėl dėl jų teismas plačiau nepasisako. Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencijoje ne kartą pažymėta, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Europos Žmogaus Teisių Teismo 1994-04-19 sprendimas, priimtas byloje van de Hurk v. Netherlands, bylos Nr. 16034/90).

4Dėl bylinėjimosi išlaidų

 1. Ieškovas patyrė išlaidas advokato pagalbai apmokėti: 726 EUR (2 t., p. 104-108), kurios priteistinos iš atsakovų patenkintų reikalavimo dydžius atitinkančiomis dalimis: iš atsakovo UAB „Voluntaris“ – 660,66 EUR, iš atsakovės L. K. 65,34 EUR išlaidų advokato pagalbai apmokėti.
 2. Teismas patyrė 6,68 EUR išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, šios išlaidos padalinamos proporcingai reikalavimų dalims: iš atsakovės L. K. – 0,60 EUR, iš atsakovo UAB „Voluntaris“ 6,08 EUR (CPK 96 straipsnis). Iš atsakovų priteistinas 24,18 EUR žyminis mokestis valstybei, nuo kurio ieškovas yra atleistas: iš atsakovės L. K. – 2,18 EUR, iš atsakovo UAB „Voluntaris“ – 22 EUR (CPK 80 str. 1 d. 1 p., CPK 96 str. 1 d.). Kadangi iš atsakovės L. K. priteistinos išlaidos valstybės naudai neviršija teisės aktų nustatytos minimalios sumos, todėl iš jos šios išlaidos nepriteistinos (CPK 96 straipsnis).
 3. Šalims išaiškintina, kad pagal CPK 140 straipsnio 4 dalį per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos šalys turi teisę sudaryti taikos sutartį dėl ginčo esmės ir pateikti ją teismui tvirtinti po sprendimo pirmosios instancijos teisme priėmimo, bet nepasibaigus jo apskundimo apeliacine tvarka terminui. Tokiu atveju pirmosios instancijos teismas, nutartimi patvirtinęs taikos sutartį, panaikina priimtą sprendimą ir bylą nutraukia. Kol sprendžiamas taikos sutarties tvirtinimo klausimas, apeliacinio skundo padavimo termino eiga sustabdoma. Įsiteisėjus teismo sprendimui, šalys turi teisę sudaryti taikos sutartį vykdymo procese CPK 595 straipsnio tvarka.
Teismas, vadovaudamasis CPK 93, 96, 98, 259-274 straipsniais,

Nutarė

5patenkinti ieškinį. Priteisti ieškovui 727 – ąjai daugiabučio namo savininkų bendrijai (į. k. 125335655) iš atsakovės L. K. (a. k. ( - ) 93 EUR (devyniasdešimt tris euro) skolos, 5 (penkių) procentų dydžio metines procesines palūkanas nuo priteistos sumos – 93 EUR (devyniasdešimt trijų euro) už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo (2016 m. liepos 05 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 65,34 EUR (šešiasdešimt penkis euro ir 34 euro centus) bylinėjimosi išlaidų. Priteisti ieškovui 727 – ąjai daugiabučio namo savininkų bendrijai (į. k. 125335655) iš atsakovo UAB „Voluntaris“ (į. k. 126392278) 968,39 EUR (devynis šimtus šešiasdešimt aštuonis euro ir 39 euro centų) skolos, 13,16 EUR (trylika euro ir 16 euro centų) delspinigių, 6 (penkių) procentų dydžio metines procesines palūkanas nuo priteistos sumos – 981,55 EUR (devynių šimtų aštuoniasdešimt vieno euro ir 55 euro centų) už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo (2016 m. liepos 05 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 660,66 EUR (šešis šimtus šešiasdešimt euro ir 66 euro centus) bylinėjimosi išlaidų. Priteisti iš atsakovo UAB „Voluntaris“ (į. k. 126392278) 28,08 EUR (dvidešimt aštuoni euro ir 08 euro centus) bylinėjimosi išlaidų valstybės naudai. Ši suma turi būti įmokėta į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos sąskaitą: LT78 7290 0000 0013 0151 AB „Citadele“ banke, LT74 4010 0510 0132 4763 AB DNB banke, LT05 7044 0600 0788 7175 AB SEB banke, LT32 7180 0000 0014 1038 AB Šiaulių banke, LT74 7400 0000 0872 3870 Danske Bank A/S Lietuvos filiale, LT12 2140 0300 0268 0220 Nordea Bank AB Lietuvos skyriuje, LT24 7300 0101 1239 4300 „Swedbank“, AB, LT42 7230 0000 0012 0025 UAB Medicinos banke, įmokos kodas 5660. Sumokėjus bylinėjimosi išlaidas valstybės naudai, kvito originalą būtina nedelsiant pateikti teismui Sprendimas per 30 (trisdešimt) dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai