Byla A-146-862-09

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimės Baltrūnaitės (pranešėja), Ričardo Piličiausko (kolegijos pirmininkas) ir Romano Klišausko, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo suinteresuoto asmens J. M. prašymą dėl teismo išlaidų atlyginimo, nagrinėjant administracinę bylą Nr. A146-862/2009 pagal pareiškėjo Utenos rajono apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro, ginančio viešąjį interesą, ir trečiojo suinteresuoto asmens S. J. apeliacinius skundus dėl Panevėžio apygardos administracinio teismo 2008 m. rugsėjo 12 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo Utenos rajono apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro, ginančio viešąjį interesą, prašymą Utenos apskrities viršininko administracijai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims J. M., A. M., uždarajai akcinei bendrovei „Panevėžio hidroprojektas“ dėl sprendimo dalies panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Utenos rajono apylinkės prokuratūros vyriausiasis prokuroras, gindamas viešąjį interesą, kreipėsi su prašymu bei patikslintu prašymu (I t., b. l. 2-4, 164-167) į Panevėžio apygardos administracinį teismą ir prašė:

51) panaikinti Utenos apskrities viršininko 2001 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr.56582-40-11523 „Dėl nuosavybės teisės atkūrimo kaimo vietovėje M. M.“ priedą – 0,8000 ha žemės sklypo (kadastrinis Nr. 8247/0002:267 Pačkėnų k.v.), esančio Joneliškio kaime, Utenos seniūnijoje, Utenos rajone, planą (toliau – ir 0,8000 ha sklypo planas);

62) įpareigoti Utenos apskrities viršininko administraciją patvirtinti UAB „Panevėžio hidroprojektas “ projekto autoriaus V. Č. 2008 m. sausio 24 d. parengtą 0,80 ha ploto žemės sklypo (kadastrinis Nr. 8247/0002:267 Pačkėnų k. v.) planą;

73) įpareigoti Utenos apskrities viršininko administraciją patvirtinti Utenos rajono, Utenos seniūnijos, Pačkėnų kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto planinės dalies pakeitimą, naujai pažymint žemės sklypo Nr.30-1 (kadastrinis Nr.8247/0002:267 Pačkėnų k. v.), ribas pagal projekto autoriaus V. Č. parengtą planą.

8Panevėžio apygardos administracinis teismas 2008 m. rugsėjo 12 d. sprendimu pareiškėjo prašymą dėl Utenos apskrities viršininko 2001 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr.56582-40-11523 priedo – 0,8000 ha žemės sklypo plano panaikinimo atmetė kaip nepagrįstą ir nutraukė administracinę bylą dalyje dėl pareiškėjo prašymų įpareigoti Utenos apskrities viršininko administraciją patvirtinti UAB „Panevėžio hidroprojektas“ projekto autoriaus V. Č. 2008 m. sausio 24 d. parengtą 0,80 ha ploto žemės sklypo (kadastrinis Nr. 8247/0002:267 Pačkėnų k. v.) planą bei patvirtinti Utenos rajono Utenos seniūnijos Pačkėnų kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto planinės dalies pakeitimą, naujai pažymint žemės sklypo Nr.30-1 (kadastrinis Nr. 8247/0002:267 Pačkėnų k. v.), ribas pagal projekto autoriaus V. Č. pateiktą planą, pareiškėjui atsisakius reikalavimų šioje dalyje ir teismui atsisakymą priėmus (Administracinių bylų teisenos įstatymo 101 straipsnio 1 dalies 3 punktas).

9Pareiškėjas Utenos rajono apylinkės prokuratūros vyriausiasis prokuroras, ginantis viešąjį interesą pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašė panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimo dalį dėl jo prašymo atmetimo kaip nepagrįsto ir šioje dalyje priimti naują sprendimą – jo prašymą patenkinti.

10Trečiasis suinteresuotas asmuo S. J. teismui pateiktu apeliaciniu skundu prašė panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimo dalį dėl pareiškėjo Utenos rajono apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro prašymo atmetimo kaip nepagrįsto ir priimti naują sprendimą – pareiškėjo prašymą patenkinti.

11Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2009 m. rugpjūčio 24 d. nutartimi pareiškėjo ir trečiojo suinteresuoto asmens S. J. apeliacinius skundus atmetė. Panevėžio apygardos administracinio teismo 2008 m. rugsėjo 12 d. sprendimą paliko nepakeistą.

12II.

13Trečiasis suinteresuotas asmuo J. M. 2009 m. rugpjūčio 25 d. pateikė prašymą dėl teismo išlaidų atlyginimo (II tomas, b. l. 57), kuriuo prašo priteisti iš Utenos rajono apylinkės prokuratūros jo naudai 2 380 Lt už atsiliepimo į apeliacinius skundus surašymą ir atstovavimą Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme.

14Utenos rajono apylinkės prokuratūra atsiliepimu į trečiojo suinteresuoto asmens prašymą dėl išlaidų atlyginimo prašo trečiojo suinteresuoto asmens J. M. prašymą dėl teismo išlaidų atmesti kaip nepagrįstą. Remiasi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. balandžio 24 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-242/2006 ir nurodo, kad prašymas pareikštas ginant viešąjį interesą (ABTĮ 56 straipsnis), todėl trečiajam suinteresuotam asmeniui jo patirtos bylinėjimosi išlaidos gali būti atlyginamos iš valstybės biudžeto (CPK 96 straipsnio 4 dalis).

15Teisėjų kolegija

konstatuoja:

16III.

17ABTĮ 45 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog prašymai, nepaduoti teismui iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos, turi būti paduoti teismui ne vėliau kaip per 14 dienų nuo sprendimo įsiteisėjimo.

18Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. rugpjūčio 24 d. nutartis įsiteisėjo tą pačią dieną (ABTĮ 96 straipsnio 3 dalis, 145 straipsnis). Kaip matyti iš bylos medžiagos (II t., b. l. 57), trečiojo suinteresuoto asmens J. M. prašymas dėl atstovavimo išlaidų atlyginimo buvo pateiktas iki ABTĮ nustatyto termino pabaigos (prašymas paduotas 2009 m. rugpjūčio 25 d.).

19ABTĮ 44 straipsnio 1 dalis nustato, jog proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą, o to paties straipsnio 5 dalyje numatyta, jog tuo atveju, kai išnagrinėjus bylą yra patenkinamos ar apginamos trečiųjų suinteresuotų asmenų teisės, šie asmenys turi šio straipsnio 2 dalyje nurodytas teises į išlaidų atlyginimą, t. y. turi teisę reikalauti atlyginti: sumokėtą žyminį mokestį; kitas išlaidas dėl skundo (prašymo) surašymo ir padavimo; išlaidas, susijusias su bylos nagrinėjimu; transporto išlaidas; gyvenamosios patalpos nuomojimo teismo buvimo vietoje už laiką, kol vyko procesas, ir dienpinigių – 10 procentų patvirtinto taikomojo minimalaus gyvenimo lygio už kiekvieną proceso dieną – išlaidas. ABTĮ 44 straipsnio 6 dalyje įtvirtinta, jog proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę reikalauti atlyginti jai ir atstovavimo išlaidas, kurių atlyginimo klausimas sprendžiamas CPK ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

20Nagrinėjamu atveju pareiškėjas Utenos rajono apylinkės prokuratūros vyriausiasis prokuroras, gindamas viešąjį interesą, kreipėsi į teismą prašydamas panaikinti administracinį aktą, kuriuo išspręstas klausimas dėl nuosavybės teisių atkūrimo M. M. – asmeniui kurio vardui nuosavybės teises pretenduoja atkurti trečiasis suinteresuotas asmuo J. M., tačiau pirmosios instancijos teismas pareiškėjo prašymo dalį dėl administracinio akto panaikinimo atmetė kaip nepagrįstą, o bylos dalį dėl įpareigojimų atlikti veiksmus nutraukė. Apeliacinės instancijos teismas pirmosios instancijos teismo sprendimą paliko nepakeistą. Atsižvelgiant į tai, kad nagrinėtoje byloje pareiškėjo iškelti reikalavimai buvo tiesiogiai susiję su trečiojo suinteresuoto asmens J. M. teisėmis ir kad pareiškėjo prašymo patenkinimo atveju trečiojo suinteresuoto asmens teisės būtų pasikeitusios arba pasibaigusios, darytina išvada, jog J. M., pagal ABTĮ 44 straipsnio nuostatas, turi teisę reikalauti, kad jam būtų atlygintos atstovavimo išlaidos, patirtos bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme.

21Trečiasis suinteresuotas asmuo J. M. prašo priteisti iš Utenos rajono apylinkės prokuratūros jo naudai 2 380 Lt už atsiliepimų į apeliacinius skundus surašymą ir atstovavimą Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme.

22Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad ABTĮ 45 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog dėl išlaidų atlyginimo suinteresuota šalis teismui pateikia prašymą raštu su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu. Byloje nustatyta, kad trečiasis suinteresuotas asmuo kartu su prašymu pateikė teisinių paslaugų sutartį sudaryta su advokatu Laimontu Gasiūnu (II t., b. l. 58), PVM-sąskaitą faktūrą advokato Laimonto Gasiūno išrašytą J. M. už suteiktas paslaugas – atsiliepimo į apeliacinį skundą surašymą ir atstovavimą administracinėje byloje Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme (II t., b. l. 59) ir pinigų priėmimo kvitą, patvirtinantį 2 380 Lt perdavimą advokatui Laimontui Gasiūnui (II t., b. l. 60).

23Trečiasis suinteresuotas asmuo prašyme nurodo, jog jam priteistina išlaidų suma už atstovavimą (atsiliepimo į apeliacinius skundus surašymą ir atstovavimą teismo posėdžiuose) Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme sudaro 2 380 Lt. Kaip matyti iš bylos medžiagos, trečiojo suinteresuoto asmens atstovas advokatas Laimontas Gasiūnas 2008 m. spalio 28 d. parengė atsiliepimą į Utenos apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojo ir S. J. apeliacinius skundus (II t., b. l. 20-24) bei 2009 m. rugpjūčio 13 d. dalyvavo apeliacinės instancijos teismo posėdyje, kuris truko 40 min. (2008 rugpjūčio 13 d. teismo posėdžio protokolas, II t., b. l. 38-39).

24Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (toliau – ir Rekomendacijos) 7 punkte nustatyta, jog priteistini užmokesčio už advokato teikiamas teisines paslaugas maksimalūs dydžiai apskaičiuojami taikant jose nustatytus koeficientus, kurių pagrindu imama Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta minimali mėnesinė alga (toliau – ir MMA). Nagrinėjamu atveju apskaičiuojant priteistiną užmokestį už adv. Laimonto Gasiūno trečiajam suinteresuotam asmeniui suteiktas paslaugas, turi būti vadovaujamasi Vyriausybės 2007 m. gruodžio 17 d. nutarimu Nr. 1368 „Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo“ ir pagrindu imamas 800 Lt dydžio MMA (paslaugos buvo suteiktos po 2008 m. sausio 1 d.).

25Rekomendacijų 2 punkte nustatyta, jog, nustatant priteistino užmokesčio už teikiamas paslaugas dydį, rekomenduojama atsižvelgti į šių rekomendacijų 8 punkte nurodytus maksimalius dydžius ir 2.1-2.8 papunkčiuose išvardintus kriterijus. Teisėjų kolegijos vertinimu, nagrinėjamu atveju, atsižvelgus į Rekomendacijų 2.1-2.4, 2.7 punktus, turėtų būti taikomas 1 koeficientas, kadangi byla teisės aiškinimo ir taikymo aspektu yra pakankamai sudėtinga. Taigi, pagal Rekomendacijų 8.11 punktą, už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą nagrinėjamu atveju galėtų būti priteistina 1200 Lt (1,5x800x1). Už trečiojo suinteresuoto asmens atstovavimą (adv. L. Gasiūnas) apeliacinės instancijos teismo posėdyje pagal Rekomendacijų 8.18 ir 9 punktus galėtų būti priteistina – 120 Lt (0,15x800x1x1). Iš viso trečiojo suinteresuoto asmens naudai galėtų būti priteistina 1 320 Lt suma.

26Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. balandžio 24 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-242/2006, konstatuota: „CPK 83 straipsnio 1 dalies 5 punkte numatyta, kad prokuroras <...> atleidžiamas nuo žyminio mokesčio sumokėjimo. Dėl to darytina išvada, kad prokuroras, gindamas viešąjį interesą, yra atleistas ir nuo kitų bylinėjimosi išlaidų. Teismui atmetus prokuroro reikalavimą, atsakovo turėtos bylinėjimosi išlaidos turėtų būti apmokamos iš valstybės biudžeto lėšų (CPK 96 straipsnio 4 dalis)”. Atsižvelgiant į CPK 4 straipsnį, Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 23 straipsnio 2 dalį ir Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 28 d. nutarimą, taip pat Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką (2008 m. gruodžio 12 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS502-617/2008) minėtoje Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartyje suformuota taisyklė yra aktuali ir nagrinėjamu atveju, todėl J. M. jo bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme patirtos atstovavimo išlaidos turi būti priteisiamos ne iš Utenos rajono apylinkės prokuratūros, o iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

27Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 45 straipsniu teisėjų kolegija

Nutarė

28Trečiojo suinteresuoto asmens J. M. prašymą dėl teismo išlaidų patenkinti iš dalies ir priteisti J. M. iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto 1 320 (vieną tūkstantį tris šimtus dvidešimt litų) atstovavimo išlaidų.

29Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Utenos rajono apylinkės prokuratūros vyriausiasis prokuroras, gindamas... 5. 1) panaikinti Utenos apskrities viršininko 2001 m. rugsėjo 25 d. sprendimo... 6. 2) įpareigoti Utenos apskrities viršininko administraciją patvirtinti UAB... 7. 3) įpareigoti Utenos apskrities viršininko administraciją patvirtinti Utenos... 8. Panevėžio apygardos administracinis teismas 2008 m. rugsėjo 12 d. sprendimu... 9. Pareiškėjas Utenos rajono apylinkės prokuratūros vyriausiasis prokuroras,... 10. Trečiasis suinteresuotas asmuo S. J. teismui pateiktu apeliaciniu skundu... 11. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2009 m. rugpjūčio 24 d.... 12. II.... 13. Trečiasis suinteresuotas asmuo J. M. 2009 m. rugpjūčio 25 d. pateikė... 14. Utenos rajono apylinkės prokuratūra atsiliepimu į trečiojo suinteresuoto... 15. Teisėjų kolegija... 16. III.... 17. ABTĮ 45 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog prašymai, nepaduoti teismui iki... 18. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. rugpjūčio 24 d. nutartis... 19. ABTĮ 44 straipsnio 1 dalis nustato, jog proceso šalis, kurios naudai priimtas... 20. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas Utenos rajono apylinkės prokuratūros... 21. Trečiasis suinteresuotas asmuo J. M. prašo priteisti iš Utenos rajono... 22. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad ABTĮ 45 straipsnio 1 dalyje... 23. Trečiasis suinteresuotas asmuo prašyme nurodo, jog jam priteistina išlaidų... 24. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr.... 25. Rekomendacijų 2 punkte nustatyta, jog, nustatant priteistino užmokesčio už... 26. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. balandžio 24 d. nutartyje civilinėje... 27. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 45 straipsniu teisėjų... 28. Trečiojo suinteresuoto asmens J. M. prašymą dėl teismo išlaidų patenkinti... 29. Nutartis neskundžiama....