Byla 2-467-91/2014
Dėl visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo pripažinimo negaliojančiu ir kt. reikalavimų

12014-05-19, Marijampolė.

2Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėjas Vytautas Švetkauskas, sekretoriaujant Jolitai Šilinskienei, dalyvaujant ieškovui K. K., jo atstovui advokatui Audriui Banzaičiui, atsakovams UAB „TeleSATpressa“ atstovei advokato padėjėjai R. S., tretiesiems asmenims su savarankiškais reikalavimais atsakovo pusėje V. K. ir Ž. K..

3Viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo K. K. ieškinį atsakovui UAB „TeleSATpressa“ ir tretiesiems asmenims V. K. ir Ž. K. dėl visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo pripažinimo negaliojančiu ir kt. reikalavimų,

Nustatė

4Ieškovas K. K. ir jo atstovas prašo teismą pripažinti neteisėtu 2013 m. gruodžio 17 d. Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo protokolą Nr. 1 negaliojančiu. Ir teismo posėdyje paaiškino, kad 2013 m. gruodžio 20 d. atvykę į UAB “TeleSATPressa” suinteresuoti asmenys V. K. ir Ž. K. pareikalavo perduoti visus įmonės dokumentus, materialines vertybes ir visus įmonės reikalus V. K.. Kaip teisinį to pagrindą nurodė 2013 m. gruodžio 17 d. neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo protokolą Nr. 1, kuriuo ieškovas K. K. nušalinamas nuo UAB “TeleSATPressa” vadovo pareigų ir juo skiriama V. K.. Dalyvaujant antstolei Svajonei .Žukaitienei, tretieji asmenys paaiškino, kad taip jie įgyvendina 2013 m. spalio 23 d. Lietuvos Apeliacinio Teismo nutartį civilinėje byloje Nr.2A-863/2013, kuria atsižvelgiant į visas aukščiau išdėstytas aplinkybes, teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas pagrįstai, atsižvelgdamas į UAB „TeleSATpressa“ vadovo pareigų, numatytų CK 2.87 straipsnyje, pažeidimus, pagrįstai padarė išvadą apie K. K. kaip UAB „TeleSATpressa“ vadovo veiklos netinkamumą. Kita vertus, tretieji asmenys teisūs nurodydami, jog įstatymas leidžia taikyti tik vieną iš CK 2.131 straipsnio 1 dalyje nurodytų priemonių, kurias parinkdamas teismas privalo atsižvelgti į jos efektyvumą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2010 m. birželio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-299/2010). Teisėjų kolegija sprendė, kad atsižvelgiant į K. K., kaip UAB „TeleSATpressa“ akcininko, galimą trukdymą pašalinti UAB „TeleSATpressa“ veiklos organizavimo trūkumus, nagrinėjamu atveju vienintelė efektyvi priemonė yra UAB „TeleSATpressa“ akcininko K. K. balsavimo 4000 vnt paprastosiomis akcijomis teisės laikinas perdavimas akcininkei šiuo atvėju trečiajam asmeniui V. K., o klausimas dėl dabartinio UAB „TeleSATpressa“ vadovo atšaukimo ir naujo rinkimo (juo labiau, kad teismo sprendimu joks laikinas UAB „TeleSATpressa“ vadovas nepaskirtas) paliktinas spręsti UAB „TeleSATpressa“ visuotiniam akcininkų susirinkimui (ABĮ 20 str. 1 d. 3, 4 p.). Tai ir įvykdė tretieji asmenys sušaukdami 2013 m. gruodžio 17 neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą ir išsprendė teismų sprendime ir nutartyje nurodytus UAB “TeleSATPressa” valdymo ir veiklos klausimus. Nes reikalaujant tretiesiems asmenims ieškovas K. K. UAB “TeleSATPresa” valdytojas tai padaryti visiškai nesiruošė. Su tokiais trečiųjų asmenų veiksmais ieškovas K. K. nesutinka, nes 2013 m. gruodžio 17 d. neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai neteisėti, priimti pažeidžiant Akcinių bendrovių įstatymo 23 str.4 d. Tretieji asmenys, vykdydami aukščiau nurodytą apeliacinės instancijos teismo nutartį, V. K. ir Ž. K. inicijavo neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą 2013 m. gruodžio 17 d., tačiau ieškovas, K. K., būdamas UAB „TeleSATpressa" vadovas, su tuo nesutiko. Ieškovas yra parengęs kasacinį skundą dėl 2013 m. spalio 23 d. Lietuvos Apeliacinio Teismo nutarties, todėl mano, kad suinteresuotų asmenų veiksmai yra skuboti ir neteisėti. Pažymėtina, kad nurodyta nutartimi paliktos galioti taikytos laikinosios apsaugos priemonės iki 2014 m. balandžio 23 d., todėl suinteresuotų asmenų interesams niekas negresia. Nesutikdami su tokia ieškovo K. K. pozicija, tretiweji asmenys V. K. ir Ž. K., vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 24 str. 3 d. 3 punktu, dėl visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo privalėjo kreiptis į teismą. Tačiau atvykę į bendrovės buveinę šie asmenys paaiškino, kad, jų nuomone, turimų balsų skaičius leidžia jiems patiems sušaukti neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą be teismo net ir prieš bendrovės vadovo ieškovo K. K. valią, nes taip numatyta Akcinių bendrovių įstatymo 23 str. 4 d. Ieškovas K. K. prašo teismo atkreipti dėmesį į tai, kad nurodytas įstatymo straipsnis suteikia teisę sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą tik akcininkams, kuriems priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip 1/2 visų balsų. Tretieji asmenys V. K. ir Ž. K. geriausiu atveju gali turėti tik 50% balsų, nes 2013 m. spalio 23 d. Lietuvos Apeliacinio Teismo nutartimi paliktas galioti 2012 m. kovo 19 d. Kauno apygardos teismo sprendimas, kuriuo iš ieškovo K. K. akcijos nėra atimtos. Ieškovo manymu, suinteresuoti asmenys, net jei ir turėtų teisę šaukti neeilinį susirinkimą, privalėtų laikytis susirinkimo šaukimo procedūros, tai yra apie numatomą šaukiamą susirinkimą pranešti iš anksto visiems akcininkams prieš 21 dieną, o to nebuvo padaryta. Prašo ieškinį patenkinti pilnai ir priteisti iš atsakovo atstovės ir trečiųjų asmenų visas turėtas su bylos vedimu patirtas išlaidas.

5Atsakovo UAB „TeleSATPressa“ atstovė su ieškovo ieškiniu visiškai nesutinka ir mano, kad jis turėtų būti atmestas dėl žemiau nurodytų argumentų: 1. Kauno apygardos teismas civilinėje byloje Nr. 2-1283-259/2012 išnagrinėjęs civilinę bylą pagal pareiškėjos V. K. pareiškimą atsakovui UAB „TeleSATpressa" dėl netinkamos veiklos nutraukimo 2012 m. kovo 19 d. sprendimu nusprendė pareiškimą patenkinti: tai yra pašalinti ieškovą K. K. iš UAB „TeleSATpressa" valdytojo pareigų; UAB “TeleSATpressa" akcininko K. K., balsavimo 4000 vnt. paprastosiomis akcijomis teisę laikinai šešių mėnesių laikotarpiui nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos perduoti bendrovės akcininkei trečiajam asmeniui V. K.. Teismo sprendimui įsiteisėjus, pranešti apie jo įsigaliojimą Juridinių asmenų registrui; Trečiojo asmens prašymą panaikinti juridinio asmens UAB “TeleSATpressa" valdytojo K. K. sprendimus dėl sudarytų panaudos sutarčių: 2003 m.balandžio 30 d. sudarytos panaudos sutarties TarpUAB „TeleSATpressa" ir K. K. leidybos įmonės; 2008 m. balandžio 30 d. sudarytos panaudos sutarties tarp UAB „TeleSATpressa" ir K. K. leidybos įmonės dėl 2003 m. balandžio 30 d. sutarties pratęsimo, 2007 m. sausio 31 d. sudarytos panaudos sutarties tarp UAB „TeleSATpressa"ir K. K. leidybos įmonės palikti nenagrinėtu. Lietuvos apeliacinis teismas 2013 m. spalio 23 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2A-863/2013 Nutarė pakeisti Kauno apygardos teismo 2012 m. kovo 19 d. sprendimą, panaikinant jo dalį, kuria ieškovas K. K. pašalintas iš uždarosios akcinės bendrovės „TeleSATpressa" valdytojo pareigų. Kitą sprendimo dalį palikti nepakeistą. Ieškovo K. K. argumentai, kad tretieji asmenys „V. K. ir Ž. K. geriausiu atveju gali turėti tik 50% balsų " yra visiškai nepagrįsti. Ieškovui K. K., po daugybės teismų sprendimų neaiški akcijų priklausomybė ir dėl to jis nešaukė akcininkų susirinkimo. Šias aplinkybes nustatė ir Lietuvos apeliacinis teismas 2013 m. spalio 23 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 2A-863/2013, kuris konstatavo, jog „faktai, kad '...> akcininkų susirinkimai nešaukiami prisidengiant neva nenustatyta akcijų priklausomybe ir naujų teisminių ginčų inicijavimu, teisėjų kolegijos įsitikinimu, rodo netinkamą K. K., kaip UAB „TeleSATpressa" vadovo, veiklą ( LR CK 2.131 str. 1 d.) Atsakovo UAB “TeleSATPressa” atstovės ir trečiųjų asmenų manymu, visiškai akivaizdu, kad ieškovas K. K. ginčydamas neeilinio akcininkų susirinkimo teisėtumą nepagrįstai prisidengia neva tai nenustatyta akcijų priklausomybe. Ieškovas K. K., prisidengdamas neva tai nenustatyta akcijų priklausomybe ir būdamas atsakovo UAB “TeleSATPressa” valdytoju atsisakė sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą, kurį prašė sušaukti tretieji asmenys, akcininkai V. K. ir Ž. K.. Šios aplinkybės yra aiškiai nurodytos ieškovo pateiktame 2013 m. gruodžio 12 d. rašte Nr. 14, kuriame ieškovas K. K. nurodė, kad V. K. ir Ž. K. pagal dabartinį sąrašą turi tik 1/10 dalį balsų". Toks ieškovo K. K., elgesys laikytinas nepagrįstu ir neteisėtu, nes tokiais savo veiksmais ieškovas nepaiso įsiteisėjusių teismų sprendimų. Atsakovo UAB “TeleSATPressa” atstovės manymu, vadovaujantis Akcinių bendrovių Įstatymo 23 str.4 d. „Jei bendrovės valdyba ar šio straipsnio 3 dalyje nurodytais atvejais - bendrovės vadovas nepriėmė sprendimo sušaukti per 10 dienų nuo šio straipsnio 5 dalyje nurodytos paraiškos gavimo dienos visuotinį akcininkų susirinkimą, visuotinis akcininkų susirinkimas gali būti šaukiamas akcininkų, kuriems priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip 1/2 visų balsų, sprendimu. " Tretieji asmenys, akcininkai V. K. ir Ž. K. kreipėsi į atsakovą su 2013-11-05 paraiška sušaukti neeilinį akcininkų susirinkimą, kuris ieškovui K. K. buvo įteiktas 2013-11-08, tačiau ieškovas būdamas UAB „TeleSATpressa" valdytoju, per 10 dienų nuo paraiškos gavimo dienos visuotinio akcininkų susirinkimo nesušaukė ir 2013-12-12 raštu Nr. 14 informavo, kad susirinkimas nėra šaukiamas. Tokiu būdu, atsižvelgiant į tai, kad per 10 dienų nuo paraiškos gavimo dienos visuotinis akcininkų susirinkimas nebuvo sušauktas, tretieji asmenys V. K. ir Ž. K., turėdami 90 procentų balsavimo teisę, savo iniciatyva sušaukė neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą, kuris įvyko 2013 m. gruodžio 17d. Ieškovo K. K. argumentai, kad „nesutikdami su tokia ieškovo pozicija, V. K. ir Ž. K., vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 24 str. 3 d. 3. punktu, dėl visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo privalėjo kreiptis į teismą" yra visiškai nepagrįsti. Neeiliniame akcininkų 2013 m. gruodžio 17 d. akcininkų susirinkime balsų dauguma priimti neeilinio akcininkų susirinkimo sprendimai yra teisėti ir vykdytini. Todėl ieškovo K. K. argumentai, jog 2013 m. gruodžio 17 d. neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai neteisėti, priimti pažeidžiant Akcinių bendrovių įstatymo 23 str.4 d. " yra visiškai nepagrįsti. Ieškovas K. K. savo ieškinyje ir teismo posėdyje aiškindamas nurodė, kad tretieji asmenys V. K. ir Ž. K., net jei ir turėtų teisę šaukti neeilinį susirinkimą privalėtų laikytis susirinkimo šaukimo procedūros, tai yra . apie numatomą šaukiamą susirinkimą pranešti iš anksto visiems akcininkams prieš 21 dieną. Šiuo atžvilgiu nustatyta, kad tretieji asmenys apie numatomą šaukiamą susirinkimą ieškovui K. K. pranešė tinkamai, nes pranešimas ir dokumentai buvo ieškovui įteikti 2013 m. lapkričio 25 d., tai yra prieš 21 d, tai matyti iš pridedamų pašto siuntą patvirtinančių dokumentų pateiktų į bylą. Iš ilgų bylinėjimosi maratonų po įvairias teismų instancijas ieškovas K. K., būdamas UAB „TeleSATpressa" valdytoju vykdė netinkamą veiklą ir supainiojo savo asmeninius interesus su įmonės interesais. Šios aplinkybės yra nustatytos ir byloje dėl juridinio asmens veiklos tyrimo. Atsakovo UAB “TeleSATPressa” atstovė nurodė, kad tai yra nustatyta ir pažymėta įsiteisėjusiais teismų sprendimais, kad ieškovas K. K., tai yra buvęs bendrovės valdytojas K. K. bendrovės valdytojo pareigas atliko nesąžiningai, veikė bendrovei nelojaliai. Dėl paminėtų priežasčių, trečiųjų asmenų V. K. ir Ž. K. iniciatyva 2013 m. gruodžio 17 d. buvo sušauktas neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kurio metu buvo sprendžiami sekantys klausimai; .Dėl teismų sprendimų ir nutarčių bylose: Kauno apygardos teismo sprendimas 2012 m. kovo 19 d. byla Nr. 2-1283-259/2012; Lietuvos Apeliacinio teismo nutartis 2013 m. spalio 23 d. byla Nr. 2A-863/2013; Kauno apygardos teismo nutartis 2008 m. lapkričio 24 d. byla Nr. 2A-623-324/2008 įvykdymo. Dėl UAB “TeleSATpressa” valdytojo atšaukimo iš valdytojo pareigų. Dėl UAB “TeleSATpressa” naujo vadovo išrinkimo. Dėl UAB “TeleSATpressa” naujo vadovo atlygio nustatymo. Buvo nustatyta, kad kaip jau minėta, ieškovas K. K. buvo tinkamai informuotas apie susirinkimo vietą ir laiką, todėl jis turėjo pilną teisę ir galimybę dalyvauti akcininkų susirinkime ir jame išdėstyti savo nuomonę. Tačiau tokia savo teise ieškovas K. K. dėl savo ambicijų nepasinaudojo. Atsakovo UAB “TeleSATPressa” atstovės manymu, atsižvelgiant į išdėstytus argumentus ir bylos medžiagą, yra visiškai akivaizdu, kad ieškovo reikalavimai yra visiškai nepagrįsti ir neteisėti, todėl ieškinys atmestinas., priteistina visos su bylos vedimu turėtos išlaidos.

6Tretysis asmuo UAB “TeleSATPressa” atsakovo pusėje su savarankiškais reikalavimais V. K., su atsakovo UAB “TeleSATPressa” atstovės išsakytais argumentais visiškai sutinka, o su ieškovo K. K. ieškiniu visiškai nesutinka ir prašo jį atmesti kaip nepagrįstą ir neteisėtą, teismo posėdyje paaiškino, ieškovas savo ieškiniu prašo surengto akcininkų 2013 m. gruodžio 17 d. neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo protokolą Nr.I pripažinti negaliojančiu, ir iki teismo sprendimo įsiteisėjimo taikyti laikinąsias apsaugos priemones, uždraudžiant tretiesiems asmenims jį vykdyti. Su tokiaias ieškovo K. K. reikalavimais visiškai nesutinka ir prašo jį atmesti dėl žemiau nurodytų aplinkybių. Ieškovas K. K. savo ieškinyje reikalauja, kad būtų nevykdomas Kauno apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2-1283-259/2012 pagal ieškovės V. K. ieškinys atsakovui UAB „TeleSATpressa" dėl netinkamos veiklos nutraukimo 2012 m. kovo 19 d. sprendimu nusprendė pareiškimą patenkinti: Pašalinti atsakovą K. K. iš UAB „TeleSATpressa", valdytojo pareigų; Atsakovo UAB „TeleSATpressa" akcininko K. K., balsavimo 4000 vnt. paprastosiomis akcijomis teisę laikinai šešių mėnesių laikotarpiui nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos perduoti bendrovės akcininkei V. K.. Sprendimui įsiteisėjus, pranešti apie jo įsigaliojimą Juridinių asmenų registrui; Ieškovės prašymą panaikinti juridinio asmens UAB TeleSATpressa" valdytojo K. K. sprendimus dėl sudarytų panaudos sutarčių: 2003 m. balandžio 30 d. ir sudarytos panaudos sutarties tarp UAB „TeleSATpressa" ir K. K. leidybos įmonės ir panaudos sutarties tarp UAB „TeleSATpressa" ir K. K. leidybos įmonės dėl 2003 m. balandio 30 d. sutarties pratęsimo, 2007 m. sausio 31 d. sudarytos panaudos sutarties tarp UAB „TeleSATpressa" ir KostoKynoleidybosįmonės palikti nenagrinėtu. Tokiu būdu vadovaujantis įsiteisėjusiais teismų sprendimais UAB „TeleSATpressa" akcininko ieškovo K. K. balsavimo 4000 vnt. 40 procentų balsų paprastosiomis akcijomis teisė laikinai šešių mėnesių laikotarpiui nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos perduota bendrovės akcininkei trečiajam asmeniui V. K.. Marijampolės rajono apylinkės teismas 2008 m. vasario 15 d. išnagrinėjęs civilinę bylą Nr. 2-419-399/2008 dėl suinteresuoto asmens V. K., ir ieškovo K. K. santuokos nutraukimo ir turto padalinimo, nustatęs visas bylos faktines aplinkybes konstatavo, kad ieškovui K. K. bylos nagrinėjimo metu priklausė 8000 paprastųjų UAB „TeleSATpressa" vardinių akcijų, kurios buvo pripažintos sutuoktinių - V. K. ir K. K. bendra jungtine nuosavybe. Kauno apygardos teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. 2A-623-324/2008, kuri įsiteisėjo 2008 m. lapkričio 24 d., tiek V. K. tiek K. K. nuosavybės teise pripažinta po 4000 vienetu UAB TeleSATpressa" vardiniu akcijų. Kauno apygardos teismo 2012 m. kovo 19 d. sprendime civilinėje byloje Nr. 2-1283-259/2012 buvo padaryta pagrįsta išvada, kad „santuokos metu akcijų skaičius įstatymo nustatyta tvarka buvo padalintos nutraukiant santuoką, įsiteisėjusiu teismo sprendimu, kuris pagal CPK 18 str. šalims yra privalomas ir turi įstatymo galią. Taigi, remiantis paminėtais įsiteisėjusiais teismų sprendimais tiek trečiajam asmeniui V. K., tiek ir ieškovui K. K. nuosavybės teise pripažinta po 4000 vienetų UAB TeleSATpressa" vardinių akcijų. Tokiu būdu yra visiškai akivaizdu, kad trečiajam asmeniui V. K. priklauso 40 procentų balsų. Taigi, įsiteisėjus 2012 m. kovo 19 d. Kauno apygardos teismo sprendimui civilinėje byloje Nr. 2-1283-259/2012, tai yra 2013 m. spalio 23 d. tretysis asmuo V. K. turėjo 80 procentų balsų, ir tretysis asmuo Ž. K. turėjo 10 procentų balsų. Tokiu būdu ieškovo K. K. argumentai, kad tretieji asmenys V. K. ir Ž. K. geriausiu atveju gali turėti tik 50% balsų yra visiškai nepagrįsti. Ieškovo K. K. ieškinio teiginiai, kad 2013 m. gruodžio 17 d. Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai neteisėti, priimti pažeidžiant Akcinių bendrovių įstatymo 23 str. 4 d. Minėtą išvadą ieškovas padarė remdamasis tuo, jog tretieji asmenys V. K. ir Ž. K. geriausiu atveju gali turėti tik 50% balsų ".ir tai ieškovas niekuo nepagrindė. Su tokiais ieškovo K. K. argumentais tretieji asmenys visiškai nesutinka ir štai dėl ko, Marijampolės rajono apylinkės teismas 2008 m. vasario 15 d. išnagrinėjęs civilinę bylą Nr. 2-419-399/2008 dėl suinteresuoto asmens V. K., ir ieškovo K. K. santuokos nutraukimo ir turto padalinimo, nustatęs visas bylos faktines aplinkybes konstatavo, kad K. K. bylos nagrinėjimo metu priklausė 8000 paprastųjų UAB „TeleSATpressa" vardinių akcijų, kurios buvo pripažintos sutuoktinių - V. K. ir K. K. bendra jungtine nuosavybe. Kauno apygardos teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. 2A-623-324/2008, kuri įsiteisėjo 2008 m. lapkričio 24 d., tiek V. K. tiek K. K. nuosavybės teise pripažinta po 4000 vienetų UAB TeleSATpressa" vardiniu akcijų. Todėl 2012 m. kovo 19 d. Kauno apygardos teismas sprendime civilinėje byloje Nr. 2-1283-259/2012 padarė pagrįstą išvadą, kad „santuokos metu akcijų skaičius įstatymo nustatyta tvarka buvo padalintas nutraukiant santuoką, įsiteisėjusiu teismo sprendimu, kuris pagal CPK 18 str. šalims yra privalomas ir turi įstatymo galią. Taigi V. K., remiantis paminėtais įsiteisėjusiais teismų sprendimais V. K., tiek ir ieškovui K. K. nuosavybės teise pripažinta po 4000 vienetų UAB TeleSATpressa" vardinių akcijų. Tokiu būdu nenuginčyta, kad trečiajam asmeniui V. K. priklauso 40 procentų balsų. Be to įsiteisėjusiu 2012 m. kovo 19 d. Kauno apygardos teismo sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-1283-259/2012, UAB „TeleSATpressa" akcininko K. K. balsavimo 4000 vnt. paprastosiomis akcijomis teisę laikinai šešių mėnesių laikotarpiui nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos perduoti bendrovės akcininkei šiuo atveju trečiajam asmeniui V. K.. Taigi, įsiteisėjus 2012 m. kovo 19 d. Kauno apygardos teismo sprendimui civilinėje byloje Nr. 2-1283-259/2012, tai yra 2013 m. spalio 23 d.tretieji asmenys V. K. turėjo 80 procentų balsų, o Ž. K. turėjo 10 procentų balsų. Viso sudarė 90 procentų balsų ir turėjo didelį pranašumą surengti akcininkų susirinkimą ir spręsti aktualius UAB „TeleSATPressa“ iškilusius klausimus. Ieškovas eidamas UAB „TeleSATpressa" valdytojo pareigas, vykdė netinkamą veiklą ir supainiojo savo asmeninius interesus su įmonės interesais. Šios aplinkybės yra nustatytos ir byloje dėl juridinio asmens veiklos tyrimo. Lietuvos apeliacinis teismas 2013 m. spalio 23 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 2A-863/2013 nurodė, kad ieškovas K. K. vadovaujant dviem aiškiai susijusioms įmonėms ir, kaip jis pats teigia, sudarant tarpusavyje sutartis, iš esmės atspindinčias įmonių mainus, jų veiklos rezultatai aiškiai skiriasi K. K. priklausiančios įmonės naudai, nepriklausomai nuo to, kad dėvisi abiem įmonėms priklausantis turtas, teisėjų kolegijos nuomone, rodo šių sandoriu didesnį naudingumą UAB „TeleSATprassa" vadovui priklausančiai įmonei. Faktai, kad ieškovė (UAB „TeleSATpressa" akcininke) neinformuojama apie jai didele dalimi priklausančios įmonės sandorius su atsakovo vadovui priklausančia Įmone, akcininkų susirinkimai nešaukiami prisidengiant neva nenustatyta akcijų priklausomybe ir naujų teisminių ginčų inicijavimu, teisėjų kolegijos įsitikinimu, rodo netinkamą K. K., , kaip UAB ..TeleSATpressa" vadovo, veiklą. Be to, minėtoje byloje yra nustatyta, kad du juridiniai asmenys (UAB „ TeleSATpressa" ir K. K. leidybos įmonė) vykdė vieną bendrą veiklą, kurių turto ir nuosavybės negalima atskirti, turtas apskaitytas ne rinkos verte, šiuo metu nesant galimybės pašalinti minėtų aplinkybių (tą galėtų padaryti UAB „ TeleSA Tpressa " ir UAB „ Kosto leidyba " vadovas K. K., tačiau jis laikytinas aiškiai suinteresuotu bylos baigtimi asmeniu. Tokiu būdu yra visiškai akivaizdu, ir įsiteisėjusiais teismų sprendimais nustatyta, kad ieškovas K. K., tai yra buvęs bendrovės valdytojas K. K. bendrovės valdytojo pareigas atliko nesąžiningai, veikė bendrovei nelojaliai. Dėl paminėtų priežasčių, suinteresuotų asmenų V. K. ir Ž. K. iniciatyva 2013 m. gruodžio 17 d. buvo sušauktas neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kurio metu buvo sprendžiami aktualūs UAB „TeleSATPressa“ valdymo klausimai: Dėl teismo sprendimų ir nutarčių bylose: Kauno apygardos teismo sprendimas 2012 m. kovo 19 d. byla Nr. 2-1283-259/2012; Lietuvos Apeliacinio teismo nutartis 2013 m. spalio 23 d. byla Nr. 2A-863/2013; Kauno apygardos teismo nutartis 2008 m. lapkričio 24 d. byla Nr. 2A-623-324/2008 įvykdymo. Dėl UAB TeleSATpressa valdytojo atšaukimo iš valdytojo pareigų. Dėl UAB TeleSATpressa naujo vadovo išrinkimo. Dėl UAB TeleSATpressa naujo vadovo atlygio nustatymo. Ieškovas K. K. buvo tinkamai informuotas apie susirinkimo vietą ir laiką, todėl jis turėjo pilną teisę ir galimybę dalyvauti akcininkų susirinkime ir jame išdėstyti savo nuomonę. Tačiau tokia savo teise ieškovas K. K. nepasinaudojo. Taigi, atsižvelgiant į išdėstytus argumentus yra visiškai akivaizdu, kad ieškovo reikalavimai yra visiškai nepagrįsti ir neteisėti, todėl ieškinys atmestinas. Priteisti visas turėtas bylinėjimosi išlaidas.

7Tretysis asmuo UAB “TeleSATPressa” atsakovo pusėje su savarankiškais reikalavimais Ž. K., su atsakovo UAB “TeleSATPressa” atstovės išsakytais argumentais visiškai sutinka, o su ieškovo K. K. ieškiniu visiškai nesutinka ir prašo jį atmesti kaip nteisėtą ir nepagrįstą, priteisti bylos vedimo turėtas išlaidas, teismo posėdyje paaiškino, kad 2013 m. gruožio 17 neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo protokolą Nr.I pripažinti galiojančiu. Ieškovo K. K. minimas akcininka G. K., apie akcininkš susirinkimą žinojo, jam tinkamai ir laiku buvo pranešta, jis gavo neeilinio akcininkų susirinkimo protokolą, jokių pastabų nepareiškė, su juo visiškai sutiko. Kaip pats G. K. terismo posėdyje išsireiškė, jis nenori kištis į šeimyninius kivirčius, akcijas šiuo metu yrta pardavęs. Kauno apygardos teismas civilinėje byloje išnagrinėjęs civiline bylą pagal pareiškėjos, šiuo atveju trečiojo asmens V. K. pareiškimą atsakovui UAB „TeleSATpressa" dėl netinkamos veiklos nutraukimo 2012 m. kovo 19 d. sprendimu nusprendė pareiškimą patenkinti, pašalino K. K.

8iš UAB „TeleSATpressa"valdytojo pareigų.UAB„TeleSATpressa"akcininko K. K., balsavimo 4000 vnt. paprastosiomis akcijomis teisę, laikinai šešių mėnesių laikotarpiui nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos perduoti bendrovės akcininkei V. K.. Sprendimui įsiteisėjus, pranešti apie jo įsigaliojimą Juridinių asmenų registrui. Vadovaujantis įsiteisėjusiais teismų sprendimais UAB „TeleSATpressa" akcininko K. K. balsavimo 4000 vnt. tai yra 40 procentų balsų, paprastosiomis akcijomis teisė laikinai šešių mėnesių laikotarpiui nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos perduota bendrovės akcininkei V. K.. Marijampolės rajono apylinkės teismas 2008 m. vasario 15 d. išnagrinėjęs civilinę bylą Nr. 2-419-399/2008 dėl suinteresuoto asmens V. K., ir ieškovo K. K. santuokos nutraukimo ir turto padalinimo, nustatęs visas bylos faktines aplinkybes konstatavo, kad K. K. bylos nagrinėjimo metu priklausė 8000 paprastųjų UAB „TeleSATpressa" vardiniu akcijų, kurios buvo pripažintos sutuoktinių - V. K. ir K. K. bendra jungtine nuosavybe. Kauno apygardos teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. 2A-623-324/2008, kuri įsiteisėjo 2008 m. lapkričio 24 d., tiek V. K. tiek K. K. nuosavybės teise pripažinta po 4000 vienetu UAB TeleSATpressa" vardiniu akcijų. Taigi, remiantis paminėtais įsiteisėjusiais teismų sprendimais tiek suinteresuotam asmeniui V. K., tiek ir ieškovui K. K. nuosavybės teise pripažinta po 4000 vienetų UAB TeleSATpressa" vardinių akcijų. Tokiu būdu yra visiškai akivaizdu, kad trečiajam asmeniui V. K. priklauso 40 procentų balsų. Ieškovas K. K. teigia, kad tretieji asmenys surengę akcininkų susirinkimą 2013 m. gruodžio 17 d. akcininkų susirinkimo sprendimai neteisėti, priimti pažeidžiant Akcinių bendrovių įstatymo 23 str.4 d. " Minėtą išvadą ieškovas padarė remdamasis tuo, jog V. K. ir Ž. K. turėjo tik 50% balsų. Taigi, remiantis paminėtais įsiteisėjusiais teismų sprendimais tiek suinteresuotam asmeniui V. K., tiek ir ieškovui K. K. nuosavybės teise pripažinta po 4000 vienetų UAB TeleSATpressa" vardinių akcijų. Tokiu būdu yra visiškai akivaizdu, kad trečiajam asmeniui V. K. priklauso 40 procentų balsų. Tokiu būdu tretieji asmenys V. K. turėjo 80 procentų balsų, ir Ž. K. turėjo 10 procentų balsų ir neeilinį akcininkų susirinkimą sušaukė ir jame sprendimus priėmė teisėtai, nepažeidžiant akcinių bendrovių įstatymo. Tretieji asmenys, akcininkai V. K. ir Ž. K. kreipėsi į ieškovą K. K. su 2013 m. lapkričio 5 d. paraiška sušaukti neeilinį akcininkų susirinkimą, kuris ieškovo gautas 2013 m. lapkričio 8 d., tačiau ieškovas būdamas UAB „TeleSATpressa" valdytoju, per 10 dienų nuo paraiškos gavimo dienos visuotinio akcininkų susirinkimo nesušaukė ir 2013-12-12 raštu Nr. 14 informavo, kad susirinkimas nėra šaukiamas. Ieškovas K. K., būdamas UAB „TeleSATpressa" valdytoju vykdė netinkamą veiklą ir supainiojo savo asmeninius interesus su įmonės interesais. Tokiu būdu yra visiškai akivaizdu, ir įsiteisėjusiais teismų sprendimais nustatyta, kad ieškovas K. K., tai yra buvęs bendrovės valdytojas, valdytojo pareigas atliko nesąžiningai, veikė bendrovei nelojaliai. Dėl paminėtų priežasčių, suinteresuotų asmenų V. K. ir Ž. K. iniciatyva 2013 m. Gruodžio 17 d. buvo sušauktas neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kurio metu buvo sprendžiami bendrovei aktualūs klausimai, kuriuos nurodė aukštesni teismai sprendimais ir nutartimi įvykdymo. Ieškovas K. K. buvo tinkamai informuotas apie susirinkimo vietą ir laiką, todėl jis turėjo pilną teisę ir galimybę dalyvauti akcininkų susirinkime ir jame išdėstyti savo nuomonę. Tačiau tokia savo teise ieškovas K. K. nepasinaudojo. Kaip ir nepasinaudojo akcininkas G. K., kuris sutiko su susirinkimo nutarimais ir jų savalaikiai neskundė. Prašo ieškinį atmesti ir priteisti visas bylos vedimo turėtas išlaidas.

9Ieškinį atmesti.

10Taikytina ginčui spręsti teisė, jos aiškinimas ir teismo sprendimo teisiniai argumentai. Ieškovas K. K., prašo teismą 2013 m. grudžio 17 d. neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo protokolą Nr. 1 pripažinti negaliojančiu, ir iki teismo sprendimo įsiteisėjimo taikyti laikinąsias apsaugos priemones, uždraudžiant tretiesiems asmenims jį vykdyti. Ieškovo K. K. reikalavimas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, Marijampolės rajono apylinkės teismo 2014 m. sausio 10 d. nutartimi buvo išspręsta, prašymas netenkintas. (b.l. 24-25). Nutartis yra įsiteisėjusi ir galiojanti. Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus (CPK 178 str.) Bendroji įrodinėjimo pareigos paskirstymo taisyklės nustato, kad įrodinėjimo pareiga tenka tam asmeniui, kuris teigia. Įrodinėjimo civilinėje byloje tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja ( CPK 176 str.1d.). Lietuvos Aukščiausiojo teismo formuojamoje praktikoje nurodyta, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais ( LAT nutartys civilinėse bylose Nr.3K-3-177/2006, Nr.3K-3-398/2006 ir Nr. 3K-3-416/2007, 3K-3-427/2008.) Teismas tiria ir vertina pateiktus įrodymus ir jais remdamasis daro savo išvadas apie įrodinėjimo dalyką sudarančių faktų buvimą ar nebuvimą. Teismas vertina esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais (LR CPK 185 str. 1d.). Įrodymų vertinimas civilinėje byloje grindžiamas taisykle, kad tam tikrų faktinių aplinkybių buvimą konstatuoja tada, kai teismui nekyla didelių abejonių dėl tų aplinkybių egzistavimo. Teismas daro išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tada, kai byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti, jog labiau tikėtina atitinkamo fakto nebuvus, nei jo buvus. Teisme civilinės bylos nagrinėjamos laikantis rungimosi principo, kurio esmė yra ta, kad kiekviena šalis privalo įrodyti tas aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ir atsikirtimų pagrindu. (LR CPK 12 str.). ieškovo Kosto kyno reikalavimas dėl visuotinio akcininkų 2013 m. gruodžio 17 d. susirinkimo sprendimo pripažinimo negaliojančiu nurodė, kad tretieji asmenys V. K. ir Ž. K. 2013 m. gruodžio 20 d. atvykę į bendrovę pareikalavo perduoti visus įmonės dokumentus, materialines vertybes ir visus įmonės reikalus V. K.. Kaip teisinį to pagrindą parodė 2013 m. gruodžio 17 d. neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimą protokolą Nr. 1, kuriuo ieškovas K. K. nušalinamas nuo UAB „TeleSATPressa“ valdytojo pareigų ir juo skiriama V. K.. Dalyvaujant antstolei Svajonei Žukaitienei, tretieji asmenys įtraukti į šį propcesą atsakovo pusėje su savarankiškais reikalavimais paaiškino, kad taip jie įgyvendina 2013 m. spalio 23 d. Lietuvos Apeliacinio Teismo nutartį civilinėje byloje Nr.2A-863/2013. Ieškovas K. K. su tokiais trečiųjų asmenų veiksmais nesutinka, nes jo manymu 2013 m. gruodžio 17 d. neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai neteisėti, priimti pažeidžiant Akcinių bendrovių įstatymo 23 str.4 d. Ieškovas K. K. mano, kad nurodytas įstatymo straipsnis suteikia teisę sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą tik akcininkams, kuriems priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip 1/2 visų balsų. Jo manymu akcininkai V. K. ir Ž. K. geriausiu atveju gali turėti tik 50% balsų, nes 2013 m. spalio 23 d. Lietuvos Apeliacinio Teismo nutarties nutartimi paliktas galioti 2012 m. kovo 19 d. Kauno apygardos teismo sprendimas, kuriuo iš ieškovo K. K. akcijos nėra atimtos. Be to, tretieji asmenys, net jei ir turėtų teisę šaukti neeilinį susirinkimą, privalėtų laikytis susirinkimo šaukimo procedūros, tai yra apie numatomą jų šaukiamą susirinkimą pranešti iš anksto visiems akcininkams prieš 21 dieną. Ieškovo K. K. reikalavimai pripažinti negaliojančiu 2013 m. Gruodžio 17 d. neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo protokolą Nr.l, yra tai, kad tretieji asmenys V. K. ir Ž. K. neturėjo teisės sušaukti akcininkų susirinkimo, bei kad buvo netinkamai sušauktas akcininkų susirinkimas, tai yra nebuvo informuotas akcininkas G. K.. Šis UAB ”TeleSATPressa” akcininkas G. K. apklaustas liudytoju, pripažino, kad jis yra pardavęs turėtas akcijas ir jokio suinteresuotumo neturi ir nenori komentuoti šeimyninių nesutarimų, dėl turto pasidalinimo ir visos eilės bylų.(b.l. 130). Teismas vertina atsakovo UAB ”TeleSATPressa” atstovo atsiliepime ir teismo piosėdžio metu išsakytus argumentus ir mano, kad esmė yra ta, kad Marijampolės rajono apylinkės teismas 2008 m. vasario 15 d. išnagrinėjęs civilinę bylą Nr. 2-419-399/2008 dėl suinteresuoto asmens V. K., ir ieškovo K. K. santuokos nutraukimo ir turto padalinimo, nustatęs visas bylos faktines aplinkybes konstatavo, kad K. K. bylos nagrinėjimo metu priklausė 8000 paprastųjų UAB „TeleSATpressa" vardiniu akcijų, kurios buvo pripažintos sutuoktinių - V. K. ir K. K. bendra jungtine nuosavybe. Kauno apygardos teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. 2A-623-324/2008, kuri įsiteisėjo 2008 m. lapkričio 24 d., tiek V. K. tiek K. K. nuosavybės teise pripažinta po 4000 vienetu UAB TeleSATpressa" vardiniu akcijų. Kauno apygardos teismas 2012 m. Kovo 19 d. sprendime civilinėje byloje Nr. 2-1283-259/2012 padarė pagrįstą išvadą, kad santuokos metu akcijų skaičius įstatymo nustatyta tvarka buvo padalintas nutraukiant santuoką, įsiteisėjusiu teismo sprendimu, kuris pagal CPK 18 str. šalims yra privalomas ir turi įstatymo galią. Taigi, remiantis paminėtais įsiteisėjusiais teismų sprendimais tiek suinteresuotam asmeniui V. K., tiek ir ieškovui K. K. nuosavybės teise pripažinta po 4000 vienetų UAB TeleSATpressa" vardinių akcijų. Lietuvos Apeliacinio teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. 2A-863/2013 (b.l. 4-8), trečiajam asmeniui V. K. buvo perduota balsavimo 4000 vnt. paprastosiomis akcijomis teisė, laikinai šešių mėnesių laikotarpiui nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos. Todėl trečiajam asmeniui Ž. K. turint 1000 balsų balsavimo teisę, tai yra 10 procentų balsų, tretysis asmuo V. K. turėjo 80 procentų balsų, tokiu būdu ieškovo argumentai, kad tretieji asmenys V. K. ir Ž. K. geriausiu atveju gali turėti tik 50% balsų " yra visiškai nepagrįsti. Trečiajam asmeniui V. K. turint savo asmeninių 4000 balsų balsavimo teisę, bei teismui perdavus jai dar papildomai 4000 balsų balsavimo teisę, tretieji asmenys turėjo teisę savo iniciatyva sušaukti neeilinį akcininkų susirinkimą, nes jiems priklausė daugiau nei ½ visų balsų (LR ABĮ 23 str. 4 p.). Teismui negalima tvirtinti, kad atsakovo UAB ”TeleSATPressa” akcininkų sąrašas nėra žinomas, nes akcininkų sąrašas yra įregistruotas registrų centre, bei ta aplinkybė, kad ieškovas K. K., būdamas atsakovo UAB ”TeleSATPressa” valdytoju nesugebėjo sutvarkyti akcininkų sąrašo patvirtina, kad ieškovas netinkamai vykdė atsakovo veiklą. Minėtas aplinkybes patvirtino ir teismas 2013 m. spalio 23 d. Lietuvos Apeliacinio teismo nutartyje civilinėje byloje Nr.2A-863/2013. Tokiu būdu ieškovui K. K. esant UAB “TeleSATPressa” atsakovo valdytoju ir jam nepaisant minėtų teismų procesinių sprendimų, ir nesušaukus neeilinio akcininkų susirinkimo pagal trečiojo asmens V. K. 2013 m. lapkričio 5 d. paraišką per 10 dienų, bei per tą laikotarpį nepateikus atsakymo dėl neeilinio akcininkų susirinkimo sušaukimo (atsakymas gautas tik 2013-11-20), tretieji asmenys V. K. ir Ž. K. savo iniciatyva bei vadovaujantis LR ABĮ 23 str. 4 p. įstatymo nuostatomis teisėtai sušaukė neeilinį akcininkų susirinkimą apie tai informuodami ieškovą bei akcininką G. K. registruotomis pašto siuntomis (b.l. 41). Teisminio bylos nagrinėjimo metu pagrįstai nustatytina, jog ieškovas K. K., neatėjo į akcininkų susirinkimą dėl to, jog manė kad jis nevyks, kadangi jis neva tai paprieštaravo akcininkų susirinkimui 2013 m. gruodžio 12 d. raštu Nr. 14 (b.l. 16), kadangi būdamas rūpestingas ir atidus, ieškovas K. K. turėjo pasitikrinti ar minėtas raštas buvo laiku įteiktas tretiesiems asmenims, nes raštas buvo gautas trečiųjų asmenų jau po 2013 m. Gruodžio 17 d. neeilinio akcininkų susirinkimo, tretysis amuo V. K. gavo 2013 m. Gruodžio 19 d. o tretysis asmuo Ž. K. gavo 2014 m. sausio 17 d. Teismo manymu atsižvelgiant faktines bylos aplinkybes, mano jog 2013 m. gruodžio 17 d. neeilinis akcininkų susirinkimas buvo sušauktas teisėtai vadovaujantis LR ABĮ įstatymo nuostatomis. Akcininkui G. K., kaip teigia ieškovas K. K. nebuvo įteiktas pranešimas apie neeilinį akcininkų susirinkimą, tačiau svarbu yra tai, kad G. K. apie jį žinojo, nes jis tuo pačiu adresu, kuriuo buvo išsiųstas pranešimas apie susirinkimą, gavo 2013 m. gruodžio 17 d. neeilinio akcininkų susirinkimo protokolą, per įstatyme nustatytą laiką susirinkimo teisėtumo neginčijo, akcininkų susirinkimo teisėtumą pripažino, kadangi neginčijo susirinkimo teisėtumo ir jo sprendimų; G. K., dalyvavo 2014 m. kovo 24d. visuotiniame akcininkų susirinkime, jame balsavo ir jokių prieštaravimų ar pretenzijų atsakovui nepateikė ir pripažino teismo posėdžio metu, apklausiant liudytoju, kad 2013 m. gruodžio 17 d. neeilinio akcininkų susirinkimo sušaukimas nepažeidė teisių ir interesų, tuo labiau, kad jo balsai (300) nebūtų turėjęs esminės reikšmės, kuriuos šiuo metu jau yra perleidęs. Akcininkui G. K. buvo pranešta tinkamai apie 2013 m. gruodžio 17 d. neeilinio akcininkų susirinkimą, tuo labiau, kad ieškovas K. K., žinodamas apie susirinkimą privalėjo apie jį pranešė ir G. K., bei norėdamas, jog akcininkų susirinkimas neįvyktų suklaidino tretįjį asmenį akcininke V. K. jai nurodydamas netinkamą akcininko adresą pranešimui siųsti. Tuo labiau, kad ieškovo K. K., UAB “TeleSATPressa” kaip valdytojo veiksmai - akcininkų susirinkimo nesušaukimas, teisingo akcininkų sąrašo nesudarymas bei veikimas savo asmeninei naudai patvirtina jo netinkamą elgesį vykdant atsakovo UAB “TeleSATPressa” valdytojo pareigas bei kliudant atsakovui vykdyti tinkamą veiklą. Teismas mano, atsižvelgiant į faktines bylos aplinkybes, kad ieškovas K. K. yra supainiojęs savo asmeninius ir atsakovo UAB „TeleSATpressa" interesus. Šios aplinkybės akivaizdžiai atsispindi ir jo rašytuose tretiesiems asmenims raštuose pavyzdžiui 2013 m. gruodžio 20 d. rašte Nr. 17, kuris buvo rašytas ieškovui atstovaujant UAB „TeleSATpressa" interesus, ieškovas nurodo ..praktiškai konfiskuojamos mano tolimesniam verslo vykdymui reikalingos gamybos priemonės"; 2013-11-18 rašte Nr. 08 ieškovas nurodo „niekuomet nesutiksiu, kad man būtų uždrausta tęsti žurnalisto ir leidėjo veiklą, o <„.> profesinės veiklos rezultatai būtų konfiskuoti ir perduoti asmeniui, kuris niekuomet šioje veikloje nedalyvavo. Jūsų apsisprendimas perimti iš manęs <...> žurnalistinę - leidybinę veikla - tikrai drąsus kitos specialybės jau pensijos amžiaus sulaukusio žmogaus žingsnis". Tokie ieškovo pareiškimai patvirtina, jog jis iš esmės ginčija ne 2013 m. gruodžio 17d. neeilinio akcininkų susirinkimo protokolą, bet ginčija trečiojo asmens V. K. teisę į akcijas ir jos teisę dalyvauti įmonės veikloje, nors jokio teisėto pagrindo tam ieškovas K. K. neturi ir neįrodė. Taip pat teismas nenustatė, kad ginčijamas akcininkų susirinkimas sušauktas neteisėtai, nes ieškovas K. K. savo konkliudentiniais veiksmais tokiais kaip dalyvavimu 2014 m. kovo 24 d.visuotiniame akcininkų susirinkime, balsavimu bei savo nuomonės išreiškimu; valdytojo vietos perdavimo naujam valdytojui trečiojo asmens atstovui V. K., Marijampolės rajono apylinkės teismo 2014 m. sausio 10d. nutartimi laikinųjų apsaugos priemonių netaikymo neapskundimo, patvirtino, kad ieškovas K. K. pripažįsta 2013 m/ gruodžio 17 d. neeilinio akcininkų susirinkimo metu priimtus sprendimus bei jo sušaukimo teisėtumą. Be kita ko, pažymėtina ir tai, kad ieškovo reikalavimas pripažinti negaliojančiu 2013 12 17 d. Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo protokolą Nr.l yra ydingas bei nesukels teisinių pasekmių, nes ieškovas nereiškė reikalavimo panaikinti minėto akcininkų susirinkimo sprendimų. Dėl savo, kaip tinkamai pažeistų interesų teisminės gynybos atsakovas UAB „TeleSATPressa“ turėjo bylinėjimosi išlaidų – sumokėjo 2000 litų (pinigų priėmio kvitas Serija LAT Nr. 652873 ( b.l. 116,117) už pasinaudojimą kvalifikuota advokato padėjėjo kvalifikuota teisine pagalba, ruošiant procesinius dokumetus teismui ir atstovavimą teisme. Ši byla yra sudėtinga ir didelės apimties. Teismo posėdžiai vyko kitame mieste nei yra advokato darbo vieta. Todėl atsakovo UAB „TeleSATPressa“ patirtos išlaidos advokato padėjėjo pagalbai apmokėti atitinka 2004-04-02 Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro įsakymo Nr. IR-85 patvirtintas rekomendacijas dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio advokato teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio. (Lietuvos Respublikos CPK 98 str. ).Taip pat iš ieškovo priteistinos valstybei turėtos pašto išlaidos už procesinių dokumentų ir šaukimų siuntimą šalims. (LR CPK 96 str.).

11Teismas išnagrinėjęs bylą ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 260 str., 264 str., 268 str., 270 str., 307 str.

Nutarė

12Ieškinio netenkinti.

13Ieškovo K. K. ieškinį pripažinti 2013 m. gruodžio 17 d. neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo protokolą Nr. 1 negaliojančiu, o iki teismo sprendimo įsiteisėjimo taikyti laikinąsias apsaugos priemones, uždraudžiant suinteresuotiems asmenims jį vykdyti, atmesti kaip nepagrįstą ir neteisėtą.

14Priteisti iš ieškovo K. K., asmens kodas ( - ) gyv. V. Kudirkos g. 18, LT-68306, Marijampolė, atsakovui UAB „TeleSATPressa“ 2000 litų (du tūkstančius litų) turėtų išlaidų advokato padėjėjai apmokėti už suteiktą kvalifikuotą teisinę pagalbą ruošiant procesinius dokumentus ir atstovavimą teismo posėdžiuose.

15Priteisti iš ieškovo K. K., asmens kodas ( - ) gyv. V. Kudirkos g. 18, LT-68306, Marijampolė, valstybei 38,15 litų (trisdešimt aštuonis litus 15 ct)turėtų pašto išlaidų už procesinių dokumentų ir šaukimų įteikimą šalims.

16(Gera valia valstybei priteistas lėšas sumokėti į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos, įmonės kodas 188659752, sąskaitos Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, bankas – AB „Hansabankas“, banko kodas 73000, įmokos kodas- 5660.)

17Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Marijampolės rajono apylinkės teismą.