Byla 2-1237/2010
Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Ferimsta“ bankroto

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Konstantino Gurino, Audronės Jarackaitės ir Kazio Kailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „IREC LT“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gegužės 11 d. nutarties dalies, kuria uždarajai akcinei bendrovei „Ferimsta“ paskirtas administratorius, civilinėje byloje Nr. B2-937-661/2010 dėl uždarosios akcinės bendrovės „Ferimsta“ bankroto.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Ieškovai UAB „IREC LT“ ir UAB „Ramirent“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui UAB „Ferimsta“, prašydami atsakovui iškelti bankroto bylą, kadangi įmonė yra skolinga ieškovams, apmokėjimo terminai yra praleisti. Ieškovai UAB „IREC LT“ atsakovo UAB „Ferimsta“ administratoriumi prašė skirti UAB „Bankroto departamentas LT“, ieškovas UAB „Ramirent“ – UAB „Bankroto administravimas“.

4UAB „Ikoda“ pateikė teismui prašymą įtraukti į bylą trečiuoju asmeniu, iškelti atsakovui bankroto bylą bei UAB „Ferimsta“ administratoriumi paskirti UAB „Draugo petys“.

5UAB „Rufax“ pateikė teismui prašymą įtraukti į bylą trečiuoju asmeniu, iškelti atsakovui bankroto bylą bei UAB „Ferimsta“ administratoriumi paskirti UAB „Verslo konsultantai“.

6Vilniaus apygardos teismas 2010 m. gegužės 11 d. nutartimi nutarė iškelti bankroto bylą UAB „Ferimsta“; paskirti įmonės administratoriumi UAB „Draugo petys“.

7Teismas nurodė, kad bylos duomenimis nustatyta, jog pagal 2010 m. balandžio 9 d. balansą įmonės turtas įvertintas 280 639 Lt, per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro 1 405 635 Lt. Teismo teigimu, įmonės pelno (nuostolių) ataskaita patvirtina, kad įmonė 2010 m. dirba nuostolingai. Teismas pažymėjo, kad į bylą taip pat yra pateikti UAB „Ferimsta“ kreditorių ir debitorių sąrašai, kurie patvirtina, jog atsakovo kreditoriniai įsiskolinimai yra 1 227 204,26 Lt, o debitoriniai – 189 845,81 Lt. Dėl nurodytų aplinkybių teismas konstatavo, kad UAB „Ferimsta“ keltina bankroto byla, skirtinas įmonės administratorius.

8Teismas nurodė, kad byloje gauti siūlymai skirti UAB „Ferimsta” bankroto administratoriais UAB „Bankroto departamentas LT“, UAB „Bankroto administravimas“, UAB „Draugo petys“ bei UAB „Verslo konsultantai“. Teismas pažymėjo, kad duomenų, jog administratorių kandidatūros prieštarautų imperatyvioms Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 4 dalies normoms, teismas neturi. Teismas nurodė, kad byloje pateikti Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos pranešimai, kad prašomi skirti administratoriai atitinka Įmonių bankroto įstatymo reikalavimus.

9Teismas nurodė, kad Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos duomenimis, UAB „Bankroto departamentas LT“ leidimas išduotas 2009 m. gruodžio 7 d. buveinė Vilniuje, įmonėje dirba 3 darbuotojai, šiuo metu vykdomos 16 bankroto procedūrų, vadinasi, kiekvienam iš administratorių tenka administruoti vidutiniškai po 5 įmones; UAB „Bankroto administravimas“ leidimas išduotas 2008 m. gruodžio 22 d., buveinė yra Vilniuje, įmonėje dirba 3 darbuotojai, šiuo metu vykdomos 22 bankroto procedūros, vadinasi, kiekvienam iš jų tenka administruoti vidutiniškai po 7 įmones; UAB „Draugo petys“ leidimas išduotas 2002 m. lapkričio 25 d., buveinė yra Vilniuje, įmonėje dirba 4 darbuotojai, šiuo metu vykdomos 19 procedūrų, vadinasi kiekvienam iš administratorių tenka administruoti vidutiniškai po 4 įmones; UAB „Verslo konsultantai“ leidimas išduotas 2005 m. gegužės 20 d., buveinė Kaune, įmonėje dirba 7 darbuotojai, šiuo metu vykdomos 57 bankroto procedūros, vadinasi, kiekvienam iš jų tenka administruoti vidutiniškai po 8 įmones. Teismas pažymėjo, kad UAB „Verslo konsultantai“ buveinė yra Kaune. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad administruojama įmonė yra Vilniuje, konstatavo, kad, siekiant operatyviau ir efektyviau vykdyti bankroto procedūras bei taupant administravimo išlaidas, netikslinga skirti bankroto administratorių, esantį kitame mieste nei esanti bankrutuojanti įmonė. Teismas nurodė, kad iš likusių siūlomų bankroto administratorių matyti, jog UAB „Draugo petys“ turi santykinai mažesnį darbo krūvį palyginus su UAB „Bankroto departamentas LT“ ir UAB „Bankroto administravimas“, todėl tai sąlygoja sklandesnį ir operatyvesnį bankroto procedūrų atlikimą, be to, administratoriaus UAB „Draugo petys“ kandidatūrą pasiūlė vienas iš didžiausių UAB „Ferimsta“ kreditorių UAB „Ikoda“, todėl UAB „Ferimsta“ administratoriumi skirtinas UAB „Draugo petys“. Teismas pažymėjo, kad bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimas turi teisę kreiptis į teismą dėl įmonės administratoriaus pakeitimo, jeigu iškyla pagrįstos abejonės dėl administratoriaus tinkamumo, jo neatitikimo šiam subjektui įstatymo keliamiems reikalavimams.

10Atskiruoju skundu UAB „IREC LT“ prašo apeliacinės instancijos teismą Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gegužės 11 d. nutarties dalį, kuria paskirtas UAB „Ferimsta“ administratorius, pakeisti, administratoriumi paskiriant UAB „Bankroto departamentas LT“. Apelianto teigimu, teismo sprendimas UAB „Ferimsta“ administratoriumi paskirti UAB „Draugo petys“ yra nemotyvuotas, priimtas nesilaikant kreditorių lygiateisiškumo, protingumo ir sąžiningumo principų. Apeliantas nesutinka su tuo, kad kiti pasiūlyti bankroto administratoriai yra ne tokie patyrę ir yra užsiėmę kitomis bankroto procedūromis. Apelianto nuomone, teismas netinkamai vertino bankroto administratoriaus patirtį, kadangi buvo vertinama pagal tai, kada buvo suteiktas leidimas juridiniam asmeniui, o ne pagal darbuotojų turimą patirtį. Apeliantas pažymi, kad didesnė UAB „Bankroto departamentas LT“ administratorių patirtis leidžia teigti, kad šis administratorius galės skirti pakankamai laiko atsakovo bankroto administravimui ir nėra jokių duomenų, kurie sudarytų pagrindą teigti, kad UAB „Bankroto departamentas LT“ dėl administruojamų įmonių skaičiaus ar kitų su jos veikla susijusių aplinkybių negalėtų tinkamai administruoti atsakovo bankroto procedūros. Apelianto nuomone, teismas netinkamai vertino bankroto administratoriaus kandidatūrą, pažeisdamas kreditorių lygiateisiškumo principą.

11Atskirieji skundai atmestini, Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gegužės 11 d. nutartis paliktina nepakeista.

12CPK 1 straipsnio pirmojoje dalyje nustatyta, kad įmonių bankroto bylos nagrinėjamos pagal šio kodekso taisykles, išskyrus išimtis, kurias nustato kiti įstatymai. Įmonių bankroto procesą (bankroto bylos iškėlimą, kreditorių reikalavimų pateikimą ir tvirtinimą, įmonės likvidavimą dėl bankroto, taip pat kitas su bankrotu susijusias procedūras) reglamentuoja Įmonių bankroto įstatymas. Įmonių bankroto įstatymo 1 straipsnio trečiojoje dalyje įtvirtintas šio įstatymo normų taikymo prioritetas kitų įstatymų atžvilgiu vykdant įmonės bankroto procedūras ir nurodyta, kad kitų įstatymų nuostatos, reglamentuojančios įmonių veiklą, kreditoriaus teisę į reikalavimų tenkinimą, kreditoriaus teisę imtis priemonių skoloms išieškoti, mokesčius ir kitas privalomąsias įmokas ir jų administravimą bankroto proceso metu, įmonėse taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja šio įstatymo nuostatoms.

13Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio antroji dalis numato, kad asmuo, pateikdamas pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei, pasiūlo teismui administratoriaus kandidatūrą; tuo atveju, kai pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei teikia įmonės darbuotojai ir jie nepasiūlo administratoriaus kandidatūros, administratoriaus kandidatūrą Vyriausybės nustatyta tvarka turi pasiūlyti šio straipsnio 10 dalyje nurodyta Vyriausybės įgaliota institucija; administratoriaus kandidatūrą gali pasiūlyti ir kiti Įmonių bankroto įstatymo 5 straipsnyje išvardyti asmenys; teismas gali motyvuotai atmesti teikiamo administratoriaus (administratorių) kandidatūrą (kandidatūras) ir pareikalauti pateikti kitą administratoriaus kandidatūrą, jei teismui pasiūlyta administratoriaus kandidatūra neatitinka šio įstatymo reikalavimų. Įmonių bankroto įstatymas taip pat numato, kad skiriamo administratoriaus kandidatūrą teismas Vyriausybės nustatyta tvarka privalo suderinti su Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 10 dalyje nurodyta Vyriausybės įgaliota institucija. Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio ketvirtoji dalis numato, kad administratoriumi negali būti paskirtas įmonės, kuriai iškelta bankroto byla, kreditorius (su kreditoriumi darbo santykiais susijęs asmuo ar, kai kreditorius – juridinis asmuo, jo organų narys), asmuo, kuris pagal įstatymus ar kitus teisės aktus neturi teisės būti vadovu, įmonės ar šios įmonės patronuojančios arba dukterinės įmonės savininkas, jos valdymo organų narys, vadovas, jo pavaduotojai (direktoriai), vyriausiasis buhalteris (buhalteris), įmonės apskaitos struktūrinio padalinio vadovas, akcininkas, nuosavybės teise turintis arba turėjęs per paskutiniuosius 36 mėnesius iki bankroto bylos iškėlimo daugiau kaip 10 procentų bankrutuojančios ir bankrutavusios įmonės arba šios įmonės patronuojančios ar dukterinės įmonės akcijų; šie apribojimai taikomi ir šioje dalyje nurodytiems asmenims, kurie dirbo bankrutuojančioje ir bankrutavusioje įmonėje ir buvo atleisti iš pareigų per paskutinius 36 mėnesius iki bankroto bylos iškėlimo; administratorius negali turėti teisinio suinteresuotumo bylos baigtimi; juridinio asmens, turinčio teisę teikti bankroto administravimo paslaugas, vadovui, jo pavaduotojams (direktoriams), vyriausiajam buhalteriui (buhalteriui), įmonės apskaitos struktūrinio padalinio vadovui, juridinio asmens organo nariams, juridinio asmens dalyviams taikomi šioje dalyje administratoriui nustatyti apribojimai. Pažymėtina, kad pirmosios instancijos teismo nutarties dalis, kuria paskirtas bankrutuojančios įmonės administratorius, gali būti naikinama tik tuo atveju, jei paskirtas administratorius neatitinka Įmonių bankroto įstatymo nustatytų reikalavimų (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. balandžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-468/2009).

14Atskirojo skundo turinys patvirtina, kad apeliantas nesutinka tik su pirmosios instancijos teismo nutarties dalimi dėl administratoriaus paskyrimo.

15Teisėjų kolegija nepripažįsta pagrįstais atskirojo skundo argumentų, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai UAB „Ferimsta“ administratoriumi paskyrė UAB „Draugo petys“. Į bylą pateiktas UAB „Draugo petys“ 2010 m. kovo 5 d. sutikimas patvirtina, kad įmonė sutinka teikti UAB „Ferimsta“ bankroto administravimo paslaugas, deklaruoja, jog nėra aplinkybių ir pagrindų, kurie neleistų ar trukdytų būti paskirtu administratoriumi ir vykdyti bankroto administratoriaus funkcijas, 2010 m. kovo 5 d. deklaracija patvirtina, kad UAB „Draugo petys“ atitinka teisės aktų reikalavimus dėl UAB „Ferimsta“ administravimo. Į bylą yra pateiktas Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos leidimas UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas. Į bylą taip pat yra pateiktas UAB „Draugo petys“ bankroto administratorių profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimas. Bylos duomenys patvirtina, kad Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos informavo teismą, jog UAB „Draugo petys“ atitinka Įmonių bankroto įstatymo reikalavimus. Teisėjų kolegija pažymi, kad teismas iš teismui pasiūlytų administratorių kandidatūrų turi teisę parinkti administratorių, kuris, teismo nuomone, tinkamai administruos bankrutuojančią įmonę. Teisėjų kolegijos nuomone, atsižvelgiant į minėtas aplinkybes bei pateiktus į bylą duomenis, pirmosios instancijos teismas pagrįstai UAB „Ferimsta“ administratoriumi paskyrė UAB „Draugo petys“, kuri atitinka visus administratoriui Įmonių bankroto įstatymo keliamus reikalavimus, ir nėra pagrindo naikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutarties dalį. Teisėjų kolegija pažymi, kad jeigu teismo paskirtas administratorius netinkamai vykdo savo pareigas, bankrutuojančios ar bankrutavusios įmonės kreditorių susirinkimas (komitetas) turi teisę kreiptis į teismą dėl administratoriaus atstatydinimo.

16Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija konstatuoja, kad atskirojo skundo argumentai nėra pagrindas pakeisti ar panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį, ir sprendžia, kad atskirasis skundas yra nepagrįstas ir atmestinas, o Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gegužės 11 d. nutartis paliktina nepakeista.

17Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

18Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gegužės 11 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai