Byla I-6279-38/2007

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Romos Sabinos Alimienės (kolegijos pirmininkė), Nijolės Šidagienės ir Petro Viščinio (pranešėjas),

2sekretoriaujant Jurgitai Bružaitei,

3dalyvaujant pareiškėjo UAB „Vytaras“ atstovei advokato padėjėjai Gintarei Galkevičiūtei, atsakovo Vilniaus apskrities viršininko administracijos atstovei Aidai Karolienei, trečiojo asmens Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atstovui Robertui Dumblauskui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo UAB „Vytaras“ skundą dėl įpareigojimo atlikti veiksmus,

Nustatė

4Pareiškėjas UAB „Vytaras“ prašo įpareigoti atsakovą Vilniaus apskrities viršininko administraciją išduoti pareiškėjui UAB „Vytaras“ raštišką sutikimą tęsti pastato, esančio ( - ), Vilnius, unikalus Nr. ( - ), statybą (rekonstrukciją) ir raštišką sutikimą rengti žemės sklypų, esančių prie pastatų ( - ), 5, 7, 11, Vilnius, detalųjį planą, juos sujungiant į vieną. Taip pat prašo atnaujinti terminą skundui dėl atsakovo Vilniaus apskrities viršininko administracijos įpareigojimo išduoti pareiškėjui UAB „Vytaras“ raštišką sutikimą rengti žemės sklypų, esančių prie pastatų ( - ), 5, 7, 11, Vilnius, detalųjį planą, juos sujungiant į vieną, paduoti.

5Pareiškėjas UAB „Vytaras“ ir jo atstovė paaiškino, kad pareiškėjas pagal 2006-05-04 išduotą statybos leidimą Nr. NR/566/06-0463, rekonstruodamas nuosavybės teise priklausantį statinį, esantį ( - ), Vilnius (unikalus Nr. ( - )), toliau - pastatas, nukrypo nuo įstatymų nustatyta tvarka suderinto projekto. Dėl šios priežasties, atsakovas Vilniaus apskrities viršininko administracija 2006-06-23 statinio statybos sustabdymo aktu Nr. (101)11.11-44 sustabdė pastato rekonstrukciją.

6Nepraleidžiant atsakovo Vilniaus apskrities viršininko administracijos nustatyto termino iki 2007-01-24 pašalinti nustatytus nukrypimus nuo suderinto projekto ir normatyvinių statybos dokumentų, pareiškėjas UAB „Vytaras“ 2006-12-19 kreipėsi į trečiąjį asmenį Viliaus miesto savivaldybės administraciją, prašydamas išduoti statybos leidimą pastato rekonstrukcijai (korektūrai). 2006-12-29 statybos leidimas buvo gautas.

7Pareiškėjo UAB „Vytaras“ atstovė paaiškino, kad pareiškėjas UAB „Vytaras“, remdamasis LR Statybos įstatymo 33 str. 5 d., 2006-12-29 kreipėsi į atsakovą Vilniaus apskrities viršininko administraciją, prašydamas raštiško sutikimo tęsti pastato statybą (rekonstrukciją). Nei raštiško sutikimo nei atsisakymo išduoti sutikimą pareiškėjas UAB „Vytaras“ iš atsakovo Vilniaus apskrities viršininko administracijos negavo.

8Pareiškėjas UAB „Vytaras“, vadovaudamasis ABTĮ 18 str. 1 d., 33 str. 2 d., Piliečių ir kitų asmenų aptarnavimo Vilniaus apskrities viršininko administracijoje tvarkos 19 p., teismo prašo įpareigoti atsakovą Vilniaus apskrities viršininko administraciją išduoti raštišką sutikimą tęsti pastato statybą (rekonstrukciją).

9Be to, pareiškėjas UAB „Vytaras“ ir jo atstovė paaiškino, kad pareiškėjas UAB „Vytaras“, remdamasis Aplinkos ministro 2004-05-07 įsakymo Nr. D1-262 dėl teritorijų planavimo dokumentams rengti sąlygų parengimo ir išdavimo taisyklių (Žin., 2004, Nr. 83-3028) 24 p., Detaliųjų planų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. D1-473 (Žin., 2006, Nr. 114-4364) 28 p., LR Vyriausybės 2004-05-26 nutarimo Nr. 635 dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo ir sutarties sudarymo tvarkos aprašo (Žin., 2004, Nr. 86-3120) 12.5 p., 2006-10-19 kreipėsi į atsakovą Vilniaus apskrities viršininko administraciją su prašymu išduoti raštišką sutikimą rengti pagal nuomos sutartis naudojamų žemės sklypų, esančių prie nuosavybės teise priklausančių statinių, adresu ( - ), 5, 7 11, Vilnius, detalųjį planą, siekiant visus žemės sklypus sujungti į vieną. Nei raštiško sutikimo, nei atsisakymo išduoti sutikimą pareiškėjas UAB „Vytaras“ iš atsakovo Vilniaus apskrities viršininko administracijos negavo.

10Pareiškėjas, vadovaudamasis ABTĮ 18 str. 1 d., 33 str. 2 d., Piliečių ir kitų asmenų aptarnavimo Vilniaus apskrities viršininko administracijoje tvarkos 19 p., teismo prašo įpareigoti atsakovą Vilniaus apskrities viršininko administraciją išduoti raštišką sutikimą rengti pagal nuomos sutartis naudojamų žemės sklypų, esančių prie nuosavybės teise priklausančių statinių, adresu ( - ), 5, 7 11, Vilnius, detalųjį planą, sujungiant visus žemės sklypus į vieną.

11Kartu pareiškėjas UAB „Vytaras“ ir jo atstovė prašo atnaujinti praleistą terminą skundui įpareigoti atsakovą Vilniaus apskrities viršininko administraciją išduoti raštišką sutikimą rengti pagal nuomos sutartis naudojamų žemės sklypų, esančių prie nuosavybės teise priklausančių statinių, adresu ( - ), 5, 7 11, Vilnius, detalųjį planą, sujungiant visus žemės sklypus į vieną, paduoti. Nurodo, kad terminas praleistas dėl svarbių priežasčių, kadangi atsakovas Vilniaus apskrities viršininko administracija jau praėjus 30 dienų terminui nuo prašymo gavimo dienos pareiškėjui UAB „Vytaras“ žadėjo išduoti tokį raštišką sutikimą, tačiau jo taip ir neišdavė.

12Atsakovas Vilniaus apskrities viršininko administracija ir jo atstovė prašė skundą atmesti ir paaiškino, kad, nustačius, jog gręžtiniai pamatai pareiškėjo UAB „Vytaras“ įrengti nukrypstant nuo projekto, atsakovo Vilniaus apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentas 2006-06-23 statinio statybos sustabdymo aktu Nr. (101)11.11-44 nuo 2006-06-27 sustabdė statybos darbus.

13Vilniaus apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento Vilniaus miesto žemėtvarkos skyriui 2006-09-26 patikrinimo aktu Nr. 01-34-90 nustačius, kad pareiškėjo UAB „Vytaras“ pastatas nugriautas ir Vilniaus apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentui 2006-10-06 apžiūros aktu nurodžius, kad pareiškėjo UAB „Vytaras“ pastatas nugriautas, atsakovas Vilniaus apskrities viršininko administracija 2006-11-02 ieškinio pareiškimu Nr. (50)-1.2-4353- (3.31) kreipėsi į Vilniaus miesto 2 apylinkės teismą, prašydamas nutraukti su pareiškėju UAB „Vytaras“ pasirašytą 1997-05-13 Valstybinės žemės sklypo nuomos ne žemės ūkio veiklai sutartį, panaikinti 2006-05-04 statybos leidimą Nr./566/06-0463, registro ir kadastro duomenų keitimą neteisėtu ir įpareigoti VĮ „Registrų centras“ atstatyti registro ir kadastro duomenis, buvusius iki įregistruojant Vilniaus apskrities viršininko administracijos 2005-12-08 raštą Nr. (101)11.56-557.

142007-01-22 atsakovas Vilniaus apskrities viršininko administracija pateikė Vilniaus miesto 2 apylinkės teismui patikslintą ieškinį, kuriame be visų buvusių ieškinio reikalavimų teismo prašė panaikinti ir 2006-05-04 statybos leidimo Nr./566/06-0463 versiją 1, kurios data: 2006-12-29, išduotą autoserviso rekonstrukcijai atlikus projekto korektūrą, numatant bendrą statinio plotą 803,16 kv.m.

15Atsakovas Vilniaus apskrities viršininko administracija paaiškino, kad dėl minėtos civilinės bylos nagrinėjimo 2007-01-23 atsakovo Vilniaus apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentas aktu Nr. (101)11.11-11 sustabdė statinio statybos darbus nuo 2007-01-24, be to, Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2007-02-22 nutartimi pritaikė laikinąją apsaugos priemonę - uždraudė UAB „Vytaras“ nuomojamame žemės sklype ( - ), Vilnius, vykdyti bet kokius statybos darbus ir kitokius darbus. Atsakovas Vilniaus apskrities viršininko administracija mano, kad dėl šių priežasčių tenkinti pareiškėjo UAB „Vytaras“ prašymą įpareigoti atsakovą Vilniaus apskrities viršininko administraciją išduoti raštišką sutikimą nėra pagrindo.

16Atsakovas Vilniaus apskrities viršininko administracija nurodė, kad nėra pagrindo tenkinti ir kito pareiškėjo UAB „Vytaras“ prašymo - įpareigoti atsakovą Vilniaus apskrities viršininko administraciją išduoti raštišką sutikimą rengti pagal nuomos sutartis naudojamų žemės sklypų, esančių prie nuosavybės teise priklausančių statinių, adresu ( - ), 5, 7 11, Vilnius, detalųjį planą, sujungiant visus žemės sklypus į vieną, kadangi tokį prašymą pareiškėjas UAB „Vytaras“ atsakovui Vilniaus apskrities viršininko administracijai pateikė 2006-10-19, o Vilniaus apskrities viršininko administracija 2006-11-02 kreipėsi į Vilniaus miesto 2 apylinkės teismą su minėtu ieškiniu dėl valstybinės žemės sklypo nuomos sutarties nutraukimo, statybos leidimo panaikinimo, kadastro ir registro duomenų keitimo pripažinimo neteisėtu. Atsižvelgiant į tai, atsakovui Vilniaus apskrities viršininko administracijai nėra aišku, kokios aplinkybės suteikė pagrindą pareiškėjui UAB „Vytaras“ tikėtis, kad sutikimas dėl detaliojo plano rengimo bus išduotas. Be to, yra suėjęs terminas, per kurį pareiškėjas UAB „Vytaras“ galėjo kreiptis į teismą su šiuo prašymu ir nėra priežasčių, dėl kurių šis terminas galėtų būti atnaujintas.

17Be to, atsakovas Vilniaus apskrities viršininko administracija nurodo, kad sutikimas dėl detaliųjų planų rengimo neišduotas pagrįstai, kadangi Vilniaus miesto 2 apylinkės teisme nagrinėjamas ginčas dėl valstybinės žemės sklypo nuomos sutarties nutraukimo, o nutraukus valstybinės žemės sklypo nuomos sutartį, vadovaujantis LR Teritorijų planavimo įst. 20 str., neliktų pagrindo perduoti pareiškėjui UAB „Vytaras“ detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teises ir pareigas.

18Atsakovas Vilniaus apskrities viršininko administracija nurodė, kad skundas turi būti atmestas, kadangi pareiškėjas UAB „Vytaras“ nesilaikė nustatytos ikiteisminės ginčų nagrinėjimo tvarkos (LR Viešojo administravimo įst. 31 str. 2 d.).

19Tretysis suinteresuotas asmuo Vilniaus miesto savivaldybės administracija ir jo atstovas prašė ginčą spręsti teismo nuožiūra.

20Skundas tenkintas pilnai.

21Nustatyta, kad tretysis asmuo Vilniaus miesto savivaldybės administracija 2006-05-04 išdavė pareiškėjui UAB „Vytaras“ statybos leidimą Nr./566/06-0463 pastato ( - ), rekonstrukcijai. Pareiškėjas UAB „Vytaras“, pagal statybos leidimą Nr./566/06-0463 rekonstruodamas nuosavybės teise priklausantį pastatą, nukrypo nuo įstatymų nustatyta tvarka suderinto projekto.

22Dėl šios priežasties, atsakovas Vilniaus apskrities viršininko administracija 2006-06-23 statinio statybos sustabdymo aktu Nr. (101)11.11-44 sustabdė pastato rekonstrukciją.

23Atsakovo Vilniaus apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentas 2006-07-21 raštu Nr. (100)-11.55-430 nustatė pareiškėjui UAB „Vytaras“ 3 mėnesių terminą pažeidimams likviduoti arba pastatą nugriauti, nurodant, kad neįvykdžius reikalavimo, apskrities viršininko administracija teiks teismui prašymą (pareiškimą) dėl įpareigojimo vykdymo.

24Nepraėjus 3 mėnesių terminui, pareiškėjas UAB „Vytaras“ 2006-10-18 pateikė atsakovo Vilniaus apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentui prašymą pratęsti nustatytą 3 mėnesių terminą dar 4 mėnesiams.

25Atsakovo Vilniaus apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentas 2006-10-24 raštu Nr. (100)-11.55-673 pratęsė pareiškėjui UAB „Vytaras“ autoserviso ( - ), Vilnius, projektinės dokumentacijos bei statybos leidimo gavimo terminą iki 2007-01-24, nurodant, kad neįvykdžius reikalavimo, apskrities viršininko administracija teiks teismui prašymą (pareiškimą) dėl įpareigojimo vykdymo.

26Nežiūrint į 2006-10-24 raštu Nr. (100)-11.55-673 nustatytą terminą pareiškėjui iki 2007-01-24 gauti pastato projektinę dokumentaciją ir statybos leidimą, t.y. iki šio termino pašalinti nustatytus pažeidimus, atsakovas Vilniaus apskrities viršininko administracija 2006-11-02 kreipėsi į Vilniaus miesto 2 apylinkės teismą su ieškiniu dėl valstybinės žemės sklypo nuomos sutarties nutraukimo, statybos leidimo panaikinimo, kadastro ir registro duomenų keitimo pripažinimo neteisėtu, prašydamas taikyti laikinąją apsaugos priemonę – įrašą viešame registre dėl nuosavybės teisės perleidimo draudimo statiniui ( - ), Vilniuje, kadangi perleidus nuosavybės teises į šį statinį pasunkėtų teismo sprendimo vykdymas.

27Teismas nustatė, kad pareiškėjas UAB „Vytaras“, nepraleisdamas atsakovo Vilniaus apskrities viršininko administracijos nustatyto termino iki 2007-01-24 pašalinti nustatytus nukrypimus nuo suderinto projekto ir normatyvinių statybos dokumentų, 2006-12-19 kreipėsi į tretįjį asmenį Vilniaus miesto savivaldybės administraciją, prašydamas išduoti statybos leidimą pastato rekonstrukcija (korektūrai). Statybos leidimas gautas 2006-12-29.

28Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Statybos įst. (Žin., 1996, Nr. 32-788) 33 str. 5 d., pareiškėjas UAB „Vytaras“ 2006-12-29 kreipėsi į atsakovą Vilniaus apskrities viršininko administraciją, prašydamas raštiško sutikimo tęsti pastato statybą (rekonstrukciją), nurodydamas, kad visi pažeidimai, dėl kurių pastato statyba buvo sustabdyta, pašalinti.

29Iš bylos medžiagos matyti, kad atsakovas Vilniaus apskrities viršininko administracija administracinės bylos nagrinėjimo metu nurodė, kad pareiškėjas UAB „Vytaras“ pažeidimus, dėl kurių 2006-06-23 statinio statybos sustabdymo aktu Nr. (101)11.11-44 buvo sustabdyta pastato statyba (rekonstrukcija), pašalino.

30Nors atsakovas Vilniaus apskrities viršininko administracija nurodo, kad pareiškėjo UAB „Vytaras“ prašymo įpareigoti atsakovą Vilniaus apskrities viršininko administraciją išduoti raštišką sutikimą nėra pagrindo, kadangi Vilniaus apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentas kitu 2007-01-23 statinio statybos sustabdymo aktu Nr. (101)11.11-11 nuo 2007-01-24 sustabdė statinio statybos darbus (pagrindas: Vilniaus miesto 2 apylinkės teisme nagrinėjama civilinė byla), o Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2007-02-22 nutartimi pritaikė laikinąją apsaugos priemonę - uždraudė UAB „Vytaras“ nuomojamame žemės sklype ( - ), Vilnius, vykdyti bet kokius statybos darbus ir kitokius darbus, Vilniaus apygardos administracinis teismas laikosi kitokios nuomonės.

31Teismas pažymi, kad pastato statybos (rekonstrukcijos) darbai atsakovo Vilniaus apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento 2006-06-23 statinio statybos sustabdymo aktu Nr. (101)11.11-44 buvo sustabdyti, kadangi statomas statinys neatitiko statybos leidime nurodytų statinio ploto ir tūrio matmenų (pagal suderintą projektą statinio ilgis 48.28 m, faktiškai 59.6 m, statinio plotis pagal suderintą projektą 15.58 m, faktiškai 24 m.), 2006-10-24 raštu Nr. (100)-11.55-673 nustatant pareiškėjui UAB „Vytaras“ terminą iki 2007-01-24 pašalinti projektinės pastato rekonstrukcijos dokumentacijos pažeidimus ir gauti naują statybos leidimą.

32Nepraleidžiant nustatyto termino, pareiškėjas UAB „Vytaras“ pašalino nustatytus projektinės dokumentacijos pažeidimus, 2006-12-29 gavo naują statybos leidimą Nr./566/06-0463 versiją Nr. 1, kurios data: 2006-12-29, ir, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Statybos įst. 33 str. 5 d., 2006-12-29 kreipėsi į atsakovą Vilniaus apskrities viršininko administraciją išduoti raštišką sutikimą tęsti pradėtus statinio statybos darbus.

33Kadangi, kaip nurodė atsakovo Vilniaus apskrities viršininko administracijos atstovė, formaliai pareiškėjas UAB „Vytaras“ pažeidimus buvo pašalinęs, atsakovas Vilniaus apskrities viršininko administracija neturėjo jokio pagrindo neišduoti pareiškėjui UAB „Vytaras“ raštiško sutikimo tęsti pradėtus statinio statybos darbus. Dėl šios priežasties atsakovas Vilniaus apskrities viršininko administracija yra įpareigotina išduoti pareiškėjui UAB „Vytaras“ raštišką sutikimą tęsti pradėtus statinio statybos darbus.

34Kartu teismas pažymi, kad pareiškėjas UAB „Vytaras“ tol, kol galios 2007-01-23 atsakovo Vilniaus apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento statinio statybos sustabdymo dėl nagrinėjamos civilinės bylos aktas Nr. (101).11.11-11 ir nebus panaikintos 2007-02-22 Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo nutartimi pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės (uždrausti UAB „Vytaras“ nuomojamame žemės sklype ( - ), Vilnius, vykdyti bet kokius statinio – autoserviso statybos ir kitokius darbus), negalės tęsti pastato statybos (rekonstrukcijos) darbų pagal atsakovo Vilniaus apskrities viršininko administracijos raštišką sutikimą leisti tęsti statinio statybos darbus.

35Teismas nustatė, kad pareiškėjas UAB „Vytaras“, vadovaudamasis LR Aplinkos ministro 2004-05-07 įsakymo Nr. D1-262, kuriomis patvirtintos Teritorijų planavimo dokumentams rengti sąlygų parengimo ir išdavimo taisyklės (Žin., 2004, Nr. 83-3028) 24 p., Detaliųjų planų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. D1-473 (Žin., 2006, Nr. 114-4364) 28 p., LR Vyriausybės 2004-05-26 nutarimo Nr. 635 dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo ir sutarties sudarymo tvarkos aprašo (Žin., 2004, Nr. 86-3120) 12.5 p., 2006-10-18 raštu Nr. 06/10-05 2006-10-19 kreipėsi į atsakovą Vilniaus apskrities viršininko administraciją, prašydamas išduoti raštišką sutikimą rengti pagal nuomos sutartis naudojamų žemės sklypų, esančių prie nuosavybės teise priklausančių statinių, adresu ( - ), 5, 7 11, Vilnius, detalųjį planą, sujungiant visus žemės sklypus į vieną.

36Iš bylos medžiagos matyti, kad atsakovas Vilniaus apskrities viršininko administracija pareiškėjui UAB „Vytaras“ neišdavė nei raštiško sutikimo rengti detalųjį planą, nei atsisakymo išduoti sutikimą rengti detalųjį planą.

37Teismas nurodo, kad nors atsakovas Vilniaus apskrities viršininko administracija, 2006-10-19 gavusi pareiškėjo UAB „Vytaras“ prašymą išduoti raštišką sutikimą atlikti detalųjį planą, 2006-11-02 ir kreipėsi į Vilniaus miesto 2 apylinkės teismą su ieškiniu UAB „Vytaras“ ir kitiems asmenims dėl valstybinės žemės sklypo nuomos sutarties nutraukimo, statybos leidimų panaikinimo, kadastro ir registro duomenų keitimo pripažinimo neteisėtu, nei ieškinio padavimo metu, nei dabar pareiškėjui UAB „Vytaras“ nėra apribota teisė rengti detalųjį planą. Remiantis tuo, teismas mano, kad jokių priežasčių atsakovui Vilniaus apskrities viršininko administracijai neišduoti pareiškėjui UAB „Vytaras“ sutikimo rengti žemės sklypų, esančių prie pastatų ( - ), 5, 7, 11, Vilnius, detalųjį planą, juos sujungiant į vieną, nėra.

38Nors atsakovas Vilniaus apskrities viršininko administracija nurodė, kad nėra priežasčių atnaujinti praleistą terminą pareiškėjo UAB „Vytaras“ reikalavimui įpareigoti atsakovą Vilniaus apskrities viršininko administraciją išduoti sutikimą rengti minėtų žemės sklypų detalųjį planą, visgi, jis nepaneigė pareiškėjo UAB „Vytaras“ nurodytų termino praleidimo priežasčių, jog pareiškėjas UAB „Vytaras“ terminą praleido dėl to, kad atsakovas Vilniaus apskrities viršininko administracija jau praėjus 30 dienų nuo pareiškėjo UAB „Vytaras“ kreipimosi į atsakovą Vilniaus apskrities viršininko administraciją dėl sutikimo rengti detalųjį planą rengimo, pareiškėjui UAB „Vytaras“ žadėjo duoti tokį sutikimą. Kadangi ne kas kita, o valstybinė institucija pareiškėjui UAB „Vytaras“ žadėjo duoti sutikimą jau praėjus tokio sutikimo davimo terminui, o atsakovas Vilniaus apskrities viršininko administracija nepaneigė šių aplinkybių, teismas termino praleidimo priežastį laiko svarbia ir pareiškėjui UAB „Vytaras“ terminą pareikšti reikalavimą įpareigoti atsakovą Vilniaus apskrities viršininko administraciją išduoti raštišką sutikimą rengti pagal nuomos sutartis naudojamų žemės sklypų, esančių prie nuosavybės teise priklausančių statinių, adresu ( - ), 5, 7 11, Vilnius, detalųjį planą, sujungiant visus žemės sklypus į vieną, atnaujina. Be to, pagal Detaliųjų planų rengimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. D1-473 (Žin., 2006, Nr. 114-4364), ne Atsakovas yra detaliojo plano rengimo organizatorius, taip pat Atsakovas neturi ir teisės perduoti pareiškėjui UAB „Vytaras“ detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų. Tokie įgaliojimai suteikti byloje dalyvaujančiam trečiajam asmeniui Vilniaus miesto savivaldybės administracijai, kuri turėdama visus reikiamus dokumentus turės spręsti dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo.

39Atsakovas Vilniaus apskrities viršininko administracija teismo prašo taikyti LR Viešojo administravimo įst. ( Žin., 1999, Nr. 60-1945) 31 str. 2 d. redakcija, galiojusia iki 2007-01-01. Kadangi atsakovas Vilniaus apskrities viršininko administracija vilkino atlikti jo kompetencijai priskirtus veiksmus, o LR Viešojo administravimo įstatymo ( Žin., 1999, Nr. 60-1945) 31 str. 2 d. redakcija, kurią prašo taikyti atsakovas Vilniaus apskrities viršininko administracija, galiojo iki 2007-01-01, kuomet terminas pareiškėjo UAB „Vytaras“ skundui dėl atsakovo Vilniaus apskrities viršininko administracijos įpareigojimo duoti pareiškėjui UAB „Vytaras“ raštišką sutikimą rengti detalųjį planą baigėsi 2007-01-19 (jau nuo 2007-01-01 galiojant naujai LR Viešojo administravimo įstatymo redakcijai, kurioje atsakovo Vilniaus apskrities viršininko administracijos nurodyto 31 str. 2 d. nėra), teismas, priimdamas šį sprendimą, vadovaujasi ABTĮ 18 str. 1 d., 33 str. 2 d., Piliečių ir kitų asmenų aptarnavimo Vilniaus apskrities viršininko administracijoje tvarkos, patvirtintos Vilniaus apskrities viršininko 2002-10-31 įsakymu Nr. 4632 19 p.

40Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Administracinių bylų teisenos įstatymo 33 str., 34 str., 85 str., 87 str., 88 str. 1 d. 2 ., Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija

Nutarė

41Skundą patenkinti. Prašymą patenkinti.

42Įpareigoti atsakovą Vilniaus apskrities viršininko administraciją išduoti pareiškėjui UAB „Vytaras“ raštišką sutikimą tęsti pastato, esančio ( - ), Vilnius, unikalus Nr. ( - ), statybą (rekonstrukciją).

43Įpareigoti atsakovą Vilniaus apskrities viršininko administraciją išduoti pareiškėjui UAB „Vytaras“ raštišką sutikimą rengti žemės sklypų, esančių prie pastatų ( - ), 5, 7, 11, Vilnius, detalųjį planą, juos sujungiant į vieną žemės sklypą.

44Atnaujinti terminą skundui dėl atsakovo Vilniaus apskrities viršininko administracijos įpareigojimo išduoti pareiškėjui UAB „Vytaras“ raštišką sutikimą rengti žemės sklypų esančių prie pastatų ( - ), 5, 7, 11, Vilnius, detalųjį planą, juos sujungiant į vieną žemės sklypą, paduoti.

45Sprendimas per 14 dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. sekretoriaujant Jurgitai Bružaitei,... 3. dalyvaujant pareiškėjo UAB „Vytaras“ atstovei advokato padėjėjai... 4. Pareiškėjas UAB „Vytaras“ prašo įpareigoti atsakovą Vilniaus... 5. Pareiškėjas UAB „Vytaras“ ir jo atstovė paaiškino, kad pareiškėjas... 6. Nepraleidžiant atsakovo Vilniaus apskrities viršininko administracijos... 7. Pareiškėjo UAB „Vytaras“ atstovė paaiškino, kad pareiškėjas UAB... 8. Pareiškėjas UAB „Vytaras“, vadovaudamasis ABTĮ 18 str. 1 d., 33 str. 2... 9. Be to, pareiškėjas UAB „Vytaras“ ir jo atstovė paaiškino, kad... 10. Pareiškėjas, vadovaudamasis ABTĮ 18 str. 1 d., 33 str. 2 d., Piliečių ir... 11. Kartu pareiškėjas UAB „Vytaras“ ir jo atstovė prašo atnaujinti... 12. Atsakovas Vilniaus apskrities viršininko administracija ir jo atstovė prašė... 13. Vilniaus apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento... 14. 2007-01-22 atsakovas Vilniaus apskrities viršininko administracija pateikė... 15. Atsakovas Vilniaus apskrities viršininko administracija paaiškino, kad dėl... 16. Atsakovas Vilniaus apskrities viršininko administracija nurodė, kad nėra... 17. Be to, atsakovas Vilniaus apskrities viršininko administracija nurodo, kad... 18. Atsakovas Vilniaus apskrities viršininko administracija nurodė, kad skundas... 19. Tretysis suinteresuotas asmuo Vilniaus miesto savivaldybės administracija ir... 20. Skundas tenkintas pilnai.... 21. Nustatyta, kad tretysis asmuo Vilniaus miesto savivaldybės administracija... 22. Dėl šios priežasties, atsakovas Vilniaus apskrities viršininko... 23. Atsakovo Vilniaus apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo... 24. Nepraėjus 3 mėnesių terminui, pareiškėjas UAB „Vytaras“ 2006-10-18... 25. Atsakovo Vilniaus apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo... 26. Nežiūrint į 2006-10-24 raštu Nr. (100)-11.55-673 nustatytą terminą... 27. Teismas nustatė, kad pareiškėjas UAB „Vytaras“, nepraleisdamas atsakovo... 28. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Statybos įst. (Žin., 1996, Nr. 32-788) 33... 29. Iš bylos medžiagos matyti, kad atsakovas Vilniaus apskrities viršininko... 30. Nors atsakovas Vilniaus apskrities viršininko administracija nurodo, kad... 31. Teismas pažymi, kad pastato statybos (rekonstrukcijos) darbai atsakovo... 32. Nepraleidžiant nustatyto termino, pareiškėjas UAB „Vytaras“ pašalino... 33. Kadangi, kaip nurodė atsakovo Vilniaus apskrities viršininko administracijos... 34. Kartu teismas pažymi, kad pareiškėjas UAB „Vytaras“ tol, kol galios... 35. Teismas nustatė, kad pareiškėjas UAB „Vytaras“, vadovaudamasis LR... 36. Iš bylos medžiagos matyti, kad atsakovas Vilniaus apskrities viršininko... 37. Teismas nurodo, kad nors atsakovas Vilniaus apskrities viršininko... 38. Nors atsakovas Vilniaus apskrities viršininko administracija nurodė, kad... 39. Atsakovas Vilniaus apskrities viršininko administracija teismo prašo taikyti... 40. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Administracinių bylų teisenos įstatymo 33... 41. Skundą patenkinti. Prašymą patenkinti.... 42. Įpareigoti atsakovą Vilniaus apskrities viršininko administraciją išduoti... 43. Įpareigoti atsakovą Vilniaus apskrities viršininko administraciją išduoti... 44. Atnaujinti terminą skundui dėl atsakovo Vilniaus apskrities viršininko... 45. Sprendimas per 14 dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas apeliacine...