Byla 2S-588-280/2013
Dėl skolos priteisimo

1Panevėžio apygardos teismo teisėja Laimutė Sankauskaitė apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės (toliau - UAB) „General Financing“ atskirąjį skundą dėl Anykščių rajono apylinkės teismo 2013 m. birželio 3 d. nutarties civilinėje byloje Nr. L2-552-913/2013 pagal ieškovės UAB „General Financing“ ieškinį atsakovui M. V. dėl skolos priteisimo ir

Nustatė

2ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama priteisti iš atsakovo 7 645,18 Lt skolą, 18,57 Lt delspinigių. Nurodė, kad su atsakovu sudarė finansavimo sandorius ir suteikė 14 993,61 Lt vartojimo kreditą, tačiau atsakovas prisiimtų įsipareigojimų nesilaikė. Prašė procesinius dokumentus įteikti viešojo paskelbimo būdu savo sąskaita vietiniame ir respublikiniame laikraščiuose, jei teismui nepavyktų jų įteikti atsakovui pagal jo gyvenamąją vietą.

3Anykščių rajono apylinkės teismas 2013 m. gegužės 22 d. nutartimi įpareigojo ieškovę pašalinti ieškinio trūkumus – nurodyti atsakovo M. V. gyvenamąją vietą. Nurodė, kad procesinių dokumentų įteikimas atsakovui viešo paskelbimo būdu būtų neteisingas, pažeistų jo teisę būti išklausytam, todėl ieškovė privalo nurodyti adresą, kuriuo gali būti atsakovui įteikti procesiniai dokumentai.

4Ieškovė UAB „General Financing“ 2013-06-03 pateikė teismui prašymą, nurodydamas, kad ieškovei žinoma atsakovo gyvenamoji vieta sutampa su ieškinyje nurodyta, o Gyventojų registro tarnybos duomenimis, M. V. yra išvykęs į Norvegiją. Pažymėjo, kad kuratoriaus, kuriam galėtų būti įteikti procesiniai dokumentai už ieškovei priimtiną atlyginimo dydį, nepavyko surasti.

5Anykščių rajono apylinkės teismas 2013 m. birželio 3 d. nutartimi ieškovės ieškinį atsakovui M. V. dėl skolos priteisimo paliko nenagrinėtu. Nurodė, kad ieškovė per teismo nustatytą terminą nepašalino trūkumų, todėl ieškinys paliktinas nenagrinėtu.

6Atskiruoju skundu ieškovė UAB „General Financing“ prašo panaikinti Anykščių rajono apylinkės teismo 2013 m. birželio 3 d. nutartį ir klausimą perduoti teismui nagrinėti iš naujo. Nurodo, kad laiku teismą informavo apie turimą atsakovo adresą. Pažymi, jog ieškovė tikslaus atsakovo adreso negalėjo ir negali žinoti, nes atsakovas nevykdo sutartinės prievolės pranešti ieškovei apie pasikeitusius kontaktinius duomenis. Teigia, kad ieškovė praranda galimybę ginti savo pažeistas teises šioje byloje, kol išaiškės tikslus atsakovo adresas, nes atsakovas gali nuolat keisti. Tvirtina, kad atsakovas nekilnojamojo turto Lietuvoje neturi ir procesiniai dokumentai negalėjo būti įteikti atsakovo nekilnojamojo turto vietos adresu. Teigia, jog įstatymas nenumato draudimo įteikti procesinius dokumentus viešojo paskelbimo būdu, jei asmuo yra deklaravęs savo išvykimą į užsienį. Kartu nurodo, kad nėra galimybės paskirti kuratorių. Nurodo, kad procesinių dokumentų įteikimas viešo paskelbimo būdu palengvina šalims įgyvendinti savo teises ir vykdyti pareigas, nepriklausomai nuo gyvenamosios vietos, todėl toks įteikimo būdas nepažeistų atsakovo teisės būti išklausytam.

7Atskirasis skundas tenkintinas.

8Procesinių dokumentų įteikimo svarbą lemia tai, kad tik tada, kai dalyvaujantiems byloje asmenims įstatymo nustatyta tvarka įteikti procesiniai dokumentai, šie asmenys turi galimybę ginti pažeistas teises, įgyvendinti teisminės gynybos prieinamumo, lygiateisiškumo, rungimosi, teisės būti išklausytam ir kitus principus. Teismas, būdamas atsakingas už procesinių dokumentų įteikimą, turi diskrecijos teisę, įvertinęs konkrečią situaciją, spręsti, kokiu būdu tikslingiausia įteikti procesinius dokumentus, taip, be kita ko, užtikrindamas proceso operatyvumą (Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 117 str., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-04-20 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-183/2007). CPK 130 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad jeigu adresato gyvenamoji ir darbo vietos yra nežinomos ir jeigu CPK nustatyta tvarka nėra galimybės paskirti kuratoriaus, teismas gali įteikti procesinius dokumentus viešo paskelbimo būdu.

9Ieškovė, pateikdama ieškinį, teismą informavo, kad, neįteikus atsakovui ieškinio pagal jo gyvenamąją vietą, įteikti procesinius dokumentus per antstolį netikslinga bei nurodė, kad jai nėra žinomas kuratorius, kuris galėtų už priimtiną ieškovei atlygį, įteikti procesinius dokumentus atsakovui, todėl prašė įteikti procesinius dokumentus viešo paskelbimo būdu savo lėšomis rajono ir respublikinėje spaudoje (b. l. 3-4).

10Byloje nustatyta, kad atsakovui teismo išsiųstas ieškinys ir jo priedais nebuvo įteikti (b. l. 40). Iš teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenų matyti, kad atsakovas M. V. 2013-03-25 deklaravo išvykimą į užsienį – Norvegiją (b. l. 41). Apeliacinės instancijos teismo manymu, pirmosios instancijos teismui nebuvo pagrindo priimti 2013-05-22 nutartį dėl ieškinio trūkumų, nes ieškovė ieškinyje buvo nurodžiusi jai žinomą atsakovo gyvenamosios vietos adresą, o teismas, naudodamasis viešuoju registru, nustatė atsakovo deklaruotą išvykimą į užsienį (CPK 185 str.). Ieškovė, vykdydama 2013-05-22 teismo nutartį, ėmėsi veiksmų sužinoti atsakovo M. V. gyvenamąją vietą, kreipdamasi į Gyventojų registro tarnybą, kur gavo atsakymą apie 2013-03-25 atsakovo deklaruotą išvykimą į užsienio valstybę, bei pakartotinai teismą informavo dėl dokumentų įteikimo per antstolį ar kuratorių negalimumo (b. l. 45-46).

11Šiuo atveju darytina išvada, kad ieškovė aiškiai išreiškė savo valią dėl atsakovo informavimo viešo paskelbimo būdu, kadangi ji (ieškovė) neturi jokių galimybių sužinoti pasikeitusią atsakovo gyvenamąją vietą. Antra vertus atsakovas, sudarydamas sutartį su ieškovu, įsipareigojo pranešti apie gyvenamosios vietos pasikeitimą. CK 2.17 str. 3 d nustato, kad jeigu skolininkas nevykdo pareigos pranešti apie savo gyvenamosios vietos pasikeitimą pranešimai siunčiami ir atliekami ikiti veiksmai paskutinėje žinomoje vietoje.

12Atsižvelgiant į pasakytą, galima teigti, jog yra pagrindas procesinius dokumentus įteikti viešo paskelbimo būdu. Atsižvelgiant į aukščiau nurodytą, galima konstatuoti, jog palikdamas ieškinį nenagrinėtu teismas be pagrindo nurodė, kad ieškovė teismo nustatytų trūkumų nepašalino ir duomenų apie atsakovo buvimo vietą nepateikė.

13Dėl paminėtų motyvų, nutartis dėl ieškinio palikimo nenagrinėtu naikintina ir byla perduotina pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

14Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

15Anykščių rajono apylinkės teismo 2013 m. birželio 3 d. nutartį panaikinti ir bylą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai