Byla 2-264/2012
Dėl netesybų priteisimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Marytės Mitkuvienės ir Dalios Vasarienės,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Luidas“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. spalio 26 d. nutarties, kuria iš dalies tenkintas prašymas dėl atleidimo nuo žyminio mokesčio, civilinėje byloje Nr. 2-3543-262/2011 dėl skolos ir palūkanų priteisimo pagal ieškovo akcinės bendrovės „Eurovia Lietuva“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Luidas“ ir pagal atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Luidas“ priešieškinį dėl netesybų priteisimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Ieškovas AB „Eurovia Lietuva“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo UAB „Luidas“ 637 557,42 Lt ir 15,21 proc. dydžio procesines palūkanas. Ieškinio reikalavimai yra grindžiami tuo, kad atsakovas yra neatsiskaitęs su ieškovu pagal šias bylos šalių sudarytas sutartis: 2008-05-26 statybų rangos sutartį Nr. 08-SR-06 ir 2008-08-22 papildomą susitarimą prie jos Nr.1 dėl kelio rekonstravimo darbų Gedimino pr. (atkarpa PK27-PK 41); 2008-07-01 nuomos sutartį; 2008-12-04 statybų rangos sutartį Nr.04-12/2008 dėl teritorijos prie Vingio parko estrados sutvarkymo.

6Atsakovas UAB „Luidas“ pareiškė priešieškinį, prašydamas priteisti iš ieškovo AB „Eurovia Lietuva“ 269 753,36 Lt netesybų (baudą) ir 6 proc. dydžio procesines palūkanas. Nurodo, kad ieškovas netinkamai vykdė 2008-12-04 statybų rangos sutartį Nr.04-12/2, kuria buvo įsipareigojęs sutvarkyti teritoriją prie Vingio parko estrados.

7Vilniaus apygardos teismo 2011 rugsėjo 19 d. nutartimi atsakovui UAB „Luidas“ nustatytas terminas priešieškinio trūkumams pašalinti – sumokėti 6395 Lt žyminį mokestį.

8Atsakovas UAB „Luidas“ pareiškė prašymą atleisti jį nuo 6295 Lt šio mokesčio sumokėjimo, o likusios 100 Lt dalies mokėjimą atidėti iki teismo sprendimo priėmimo. Prašymą grindė tuo, kad apeliacine tvarka yra nagrinėjamas klausimas dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, kas reiškia, kad jis turi laikinų finansinių sunkumų; kad pagal 2011-10-03 balansą jis turi 16 459 Lt pinigų ir piniginių ekvivalentų, tačiau šios lėšos yra areštuotos; kad teismo 2011 m. liepos 8 d. nutartimi (civilinė byla Nr. B2-5442-516/2011) leista iš areštuotų sąskaitų vykdyti tam tikrus atsiskaitymus ir mokėjimus, įskaitant ir privalomas įmokas valstybei; kad moka darbo užmokestį 84 darbuotojams; kad nekilnojamasis turtas įkeistas AB SEB bankui, kuris neleidžia jo realizuoti.

9II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

10Vilniaus apygardos teismas 2011 m. spalio 26 d. nutartimi atleido atsakovą UAB „Luidas“ nuo 3 395 Lt žyminio mokesčio sumokėjimo ir įpareigojo per 14 dienų nuo nutarties gavimo dienos sumokėti trūkstamą 3 000 Lt dalį. Teismas nustatė, kad atsakovui nėra iškelta nei bankroto, nei restruktūrizavimo byla, jis vykdo ūkinę-komercinę veiklą, iš kurios gauna pajamas, bendrovėje dirba 84 darbuotojai, įmonė naudojasi advokato paslaugomis. Dėl to sprendė, jog atleidus atsakovą nuo visos prašomos 6 395 Lt žyminio mokesčio dalies, jam be pagrindo būtų suteikta privilegijuota padėtis ieškovo atžvilgiu ir pažeisti žyminio mokesčio institutu keliami tikslai (CPK 17 str., 80 str. 1 d., 83 str. 2 d.). Vadovaudamasis atsakovo paaiškinimais, kad jo piniginės lėšos yra areštuotos, o nekilnojamasis turtas yra įkeistas, teismas atleido jį nuo didesnės dalies žyminio mokesčio sumokėjimo. Teismas palikto nenagrinėtą atsakovo prašymą atidėti 100 Lt žyminio mokesčio dalies sumokėjimą, nurodęs, jog pagal įstatymą asmuo turi pasirinkti arba atleidimą nuo šio mokesčio sumokėjimo, arba jo mokėjimo atidėjimą.

11III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

12Atsakovas UAB „Luidas“ atskiruoju skundu prašo panaikinti teismo nutarties dalį, kuria netenkintas jo prašymas atleisti nuo 2 900 Lt žyminio mokesčio sumokėjimo ir paliktas nenagrinėtas prašymas atidėti 100 Lt žyminio mokesčio sumokėjimą iki teismo sprendimo priėmimo ir klausimą išspręsti iš esmės – prašymą patenkinti visiškai. Nurodo, kad:

131. Teismas netinkamai įvertino faktines aplinkybes, reikšmingas sprendžiant klausimą dėl atleidimo nuo žyminio mokesčio, nes nors Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. spalio 24 d. nutartimi buvo atsisakyta jam iškelti restruktūrizavimo bylą, tačiau tuo metu jau buvo paduoti pareiškimai iškelti jam bankroto bylą, kas patvirtina, jog jis neturėjo galimybių sumokėti žyminio mokesčio (dalies). Dėl to buvo pažeistos jo teisės kreiptis teisminės gynybos, o netiesiogiai ir jo kreditorių interesai (Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 str. 1 d., CPK 80 str., 83 str. 3 d.).

142. Teismas netinkamai aiškino proceso normas, reglamentuojančias atleidimą nuo žyminio mokesčio dalies ir jo atidėjimą, nes CPK nenustato jokių ribojimų kompleksiškai taikyti CPK 83 straipsnio 3 dalies ir 84 straipsnio nuostatų. Alternatyvus šių teisės normų taikymas būtų neprotingas ir lemtų tai, kad asmuo be pagrindo būtų atleidžiamas nuo labai didelio žyminio mokesčio, dėl ko nukentėtų valstybės interesai, arba asmuo neturėtų galimybės sumokėti net ir atidėto žyminio mokesčio.

15Ieškovas AB „Eurovia Lietuva“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo jį atmesti, o teismo nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad:

161. Teismas teisingai nustatė, jog atsakovo turtinė padėtis nėra tokia prasta, kad negalėtų sumokėti 3 000 Lt žyminio mokesčio dalies: atsakovas turi turto už daugiau kaip 71 000 000 Lt, jam neiškelta nei restruktūrizavimo, nei bankroto byla, bendrovė vykdo ūkinę-komercinę veiklą, iš kurios gauna pajamas; Vilniaus apygardos teismo 2011 m. lapkričio 25 d. nutartimi jam leista iš areštuotų lėšų mokėti mokesčius valstybei, o tai reiškia ir galimybę sumokėti žyminį mokestį; tiek restruktūrizavimo, tiek bankroto bylose jis naudojasi kelių advokatų paslaugomis; pagal teismų praktiką asmenį atleisti nuo viso žyminio mokesčio mokėjimo galima tik išimtiniais atvejais; ieškovas sumokėjo visą žyminį mokestį už ieškinį, todėl atleidus atsakovą nuo visos mokėtinos pinigų sumos būtų pažeistas šalių lygiateisiškumo principas. Be to, byloje, kurioje sprendžiamas bankroto bylos iškėlimo atsakovui klausimas, jis nurodo, kad yra sudaręs daug pelningų iš Europos Sąjungos lėšų finansuojamų sandorių.

172. Teismas teisingai nurodė, kad atleidimas nuo žyminio mokesčio ir jo atidėjimas yra du alternatyvūs būdai, suteikiantys teisę pasinaudoti teismine gynyba, todėl nėra pagrindo taikyti jų abiejų kartu.

18Nagrinėjant bylą apeliacine tvarka paaiškėjo nauja esminę reikšmę turinti aplinkybė, kad Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gruodžio 23 d. nutartimi apeliantui UAB „Luidas“ yra iškelta bankroto byla ir ši nutartis palikta nepakeista Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. kovo 19 d. nutartimi (civilinė byla Nr. 2-606/2012).

19IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

20Kaip yra žinoma, viena iš tinkamo kreipimosi į teismą sąlygų yra sumokėjimas žyminio mokesčio, tai yra įstatymo nustatytos pinigų sumos, kurią asmuo sumoka už tam tikrus įstatyme numatytus teismo atliekamus procesinius veiksmus (CPK 80 str.). CPK imperatyviai reglamentuoja žyminio mokesčio dydį, atleidimo nuo jo ar mokėjimo atidėjimo sąlygas, tvarką (CPK 83, 84 str.). Tuo būdu visiems asmenims, nepriklausomai nuo jų turtinės padėties, užtikrinamos vienodos galimybės kreiptis į teismą dėl pažeistų teisių gynybos. Taip pat pažymėtina, jog atleidimas nuo dalies mokėtino žyminio mokesčio ar jo atidėjimas yra ne teismo pareiga, o teisė, kuria jis gali pasinaudoti, jei nustato, kad įstatyme įtvirtintas žyminio mokesčio dydis gali būti per sunki našta besikreipiančiajam. Abiem minėtais atvejais turi būti įvertinama pareiškėjo turtinė padėtis kreipimosi į teismą momentu, todėl pareiga pateikti įrodymus, patvirtinančius tokio prašymo pagrįstumą, tenka to prašančiam asmeniui (CPK 178 str.).

21Nagrinėjamu atveju teismas atleido atsakovą UAB „Luidas“ nuo 3 395 Lt žyminio mokesčio sumokėjimo ir įpareigojo sumokėti trūkstamą 3 000 Lt dalį už priešieškinį dėl netesybų iš ieškovo AB „Eurovia Lietuva“ priteisimo bei netenkino prašymo atidėti 100 Lt dalies sumokėjimą.

22Įvertinusi bylos medžiagą, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, remdamasis byloje surinktais įrodymais, turėjo pagrindą spręsti, jog nagrinėjant minimą klausimą iš esmės atsakovas nepagrindė savo teiginių, jog minėto dydžio žyminis mokestis jam yra per didelė našta, todėl panaikinti ar keisti skundžiamą teismo nutarties dalį, remiantis atskirajame skunde išdėstytais motyvais, nėra nei teisinio, nei faktinio pagrindo (CPK 178, 185 str.).

23Kartu teisėjų kolegija pažymi, kad, kaip buvo paminėta anksčiau, pagal Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenis po to, kai apeliantas UAB „Luidas“ padavė nagrinėjamą atskirąjį skundą, jam buvo iškelta bankroto byla.

24Kaip žinoma, pagal CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punktą įmonė, kuriai iškelta bankroto byla, atleidžiama nuo žyminio mokesčio mokėjimo. Taigi esant tokiai situacijai, apeliantas nuo to momento, kai įsiteisėjo Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gruodžio 23 d. nutartis dėl bankroto bylos iškėlimo, neprivalo sumokėti skundžiamoje teismo nutartyje nurodyto žyminio mokesčio. Tokiu būdu teismas privalo tuo remtis, spręsdamas klausimą dėl atsakovo UAB „Luidas“ priešieškinio priėmimo.

25Remdamasi tuo, kas paminėta, teisėjų kolegija palieka nepakeistą skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį, o atsižvelgdama į šią naujai paaiškėjusią esminę aplinkybę, atsakovo priešieškinio priėmimo klausimą perduoda pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

26Esant tokiai teisiniam rezultatui, dėl kitų atskirajame skunde nurodytų argumentų teisėjų kolegija nepasisako.

27Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

28Vilniaus apygardos teismo 2011 m. spalio 26 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. Ieškovas AB „Eurovia Lietuva“ kreipėsi į teismą su ieškiniu,... 6. Atsakovas UAB „Luidas“ pareiškė priešieškinį, prašydamas priteisti... 7. Vilniaus apygardos teismo 2011 rugsėjo 19 d. nutartimi atsakovui UAB... 8. Atsakovas UAB „Luidas“ pareiškė prašymą atleisti jį nuo 6295 Lt šio... 9. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 10. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. spalio 26 d. nutartimi atleido atsakovą UAB... 11. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 12. Atsakovas UAB „Luidas“ atskiruoju skundu prašo panaikinti teismo nutarties... 13. 1. Teismas netinkamai įvertino faktines aplinkybes, reikšmingas sprendžiant... 14. 2. Teismas netinkamai aiškino proceso normas, reglamentuojančias atleidimą... 15. Ieškovas AB „Eurovia Lietuva“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo... 16. 1. Teismas teisingai nustatė, jog atsakovo turtinė padėtis nėra tokia... 17. 2. Teismas teisingai nurodė, kad atleidimas nuo žyminio mokesčio ir jo... 18. Nagrinėjant bylą apeliacine tvarka paaiškėjo nauja esminę reikšmę... 19. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 20. Kaip yra žinoma, viena iš tinkamo kreipimosi į teismą sąlygų yra... 21. Nagrinėjamu atveju teismas atleido atsakovą UAB „Luidas“ nuo 3 395 Lt... 22. Įvertinusi bylos medžiagą, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios... 23. Kartu teisėjų kolegija pažymi, kad, kaip buvo paminėta anksčiau, pagal... 24. Kaip žinoma, pagal CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punktą įmonė, kuriai... 25. Remdamasi tuo, kas paminėta, teisėjų kolegija palieka nepakeistą... 26. Esant tokiai teisiniam rezultatui, dėl kitų atskirajame skunde nurodytų... 27. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 28. Vilniaus apygardos teismo 2011 m. spalio 26 d. nutartį palikti nepakeistą....