Byla 2S-2478-264/2012
Dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolis S. V., Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aušra Baubienė, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo G. S. atskirąjį skundą dėl Alytaus rajono apylinkės teismo 2012 m. rugsėjo 19 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-1947-835/2012 pagal pareiškėjo G. S. skundą dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolis S. V., Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija,

Nustatė

2I.Ginčo esmė

3Antstolio S. V. kontoroje vykdomas Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos 2008-06-30 nutarimas Nr. 0436-0083 dėl 1000 Lt baudos išieškojimo iš skolininko G. S., užvesta vykdomoji byla Nr. ( - ). Pareiškėjas kreipėsi į teismą su skundu dėl antstolio veiksmų, prašydamas vykdomąją bylą Nr. ( - ) nutraukti. Nurodė, kad LR VDI nutarimas Nr. 0436-0083 buvo surašytas 2008-06-30, o pateiktas antstoliui vykdyti tik 2008-11-10, t.y. praėjus daugiau kaip 4 mėnesiams, todėl antstolis turėjo atsisakyti priimti vykdyti tokį vykdomąjį dokumentą ir grąžinti jį pateikusiam asmeniui. Kadangi antstolis to nepadarė, todėl visi jo veiksmai atlikti šiame vykdymo procese yra neteisėti ir vykdomoji byla turi būti nutraukta.

4II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5Alytaus rajono apylinkės teismas 2012 m. rugsėjo 19 d. nutartimi pareiškėjo G. S. skundą atmetė. Teismas nustatė, kad VDI 2008-06-30 nutarimu administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. 0436-0083 pareiškėjas G. S. buvo nubaustas 1000 Lt bauda, kurią turėjo sumokėti iki 2008-07-10. Bauda nebuvo sumokėta, todėl 2008-08-19 išieškojimas buvo nukreiptas į skolininko darbo užmokestį UAB „Žaliašilio miškai“, kurios direktorius buvo pats G. S.. UAB „Žaliašilio miškai“ registruotu laišku per Lietuvos paštą buvo išsiųstas VDI Alytaus skyriaus 2008-08-19 raštas Nr. (09)SD-15663 „Dėl priverstinio baudos išieškojimo“. Kadangi mokėjimai nebuvo daromi, todėl VDI, vadovaujantis CPK 652 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka, galiojusia iki 2009-04-01, pateikė nutarimą vykdyti antstoliui. Antstolis S. V., nustatęs, jog nėra akivaizdžių kliūčių vykdomajam dokumentui priimti ir vykdymo veiksmams pradėti, priėmė patvarkymą vykdyti vykdomąjį dokumentą. Antstolio kontoroje buvo tik tęsiami vykdymo veiksmai, kurie buvo pradėti 2008-08-19 nepažeidžiant ATPK 308 straipsnyje numatyto trijų mėnesių termino. Antstolis 2008-11-17 ir 2009-02-24 išsiuntė skolininkui siūlymus susimokėti skolą ir vykdymo išlaidas. Skolininkas į siūlymus nereagavo, todėl antstolis 2009-02-24 priėmė patvarkymą areštuoti G. S. lėšas ir jas pervesti į antstolio depozitinę sąskaitą. 2009-03-04 surašytas turto arešto aktas. Antstolio patvarkymu 2009-08-25 išieškojimas buvo nukreiptas į skolininko darbo užmokestį IĮ „Naujoji erdvė“, iš G. S. darbo užmokesčio 2009-10-15 ir 2009-12-15 buvo išskaityta po 102 Lt. Teismas nurodė, kad šis faktas rodo, jog pareiškėjui buvo žinoma apie nutarimo vykdymą, tačiau jis antstolio veiksmų įstatyme nustatytais terminais neskundė. Į antstolį kreipėsi tik 2012-03-26 gavęs pranešimą apie vykdymo išlaidų paskaičiavimą. Teismas konstatavo, kad antstolio atliktas procesinis veiksmas neprieštarauja vykdymo procese galiojančiam teisėtumo principui bei nepažeidžia išieškotojo ir skolininko interesų. Antstolio veiksmai teisėti ir nutraukti vykdomąją bylą nėra pagrindo.

6III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

7Pareiškėjas G. S. atskiruoju skundu (b. l. 36-37) prašo panaikinti Alytaus rajono apylinkės teismo 2012-09-19 nutartį ir bylą grąžinti nagrinėti iš naujo. Apeliantas nurodo, kad teismo nutartis turi būti panaikinta dėl įstatyme įtvirtintų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, nes 2012-09-12 teismo posėdžio protokolas nebuvo pasirašytas posėdžio pirmininko. Civilinė byla 2012-09-12 teisme buvo nagrinėjama žodinio proceso tvarka, kviečiant į teismo posėdį ir suinteresuotus asmenis. Siekdamas susipažinti su teismo posėdžio protokolu, o esant būtinybei ir pateikti savo paaiškinimus ar pastabas 2012-09-14 apeliantas paskambino į Alytaus rajono apylinkės teismą. Vaduojanti teisėjos sekretorė jam paaiškino, kad 2012-09-12 teismo posėdžio protokolą teisėja pasirašys 2012-09-19. 2012-09-20 dar kartą susisiekus, buvo pasiūlyta kreiptis raštu. Todėl tuoj pat parengęs prašymą, apeliantas jį išsiuntė elektroniniu paštu ir registruotu paštu. 2012-09-24, patikrinęs elektroninį paštą ir neradęs prašomo teismo posėdžio protokolo, pats asmeniškai atvyko į Alytaus rajono apylinkės teismą ir susipažino su civilinės bylos medžiaga. 2012-09-12 teismo posėdžio protokolas nebuvo pasirašytas posėdžio pirmininko. Kadangi byloje esantis minėtas protokolas neatitinka įstatymo normų reikalavimų, todėl neturi juridinės reikšmės. Vertinant tiek protokolo apimtį, tiek turinį, tai svarbus įrodymų šaltinis priimant teisingą ir pagrįstą teismo sprendimą, todėl dėl kitų teismo nutarties motyvų apeliantas nepasisako.

8Antstolis S. V. atsiliepimu į atskirąjį skundą (b. l. 50) prašo G. S. atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą. Atskirajame skunde galima remtis tik tomis aplinkybėmis, kurios buvo pateiktos pirmos instancijos teisme. Apeliantas jokių aplinkybių nepateikia ir savo skundą grindžia tik procesinėmis klaidomis. CPK 329 str. nenumato, kad teisėjui nepasirašius protokolo, teismo nutartis turėtu būti naikinama, todėl nėra pagrindo naikinti priimtą nutartį. Apeliantas nepagrįstai pateikė atskirąjį skundą, kadangi sutinkamai su CPK 172 str. nuostatomis dėl jo išdėstytų aplinkybių jis privalėjo parašyti pastabas dėl protokolo, tačiau ne atskirąjį skundą.

9IV. Apeliacinio teismo teisiniai argumentai bei išvados

10Atskirasis skundas atmestinas.

11Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą apskųstoje dalyje ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

12Apeliantas teigia, kad pirmosios instancijos teismas pažeidė CPK 170 straipsnio 5-6 dalis, kadangi 2012-09-12 teismo posėdžio protokolas nebuvo pasirašytas posėdžio pirmininko, todėl teismo nutartis turi būti pripažinta neteisėta ir absoliučiai negaliojančia CPK 329 straipsnio 2 dalies 5 punkte numatytu pagrindu. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad toks apelianto teiginys yra nepagrįstas ir prieštarauja bylos medžiagai. Pagal CPK 168 straipsnio nuostatą, kiekviename pirmosios instancijos teismo posėdyje rašomas teismo posėdžio protokolas, išskyrus CPK nurodytus atvejus. Pagal CPK 170 straipsnio 5 dalies nuostatą, protokolas turi būti baigtas rašyti ar spausdinti ir pasirašytas ne vėliau kaip kitą dieną po teismo posėdžio ar atskiro procesinio veiksmo atlikimo pabaigos.

13Byloje yra 2012 rugsėjo 12 d. - 2012 m. rugsėjo 19 d. teismo posėdžio protokolas (b. l. 19-23). Iš protokolo turinio matyti, kad teismo posėdis civilinėje byloje buvo pradėtas 2012 m. rugsėjo 12 d. 11 val., buvo daromas posėdžio garso įrašas, sprendimo priėmimas ir paskelbimas buvo atidėtas 2012 m. rugsėjo 19 d. 16 val. Taigi, 2012 m. rugsėjo 12 d. teismo posėdis buvo pradėtas ir tęsiamas 2012 m. rugsėjo 19 d. 16 val., nors 2012 m. rugsėjo 19 d. protokolo dalis ir įvardinta teismo posėdžio protokolu. Akivaizdu, kad teismo posėdžio protokolas 2012-09-12 posėdyje buvo rašomas ranka, o tęsiant 2012-09-19 posėdį - spausdinamas, dalyvaujant kitai teismo posėdžio sekretorei. Procesinio sprendimo paskelbimo atidėjimo faktas nereiškia, kad įvyko du atskiri teismo posėdžiai ar buvo atlikti atskiri procesiniai veiksmai, kuriems būtina rašyti atskirus teismo posėdžio protokolus. Apelianto argumentai dėl CPK 170 straipsnio 5 dalies pažeidimo negalėtų lemti ginčijamos pirmosios instancijos teismo nutarties panaikinimo apeliacinės instancijos teisme pagal šių pažeidimų pobūdį ir jų galimą įtaką bylos rezultatui (CPK 328 str.). Be to, teismo sprendimo priėmimas ir paskelbimas pripažįstamas teismo posėdžio sudedamąja dalimi, todėl pasirašydamas teismo posėdžio protokolą, baigtą rašyti nutarties paskelbimo dieną, pirmosios instancijos teismas CPK 170 straipsnio 5 dalies reikalavimų nepažeidė. Kadangi apeliantas jokių motyvų bei argumentų dėl skundžiamos nutarties esmės savo skunde neišdėstė, todėl nėra pagrindo spręsti dėl jos neteisėtumo.

14Remiantis išdėstytais argumentais, teismas konstatuoja, kad bylą nagrinėjęs Alytaus rajono apylinkės teismas procesinių teisės normų nepažeidė, atskirojo skundo motyvais panaikinti skundžiamą nutartį nėra pagrindo. Skundas atmestinas, o Alytaus rajono apylinkės teismo 2012 m. rugsėjo 19 d. nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

15Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

16Alytaus rajono apylinkės teismo 2012 m. rugsėjo 19 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai