Byla 2-1947-835/2012
Dėl antstolio Sauliaus Virbicko veiksmų

1Alytaus rajono apylinkės teismo teisėja Audra Dudzinskienė, sekretoriaujant Rasai Vaitkevičienei, Aidai Krušinskienei, Rimai Šimanskienei, dalyvaujant pareiškėjui G. S., suinteresuotam asmeniui antstoliui Sauliui Virbickui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi pareiškėjo G. S. skundą dėl antstolio Sauliaus Virbicko veiksmų,

Nustatė

2pareiškėjas pateikė teismui skundą dėl antstolio Sauliaus Virbicko veiksmų ir prašė vykdomąją bylą Nr. 0127/08/02257 nutraukti.

3Pareiškėjas skundą palaikė, prašė jį tenkinti. Nurodo, kad Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos (toliau – VDI) nutarimas Nr. 0436-0083 buvo surašytas 2008-06-30, o pateiktas antstoliui vykdyti tik 2008-11-10, t.y. praėjus daugiau kaip 4 mėnesiams, todėl antstolis turėjo atsisakyti priimti vykdyti tokį vykdomąjį dokumentą ir grąžinti jį pateikusiam asmeniui. Kadangi antstolis to nepadarė, todėl visi jo veiksmai atlikti šiame vykdymo procese yra neteisėti ir vykdomoji byla Nr. 0127/08/02257 turi būti nutraukta.

4Antstolis Saulius Virbickas su skundu nesutiko, prašė jį atmesti. Nurodė, kad VDI Alytaus skyriaus nutarimas vykdymui buvo išsiųstas 2008-08-19 į UAB „Žaliašilio miškai“, o antstoliui vykdyti pateiktas 2008-11-10. Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ATPK) 308 straipsnyje numatytus veiksmus institucija, paskyrusi nuobaudą, atliko tinkamai, nepažeidžiant skolininko interesų. Paskyrusi nuobaudą institucija negali atsakyti už UAB „Žaliašilio miškai“ veiksmus, tuo labiau, kai, turimais duomenimis, šiai įmonei vadovavo pats skolininkas. Tik aplinkybė, kad UAB „Žaliašilio miškai“ nevykdė prievolės daryti iš skolininko gaunamo darbo užmokesčio išskaitas, suteikė teisę VDI pateikti nutarimą vykdyti antstoliui. Šią savo pareigą VDI įvykdė tinkamai ir vykdomąjį dokumentą pateikė vykdyti antstoliui. Kadangi antstolio kontoroje buvo tik tęsiami vykdymo veiksmai, kurie buvo pradėti sutinkamai su ATPK 308 straipsnio nuostatomis 2008-08-19, todėl antstolis, priimdamas vykdomąjį dokumentą vykdymui, nepažeidė jokių norminių aktų reikalavimų.

5Skundas atmestinas.

6Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje, taikant ir aiškinant vykdymo procesą reglamentuojančias Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) bei Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005-10-27 įsakymu Nr. 1R-352 patvirtintos Sprendimų vykdymo instrukcijos(toliau – Sprendimų vykdymo instrukcija) normas, laikomasi nuostatos, kad vykdymo procesas imperatyviai reglamentuojamas viešosios teisės (proceso teisės) normų, todėl visi proceso dalyviai – skolininkas, išieškotojas ir antstolis – privalo griežtai laikytis CPK bei jo pagrindu priimtų kitų teisės aktų nustatytos teismo sprendimų vykdymo proceso tvarkos. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, kad teismų sprendimų vykdymo proceso taisyklės reikalauja iš antstolio, kaip viešosios teisės subjekto, veikti tik pagal jam suteiktus įgalinimus (kompetenciją) (intra vires), o bet koks ultra vires veikimas vertintinas kaip antstolio veiklos teisėtumo principo pažeidimas (Antstolių įstatymo 3 str.), kurio pašalinimas yra viešojo intereso sudėtinė dalis, garantuojanti skolininko teisių teismų sprendimų vykdymo procese veiksmingą gynybą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. rugsėjo 14 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Aibės mažmena“ v. antstolis D. S., byla Nr. 3K-3-341-2007). Antstolis yra valstybės įgaliotas asmuo, kuriam valstybė suteikia vykdomųjų dokumentų vykdymo funkcijas ir jas antstolis turi vykdyti griežtai laikydamasis teisės aktų jam nustatytų reikalavimų.

7Remiantis suformuota teismų praktika teismas, nagrinėdamas pareiškėjo skundą dėl antstolio veiksmų ir vykdydamas CPK 594 straipsnio reikalavimus, privalo patikrinti antstolio surašytus vykdymo proceso dokumentus. Šiuo atveju iš vykdomosios bylos Nr. 0127/08/02257 medžiagos matyti, kad VDI 2008-06-30 nutarimu administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. 0436-0083 pareiškėjas G. S. buvo nubaustas 1000 Lt bauda, kurią turėjo sumokėti iki 2008-07-10. Bauda nebuvo sumokėta, todėl 2008-08-19 išieškojimas buvo nukreiptas į skolininko darbo užmokestį UAB „Žaliašilio miškai“, kurios direktorius buvo pats G. S.. Šią aplinkybę patvirtina vykdomojoje byloje esantys VDI Alytaus skyriaus 2008-08-19 raštas Nr. (09)SD-15663 „Dėl priverstinio baudos išieškojimo“ ir siuntos siuntimo registruotu laišku per Lietuvos paštą kvito kopija. Mokėjimai nebuvo daromi, todėl ši aplinkybė, kad UAB „Žaliašilio miškai“ nevykdė prievolės daryti iš skolininko gaunamo darbo užmokesčio išskaitas, suteikė teisę VDI, vadovaujantis CPK 652 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka, galiojusia iki 2009-04-01, pateikti nutarimą vykdyti antstoliui. Šią savo pareigą VDI įvykdė tinkamai ir vykdomąjį dokumentą pateikė vykdyti antstoliui. CPK 651 straipsnio 2 dalies 7 punkte nustatyta, kad antstolis privalo patikrinti, ar nėra kitokių kliūčių priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti. Antstolis S.Virbickas, nustatęs, jog nėra akivaizdžių kliūčių vykdomajam dokumentui priimti ir vykdymo veiksmams pradėti, priėmė patvarkymą vykdyti vykdomąjį dokumentą Nr. 0127/08/02257. Antstolio kontoroje buvo tik tęsiami vykdymo veiksmai, kurie buvo pradėti 2008-08-19 nepažeidžiant ATPK 308 straipsnyje numatyto trijų mėnesių termino. Antstolis 2008-11-17 ir 2009-02-24 išsiuntė skolininkui siūlymus susimokėti skolą ir vykdymo išlaidas. Skolininkas į siūlymus nereagavo, todėl antstolis 2009-02-24 priėmė patvarkymą areštuoti G. S. lėšas ir jas pervesti į antstolio depozitinę sąskaitą. 2009-03-04 surašytas turto arešto aktas. Antstolio patvarkymu 2009-08-25 išieškojimas buvo nukreiptas į skolininko darbo užmokestį IĮ „Naujoji erdvė“. Iš UAB „Naujoji erdvė“ 2012-02-09 pateiktos pažymos nustatyta, kad iš G. S. darbo užmokesčio 2009-10-15 ir 2009-12-15 buvo išskaityta po 102 Lt. Šis faktas rodo, kad pareiškėjui buvo žinoma apie nutarimo vykdymą, tačiau jis antstolio veiksmų įstatyme nustatytais terminais neskundė. Į antstolį kreipėsi tik 2012-03-26 gavęs pranešimą apie vykdymo išlaidų paskaičiavimą. Antstolio atliktas procesinis veiksmas neprieštarauja vykdymo procese galiojančiam teisėtumo principui bei nepažeidžia išieškotojo ir skolininko interesų, todėl jo pripažinti neteisėtu, nėra pagrindo.

8Esant išdėstytoms aplinkybėms konstatuotina, kad antstolio veiksmai teisėti ir nutraukti vykdomąją bylą Nr. 0127/08/02257 nėra pagrindo, todėl pareiškėjo skundas dėl antstolio Sauliaus Virbicko atmestinas kaip nepagrįstas.

9Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais, 513 straipsniu,

Nutarė

10Pareiškėjo G. S. skundą atmesti.

11Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui, skundą paduodant per Alytaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai