Byla 2-1672-723/2012
Dėl nuomos mokesčio priteisimo ir iškeldinimo

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Vilmantas Ambrulevičius, sekretoriaujant D. D., dalyvaujant ieškovo atstovui D. V., teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo Vilniaus rajono savivaldybės administracijos ieškinį atsakovui V. B. (V. B.), tretiesiems asmenims Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Maišiagalos seniūnijai dėl nuomos mokesčio priteisimo ir iškeldinimo,

Nustatė

2Ieškovas Vilniaus rajono savivaldybės administracija ieškiniu (b.l. 1-4) prašo iškeldinti atsakovą V. B. su visu jam priklausančiu turtu iš Vilniaus rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio buto, esančio ( - ), nesuteikiant jam kito gyvenamojo ploto; priteisti iš atsakovo 4338,38 Lt nesumokėtų nuompinigių (iš jų - 5,42 litų delspinigiai) ir 5 proc. metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme datos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

3Ieškinyje nurodė, kad gyvenamasis namas ir ūkinis pastatas, esantys ( - ) yra įregistruoti kaip Vilniaus rajono savivaldybei priklausantys nuosavybės teise. Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Maišiagalos seniūnija 2003-04-01 su V. B. sudarė gyvenamųjų patalpų nuomos sutartį, kuria Nuomotojas įsipareigojo suteikti už užmokestį Nuomininkui gyvenamąją patalpą (namo, ( - ), dalį, t. y. dviejų kambarių butą su rūsiu, kurio bendras plotas 55,72 kv. m., unikalus numeris ( - )), esančią ( - ), o Nuomininkas įsipareigojo naudotis šia patalpa pagal paskirtį ir mokėti nuomos mokestį - 60,18 Lt per mėnesį. Nuomos sutartyje taip pat buvo nustatyta Nuomininko pareiga mokėti visus mokesčius, nurodytus Nuomos sutartyje, taip pat mokesčius už vandenį, energiją, dujas ir komunalines paslaugas. Nuomos sutartis sudaryta laikotarpiui iki 2006-04-01. Nuomos sutarties 10 punkte nustatyta, kad Nuomininkas Nuomos sutartyje nustatytu laiku nesumokėjęs nuompinigių moka delspinigius - 0,05 proc. nuo nesumokėtos nuompinigių sumos už kiekvieną pavėluotą dieną. Nuomos sutartyje taip pat yra nustatyta, kad už Nuomotojo už turto pabloginimą Nuomininkas atsako Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka (sutarties 11 p.). Šalys susitarė, kad nuomos sutartis pasibaigia jos terminui pasibaigus arba šalių susitarimu, arba kitais Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatytais atvejais (sutarties 13 p.). Pabrėžė, kad Nuomotojas vykdė visas savo pareigas, numatytas nuomos sutartyje bei teisės aktuose - turtą perdavė, bendradarbiavo su kita šalimi. Tuo tarpu nuomininkas sutarties sąlygų nevykdo. Nuomos sutartis pasibaigė 2006-04-01. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.582 str. 4 d. numato, kad šalys gali atnaujinti gyvenamosios patalpos terminuotą nuomos sutartį sudarydamos naują terminuotą arba neterminuotą nuomos sutartį. Šiuo konkrečiu atveju pasibaigusi Nuomos sutartis nebuvo atnaujinta, kadangi Nuomininkas nevykdė Nuomos sutartimi prisiimtų įsipareigojimų, t. y. nevykdė pareigos mokėti nuomos mokesčio ir vengė atvykti į seniūniją sumokėti skolą bei spręsti tolimesnio gyvenimo nuomojamose patalpose ir sutarties pasirašymo klausimus. Šalių valia Nuomos sutartį atnaujinti, sudarant naują terminuotą gyvenamosios patalpos nuomos sutartį, nebuvo išreikšta. Remiantis 2012-04-18 Maišiagalos seniūnijos seniūno pažyma nuomos mokesčio už gyvenamosios patalpos, esančios ( - ), įsiskolinimas už laikotarpį nuo 2006-04-01 iki 2012-03-31 sudaro 4338,38 Lt; iš jų 5,42 Lt - delspinigiai. Nuomininkui buvo siunčiami raginimai padengti įsiskolinimą, tačiau pastarasis į juos nereagavo ir įsiskolinimo nepadengė.

4Nuomos sutarties 9.6. p. yra nurodyta Nuomininko pareiga pasibaigus sutarties terminui atlaisvinti patalpas, tačiau nepaisant to, kad Nuomos sutartis yra pasibaigusi ir Nuomininkas Maišiagalos seniūno pasirašytais raštais (paskutinis 2011 m. gruodžio 7 d., Nr. 82) buvo įspėtas, kad jis sumokėtų įsiskolinimą (minėtu raštu įsiskolinimo sumokėjimo terminas buvo nurodytas 2011-12-20), susidariusį už laikotarpį nuo 2006-04-01 iki 2012-03-31 ir atvyktų į seniūniją spręsti tolimesnio Nuomininko gyvenimo nuomojamame būste galimybes, Nuomininkas ne tik neatvyko į seniūniją ar neatlaisvino būsto, bet ir iki šiol nesumokėjo skolos.

5Nuomininkas buto, esančio ( - ), dalyje gyvena kartu su sūnumis A. B., a.k. ( - ) ir V. B., a.k. ( - ) nėra jokio teisėto pagrindo naudotis gyvenamąja patalpa.Nuomininkas neteisėtai naudojasi buto dalimi ir todėl pažeidžia Vilniaus rajono savivaldybės teisę naudoti jai nuosavybės teise priklausančią gyvenamąją patalpą savo nuožiūra bei tinkamai įgyvendinti teisės aktais numatytą socialinio būsto nuomos funkciją.

6Nurodė, kad LR CK 6.613 str. nesieja nuomotojo reikalavimo išsikelti ar iškeldinti nuomininką, pasibaigus terminuotai nuomos sutarčiai, su kokiu nors terminu, jo trukme ar panašiomis sąlygomis, todėl pakanka nustatyti, kad nuomos sutarties terminas yra pasibaigęs, nuomininkas ar kiti įstatyme nurodyti asmenys neįvykdė pareigos išsikelti iš gyvenamosios patalpos ir nėra išreikšta šalių valia nuomos sutartį atnaujinti, sudarant naują terminuotą ar neterminuotą gyvenamosios patalpos nuomos sutartį (2010 m. sausio 28 d. civilinė byla Nr. 2A-72-516/2010). LR CPK 769 str. 1 d. numato, kad pagal teismo sprendimą iš gyvenamųjų patalpų turi būti iškeldinami tik vykdomajame rašte nurodyti asmenys su jiems priklausančiu turtu.Ieškinį grindžia LR CK 6.610 str., 6.613 str.; 6.71 str., 6.6210 str., 6.258 str., 6.576 str.

7Ieškovo atstovas teismo posėdyje palaikė ieškinyje nurodytas aplinkybes, prašo ieškinį tenkinti. Nurodė, jog visi įrodymai pateikti.

8Atsakovas V. B. į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio laiką ir vietą pranešta tinkamai, prašymų atidėti bylos nagrinėjimą negauta, neatvykimo priežastys nežinomos, todėl byla nagrinėjama atsakovui nedalyvaujant (CPK 246 str. 2 d.). Atsiliepimo nepateikė.

9Trečiojo asmens Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Maišiagalos seniūnijos atstovai į teismo posėdį neatvyko, apie posėdį pranešta tinkamai, prašymų atidėti bylos nagrinėjimą negauta, todėl byla nagrinėjama jiems nedalyvaujant (CPK 247 str.).

10Ieškinys tenkintinas.

11Ieškovas, pagrįsdamas ieškinyje nurodytas aplinkybes, pateikė 2003-04-01 Gyvenamųjų patalpų nuomos sutartį Nr. ( - ), sudarytą tarp ieškovo Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Maišiagalos seniūnijos ir atsakovo V. B., kurios pagrindu nuomininkui V. B. sutarties sudarymo dieną buvo perduotas dviejų kambarių 55,72 kv.m. ploto butas su rūsiu (unikalus Nr. ( - )) bei 1/8 dalį pagalbinio pastato (unikalus Nr. ( - )), esantys ( - ); sutartimi nuomininkas įsipareigojo mokėti 60,18 Lt dydžio nuompinigius per mėnesį - ne vėliau kaip iki kito, po išgyventojo, mėnesio dvidešimtos kalendorinės dienos (sutarties 3 p., 4 p.) (b.l. 5-8). Sutarties 7 punkte numatyta, jog nuomos terminas nustatomas nuo 2003-04-01 iki 2006-04-01. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas bei pažymėjimas patvirtina, kad išnuomotas butas su 1/8 dalimi ūkinio pastato nuosavybės teise priklauso Vilniaus rajono savivaldybei (b.l. 9-11).

12Byloje nustatyta, kad Vilniaus rajono apylinkės teismo 2006-05-17 įsakymu iš atsakovo V. B. Vilniaus rajono savivaldybės administracijai priteistas 2166,48 Lt įsiskolinimas už buto nuomą laikotarpiu nuo 2003-04-01 iki 2006-03-24, taip pat 577,80 Lt delspinigių bei 5 procentai metinių palūkanų (b.l. 15). Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Maišiagalos seniūnija 2006-11-27, 2007-06-15, 2007-06-15, 2007-12-07, 2008-08-01, 2008-12-04, 2009-04-15, 2009-12-15, 2010-07-15, 2010-12-08, 2011-07-07, bei 2011-12-07 siuntė atsakovui raštus, su raginimais sumokėti vis didėjantį įsiskolinimą bei atvykti į seniūniją spręsti tolimesnio gyvenimo bei sutarties pasirašymo klausimus; raštuose atsakovas buvo įspėtas, jog neįvykdžius seniūnijos reikalavimų, bus iškelta byla dėl iškeldinimo (b.l. 19-29). Pagal Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Maišiagalos seniūnijos 2012-04-18 pažymą V. B. skola už gyvenamųjų patalpų nuomą laikotarpiu nuo 2006 m. balandžio mėnesio iki 2012 m. kovo mėnesio yra 4332,96 Lt bei 5,42 Lt delspinigių (b.l. 30-32).

13Pagal nuomos sutartį viena šalis (nuomotojas) įsipareigoja duoti nuomininkui daiktą laikinai valdyti ir naudotis juo už užmokestį, o kita šalis (nuomininkas) įsipareigoja mokėti nuomos mokestį (CK 6.477 str.1 d.). Nuomininkas privalo laiku mokėti nuomos mokestį (CK 6.487 str. 1 d.).

14Pasibaigus gyvenamosios patalpos nuomos sutarties terminui, nuomotojo reikalavimu nuomininkas, jo šeimos nariai ar buvę šeimos nariai turi išsikelti iš gyvenamosios patalpos, o neišsikėlusieji iš jos iškeldinami ir kita gyvenamoji patalpa jiems nesuteikiama (CK 6.613 str.).

15Pagal tarp šalių sudarytos Gyvenamųjų patalpų nuomos sutarties 14 punktą, - pasibaigus šios sutarties terminui, su nuomininku, tvarkingai vykdžiusiu sutartyje prisiimtas pareigas, ši sutartis gali būti atnaujinama LR CK 6.582 str. nustatyta tvarka. CK 6.582 str. 4 d. numato, jog šalys gali atnaujinti gyvenamosios patalpos terminuotą nuomos sutartį sudarydamos naują terminuotą arba neterminuotą nuomos sutartį.

16Kaip matyti iš 2003-04-01 Gyvenamųjų patalpų nuomos sutarties Nr. 22-23, jos terminas baigėsi 2006-04-01, tačiau faktiškai nuomos santykiai tarp šalių tęsėsi, t.y. atsakovas ir po sutartyje numatyto termino gyveno nuomojamose patalpose, o ieškovas skaičiavo atsakovui nuomos mokestį. Kaip minėta, atsakovas buvo įspėtas, jog neįvykdžius Maišiagalos seniūnijos reikalavimų sumokėti nuomos mokesčio įsiskolinimą, bus iškelta byla dėl iškeldinimo, todėl laikytina, jog atsakovas buvo tinkamai įspėtas apie sutarties nutraukimą ir remiantis CK 6.613 str. nuostatomis, tenkintinas ieškovo reikalavimas iškeldinti atsakovą V. B. su visu jam priklausančiu turtu iš Vilniaus rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio buto, esančio ( - ), nesuteikiant jam kito gyvenamojo ploto. Nors ieškovas nurodo, jog bute gyvena ir kiti atsakovo šeimos nariai, t.y. A. B. ir V. B., tačiau jokio reikalavimo jų atžvilgiu nepareiškė. Be to šie asmenys yra pilnamečiai.Todėl nėra laikytini jo šeimos nariais.Iškeldinimas pakankamas per 10 dienų,nes tai būtų protinga ir teisinga(CK 1.5str.,6.38str.),kadangi apie savo neveikimo pasekmes atsakovas turi suprasti ir tam pasiruošti yra pakankamai laiko iki įsiteisės sprendimas.

17Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai, nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, - vadovaujantis protingumo kriterijais (CK 6.38 str.).

18Gyvenamųjų patalpų nuomos sutartimi atsakovas įsipareigojo mokėti 60,18 Lt dydžio nuompinigius per mėnesį, tačiau laikotarpiu nuo 2006 m. balandžio mėnesio iki 2012 m. kovo mėnesio nuomos mokesčio nemokėjo ir susidarė 4332,96 Lt įsiskolinimas bei paskaičiuoti 5,42 Lt delspinigiai. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, pripažintina, kad atsakovas naudodamasis patalpomis,t.y.toliau būdamas formaliu nuomininku, prievolės pagal Gyvenamųjų patalpų nuomos sutartį tinkamai nevykdė, todėl yra pagrindas priteisti iš atsakovo V. B. 4338,38 Lt nesumokėtų nuompinigių (iš jų - 5,42 litų delspinigiai) ir 5 proc. metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme datos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.38 str., 6.487 str. 1 d., 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.).

19Kadangi ieškovas už ieškinio padavimą į teismą atleistas nuo žyminio mokesčio sumokėjimo (CPK 83 str.), bylinėjimosi išlaidos t.y. 269 Lt žyminis mokestis (130 Lt už turtinį reikalavimą ir 139 Lt už reikalavimą dėl iškeldinimo) bei 7,98 Lt pašto išlaidų, iš atsakovo priteistinos valstybės naudai (CPK 79, 88, 96 str.).

20Teismas, vadovaudamasis LR CPK 88,93,96,259, 263 – 270 str.,

Nutarė

21Ieškinį tenkinti.

22Iškeldinti atsakovą V. B., a.k. ( - ) su visu jam priklausančiu turtu iš Vilniaus rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio buto (unikalus Nr. ( - )), esančio ( - ),per 10 dienų nuo tesimo sprendimo įsiteisėjimo, nesuteikiant jam kito gyvenamojo ploto.

23Priteisti iš atsakovo V. B. 4338,38 Lt (keturis tūkstančius tris šimtus trisdešimt aštuonis litus 38 ct) nuomos mokesčio ir 5 proc. metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. 2012-04-27, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

24Priteisti iš atsakovo V. B. 276,98 Lt (du šimtus septyniasdešimt šešis litus 98 ct) bylinėjimosi išlaidų valstybės naudai (gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija, gavėjo bankas Swedbank, a.s. LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5660).

25Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per šį Vilniaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Vilmantas... 2. Ieškovas Vilniaus rajono savivaldybės administracija ieškiniu (b.l. 1-4)... 3. Ieškinyje nurodė, kad gyvenamasis namas ir ūkinis pastatas, esantys ( - )... 4. Nuomos sutarties 9.6. p. yra nurodyta Nuomininko pareiga pasibaigus sutarties... 5. Nuomininkas buto, esančio ( - ), dalyje gyvena kartu su sūnumis A. B., a.k. (... 6. Nurodė, kad LR CK 6.613 str. nesieja nuomotojo reikalavimo išsikelti ar... 7. Ieškovo atstovas teismo posėdyje palaikė ieškinyje nurodytas aplinkybes,... 8. Atsakovas V. B. į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio laiką ir vietą... 9. Trečiojo asmens Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Maišiagalos... 10. Ieškinys tenkintinas.... 11. Ieškovas, pagrįsdamas ieškinyje nurodytas aplinkybes, pateikė 2003-04-01... 12. Byloje nustatyta, kad Vilniaus rajono apylinkės teismo 2006-05-17 įsakymu iš... 13. Pagal nuomos sutartį viena šalis (nuomotojas) įsipareigoja duoti nuomininkui... 14. Pasibaigus gyvenamosios patalpos nuomos sutarties terminui, nuomotojo... 15. Pagal tarp šalių sudarytos Gyvenamųjų patalpų nuomos sutarties 14 punktą,... 16. Kaip matyti iš 2003-04-01 Gyvenamųjų patalpų nuomos sutarties Nr. 22-23,... 17. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai, nustatytais terminais... 18. Gyvenamųjų patalpų nuomos sutartimi atsakovas įsipareigojo mokėti 60,18 Lt... 19. Kadangi ieškovas už ieškinio padavimą į teismą atleistas nuo žyminio... 20. Teismas, vadovaudamasis LR CPK 88,93,96,259, 263 – 270 str.,... 21. Ieškinį tenkinti.... 22. Iškeldinti atsakovą V. B., a.k. ( - ) su visu jam priklausančiu turtu iš... 23. Priteisti iš atsakovo V. B. 4338,38 Lt (keturis tūkstančius tris šimtus... 24. Priteisti iš atsakovo V. B. 276,98 Lt (du šimtus septyniasdešimt šešis... 25. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per...