Byla 2A-97-154/2011
Dėl patirtu išlaidu priteisimo

1Šiauliu apygardos teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkes ir pranešejos Danutes Matiukienes, kolegijos teiseju: Laisves Aleknavicienes, Raimundo Jurgaicio, sekretoriaujant Ingai Sidorenkienei, dalyvaujant ieškovei V. P., jos atstovei advokatei Violetai Savickienei, atsakovei J. B. K., jos atstovei advokatei Silvai Balciunienei,

2viešame teismo posedyje apeliacine tvarka išnagrinejo civiline byla pagal atsakoves J. B. K. apeliacini skunda del Radviliškio rajono apylinkes teismo 2010 m. spalio 28 d. sprendimo civilineje byloje Nr. 2-69-766/2010 pagal ieškoves V. P. ieškini atsakovei J. B. K. (byloje patraukta išvada teikianti institucija – Radviliškio rajono savivaldybes administracijos Vaiko teisiu apsaugos skyrius (VTAS) del pažeistu teisiu gynimo ir neturines žalos atlyginimo, bei atsakoves J. B. K. priešieškini ieškovei V. P. del patirtu išlaidu priteisimo.

3Teiseju kolegija, išnagrinejusi byla,

4n u s t a t e :

5I. V. P. kreipesi i Radviliškio rajono apylinkes teisma ieškiniu, prašydama ipareigoti atsakove Janina B. K. atstatyti ( - ) esancio namo centrinio šildymo krosnies šildymo sistema, t. y. prijungti vamzdžius, einancius nuo krosnies iki antro namo aukšto šildymo sistemos, užtikrinant mineto namo antro aukšto apšildyma; ipareigoti atsakove netrukdyti ieškovei prieiti prie centrinio namo šildymo krosnies; priteisti iš atsakoves 3000 Lt neturtines žalos atlyginima; priteisti iš atsakoves bylinejimosi išlaidas, iskaitant išlaidas advokato pagalbai apmoketi.

6Ieškove nurode, kad pagal testamenta paveldejo 1/2 dali namo, esancio ( - ), o kita namo dalis priklauso atsakovei. Naudojimosi namu tvarka nebuvo nustatyta, taciau pagal žodini susitarima ieškove naudojasi antru namo aukštu. 2009 m. vasara atsakoves J. B. K. pasamdyti žmones atjunge šildyma namo antram aukštui, nupjaudami vamzdžius rusyje. Kadangi buvo šalta gyventi, ieškovei teko išsinuomoti buta, del ko patyre turtine ir neturtine žala. Siule atsakovei eiti pas notara ir tartis del naudojimosi namu tvarkos nustatymo, taciau atsakymo nesulauke. Nurode, kad del tokiu atsakoves neteisetu veiksmu turejo papildomu rupesciu, nepatogumu, išgyvenimu, ne tik ji pati, bet ir jos mažamete dukra. Patirta neturtine žala ivertina 3000 Lt, kuriuos prašo priteisti iš atsakoves.

7A. J. B. K. su ieškiniu nesutiko, pareiške priešieškini, kuriuo praše priteisti iš ieškoves V. P. 7942,50 Lt išlaidu bendro turto išlaikymui ir tvarkymui, taip pat praše priteisti visas patirtas bylinejimosi išlaidas.

8Atsakove nurode, kad ieškovei siule per puse moketi už kura namo šildymui, pastaroji sutiko, taciau kai reikedavo moketi, niekada neduodavo pinigu. Krosnies kurenti ieškove taip pat neidavo. 2008 m. vasara rusyje pratruko sklendes, atsakove kviete meistra. Ieškove prie remonto darbu piniginemis lešomis neprisidejo. 2009 m. atsakove isirenge nauja šildymo sistema, nes buvusioji buvo avarinio stovio, viskas buvo supuve ir reikejo keisti, todel buvusios krosnies atstatyti negalejo. Namo priežiura rupinosi viena atsakove: nuo 2006 m. irenge hidrofora, pakeite vamzdi pirmame aukšte einanti i antra aukšta, kiekviena karta mokedavo už kanalizacijos išvežima, turejo kitu išlaidu bendro turto tvarkymo išlaidu.

9I. V. P. su priešieškiniu nesutiko, praše ji atmesti.

10Išvada teikianti institucija – Radviliškio rajono savivaldybes administracijos VTAS, ginanti V. P. mažametes dukros interesus, praše sprendima priimti teismo nuožiura.

11Radviliškio rajono apylinkes teismas 2010 m. spalio 28 d. sprendimu ieškini patenkino iš dalies. Ipareigojo atsakove J. B. K. atstatyti ( - ) esancio namo centrinio šildymo krosnies šildymo sistema (prijungti prie jos vamzdžius, einancius nuo krosnies iki antro namo aukšto šildymo sistemos), užtikrinant namo antro aukšto apšildyma. Ipareigojo atsakove netrukdyti ieškovei V. P. prieiti prie centrinio namo šildymo krosnies. Kita ieškinio dali atmete.

12A. J. B. K. priešieškini atmete.

13Priteise iš atsakoves ieškovei 820,00 Lt bylinejimosi išlaidu ir Valstybei 19,67 Lt išlaidu, susijusiu su procesiniu dokumentu iteikimu.

14Teismas nustate, kad pati ieškove nepakankamai vykde savo, kaip bendraturtes pareiga tvarkyti ir išlaikyti bendra turta. Nurode, kad atsakove neišnaudojo visu galimybiu suderinti savo valia del bendro daikto likimo ir savo interesu apsauga pasieke kitos bendraturtes teisiu suvaržymo saskaita. Konstatavo, kad atsakovei atjungus šildyma namo antram aukštui nupjaunant vamzdžius, tiekiancius šiluma i ieškovei priklausancia namo dali, buvo esminiai pažeistos ieškoves teises, atimant galimybe gyventi jai nuosavybes teise priklausancioje namo dalyje, pažeidžiant jos, kaip bendrasavininkes, teises ir teisetus interesus, tuo paciu ir jos mažamecio vaiko interesus. Pažymejo, jog tiketina, kad ieškove ir jos mažametis vaikas del atsakoves neteisetu veiksmu patyre nepatogumus (negalejo šaltuoju metu laiku gyventi nuosavybes teise priklausancioje namo dalyje), taciau atsižvelges i tai, kad pati ieškove nesieme aktyviu veiksmu bendrajai nuosavybei tinkamai išlaikyti ir išsaugoti, jos reikalavima, dalyje del neturtines žalos priteisimo, atmete.

15Teismas nurode, kad išlaidos bendram turtui gali buti pripažistamos butinomis, jei jos reikalingos turtui išsaugoti nuo žuvimo, palaikyti jo naudingas ir vertingas savybes, neleisti turtui labai pablogeti. Pažymejo, kad bendrosios nuosavybes teise igyvendinama bendraturciu sutarimu, o irodymu, kad ieškove butu sutikusi del kiemo betonavimo, suolu dažymo, stogelio ir tureklu lauke remonto, ar kad šie darbai buvo butini, siekiant išlaikyti bendra daikta (turta), nera, todel atsakoves reikalavima del išlaidu šiu darbu atlikimui, atmete. Nurode, kad tiketina, jog atsakove turejo išlaidu, perkant kura namo apšildymui bei keiciant namo šildymo sistema, taciau tai patvirtinanciu pagristu irodymu teismui nepateike. Pažymejo, kad atsakoves teismui pateiktos važtarašciu kopijos yra nepatvirtintos imones antspaudu, be numeriu, kai kurie važtarašciai be datu, i kai kuriuos važtarašcius irašytos treju metu datos, todel tokie dokumentai neatitinka irodymams keliamu reikalavimu ir todel pripažinti netinkamais irodymais. Atsižvelgdamas i išdestytas aplinkybes, teismas atsakoves priešieškini del 7942,50 Lt turetu išlaidu atmete.

16Apeliaciniu skundu atsakove J. B. K. prašo panaikinti Radviliškio rajono apylinkes teismo 2010 m. spalio 28 d. sprendima ir perduoti byla pirmosios instancijos teismui nagrineti iš naujo. Priteisti iš ieškoves bylinejimosi išlaidas.

17Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

181.Nurodo, kad ieškove nepateike specialistu suderinto projekto, kurio pagrindu butu galima daryti išvada, kad ieškoves siulomas gyvenamojo namo centrinio šildymo sistemos atstatymas yra techniškai galimas, kad tai neprieštarauja priešgaisrines apsaugos reikalavimams ir pan. Ieškove nepateike irodymu apie tai, kiek šie darbai kainuoja, kieno lešomis jie turetu buti atlikti. Pirmosios instancijos teismas, pripažindamas, kad pati ieškove nepakankamai vykde savo, kaip bendraturtes pareiga tvarkyti ir išlaikyti bendra turta, nesant civilineje byloje surinktu irodymu apie tai, kokia šiuo metu yra gyvenamojo namo, esancio ( - ), centrines šildymo sistemos bukle, kokie kapitaliniai idejimai yra reikalingi šios sistemos renovacijai, kiek tai kainuotu, kurios iš šaliu lešomis ši renovacija turi buti atlikta ir pan., patenkino ieškoves ieškini ir ipareigojo atsakove J.B. K. atstatyti namo centrinio šildymo sistema. Šioje byloje turi buti nustatyta faktiniu aplinkybiu visuma del šildymo sistemos rekonstravimo išlaidu dydžio. Mano, kad gincijamu teismo sprendimu yra neatskleista bylos esme, neišsprestas tarp šaliu kiles gincas.

192. Nurodo, kad ieškove atsisake remonto darbus atlikti bendraturciu susitarimu, nors neprieštaravo tam, kad atsakove tvarkytu pirmo aukšto šildymo sistema. Ieškove V. P. teisme pati pripažino, kad nesutiko bendromis lešomis pertvarkyti gyvenamojo namo šildymo sistema. Ieškove taip pat nepateike teismui ne vieno irodymo, patvirtinancio ieškoves teigini apie tai, kad ji rupinosi gyvenamojo namo apšildymu, pirko kura ar sumokejo atsakovei už nupirkta kura. Teismas neatskleide ginco esmes, netinkamai ivertino byloje surinktus irodymus.

203. Nurodo, kad, esant ieškoves reikalavimui del ipareigojimo atstatyti namo centrinio šildymo krosnies šildymo sistema (prijungti prie jos vamzdžius, einancius nuo krosnies iki antro namo aukšto šildymo sistemos) ir ieškovei nepateikus teismui specialistu paruošto ir su priešgaisrine tarnyba suderinto pasiulymo – projekto, kuriuo remdamasis teismas butu turejes galimybe ivertinti ieškoves siulomo pažeistos teises gynimo budo teisinguma, ieškinys turejo buti atmestas. Teismui priemus neteisinga ir nepagrista sprendima, atsirado butinybe rinkti papildomus irodymus (užsisakyti projekta), kad butu išsprestas tarp šaliu kiles gincas. Todel neišvengiamai byla turi buti nagrinejama naujais aspektais, t. y. turi buti tiriama šildymo sistemos rekonstrukcijos galimybe, t. y. galimybe irengti atskiras gyvenamojo namo pirmo ir antro aukšto šildymo sistemas.

214. Nurodo, kad teismas nepagristai atmete atsakoves priešieškini del patirtu bendros nuosavybes tvarkymo išlaidu priteisimo. Ieškoves pareiga atlyginti bendro turto remonto, priežiuros išlaidas yra numatyta istatyme (LR CK 4.83 str.). Ieškove, kaip gyvenamojo namo bendraturte, privalejo imtis priemoniu, net ir negavusi atsakoves, kaip bendraturtes sutikimo, kad butu išvengta žalos turtui ir pašalinta gresme bendro naudojimo objektams. Be to, ji privalejo bendro naudojimo objektus prižiureti tvarkyti, valdyti. (LR CK 4.83 str.). Šiu pareigu ieškove nevykde, pareigas vykde viena atsakove, todel atsakove turi istatymo garantuota teise reikalauti iš ieškoves atlyginti išlaidas, proporcingas bendrosios dalines nuosavybes daliai, kuri sudaro ½ dali (LR CK 4.83 str.2 d. 1 p.).

22Atsiliepimu i atsakoves apeliacini skunda ieškove V. P. prašo apeliacini skunda atmesti, Radviliškio rajono apylinkes teismo 2010 m. spalio 28 d. sprendima palikti nepakeista.

23Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

241.Nurodo, kad ieškininio reikalavimas yra ipareigoti atsakove J. B. K. atstatyti namo centrinio šildymo krosnies šildymo sistema (prijungti prie jos vamzdžius, einancius nuo krosnies iki antro namo aukšto šildymo sistemos), kuri užtikrintu namo, esancio ( - ), antro aukšto apšildyma, o ne irengti nauja namo antro aukšto apšildymo sistema ar ja naujai rekonstruoti.

252. Nurodo, kad atsakove nesiule ieškovei bendromis lešomis atlikti darbus, susijusius su namo apšiltinimo sistema, ir apie savo ketinimus ieškovei nieko nesake. Ieškove nedave pritarimo tam, kad antro aukšto apšildymas butu atjungtas nuo bendros namo šildymo sistemos.

263. Nurodo, kad apeliante pirmosios instancijos teisme nepateike irodymu, jog buvo kilusi gresme bendro naudojimo objektams. Apeliante savo vienasmenišku sprendimu ir savo rizika, negavusi ieškoves pritarimo, emesi namo šildymo sistemos rekonstravimo darbu, atjungdama namo antra aukšta nuo bendros namo apšildymo sistemos. Apeliante teismui nepateike irodymu, kokias priemones, irengimus ji nupirko bendro turto – namo – apšildymo sistemos renovavimui ir kokias išlaidas turejo.

27Teismo posedžio metu apeliante (atsakove) J. B. K. ir jos atstove advokate S.Balciuniene visiškai palaike apeliacinio skundo reikalavimus ir argumentus, o taip pat pateike santuokos liudijimo nuoraša, kad atsakoves J.B. K. sutuoktinis yra R. K., su kuriuo ji kartu gyvena name, esanciame ( - ), ir veda bendra uki, ir kuriam bendrosios jungtines nuosavybes teise priklauso mineto namo ir priklausiniu ½ dalis. Todel mano, kad teismo sprendimu buvo pažeistos R. K. teises, nes jis nebuvo patrauktas dalyvauti byloje.

28I. V. P. ir jos atstove advokate V.Savickiene praše apeliacini skunda atmesti.

29Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

30Bylos nagrinejimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliuciu sprendimo negaliojimo pagrindu patikrinimas (LR CPK 320 str. 1 d.). Apeliacines instancijos teismas tikrina teismo sprendimo teisetuma ir pagristuma tik apskustoje dalyje ir tik analizuojant apeliaciniame skunde išdestytus argumentus, išskyrus istatyme nurodytas išimtis (LR CPK 320 str. 2 d.).

31LR CPK 327 str. 1 d. nustato, kad apeliacines instancijos teismas panaikina apskusta teismo sprendima ir perduoda byla pirmosios instancijos teismui nagrineti iš naujo, jeigu: 1) nustatomi LR CPK 329 str. 2-3 dalyse nurodyti pagrindai; 2) neatskleista bylos esme ir pagal byloje pateiktus irodymus bylos negalima išnagrineti iš esmes apeliacines instancijos teisme.

32Pagal CPK 329 str. 2 d. 2 p. absoliuciu sprendimo negaliojimo pagrindu yra pripažistamas atvejis, kai pirmosios instancijos teismas nusprende del neitrauktu dalyvauti byloje asmenu teisiu ir pareigu (LR CPK 266 str.). Nors apeliaciniame skunde atsakove J. B. K., prašydama panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendima ir perduoti byla nagrineti iš naujo pirmosios instancijos teismui, nenurode aplinkybes, kad pirmosios instancijos teismas nusprende del neitrauktu dalyvauti byloje asmenu teisiu ir pareigu, taciau absoliuciu sprendimo negaliojimo pagrindu patikrinimas yra apeliacines instancijos teismo pareiga, neatsižvelgiant i apeliaciniame skunde išdestytus argumentus. Be to, byla nagrinejant apeliacines instancijos teisme, atsakove J.B. K. ir jos atstove nurode, kad namo, del kurio centrinio šildymo sistemos irengimo, jo apšildymo ir tvarkymo vyksta gincas, ½ dalis atsakovei ir jos sutuoktiniui R. K. priklauso bendrosios jungtines nuosavybes teise, todel pirmosios instancijos teismo sprendimas paliete ir R. K. interesus, nors byloje dalyvaujanciu asmeniu R. K. nebuvo itrauktas.

33Lietuvos Aukšciausiojo Teismo formuojamoje teismu praktikoje laikomasi pozicijos, kad absoliutus teismo sprendimo negaliojimo pagrindas yra ne visais atvejais, kai teismas neitraukia i procesa visu teisini suinteresuotuma turinciu asmenu, o tik tais, kai tai susije su istatyme nurodytais padariniais, t. y. teismo sprendimu turi buti nuspresta ir del tokiu asmenu teisiu ir pareigu. Kasacinio teismo praktikoje taip pat atskleistas istatymo savokos „teismas nusprende“ turinys, t. y. nusprendimas suvokiamas kaip asmens teisiu ar pareigu nustatymas, pripažinimas, pakeitimas, panaikinimas ar kitoks nusprendimas, kuris turi itakos neitraukto dalyvauti byloje asmens teisinei padeciai (Lietuvos Aukšciausiojo Teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegijos 2010 m. kovo 15 d. nutartis, priimta civilineje byloje Nr. 3K-3-103/2010; 2009 m. spalio 6 d. nutartis, priimta civilineje byloje Nr. 3K-3-391/2009; 2009 m. rugsejo 28 d. nutartis, priimta civilineje byloje Nr. 3K-3-346/2009; 2008 m. kovo 18 d. nutartis, priimta civilineje byloje Nr. 3K-3-180/2008; 2008 m. spalio 7 d. nutartis, priimta civilineje byloje Nr. 3K-3-462/2008). Del to, aukštesnes instancijos teismas gali panaikinti žemesnes instancijos teismo sprendima LR CPK 329 straipsnio 2 dalyje 2 punkte nurodytu pagrindu tik nustates ir ivardijes, kokia konkreciai itaka teismo sprendimas turejo neitraukto i procesa asmens teisinei padeciai ir kokius istatymo nustatytus padarinius sukele (Lietuvos Aukšciausiojo Teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegijos 2010 m. kovo 15 d. nutartis, priimta civilineje byloje Nr. 3K-3-103/2010; 2008 m. balandžio 30 d. nutartis, priimta civilineje byloje Nr. 3K-3-265/2008).

34Bylos duomenimis nustatyta, kad tarp atsakoves J. B. K. ir R. K. 1971 m. rugpjucio 12 d. buvo sudaryta santuoka (136 b. l.), o namas, del kurio centrinio šildymo sistemos irengimo bei jo tvarkymo vyksta gincas, pastatytas ir atlikta teisine registracija 1975 metais (10-11, 12-13 b. l.), t. y. sutuoktiniams J. B. K. ir R. K., esant santuokoje, todel priklause bendrosios jungtines nuosavybes teise (LR CK 3.87 str. 1 d.). Kaip matyti iš pasisakymu 2010-07-09 teismo posedžio metu (90-95 b. l.) ir paveldejimo pagal testamenta teises liudijimo (9 b. l.), ½ dalis namo su priklausiniais buvo padovanota J.B. K. motinai M. B., po kurios mirties ši turta pagal 1999-01-08 testamenta 2006 m. lapkricio 9 d. paveldejo veliones vaikaite V. P.. Duomenu, kad ½ dalis namo, esancio ( - ), tarp sutuoktiniu butu padalyta ar bendrosios jungtines nuosavybes teise butu pasibaigusi kitokiu budu, byloje nera.

35Turtu, kuris yra bendroji jungtine nuosavybe, sutuoktiniai naudojasi, ji valdo ir juo disponuoja bendru sutarimu (LR CK 3.92 str. 1 d.). Ši nuostata kyla iš bendrosios nuosavybes esmes ir sutuoktiniu lygiateisiškumo principo – nesuteikti ne vienam sutuoktiniui daugiau teisiu i bendra turta, negu ju turi kitas. Atsižvelgiant i vienodas abieju sutuoktiniu teises, susijusias su bendraja jungtine nuosavybe, LR CK 3.92 str. 3 d. nustatyta prezumpcija, kad, sudarydamas sandorius, sutuoktinis veikia kito sutuoktinio sutikimu, išskyrus atvejus, kai sandoriui sudaryti reikalingas rašytinis kito sutuoktinio sutikimas. Kol ši prezumpcija nebus paneigta, vieno sutuoktinio iniciatyva igyta prievole bus laikoma bendra sutuoktiniu prievole. Prievoles, susijusios su bendro turto tvarkymo išlaidomis, yra vykdomos iš bendro sutuoktiniu turto (LR CK 3.109 str. 1d. 2 p.). Minetu istatymo nuostatu sistemine analize suponuoja išvada, kad pirmosios instancijos teismas, ipareigodamas atsakove J. B. K. atstatyti ( - ) esancio namo centrinio šildymo sistema (prijungti prie šildymo sistemos vamzdžius, einancius nuo krosnies iki antro namo aukšto šildymo sistemos), užtikrinant namo antro aukšto apšildyma, o taip pat ipareigodamas atsakove netrukdyti V. P. prieiti prie centrinio namo šildymo krosnies, nusprende ir del atsakoves sutuoktinio R. K. teisiu ir pareigu, taciau jo i byla dalyvaujanciu asmeniu neitrauke (LR CPK 329 str. 2 d. 2 p.).

36Vykdydama pirmosios instancijos teismo sprendima, atsakove išlaidas, susijusias su bendro su sutuoktiniu turto tvarkymu, turetu padengti iš bendro su sutuoktiniu R. K. turto, ir tai neišvengiamai turetu itakos jo teisems ir pareigoms, sukeltu atitinkamus teisinius padarinius, nes tiek atsakove J. B. K., tiek jos sutuoktinis patirtu papildomu finansiniu išlaidu.

37Todel teiseju kolegija sprendžia, kad R. K. itraukimas i byla bent treciuoju asmeniu pripažintinas butinu (LR CPK 47 str. 1 d.).

38Aukšciau nurodytas LR CPK 329 str. 2 d. 2 p. pažeidimas sukelia ypatingu procesiniu teisiniu padariniu, nes sudaro pagrinda teigti, jog nebuvo tinkamo teismo proceso pirmosios instancijos teisme, o apeliacines instancijos teismas negali itraukti naujo asmens i teismo procesa. Del to pirmosios instancijos teismo sprendimas negali buti paliktas galioti.

39Nustacius absoliutu sprendimo negaliojimo pagrinda, kitu apeliacinio skundo argumentu teiseju kolegija nenagrineja ir del ju nepasisako.

40Del nurodytu motyvu teiseju kolegija sprendžia, kad apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies, Radviliškio rajono apylinkes teismo 2010 m. spalio 28 d. sprendimas panaikintinas ir byla perduotina pirmosios instancijos teismui nagrineti iš naujo (LR CPK 327 str. 1d. 1 p.).

41Panaikinus sprendima, atsakovei J. B. K. gražintinas 238,27 Lt žyminis mokestis (116 b. l.), sumoketas už apeliacini skunda (LR CPK 87 str. 1 d. 7 p.).

42Sprendima panaikinus del absoliuciu negaliojimo pagrindu, bylinejimosi išlaidos Valstybei iš šaliu nepriteistinos.

43Teiseju kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 4 punktu,

Nutarė

44Panaikinti Radviliškio rajono apylinkes teismo 2010 m. spalio 28 d. sprendima ir perduoti byla pirmosios instancijos teismui nagrineti iš naujo.

45Gražinti atsakovei J. B. K. (a. k. ( - ) 238,27 Lt (du šimtus trisdešimt aštuonis litus 27 ct) žymini mokesti, sumoketa 2010-11-19 mokejimo kvitu Swedbank, AB. Kolegijos pirmininke

46Danute Matiukiene

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiauliu apygardos teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegija, susidedanti... 2. viešame teismo posedyje apeliacine tvarka išnagrinejo civiline byla pagal 3. Teiseju kolegija, išnagrinejusi byla,... 4. n u s t a t e :... 5. I. V. P. kreipesi i Radviliškio... 6. Ieškove nurode, kad pagal testamenta paveldejo 1/2 dali namo, esancio ( - ), o... 7. A. J. B. K. su ieškiniu nesutiko,... 8. Atsakove nurode, kad ieškovei siule per puse moketi už kura namo šildymui,... 9. I. V. P. su priešieškiniu... 10. Išvada teikianti institucija – Radviliškio rajono savivaldybes... 11. Radviliškio rajono apylinkes teismas 2010 m. spalio 28 d. sprendimu ieškini... 12. A. J. B. K. priešieškini atmete.... 13. Priteise iš atsakoves ieškovei 820,00 Lt bylinejimosi išlaidu ir Valstybei... 14. Teismas nustate, kad pati ieškove nepakankamai vykde savo, kaip bendraturtes... 15. Teismas nurode, kad išlaidos bendram turtui gali buti pripažistamos... 16. Apeliaciniu skundu atsakove J. B. K.... 17. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:... 18. 1.Nurodo, kad ieškove nepateike specialistu suderinto projekto, kurio pagrindu... 19. 2. Nurodo, kad ieškove atsisake remonto darbus atlikti bendraturciu... 20. 3. Nurodo, kad, esant ieškoves reikalavimui del ipareigojimo atstatyti namo... 21. 4. Nurodo, kad teismas nepagristai atmete atsakoves priešieškini del patirtu... 22. Atsiliepimu i atsakoves apeliacini skunda ieškove 23. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:... 24. 1.Nurodo, kad ieškininio reikalavimas yra ipareigoti atsakove J. 25. 2. Nurodo, kad atsakove nesiule ieškovei bendromis lešomis atlikti darbus,... 26. 3. Nurodo, kad apeliante pirmosios instancijos teisme nepateike irodymu, jog... 27. Teismo posedžio metu apeliante (atsakove) J. 28. I. V. P. ir jos atstove advokate... 29. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 30. Bylos nagrinejimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir... 31. LR CPK 327 str. 1 d. nustato, kad... 32. Pagal CPK 329 33. Lietuvos Aukšciausiojo Teismo formuojamoje teismu praktikoje laikomasi... 34. Bylos duomenimis nustatyta, kad tarp atsakoves J. 35. Turtu, kuris yra bendroji jungtine nuosavybe, sutuoktiniai naudojasi, ji valdo... 36. Vykdydama pirmosios instancijos teismo sprendima, atsakove išlaidas,... 37. Todel teiseju kolegija sprendžia, kad R. K. itraukimas i... 38. Aukšciau nurodytas LR CPK 39. Nustacius absoliutu sprendimo negaliojimo pagrinda, kitu apeliacinio skundo... 40. Del nurodytu motyvu teiseju kolegija sprendžia, kad apeliacinis skundas... 41. Panaikinus sprendima, atsakovei J. B.... 42. Sprendima panaikinus del absoliuciu negaliojimo pagrindu, bylinejimosi... 43. Teiseju kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso... 44. Panaikinti Radviliškio rajono apylinkes teismo 2010 m. spalio 28 d. sprendima... 45. Gražinti atsakovei J. B. K. (a. k.... 46. Danute Matiukiene...