Byla 2-857-221/2013
Dėl žalos atlyginimo

1Kauno apygardos teismo teisėja Virginija Lozoraitytė, sekretoriaujant Simonai Matusevičiūtei, dalyvaujant ieškovo atstovei bei ieškovei A. D., atsakovo Viešosios įstaigos Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centro atstovei advokatei I. A., atsakovo Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovėms L. K. ir D. R., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovų Pauliaus E. D. ir A. D. ieškinį atsakovams Viešajai įstaigai Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centrui, Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei tretiesiems asmenims G. J., R. R., Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos bei „If P&C Insurance AS”, Lietuvoje vykdančiai savo veiklą per „If P&C Insurance AS” filialą, dėl žalos atlyginimo.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3Ieškovai kreipėsi į teismą ieškiniu, prašydami pripažinti, kad valstybės valdžios institucijos VšĮ Kėdainių ligoninės medikai pažeidė P. E. D. teises, nustatytas Valstybinės medicininio audito inspekcijos prie Sveikatos apsaugos ministerijos 2011 m. spalio 20 d. sprendimu ir priteisti P. E. D. 40 000 Lt neturtinės žalos atlyginimą; pripažinti, kad valdžios institucija VšĮ Kėdainių pirminės priežiūros centras pažeidė P. E. D. teises suteikiant reikalingą skubią pagalbą 2011 m. vasario 13 d. Kėdainių ligoninės priėmimo-skubios pagalbos skyriuje, suklastojant „stebėjimo duomenis“ ligos istorijoje Nr. 1855, atsisakydama leisti susipažinti su ambulatorinėmis asmens kortelėmis bei priteisti P. E. D. 15 000 Lt neturtinės žalos atlyginimą; pripažinti Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Sprendimų ir darbo kontrolės skyrius pažeidė P. E. D. teisę laiku gauti jam priklausančias transporto kompensacijos išlaidas, socialinę išmoką, 100 proc. kompensuojamus vaistus, techninės pagalbos priemones, Neįgaliojo asmens pažymėjimą bei priteisti P. E. D. 1454, 40 Lt turtinės ir 4000 Lt neturtinės žalos atlyginimą; įpareigoti trečiuoju asmeniu įtrauktą Kėdainių ligoninės nervų ligų skyriaus gydytoją G. J. atsiprašyti ieškovę A. D. dėl 2011 m. kovo 1 d. epikrizėje 0446 neteisingai interpretuotų veiksmų ieškovės atžvilgiu, laikant tai patirtos moralinės žalos atlyginimu; iš atsakovo VšĮ Kėdainių ligoninės priteisti bylinėjimosi išlaidas (t. 1, b. l. 3-8); patikslintais reikalavimais prašydami pripažinti, kad atsakovas Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centras pažeidė ligonio P. E. D. teises į kokybiškas šeimos gydytojo ir specialistų paslaugas, teisę žinoti apie savo ligą, teisę į informaciją, teisę, kad laiku būtų nustatytas ir suteiktas jam neįgaliojo statusas bei iš šio atsakovo priteisti 5000 Lt neturtinei žalai atlyginti pervedant šią pinigų sumą į A. D. atsiskaitomąją sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB Ūkio bankas; pripažinti, kad atsakovas Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos Sprendimų kontrolės skyrius prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pažeidė ligonio P. E. D. teises nekontroliuodami ir nevertindami NDNT Kauno III teritorinio skyriaus padarytų pažeidimų, pažeidė ligonio teisę į informaciją žinoti apie ligą, dokumentuose pateikė tikrovės neatitinkančias žinias, veikė tyčia, kad ligoniui P. E. D. nebūtų laiku suteiktas neįgaliojo statusas bei priteisti iš šio atsakovo 1454,40 Lt turtinės žalos atlyginimą ir 4000 Lt neturtinės žalos atlyginimą pervedant pinigus į nurodytą A. D. sąskaitą; išlaidas, susijusias su byla, priteisti padalijus lygiomis dalimis iš abiejų atsakovų, pervedant pinigus į nurodytą A. D. sąskaitą (t. 3, b. l. 32).

4Ieškinyje bei teismo posėdžio metu A. D. nurodė, kad 2011-02-14 P. E. D. ištiko insultas, kuris jį 2011-02-28 ištiko antrą kartą. 2011-04-15 iš ligoninės grįžusį P. E. D. toliau gydyti ir prižiūrėti turėjo Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centro gydytoja R. R., kuri nepriėmė išrašų iš medicininių dokumentų, siuntė pas įvairius gydytojus, ieškovai nebuvo informuoti, kad ruošiami dokumentai neįgalumo tarnybai. Ligonis turėjo būti apžiūrėtas vieno vizito metu. Nebuvo pateikti visi dokumentai, 2011-05-05 protinės būklės tyrime neteisingai įvertinta P. E. D. būklė. 2011-05-28 kreipėsi į Kėdainių PSPC direktorę, tačiau klaidos nebuvo taisomos, neleista susipažinti su ambulatorinėmis kortelėmis. Kortelė buvo dingusi, todėl kreipėsi į prokuratūrą ir kortelė atsirado. Tačiau kortelėje yra neteisingų įrašų, nes P. E. D. niekada neturėjo aukšto spaudimo, dalis dokumentų dingę. Dokumentus NDNT rengė atmestinai. Dėl minėtų veiksmų patyrė dvasinius išgyvenimus, nepatogumus, turėjo daug papildomų rūpesčių bei išlaidų.

5Pateikus dokumentus NDNT Kauno III teritorinio skyriaus medikai neįgalumo P. E. D. nenustatė, tik nustatė iki gyvenimo pabaigos transporto išlaidų kompensaciją. NDNT sprendimų kontrolės skyrius minėtą sprendimą pakeitė, nustatydamas transporto išlaidų kompensaciją tik 1 metų laikotarpiui, nors P. E. D. ir toliau buvo sunkus ligonis, jam buvo reikalinga nuolatinė priežiūra ir slauga, fizinė ir psichinė negalia apribojo jo galimybes orientuotis laike, vietoje, dirbti, savarankiškai tvarkyti gyvenimą. Kreipėsi į teismą, P. E. D. buvo pripažintas nebeiskniu. Pateikė dokumentus NDNT Šiaulių III teritoriniam skyriui, prašydama skirti nuolatinį slaugos poreikį, tačiau buvo nustatytas priežiūros poreikis 2 metų laikotarpiui. Sprendimą skundė NDNT, tačiau pastarosios Sprendimų kontrolės skyrius nekeitė minėto sprendimo, tik transporto išlaidų kompensacijos poreikį nustatė neterminuotai. Nurodo, kad neaišku, iš kokių duomenų Sprendimų kontrolės skyrius nustatė, kad Bartelio indeksas yra 70 balų, kad P. E. D. diagnozuota multiinfarktinė demencija, nevertinta psichinė būklė po patirtų insultų. Specialiųjų poreikių lygis nustatytas tik 2012-02-13, išduotas nuo to laiko P. E. D. ir neįgaliojo pažymėjimas. P. E. D. iki šio laiko nėra gavęs jokių išmokų ar pašalpos, todėl patyrė 1454,40 Lt turtinę žalą, kurią sudaro nuo 2011-04-15 iki 2012-02-08 po 153 Lt negautos išmokos dėl nuolatinės slaugos poreikio bei nuo 2011-04-15 iki 2011-06-27 po 32,50 Lt negautos piniginės išmokos transporto išlaidoms kompensuoti (74,65 Lt). Dėl išgyvenimų P. E. D. patyrė ir neturtinę 4000 Lt žalą.

6Atsakovas Viešosios įstaigos Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centras atsiuntė atsiliepimą (t. 1, b. l. 154-156), nurodydamas, kad su jam pareikštu reikalavimu nesutinka, kadangi ieškovai kreipėsi į teismą, nesilaikydami tos kategorijos byloms nustatytos išankstinio bylos sprendimo ne teisme tvarkos ir šia teise dar gali pasinaudoti, jų ieškinį prašo palikti nenagrinėtu CPK 296 straipsnio l dalies 1 punkto pagrindu.

7Atsiliepime, kurį atstovė palaikė teismo posėdžio metu, nurodė, kad Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo 24 straipsnio 1 dalis nustato, kad turtinė ir neturtinė žala, padaryta pažeidžiant nustatytas pacientų teises, atlyginama šio įstatymo ir CK nustatyta tvarka. PTŽSAĮ 13 straipsnyje numatyta, kad pacientas turi teisę į žalos, padarytos pažeidus jo teises teikiant sveikatos priežiūros paslaugas, atlyginimą. Pacientas ar kiti asmenys, turintys teisę į turtinės ir neturtinės žalos atlyginimą ir norintys gauti jos atlyginimą, su pareiškimu privalo kreiptis į Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisiją, veikiančią prie Sveikatos apsaugos ministerijos (PTZSAĮ 24 straipsnio 2 dalis). Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisija yra privaloma ikiteisminė institucija ginčams dėl pacientų teisių pažeidimo fakto ir tuo padarytos žalos dydžio nustatymo nagrinėti (PTŽSAĮ 24 straipsnio 3 dalis). Ieškovų reikalavimas dėl pažeistų teisių ir neturtinės žalos atlyginimo kyla iš paciento ir sveikatos priežiūros įstaigos ginčo, todėl atsižvelgiant į nurodytą teisinį reglamentavimą, pateikdami ieškinį teismui, ieškovai visų pirma privalėjo pasinaudoti PTZSAĮ nustatyta ikiteismine ginčo sprendimo tvarka ir kreiptis dėl jiems padarytos žalos nustatymo į Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisiją. Pažymi, kad PTŽSAĮ 23 straipsnio 6 dalis nustato, kad į pacientų skundus nagrinėjančias valstybės institucijas pacientai turi teisę kreiptis tik nepatenkinti skundų nagrinėjimu sveikatos priežiūros įstaigoje. Ieškovai nesikreipė į atsakovą VšĮ Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centras dėl žalos atlyginimo bei nesikreipė ir į Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisiją. Taigi privaloma ikiteisminė procedūra atsakovo Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centras atžvilgiu nebuvo pradėta.

8Be to, atsakovas nemato ir savo kaltės - dokumentai NDNT suruošti per realų laiką, nes gydytoja pati rinko duomenis, siuntė konsultuotis pas kitus specialistus, nes tokie duomenys buvo reikalingi pateikti tarnybai. Gydytojo V. G. pateiktas P. E. D. sveikatos vertinimas neįrodo, kad ieškovo sveikata buvo tapati nustatytai 2011-10-19. Dėl to, kad P. E. D. nesirgo hipertenzija, nebuvo išrašomi vaistai, subjektyvi ieškovės nuomonė. Su kortele negalėjo susipažinti, nes ji buvo išsiųsta skundo nagrinėjimui.

9Atsakovė Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atsiuntė atsiliepimą į ieškinį (t. 1, b. l. 148-151) bei į patikslintus reikalavimus (t. 3, b. l. 37-39), kuriuose nurodė, jog su ieškiniu nesutinka. Atsakovė nesutinka, jog aplaidžiai atliko savo pareigas, nekontroliavo NDNT Kauno III teritorinio skyriaus 2011-06-27 priimto sprendimo, neveikė taip, kaip turėjo veikti pagal įstatymus, todėl atsakinga už patirtą turtinį nuostolį - negautas išmokas transporto išlaidoms kompensuoti nuo 2011-04-15 iki 2011-06-27. Nurodė, jog pirmą kartą į NDNT Kauno III teritorinį skyrių dėl specialiųjų poreikių nustatymo P. E. D. kreipėsi 2011-06-08. Specialusis transporto išlaidų kompensacijos poreikis asmeniui nustatytas nuo visų reikalingų dokumentų NDNT gavimo dienos, t. y. nuo 2011-06-13. 2011-08-10 NDNT Sprendimų kontrolės skyriuje buvo gautas asmens prašymas dėl pakartotinio specialiųjų poreikių vertinimo. Išnagrinėjus bylos dokumentaciją bei išvažiuojamojo posėdžio metu gautus duomenis, paliktas galioti NDNT Kauno III teritorinio skyriaus priimtas sprendimas, tačiau atsižvelgiant į P. E. D. diagnozuotų organizmo funkcinių sutrikimų pobūdį bei dokumentuose nurodomą teigiamą sveikatos būklės dinamiką, specialiojo poreikio terminas nustatytas metams. P. E. D. buvo tinkamai informuotas apie NDNT Sprendimų kontrolės skyriuje priimto sprendimo apskundimo tvarką, tačiau nei į Ginčų komisiją prie Socialinės apsaugos ministerijos, nei į teismą asmuo nesikreipė.

10Nurodė, kad specialiųjų poreikių vertinimas atliekamas remiantis NDNT pateiktais medicininiais dokumentais - gydančio gydytojo užpildytu siuntimu į NDNT, medicininių tyrimų išrašais (instrumentinių, laboratorinių), patvirtinančiais asmens ligos sunkumą ir diagnozę, išrašais iš ligos istorijos. Pažymėjo, kad specialiųjų poreikių vertinimo metu atsižvelgiama į faktinę asmens sveikatos būklę (į vertinimo metu esamus sveikatos funkcinius sutrikimus) ir ją pagrindžiančius medicininius dokumentus. Vertinamas dėl diagnozuotos ligos atsiradęs organizmo funkcinis sutrikimas, išliekantis pravedus pilnavertį kompleksinį gydymą bei taikant adekvatų palaikomąjį gydymą. Pažymi, kad tuo atveju, kai NDNT Sprendimų kontrolės skyrius atlieka pakartotinį specialiųjų poreikių vertinimą (esant asmens prašymui peržiūrėti NDNT teritorinio skyriaus sprendimą) yra tikrinamas NDNT teritoriniame skyriuje priimto sprendimo pagrįstumas - ar NDNT teritorinis skyrius tinkamai išnagrinėjo byloje esančius dokumentus, juose pateiktą informaciją apie asmeniui diagnozuotus funkcinius sutrikimus, ir ar teisingai taikė specialiųjų poreikių vertinimą reglamentuojančius teisės aktus. Atitinkamai, vertinimas atliekamas remiantis byloje esančiais duomenimis. O būtent, specialieji poreikiai vertinami dėl tų sveikatos funkcinių sutrikimų, dėl kurių sprendimas buvo priimtas NDNT teritoriniame skyriuje. Tais atvejais, kai asmens sveikatos būklė pablogėja ar diagnozuojami nauji sveikatos funkciniai sutrikimai, asmuo turi kreiptis į gydantį gydytoją ir su naujais medicininiais duomenimis (siuntimu į NDNT) kreiptis į NDNT teritorinį skyrių dėl pakartotinio vertinimo. Tokia procedūra yra įtvirtinta siekiant užtikrinti NDNT priimamų sprendimų teisėtumą, pagrįstumą ir teisingą specialiųjų poreikių vertinimą, o taip pat įgyvendinant skaidrumo, teisingumo, proporcingumo principus, kartu atsižvelgiant į nagrinėjamų klausimų svarbą visuomenėje - NDNT sprendimai tiesiogiai įtakoja neįgaliųjų turtines teises, todėl kiekvienu atveju būtina optimaliai, atsargiai ir visapusiškai išnagrinėti visas aplinkybes, idant ne tik nebūtų nepagrįstai suteiktos lengvatos, bet dar svarbiau - nebūtų nepagrįstai nesuteiktas neįgaliojo statusas.

112012-02-08 Šiaulių III teritoriniame skyriuje P. E. D. nustatytas specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis 2 metų laikotarpiui. 2011-09-12 nustatytas specialusis transporto išlaidų kompensacijos poreikis neteko galios, kadangi tuo atveju, kai asmens specialieji poreikiai vertinami pakartotinai ir priimamas naujas sprendimas, anksčiau priimti sprendimai dėl specialiųjų poreikių nustatymo nebegalioja.

122012-02-22 NDNT buvo gautas A. D. prašymas dėl pakartotinio P. E. D. specialiųjų poreikių vertinimo. P. E. D. buvo pakviestas dalyvauti NDNT Sprendimų kontrolės skyriaus posėdyje. Į posėdį atvykus jo globėjai A. D., pokalbio metu buvo užpildyta Bartelio indekso lentelė - P. E. D. savarankiškumas įvertintas 70 balų.

13Dėl P. E. D. diagnozuotų sveikatos funkcinių sutrikimų nurodė, kad Bendro pirminio specialiųjų poreikių vertinimo akto 7 punkte įrašomos diagnozės, nurodytos siuntime į NDNT. Už NDNT pateikiamų asmens medicininių duomenų teisingumą atsako asmenį gydantis gydytojas. Nagrinėjamu atveju 2012-01-20 siuntime į NDNT Nr. 19 nurodytos šios diagnozės (pagal TLK - 10 kodus): F0I.1, 169.3, 120.8, 150.0, Z95.1, 111.9.

14Kadangi NDNT laikėsi visų specialiųjų poreikių nustatymą reglamentuojančiuose teisės aktuose numatytų reikalavimų, tinkamai vadovavosi materialinės teisės normomis ir priėmė pagrįstus sprendimus, todėl, atsakovės nuomone, nėra pagrindo teigti, kad NDNT veikė neteisėtai, dėl to neatsiranda ir pareiga atlyginti ieškovų prašomą žalą. Be to, ieškovai neįrodė neturtinės žalos atsiradimo fakto.

15Trečiasis asmuo „If P& C Insurance AS”, veikianti Lietuvoje per „If P& C Insurance AS” filialą, atsiuntė atsiliepimą (t. 2, b. l. 87-88), kuriame nurodė, kad su ieškiniu nesutinka, jis nepagrįstas ir neįrodytas, ieškinyje nurodytais laikotarpiais nebuvo apdraudę VšĮ Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centro, pritaria atsakovo VšĮ Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centro atsiliepime išdėstytiems motyvams.

16Tretieji asmenys R. R., G. J. bei Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisija prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos atsiliepimų nepateikė.

17Ieškinio reikalavimas atsakovui VšĮ Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centrui paliktinas nenagrinėtas, ieškinio reikalavimas atsakovei Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atmestinas.

18Išklausius ieškovo atstovės bei ieškovės A. D., atsakovo VšĮ Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centro atstovės advokatės I. A., atsakovės Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovių L. K. ir D. R. paaiškinimus, išnagrinėjus rašytinius dokumentus, esančius byloje, bei susipažinus su Panevėžio miesto apylinkės teismo civilinės bylos Nr. 2-5513-589/2011 medžiaga, NDNT neįgalumo ir darbingumo lygio nustatymo P. E. D. dokumentais, Lietuvos SMU ligoninės Kauno klinikos pateikta P. E. D. asmens sveikatos istorija, VšĮ Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centro (vėliau Kėdainių „Šeimos klinika“) P. E. D. asmens sveikatos istorija, konstatuotina, kad P. E. D. 2011-02-14 ištiko insultas, 2011-02-28 insultas ištiko antrą kartą. P. E. D. buvo gydomas VšĮ Kėdainių ligoninėje (t. 1, b. l. 30-31), Lietuvos SMU ligoninės Kauno klinikose (t. 2, b. l. 165), buvo reabilitacijoje Abromiškių reabilitacijos ligoninėje (t. 1, b. l. 144; t. 2, b. l. 38-65). Po reabilitacijos P. E. D. lankėsi VšĮ Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centre, į kurį kreipėsi 2011-04-21 (duomenys asmens sveikatos istorijoje). Gydytoja R. R. ruošė dokumentus NDNT. Dokumentai, paskyrus dar eilės gydytojų konsultacijas, paruošti 2011-05-20. Į NDNT Kauno III teritorinį skyrių P. E. D. kreipėsi 2011-06-08. Minėtas skyrius specialiųjų poreikių vertinimą pradėjo 2011-06-13 ir baigė 2011-06-27, nustatydamas specialųjį transporto išlaidų kompensacijos poreikį pagal specialiųjų poreikių nustatymo kriterijų sąrašo 4.1 punktą nuo 2011-06-13 neterminuotai, pranešdamas tai ieškovui (t. 1, b. l. 36). A. D. sprendimą skundė Valstybinei medicininio audito inspekcijai prie Sveikatos apsaugos ministerijos, kuri skundą persiuntė NDNT prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (t. t. 2, b. l. 191, 192). 2010-07-29 P. E. D. pateikė prašymą dėl sprendimo peržiūrėjimo (t. 2, b. l. 189). Šį sprendimą bei pateiktus dokumentus peržiūrėjus NDNT Sprendimų kontrolės skyrius 2011-09-12 sprendimu iš dalies pakeitė Kauno III teritorinio skyriaus sprendimą - specialųjį transporto išlaidų kompensacijos poreikį nustatė nuo sprendimo priėmimo 1 metų laikotarpiui, nurodydamas sprendimo apskundimo teisę per 30 dienų nuo dokumentų įteikimo (t. 1, b. l. 57-59, t. 2, b. l. 180, 181-186). P. E. D. 2012-01-24 kreipėsi su prašymu į NDNT Šiaulių skyrių dėl specialiųjų poreikių nustatymo (t. 2, b. l. 179), pateikdamas VšĮ Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centro siuntimą (t. 2, b. l. 171-172) bei kitus dokumentus (t. 1, b. l. 174, 188; t. 2, b. l. 168, 169-170). NDNT Šiaulių III teritorinis skyrius kvietė P. E. D. atvykti į posėdį (t. 2, b. l.159), tačiau A. D. pranešė, kad nei P. E. D., nei ji į posėdį atvykti negali (t. 2, b. l. 157-158). 2012-02-08 sprendimu P. E. D. nustatytas specialus nuolatinės pagalbos poreikis nuo 2012-01-24 iki 2014-01-23 bei specialus transporto išlaidų kompensacijos poreikis (t. 2, b. l. 154-156). 2012-02-13 skundu dėl NDNT Šiaulių III teritorinio skyriaus 2012-02-08 sprendimo A. D. kreipėsi į NDNT Sprendimų kontrolės skyrių (t. 1, b. l. 60-64; t. 2, b. l. 149-158), kuris kvietė P. E. D. į posėdį (t. 2, b. l. 148). NDNT Sprendimų kontrolės skyrius 2012-03-22 sprendimu, išnagrinėjęs A. D. skundą, nekeitė minėto Šiaulių III teritorinio skyriaus sprendimo, o specialųjį transporto išlaidų kompensacijos poreikį nustatė nuo 2012-03-22 neterminuotai (t. 1, b. l. 66-68, t. 2, b. l. 141-147). P. E. D. 2012-02-13 išduotas neįgaliojo pažymėjimas (t. 1, b. l. 75).

19A. D. kreipėsi į teismą dėl P. E. D. pripažinimo neveiksniu. Buvo atlikta psichiatrinė ekspertizė (t. 1, b. l. 44-49), 2011-11-29 Panevėžio miesto apylinkės teismo sprendimu P. E. D. pripažintas neveiksniu (t. 1, b. l. 50), 2011-12-22 nutartimi p. E. D. nustatyta globa, turtui administravimas, globėja ir turto administratore paskirta sutuoktinė A. D. (t. 1, b. l. 51).

20A. D. 2012-04-12 kreipėsi į Kėdainių rajono apylinkės prokuratūrą dėl dingusios P. E. D. ligos istorijos (t. 1, b. l. 72-73). 2012-05-07 nutarimu atsisakyta pradėti ikiteisminį tyrimą, nustačius, jog kortelė išsiųsta skundo nagrinėjimui ir bus grąžinta (t. 1, b. l. 74; t. 2, b. l. 110). 2012-05-07 raštu ji grąžinta VšĮ Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centrui 2012-05-09 (t. 1, b. l. 175; t. 2, b. l. 109).

21Ieškovai ieškiniu reiškė reikalavimus ir atsakovei VšĮ Kėdainių ligoninei. Tačiau su šia

22atsakove bei jos draudėju ieškovai sudarė taikos sutartį (t. 2, b. l. 79-82), kurią teismas patvirtino ir dėl šio reikalavimo bylą minėto atsakovo atžvilgiu nutraukė (t. 2, b. l. 84-86, 93, 100). Todėl likę reikalavimai nagrinėtini šioje byloje (CPK 36 straipsnio 2 dalis).

23Dėl reikalavimų atsakovui VšĮ Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centrui

24Ieškovai ieškinį reiškia ir žalą priteisti prašo vadovaudamiesi CK 6.271 straipsnio pagrindu, numatančiu atsakomybę už žalą, atsiradusią dėl valdžios institucijų neteisėtų veiksmų.

25Pirminės sveikatos priežiūros centras yra nacionalinės sveikatos sistemos įstaiga, teikianti sveikatos priežiūros paslaugas ir patarnavimus (Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 1 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 39 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Pirminės sveikatos priežiūros įstaigų padarytos žalos atlyginimo klausimus reguliuoja Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas (toliau PTŽSAĮ). Šio įstatymo 24 straipsnio 1 dalis nustato, kad turtinė ir neturtinė žala, padaryta pažeidžiant nustatytas pacientų teises, atlyginama šio įstatymo ir CK nustatyta tvarka. PTŽSAĮ 13 straipsnyje numatyta, kad pacientas turi teisę į žalos, padarytos pažeidus jo teises teikiant sveiktos priežiūros paslaugas, atlyginimą. CPK 22 straipsnio 1 dalies nuostatos numato, jog įstatymų numatytais atvejais gali būti nustatyta išankstinė ginčų sprendimo ne teisme tvarka konkrečių kategorijų byloms nagrinėti. PTŽSAĮ 24 straipsnio 2 dalis kaip tik ir numato, kad pacientas ar kiti asmenys, turintys teisę į turtinės ir neturtinės žalos atlyginimą ir norintys gauti jos atlyginimą, su pareiškimu privalo kreiptis į Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisiją (toliau Komisija), veikiančią prie Sveikatos apsaugos ministerijos. Komisija yra privaloma ikiteisminė institucija ginčams dėl pacientų teisių pažeidimo fakto ir tuo padarytos žalos dydžio nustatymo nagrinėti (PTŽSAĮ 24 straipsnio 3 dalis). 2005-02-10 nutarimu Nr. 152 Vyriausybė patvirtino Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijos nuostatus, kurių 6 punkte numatyta, kad Komisija yra ikiteisminė institucija, nagrinėjanti ginčus dėl pacientams padarytos žalos atlyginimo, išskyrus ginčus, kylančius iš civilinės atsakomybės draudimo santykių, o 32 punkte – kad pacientas (jo atstovas), kitas suinteresuotas asmuo ar sveikatos priežiūros įstaiga, taip pat sprendimą priimant nedalyvavę asmenys, nesutinkantys su Komisijos sprendimu, per 30 dienų nuo sprendimo gavimo turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą. Iš Komisijos nuostatų 7 punkto matyti, kad komisijos funkcijos yra spręsti, ar paciento (jo atstovo) arba kitų suinteresuotų asmenų pareiškimo nagrinėjimas priklauso Komisijos kompetencijai; nagrinėti ginčus dėl pacientams padarytos žalos atlyginimo, kylančius tarp paciento ir asmens sveikatos priežiūros įstaigos; nustatyti padarytą žalą ir jos dydį pagal paciento (jo atstovo) ar kitų suinteresuotų asmenų pareiškimą ir neturtinės žalos dydį (7.1–7.4 punktai).

26Ieškovų reikalavimas atsakovui VšĮ Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centrui dėl neturtinės žalos atlyginimo kyla iš paciento ir sveikatos priežiūros įstaigos ginčo, todėl atsižvelgiant į nurodytą teisinį reglamentavimą konstatuotina, kad pateikdami ieškinį teismui, ieškovai privalėjo pasinaudoti PTŽSAĮ nustatyta ikiteismine ginčo sprendimo tvarka ir kreiptis dėl padarytos žalos nustatymo į Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisiją. Pažymėtina, kad PTŽSAĮ 23 straipsnio 6 dalis nustato, kad į pacientų skundus nagrinėjančias valstybės institucijas pacientai turi teisę kreiptis tik nepatenkinti skundų nagrinėjimu sveikatos priežiūros įstaigoje, 23 straipsnio 5 dalis nustato, kad pacientas turi teisę pareikšti skundą ne vėliau kaip per vienerius metus, kai sužino, kad jo teisės pažeistos, bet ne vėliau kaip per trejus metus nuo teisių pažeidimo dienos.

27Byloje nustatyta, kad A. D. buvo apskundusi VšĮ Kėdainių ligoninę Valstybinei medicininio audito inspekcijai prie Sveikatos apsaugos ministerijos (t. 1, b. l. 9). Skundas išnagrinėtas 2011-10-20, nustatyti kai kurie pažeidimai (t. 1, b. l. 10-15, 16-18). 2012-01-12 A. D. kreipėsi į Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisiją prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos dėl žalos, padarytos dėl medikų aplaidumo, nerūpestingumo atliekant savo pareigas, atlyginimo (t. 1, b. l. 19-24). Komisija, gavusi specialisto konsultanto atsakymus (t. 1, b. l. 25-26), 2012-03-29 nusprendė netenkinti pareiškėjos prašymo dėl žalos atlyginimo, nustačiusi, kad VšĮ Kėdainių ligoninėje P. E. D. paslaugos buvo teiktos tinkamai ir kokybiškai, žala jo sveikatai nepadaryta (t. 1, b. l. 27-29), dėl VšĮ Kėdainių PSPC sprendime nepasisakyta. Ieškovai minėto Komisijos sprendimo neskundė. 2012-04-12 pareiškimu, rašytu VšĮ Kėdainių ligoninės direktoriui bei VšĮ Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centro vyr. gydytojai – direktorei, pateiktu tik VšĮ Kėdainių ligoninei, buvo pranešta apie ruošiamą ieškinį dėl žalos atlyginimo (t. 1, b. l. 69). Tai, kad skundą tyrė Kėdainių savivaldybės ir Kėdainių ligoninės atstovai, kaip nurodė ieškovai (t. 1, b. l. 168), ar parašė 2012-04-12 vieną prašymą dviem adresatams, bet kreipėsi tik į vieną (t. 1, b. l. 69; t. 2, b. l. 123-124), nelaikytina laikymusi nustatytos ikiteisminės ginčo nagrinėjimo tvarkos. Iš ieškinio aplinkybių, pateiktų įrodymų matyti, kad ieškovai prieš kreipdamiesi į teismą, nesikreipė į atsakovą, t. y. VšĮ Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centrą, dėl žalos, padarytos šios įstaigos medikų veiksmais, atlyginimo, nesikreipė dėl šio atsakovo ir į Komisiją. Nors iš esmės ieškovai jau praleidę vienerių metų terminą skundui paduoti, tačiau jie turi teisę prašyti atnaujinti praleistą terminą, todėl konstatuotina, kad išankstinio bylos sprendimo ne teisme tvarka dar galima pasinaudoti.

28Atsižvelgiant į tai, kad ieškovai nesilaikė šios kategorijos byloms nustatytos išankstinio bylos sprendimo ne teisme tvarkos ir šia tvarka dar galima pasinaudoti, ieškovų reikalavimas VšĮ Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centrui prašant pripažinti, kad atsakovas Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centras pažeidė ligonio P. E. D. teises į kokybiškas šeimos gydytojo ir specialistų paslaugas, teisę žinoti apie savo ligą, teisę į informaciją, teisę, kad laiku būtų nustatytas ir suteiktas jam neįgaliojo statusas bei priteisti 5000 Lt neturtinei žalai atlyginti paliktinas nenagrinėtas (CPK 296 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

29Dėl reikalavimo Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

30Ieškovai prašo pripažinti, kad atsakovas Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos Sprendimų kontrolės skyrius prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pažeidė ligonio P. E. D. teises nekontroliuodami ir nevertindami NDNT Kauno III teritorinio skyriaus padarytų pažeidimų, pažeidė ligonio teisę į informaciją žinoti apie ligą, dokumentuose pateikė tikrovės neatitinkančias žinias, veikė tyčia, kad ligoniui P. E. D. nebūtų laiku suteiktas neįgaliojo statusas bei priteisti iš šio atsakovo 1454,40 Lt turtinės žalos atlyginimą ir 4000 Lt neturtinės žalos atlyginimą pervedant pinigus į nurodytą A. D. sąskaitą.

31Atsakovas nesutinka su tokiu reikalavimu, nurodo, kad specialiųjų poreikių vertinimas NDNT Sprendimų kontrolės skyriuje atliktas nepažeidžiant teisės aktų reikalavimų.

32Būtinumas atlyginti asmeniui padarytą turtinę ir neturtinę žalą yra konstitucinis principas. Civilinė atsakomybė atsiranda neįvykdžius įstatymuose ar sutartyje nustatytos pareigos (neteisėtas neveikimas) arba atlikus veiksmus, kuriuos įstatymai ar sutartis draudžia atlikti (neteisėtas veikimas), arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai (CK 6.246 straipsnio 1 dalis). Civilinei atsakomybė kyla tada, kai nustatytos visos bendrosios civilinės atsakomybės sąlygos: neteisėti veiksmai, žala, priežastinis ryšys tarp neteisėtų veiksmų ir atsiradusios žalos, žalą padariusio asmens kaltė (CK 6.246, 6.247, 6.248, 6.249 straipsniai). Deliktinės civilinės atsakomybės institutas yra grindžiamas visuotine pareiga laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais ar neveikimu nepadarytų žalos kitam asmeniui (CK 6.263 straipsnis). Asmeniui, kuris šią pareigą pažeidžia arba kuris pagal įstatymą yra atsakingas už žalą padariusio asmens veiksmus (netiesioginė civilinė atsakomybė), kyla prievolė atlyginti padarytą žalą. Atlyginant turtinę žalą, visais atvejais yra įmanoma vadovautis visiško žalos atlyginimo principu, kai padarytos žalos dydis gali būti išreiškiamas piniginiu ekvivalentu ir ta žala gali būti atlyginama pinigais. Neturtinė žala yra dvasinė skriauda, kurią tik sąlygiškai galima įvertinti ir kompensuoti materialiai. Neturtinės žalos dydžio įrodinėjimo specifika yra ta, kad piniginės kompensacijos dydis kiekvienu konkrečiu atveju nustatomas teismo pagal įstatyme nustatytus ir teismo reikšmingais pripažintus kriterijus (CK 6.250 straipsnio 2 dalis).

33Taigi, ieškovai privalo įrodyti neteisėtus atsakovo veiksmus, patirtą žalą bei priežastinį ryšį. Jų nuomone, atsakovas neveikė taip, kaip turėjo veikti pagal įstatymus, todėl atsakingas už patirtą turtinį nuostolį bei privalo atlyginti neturtinę žalą.

34Specialusis poreikis – specialiosios pagalbos reikmė, atsirandanti dėl asmens įgimtų ar įgytų ilgalaikių sveikatos sutrikimų (neįgalumo ar darbingumo netekimo) ir nepalankių aplinkos veiksnių (Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 2 straipsnio 10 dalis). Pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005-05-04 įsakymu Nr. A1-120/V-346 „Dėl specialiųjų nuolatinės slaugos, nuolatinės priežiūros (pagalbos), lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos ir transporto išlaidų kompensacijos poreikių nustatymo kriterijų sąrašo, tvarkos aprašo ir pažymų formų patvirtinimo“ Tvarkos aprašo 6 punktą gali būti nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis, specialusis lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikis, specialusis transporto išlaidų kompensacijos poreikis. Specialusis nuolatinės slaugos poreikis nustatomas asmenims, kuriems yra būtina nuolatinė slauga ir kurių fizinė bei psichinė negalia visiškai apriboja jų galimybes orientuotis, judėti, dirbti ir savarankiškai tvarkyti asmeninį bei socialinį gyvenimą, pagal Specialiųjų poreikių kriterijų sąrašo 1 punkte išvardintus pagrindinius kriterijus. Specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis nustatomas asmenims, kuriems dėl labai didelių organizmo funkcijos sutrikimų reikalinga nuolatinė kito asmens priežiūra (pagalba) namuose, tvarkant asmeninį ir socialinį gyvenimą, pagal Kriterijų sąrašo 2 punkte išvardintus kriterijus. Specialusis transporto išlaidų kompensacijos poreikis nustatomas asmenims, labai ryškiai sutrikus jų judėjimo funkcijai, esant atitinkamoms organizmo būklėms, pagal Kriterijų sąrašo 4 punkte išvardintus kriterijus.

35Tvarkos aprašo 9 punkte nurodyta, kad specialiųjų poreikių vertinimas atliekamas remiantis NDNT pateiktais medicininiais dokumentais - gydančio gydytojo užpildytu siuntimu į NDNT, medicininių tyrimų išrašais (instrumentinių, laboratorinių), patvirtinančiais asmens ligos sunkumą ir diagnozę, išrašais iš ligos istorijos. Priklausomai nuo asmeniui diagnozuotų organizmo funkcinių sutrikimų, papildomai pateikiami dokumentai, informuojantys apie Bartelio indeksą (esant judėjimo funkcijos sutrikimams) bei apie asmens intelekto koeficientą (IQ), Blessedo demensijos skalę, kai diagnozuoti psichikos funkciniai sutrikimai. Siuntimo į NDNT forma yra patvirtinta minėtu įsakymu. Siuntime į NDNT nurodoma ligos anamnezė, gydymo eiga per paskutinius 12 mėnesių bei taikytas gydymas (medikamentinis, chirurginis, reabilitacinis), aprašoma sveikatos būklė, nurodant konkrečią patologiją, instrumentinių, laboratorinių tyrimų duomenis, gydytojų specialistų išvadas, išrašus iš paskutinių metų ligos istorijos, įrodančius diagnozes ir funkcinių sutrikimų pagrįstumą, aprašomos funkcijos, dėl kurių asmuo siunčiamas specialiųjų poreikių nustatymui, nurodant diagnozes bei jų užšifruotus kodus (TLK - 10 kodus).

36Kaip nustatyta byloje, P. E. D. NDNT Kauno III teritoriniam skyriui buvo pateikęs reikalaujamus Tvarkos aprašo dokumentus. 2011-05-09 VšĮ Kėdainių ligoninėje vertinant P. E. D. sveikatos būklę nustatytas Bartelio indeksas 50 (t. 1, b. l. 177). Šis dokumentas ir buvo pateiktas NDNT Kauno III teritoriniam skyriui. Pažymėtina, kad išleidžiant iš VšĮ Kauno klinikų P. E. D. buvo nustatytas Bartelio indeksas 55 (t. 2, b. l. 165), iš Abromiškių reabilitacijos ligoninės – 75 (t. 2, b. l. 44). MMSE pateiktame NDNT Kauno III teritoriniam skyriui P. E. D. protinė būklė įvertinta 14 balų. Dar prieš besikreipiant Į NDNT III Kauno teritorinį skyrių dėl specialiųjų poreikių nustatymo, t. y. 2011-05-23, A. D. kreipsi į VšĮ Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centrą dėl psichiatro V. G. tikrovės neatitinkančių žinių įrašymo į dokumentus (būtent dėl minėto MMSE įvertinimo), prašydama atlikti pakartotinį tyrimą P. E. D. atgabenant ir grąžinant į namus ligoninės transportu (t. 1, b. l. 52-53). VšĮ Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centras paaiškino dėl pateiktos psichiatro išvados (t. 1, b. l. 55, 170-172) bei dėl pakartotinio tyrimo rekomendavo III lygio gydytojų specialistų konsultaciją (t. 1, b. l. 54). Tačiau, kaip nustatyta byloje, ieškovai nesikreipė į III lygio gydytojus specialistus. Todėl pagrįstai buvo pateiktas vertinimas, atliktas gydytojo V. G.. Ieškovai neįrodė, kad šis vertinimas atliktas netinkamai. Tokios išvados negalima daryti iš ieškovės paaiškinimo bei iš vėlesnių vertinimų, nes pripažintina, jog asmens sveikatos tiek fizinė, tiek psichinė sveikata gali keistis priklausomai nuo įvairių aplinkybių.

37NDNT Sprendimų kontrolės skyrius, nagrinėdamas P. E. D. pareiškimą dėl NDNT Kauno III teritorinio skyriaus 2011-06-27 sprendimo peržiūrėjimo, nagrinėjo tiek P. E. D. byloje esančius, tiek papildomai gautus medicininius dokumentus - Bartelio lentelę. Kaip matyti iš pateiktų įrodymų, P. E. D. 2011-09-06 buvo apžiūrėtas namuose, Bartelio indeksas nustatytas 65 balai. Todėl vertinant pagal siuntime nurodytą TLK-10 ligos kodą, NDNT Sprendimų kontrolės skyrius iš esmės paliko nepakeistą NDNT III Kauno teritorinio skyriaus sprendimą, nenustatė specialiojo nuolatinės slaugos poreikio, nes P. E. D. būklė neatitiko Kriterijų sąrašo 1.9 punkto reikalavimų, o specialaus nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikio nenustatė, nes vertinamojo būklė neatitiko Kriterijų sąrašo 2.13, 2.18 punktų reikalavimų. Pažymėtina, jog P. E. D. būklė neatitiko ir Kriterijų sąrašo 1.8 punkto reikalavimų.

38Atlikus pirminio specialiųjų poreikių vertinimą NDNT Šiaulių III teritoriniame skyriuje, 2012-02-08 P. E. D. nustatytas specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis 2 metų laikotarpiui. Pažymėtina, kad dėl šių poreikių vertinimo pateiktas naujas siuntimas su nurodytais TLK-10 kodais, 2012-01-18 VšĮ Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centro gydytojos D. R. atliktas P. E. D. būklės įvertinimas pagal Blesedo demencijos skalę - jo būklė įvertinta 17 balų – vidutinis pablogėjimas (t. 1, b. l. 174; t. 2, b. l. 168), protinės būklės trumpas tyrimas (MMSE), būklė įvertinta 5 balais (sunkus sutrikimas) (t. 1, b. l. 188; t. 2, b. l. 169-170), kiti dokumentai. 2012-03-12 NDNT Sprendimų kontrolės skyriuje atliekant pagal A. D. prašymą pakartotinį vertinimą, į posėdį atvykus P. E. D. globėjai A. D., iš jos žodžių buvo užpildyta Bartelio indekso lentelė - P. E. D. savarankiškumas įvertintas 70 balų (Tvarkos aprašo 13.2, 13.3. punktai) (t. 2, b. l. 147). Todėl atmestinas ieškovės argumentas, jog neaišku, kaip buvo nustatytas minėtas Bartelio indeksas, o multiinfarktinė demencija diagnozuota ir patvirtinta siuntime į NDNT (t. 2, b. l. 171-172).

39Teismas atkreipia dėmesį į tai, kad Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011-06-13 įsakymu Nr. A1-282/V-603 padarytiems Kriterijų sąrašo pakeitimams, nuo 2011-07-01 atsisakyta taikyti Bartelio indeksą asmenims su giliu, sunkiu ar vidutiniu protiniu atsilikimu, jį pakeičiant klinikiniu tyrimu (Kriterijų sąrašo 1.8 punktas).

40Atmestinas ieškovų argumentas, kad NDNT atsisakė priimti 2011-11-29 Panevėžio apylinkės teismo sprendimą dėl asmens pripažinimo neveiksniu, taip pat 2011-12-22 Panevėžio apylinkės teismo nutartį dėl A. D. paskyrimo P. E. D. globėja ir turto administratore, kadangi minėtų dokumentų kopijos, patvirtintos NDNT Šiaulių III teritorinio skyriaus darbuotojos, jos yra P. E. D. specialiųjų poreikių vertinimo byloje (Nr. 13733) (t. 2, b. l. 173-176).

41Atkreiptinas dėmesys į tai, kad NDNT Sprendimų kontrolės skyrius, atlikdamas pakartotinį specialiųjų poreikių vertinimą, patikrina ar NDNT teritorinis skyrius tinkamai išnagrinėjo byloje esančius dokumentus, juose pateiktą informaciją apie asmeniui diagnozuotus funkcinius sutrikimus, ar teisingai taikė specialiųjų poreikių vertinimą reglamentuojančius teisės aktus. Specialieji poreikiai vertinami dėl tų sveikatos funkcinių sutrikimų, dėl kurių sprendimas buvo priimtas NDNT teritoriniame skyriuje. Iš nustatytų aplinkybių darytina išvada, kad NDNT P. E. D. specialiųjų poreikių vertinimas atliktas remiantis pateiktais medicininiais dokumentais (siuntimu į NDNT, specialistų konsultacijų išvadomis, atliktų tyrimų rezultatais, išrašais iš ligos istorijos), vadovaujantis galiojančiais norminiais aktais, reguliuojančiais specialiųjų poreikių nustatymą. Ieškovai neteisėtų atsakovo veiksmų neįrodė (CPK 178 straipsnis).

42Nesant bent vienos civilinės atsakomybės sąlygos, atsakomybė kilti negali. Taigi, nėra priežastinio ryšio su atsiradusia žala. Tačiau teismas atkreipia dėmesį į ieškovų reikalavimą atlyginti turtinę žalą - negautas išmokas transporto išlaidoms kompensuoti nuo 2011-04-15 iki 2011-06-27 po 32,50 Lt bei po 153 Lt nuo 2011-04-15 iki 2012-02-08 kompensaciją. Kaip nustatyta, pirmą kartą į NDNT Kauno III teritorinį skyrių dėl specialiųjų poreikių nustatymo P. E. D. kreipėsi 2011-06-08, visus reikalingus dokumentus pateikė 2011-06-13. Nuo tos dienos nustatytas ir specialusis transporto išlaidų kompensacijos poreikis (Tvarkos aprašo 17 punktas). Šis sprendimas NDNT Sprendimų kontrolės skyriaus, gavus P. E. D. prašymą dėl pakartotinio specialiųjų poreikių vertinimo, išnagrinėjus bylos dokumentaciją bei išvažiuojamojo posėdžio metu gautus duomenis, paliktas galioti. Sprendimo P. E. D. neskundė. Taigi, reikalaujama atlyginti išlaidas ir už laikotarpį, kai dar nebuvo kreiptasi į NDNT teritorinį skyrių, reikalavimai susiję su sprendimu, kurio, kaip minėta neskundė Ginčų komisijai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, 30 dienų apskundimo terminas pasibaigęs (Tvarkos aprašo 24 punktas).

43Teismas pažymi, kad tais atvejais, kai asmens sveikatos būklė pablogėja ar diagnozuojami nauji sveikatos funkciniai sutrikimai, asmuo gali kreiptis į gydantį gydytoją ir su naujais medicininiais duomenimis (siuntimu į NDNT) kreiptis į NDNT teritorinį skyrių dėl pakartotinio vertinimo (Tvarkos aprašo 27.2, 28 punktai).

44Esant nurodytoms aplinkybėms, reikalavimas atsakovei NDNT prie Socialinės ir darbo apsaugos ministerijos dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo atmestinas.

45Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 straipsniu, 268 straipsnio 1, 2, 4 dalimis, 270 straipsniu, 279 straipsnio 1 dalimi, 296 straipsnio 1 dalie 1 punktu, 307 straipsnio 1 dalimi, teismas

Nutarė

46ieškinio dalį dėl reikalavimo atsakovui Viešajai įstaigai Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centrui palikti nenagrinėtu.

47Ieškinio dalį dėl reikalavimo atsakovui Neįgalumo ir darbingumo nustatymo komisijai atmesti.

48Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos dali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo teisėja Virginija Lozoraitytė, sekretoriaujant Simonai... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3. Ieškovai kreipėsi į teismą ieškiniu, prašydami pripažinti, kad... 4. Ieškinyje bei teismo posėdžio metu A. D. nurodė, kad 2011-02-14 P. E. D.... 5. Pateikus dokumentus NDNT Kauno III teritorinio skyriaus medikai neįgalumo P.... 6. Atsakovas Viešosios įstaigos Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros... 7. Atsiliepime, kurį atstovė palaikė teismo posėdžio metu, nurodė, kad... 8. Be to, atsakovas nemato ir savo kaltės - dokumentai NDNT suruošti per realų... 9. Atsakovė Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos... 10. Nurodė, kad specialiųjų poreikių vertinimas atliekamas remiantis NDNT... 11. 2012-02-08 Šiaulių III teritoriniame skyriuje P. E. D. nustatytas specialusis... 12. 2012-02-22 NDNT buvo gautas A. D. prašymas dėl pakartotinio P. E. D.... 13. Dėl P. E. D. diagnozuotų sveikatos funkcinių sutrikimų nurodė, kad Bendro... 14. Kadangi NDNT laikėsi visų specialiųjų poreikių nustatymą... 15. Trečiasis asmuo „If P& C Insurance AS”, veikianti Lietuvoje per „If... 16. Tretieji asmenys R. R., G. J. bei Pacientų sveikatai padarytos žalos... 17. Ieškinio reikalavimas atsakovui VšĮ Kėdainių pirminės sveikatos... 18. Išklausius ieškovo atstovės bei ieškovės A. D., atsakovo VšĮ Kėdainių... 19. A. D. kreipėsi į teismą dėl P. E. D. pripažinimo neveiksniu. Buvo atlikta... 20. A. D. 2012-04-12 kreipėsi į Kėdainių rajono apylinkės prokuratūrą dėl... 21. Ieškovai ieškiniu reiškė reikalavimus ir atsakovei VšĮ Kėdainių... 22. atsakove bei jos draudėju ieškovai sudarė taikos sutartį (t. 2, b. l.... 23. Dėl reikalavimų atsakovui VšĮ Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros... 24. Ieškovai ieškinį reiškia ir žalą priteisti prašo vadovaudamiesi CK 6.271... 25. Pirminės sveikatos priežiūros centras yra nacionalinės sveikatos sistemos... 26. Ieškovų reikalavimas atsakovui VšĮ Kėdainių pirminės sveikatos... 27. Byloje nustatyta, kad A. D. buvo apskundusi VšĮ Kėdainių ligoninę... 28. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovai nesilaikė šios kategorijos byloms... 29. Dėl reikalavimo Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybai prie Socialinės... 30. Ieškovai prašo pripažinti, kad atsakovas Neįgalumo ir darbingumo nustatymo... 31. Atsakovas nesutinka su tokiu reikalavimu, nurodo, kad specialiųjų poreikių... 32. Būtinumas atlyginti asmeniui padarytą turtinę ir neturtinę žalą yra... 33. Taigi, ieškovai privalo įrodyti neteisėtus atsakovo veiksmus, patirtą... 34. Specialusis poreikis – specialiosios pagalbos reikmė, atsirandanti dėl... 35. Tvarkos aprašo 9 punkte nurodyta, kad specialiųjų poreikių vertinimas... 36. Kaip nustatyta byloje, P. E. D. NDNT Kauno III teritoriniam skyriui buvo... 37. NDNT Sprendimų kontrolės skyrius, nagrinėdamas P. E. D. pareiškimą dėl... 38. Atlikus pirminio specialiųjų poreikių vertinimą NDNT Šiaulių III... 39. Teismas atkreipia dėmesį į tai, kad Lietuvos Respublikos socialinės... 40. Atmestinas ieškovų argumentas, kad NDNT atsisakė priimti 2011-11-29... 41. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad NDNT Sprendimų kontrolės skyrius,... 42. Nesant bent vienos civilinės atsakomybės sąlygos, atsakomybė kilti negali.... 43. Teismas pažymi, kad tais atvejais, kai asmens sveikatos būklė pablogėja ar... 44. Esant nurodytoms aplinkybėms, reikalavimas atsakovei NDNT prie Socialinės ir... 45. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259... 46. ieškinio dalį dėl reikalavimo atsakovui Viešajai įstaigai Kėdainių... 47. Ieškinio dalį dėl reikalavimo atsakovui Neįgalumo ir darbingumo nustatymo... 48. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos dali būti skundžiamas...