Byla 2-8173-639/2014
Dėl atleidimo iš darbo pripažinimo neteisėtu, darbo užmokesčio ir kitų su darbo santykiais susijusių išmokų priteisimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Saulius Zajarskas, sekretoriaujant E. K., dalyvaujant ieškovui R. T. ir jo atstovui advokatui R. N., atsakovo ir trečiojo asmens atstovui advokatui A. J., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo R. T. ieškinį atsakovei UAB „Vakarų cinkas“, trečiajam asmeniui AB „Vakarų laivų gamykla“ dėl atleidimo iš darbo pripažinimo neteisėtu, darbo užmokesčio ir kitų su darbo santykiais susijusių išmokų priteisimo ir

Nustatė

2Ieškovas kreipėsi į teismą ir nurodė, kad su atsakovė UAB „Vakarų cinkas", atstovaujamas AB „Vakarų laivų gamykla" generalinio direktoriaus A. Š., 2003-10-24 sudarė neterminuotą darbo sutartį Nr. l, kurios pagrindu, nuo 2003-11-01 pradėjo dirbti pas atsakovę UAB „Vakarų cinkas" direktoriaus pareigose. UAB „Vakarų cinkas" vienintelis akcininkas yra AB „Vakarų laivų gamykla". Atsakovė 2013-06-20 priėmė akcininko sprendimą, kuriuo nusprendė atšaukti jį (ieškovą R. T.), iš UAB „Vakarų cinkas" direktoriaus pareigų ir nutraukti su juo darbo sutartį, dėl ieškovo kaltės nuo 2013-06-21 pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso 124 str. l d. l p. (Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 20 str. l d. 4 p.) neišmokant išeitinės išmokos. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo (toliau - ABI) 20 str. l d. 4 p. numato visuotinio akcininkų susirinkimo išimtinę teisę, be kita ko, atšaukti bendrovės vadovą. Tačiau jį kaip įmonės vadovą ir kaip darbuotoją, su darbdaviu siejo darbo teisiniai santykiai, kuriuos reglamentuoja darbo įstatymai ir kiti norminiai teisės aktai. Todėl su juo (ieškovu), kaip uždarosios akcinės bendrovės vadovu, kaip ir su kitu darbuotoju buvo sudaryta darbo sutartis, kas ir yra numatyta ABI 37 str. 3 d., 4 d., kur pasakyta, jog su bendrovės vadovu sudaroma darbo sutartis, todėl darbo santykiams, kilusiems iš darbo sutarties sudarytos tarp ieškovo ir atsakovės, turi būti taikomos darbo santykius reglamentuojančios teisės normos, tame tarpe numatytos Lietuvos Respublikos darbo kodekse. Ieškovo ir atsakovės sudarytoje 2003-10-24 darbo sutarties 11 punkte buvo aptarti ir numatyti įspėjimo terminai, nutraukiant darbo sutartį darbdavio iniciatyva, kai nėra darbuotojo kaltės, kurie nustatomi pagal DK 130 str. nuostatas. DK 130 str. l d. numato, kad darbdavys turi teisę nutraukti darbo sutartį raštu pasirašytinai įspėjęs darbuotoją prieš du mėnesius. Tuo tarpu ieškovo atveju, šis įspėjimo terminas nebuvo taikomas, t. y. jis (ieškovas) nebuvo įspėtas apie darbo sutarties nutraukimą prieš du mėnesius, o darbo sutartis su ieškovu buvo nutraukta nuo 2013-06-21. Nors atsakovė 2013-06-20 akcininko sprendime ir nurodo, kad ieškovo neteisėtais veiksmais bendrovei (atsakovei) buvo padaryta turtinė žala, tačiau toks teiginys niekuo nepagrįstas ir neįrodytas. Atsakovė priimdama skundžiamą akcininko sprendimą ir jame nurodydama, kad jis (ieškovas) bendrovei padarė turtinę žalą, tai turėjo pagrįsti faktiniais įrodymais, t. y. turėjo įrodyti, kad ieškovo neteisėtais veiksmais jai buvo padaryti konkretūs nuostoliai (turtinė žala). Atsakovė to neįrodė, todėl laikytina, jog jokia turtinė žala atsakovei ieškovo neteisėtais veiksmais nebuvo padaryta, o nesant padarytos turtinės žalos, laikytina, kad darbo sutartis nutraukta nesant ieškovo kaltės, o nutraukta vadovaujantis ABI 37 str. 3 d., 4 d. Be to, atsakovė, nutraukdama darbo sutartį dėl ieškovo kaltės, vadovaujasi DK 124 str. l d. l p., tačiau šio punkto nuostata nenumato darbo sutarties nutraukimo pagrindo dėl darbuotojo kaltės, o nukreipia į kitus įstatymus. Darbo sutartis dėl darbuotojo kaltės gali būti nutraukiama tam tikrais DK 136 str. numatytais atvejais, tačiau nei vieno iš jų darbdavys nutraukiant darbo sutartį nenurodė ir nesivadovavo. Dėl išdėstyto ieškovas prašė pripažinti, kad jis (R. T.), buvo atleistas iš darbo pažeidžiant įstatymų nustatytą tvarką ir nustatyti, kad darbo sutartis su juo (R. T.), nutraukta 2013-08-22 pagal Darbo kodekso 124 str. l d. l p. ir pagal Akcinių bendrovių įstatymo 37 straipsnio 3 bei 4 dalis. Pripažinus, kad darbo sutartis nutraukta 2013 m. rugpjūčio 22 d. DK 124 str. l d. l p. ir ABI 37 str. 3 ir 4 d. pagrindu, prašė: 1) priteisti iš UAB „Vakarų cinkas" ieškovo naudai 13154,70 Lt (neatskaičius mokesčių) dydžio negautas pajamas už priverstinę pravaikštą nuo 2013-06-21 iki 2013-08-22 d. 2) priteisti 13154,70 Lt (neatskaičius mokesčių) dydžio išeitinę išmoką. 3) Pripažinti, kad atsakovas neteisėtai bei nepagrįstai pakeitė 2003-10-24 darbo sutarties Nr. l sąlygas, dėl ko neteisėtai ir nepagrįstai ieškovui neišmokėjo 1689,06 Lt (neatskaičius mokesčių). 4) Priteisti iš atsakovo 1689,06 Lt (neatskaičius mokesčių) negautų pajamų dėl kintamosios atlyginimo dalies neišmokėjimo. 5) Priteisti iš atsakovo 1689,06 Lt (neatskaičius mokesčių) negautų pajamų už darbuotojo naudą; vidutinį mėnesinį darbo užmokestį po 6577,35 Lt (neatskaičius mokesčių) nuo 2013 m. rugpjūčio 22 d. iki visiško teismo sprendimo įvykdymo; priteisti 6 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

3Atsakovas su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad 2013-06-25 Darbo sutartis su ieškovu buvo nutraukta ir ieškovas pasirašytinai darbo sutartyje buvo informuotas apie atleidimo datą ir pagrindą. 2013-07-05 ieškovas R. T. kreipėsi į Darbo ginčų komisiją su prašymu išieškoti iš atsakovo UAB „Vakarų cinkas" 36 739,03 Lt darbo užmokesčio ir nepanaudotų kasmetinių atostogų kompensacijos. Tačiau 2013-08-05 sprendimu DGKS-2794 Darbo ginčų komisija ieškovo prašymą dėl išmokų išieškojimo iš atsakovo UAB „Vakarų cinkas" atmetė. Nurodė, kad DK 300 str. l d. yra nustatytas sutrumpintas - vieno mėnesio - senaties terminas nušalinimo nuo darbo darbdavio iniciatyva ir atleidimo iš darbo teisėtumo reikalavimams pareikšti. Darbo sutartis su ieškovu buvo nutraukta 2013-06-25 ir ieškovas apie tai buvo informuotas pasirašytinai - tai patvirtina įrašas apie darbo sutarties nutraukimą ieškovo darbo sutartyje ir ieškovo parašas, o ieškovas ieškinį šioje byloje teismui pateikė 2014-05-23 (teisme gautas 2014-05-26 d. ), t.y. praėjus beveik 11 mėnesių po ieškovo ir atsakovo sudarytos darbo sutarties nutraukimo. Kadangi ieškinys dėl ieškovo darbo sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu paduotas praleidus vieno mėnesio ieškinio senaties terminą, įtvirtintą DK 300 str. l d. vadovaujantis CK 1.126 str. 2 d., prašė taikyti ieškinio senatį ir atmesti ieškovo ieškinio reikalavimą pripažinti ieškovo atleidimą iš darbo neteisėtu, bei su šiuo reikalavimu susijusius (išvestinius) reikalavimus.

4Be to nurodė, kad Kasacinio teismo išaiškinta, kad pagal Akcinių bendrovių įstatymo 37 straipsnio 3, 4 dalių nuostatas bendrovės vadovą išrinkusio organo teisė jį atšaukti yra absoliutaus pobūdžio, t. y. bendrovės vadovas gali būti atšaukiamas bet kada, nepriklausomai nuo jo kaltės ar kitų aplinkybių buvimo ar nebuvimo. Darbo sutarties su bendrovės vadovu sudarymas negali būti vertinamas kaip aplinkybė, keičianti ABI nustatytą kompetentingų bendrovės valdymo organų teisę atšaukti vadovą. Tokiais atvejais vadovo kaltumo ar nekaltumo klausimas nereikšmingas, nes bendrovės vadovo darbo sutartis pasibaigia specialiu įstatyme numatytu pagrindu (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. spalio 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-1554/2012). Sudarant darbo sutartį tiek ieškovas, tiek atsakovas suprato, jog darbo sutartis yra sudaroma su direktoriumi (darbo sutarties 1.2 punktu) ir darbo sutarties nutraukimui bus taikomos ne bendrosios DK nustatytos sąlygos ir tvarka, o darbo sutarties su bendrovės vadovu nutraukimo specialiosios sąlygos nustatytos Akcinių bendrovių įstatymo 37 str. Tai, jog ir pats ieškovas būtent taip suprato jo darbo sutarties nutraukimo sąlygas, patvirtina ieškovo elgesys po darbo sutarties su ieškovu nutraukimo, kadangi jis per įstatymo nustatytą vieno mėnesio nuo darbo sutarties nutraukimo terminą nesikreipė į teismą ir neįrodinėjo, kad darbo sutartis su juo esą nutraukta pažeidžiant įstatymo nustatytą tvarką, o tik praėjus maždaug metams, kaip atsaką į atsakovo ieškinį dėl žalos atlyginimo civilinėje byloje Nr. 2-625-524/2014 nagrinėjamoje Klaipėdos apygardos teisme ieškovas pareiškė ieškinį dėl neva įstatymus pažeidžiančio darbo sutarties nutraukimo su juo. Taip pat nurodė, kad pavyzdinės darbo sutarties formos 11 punkto turinys vertintinas tik kaip paaiškinimas, pagal kokias DK nuostatas nustatomi įspėjimo apie būsimą darbo sutarties nutraukimą terminai. Dėl šių priežasčių nėra pagrindo teigti, kad ieškovo ir atsakovo sudarytoje darbo sutartyje buvo papildomai suderinta sąlyga dėl privalomo išankstinio įspėjimo pagal DK 130 straipsnyje numatytus terminus taikymo prieš priimant sprendimą atšaukti ieškovą iš pareigų pagal ABI 37 straipsnio 3 dalį ir nutraukiant su juo darbo sutartį DK 124 straipsnio l punkto pagrindu.

5Ieškovas, vienintelio UAB „Vakarų cinkas" akcininko AB „Vakarų laivų gamykla" 2013-06-20 sprendimu atšauktas iš UAB „Vakarų cinkas" direktoriaus pareigų ir darbo sutartis su ieškovu buvo nutraukta dėl ieškovo kaltės – nes ieškovas pažeidė UAB „Vakarų cinkas" įstatų 4.3 punkte nustatytą direktoriaus pareigą veikti tik bendrovės ir jos akcininkų naudai - inventorizacijos metu UAB „Vakarų cinkas" buvo nustatytas itin didelės vertės bendrovės turto - cinko trūkumas ir ieškovas šį bendrovės turto trūkumą slėpė nuo vienintelio akcininko. Ieškovo atleidimo priežastys yra įvardintos ieškovo teismui pateiktame vienintelio UAB „Vakarų cinkas" akcininko AB „Vakarų laivų gamykla" 2013-06-20 sprendime. Ieškovas aplinkybes susijusias su žalos padarymu atsakovui pripažino 2013-06-20 el.laišku adresuotu AB „Vakarų laivų gamykla" darbuotojui R. T., kuriuo ieškovas pateikė paaiškinamąjį raštą, kuriame ieškovas pripažino faktą, kad ilgą laiką žinojo ir slėpė ženklų cinko trūkumą, o ankstesnių inventorizacijų metu inventorizaciją atliekantiems asmenims pateikdavo netikslius duomenis. Atsakovo ieškinys ieškovui dėl 910 464,21 Lt žalos atlyginimo yra nagrinėjamas Klaipėdos apygardos teisme civilinėje byloje Nr. 2-625-524/2014. Todėl atsakovas pagrįstai sprendė, kad ieškovas atšaukiamas iš UAB „Vakarų cinkas" direktoriaus pareigų ir 2013-06-25 darbo sutartis su ieškovu buvo nutraukta dėl ieškovo kaltės. Kaip jau yra nurodyta aukščiau, atsižvelgiant į tai, kad ieškovo ir atsakovo darbo santykių statusas buvo specialus - ieškovas buvo bendrovės vadovas, ieškovo darbo sutartis pagrįstai buvo nutraukta akcinių bendrovių įstatymo Akcinių bendrovių 20 str. l d. 4 p. ir 37 str. pagrindu. Šis teisinis pagrindas gali būti taikomas tiek esant bendrovės vadovo kaltei, tiek jos nesant.

6Kadangi kaip yra nurodyta aukščiau, ieškovo reikalavimui dėl neteisėto atleidimo yra taikytina ieškinio senatis, be to, ieškovas buvo atleistas, vadovaujantis specialiąja teisės norma reglamentuojančia darbo sutarčių su bendrovių vadovais atleidimą - Akcinių bendrovių 20 str. l d. 4 p. ir 37 str. pagrindu, ir ieškovui netaikytinas DK 130 str. nustatytas įspėjimo apie darbo sutarties nutraukimą terminas bei galiausiai ieškovas buvo atleistas esant ieškovo kaltei - padarytai žalai bendrovei, atsakovas neprivalėjo pranešti ieškovui apie darbo sutarties nutraukimą prieš 2 mėnesius ir nėra pagrindo ieškovo atleidimo datą perkelti į 2013-08-22 (DK 130 str. 5 d.). Todėl ieškovo reikalavimas dėl 13 154,70 Lt dydžio negautų pajamų už priverstinę pravaikštą nuo 2013-06-21 iki 2013-08-22 priteisimo yra nepagrįstas ir atmestinas.

7Nurodė, kad ieškovo reikalavimas priteisti dviejų vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė kompensacija, vadovaujantis DK 140 str. 3 d. taip pat yra nepagrįstas. Kasacinio teismo praktikoje suformuotos nuostatos, kad iš pareigų atšaukiamo vadovo kaltės klausimas iš esmės reikšmingas teisei į išeitinę pašalpą atsirasti. DK 140 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad nutraukus darbo sutartį kitais DK XII skyriaus ketvirtame skirsnyje (išskyrus DK 125 ir 126 straipsniuose bei 127 straipsnio l dalyje nustatytus atvejus) ir kituose įstatymuose nustatytais atvejais, kai nėra darbuotojo kaltės, jam išmokama jo dviejų mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka, jeigu įstatymai ar kolektyvinės sutartys nenustato kitaip. Kadangi darbo sutartis su ieškovu buvo nutraukta esant ieškovo kaltei, todėl dviejų mėnesių išeitinė išmoka pagal DK 140 str. 3 d. ieškovui pagristai nebuvo priskaičiuota ir išmokėta.

8Kadangi kaip yra nurodyta aukščiau, ieškovo reikalavimui dėl neteisėto atleidimo yra taikytina ieškinio senatis, be to, ieškovas buvo atleistas teisėtai, ieškovo reikalavimas dėl 6 577,35 Lt vidutinio darbo užmokesčio nuo 2013-08-22 iki visiško teismo sprendimo įvykdymo priteisimo yra nepagrįstas ir atmestinas.

9Ieškovo ir atsakovo sudarytos darbo sutarties 3 punkte buvo nustatyta, kad darbdavys įsipareigoja mokėti darbuotojui šį darbo užmokestį: 2500 Lt pareiginė alga; 1000 Lt kintama kas mėnesį priemoka už atsakomybę darbe per einamąjį mėnesį, kuri gali būti sumažinta arba nuimta AB „Vakarų laivų gamykla" generalinio direktoriaus sprendimu: ketvirčio premijos vykdant grynojo pelno rodiklius 5 proc. Darbo sutarties pakeitimais buvo keičiama bazinės ieškovo algos ir kintamos atlyginimo dalie dydis, bet kintamos atlyginimo dalies išmokėjimo ir sumažinimo/nuėmimo sąlygos niekada nebuvo pakeistos ar panaikintos. Taigi, ieškovo darbo sutartyje yra aptarta, kad kintama dalis gali būti sumažinta arba nuimta AB „Vakarų laivų gamykla" generalinio direktoriaus sprendimu. Tokia AB „Vakarų laivų gamykla" generalinio direktoriaus teisė yra nustatyta ir Vadovų, specialistų, tarnautojų darbo apmokėjimo ir skatinimo nuostatų (KVP 6.2.1-01) 5.7 punkte. AB „Vakarų laivų gamykla" generalinis direktorius 2013-06-21 įsakymu Nr. 68 įsakė už 2013 metų birželio mėnesį sumažinti 100 proc. kintamo atlygio dalį (priedą už atsakomybę) UAB „Vakarų cinkas" direktoriui R. T. (ieškovui). Taigi, ieškovo darbo sutartimi sulygtos darbo apmokėjimo sąlygos nebuvo pakeistos, o kintama darbo užmokesčio dalis AB „Vakarų laivų gamykla" generalinis direktorius 2013-06-21 įsakymu Nr. 68 buvo sumažinta vadovaujantis su ieškovu sudarytos darbo sutarties 3 punktu ir Vadovų, specialistų, tarnautojų darbo apmokėjimo ir skatinimo nuostatų (KVP 6.2.1-01) 5.7 punktu, todėl DK 120 str. 3 d. nuostatos pažeistos nebuvo ir ieškovo reikalavimas dėl l 689,06 Lt negautų pajamų dėl kintamosios atlyginimo dalies neišmokėjimo priteisimo atmestinas.

10Taip pat paaiškino, kad ieškovo atsiskaitymo lapelyje už 2013 m. birželio mėnesį nurodyta 236,46 Lt suma pavadintą „Darbuotojo nauda (pajamos) natūra" yra apskaičiuota ieškovo gauta nauda (pajamos) natūra iš ieškovui suteikto tarnybinio automobilio naudojimo asmeninėms reikmėms. Atsiskaitymo lapelyje 236,46 Lt suma atvaizduota prie priskaičiuotų sumų, kadangi ieškovas automobilį asmeninėms reikmėms 2013 m. birželio mėnesį naudojo ir šią naudą faktiškai gavo, o prie atskaitomų sumų ši suma taip pat yra atvaizduota, kadangi ieškovas šią naudą (pajamas) iš atsakovo jau gavo 2013 m. birželio mėnesio eigoje natūra - naudodamas tarnybinį automobilį asmeninėms reikmėms. Todėl ieškovas neturi reikalavimo teisės į 236,46 Lt sumą, nes tokia prievolė atsakovui iš ieškovo ir atsakovo sudarytos darbo sutarties nekyla. Dėl išdėstytų motyvų atsakovas prašė ieškinį atmesti visiškai.

11Ieškinys atmestinas.

12Šalių ir jų atstovų paaiškinimais bylos dokumentais nustatyta, kad ieškovas ir atsakovė UAB „Vakarų cinkas" 2003-10-24 sudarė neterminuotą darbo sutartį Nr. l, kurios pagrindu, nuo 2003-11-ieškovas dirbo UAB „Vakarų cinkas" direktoriumi. UAB „Vakarų cinkas" vienintelis akcininkas yra AB „Vakarų laivų gamykla". Atsakovė 2013-06-20 priėmė akcininko sprendimą, kuriuo nusprendė atšaukti ieškovą R. T., iš UAB „Vakarų cinkas" direktoriaus pareigų ir nutraukti su juo darbo sutartį dėl ieškovo kaltės nuo 2013-06-21 pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso 124 str. l d. l p. (Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 20 str. l d. 4 p.) neišmokant išeitinės išmokos.

13Dėl kaltės

14Byloje kilo ginčas dėl to ar ieškovas tinkamai vykdė savo darbines pareigas ir ar buvo pagrindas ieškovą atleisti (nutraukti darbo sutartį ) dėl ieškovo kaltės. Akcininko sprendime nurodyta, kad atlikus bendrovės turimo cinko likučio inventorizacija nustatytas didelis cinko trūkumas, kurį bendrovės direktorius bandė nuslėpti. Neteisėtais veiksmais R. T. padarė bendrovei žalą, tuo pažeisdamas bendrovės įstatytų 4.3. p. nustatytą bendrovės direktoriaus pareigą veikti tik bedrovės ir jos akcininkų naudai. Dėl nurodytų veiksmų R. T. prarado akcininko pasitikėjimą, todėl jo tolimesnis vadovavimas bendrovei negalimas. Iš byloje esančių dokumentų paties ieškovo ir jo atstovo paaiškinimų, matyti, kad ieškovas iš esmės sutinka, jog ieškovo vadovaujamojoje bendrovėje atlikus inventorizaciją nustatytas labai didelis (apie 68 tonų), cinko trūkumas. Ieškovas teigia, kad minėtas cinko trūkumas yra „buhalterinis“, t.y. cinkas nebuvo pasisavintas, pagrobtas ar pan. Trūkumas atsirado dėl to, kad technologinio proceso metu, cinko buvo sunaudojama daugiau nei jo po to buvo nurašoma ir apie tai pažymima buhalterinėje apskaitoje. Nustatyta, kad apie šią situaciją (realus įmonėje esančio cinko kiekis ir cinko kiekis pagal apskaitos dokumentus) ieškovas žinojo dar 2009 m. balandžio mėnesį. Tačiau apie tai nutarė akcininko neinformuoti (neviešinti) ir bandyti cinko trūkumą panaikinti gamybos eigoje. Dėl to ieškovas per inventorizacijas teikė netikslius duomenys (b.l. 29).

15Akcinių bendrovių įstatymas nustato esminę įmonės vadovo pareigą – organizuoti bendrovės kasdienę veiklą. Akivaizdu, kad vadovas vykdydamas šią veiklą, akcininkams privalo teikti tik teisingą informaciją apie įmonės turtą, pajamas, pelną ar nuostolius. Pagal LR buhalterinės apskaitos įstatymo 37 straipsnio 1 dalį už apskaitos organizavimą pagal šio įstatymo reikalavimus atsako ūkio subjekto vadovas.

16Teismas mano, kad ieškovas vykdydamas direktoriaus pareigas nesilaikė šių reikalavimų, t.y. teikė netikslius duomenis apie įmonės turimo turto (cinko) kiekį, neinformavo apie cinko naudojimo (nurašymo) problemas ir tokių būdu netinkamai organizavo įmonės veiklą. Dėl to yra tik paties ieškovo kaltė, dėl išdėstyto teismas pripažįsta, kad atsakovas įrodė, jog pagrįstai ieškovą atleido iš darbo (nutraukė darbo sutartį) dėl jo kaltės.

17Kartu teismas pažymi, kad naujausioje teismų praktikoje yra įtvirtintas „pažeistos pareigos pobūdžio nustatymo testas“, kurį reikia taikyti, norint atsakyti į klausimą, kurios atsakomybės – civilinės ar darbo – taisykles reikėtų taikyti bendrovės vadovui už jo neteisėtais veiksmais bendrovei padarytą žalą. Šioje byloje buvo sprendžiamas ieškovo atleidimo iš darbo teisėtumo (neteisėtumo) klausimas. Taigi teismas vertino ar ieškovas tinkamai vykdė direktoriaus (darbuotojo) pareigas. Konstatavęs, kad šias pareigas vykdė netinkamai, teismas tai vertino per darbo teisės normas. Todėl šioje byloje nebuvo sprendžiama kiek įmonėje trūksta cinko ir dėl kokių priežasčių jo trūksta ir kas dėl to kaltas. Nustatyta, kad šie klausimai nagrinėjami kitoje civilinėje byloje (Klaipėdos apygardos teismo civilinė byla Nr. 2-625-524/2014). Teismas dar karta pažymi, kad ieškovas netinkamai organizavo bendrovės veiklą, nuo 2009 m. žinodamas apie cinko sunaudojimo (nurašymo) problemas apie tai neinformavo akcininko ir per inventorizacijas teikė netikslius duomenys. Šiuo atveju reikšminga yra tai, kad dėl ankščiau paminėtų veiksmų (ieškovas ilgą laiką žinojo ir slėpė ženklų cinko trūkumą, o ankstesnių inventorizacijų metu inventorizaciją atliekantiems asmenims pateikdavo netikslius duomenis) ieškovas veikė nerūpestingai ir neatsakingai, dėl ko prarado pasitikėjimą. Tokiu būdu ieškovas pažeidė darbo pareigas ir pagrįstai buvo atleistas iš darbo, dėl paties ieškovo kaltės.

18Dėl ieškinio senaties

19Pagal LR DK 300 straipsnio 1 dalį jeigu darbuotojas nesutinka su nušalinimu nuo darbo darbdavio iniciatyva, atleidimu iš darbo, per vieną mėnesį nuo atitinkamo nurodymo (dokumento) gavimo dienos jis turi teisę kreiptis į teismą. Taigi nurodytas terminas yra ieškinio senaties terminas. Įstatymas ieškinio senatį apibrėžia kaip įstatymų nustatytą laiko tarpą (terminą), per kurį asmuo gali apginti savo pažeistas teises pareikšdamas ieškinį (DK 27 straipsnio 1 dalis). Bendrasis ieškinio senaties terminas darbo santykiams yra treji metai, tačiau ginčams dėl atleidimo iš darbo yra nustatytas trumpesnis (sutrumpintas) vieno mėnesio ieškinio senaties terminas, kuris prasideda nuo atitinkamo dokumento gavimo dienos (DK 297 straipsnio 1 dalis, 27 straipsnio 2 dalis). Pagal DK 27 straipsnio 5 dalies taisykles ieškinio senačiai taikomos CK ir CPK nuostatos, jeigu DK ir kituose įstatymuose nėra specialių ieškinio senaties taikymo nuostatų. DK nereglamentuoja ieškinio senaties termino praleidimo padarinių, todėl šis klausimas spręstinas vadovaujantis CK nuostatomis. Šioje byloje nustatyta, (tai patvirtino ir pats ieškovas) kad pranešimą apie atleidimą iš darbo jis gavo 2013-06-21, o į teismą kreipėsi tik 2014-05-26 d., t.y. praleidęs nustatytą vieno mėnesio terminą. Atsakovas prašė taikyti ieškinio senaties terminą ir tuo pagrindu ieškinį atmesti. Kadangi ieškinio senaties terminas praleistas, ieškinys dėl atleidimo iš darbo pripažinimo neteisėtu atmestinas ir tuo pagrindu, kad ieškovas pateikė ieškinį praleidęs ieškinio senaties terminą.

20Dėl darbo sutarties nutraukimo įspėjimo termino

21Iš ieškovo ir atsakovo sudarytos darbo sutarties 11 punkto matyti, kad šalys susitarė, kad įspėjimo terminai, kai ši darbo sutartis gali būti nutraukiama darbdavio iniciatyva, kai nėra darbuotojo kaltės, nustatoma pagal LR darbo kodekso 130 str. nuostatas ( b.l. 31). Kitaip tariant šalių sudarytoje sutartyje nėra aptarta papildomų sąlygų, kad darbdavys (atsakovas) būtų įsipareigojęs taikyti papildomas sąlygas, kurių nėra įstatyme. Byloje nustatyta, kad ieškovas neįrodė, kad jis (ieškovas) buvo atleistas nesant jo kaltei, tuo tarpu atsakovas, (darbdavys) pagal byloje pateiktus įrodymus įrodė, kad ieškovas buvo atleistas esant jo kaltei.

22Kasacinio teismo jurisprudencijoje išaiškinta, kad pagal Akcinių bendrovių įstatymo 37 straipsnio 3, 4 dalių nuostatas bendrovės vadovą išrinkusio organo teisė jį atšaukti yra absoliutaus pobūdžio, t. y. bendrovės vadovas gali būti atšaukiamas bet kada, nepriklausomai nuo jo kaltės ar kitų aplinkybių buvimo ar nebuvimo (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. vasario 15 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje V. S. v. Lietuvos kooperatyvų sąjunga, bylos Nr. 3K-3-123/2006; 2007 m. birželio 22 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje V. M. v. UAB „Izabelita“, bylos Nr. 3K-3-260/2007; kt.). Bendrovės ir jos vadovo darbo sutarties pagrindu atsiradusius santykius darbo teisės normos reglamentuoja tiek, kiek tai susiję su bendrovės vadovo teise pasinaudoti socialinėmis garantijomis, darbų saugos ir apmokėjimo už darbą tvarkos nustatymu, darbo sutarties pasibaigimo priežasties formulavimo, darbo sutarties nutraukimo ir atleidimo iš pareigų įforminimo bei atsiskaitymo tvarkos reglamentavimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. spalio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje A. M. v. UAB „Vitės valdos“, bylos Nr. 3K-3-397/2007). Nutraukiant darbo sutartį su bendrovės vadovu taikomi ne DK, o specialiajame Akcinių bendrovių įstatyme įtvirtinti pagrindai (bendrovės vadovo atšaukimas), todėl netaikomos DK nuostatos, susijusios su darbo sutarties nutraukimo konkrečiu DK nustatytu pagrindu tvarkos reikalavimais, tarp jų ir DK 130 straipsnio nuostatos, reglamentuojančios darbuotojo įspėjimą apie darbo sutarties nutraukimą tuo atveju, kai darbo sutartis nutraukiama darbdavio iniciatyva, nesant darbuotojo kaltės. Kita vertus, tai, kad darbo sutartis su bendrovės vadovu nutraukiama ne DK, o specialiojo Akcinių bendrovių įstatymo įtvirtintais pagrindais ir tvarka, neatima galimybės bendrovei (darbdaviui) ir bendrovės vadovui (darbo santykių subjektui) susitarti dėl papildomų darbo sutarties sąlygų, neprieštaraujančių galiojančiai teisei, arba atskirai aptarti tam tikrų sąlygų taikymo ypatumus, tokiu atveju šios sutarties sąlygos, jeigu dėl jų šalys susitaria, tampa joms privalomos, t. y. turi įstatymo galią (CK 6.189 straipsnio 1 dalis; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. balandžio 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje J. B. B. v. UAB „Neo group“, bylos Nr. 3K-3-157/2010).

23Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad šalys susitarė, kad bus taikomi DK 130 straipsnyje nustatyti darbo sutarties nutraukimo darbdavio iniciatyva įspėjimo terminai, tik tada kai nebus darbuotojo kaltės. Šiuo atveju, kaip jau minėta, nustatyta darbuotojo (ieškovo) kaltė, todėl atsakovas turėjo teisę nutraukti darbo sutartį be įspėjimo termino. Todėl ieškovo reikalavimas priteisti 13154,70 Lt dydžio negautų pajamų už priverstinę pravaikštą nuo 2013-06-21 iki 2013-08-22 yra nepagrįstas ir atmestinas.

24DK 140 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad nutraukus darbo sutartį kitais DK XII skyriaus ketvirtame skirsnyje (išskyrus DK 125 ir 126 straipsniuose bei 127 straipsnio l dalyje nustatytus atvejus) ir kituose įstatymuose nustatytais atvejais, kai nėra darbuotojo kaltės, jam išmokama jo dviejų mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka, jeigu įstatymai ar kolektyvinės sutartys nenustato kitaip. Minėta, kad ieškovas buvo atleistas iš direktoriaus pareigų ir darbo sutartis su juo buvo nutraukta dėl paties ieškovo kaltės. Todėl dviejų mėnesių išeitinė išmoka pagal DK 140 str. 3 d. ieškovui pagristai nebuvo priskaičiuota ir išmokėta. Taip pat kadangi ieškovas buvo atleistas teisėtai, ieškovo reikalavimas dėl 6 577,35 Lt vidutinio darbo užmokesčio nuo 2013-08-22 iki visiško teismo sprendimo įvykdymo priteisimo yra nepagrįstas ir todėl atmestinas.

25Ieškovo ir atsakovo sudarytos darbo sutarties 3 punkte buvo nustatyta, kad darbdavys įsipareigoja mokėti darbuotojui šį darbo užmokestį: 2500 Lt pareiginė alga; 1000 Lt kintama kas mėnesį priemoka už atsakomybę darbe per einamąjį mėnesį, kuri gali būti sumažinta arba nuimta AB „Vakarų laivų gamykla" generalinio direktoriaus sprendimu: ketvirčio premijos vykdant grynojo pelno rodiklius 5 proc. Taigi, ieškovo darbo sutartyje yra aptarta, kad kintama dalis gali būti sumažinta arba nuimta AB „Vakarų laivų gamykla" generalinio direktoriaus sprendimu. Kaip nurodė atsakovas tokia AB „Vakarų laivų gamykla" generalinio direktoriaus teisė yra nustatyta ir Vadovų, specialistų, tarnautojų darbo apmokėjimo ir skatinimo nuostatų (KVP 6.2.1-01) 5.7 punkte. AB „Vakarų laivų gamykla" generalinis direktorius 2013-06-21 įsakymu Nr. 68 įsakė už 2013 metų birželio mėnesį sumažinti 100 proc. kintamo atlygio dalį (priedą už atsakomybę) UAB „Vakarų cinkas" direktoriui R. T. (ieškovui). Taigi, ieškovo darbo sutartimi sulygtos darbo apmokėjimo sąlygos nebuvo pakeistos, o kintama darbo užmokesčio dalis AB „Vakarų laivų gamykla" generalinis direktorius 2013-06-21 įsakymu Nr. 68 buvo sumažinta 100 proc., vadovaujantis su ieškovu sudarytos darbo sutarties 3 punktu ir Vadovų, specialistų, tarnautojų darbo apmokėjimo ir skatinimo nuostatų (KVP 6.2.1-01) 5.7 punktu, todėl DK 120 str. 3 d. nuostatos pažeistos nebuvo ir ieškovo reikalavimas dėl l 689,06 Lt negautų pajamų dėl kintamosios atlyginimo dalies neišmokėjimo priteisimo yra nepagrįstas todėl atmestinas.

26Nustatyta, kad ieškovas naudojo (buvo suteiktas) atsakovo tarnybinis automobilis. Todėl ieškovo atsiskaitymo lapelyje už 2013 m. birželio mėnesį nurodyta 236,46 Lt suma pavadintą „Darbuotojo nauda (pajamos) natūra" yra apskaičiuota ieškovo gauta nauda (pajamos) natūra iš ieškovui suteikto tarnybinio automobilio naudojimo asmeninėms reikmėms. Atsiskaitymo lapelyje 236,46 Lt suma atvaizduota prie priskaičiuotų sumų, kadangi ieškovas automobilį asmeninėms reikmėms 2013 m. birželio mėnesį naudojo ir šią naudą faktiškai gavo, o prie atskaitomų sumų ši suma taip pat yra atvaizduota, kadangi ieškovas šią naudą (pajamas) iš atsakovo jau gavo 2013 m. birželio mėnesio eigoje natūra - naudodamas tarnybinį automobilį asmeninėms reikmėms. Todėl ieškovas neturi reikalavimo teisės į 236,46 Lt sumą, nes tokia prievolė atsakovui iš ieškovo ir atsakovo sudarytos darbo sutarties nekyla. Todėl ir šis reikalavimas atmestinas.

27Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtos bylinėjimosi išlaidos priteistinos iš antrosios šalies, todėl atsakovei iš ieškovo priteistinos 6225,44 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 80 straipsnio 1 dalies 1, 4 punktai, 93 straipsnio 1 dalis, 88 straipsnio 1 dalies 6 punktas).

28Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 - 270 str.,

Nutarė

29ieškinį atmesti.

30Priteisti iš ieškovo R. T. atsakovo UAB „Vakarų cinkas“ naudai 6225,44 Lt bylinėjimosi išlaidų.

31Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Saulius... 2. Ieškovas kreipėsi į teismą ir nurodė, kad su atsakovė UAB „Vakarų... 3. Atsakovas su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad 2013-06-25 Darbo sutartis su... 4. Be to nurodė, kad Kasacinio teismo išaiškinta, kad pagal Akcinių bendrovių... 5. Ieškovas, vienintelio UAB „Vakarų cinkas" akcininko AB „Vakarų laivų... 6. Kadangi kaip yra nurodyta aukščiau, ieškovo reikalavimui dėl neteisėto... 7. Nurodė, kad ieškovo reikalavimas priteisti dviejų vidutinio darbo... 8. Kadangi kaip yra nurodyta aukščiau, ieškovo reikalavimui dėl neteisėto... 9. Ieškovo ir atsakovo sudarytos darbo sutarties 3 punkte buvo nustatyta, kad... 10. Taip pat paaiškino, kad ieškovo atsiskaitymo lapelyje už 2013 m. birželio... 11. Ieškinys atmestinas.... 12. Šalių ir jų atstovų paaiškinimais bylos dokumentais nustatyta, kad... 13. Dėl kaltės... 14. Byloje kilo ginčas dėl to ar ieškovas tinkamai vykdė savo darbines pareigas... 15. Akcinių bendrovių įstatymas nustato esminę įmonės vadovo pareigą –... 16. Teismas mano, kad ieškovas vykdydamas direktoriaus pareigas nesilaikė šių... 17. Kartu teismas pažymi, kad naujausioje teismų praktikoje yra įtvirtintas... 18. Dėl ieškinio senaties... 19. Pagal LR DK 300 straipsnio 1 dalį jeigu darbuotojas nesutinka su nušalinimu... 20. Dėl darbo sutarties nutraukimo įspėjimo termino... 21. Iš ieškovo ir atsakovo sudarytos darbo sutarties 11 punkto matyti, kad šalys... 22. Kasacinio teismo jurisprudencijoje išaiškinta, kad pagal Akcinių bendrovių... 23. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad šalys susitarė, kad bus taikomi DK 130... 24. DK 140 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad nutraukus darbo sutartį kitais DK... 25. Ieškovo ir atsakovo sudarytos darbo sutarties 3 punkte buvo nustatyta, kad... 26. Nustatyta, kad ieškovas naudojo (buvo suteiktas) atsakovo tarnybinis... 27. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtos bylinėjimosi... 28. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 - 270 str.,... 29. ieškinį atmesti.... 30. Priteisti iš ieškovo R. T. atsakovo UAB „Vakarų cinkas“ naudai 6225,44... 31. Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...