Byla 2A-195-56/2009

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų kolegija, susidedanti iš

2kolegijos pirmininko

3Petro Jaržemskio

4kolegijos teisėjų

5Tatjanos Žukauskienės

6Andžej Maciejevski

7sekretoriaujant

8Agnei Bajarūnaitei

9dalyvaujant ieškovui

10V. S.

11ieškovo atstovui

12adv.Dmitrijui Bogdanovui

13atsakovo atstovui

14Aušrai Gecevičienei

15trečiojo asmens atstovui

16Večislavui Burneikai

17teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo V. S. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2008-10-24 sprendimo, kuriuo atmestas ieškovo V. S. ieškinys dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo.

18Kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

19I.Ginčo esmė

20Ieškovas V. S. kreipėsi į teismą su ieškiniu, kurį vėliau patikslino, ir prašė iš atsakovo Lietuvos Respublikos, atstovaujamos Vilniaus miesto VPK, priteisti 63 610 Lt turtinės žalos; priteisti iš atsakovo 10 000 Lt neturtinės žalos atlyginimą (b.l. 9-13).

21Nurodė, kad ieškovas Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2000-10-17 nuosprendžiu buvo nuteistas 5 metams ir 10 mėnesių nelaisvės, konfiskuojant jo turtą. Įsigaliojus naujajam Lietuvos Respublikos BPK, šis teismas 2003-05-22 panaikino nuosprendžiu taikytą turto dalies konfiskaciją. Iš laisvės atėmimo vietos jis paleistas 2003-07-30. Kai 2002-09-20 O. K., atvykęs pas jį į pataisos namus pareiškė, kad yra siųstas antstolio O. M., kuris pažadėjo gera kaina parduoti ieškovo butą, esantį ( - ), ieškovas šiam tikslui išdavė jam įgaliojimą ieškovo vardu atlikti visas su buto pardavimu susijusias procedūras, o 2002-10-01 patvirtino įgaliojimą O. M. dėl buto pirkimo-pardavimo procedūrų atlikimo, tačiau nesuteikė jam įgaliojimo disponuoti nurodytame bute esančiais baldais ir kitais daiktais.

22Nurodė, kad 2002 metų spalio pradžioje iš kaimynų sužinojo, jog svetimi žmonės nuplėšę plombas išnešė iš jo buto baldus bei kitą turtą, todėl kreipėsi į Vilniaus miesto 1-ąjį policijos komisariatą (toliau PK), norėdamas išsiaiškinti, kas ir kur išvežė jo turtą, bei prašė užtikrinti jo turto saugojimą ir imtis veiksmų pažeidėjų atžvilgiu. 2002-10-31 raštu Nr. NK 5638 ieškovui pranešta, kad atsisakyta kelti baudžiamąją bylą, nesant veikoje nusikaltimo sudėties. Rašte nurodyta, kad ieškovas suteikė įgaliojimus O. M. tvarkyti su butu susijusius reikalus, todėl baldai ir daiktai iš pareiškėjo buto buvo pervežti saugojimui pas O. K. pažįstamus. 2003-07-30 ieškovas, grįžęs iš įkalinimo įstaigos, butą rado visiškai tuščią, todėl ne vieną kartą kreipėsi į 1–ąjį PK dėl jo turto paieškos bei baudžiamosios bylos iškėlimo, tačiau pareigūnai dirbo aplaidžiai ir pakartotinai priimdavo sprendimą dėl tyrimo nutraukimo.

23Nurodė, kad kreipėsi į teismą dėl žalos atlyginimo iš atsakovo O. M., o teismas 2005-02-15 sprendimu ieškinį atmetė ir konstatavo, kad nors įgaliojimo tvarkyti ieškovo baldus ir kitą bute buvusį turtą O. M. neturėjo, ikiteisminis tyrimas O. M. atžvilgiu buvo nutrauktas, nesant jo veiksmuose veikos, numatytos Lietuvos Respublikos BK 294 str. 1 d. ir 183 str. 1 d. požymių, todėl ieškovas ne tik neteko jam priklausančių baldų bei kitų daiktų buvusių bute, bet dėl policijos pareigūnų neveikimo prarado ir galimybę įvardinti asmenis, pavogusius jo daiktus, pareikalauti iš jų grąžinti pasisavintą turtą arba atlyginti nuostolius.

24Nurodė, kad 2002-10-31 policijos pareigūnai, atsisakydami iškelti baudžiamąją bylą pagal Lietuvos Respublikos Baudžiamojo proceso kodekso (toliau BPK) 128 str. reikalavimus iš ieškovo nepaėmė paaiškinimo apie pareiškime nurodytas aplinkybes, nenustatė, kas, kada ir kokiu teisiniu pagrindu išvežė daiktus iš ieškovo buto bei neįvardijo asmenų, pas kuriuos buvo saugomas turtas. Dėl policijos pareigūnų neteisėto neveikimo ir aplaidaus tarnybinių funkcijų atlikimo nebuvo atskleistas nusikaltimas, bet ir buvo sudarytos sąlygos paslėpti pavogtą turtą, todėl ieškovas patyrė 63.610.00 Lt materialinę žalą.

25Ieškovas taip pat patyrė ir moralinę žalą, kadangi grįžęs iš įkalinimo vietos ir radęs tuščią butą, jautė didelį emocinį sukrėtimą, buitinį diskomfortą ir kitus nepatogumus, nes įsigyti naujiems net ir būtiniausiems daiktams ir baldams neturi finansinių galimybių. Dėl to prašė priteisti iš atsakovo 10.000,00 Lt neturtinę žalą.

26Atsakovą Lietuvos Valstybę atstovaujantis Vilniaus miesto VPK atsiliepime (b.l. 39-40) su pareikštu ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą. Taip pat prašė taikyti ieškinio senatį, kadangi praleistas sutrumpintas trejų metų senaties terminas, numatytas Lietuvos Respublikos CK 1.125 str. Ieškovas apie daiktų dingimą sužinojo 2003-07-30 ir senaties terminas baigėsi 2006-07-30, o praleisto termino atnaujinti neprašė.

27Nurodė, kad civilinei atsakomybei atsirasti įstatyme nustatytos būtinos sąlygos: institucijų ir pareigūnų aktai ar šių subjektų neteisėta veika ar neveikimas, žalos padarymo faktas bei priežastinis ryšys. Ieškovo teiginiai, kad policijos pareigūnai visapusiškai ir objektyviai neištyrė pareiškimo dėl baldų ir kitų daiktų iš buto, esančio ( - ) vagystės, nenustatė išvežtų daiktų buvimo vietos ir neužtikrino laisvės atėmimo bausmę atliekančio asmens turto saugumo bei aplaidžiai vykdė savo tiesiogines pareigas, nepagrįsti jokiais rašytiniais įrodymais. Pareigūnai veikė teisėtai, jokių norminių teisės aktų reikalavimų nepažeidė, todėl 2003-11-10 nutarimu ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje Nr. 12-1-2536-03 buvo nutrauktas. Ieškovas, neturėdamas atitinkamų institucijų išvadų dėl policijos pareigūnų ir prokurorų neteisėtų veiksmų atliekant ikiteisminį tyrimą pagal ieškovo pareiškimus nepagrįstai teigia, kad pareigūnai pažeidė įstatymo reiklalavimus ir jų veiksmai yra neteisėti. Ieškovas nepateikė jokių rašytinių įrodymų kurie pagrįstų turtinės ir neturtinės žalos padarymo policijos pareigūnų veiksmais faktą bei jos dydį, o viską įvertino subjektyviai taip pat nenurodė priežastinio ryšio egzistavimo tarp minėtų teiginių.

28Tretysis asmuo – Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos VRM atsiliepimu į ieškinį (b.l. 42-44) su juo nesutiko kadangi ieškinys nepgrįstas ir prašė teismo jį atmesti.

29Nurodė, kad 2004-03-15 departamente gautas ieškovo skundas. Jame ieškovas nurodė, kad nežino sprendimo baudžiamojoje byloje bei neišnagrinėtas ieškovo 2003-12-12 prašymas, pateiktas Vilniaus miesto 1-ajam P. A. patikrinimą buvo nustatyti pažeidimai susiję su viešojo administravimo įstatymo normų taikymu ir atsakymų į ieškovo pateiktus prašymus nepateikimu, tačiau tai nesuteikia ieškovui teisės iš valstybės reikalauti žalos atlyginimo dėl valstybės valdžios institucijų neteisėtų aktų.

30Nurodė, kad ieškovas neįrodė, kad dėl policijos pareigūnų neteisėto neveikimo ir aplaidaus tarnybinių funkcijų atlikimo nebuvo atskleistas nusikaltimas ir to pasekoje buvo sudarytos visos sąlygos materialinei žalai atsirasti. Ieškovas ieškinyje ir teismo posėdsžio metu neneigia tos aplinkybės, kad įgaliojo O. M. atstovauti ieškovo interesus visose valstybinėse institucijose ir teismuose ir ieškovo vardu atlikti buto, esančio ( - ) pirkimo-pardavimo procedūras, o civilinė atsakomybė dėl turtinės ir neturtinės žalos gali atsirasti tik esant tam tikrai teisinei pareigai kai įpareigotas asmuo tos pareigos nevykdo arba vykdo netinkamai ir tuo padaro kitam asmeniui žalą.

31II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė

32Vilniaus miesto 1-o apylinkės teismo 2008 m. spalio 24 d. sprendimu ieškinys buvo atmestas.

33Teismas pažymėjo, kad ieškovas praleido įstatyme numatytą trejų metų senaties terminą reikalavimams dėl padarytos žalos atlyginimo, tarp jų ir reikalavimams atlyginti žalą ( CK 1.125 str. 8 d.). Ieškovas į Vilniaus miesto 1-ąjį PK dėl turto ir daiktų iš buto dingimo kreipėsi 2003-08-11 (b.l. 93), todėl nuo 2003-08-11 pradėtas skaičiuoti ieškinio senaties terminas, kuris baigėsi 2006-08-11. Ieškovas ir jo atstovas nenurodė priežasčių, įtakojusių termino praleidimą bei neprašė teismo atstatyti termino.

34Teismas konstatavo, kad ieškovas elgėsi nerūpestingai, išduodamas įgaliojimus trims asmenims, kurie galėjo tuo pasinaudoti ir padaryti ieškovui žalą, disponuojant jo turtu, kadangi 2001-02-27 įgaliojo V. V. valdyti ir tvarkyti visą ieškovo turtą, sudaryti visus įstatymo leidžiamus sandorius (baudžiamoji byla Nr.12-1-2536-03, b.l. 38); 2002-09-20 ieškovas vienerių metų laikotarpiui pasirašė įgaliojimą, kuriuo O. M. suteikė teisę atstovauti ieškovo interesus visose įstaigose ir teismuose, suteikiant parašo teisę (baudžiamoji byla Nr.12-1-2536-03, b.l. 39), o 2002-10-01 išduotu įgaliojimu ieškovas įgaliojo O. M. tvarkyti buto, esančio Minties g. 26-70, Vilniuje, pirkimo-pardavimo reikalus: gauti visus dokumentus, pažymas bei jų dublikatus, susijusius su butu, išregistruoti ieškovą iš šio buto, pasirašyti buto pirkimo -pardavimo sutartį ir savo nuožiūra parduoti butą, t.y. įgaliojo pilnai disponuoti butu (baudžiamoji byla Nr.12-1-2536-03, b.l. 40).

35Teismas pažymėjo, kad po 2002-10-11 ieškovo kreipimosi į Vilniaus miesto 1-ąjį PK dėl baldų ir daiktų vagystės iš buto, ( - ) buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas ir 2002-10-31 buvo priimtas nutarimas atsisakyti kelti baudžiamąją bylą (baudžiamoji byla Nr.12-1-2536-03, b.l. 16). Apie nutarimą atsisakyti iškelti baudžiamąją bylą ieškovas informuotas 2002-10-31 raštu Nr. NAK 5638 (baudžiamoji byla Nr.12-1-2536-03, b.l. 15), jam išaiškinta nutarimo apskundimo tvarka, tačiau byloje nėra duomenų, kad ieškovas šia teise būtų pasinaudojęs. Ieškovas pakartotinai 2003-08-06 kreipėsi į Vilniaus miesto 1-ąjį PK dėl dingusių baldų ir namų apyvokos daiktų (baudžiamoji byla Nr.12-1-2536-03, b.l. 2-4) ir ikiteisminis tyrimas kuris 2003-11-10 Vilniaus miesto apylinkės prokuratūros nutarimu buvo nutrauktas, aukštesniojo prokuroro 2004-02-17 nutarimu panaikintas ir ikiteisminis tyrimas atnaujintas (baudžiamoji byla Nr.12-1-2536-03, b.l. 72-75, 79-80), atnaujinus tyrimą buvo nustatyti viešojo administravimo įstatymo normų pažeidimai, susiję su atsakymų į ieškovo pateiktus prašymus nepateikimu, bet nėra susiję su ieškovo turto praradimu, o 2004-10-01 nutarimu ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje Nr.12-1-2536-03 nutrauktas, nenustačius baudžiamosios veikos požymių (baudžiamoji byla Nr.12-1-2536-03, b.l. 99-103).

36Teismas konstatavo, kad ieškovas, siekdamas žalos atlyginimo, turi įrodyti, jog institucija ar jos pareigūnai veikė neteisėtai, t.y. ne taip, kaip privalėjo veikti įstatymų nustatyta tvarka. Ieškovas taip pat turi įrodyti, kad dėl institucijos ar jos pareigūnų veiksmų/neveikimo padaryta turtinė žala, bei kad tarp atsiradusios žalos ir institucijos ar jos pareigūnų neteisėtų veiksmų yra priežastinis ryšys.

37Teismas sprendė, kad atsakovas neįrodė, kad pareigūnai veikė neteisėtai, t.y. ne taip, kaip privalėjo veikti įstatymų nustatyta tvarka ir dėl to ieškovas patyrė turtinę ir neturtinę žalą, todėl nenustačius neteisėtos veikos, valstybei nekyla civilinė atsakomybė ir nėra teisinio pagrindo ieškovui priteisti turtinės ir neturtinės žalos atlyginimą.

38III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą teisiniai argumentai

39Ieškovas V. S. apeliaciniu skundu prašo sprendimą panaikinti bei išspręsti klausimą iš esmės ir patenkinti ieškovo ieškinį bei priteisti 63 610 Lt turtinei bei 10 000 Lt neturtinei žalai atlyginti.

40Nurodė, kad teismas nepagrįstai taikė ieškinio senatį, kadangi ieškinio senaties terminas prasideda nuo teisės į ieškinį atsiradimo dienos. Teismas tokią data nustatė 2003-08-11, tačiau ieškovas su tuo nesutinka, kadangi jis į policiją kreipėsi 2003-08-13, kreipimosi pagrindu buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas, kuris Vilniaus miesto apylinkės prokuratūros nutarimu buvo nutrauktas 2003-11-10. Ieškovui apie nutrauktą ikiteisminį tyrimą pranešta nebuvo.

41Nurodė, kad ikiteisminis tyrimas buvo atnaujintas 2004-03-15, o 2004-10-01 nutrauktas. Ieškovas 2007 metų spalio mėnesį kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą su pareiškimu dėl žalos atlyginimo priteisimo iš atsakovo, o 2007-12-03 administracinis teismas nusprendė, kad ginčas dėl žalos atlyginimo turi būti nagrinėjamas bendros kompetencijos teisme, todėl kreipimasis į administracinį teismą dėl žalos atlyginimo prilygsta ieškinio senaties termino nutraukimui.

42Nurodė, kad teismas padarė nepagrįstą išvadą, jog ieškovas siekdamas žalos atlyginimo turi įrodyti jog institucija ar jos pareigūnai veikė neteisėtai, t.y. ne taip kaip privalėjo veikti įstatymų nustatyta tvarka ir nustatyti ar institucijos ar pareigūno veiksmai yra neteisėti turi teismas, o ne ieškovas.

43Nurodė, kad nevisapusiškai ir išsamiai atlikti ikiteisminio tyrimo pareigūnų veiksmai ikiteisminio tyrimo, dėl ieškovo daiktų vagystės, yra tas pagrindas kuris suteikia jam teisę kreiptis į teismą dėl žalos atlyginimo.

44Nurodė, kad ikiteisminio tyrimo pareigūnų 2002-10-31 sprendimo atsakovas neskundė, nes jame buvo nurodyta, jog ieškovo turtas saugomas tinkamai, todėl jis ir kreipėsi į teismą, kad teismas nustatytų ar atsakovo veiksmai buvo neteisėti.

45Nurodė, kad byloje yra dokumentas, Vilniaus VPK 1 PK 2004-04-21 raštas, kuriame pažymėta, kad ,,yra nustatyti viešojo administravimo ir kitų teisės aktų pažeidimai, tačiau teismas neišsiaiškino kokie tai

46pažeidimai. Atsakovo veiksmai yra akivaizdžiai neteisėti ir atsakovas nepateikė teismui įrodymų kokius veiksmus atliko tiriant ieškovo pareiškimą dėl turto vagystės.

47Nurodė, kad ieškovo suteikti įgaliojimai niekam nesuteikė teisės disponuoti jo kilnuojamuoju turtu, o įgaliojimai buvo gauti apgaulės būdu ir šiuo metu ginčijami teisme. Atsakovas Vilniaus apskrities Vyriausiojo policijos komisariato vidaus tyrimų skyrius atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo jį atmesti.

48Nurodė, kad 2002-10-31 atsisakius iškelti baudžiamąją bylą pagal ieškovo pareiškimą jis apie tai buvo informuotas 2002-10-31 raštu Nr. NAK 5638, kartu išaiškinant nutartimo apskundimo tvarką, tačiau jis nustatyta tvarka nutarimo neskundė. 2003-08-06 ieškovas pakartotinai kreipėsi į policiją su pareiškimu, tačiau patikrinus jame nurodytus faktus ikiteisminis tyrimas Vilniaus miesto apylinkės prokuratūros 2003-11-10 nutarimu buvo nutrauktas, o ieškovui pasiūlyta kreiptis dėl nuostolių atlyginimo civilinio proceso tvarka. Ši aplinkybė buvo konstatuota ir Vilniaus apygardos admininsraciniam teismui nagrinėjant administracinę bylą Nr. I-8310-05/2007 pagal ieškovo skundą. Ši administracinė byla buvo nutraukta, todėl ieškovo argumentai, kad jis nebuvo informuotas apie ikiteisminio tyrimo nutraukimą yra nepagrįsti.

49Nurodė, kad įstatymas ieškiniams dėl žalos atlyginimo nustato 3 metų senaties terminą, kuris skaičiuojamas nuo 2003-08-06, kai ieškovas kreipėsi į policiją dėl vagystės ir baigėsi 2006-08-06. Ieškovas senaties terminą praleido ir atnaujinti jo neprašė, todėl nepagrįstas ieškovo teiginys jog ieškinio pareiškimo terminas nutrūko kai jis 2007 metais kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą.

50Nurodė, kad ieškovas pasirašydamas tris įgaliojimus elgėsi nerūpestingai ir asmenys turėdami ieškovo įgaliojimą galėjo tuo pasinaudoti ir padaryti jam žalą, todėl apelianto argumentas, jog įgaliojimai išgauti apgaulės būtu nepagrįsti.

51Nurodė, kad nepagrįsti ieškovo argumentai dėl neturtinės žalos atlyginimo, kadangi žalos fakto jis neįrodė jokiais rašytiniais įrodymais. Neturtinės žalos faktas taip pat neįrodytas, kadangi šio fakto nustatymas siejamas su specialiais įstatymais, kurie nustato tokios žalos atlyginimo atvejus. Turtinės ir neturtinės žalos klausimas dėl pareigūnų atlikto ikiteisminio tyrimo nėra priskiriamas prie viešojo administravimo veiklos ir bylą kuria nagrinėjo Vilniaus apygardos administracinis teismas šiuo pagrindu nutraukė.

52Tretysis asmuo Policijos Departamentas ir LR Vidaus reikalų ministerijos atsiliepime į apeliacinį skundą prašė teismo sprendimą palikti nepakeistą.

53Nurodė, kad apeliacinis skundas yra nepagrįstas, o teismo sprendimas priimtas tinkamai įvertinus byloje esančius įrodymus bei teisingai taikant materialinės ir procesinės teisės normas, todėl yra teisėtas ir pagrįstas.

54Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas.

55Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų (CPK 320 str. 1 ir 2 dalys).

56Civilinėje byloje keliamas materialinės teisės normų dėl ieškinio senaties termino taikymo, įgaliojimų suteikimo tretiesiems asmenims bei su tuo susiję turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo klausimai, todėl teisėjų kolegija pasisako šiais aspektais.

57Dėl ieškinio senaties termino

58Apeliaciniame skunde ieškovas nurodo, kad teismas nustatydamas ieškinio senaties eigos pradžią 2003-08-11, ją nustatė nepagrįstai, kadangi tikroji ieškinio senaties eigos termino pradžia turi būti laikoma kreipimosi į administracinį teismą, 2007 metų rugpjūčio 28 dienos data (adm b. l. 2-6).

59LR CK 1.124 straipsnis nustato, kad ieškinio senatis - tai įstatymų nustatytas laiko tarpas (terminas), per kurį asmuo gali apginti savo pažeistas teises pareikšdamas ieškinį. Pareikšti ieškinį dėl padarytos žalos atlyginimo asmuo gali per sutrumpintą, įstatyme nustatytą 3 metų senaties terminą (CK 1.125 str. 8 d.), kurio eiga skaičiuojama nuo teisės į ieškinį atsiradimo dienos (CPK 1.127 str. 1 d.).

60Kaip ieškinyje bei patikslintame ieškinyje nurodo ieškovas jis 2003-07-30 grįžęs iš įkalinimo įstaigos jam nuosavybės teise priklausančiame bute ( - ) (baudžiamoji byla Nr. 12-1-2536-03, b.l. 14) nerado jokių daiktų (b.l. 2-5; 9-13;19-23) ir įtardamas jog jie gali būti pagrobti 2003-08-11 kreipėsi į Vilniaus miesto 1-ąjį PK dėl turto paieškos ir baudžiamosios bylos iškėlimo (b.l. 93). Kaip matyti iš 2007-12-03 Vilniaus apygardos administracinio teismo nutarties ieškovas su analogiškais reikalavimais kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą, kuris nustatęs, jog byla nepriskirtina administracinių teismų kompetencijai administracinę bylą pagal pareiškėjo V. S. skundą dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo nutraukė (b.l. 26-27; adm.b, l.116-119). Byloje nėra duomenų apie tai, kad ieškovas būtų nurodęs ieškinio pateikimo praleidimo terminą ir prašęs jį atnaujinti.

61Teisėjų kolegija konstatuoja, kad įstatymų leidėjas ieškinio senaties termino pradžios skaičiavimą sieja su aplinkybėmis, esant kurioms paaiškėja galimas asmens teisių ir teisėtų interesų pažeidimo momentas ir atsiranda asmens teisė kreiptis į teismą dėl teisminės gynybos (CPK 5 str.). Ieškininės senaties termino esmę sudaro tai, kad subjektyvinė teisė egzistuoja visą laiką, bet jos pažeidimo atveju ji ginama ieškininės senaties termino ribose. Ieškovas apie galimai padarytą žalą sužinojo grįžęs iš įkalinimo vietos 2003-07-30 ir į policiją kreipėsi dar 2003-08-11, todėl teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmos instancijos teismas pagrįstai nustatė ieškinio senaties eigos pradžią, 2003-08-11, ir pagrįstai konstatavo, jog ieškinio senaties terminas pasibaigė 2006-08-11, todėl atmeta kaip nepagrįstą apeliacinio skundo argumentą, jog ieškinio senaties terminas turi būti skaičiuojamas nuo 2007 metų rugpjūčio 28 dienos ieškovo kreipimosi į administracinį teismą dėl žalos atlyginimo.

62Dėl įgaliojimų suteikimo tretiesiems asmenims

63Apeliaciniame skunde ieškovas nurodo, kad įgaliojimai iš jo buvo išgauti apgaule, tačiau toks argumentas yra nepagrįstas, kadangi prieštarauja byloje nustatytoms faktinėms aplinkybėms ir esantiems rašytiniams įrodymams.

64Įgaliojimu laikomas rašytinis dokumentas, asmens (įgaliotojo) duodamas kitam asmeniui (įgaliotiniui) atstovauti įgaliotojui nustatant ir palaikant santykius su trečiaisiais asmenimis (CK 2.137 straipsnis).

65Iš byloje esančių rašytinių įrodymų (CPK 177 str., 178 str., 197 str. 2 d.) nustatyta, kad ieškovas, atlikdamas bausmę laisvės atėmimo vietose, 2001-02-27 įgaliojo V. V. valdyti ir tvarkyti visą ieškovo turtą, sudaryti visus įstatymo leidžiamus sandorius (baudžiamoji byla Nr.12-1-2536-03, b.l. 38). 2002-09-20 ieškovas vienerių metų laikotarpiui pasirašė įgaliojimą, kuriuo O. M. suteikė teisę atstovauti ieškovo interesus visose įstaigose ir teismuose, suteikiant parašo teisę (baudžiamoji byla Nr.12-1-2536-03, b.l. 39). 2002-10-01 išduotu įgaliojimu ieškovas įgaliojo O. M. tvarkyti buto ( - ) pirkimo-pardavimo reikalus: gauti visus dokumentus, pažymas bei jų dublikatus, susijusius su butu, išregistruoti ieškovą iš šio buto, pasirašyti buto pirkimo-pardavimo sutartį ir savo nuožiūra parduoti butą, t.y. įgaliojo pilnai disponuoti butu (baudžiamoji byla Nr.12-1-2536-03, b.l. 40). Vilniaus miesto apylinkės prokuratūros 2003-11-10 nutarime nutraukti ikiteisminį.

66Teisėjų kolegija konstatuoja, jog visi byloje esantys įgaliojimai surašyti ir patvirtinti pataisos namuose, jų tikrumą patvirtino pataisos namų vadovybė, 2001-02-27 įgaliojimą V. V. patvirtino Vilniaus I-osios GR PDK direktorius A. M.. 2002-09-20 įgaliojimą patvirtino Marijampolės GR PDK direktoriaus pavaduotojas Z. K., 2002-10-01 įgaliojimą patvirtino Marijampolės GR PDK direktorius M. T. (CK 2.138 str.). Vilniaus miesto apylinkės prokuratūros 2003-11-10 nutarime nutraukti ikiteisminį tyrimą konstatuota, kad nėra faktinių duomenų, kad atsakovas O. M. būtų neteisėtai įgyvendinęs kito asmens teisę, ar būtų pasisavinęs jam patikėtą ar jo žinioje esantį V. S. priklausantį turtą (b.l. 94). Iš ikiteisminio tyrimo medžiagos Nr.12-1-2536-03 seka, kad O. M. veikė jam suteiktų įgaliojimų ribose, o byloje nėra duomenų, kad ieškovo, O. M. išduoti įgaliojimai būtų nuginčyti įstatymų nustatyta tvarka, todėl teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmos instancijos teismas pagrįstai konstatavo, jog ieškovas išduodamas tris skirtingus įgaliojimus trims skirtingiems asmenims elgėsi neapdairiai ir nerūpestingai, todėl asmenys turėdami teisę veikti įgaliotojo pavedimu galėjo pasinaudoti ieškovo neapdairumu ir padaryti jam žalą.

67Dėl žalos atlyginimo

68Ieškovas teisinį materialinį reikalavimą dėl žalos atlyginimo apeliaciniame skunde grindžia tuo, kad nevisapusiškai ir išsamiai atlikti ikiteisminio tyrimo pareigūnų veiksmai ikiteisminio tyrimo, dėl ieškovo daiktų vagystės, metu, yra pagrindas suteikiantis teisę kreiptis į teismą dėl žalos atlyginimo, nes byloje yra Vilniaus VPK 1 PK 2004-04-21 raštas, kuriame pažymėta, kad ikiteisminio tyrimo metu ,,yra nustatyti viešojo administravimo ir kitų teisės aktų pažeidimai“, tačiau teismas neišsiaiškino kokie tai pažeidimai ir padarė nepagrįstą išvadą, kad patirtą žalą turi įrodyti ieškovas.

69Žalą, atsiradusią dėl valdžios institucijų neteisėtų aktų, privalo atlyginti valstybė iš valstybės biudžeto, nepaisydama konkretaus valstybės tarnautojo ar kito valstybės valdžios institucijos darbuotojo kaltės. Vadovaujantis šio straipsnio 4 dalimi valstybės ar savivaldybės civilinė atsakomybė pagal šį straipsnį atsiranda, jeigu valdžios institucijų darbuotojai neveikė taip, kaip pagal įstatymus šios institucijos ar jų darbuotojai privalėjo veikti (CK 6.271 str.).

70Kaip įrodyta byloje esančiais rašytiniais įrodymais ( CPK 178 str.,197 str. 2 d.), 2002-10-11 ieškovas dėl baldų ir daiktų vagystės iš buto ( - ) kreipėsi į Vilniaus miesto 1-ąjį PK. 2002-10-31 buvo priimtas nutarimas atsisakyti kelti baudžiamąją bylą (baudžiamoji byla Nr.12-1-2536-03, b.l. 16). Apie nutarimą atsisakyti iškelti baudžiamąją bylą ieškovas informuotas 2002-10-31 raštu Nr. NAK 5638 (baudžiamoji byla Nr.12-1-2536-03, b.l. 15), kuriame ieškovu buvo išaiškinta nutarimo apskundimo tvarka. Duomenų, apie tai, kad ieškovas 2002-10-31 nutarimą atsisakyti kelti baudžiamąją bylą būtų skundęs įstatymo nustatyta tvarka, byloje nėra. Ieškovas, grįžęs iš įkalinimo vietos, pakartotinai 2003-08-06 kreipėsi į Vilniaus miesto 1-ąjį PK dėl dingusių baldų ir namų apyvokos daiktų (baudžiamoji byla Nr.12-1-2536-03, b.l. 2-4). 2003-11-10 Vilniaus miesto apylinkės prokuratūros nutarimu ikiteisminis tyrimas nutrauktas, tačiau aukštesniojo prokuroro 2004-02-17 nutarimu panaikintas ir ikiteisminis tyrimas atnaujintas (baudžiamoji byla Nr.12-1-2536-03, b.l. 72-75, 79-80). 2004-10-01 nutarimu ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje Nr.12-1-2536-03 nutrauktas, nenustačius baudžiamosios veikos požymių (baudžiamoji byla Nr.12-1-2536-03, b.l. 99-103).

71Teisėjų kolegija konstatuoja, kad reikalavimus atlyginti turtinę ir neturtinę žalą ieškovas kelia iš Vilniaus miesto 1-ojo PK pareigūnų veiksmų, susijusių su baldų ir daiktų vagyste iš ieškovo buto esančio ( - ) bei nutarimų nutraukti ikiteisminį tyrimą nepagrįstumu, tačiau pagal 2004-03-15 ieškovo skundą dėl Vilniaus miesto 1-ojo PK pareigūnų veiksmų nustatyti viešojo administravimo įstatymo normų pažeidimai, susiję su atsakymų į ieškovo pateiktus prašymus nepateikimu, nėra susiję su ieškovo turto praradimu. Pažymėtina ir tai, kad reikšdamas reikalavimus dėl turtinės žalos atlyginimo esant neteisėtiems valdžios institucijų veiksmams, ieškovas turėjo įrodyti aplinkybes kuriomis rėmėsi kaip savo reikalavimų pagrindu (CPK 178 straipsnis), todėl negalima sutikti su ieškovo apeliacinio skundo argumentu, kad teismas privalėjo imtis aktyvių veiksmų ir pats rinkti įrodymus. Be to, ieškovas viso teisminio proceso metu naudojosi teisine pagalba, todėl turėjo žinoti apie bendrąją įrodinėjimo pareigą ir jos paskirstymo taisykles (b.l. 24-25;111-112).

72Teisėjų kolegija sprendžia, kad ieškovui neįrodžius (CPK 178 str.), jog dėl neteisėtų pareigūnų veiksmų jis patyrė turtinę žalą, jo reikalavimas priteisti turtinę žalą yra nepagrįstas ir negali būti tenkinamas,todėl atmestinas. Ieškovui neįrodžius turtinės žalos atsiradimo pagrindo, netenkintinas ir ieškovo reikalavimas priteisti neturtinę žalą.

73Kiti apeliacinio skundo argumentai nėra juridiškai reikšmingi ir neįtakoja apskųstosios pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumo ir pagrįstumo.

74Esant nurodytiems argumentams ieškovo apeliacinis skundas atmestinas.

75Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 str. 1 d. 1 p., kolegija

Nutarė

76Palikti nepakeistą Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2008 metų spalio 24 dienos sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-8865-110/2008, o ieškovo V. S. a.k. ( - ) apeliacinį skundą atmesti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų kolegija, susidedanti iš... 2. kolegijos pirmininko... 3. Petro Jaržemskio... 4. kolegijos teisėjų... 5. Tatjanos Žukauskienės... 6. Andžej Maciejevski... 7. sekretoriaujant... 8. Agnei Bajarūnaitei... 9. dalyvaujant ieškovui... 10. V. S.... 11. ieškovo atstovui... 12. adv.Dmitrijui Bogdanovui... 13. atsakovo atstovui... 14. Aušrai Gecevičienei... 15. trečiojo asmens atstovui... 16. Večislavui Burneikai... 17. teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo... 18. Kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 19. I.Ginčo esmė... 20. Ieškovas V. S. kreipėsi į teismą su ieškiniu, kurį vėliau patikslino, ir... 21. Nurodė, kad ieškovas Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2000-10-17... 22. Nurodė, kad 2002 metų spalio pradžioje iš kaimynų sužinojo, jog svetimi... 23. Nurodė, kad kreipėsi į teismą dėl žalos atlyginimo iš atsakovo O. M., o... 24. Nurodė, kad 2002-10-31 policijos pareigūnai, atsisakydami iškelti... 25. Ieškovas taip pat patyrė ir moralinę žalą, kadangi grįžęs iš... 26. Atsakovą Lietuvos Valstybę atstovaujantis Vilniaus miesto VPK atsiliepime... 27. Nurodė, kad civilinei atsakomybei atsirasti įstatyme nustatytos būtinos... 28. Tretysis asmuo – Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos VRM... 29. Nurodė, kad 2004-03-15 departamente gautas ieškovo skundas. Jame ieškovas... 30. Nurodė, kad ieškovas neįrodė, kad dėl policijos pareigūnų neteisėto... 31. II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė... 32. Vilniaus miesto 1-o apylinkės teismo 2008 m. spalio 24 d. sprendimu ieškinys... 33. Teismas pažymėjo, kad ieškovas praleido įstatyme numatytą trejų metų... 34. Teismas konstatavo, kad ieškovas elgėsi nerūpestingai, išduodamas... 35. Teismas pažymėjo, kad po 2002-10-11 ieškovo kreipimosi į Vilniaus miesto... 36. Teismas konstatavo, kad ieškovas, siekdamas žalos atlyginimo, turi įrodyti,... 37. Teismas sprendė, kad atsakovas neįrodė, kad pareigūnai veikė neteisėtai,... 38. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą teisiniai... 39. Ieškovas V. S. apeliaciniu skundu prašo sprendimą panaikinti bei išspręsti... 40. Nurodė, kad teismas nepagrįstai taikė ieškinio senatį, kadangi ieškinio... 41. Nurodė, kad ikiteisminis tyrimas buvo atnaujintas 2004-03-15, o 2004-10-01... 42. Nurodė, kad teismas padarė nepagrįstą išvadą, jog ieškovas siekdamas... 43. Nurodė, kad nevisapusiškai ir išsamiai atlikti ikiteisminio tyrimo... 44. Nurodė, kad ikiteisminio tyrimo pareigūnų 2002-10-31 sprendimo atsakovas... 45. Nurodė, kad byloje yra dokumentas, Vilniaus VPK 1 PK 2004-04-21 raštas,... 46. pažeidimai. Atsakovo veiksmai yra akivaizdžiai neteisėti ir atsakovas... 47. Nurodė, kad ieškovo suteikti įgaliojimai niekam nesuteikė teisės... 48. Nurodė, kad 2002-10-31 atsisakius iškelti baudžiamąją bylą pagal ieškovo... 49. Nurodė, kad įstatymas ieškiniams dėl žalos atlyginimo nustato 3 metų... 50. Nurodė, kad ieškovas pasirašydamas tris įgaliojimus elgėsi nerūpestingai... 51. Nurodė, kad nepagrįsti ieškovo argumentai dėl neturtinės žalos... 52. Tretysis asmuo Policijos Departamentas ir LR Vidaus reikalų ministerijos... 53. Nurodė, kad apeliacinis skundas yra nepagrįstas, o teismo sprendimas priimtas... 54. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 55. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame... 56. Civilinėje byloje keliamas materialinės teisės normų dėl ieškinio... 57. Dėl ieškinio senaties termino... 58. Apeliaciniame skunde ieškovas nurodo, kad teismas nustatydamas ieškinio... 59. LR CK 1.124 straipsnis nustato, kad ieškinio senatis - tai įstatymų... 60. Kaip ieškinyje bei patikslintame ieškinyje nurodo ieškovas jis 2003-07-30... 61. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad įstatymų leidėjas ieškinio senaties... 62. Dėl įgaliojimų suteikimo tretiesiems asmenims... 63. Apeliaciniame skunde ieškovas nurodo, kad įgaliojimai iš jo buvo išgauti... 64. Įgaliojimu laikomas rašytinis dokumentas, asmens (įgaliotojo) duodamas kitam... 65. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų (CPK 177 str., 178 str., 197 str. 2... 66. Teisėjų kolegija konstatuoja, jog visi byloje esantys įgaliojimai surašyti... 67. Dėl žalos atlyginimo... 68. Ieškovas teisinį materialinį reikalavimą dėl žalos atlyginimo... 69. Žalą, atsiradusią dėl valdžios institucijų neteisėtų aktų, privalo... 70. Kaip įrodyta byloje esančiais rašytiniais įrodymais ( CPK 178 str.,197 str.... 71. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad reikalavimus atlyginti turtinę ir... 72. Teisėjų kolegija sprendžia, kad ieškovui neįrodžius (CPK 178 str.), jog... 73. Kiti apeliacinio skundo argumentai nėra juridiškai reikšmingi ir neįtakoja... 74. Esant nurodytiems argumentams ieškovo apeliacinis skundas atmestinas.... 75. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 str. 1 d. 1 p., kolegija... 76. Palikti nepakeistą Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2008 metų spalio 24...