Byla 2-354-83/2011
Dėl juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo, dėl palikimo priėmimo faktiškai pradėjus turtą valdyti, suinteresuoti asmenys Palangos miesto 1-asis notarų biuras, Klaipėdos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija

1Palangos miesto apylinkės teismo teisėja Liucija Paulauskaitė, rašytinio proceso tvarka, išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjų N. M. Ž., L. N., G. J. ir R. T. pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo, dėl palikimo priėmimo faktiškai pradėjus turtą valdyti, suinteresuoti asmenys Palangos miesto 1-asis notarų biuras, Klaipėdos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija,

Nustatė

3pareiškėjai prašo nustatyti juridinę reikšmę turinčius faktus, kad 2004-05-26 mirus pareiškėjų mamai E. T. pareiškėjai N. M. Ž., L. N., G. J. ir R.T. priėmė palikimą pradėdami faktiškai valdyti turtą. Nurodo, kad 1995-11-07 E. T. padovanojo savo dukrai G. J. ( - ), esantį butą. Po motinos mirties 2004-05-26 pareiškėjai pradėjo faktiškai valdyti E. T. priklausiusį turtą: namų apstatymo ir apyvokos reikmenis, teisę į nuosavybės teisių atkūrimą ir išlikusį nekilnojamąjį turtą. Dėl palikimo priėmimo per įstatymo nustatytą terminą į notarą nesikreipė. Juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymas reikalingas nuosavybės teisių atkūrimui į išlikusį nekilnojamąjį turtą.

4Suinteresuotas asmuo Klaipėdos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija pateiktame atsiliepime nurodė, kad pareiškėjų prašymui neprieštarauja.

5Prašymas pagrįstas ir tenkintinas visiškai (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso – toliau CK 5.11 str. 1 d., 5.51 str.).

6CK 5.51 straipsnyje numatyta, kad pėdinis laikomas priėmusiu palikimą, jeigu jis pradėjo valdyti turtą, juo rūpintis kaip savo turtu (valdo, naudoja ir juo disponuoja, prižiūri, moka mokesčius, kreipėsi į teismą išreikšdamas valią priimti palikimą ir paskirti palikimo administratorių ir pan.). Įpėdinis, pradėjęs valdyti kokią nors palikimo dalį ar net kokį nors daiktą, laikomas priėmusiu visą palikimą.

7Iš pateiktų duomenų matyti, kad E. T. savo dukrai G. J. padovanojo ( - )esantį butą (b.l. 19). Palangos miesto pirmojo notarų biuro pažyma patvirtina, kad dėl E. T. turto paveldėjimo niekas nesikreipė, paveldėjimo liudijimas niekam neišduotas.

8Iš duomenų, esančių nagrinėjamoje byloje, matyti, kad pareiškėjai Nijolė M. Ž., L. N., G. J. ir R. T. po mamos E. T. mirties savo valią priimti palikimą išreiškė faktiškai pradėdami valdyti palikimą, todėl laikytina, jog pareiškėjai priėmė palikimą.

9Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259 str., 260 str., 270 str.,

Nutarė

11N. M. Ž., L. N., G. J. ir R. T. pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo tenkinti.

12Nustatyti juridinę reikšmę turinti faktą, jog Nijolė M. Ž., a.k. ( - ) priėmė E. T., mirusios 2004-05-26, palikimą pradėjusi turtą faktiškai valdyti.

13Nustatyti juridinę reikšmę turinti faktą, jog L. N., a.k. ( - ) priėmė E. T., mirusios 2004-05-26, palikimą pradėjusi turtą faktiškai valdyti.

14Nustatyti juridinę reikšmę turinti faktą, jog G. J., a.k. ( - ) priėmė E. T., mirusios 2004-05-26, palikimą pradėjusi turtą faktiškai valdyti.

15Nustatyti juridinę reikšmę turinti faktą, jog R. T., a.k. ( - ) priėmė E. T., mirusios 2004-05-26, palikimą pradėjęs turtą faktiškai valdyti.

16Juridiniai faktai nustatyti nuosavybės teisių atkūrimui į išlikusį nekilnojamąjį turtą.

17Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui, paduodant skundą Palangos miesto apylinkės teisme.

Proceso dalyviai