Byla 2-112/2013
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. liepos 3 d. nutarties, kuria civilinėje byloje Nr. B2-4909-661/2012 ieškovui buvo pasiūlyta į teismo depozitinę sąskaitą įmokėti lėšas atsakovo bankroto administravimo išlaidoms dengti bei

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Algirdo Gailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Kazio Kailiūno ir Rimvydo Norkaus, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Noble group“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. liepos 3 d. nutarties, kuria civilinėje byloje Nr. B2-4909-661/2012 ieškovui buvo pasiūlyta į teismo depozitinę sąskaitą įmokėti lėšas atsakovo bankroto administravimo išlaidoms dengti bei

Nustatė

2

3I. Ginčo esmė

4Byloje kilo ginčas dėl teismo pasiūlymo ieškovui įmokėti į depozitinę sąskaitą 5000 Lt, kurie būtų naudojami įmonės bankroto administravimo išlaidoms dengti. Ginčas kilo tiek dėl sumos dydžio, tiek dėl nutarties atitikimo viešąjį interesą.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus apygardos teismas 2012 m. liepos 3 d. nutartimi pasiūlė pareiškėjui UAB „Noble group“ ne vėliau kaip per penkias darbo dienas nuo nutarties nuorašo gavimo dienos, įmokėti į Vilniaus apygardos teismo depozitinę sąskaitą 5000 (penkis tūkstančius) litų ir informavo, kad teismo nurodytu terminu neatlikus mokėjimo, kelti bankroto bylą bus atsisakyta.

7Teismas, atsižvelgęs į tai, kad teismui nebuvo pateikti atsakovo K. R. firmos finansinės atskaitomybės dokumentai, juridinių asmenų registrui K. R. firma taip pat nėra pateikusi finansinės atskaitomybės duomenų, sprendė, esant pagrindą manyti, kad atsakovas veiklos nebevykdo, galimai yra nemokus, gali apskritai neturėti jokio turto arba jo turimo turto vertė gali būti itin maža ir jos gali neužtekti įmonės bankroto išlaidoms apmokėti.

8Todėl vadovaudamasis įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 10 dalimi teismas nutarė pasiūlyti ieškovui įmokėti į teismo depozitinę sąskaitą 5000 Lt dydžio pinigų sumą, kuri būtų naudojama teismo ir administravimo išlaidoms apmokėti, o jam įvykdžius šį nurodymą, spręsti klausimą dėl supaprastinto bankroto proceso taikymo.

9III. Atskirojo skundo argumentai

10Ieškovas UAB „Noble group“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismas 2012 m. liepos 3 d. nutartį ir bankroto bylos iškėlimo klausimą grąžinti nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo. Nurodo, kad faktai, jog atsakovas neturi registruotino turto ir nėra pateikęs registrui finansinės atskaitomybės dokumentų, savaime dar nereiškia, kad atsakovas neturi turto, reikalingo administravimo išlaidoms padengti. Kadangi pasiūlytas kandidatas sutiko administruoti atsakovą, darytina išvada, kad ras lėšų administravimui. Be to, administravimo išlaidos neturėtų siekti 5000 Lt, todėl teismo nurodyta į depozitinę sąskaitą įmokėti suma yra per didelė. Skundžiama nutartis pažeidžia viešą interesą, kadangi atsisakius įmonei kelti bankroto bylą nebus paskirtas administratorius, kuris patikrintų įmonės sandorius per paskutinius 36 metus, o kreditorių teisės lieka neapgintos.

11IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12Atskirasis skundas netenkintinas.

13Pagal CPK 320 straipsnio 1 dalį bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 329 str. 2 d.) patikrinimas. Absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai.

14Byloje gilo ginčas dėl teisėtumo pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria teismas įpareigojo ieškovą įmokėti į teismo depozitinę sąskaitą 5000 Lt sumą atsakovo bankroto proceso administravimo išlaidoms padengti, kadangi įmonė, kuriai prašoma iškelti bankroto bylą, galimai neturi turto, iš kurio būtų dengiamos administravimo išlaido.

15Teisėjų kolegija pažymi, kad pirmosios instancijos teismo nutartis yra teisėta bei tinkamai motyvuota bei atitinka Lietuvos apeliacinio teismo praktiką (pavyzdžiui, Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. gruodžio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2249/2012, kurioje taip pat buvo nagrinėjamas ginčas pagal to paties ieškovo iš esmės analogišką skundą (skiriasi į teismo depozitinę sąskaitą įmokėtina pinigų suma)). Kaip yra išaiškinta ir minėtoje byloje Nr. 2-2249/2012, bankroto bylų nagrinėjimo ypatumus nustato Įmonių bankroto įstatymas (toliau tekste - ĮBĮ). Bylos, kylančios iš bankroto teisinių santykių, nagrinėjamos pagal bendrąsias civilinio proceso taisykles, išskyrus išimtis, kurias nustato CPK ir kiti Lietuvos Respublikos įstatymai (CPK 1 str. 1 d.). Pagrindai, kuriems esant teismas atsisako kelti bankroto bylą, nustatyti ĮBĮ 10 straipsnio 3 dalyje, pagal kurios 3 punkto nuostatą teismas atsisako kelti bankroto bylą, jeigu pareiškimo iškelti bankroto bylą nagrinėjimo metu teismas daro pakankamai pagrįstą prielaidą, kad įmonė neturi turto ar jo nepakanka teismo ir administravimo išlaidoms apmokėti, išskyrus šio straipsnio 10 ir 12 dalyse numatytus atvejus. Vadovaujantis ĮBĮ 10 straipsnio 10 dalimi, tuo atveju, kai teismas daro pakankamai pagrįstą prielaidą, kad įmonė neturi turto ar jo nepakanka teismo ir administravimo išlaidoms apmokėti, jis turi pasiūlyti asmeniui, pateikusiam pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei, įmokėti ne vėliau kaip per penkias darbo dienas nuo nurodyto pasiūlymo dienos į teismo depozitinę sąskaitą teismo nustatytą sumą. Ši suma negali būti didesnė kaip dešimt tūkstančių litų. Būtent šia teisės norma vadovavosi pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą nutartį.

16Kad atsakovas K. R. firma gali apskritai neturėti turto arba jo vertė gali būti itin maža, pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje sprendė įvertinęs tai, kad atsakovas nei teismui nepateikė finansinės atskaitomybės dokumentų, nei Juridinių asmenų registrui, todėl, teismo vertinimu, galimai nevykdo veiklos. Šios aplinkybės, įvertinus ir tai, kad atsakovui nepavyko įteikti dokumentų bei kitus Juridinių asmenų registro duomenis apie atsakovą, yra pakankamos, kad pirmosios instancijos teismas suabejotų, ar atsakovas turi turto bent teismo ir administravimo išlaidoms padengti, ar vykdo veiklą.

17Teisėjų kolegija sutinka su apelianto argumentu, kad nesant byloje išsamių duomenų apie visą atsakovo turimą turtą, nežinoma, ar tikrai atsakovas neturi bent tiek turto, kiek jo pakaktų iš jo sumokėti teismo ir administravimo išlaidas. Tačiau šis atskirojo skundo argumentas nesudaro pagrindo naikinti skundžiamą nutartį. Jeigu atsakovo bankroto proceso eigoje paaiškės, kad atsakovas turto turi, teismo ir administravimo išlaidos galės būti padengtos iš realizavus atsakovo turtą gautų lėšų (ĮBĮ 131 str. 5 d.), o tuo atveju, jeigu paaiškėtų, kad pardavus atsakovo turtą ir reikalavimo teises bus gauta dvigubai daugiau lėšų negu reikia teismo ir administravimo išlaidoms, teismas priims nutartį vykdyti įmonės bankroto procedūras bendra tvarka. Pagrindas panaikinti skundžiamą nutartį būtų tuomet, jeigu apeliantas įrodytų, kad turto atsakovas turi. Tokie įrodymai į bylą nepateikti (CPK 178 str.).

18Bankroto administratoriaus sutikimas administruoti atsakovo bankrotą neįrodo bankroto administratoriaus sutikimo teikti minėtas paslaugas neatlygintinai. Bankroto administratoriaus teisė gauti atlyginimą už jo teikiamas paslaugas numatyta ĮBĮ (131 str. 4 d., 5 d., taip pat ir 10 str. 10 p., kuriuo remiantis buvo priimta skundžiama nutartis). Todėl atmestinas atskirojo skundo argumentas, kad bankroto administratorius sutikimas administruoti atsakovą rodo, kad davęs sutikimą bankroto administratorius pats ras lėšų atsakovo bankroto procesui administruoti.

19Skundžiama nutartis nepažeidžia viešojo intereso, yra priimta taikant imperatyvias ĮBĮ nuostatas, t.y. ĮBĮ 10 straipsnio 10 dalį, pagal kurią, kai teismas daro pakankamai pagrįstą prielaidą, kad įmonė neturi turto ar jo nepakanka teismo ir administravimo išlaidoms apmokėti, jis turi pasiūlyti asmeniui, pateikusiam pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei, įmokėti ne vėliau kaip per penkias darbo dienas nuo nurodyto pasiūlymo dienos į teismo depozitinę sąskaitą teismo nustatytą sumą, ne didesnę kaip dešimt tūkstančių litų. Skundžiama nutartimi nurodyta įmokėtina suma ĮBĮ normas atitinka, byloje nėra duomenų, rodančių, kad 5000 Lt yra per didelė suma.

20Šie motyvai yra pakankami, kad skundžiamą nutartį palikti nepakeistą, todėl dėl kitų atskirojo skundo argumentų teisėjų kolegija nebepasisako kaip dėl teisiškai nebereikšmingų ginčo išnagrinėjimui.

21Teisėjų kolegija, vadovaudamasi tuo, kas išdėstyta, ir Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

22Vilniaus apygardos teismo 2012 m. liepos 3 d. nutartį palikti nepakeistą.

23Nustatyti ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Noble group“ naują penkių darbo dienų nuo šios nutarties gavimo dienos terminą įvykdyti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. liepos 3 d. nutartimi numatytą į pareigojimą į Vilniaus apygardos teismo depozitinę sąskaitą įmokėti 5000Lt.

1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. ... 3. I. Ginčo esmė... 4. Byloje kilo ginčas dėl teismo pasiūlymo ieškovui įmokėti į depozitinę... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. liepos 3 d. nutartimi pasiūlė... 7. Teismas, atsižvelgęs į tai, kad teismui nebuvo pateikti atsakovo K. R.... 8. Todėl vadovaudamasis įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 10 dalimi... 9. III. Atskirojo skundo argumentai... 10. Ieškovas UAB „Noble group“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus... 11. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 12. Atskirasis skundas netenkintinas.... 13. Pagal CPK 320 straipsnio 1 dalį bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas... 14. Byloje gilo ginčas dėl teisėtumo pirmosios instancijos teismo nutarties,... 15. Teisėjų kolegija pažymi, kad pirmosios instancijos teismo nutartis yra... 16. Kad atsakovas K. R. firma gali apskritai neturėti turto arba jo vertė gali... 17. Teisėjų kolegija sutinka su apelianto argumentu, kad nesant byloje išsamių... 18. Bankroto administratoriaus sutikimas administruoti atsakovo bankrotą neįrodo... 19. Skundžiama nutartis nepažeidžia viešojo intereso, yra priimta taikant... 20. Šie motyvai yra pakankami, kad skundžiamą nutartį palikti nepakeistą,... 21. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi tuo, kas išdėstyta, ir Lietuvos Respublikos... 22. Vilniaus apygardos teismo 2012 m. liepos 3 d. nutartį palikti nepakeistą.... 23. Nustatyti ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Noble group“ naują...