Byla 2-271/2013
Dėl bankroto bylos iškėlimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Algirdo Gailiūno, Kazio Kailiūno ir Rimvydo Norkaus (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Noble Group“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. rugpjūčio 9 d. nutarties, kuria ieškovas įpareigotas įmokėti į teismo depozitinę sąskaitą lėšas administravimo išlaidoms padengti, civilinėje byloje Nr. B2-5055-577/2012 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Noble Group“ pareiškimą atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Eimara“ dėl bankroto bylos iškėlimo.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Ieškovas UAB „Noble Group“ kreipėsi į teismą prašydamas iškelti atsakovui UAB „Eimara“ bankroto bylą, įmonės bankroto administratoriumi paskirti UAB „Lautus verslo sprendimai“.

6Ieškovas nurodė, kad atsakovas jam yra skolingas 2 164,68 Lt. Be to, ieškovo žiniomis, atsakovas turi įsiskolinimų ne tik ieškovui, bet ir kitiems kreditoriams, tačiau atsiskaityti vengia. Atsakovo vengimas atsiskaityti, ieškovo vertinimu, rodo, kad atsakovas yra nemokus, dėl to yra pagrindas kelti bankroto bylą.

7Vilniaus apygardos teismas priėmė ieškovo ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo ir įpareigojo atsakovo UAB „Eimara“ vadovą nustatytu terminu pateikti teismui duomenis apie įmonės turtą, įsipareigojimus bei kitus bylos nagrinėjimui būtinus duomenis. Teismo nustatytu terminu atsakovo vadovas atsiliepimo ir bylos nagrinėjimui būtinų duomenų nepateikė, todėl už teismo įpareigojimų nevykdymą atsakovo vadovui buvo skirta bauda bei nustatytas pakartotinas įpareigojimas pateikti būtinus duomenis. Tačiau ir papildomai nustatytu terminu teismo įpareigojimai nebuvo įvykdyti.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Vilniaus apygardos teismas 2012 m. rugpjūčio 9 d. nutartimi atidėjo civilinės bylos pagal ieškovo UAB „Noble Group“ ieškinį atsakovui UAB „Eimara“ dėl bankroto bylos iškėlimo nagrinėjimą ir įpareigojo ieškovą per 5 darbo dienas nuo teismo nutarties nuorašo gavimo dienos įmokėti į teismo depozitinę sąskaitą 8 000 Lt sumą administravimo išlaidoms padengti.

10Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad civilinėje byloje nėra pateikta duomenų apie atsakovo turtinę bei finansinę padėtį, atsakovo įsiskolinimas Vilniaus apskrities Valstybinei mokesčių inspekcijai sudaro 10 668,62 Lt, o Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai - 1 049,40 Lt. VĮ „Registrų centras“ duomenimis atsakovas nė vienais metais nėra pateikęs finansinių duomenų. Remiantis išdėstytomis aplinkybėmis teismas sprendė, kad atsakovo turto gali nepakakti teismo ir administravimo išlaidoms padengti, todėl įpareigojo ieškovą įmokėti 8 000 Lt dydžio sumą administravimo išlaidoms padengti.

11III. Atskirojo skundo argumentai

12Atskiruoju skundu ieškovas UAB „Noble Goup“ prašo Vilniaus apygardos teismo 2012 m. rugpjūčio 9 d. nutartį panaikinti ir grąžinti klausimą dėl bankroto bylos atsakovui iškėlimo nagrinėti pirmosios instancijos teismui. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

131. Tai, kad atsakovui nepavyko įteikti teismo procesinių dokumentų ir byloje nėra duomenų apie atsakovo turtinę padėtį, negali būti pagrindu sprendžiant apie tai, kad atsakovas visai neturi turto iš kurio būtų dengiamos administravimo išlaidos.

142. Ieškovas kreipdamasis į teismą dėl bankroto bylos atsakovui iškėlimo, pateikė teismui bankroto administratoriaus sutikimą administruoti bankrutuojančią įmonę, o tai savaime suponuoja išvadą, kad bankroto administratorius ras lėšų bankrutuojančios įmonės administravimui. Be to, teismo nustatyta galima administravimo išlaidų suma – 8 000 Lt yra akivaizdžiai per didelė.

153. Pirmosios instancijos teismo nutartis pažeidžia viešą interesą, kadangi teismui atsisakius kelti bankroto bylą ir bankroto administratoriui neturint galimybių patikrinti įmonės sandorių teisėtumo, pažeidžiamos kreditorių teisės.

16IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

17Byloje kilo ginčas, ar pagrįstai ir teisėtai pirmosios instancijos teismas įpareigojo ieškovą įmokėti į teismo depozitinę sąskaitą 8 000 Lt dydžio sumą administravimo išlaidoms padengti.

18Pagal ĮBĮ nuostatas įmonės bankroto procedūros yra vykdomos bendrąja bankroto bylų nagrinėjimo teisme tvarka, išskyrus supaprastintą bankroto procesą. Vykdant teismines bankroto procedūras patiriamos ne tik teismo, bet ir administravimo išlaidos. Ne visos nemokios įmonės turi turto ar jo turi pakankamai šioms išlaidoms apmokėti, todėl Įmonių bankroto įstatymo (toliau tekste - ĮBĮ) 10 straipsnio 10 dalis nustato, kad tais atvejais, kai teismas, priėmęs pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, padaro pakankamai pagrįstą prielaidą, jog įmonė neturi turto ar jo nepakanka teismo ir administravimo išlaidoms apmokėti, jis turi pasiūlyti asmeniui, pateikusiam pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei, įmokėti ne vėliau kaip per penkias darbo dienas nuo nurodyto pasiūlymo dienos į teismo depozitinę sąskaitą teismo nustatytą sumą. Ši suma negali būti didesnė kaip dešimt tūkstančių litų.

19Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas, įvertinęs atsakovo įsiskolinimų dydžius, tai, kad byloje nėra pateikta įrodymų apie atsakovo turtinę bei finansinę padėtį, sprendė, kad atsakovo turto gali nepakakti teismo ir administravimo išlaidoms padengti, todėl įpareigojo ieškovą įmokėti 8 000 Lt dydžio sumą administravimo išlaidoms padengti. Ieškovas nesutinka su teismo išvadomis ir mano, kad neįteikus atsakovui teismo procesinių dokumentų ir nesant byloje išsamių duomenų apie visą atsakovo turtą, negalima teigti, jog atsakovas neturi turto, kurio pakaktų sumokėti administravimo išlaidoms. Teisėjų kolegija sutinka su ieškovu, jog nesant visų duomenų apie atsakovo turtą, negalima vienareikšmiškai teigti, jog jo apskritai nėra ar yra nepakankamai teismo ir administravimo išlaidoms padengti. Tačiau tuo pačiu pažymėtina, kad įstatymas nereikalauja teismo įsitikinimo, jog įmonė neturi turto ar jo nepakanka administravimo išlaidoms padengti. Remiantis ĮBĮ 10 straipsnio 10 dalimi, pagrindas pasiūlyti pareiškėjui sumokėti atitinkamą sumą yra teismo pakankamai pagrįsta prielaida. Įstatymas nenustato, kokie duomenys yra būtini tokiai teismo prielaidai padaryti, todėl tokią prielaidą gali suformuoti bylos aplinkybių visuma, tame tarpe ir aplinkybė, kad nepateikti jokie duomenys apie atsakovo turtinę padėtį ir teismui prieinamomis priemonėmis nepavyko tų duomenų gauti, o taip pat aplinkybė, kad yra nustatytas atsakovo įsiskolinimas, tačiau turto buvimas kelia abejonių.

20Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų kolegija pabrėžia, kad pagrindas naikinti skundžiamą nutartį būtų tuomet, jeigu ieškovas įrodytų, kad atsakovas turi turto. Tačiau duomenų apie atsakovo turtinę padėtį ieškovas nepateikė (CPK 178 str.). Priešingai, tiek ieškovo pateikti duomenys, tiek byloje esantys įrodymai patvirtina, kad atsakovui jo registruotos buveinės adresu siunčiami procesiniai dokumentai grįžta neįteikti, VĮ „Registrų centras“ duomenų apie atsakovo finansinės atskaitomybės dokumentus neturi, kadangi jų juridinis asmuo nėra pateikęs. Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų kolegijai savo iniciatyva užklausus duomenis iš VĮ „Registrų centro“ apie atsakovo vardu registruotą nekilnojamąjį turtą buvo gautas atsakymas, kad atsakovo vardu nekilnojamojo turto nėra. Teisėjų kolegijos nuomone, atsižvelgiant į tai, kad byloje nėra duomenų apie atsakovo turimą turtą, taip pat atsižvelgiant į Nekilnojamojo turto registrų centro duomenis bei tai, kad su atsakovu nėra galimybės susisiekti jo buveinės adresu, pirmosios instancijos teismas turėjo teisę padaryti pakankamai pagrįstą prielaidą, kad įmonė neturi turto ar jo nepakanka teismo ir administravimo išlaidoms apmokėti ir tuo pagrindu pasiūlyti ieškovui UAB „Noble Group“ sumokėti į teismo depozitinę sąskaitą pinigų sumą teismo ir administravimo išlaidoms apmokėti.

21Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad jeigu atsakovo bankroto proceso eigoje paaiškėtų, jog atsakovas turto turi, teismo ir administravimo išlaidos galės būti padengtos iš realizavus atsakovo turtą gautų lėšų (ĮBĮ 131 str. 5 d.), tuo atveju jei paaiškėtų, kad pardavus turtą ir reikalavimo teises bus gauta dvigubai daugiu lėšų nei reikia teismo ir administravimo išlaidoms padengti, teismas priimtų nutartį vykdyti įmonės bankroto procedūras bendra tvarka. Be to, pagal ĮBĮ 10 straipsnio 11 dalį kreditorius, įmokėjęs teismo nustatytą sumą, turi teisę kreiptis į teismą, prašydamas priteisti įmokėtą sumą iš įmonės vadovo, savininko, dėl to, kad šie įmonei tapus nemokia nepateikė pareiškimo teismui dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei.

22Ieškovo vertinimu į bylą pateiktas bankroto administratoriaus sutikimas administruoti bankrutuojančią įmonę rodo, kad paskirtasis bankroto administratorius ras lėšų administravimo išlaidoms padengti. Teisėjų kolegija nesutinka su minėtu argumentu ir pažymi, kad administratoriaus sutikimas administruoti bankrutuojančią įmonę yra ne įrodymas, kad įmonė galimai turi turto, bet vienas iš kreipimosi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo procedūrinių reikalavimų (ĮBĮ 11 str. 2 d.). Bankroto administratoriui apie įmonės turtinę padėtį tampa žinoma tik tuomet, kai iškėlus įmonei bankroto bylą jam yra perduodamas įmonės turtas (ĮBĮ 10 str. 7 d. 1p.).

23Ieškovo argumentai, kad teismui atsisakius iškelti atsakovui bankroto bylą pažeidžiamas viešas interesas ir atsakovo kreditorių interesai, atmestinas, kadangi skundžiama nutartimi pirmosios instancijos teismas neatsisakė iškelti atsakovui bankroto bylą, o priešingai, įpareigojo ieškovą įmokėti į teismo depozitinę sąskaitą lėšas tam, kad būtų galimybė apmokėti teismo bei administravimo išlaidas iškėlus atsakovui bankroto bylą. Jei apeliantas yra suinteresuotas, kad iškėlus bankroto bylą būtų patikrinti atsakovo sudaryti sandoriai, jis turėtų įvykdyti teismo siūlymą ir įmokėti nurodytą sumą.

24Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas įpareigojo ieškovą administravimo išlaidoms padengti įmokėti į teismo depozitinę sąskaitą 8 000 Lt dydžio sumą, kuri, ieškovo teigimu, yra akivaizdžiai per didelė. Teisėjų kolegijos nuomone, atsižvelgiant į Lietuvos apeliacinio teismo praktiką, formuojamą sprendžiant tokio pobūdžio klausimus, pirmosios instancijos teismo nustatyta administravimo ir teismo išlaidų suma yra per didelė, kadangi administravimo veiksmų apimtis tokio pobūdžio bylose, kai įmonė neturi turto ir preliminariai galima manyti, kad nevykdo veiklos, neturėtų būti didelė. Siekiant sudaryti realias galimybes ieškovui realizuoti savo teises, ieškovui nustatyta įmokėti suma mažinama iki 5 000 Lt (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. sausio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-112/2013, 2012 m. gruodžio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1642/2012).

25Išdėstytų aplinkybių pagrindu darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai įpareigojo ieškovą įmokėti į teismo depozitinę sąskaitą pinigus administravimo išlaidoms padengti. Skundo argumentai nepaneigia šių teismo išvadų pagrįstumo bei teisėtumo. Teisėjų kolegija, remdamasi Lietuvos apeliacinio teismo praktika, iš esmės nekeisdama skundžiamos nutarties sumažina siūlomos įmokėti į teismo depozitinę sąskaitą administravimo išlaidoms padengti įmokos sumą iki 5 000 Lt.

26Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

27Netenkinti atskirojo skundo.

28Palikti nepakeistą Vilniaus apygardos teismo 2012 m. rugpjūčio 9 d. nutarties dalį dėl įpareigojimo UAB „Noble group“ įmokėti į teismo depozitinę sąskaitą pinigus administravimo išlaidoms padengti, sumažinant įmokos sumą iki 5 000 Lt (penkių tūkstančių litų).

29Nustatyti ieškovui UAB „Noble group“ naują penkių darbo dienų terminą įvykdyti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. rugpjūčio 9 d. nutartimi numatytą įpareigojimą į Vilniaus apygardos teismo depozitinę sąskaitą įmokėti 5 000 Lt (penkis tūkstančius litų), terminą pradedant skaičiuoti nuo šios nutarties gavimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 4. I. Ginčo esmė... 5. Ieškovas UAB „Noble Group“ kreipėsi į teismą prašydamas iškelti... 6. Ieškovas nurodė, kad atsakovas jam yra skolingas 2 164,68 Lt. Be to, ieškovo... 7. Vilniaus apygardos teismas priėmė ieškovo ieškinį dėl bankroto bylos... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. rugpjūčio 9 d. nutartimi atidėjo... 10. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad civilinėje byloje nėra pateikta... 11. III. Atskirojo skundo argumentai... 12. Atskiruoju skundu ieškovas UAB „Noble Goup“ prašo Vilniaus apygardos... 13. 1. Tai, kad atsakovui nepavyko įteikti teismo procesinių dokumentų ir byloje... 14. 2. Ieškovas kreipdamasis į teismą dėl bankroto bylos atsakovui iškėlimo,... 15. 3. Pirmosios instancijos teismo nutartis pažeidžia viešą interesą, kadangi... 16. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 17. Byloje kilo ginčas, ar pagrįstai ir teisėtai pirmosios instancijos teismas... 18. Pagal ĮBĮ nuostatas įmonės bankroto procedūros yra vykdomos bendrąja... 19. Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas, įvertinęs atsakovo... 20. Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų kolegija pabrėžia, kad pagrindas... 21. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad jeigu atsakovo bankroto... 22. Ieškovo vertinimu į bylą pateiktas bankroto administratoriaus sutikimas... 23. Ieškovo argumentai, kad teismui atsisakius iškelti atsakovui bankroto bylą... 24. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas įpareigojo ieškovą... 25. Išdėstytų aplinkybių pagrindu darytina išvada, kad pirmosios instancijos... 26. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 27. Netenkinti atskirojo skundo.... 28. Palikti nepakeistą Vilniaus apygardos teismo 2012 m. rugpjūčio 9 d.... 29. Nustatyti ieškovui UAB „Noble group“ naują penkių darbo dienų terminą...