Byla e2-22413-871/2017
Dėl skolos ir delspinigių priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Renata Beinoravičienė,

2sekretoriaujant Robertai Mikonytei,

3dalyvaujant ieškovo UAB „Deforta“ atstovui advokatui A. R.,

4atsakovo UAB Energetikos paslaugų ir rangos organizacija atstovui M. Ž.,

5viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Deforta“ ieškinį atsakovui UAB Energetikos paslaugų ir rangos organizacijai dėl skolos ir delspinigių priteisimo, ir

Nustatė

6I. Ginčo esmė

 1. Ieškovas UAB „Deforta“ kreipėsi į teismą su ieškiniu (1 t., b.l. 1-17), kuriuo prašė priteisti iš atsakovo 3.920,40 Eur skolos, 67,43 Eur delspinigių, 6 procentus metinių procesinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad UAB Energetikos paslaugų ir rangos organizacija (Generalinis rangovas arba Atsakovas) kaip Generalinis rangovas ir UAB „Deforta“ (toliau – Deforta, Subrangovas arba Ieškovas) kaip Subrangovas sudarė 2017-01-03 Subrangos sutartį Nr. B5/71/7/21 (toliau – Sutartis). Sutarties objektas – LITGRID AB (toliau – Užsakovas) Šiaulių grupės 110-330 kV oro linijų trasų valymo darbai (toliau – Darbai) (Sutarties 1.1. p.). Atskirų darbų pavadinimai, kainos ir preliminarūs kiekiai nurodyti Priede Nr. 1 (Sutarties 3.2. p.). Priede Nr. 1 – Trasų valymo darbų preliminarūs kiekiai ir įkainiai – yra nurodytas toks Pirkimo objektas: 1. Trasų valymas rankiniu / mechanizuotu būdu; kiekis - 70,59 ha; 2. Atskirų medžių iškirtimas OL trasoje; kiekis – 5063 vnt.; 3. Medžių šakų genėjimas OL trasoje; kiekis – 269 medžiai. Šalys susitarė, kad Subrangovui bus mokama už faktiškai Subrangovo laiku, tinkamai atliktus ir Generalinio rangovo priimtus darbus (Sutarties 3.4. p.), t.y. už trasų valymą rankiniu / mechanizuotu būdu, skaičiuojant hektarais, už atskirų medžių iškirtimą OL trasose, skaičiuojant vienetais, ir už medžių šakų genėjimą OL trasose, skaičiuojant nugenėtais medžiais. Subrangovas pradėjo vykdyti Sutartį ir pateikė 2017-01-31 Trasų valymo, medžių iškirtimo, medžių šakų genėjimo darbų perdavimo – priėmimo aktą Nr. 1 (pagal 2017-01-03 Subrangos sutartį Nr. B5/71/7/21) (toliau – Aktas Nr. 1 (I versija)), bendrai atliktų darbų sumai 12.752,62 Eur be PVM, kuriame be kitų darbų buvo įtraukti atlikti darbai „Atskirų medžių iškirtimas OL trasoje“, - iš viso 648 vnt. atskirų medžių, kurių kiekvieno iškirtimo įkainis – 5 Eur be PVM, iš viso už 3.240,00 Eur be PVM. Atsakovas atsisakė priimti atliktus darbus pagal Aktą Nr. 1 (I versiją) ir pareikalavo iš šio akto pašalinti pozicijas „Atskirų medžių iškirtimas OL trasoje“, iš viso dėl 648 vnt. atskirų medžių, bendrai 3.240,00 Eur be PVM sumai. Deforta šį reikalavimą įvykdė ir pateikė II versiją 2017-01-31 Trasų valymo, medžių iškirtimo, medžių šakų genėjimo darbų perdavimo – priėmimo akto Nr. 1 (pagal 2017-01-03 Subrangos sutartį Nr. B5/71/7/21) (toliau – Aktas Nr. 1 (II versija)), bendrai atliktų darbų sumai 9.512,62 Eur be PVM, t.y. sumažinant ankstesnę sumą 3.240,00 Eur be PVM dydžiu. Atsakovas, gavęs Aktą Nr. 1 (II versiją) toliau delsė priimti darbus, ir galiausiai pareikalavo pakeisti šio akto datą iš 2017-01-31 į 2017-02-10. Ši reikalavimą Deforta įvykdė ir pateikė III versiją 2017-02-10 Trasų valymo, medžių iškirtimo, medžių šakų genėjimo darbų perdavimo – priėmimo akto Nr. 1 (pagal 2017-01-03 Subrangos sutartį Nr. B5/71/7/21) (toliau – Aktas Nr. 1 (III versija)), bendrai atliktų darbų sumai 9.510,90 Eur be PVM. Atsakovo atstovas Ž. P. 2017-02-22 pasirašė Aktą Nr. 1 (III versiją) ir šio akto pagrindu išrašytą 2017-02-21 UAB „Deforta“ PVM s-f serija DEF Nr. 17-034 bendrai 9.510,90 Eur be PVM dydžio sumai ir atitinkamai galutinei 11 508,19 Eur su PVM dydžio sumai. Šią sąskaitą atsakovas apmokėjo. Lygiagrečiai tarp šalių vyko aktyvi diskusiją dėl to, kokiu gi pagrindu atsakovas nepriima likusių Defortos atliktų darbų, t.y. pozicijos „Atskirų medžių iškirtimas OL trasoje“, o konkrečiai, kodėl iki šiol nepriima Defortos iškirstų 648 vnt. atskirų medžių atitinkamose OL trasose, kurių kiekvieno iškirtimo įkainis – 5 Eur be PVM, bendrai 3.240,00 Eur be PVM dydžio sumai. Nepavykus pasiekti kompromiso Deforta pateikė atsakovui 2017-02-28 Trasų valymo, medžių iškirtimo, medžių šakų genėjimo darbų perdavimo – priėmimo aktą Nr. 3 (pagal 2017-01-03 Subrangos sutartį Nr. B5/71/7/21) (toliau – Aktas Nr. 3) bendrai 3.240,00 Eur be PVM dydžio sumai bei šio akto pagrindu išrašytą 2017-03-16 UAB „Deforta“ PVM s-f serija DEF Nr. 17-051 bendrai 3.240,00 Eur be PVM dydžio sumai ir atitinkamai galutinei 3920,40 Eur su PVM dydžio sumai už iškirstus 648 vnt. atskirų medžių atitinkamose OL trasose, kas yra detalizuota Akte Nr. 3. Atsakovas neginčija, kad Deforta iškirto 648 vnt. medžių atitinkamose OL trasose ir tai padarė dar iki 2017-01-31, t.y. iki Akto Nr. 1 (I versijos) pateikimo momento, tačiau šių atliktų darbų nepriima bei atsisako už juos apmokėti ir tai daro nepagrįstai ir neteisėtai. Generalinis rangovas reikalauja Subrangovo sunaikinti / utilizuoti iškirstus 648 vnt. atskirų medžių atitinkamose OL trasose, Subrangovas atsisako tai daryti, nes tai prieštarauja teisės aktų reikalavimams ir pažeidžia trečiųjų asmenų teises, o Generalinis rangovas dėl to atsisako priimti 2017 metų sausio mėnesį atliktus 648 vnt. atskirų medžių atitinkamose OL trasose iškirtimo darbus ir už juos atsiskaityti. Vienintelis turimas rašytinis Atsakovo reikalavimų įrodymas yra Atsakovo atstovo 2017-03-29 Ž. P. el. laiškas UAB „Deforta“, Subject: RE: dėl darbų pridavimo, kuriame kaip rangos darbų trūkumai yra nurodyti tokie – nesutvarkyta nupjauta mediena, t.y. nesunaikinta, neišvežta. Priedas Nr. 2 „Darbų atlikimo reikalavimai“ savo turiniu neatitinka Sutarties objekto, jį nepagrįstai ir neteisėtai išplečia, nurodo Subrangovui atlikti eilę veiksmų iki jis galės pradėti ar negalės pradėti vykdyti Sutarties (t.y. pradėti ar nepradėti valyti trasas rankiniu / mechanizuotu būdu, kirsti atskirus medžius ar genėti medžių šakas pagal su Generaliniu rangovu suderintą darbų atlikimo grafiką), kurie akivaizdžiai nepatenka į Sutarties objektą (Pirkimo objektą), detalizuotą Sutarties Priede Nr. 1. Generalinio rangovo reikalavimas iškirstą medieną sunaikinti, jeigu ją priimti raštiškai atsisako žemės (miškų) savininkai ar valstybinių miškų valdytojai, yra niekinis. Remiantis Elektros tinklų apsaugos taisyklių 23 ir 24 punktais „<...> Iškirsta mediena, krūmai bei išgenėtos šakos lieka želdinių ar žemės savininkų (naudotojų) nuosavybėje. <...>“. Jokios galimybės naikinti / utilizuoti kitam asmeniui priklausančios nuosavybės taisyklės nenumato. Kaip kad nėra teisinių svertų versti savininką raštiškai išreikšti valią (atsisakyti ar neatsisakyti)jam priklausančio daikto atžvilgiu – iškirstos medienos, krūmų bei išgenėtų šakų atžvilgiu. Šie daiktai paliekami savininko nuosavybėje ir jis pats sprendžia kaip su juo pasielgti. Nėra teisinių svertų priversti žemės (miškų) savininkus ar valstybinių miškų valdytojus sudaryti sutartis dėl darbų metu iškirstų krūmų, medelių ir/arba medžių perdavimo jiems, ar sutartis dėl to, kad jie privalo gauti Užsakovo (Litgrid AB) tinklo priežiūros Šiaulių grupės leidimus darbams elektros tinklų apsaugos zonose atlikti, jeigu jie (savininkai/valdytojai) sutartimis įsipareigoja patys pašalinti iš OL proskynų jose nukirstą medieną ir krūmus, nes Lietuvos Respublikoje galioja sutarčių laisvės principas.
 2. Atsakovas UAB Energetikos paslaugų ir rangos organizacija pateiktu atsiliepimu į ieškinį (1 t., b.l. 86-89) prašė jį atmesti ir priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2017-02-28 Ieškovas pateikė Atsakovui 2017-02-28 Trasų valymo, medžių iškirtimo, medžių šakų genėjimo darbų perdavimo – priėmimo aktą Nr. 3 (toliau – Aktas), kurį prašė Atsakovo pasirašyti ir priimti Akte nurodytus atliktus darbus. Ieškovas, įvertinęs pateiktą Aktą bei apžiūrėjęs Akte nurodytų darbų atlikimą, konstatavo, kad Akte nurodyti darbai atlikti netinkamai, kadangi pagal Sutarties nuostatas, Ieškovas iki priduodamas medžių kirtimo darbus, nukirstus medžius privalo išvežti iš oro linijos proskynos (Sutarties priedas Nr. 2), o šiuo atveju to padaryta nebuvo, apie ką Ieškovo atstovas P. R. buvo informuotas Atsakovo atstovo Ž. P. 2017-02-28 elektroniniu laišku. Sutarties priede Nr. 2 esančiame darbų detalizavime aiškiai nurodyta, kad ieškovas su žemės (miškų) savininkais ar valstybinių miškų valdytojais turi sudaryti rašytines sutartis dėl darbų metu iškirstų krūmų, medelių ir/ar medžių perdavimo žemės (miškų) savininkams. Jiems raštiškai atsisakius iškirstą medieną priimti, ją sunaikinti, o tais atvejais, kai nukirstą medieną ir krūmus iš OL proskynos įsipareigoja pašalinti jos savininkas ar valdytojas, tokiu atveju mediena ir krūmai turi būti išvežti iki darbų priėmimo akto pasirašymo. Ieškovo reikalavimas dėl skolos yra nepagrįstas, kadangi ieškovas darbus atliko netinkamai, nes ieškovas akte nurodytų OL protarpiuose nebuvo pašalinęs/išvežęs nukirstų medžių, kaip tai reikalaujama pagal Sutarties nuostatas, o nepašalinus nukirstų medžių iš OL proskynos, atsakovas negalėtų su technika privažiuoti prie OL ir jas remontuoti/eksploatuoti. Atsakovas pagrįstai atsisakė pasirašyti Aktą ir priimti Akte nurodytus atliktus darbus bei už juos sumokėti, kadangi Akte nurodyti darbai nebuvo atlikti pagal Sutarties reikalavimus bei jie nėra tinkamai atlikti iki šios dienos, nors Atsakovas aiškiai nurodė atliktų darbų trūkumus, kuriuos Ieškovui pašalinus darbai būtų priimti.
 3. Ieškovas UAB „Deforta“ 2017-09-28 pateikė patikslintą ieškinį (2 t., b.l. 1-17), kuriuo prašė priteisti iš atsakovo 34.194,09 Eur skolos, 67,43 Eur delspinigių, 6 procentus metinių procesinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad teikiant ieškinį Atsakovo skola iš Sutarties sudarė tik 3.987,83 Eur, tuo tarpu šiai dienai skolos suma iš Sutarties padidėjo 30.273,69 Eur suma ir iš viso sudaro 34.261,52 Eur.

73.1. Ieškovo reikalavimas dėl 3920,40 Eur skolos dėl atliktų darbų OL trasa Kuršėnai-Telšiai, Kuršėnai-Tryškiai, N.Akmenė-Žagarė, Venta-Viekšniai pagal 2017-02-28 Trasų valymo, medžių iškirtimo, medžių šakų genėjimo darbų perdavimo – priėmimo aktą Nr. 3 bei šio akto pagrindu išrašytą 2017-03-16 UAB „Deforta“ PVM s-f serija DEF Nr. 17-051 lieka nepakitęs. 3.2. OL trasa Šiauliai-Radviliškis. Šioje OL trasoje buvo atliekami trasų valymo darbai, atskirų medžių iškirtimas, medžių genėjimas. Dalyje dėl trasų valymo buvo išrašyta PVM s/f DEF Nr. 17-052 bendrai 3325,93 Eur sumai, kurios Atsakovas apmokėjo 57 proc. ir liko skolingas 1430,15 Eur. Dalyje dėl atskirų medžių iškirtimo ir medžių genėjimo buvo išrašyta PVM s/f DEF Nr. 17-219 bendrai 5369,60 Eur sumai, kuri visa iki šiol neapmokėta. Skola už atliktus darbus šioje OL trasoje sudaro iš viso 6799.75 Eur su PVM. Skolos sumą patvirtina šie dokumentai: 2017-08-28 Susitarimas (dėl dalinių mokėjimų), 2017-03-01 Darbų priėmimo-perdavimo aktas Nr. 4, 2017-03-16 PVM s/f DEF 17-052, 2017-08-11 Darbų priėmimo perdavimo aktas Nr. 12, 2017-09-21 PVM s/d DEF Nr. 17-219. Paaiškiname, kad dėl 2017 metų rugpjūčio mėnesio akto jokių pretenzijų iš Atsakovo nebuvo gauta, o dėl ankstesnio akto vienintelė likusi pretenzija yra Ieškovo atsisakymas utilizuoti / išvežti iškirstą medieną.

83.3. OL trasa Meškuičiai-Joniškis. Šioje OL trasoje buvo atliekami trasų valymo darbai, atskirų medžių iškirtimas, medžių genėjimas. Dalyje dėl trasų valymo buvo išrašyta PVM s/f DEF Nr. 17-083 bendrai 1725,14 Eur sumai, kurios Atsakovas apmokėjo 95 proc. ir liko skolingas 104,37 Eur. Dalyje dėl atskirų medžių iškirtimo ir medžių genėjimo buvo išrašyta PVM s/f DEF Nr. 17-218 bendrai 2885,85 Eur sumai, kuri visa iki šiol neapmokėta. Skola už atliktus darbus šioje OL trasoje sudaro iš viso 2990,22 Eur su PVM. Skolą patvirtina šie dokumentai: 2017-08-28 Susitarimas (dėl dalinių mokėjimų), 2017-03-21 Darbų priėmimo-perdavimo aktas Nr. 5, 2017-04-13 PVM s/f DEF Nr. 17-083, 2017-08-11 Darbų priėmimo perdavimo aktas Nr. 11, 2017-09-21 PVM s/f Nr. 17-218. Paaiškiname, kad dėl 2017 metų rugpjūčio mėnesio akto jokių pretenzijų iš Atsakovo nebuvo gauta, o dėl ankstesnio akto vienintelė likusi pretenzija yra Ieškovo atsisakymas utilizuoti / išvežti iškirstą medieną.

93.4. OL trasa Kelmė-Kražiai. Šioje OL trasoje buvo atliekami trasų valymo darbai, atskirų medžių iškirtimas, medžių genėjimas. Dalyje dėl trasų valymo buvo išrašyta PVM s/f DEF Nr. 17-191 bendrai 2650,26 Eur sumai, kurios Atsakovas apmokėjo 70 proc. ir liko skolingas 794,51 Eur. Dalyje dėl atskirų medžių iškirtimo ir medžių genėjimo buvo išrašyta PVM s/f DEF Nr. 17-217 bendrai 5287,70 Eur sumai, kuri visa iki šiol neapmokėta. Skola už atliktus darbus šioje OL trasoje sudaro iš viso 6082,21 Eur su PVM. Skolą patvirtina šie dokumentai: 2017-08-28 Susitarimas (dėl dalinių mokėjimų), 2017-04-28 Darbų priėmimo perdavimo aktas Nr. 5, 2017-08-28 PVM s/f DEF Nr. 17-191, 2017-08-22 Darbų priėmimo-perdavimo aktas Nr. 14, 2017-09-21 PVM s/f DEF Nr. 17-217. Dėl2017 metų rugpjūčio mėnesio akto jokių pretenzijų iš Atsakovo nebuvo gauta, o dėl ankstesnio akto vienintelė likusi pretenzija yra Ieškovo atsisakymas utilizuoti / išvežti iškirstą medieną.

103.5. OL trasa Pakruojis-Lygumai. Šioje OL trasoje buvo atliekami trasų valymo darbai, atskirų medžių iškirtimas. Už atliktus darbus buvo išrašyta PVM s/f DEF Nr. 17-130 bendrai 4825,72 Eur sumai, kurios Atsakovas apmokėjo 50 proc. ir liko skolingas 2412,86 Eur. Skola už atliktus darbus šioje OL trasoje sudaro iš viso 2412,86 Eur su PVM. Skolą patvirtina šie dokumentai: 2017-08-28 Susitarimas (dėl dalinių mokėjimų), 2017-06-06 Darbų priėmimo-perdavimo aktas Nr. 7, 2017-06-06 PVM s/f DEF Nr. 17-130. Dėl šio akto vienintelė likusi pretenzija yra Ieškovo atsisakymas utilizuoti / išvežti iškirstą medieną.

113.6. OL trasa Raseiniai-Jurbarkas. Šioje OL trasoje buvo atliekami trasų valymo darbai, atskirų medžių iškirtimas, medžių genėjimas. Dalyje dėl trasų valymo buvo išrašyta PVM s/f DEF Nr. 17-137 bendrai 7053,73 Eur sumai, kurios Atsakovas apmokėjo 70 proc. ir liko skolingas 2116,12 Eur. Dalyje dėl atskirų medžių iškirtimo ir medžių genėjimo, o taip pat ir naujai atliktų trasų valymo darbų buvo išrašyta PVM s/f DEF Nr. 17-216 bendrai 5235,74 Eur sumai, kuri visa iki šiol neapmokėta. Skola už atliktus darbus šioje OL trasoje sudaro iš viso 7351,86 Eur su PVM. Skolą patvirtina šie dokumentai: 2017-08-28 Susitarimas (dėl dalinių mokėjimų), 2017-06-20 Darbų priėmimo-perdavimo aktas Nr. 8, 2017-06-20 PVM s/f DEF Nr. 17-137, 2017-08-24 Darbų priėmimo-perdavimo aktas Nr. 15, 2017-09-21 PVM s/f DEF Nr. 17-216. Dėl 2017 metų rugpjūčio mėnesio akto jokių pretenzijų iš Atsakovo nebuvo gauta, o dėl ankstesnio akto vienintelė likusi pretenzija yra Ieškovo atsisakymas utilizuoti / išvežti iškirstą medieną.

123.7. OL trasa Šiauliai-Rėkyva. Šioje OL trasoje buvo atliekami trasų valymo darbai, atskirų medžių iškirtimas, medžių genėjimas. Dalyje dėl atskirų medžių iškirtimo ir trasų valymo buvo išrašyta PVM s/f DEF Nr. 17-139 bendrai 4806,42 Eur sumai, kurios Atsakovas apmokėjo 35 proc. ir liko skolingas 3124,17 Eur. Dalyje dėl likusių atskirų medžių iškirtimo, medžių genėjimo ir trasų valymo darbų buvo išrašyta PVM s/f DEF Nr. 17-215 bendrai 1512,62 Eur sumai, kuri visa iki šiol neapmokėta. Skola už atliktus darbus šioje OL trasoje sudaro iš viso 4636,79 Eur su PVM. Skolą patvirtina šie dokumentai: 2017-08-28 Susitarimas (dėl dalinių mokėjimų), 2017-06-20 Darbų priėmimo-perdavimo aktas Nr. 10, 2017-06-20 PVM s/f DEF Nr. 17-139, 2017-08-11 Darbų priėmimo-perdavimo aktas Nr. 13, 2017-09-21 PVM s/f DEF Nr. 17-215. Dėl 2017 metų rugpjūčio mėnesio akto jokių pretenzijų iš Atsakovo nebuvo gauta, o dėl ankstesnio akto vienintelė likusi pretenzija yra Ieškovo atsisakymas utilizuoti / išvežti iškirstą medieną.

 1. 2017-10-16 Ieškovas pateikė teismui prašymą dėl ieškinio reikalavimų sumažinimo (2 t., b.l. 86-87), kuriuo prašė priteisti iš atsakovo 24.211,91 Eur skolos, 67,43 Eur delspinigių, 6 procentus metinių procesinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad po patikslinto ieškinio pateikimo teismui atsakovas 2017-09-29 dieną atliko 9.982,18 Eur dydžio mokėjimą ieškovui. Atsakovas nurodė mokėjimo paskirtyje apmokamas ieškovo PVM sąskaitas faktūras, nurodydamas jų serijos numerius ir datas, t.y. „<...> DEF1752 17.03.16, DEF17083 17.04.13, DEF17130 17.06.06, DEF17137 17.06.20, DEF17139 17.06.20, DEF17191 17.08.28. <...>“ Reikalavimai, kuriais mažinamas ieškinio dalykas yra šie:

134.1. OL trasa Šiauliai-Radviliškis. Šioje OL trasoje buvo atliekami trasų valymo darbai, atskirų medžių iškirtimas, medžių genėjimas. Dalyje dėl trasų valymo buvo išrašyta 2017-03-16 PVM s/f DEF 17-052 bendrai 3325,93 Eur sumai, kurios Atsakovas apmokėjo 57 proc. ir liko skolingas 1430,15 Eur. Šią skolą atsakovas apmokėjo 2017-09-29, todėl šioje dalyje ginčas su atsakovu išspręstas, skolos pagal nurodytą PVM s/f nebėra ir šia suma mažintinas ieškinio dalykas.

144. 2. OL trasa Meškuičiai-Joniškis. Šioje OL trasoje buvo atliekami trasų valymo darbai, atskirų medžių iškirtimas, medžių genėjimas. Dalyje dėl trasų valymo buvo išrašyta 2017-04-13 PVM s/f DEF Nr. 17-083 bendrai 1725,14 Eur sumai, kurios Atsakovas apmokėjo 95 proc. ir liko skolingas 104,37 Eur. Šią skolą atsakovas apmokėjo 2017-09-29, todėl šioje dalyje ginčas su atsakovu išspręstas, skolos pagal nurodytą PVM s/f nebėra ir šia suma mažintinas ieškinio dalykas.

154.3. OL trasa Pakruojis-Lygumai. Šioje OL trasoje buvo atliekami trasų valymo darbai, atskirų medžių iškirtimas. Už atliktus darbus buvo išrašyta 2017-06-06 PVM s/f DEF Nr. 17-130 bendrai 4825,72 Eur sumai, kurios Atsakovas apmokėjo 50 proc. ir liko skolingas 2412,86 Eur. Šią skolą atsakovas apmokėjo 2017-09-29, todėl šioje dalyje ginčas su atsakovu išspręstas, skolos pagal nurodytą PVM s/f nebėra ir šia suma mažintinas ieškinio dalykas.

164.4. OL trasa Raseiniai-Jurbarkas. Šioje OL trasoje buvo atliekami trasų valymo darbai, atskirų medžių iškirtimas, medžių genėjimas. Dalyje dėl trasų valymo buvo išrašyta 2017-06-20 PVM s/f DEF Nr. 17-137 bendrai 7053,73 Eur sumai, kurios Atsakovas apmokėjo 70 proc. ir liko skolingas 2116,12 Eur. Šią skolą atsakovas apmokėjo 2017-09-29, todėl šioje dalyje ginčas su atsakovu išspręstas, skolos pagal nurodytą PVM s/f nebėra ir šia suma mažintinas ieškinio dalykas.

174.5. OL trasa Šiauliai-Rėkyva. Šioje OL trasoje buvo atliekami trasų valymo darbai, atskirų medžių iškirtimas, medžių genėjimas. Dalyje dėl atskirų medžių iškirtimo ir trasų valymo buvo išrašyta 2017-06-20 PVM s/f DEF Nr. 17-139 bendrai 4806,42 Eur sumai, kurios Atsakovas apmokėjo 35 proc. ir liko skolingas 3124,17 Eur. Šią skolą atsakovas apmokėjo 2017-09-29, todėl šioje dalyje ginčas su atsakovu išspręstas, skolos pagal nurodytą PVM s/f nebėra ir šia suma mažintinas ieškinio dalykas.

184.6. OL trasa Kelmė-Kražiai. Šioje OL trasoje buvo atliekami trasų valymo darbai, atskirų medžių iškirtimas, medžių genėjimas. Dalyje dėl trasų valymo buvo išrašyta 2017.08.28 PVM s/f DEF Nr. 17-191 bendrai 2650,26 Eur sumai, kurios Atsakovas apmokėjo 70 proc. ir liko skolingas 794,51 Eur. Šią skolą atsakovas apmokėjo 2017-09-29, todėl šioje dalyje ginčas su atsakovu išspręstas, skolos pagal nurodytą PVM s/f nebėra ir šia suma mažintinas ieškinio dalykas.

 1. Atsakovas pateiktu atsiliepimu į patikslintą ieškinį (2 t., b.l. 92-93) su patikslintu ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad Ieškovas, kartu su patikslintu ieškiniu pateikė darbų priėmimo – perdavimo aktus (toliau – Aktai), tačiau atkreiptinas dėmesys, kad Aktai nėra pasirašyti Atsakovo įgalioto asmens. Atsakovas, gavęs iš Ieškovo minėtus Aktus, 2017 m. rugpjūčio 23 d. elektroniniu laišku informavo Ieškovą, kad darbai atlikti su trūkumais ir Ieškovas iki šios dienos šio atsiliepimo priede Nr. 1 nurodytų darbų trūkumų nėra pašalinęs ir/ar nepateikė įrodymų, kad darbų trūkumai yra pašalinti. Ieškovas nėra tinkamai atlikęs darbų pagal Sutarties nuostatas, dėl ko Atsakovas Aktuose nurodytų darbų pagrįstai nepriėmė. Atsakovas Aktų nepasirašė dėl nustatytų darbų trūkumų, todėl Ieškovas neturėjo pagrindo išrašyti ir Atsakovui pateikti su patikslintu ieškiniu pateiktų sąskaitų - faktūrų bei reikalauti, kad Atsakovas jas apmokėtų.
 2. Teismo posėdžio metu ieškovo advokatas nurodė, kad palaiko patikslintą ieškinį, prašo priteisti iš atsakovo 24.211,91 Eur skolos, 67,43 Eur delspinigių, 6 procentus metinių procesinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidas. Iš esmės pakartojo procesiniuose dokumentuose išdėstytus argumentus. Papildomai paaiškino, kad po patikslinto ieškinio pateikimo atsakovas 2017-09-29 sumokėjo 9.982,18 Eur dydžio mokėjimą ieškovui. Atsakovas nurodė mokėjimo paskirtyje apmokamas ieškovo PVM sąskaitas faktūras, nurodydamas jų serijos numerius ir datas, t.y. „<...> DEF1752 17.03.16, DEF17083 17.04.13, DEF17130 17.06.06, DEF17137 17.06.20, DEF17139 17.06.20, DEF17191 17.08.28. Todėl ginčas iš esmės likęs dėl neapmokėjimų už iškirstus medžius.
 3. Teismo posėdžio metu atsakovo atstovas su patikslintu ieškiniu nesutiko, iš esmės pakartojo procesiniuose dokumentuose išdėstytus argumentus.

19II. Teismo nustatytos faktinės aplinkybės, argumentai ir išvados

20Patikslintas ieškinys tenkintinas iš dalies.

 1. Byloje nustatyta, kad UAB Energetikos paslaugų ir rangos organizacija (toliau – Generalinis rangovas arba atsakovas) kaip Generalinis rangovas ir UAB „Deforta“ (Subrangovas arba ieškovas) kaip Subrangovas sudarė 2017-01-03 Subrangos sutartį Nr. B5/71/7/21 (toliau – Sutartis) (1 t., b.l. 25-32).
 2. Subrangovas įsipareigojo savo rizika Sutartyje nurodytomis sąlygomis bei terminais atlikti LITGRID AB (toliau – Užsakovas) Šiaulių grupės 110-330 kV oro linijų trasų valymo darbus (toliau – Darbai) bei perduoti šių darbų rezultatą Generaliniam rangovui, o Generalinis rangovas įsipareigojo priimti atliktus darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka (Sutarties 1.1. p.). Darbų pradžia – kita darbo diena po Sutarties pasirašymo, t.y. 2017-01-04 (Sutarties 2.1. p.). Darbų pabaiga – 2017-10-31 (Sutarties 2.2. p.).
 3. Atskirų darbų pavadinimai, kainos ir preliminarūs kiekiai nurodyti Priede Nr. 1 (Sutarties 3.2. p.).
 4. Priedas Nr. 1 – Trasų valymo darbų preliminarūs kiekiai ir įkainiai (1 t., b.l. 34.). Priede Nr. 1 yra nurodytas toks Pirkimo objektas: 1. Trasų valymas rankiniu / mechanizuotu būdu; kiekis - 70,59 ha; 2. Atskirų medžių iškirtimas OL trasoje; kiekis –5063 vnt.; 3. Medžių šakų genėjimas OL trasoje; kiekis – 269 medžiai.
 5. Šalys susitarė, kad Subrangovui bus mokama už faktiškai Subrangovo laiku, tinkamai atliktus ir Generalinio rangovo priimtus darbus (Sutarties 3.4. p.), t.y. už trasų valymą rankiniu / mechanizuotu būdu, skaičiuojant hektarais, už atskirų medžių iškirtimą OL trasose, skaičiuojant vienetais, ir už medžių šakų genėjimą OL trasose, skaičiuojant nugenėtais medžiais.
 6. OL trasa Kuršėnai-Telšiai, Kuršėnai-Tryškiai, N.Akmenė-Žagarė, Venta-Viekšniai. 13.1. Subrangovas pradėjo vykdyti Sutartį ir pateikė atsakovui 2017-01-31 Trasų valymo, medžių iškirtimo, medžių šakų genėjimo darbų perdavimo – priėmimo aktą Nr. 1 (pagal 2017-01-03 Subrangos sutartį Nr. B5/71/7/21) (toliau – Aktas Nr. 1 (I versija)), bendrai atliktų darbų sumai 12.752,62 Eur be PVM, kuriame be kitų darbų buvo įtraukti atlikti darbai „Atskirų medžių iškirtimas OL trasoje“, - iš viso 648 vnt. atskirų medžių, kurių kiekvieno iškirtimo įkainis – 5 Eur be PVM, iš viso už 3.240,00 Eur be PVM (1 t., b.l. 42-44). Atsakovas atsisakė priimti atliktus darbus pagal Aktą Nr. 1 (I versiją) ir pareikalavo iš šio akto pašalinti pozicijas „Atskirų medžių iškirtimas OL trasoje“, iš viso dėl 648 vnt. atskirų medžių, bendrai 3.240,00 Eur be PVM sumai. Ieškovas šį atsakovo reikalavimą įvykdė ir pateikė II versiją 2017-01-31 Trasų valymo, medžių iškirtimo, medžių šakų genėjimo darbų perdavimo – priėmimo akto Nr. 1 (pagal 2017-01-03 Subrangos sutartį Nr. B5/71/7/21) (toliau – Aktas Nr. 1 (II versija)), bendrai atliktų darbų sumai 9.512,62 Eur be PVM, t.y. sumažinant ankstesnę sumą 3.240,00 Eur be PVM dydžiu (1 t., b.l. 45-46). Atsakovas, gavęs Aktą Nr. 1 (II versiją) pareikalavo pakeisti šio akto datą iš 2017-01-31 į 2017-02-10. Ši reikalavimą ieškovas įvykdė ir pateikė III versiją 2017-02-10 Trasų valymo, medžių iškirtimo, medžių šakų genėjimo darbų perdavimo – priėmimo akto Nr. 1 (pagal 2017-01-03 Subrangos sutartį Nr. B5/71/7/21) (toliau – Aktas Nr. 1 (III versija)), bendrai atliktų darbų sumai 9.510,90 Eur be PVM (1 t., b.l 47-48). Atsakovo atstovas Ž. P. 2017-02-22 pasirašė Aktą Nr. 1 (III versiją) ir šio akto pagrindu išrašytą 2017-02-21 UAB „Deforta“ PVM s-f serija DEF Nr. 17-034 bendrai 9.510,90 Eur be PVM dydžio sumai ir atitinkamai galutinei 11 508,19 Eur su PVM dydžio sumai (1 t., b.l. 49-50, 51). Šią sąskaitą atsakovas apmokėjo.

2113.2. Ieškovas pateikė atsakovui 2017-02-28 Trasų valymo, medžių iškirtimo, medžių šakų genėjimo darbų perdavimo – priėmimo aktą Nr. 3 (pagal 2017-01-03 Subrangos sutartį Nr. B5/71/7/21) (toliau – Aktas Nr. 3) bendrai 3.240,00 Eur be PVM dydžio sumai bei šio akto pagrindu išrašytą 2017-03-16 UAB „Deforta“ PVM s-f serija DEF Nr. 17-051 bendrai 3.240,00 Eur be PVM dydžio sumai ir atitinkamai galutinei 3 920,40 Eur su PVM dydžio sumai už iškirstus 648 vnt. atskirų medžių atitinkamose OL trasose, kas yra detalizuota Akte Nr. 3 (1 t., b.l. 52, 53). Byloje nekilo ginčo, kad ieškovas iškirto 648 vnt. medžių atitinkamose OL trasose ir tai padarė dar iki 2017-01-31, t.y. iki Akto Nr. 1 (I versijos) pateikimo momento, tačiau šių atliktų darbų atsakovas nepriėmė ir atsisako už juos apmokėti. Iš šalių paaiškinimų nustatyta, kad Generalinis rangovas reikalauja Subrangovo sunaikinti / utilizuoti iškirstus 648 vnt. atskirų medžių atitinkamose OL trasose.

 1. OL trasa Šiauliai-Radviliškis. Šioje OL trasoje buvo atliekami trasų valymo darbai, atskirų medžių iškirtimas, medžių genėjimas.

2214.1. Ieškovas pateikė atsakovui 2017-03-01 Trasų valymo, medžių iškirtimo, medžių šakų genėjimo darbų perdavimo – priėmimo aktą Nr. 4 (pagal 2017-01-03 Subrangos sutartį Nr. B5/71/7/21) (toliau – Aktas Nr. 4) bendrai 2748,70 Eur be PVM dydžio sumai (2 t., b.l. 21-23) bei šio akto pagrindu išrašytą 2017-03-16 UAB „Deforta“ PVM s-f serija DEF Nr. 17-052 bendrai 2748,70 Eur be PVM dydžio sumai ir atitinkamai galutinei 3325,93 Eur su PVM sumai (2 t., b.l. 24). Atsakovas Akte Nr. 4 pasirašė, jog atlikta 57 proc. darbų, todėl sumokėjo ieškovui 57 proc. ir liko skolingas 1430,15 Eur (2 t., b.l. 24). Po patikslinto ieškinio pateikimo atsakovas 2017-09-29 mokėjimo nurodymu sumokėjo likusią 1430,15 Eur sumą pagal PVM s/f DEF Nr. 17-052 (2 t., b.l. 88, 86) ir ginčo pagal Aktą Nr. 4 ir šią sąskaitą tarp šalių nebeliko, nes ieškovas šia dalimi sumažino patikslinto ieškinio reikalavimus (2 t., b.l. 86-87).

2314.2. Dalyje dėl atskirų medžių iškirtimo ir medžių genėjimo ieškovas pateikė atsakovui 2017-08-11 Trasų valymo, medžių iškirtimo, medžių šakų genėjimo darbų perdavimo – priėmimo aktą Nr. 12 (pagal 2017-01-03 Subrangos sutartį Nr. B5/71/7/21) bendrai 4460 Eur be PVM dydžio sumai (2 t., b.l. 27-28) bei šio akto pagrindu išrašytą 2017-09-21 PVM s/f DEF Nr. 17-219 bendrai 4460 Eur be PVM dydžio sumai ir atitinkamai galutinei 5369,60 Eur su PVM sumai (2 t., b.l. 26) už iškirstus 868 vnt. atskirų medžių atitinkamose OL trasose, kas yra detalizuota Akte Nr. 12. Atsakovas nėra pasirašęs minėto akto ir apmokėjęs 2017-09-21 PVM s/f DEF Nr. 17-219.

 1. OL trasa Meškuičiai-Joniškis. Šioje OL trasoje buvo atliekami trasų valymo darbai, atskirų medžių iškirtimas, medžių genėjimas.

2415.1. Dalyje dėl trasų valymo ieškovas pateikė atsakovui 2017-03-31 Trasų valymo, medžių iškirtimo, medžių šakų genėjimo darbų perdavimo – priėmimo aktą Nr. 5 (pagal 2017-01-03 Subrangos sutartį Nr. B5/71/7/21) (toliau – Aktas Nr. 5) bendrai 1725,14 Eur be PVM dydžio sumai (2 t., b.l. 31-32) bei šio akto pagrindu išrašytą 2017-04-13 UAB „Deforta“ PVM s-f serija DEF Nr. 17-083 bendrai 1725,14 Eur be PVM dydžio sumai ir atitinkamai galutinei 2087,42 Eur su PVM sumai (2 t., b.l. 33). Atsakovas Akte Nr. 5 pasirašė, jog atlikta 95 proc. darbų, todėl sumokėjo ieškovui 95 proc. ir liko skolingas 104,37 Eur. Po patikslinto ieškinio pateikimo atsakovas 2017-09-29 mokėjimo nurodymu sumokėjo likusią 104,37 Eur sumą pagal PVM s/f DEF Nr. 17-083 (2 t., b.l. 88, 86) ir ginčo pagal Aktą Nr. 5 ir šią sąskaitą tarp šalių nebeliko, nes ieškovas šia dalimi sumažino patikslinto ieškinio reikalavimus (2 t., b.l. 86-87).

2515.2. Dalyje dėl atskirų medžių iškirtimo ir medžių genėjimo ieškovas pateikė atsakovui 2017-08-11 Trasų valymo, medžių iškirtimo, medžių šakų genėjimo darbų perdavimo – priėmimo aktą Nr. 11 (pagal 2017-01-03 Subrangos sutartį Nr. B5/71/7/21) bendrai 2385 Eur be PVM dydžio sumai (2 t., b.l. 38-39) bei šio akto pagrindu išrašytą 2017-09-21 PVM s/f DEF Nr. 17-218 bendrai 2 385,00 Eur be PVM dydžio sumai ir atitinkamai galutinei 2 885,85 Eur su PVM sumai (2 t., b.l. 37) už iškirstus 465 vnt. atskirų medžių atitinkamose OL trasose, kas yra detalizuota Akte Nr. 11. Atsakovas nėra pasirašęs minėto akto ir apmokėjęs 2017-09-21 PVM s/f DEF Nr. 17-218.

 1. OL trasa Kelmė-Kražiai. Šioje OL trasoje buvo atliekami trasų valymo darbai, atskirų medžių iškirtimas, medžių genėjimas.

2616.1. Dalyje dėl trasų valymo ieškovas pateikė atsakovui 2017-04-28 Trasų valymo, medžių iškirtimo, medžių šakų genėjimo darbų perdavimo – priėmimo aktą Nr. 5 (pagal 2017-01-03 Subrangos sutartį Nr. B5/71/7/21) bendrai 2190,06 Eur be PVM dydžio sumai (2 t., b.l. 40-42) bei šio akto pagrindu išrašytą 2017-08-28 UAB „Deforta“ PVM s-f serija DEF Nr. 17-191 bendrai 2190,30 Eur be PVM dydžio sumai ir atitinkamai galutinei 2650,26 Eur su PVM sumai (2 t., b.l. 43). Atsakovas Akte pasirašė, jog atlikta 70 proc. darbų, todėl sumokėjo ieškovui 70 proc. ir liko skolingas 794,51 Eur. Po patikslinto ieškinio pateikimo atsakovas 2017-09-29 mokėjimo nurodymu sumokėjo likusią 794,51 Eur sumą pagal 2017-08-28 PVM s/f DEF Nr. 17-191 (2 t., b.l. 88, 86) ir skolos/ ginčo pagal Aktą ir šią sąskaitą tarp šalių nebeliko, nes ieškovas šia dalimi sumažino patikslinto ieškinio reikalavimus (2 t., b.l. 86-87).

2716.2. Dalyje dėl atskirų medžių iškirtimo ir medžių genėjimo ieškovas pateikė atsakovui 2017-08-22 Trasų valymo, medžių iškirtimo, medžių šakų genėjimo darbų perdavimo – priėmimo aktą Nr. 14 (pagal 2017-01-03 Subrangos sutartį Nr. B5/71/7/21) bendrai 4370.00 Eur be PVM dydžio sumai (2 t., b.l. 45-46) bei šio akto pagrindu išrašytą 2017-09-21 PVM s/f DEF Nr. 17-217 bendrai 4 370,00 Eur be PVM dydžio sumai ir atitinkamai galutinei 5 287,70 Eur su PVM sumai (2 t., b.l. 44) už iškirstus 829 vnt. atskirų medžių atitinkamose OL trasose, kas yra detalizuota Akte Nr. 14. Atsakovas nėra pasirašęs minėto akto ir apmokėjęs 2017-09-21 PVM s/f DEF Nr. 17-217.

 1. OL trasa Pakruojis-Lygumai. Šioje OL trasoje buvo atliekami trasų valymo darbai, atskirų medžių iškirtimas. Ieškovas pateikė atsakovui 2017-06-06 Trasų valymo, medžių iškirtimo, medžių šakų genėjimo darbų perdavimo – priėmimo aktą Nr. 7 (pagal 2017-01-03 Subrangos sutartį Nr. B5/71/7/21) bendrai 3988,20 Eur be PVM dydžio sumai (2 t., b.l. 50-52) bei šio akto pagrindu išrašytą 2017-06-06 UAB „Deforta“ PVM s-f serija DEF Nr. 17-130 bendrai 3988,20 Eur be PVM dydžio sumai ir atitinkamai galutinei 4825,72 Eur su PVM sumai (2 t., b.l. 53). Atsakovas Akte pasirašė, jog atlikta 50 proc. darbų, todėl sumokėjo ieškovui 50 proc. ir liko skolingas 2412,86 Eur. Po patikslinto ieškinio pateikimo atsakovas 2017-09-29 mokėjimo nurodymu sumokėjo likusią 2412,86 Eur sumą pagal 2017-06-06 PVM s/f DEF Nr. 17-130 (2 t., b.l. 88, 86) ir ginčo pagal Aktą Nr. 7 ir šią sąskaitą tarp šalių nebeliko, nes ieškovas šia dalimi sumažino patikslinto ieškinio reikalavimus (2 t., b.l. 86-87).

  28

 2. OL trasa Raseiniai-Jurbarkas. Šioje OL trasoje buvo atliekami trasų valymo darbai, atskirų medžių iškirtimas, medžių genėjimas.

2918.1. Dalyje dėl trasų valymo ieškovas pateikė atsakovui 2017-06-20 Trasų valymo, medžių iškirtimo, medžių šakų genėjimo darbų perdavimo – priėmimo aktą Nr. 8 (pagal 2017-01-03 Subrangos sutartį Nr. B5/71/7/21) bendrai 5829,53 Eur be PVM dydžio sumai (2 t., b.l. 56-57) bei šio akto pagrindu išrašytą 2017-06-20 UAB „Deforta“ PVM s-f serija DEF Nr. 17-137 bendrai 5829,53 Eur be PVM dydžio sumai ir atitinkamai galutinei 7053,73 Eur su PVM sumai (2 t., b.l. 58). Atsakovas Akte Nr. 8 pasirašė, jog atlikta 70 proc. darbų, todėl sumokėjo ieškovui 70 proc. ir liko skolingas 2116,12 Eur. Po patikslinto ieškinio pateikimo atsakovas 2017-09-29 mokėjimo nurodymu sumokėjo likusią 2116,12 Eur sumą pagal 2017-06-20 PVM s/f DEF Nr. 17-137 (2 t., b.l. 88, 86) ir ginčo pagal Aktą Nr. 8 ir šią sąskaitą tarp šalių nebeliko, nes ieškovas šia dalimi sumažino patikslinto ieškinio reikalavimus (2 t., b.l. 86-87).

3018.2. Dalyje dėl atskirų medžių iškirtimo ir medžių genėjimo ieškovas pateikė atsakovui 2017-08-24 Trasų valymo, medžių iškirtimo, medžių šakų genėjimo darbų perdavimo – priėmimo aktą Nr. 15 (pagal 2017-01-03 Subrangos sutartį Nr. B5/71/7/21) bendrai 4327.06 Eur be PVM dydžio sumai (2 t., b.l. 64-66) bei šio akto pagrindu išrašytą 2017-09-21 PVM s/f DEF Nr. 17-216 bendrai 4 327,06 Eur be PVM dydžio sumai ir atitinkamai galutinei 5 235,74 Eur su PVM sumai (2 t., b.l. 63) už iškirstus 682 vnt. atskirų medžių atitinkamose OL trasose, kas yra detalizuota Akte Nr. 15. Atsakovas nėra pasirašęs minėto akto ir apmokėjęs 2017-09-21 PVM s/f DEF Nr. 17-216.

 1. OL trasa Šiauliai-Rėkyva. Šioje OL trasoje buvo atliekami trasų valymo darbai, atskirų medžių iškirtimas, medžių genėjimas.

3119.1. Dalyje dėl trasų valymo ieškovas pateikė atsakovui 2017-06-20 Trasų valymo, medžių iškirtimo, medžių šakų genėjimo darbų perdavimo – priėmimo aktą Nr. 10 (pagal 2017-01-03 Subrangos sutartį Nr. B5/71/7/21) bendrai 3972,25 Eur be PVM dydžio sumai (2 t., b.l. 67-69) bei šio akto pagrindu išrašytą 2017-06-20 UAB „Deforta“ PVM s-f serija DEF Nr. 17-139 bendrai 3972,25 Eur be PVM dydžio sumai ir atitinkamai galutinei 4 806,42 Eur su PVM sumai (2 t., b.l. 70). Atsakovas Akte Nr. 10 pasirašė, jog atlikta 35 proc. darbų, todėl sumokėjo ieškovui 35 proc. ir liko skolingas 3124,17 Eur. Po patikslinto ieškinio pateikimo atsakovas 2017-09-29 mokėjimo nurodymu sumokėjo likusią 3124,17 Eur sumą pagal 2017-06-20 PVM s/f DEF Nr. 17-139 (2 t., b.l. 88, 86) ir ginčo pagal Aktą Nr. 10 ir šią sąskaitą tarp šalių nebeliko, nes ieškovas šia dalimi sumažino patikslinto ieškinio reikalavimus (2 t., b.l. 86-87).

3219.2. Dalyje dėl likusių atskirų medžių iškirtimo ir medžių genėjimo ir trasų valymo darbų ieškovas pateikė atsakovui 2017-08-11 Trasų valymo, medžių iškirtimo, medžių genėjimo perdavimo – priėmimo aktą Nr. 13 (pagal 2017-01-03 Subrangos sutartį Nr. B5/71/7/21) bendrai 1250,10 Eur be PVM dydžio sumai (2 t., b.l. 74) bei šio akto pagrindu išrašytą 2017-09-21 PVM s/f DEF Nr. 17-215 bendrai 1 250,10 Eur be PVM dydžio sumai ir atitinkamai galutinei l512,62 Eur su PVM sumai (2 t., b.l. 73) už atskirų medžių iškirtimą, medžių genėjimą, trasų valymą rankiniu būdu kai krūmai vidutinio tankumo, kas yra detalizuota Akte Nr. 13. Atsakovas nėra pasirašęs minėto akto ir apmokėjęs 2017-09-21 PVM s/f DEF Nr. 17-215.

 1. Taigi byloje yra kilęs ginčas dėl skolos pagal 2017-02-28 Trasų valymo, medžių iškirtimo, medžių genėjimo perdavimo – priėmimo aktą Nr. 3 ir jo pagrindu išrašytą 2017-03-16 sąskaitą faktūrą DEF Nr. 17-051 3920,40 Eur sumai; 2017-08-11 Trasų valymo, medžių iškirtimo, medžių šakų genėjimo darbų perdavimo – priėmimo aktą Nr. 12 bei šio akto pagrindu išrašytą 2017-09-21 PVM s/f DEF Nr. 17-219 5369,60 Eur sumai; 2017-08-11 Trasų valymo, medžių iškirtimo, medžių šakų genėjimo darbų perdavimo – priėmimo aktą Nr. 11 bei šio akto pagrindu išrašytą 2017-09-21 PVM s/f DEF Nr. 17-218 2885,85 Eur sumai; 2017-08-22 Trasų valymo, medžių iškirtimo, medžių šakų genėjimo darbų perdavimo – priėmimo aktą Nr. 14 bei šio akto pagrindu išrašytą 2017-09-21 PVM s/f DEF Nr. 17-217 5287,70 Eur sumai; 2017-08-24 Trasų valymo, medžių iškirtimo, medžių šakų genėjimo darbų perdavimo – priėmimo aktą Nr. 15 bei šio akto pagrindu išrašytą 2017-09-21 PVM s/f DEF Nr. 17-216 5235,74 Eur sumai; 2017-08-11 Trasų valymo, medžių iškirtimo, medžių genėjimo perdavimo – priėmimo aktą Nr. 13 bei šio akto pagrindu išrašytą 2017-09-21 PVM s/f DEF Nr. 17-215 1512,62 Eur sumai.
 2. Atsakovas teisminio bylos nagrinėjimo metu neginčijo aplinkybių, kad medžiai yra iškirsti pagal ginčo aktus, tačiau su ieškiniu nesutiko motyvuodamas tuo, kad nurodyti darbai atlikti netinkamai, kadangi pagal Sutarties nuostatas ieškovas iki priduodamas medžių kirtimo darbus, nukirstus medžius privalo išvežti iš oro linijos proskynos, o šiuo atveju tai padaryta nebuvo. Teismas su tokiais atsakovo argumentais nesutinka.
 3. Šalys Sutarties 6.4. punkte susitarė, kad per 10 dienų nuo tos datos, kai Generalinio rangovo įgaliotas atstovas gavo Subrangovo pranešimą, kad darbai yra užbaigti, Generalinio rangovo įgaliotas atstovas turi arba pasirašyti „Atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą“ arba pranešti Subrangovui apie darbų trūkumus.
 4. Iš bylos duomenų nustatyta, kad dėl 2017-02-28 Trasų valymo, medžių iškirtimo, medžių genėjimo perdavimo – priėmimo akto Nr. 3 atsakovo įgaliotas atstovas Ž. P. 2017-03-29 el. laišku nurodė tokius trūkumus – „nesutvarkyti (sunaikinti, išvežti) nupjauti krūmai“ (1 t., b.l. 76). Tuo tarpu byloje nėra jokių patikimų duomenų, kad atsakovas dėl kitų ginčo aktų, nurodytų sprendimo 20 punkte, per Sutartyje nurodytą terminą, t.y. per 10 dienų nuo tos datos, kai Generalinio rangovo įgaliotas atstovas gavo Subrangovo pranešimą (2017-09-21), kad darbai yra užbaigti, būtų pareiškęs raštu pretenzijas apie darbų trūkumus (2 t., b.l. 47, 59, 72). Pažymėtina, kad šalys dar 2017-08-28 sudarė susitarimą, kuriuo ieškovas įsipareigojo iki 2017-09-30 pašalinti trūkumus, nurodytus Priede Nr. 1 (dėl OL trasos Pakruojis-Lygumai, Šiauliai-Rėkyva, Šiauliai-Radviliškis, Meškučiai-Joniškis), išskyrus iškirstos medienos utilizavimą/išvežimą (2 t., b.l. 19, 20). 2017-09-20 raginimu/pranešimu, ieškovas informavo atsakovą, jog pašalino trūkumus ir atliko papildomus darbus, todėl vadovaujantis 2017-08-28 susitarimo 1 priedu, prašo apmokėti likusias sumas pagal pateiktas sąskaitas-faktūras (el. b. popierinis priedas, b.l. 2, 3). Dėl OL trasos Pakruojis-Lygumai trūkumų, po patikslinto ieškinio pateikimo, atsakovas 2017-09-29 mokėjimo nurodymu sumokėjo likusią 2412,86 Eur sumą pagal 2017-06-06 PVM s/f DEF Nr. 17-130 (2 t., b.l. 88, 86) ir skolos/ginčo pagal Aktą Nr. 7 ir pagal šią sąskaitą tarp šalių nebeliko, nes ieškovas šia dalimi sumažino patikslinto ieškinio reikalavimus (2 t., b.l. 86-87) (sprendimo 17 p.); dėl trasos Šiauliai-Rėkyva trūkumų, po patikslinto ieškinio pateikimo, atsakovas 2017-09-29 mokėjimo nurodymu sumokėjo likusią 3124,17 Eur sumą pagal 2017-06-20 PVM s/f DEF Nr. 17-139 (2 t., b.l. 88, 86) ir ginčo pagal Aktą Nr. 10 ir šią sąskaitą tarp šalių nebeliko, nes ieškovas šia dalimi sumažino patikslinto ieškinio reikalavimus (2 t., b.l. 86-87) (sprendimo 19.1. p.); dėl OL trasos Šiauliai-Radviliškis trūkumų, po patikslinto ieškinio pateikimo, atsakovas 2017-09-29 mokėjimo nurodymu sumokėjo likusią 1430,15 Eur sumą pagal PVM s/f DEF Nr. 17-052 (2 t., b.l. 88, 86) ir skolos/ginčo pagal Aktą Nr. 4 ir šią sąskaitą tarp šalių nebeliko, nes ieškovas šia dalimi sumažino patikslinto ieškinio reikalavimus (2 t., b.l. 86-87) (sprendimo 14.1 p.); dėl OL trasos Meškučiai – Joniškis trūkumų, po patikslinto ieškinio pateikimo atsakovas 2017-09-29 mokėjimo nurodymu sumokėjo likusią 104,37 Eur sumą pagal PVM s/f DEF Nr. 17-083 (2 t., b.l. 88, 86) ir skolos/ginčo pagal Aktą Nr. 5 ir šią sąskaitą tarp šalių nebeliko, nes ieškovas šia dalimi sumažino patikslinto ieškinio reikalavimus (2 t., b.l. 86-87) (sprendimo 15.1.). Taigi pagal minėtus aktus ir PVM sąskaitas-faktūras 2017-09-29 buvo atsiskaityta su ieškovu ir ginčo nebeliko, todėl teismas atskirai nepasisako dėl trūkumų, nurodytų Priede Nr. 1 dėl OL trasos Pakruojis-Lygumai, Šiauliai-Rėkyva, Šiauliai-Radviliškis, Meškučiai-Joniškis, išskyrus iškirstos medienos utilizavimą/išvežimą.
 5. Šalys Sutarties 5.11. punkte numatė, kad Subrangovas vykdydamas darbus privalo vadovautis darbų atlikimo reikalavimais (priedas Nr. 2 ). Sutarties priedas Nr. 2 numatė, kad su žemės (miškų) savininkais ar valstybinių miškų valdytojais subrangovas turi sudaryti rašytines sutartis dėl dabų metu iškirstų krūmų, medelių ir arba medžių perdavimo žemės (miškų) savininkams ar valstybinių miškų valdytojams. Jiems raštiškai atsisakius iškirstą medieną priimti, ją sunaikinti. Tais atvejais, kai nukirstą medieną ir krūmus iš OL proskynos įsipareigoja pašalinti jos savininkas arba valdytojas, sutartyje su žemės (miškų) savininku arba valdytoju turi būti nurodyta, kad jis šių darbų atlikimui privalo gauti užsakovo tinklo priežiūros Vilniaus grupės leidimus darbams elektros tinklų apsaugos zonoje. Šiuo atveju mediena ir krūmai turi būti išvežti iki darbų priėmimo akto pasirašymo.
 6. Iš bylos medžiagos matyti, kad Sutarties objektas – LITGRID AB Šiaulių grupės 110-330 kV oro linijų trasų valymo darbai, o būtent: 1. Trasų valymas rankiniu / mechanizuotu būdu; kiekis - 70,59 ha; 2. Atskirų medžių iškirtimas OL trasoje; kiekis – 5063 vnt.; 3. Medžių šakų genėjimas OL trasoje; kiekis – 269 medžiai.
 7. Pažymėtina, kad pagrindinis teisės aktas nagrinėjamiems santykiams išspręsti yra Elektros tinklų apsaugos taisyklės (toliau – Taisyklės), patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1-93. Taisyklių 7 punktas nustato, kad perdavimo sistemos ir skirstomųjų tinklų operatorių ir kitų asmenų, eksploatuojančių elektros tinklus (toliau – elektros tinklus eksploatuojantys asmenys), darbuotojams suteikiama teisė elektros tinklų apsaugos zonoje nekliudomai apžiūrėti, modernizuoti, eksploatuoti, remontuoti ir techniškai prižiūrėti elektros tinklus, esančius žemės valdų savininkų bei naudotojų teritorijoje, prieš tai teisės aktų nustatyta tvarka (Taisyklių priedo 3 ir 11 punktai) (išskyrus avarinius atvejus) jiems pranešus (raštu, žodžiu, telefonu, per visuomenės informavimo priemones ar kitu būdu). Taisyklėse numatyta, kad elektros tinklus eksploatuojantys asmenys miškų masyvuose esančiose elektros tinklų apsaugos zonose privalo užtikrinti proskynų ir greta esančio miško priešgaisrinio saugumo reikalavimų laikymąsi vykdant elektros tinklų modernizavimą, eksploatavimą, remontą ir techninę priežiūrą (21.1 p.); išlaikyti tokį proskynų plotį, koks nustatytas Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklėse, iškertant proskynose medžius, krūmus bei išgenint medžių šakas, iškertant už proskynos ribų esančius pavienius medžius, užtikrinant elektros linijų eksploatavimo, įskaitant specialaus transporto privažiavimą, galimybes(21.2. p.); iškirsti medžius, kurie auga ne proskynose ir gresia nugriūti ant laidų, atramų, transformatorių pastočių, skirstomųjų punktų ar transformatorinių (21.3. p.). Taisyklių 22 punktas numato, kad valstybiniuose ir privačiuose miškuose, taip pat nacionaliniuose ir regioniniuose parkuose, draustiniuose, kuriuose nutiestos oro ir oro kabelių linijos, jų proskynose medžius ir krūmus kerta bei geni tuos elektros tinklus eksploatuojantys asmenys arba pagal raštišką suderinimą su elektros tinklus eksploatuojančiais asmenimis – želdinius prižiūrinčios organizacijos arba želdinių savininkai. Miestuose, gyvenvietėse, miško parkuose, sodybose ir soduose, kuriuose nutiestos oro ir oro kabelių linijos, jų proskynose, vadovaudamiesi miestų ir kitų gyvenamųjų vietovių želdinių apsaugos taisyklėmis bei kitų teisės aktų reikalavimais, medžius ir krūmus kerta ir geni želdinius prižiūrinčios organizacijos arba želdinių savininkai, suderinę su elektros tinklus eksploatuojančiais asmenimis šių darbų atlikimo terminus. Taisyklių 23 punktas nustato, kad jei želdinius prižiūrinčios organizacijos arba želdinių savininkai nesilaiko Taisyklių 22 punkte nustatytų reikalavimų ir elektros tinklus eksploatuojančių asmenų nurodytais arba tarpusavyje suderintais terminais elektros tinklų proskynose neiškerta ir (ar) neišgeni medžių ir krūmų, elektros tinklus eksploatuojantys asmenys šiuos darbus atlieka savo lėšomis, dėl kurių atlyginimo (kompensacijos) vėliau gali kreiptis į želdinius prižiūrinčias organizacijas arba želdinių savininkus. Apie medžių ir krūmų kirtimo ir (ar) genėjimo darbų pradžią želdinius prižiūrinčios organizacijos arba želdinių savininkai informuojami Taisyklių 7 punkte nurodytomis informavimo priemonėmis. Iškirsta mediena, krūmai bei išgenėtos šakos lieka želdinių ar žemės savininkų (naudotojų) nuosavybėje. Taisyklių 25 punktas įtvirtina, kad Medžių ir krūmų kirtimas, genėjimas ar kitoks pertvarkymas už elektros tinklų proskynų ribų derinami tarpusavyje su želdinių savininkais, taip pat su: 25.1. miškų urėdijomis arba nacionalinių (regioninių) parkų administracijų direkcijomis, kertant medžius valstybiniuose ir privačiuose miškuose, o jei šie miškai yra valstybės saugomose teritorijose (rezervatuose, draustiniuose, nacionaliniuose ir regioniniuose parkuose, gamtos paminklų apsaugos zonose, vandens telkinių apsaugos juostose ir zonose) – ir su saugomų teritorijų administracijomis bei su atitinkamomis rajonų ir miestų aplinkos apsaugos agentūromis; 25.2. vietos savivaldybėmis – kertant, genint ar kitaip pertvarkant saugotinus medžius ir krūmus, augančius ne miško žemėje, ir su aplinkos apsaugos agentūromis.
 8. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas teisės aktų nuostatas, atsakovo atsisakymas priimti darbus pagal ginčo aktus, nurodytus sprendimo 20 punkte, motyvuojant tuo, kad medžių iškirtimas OL trasose atliktas netinkamai, nes pagal Sutarties nuostatas ieškovas iki priduodamas medžių kirtimo darbus, nukirstus medžius privalo utilizuoti/išvežti iš oro linijos proskynos, o šiuo atveju tai padaryta nebuvo, vertintinas kaip neteisėtas ir nepagrįstas. Pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus iškirsta mediena, krūmai bei išgenėtos šakos lieka želdinių ar žemės savininkų (naudotojų) nuosavybėje. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad ieškovas išsiuntė pranešimus ir suderinimo aktus sklypų savininkams, kurių nuosavybės teise priklausančiuose žemės sklypuose, atliekant oro linijų trasų valymo darbus buvo vykdomi medžių kirtimo darbai (1 t., b.l. 68, 69, 2 t., b.l. 48-49, 54-55, 60-62, 71). Byloje nėra jokių duomenų, kad žemės (miškų) savininkai ar valdytojai yra raštiškai atsisakę iškirstą medieną priimti ginčo OL trasose. Todėl atsakovo reikalavimas, kad ieškovas išvežtų/utilizuotų nukirstą medieną, nuosavybės teise priklausančią žemės (miškų) savininkams, kai jie nėra pareiškę valios (sutikimo/nesutikimo) dėl nukirstos medienos sunaikinimo/utilizavimo, pripažintinas prieštaraujančiu teisės aktų reikalavimams, CK 4.37 str., 4.93 str., todėl negali būti vykdomas.
 9. Teismas sutinka su ieškovo patikslinto ieškinio argumentais (patikslinto ieškinio 50-51 punktai), kad Sutarties priede Nr. 2 „Darbų atlikimo reikalavimai“ numatyti įpareigojimai Subrangovui prieštarauja teisės aktų nuostatoms. Pagal teisės aktų nuostatas, bet kokie darbų derinimo santykiai kyla tarp elektros tinklus eksploatuojančių asmenų ir atitinkamai želdinius prižiūrinčių organizacijų arba želdinių savininkų, o Taisyklių 25 punkte numatytais atvejais tarp elektros tinklus eksploatuojančių asmenų bei atitinkami miškų urėdijų arba nacionalinių (regioninių) parkų administracijų direkcijų, saugomų teritorijų administracijų bei atitinkamų rajonų ir miestų aplinkos apsaugos agentūrų, vietos savivaldybių. Nei Subrangovas, nei Generalinis rangovas nėra elektros tinklus eksploatuojantis asmuo, tačiau juo laikytinas užsakovas LITGRID AB. Generalinis rangovas ginčo Sutartimi negali nustatyti Subrangovui įgaliojimų veikti elektros tinklus eksploatuojančio asmens vardu ir Sutartimi perkelti Subrangovui elektros tinklus eksploatuojančio asmens teises ir pareigas, numatytas Taisyklėse. Todėl nei Sutartis, nei jos Priedas Nr. 2 „Darbų atlikimo reikalavimai“ nesukuria ir negali sukurti ar perkelti Subrangovui teisių ar pareigų, kurios teisės aktų pagrindu išimtinai priskiriamos tik elektros tinklus eksploatuojantiems asmenims. Subrangovas nėra įgaliotas sudaryti jokių sutarčių elektros tinklus eksploatuojančio asmens vardu su trečiaisiais asmenimis, todėl toks Generalinio rangovo reikalavimas negali įpareigoti Subrangovo veikti Užsakovo vardu trečiųjų asmenų atžvilgiu, nes toks reikalavimas nesukuria jokių teisių ar pareigų Subrangovui, yra niekinis.
 10. Teismas sutinka ir su ieškovo argumentais, kad Subrangovas neturi jokių teisinių svertų įpareigoti trečiuosius asmenis (žemės (miškų) savininkus ar valstybinių miškų valdytojus) sudaryti sutartis dėl darbų metu iškirstų krūmų, medelių, medžių perdavimo jiems ar sudaryti sutartis dėl to, kad jie iki atitinkamos datos pašalins nukirstą medieną ir krūmus iš OL proskynų, kaip ir neturi teisinių svertų versti savininką raštiškai išreikšti valią atsisakyti jam priklausančio daikto. Iškirsta mediena, krūmai bei išgenėtos šakos lieka želdinių ar žemės savininkų (naudotojų) nuosavybėje ir jie sprendžia kaip su jais pasielgti. Šių savininkų (valdytojų) veiksmai ar neveikimas negali įtakoti ieškovo atliktų darbų priėmimo. Tuo tarpu jei šie savininkų veiksmai ar neveikimas pažeidžia elektros tinklus eksploatuojančio asmens teisėtus interesus ar teisės aktus, yra numatyti teisiniai svertai, kurie pagal teisės aktus yra suteikti elektros tinklus eksploatuojantiems asmenims (šiuo atveju užsakovui), tačiau ne Subrangovui, kuris pagal Sutartį pasamdytas atlikti: 1. Trasų valymą rankiniu / mechanizuotu būdu; kiekis - 70,59 ha; 2. Atskirų medžių iškirtimą OL trasoje; kiekis – 5063 vnt.; 3. Medžių šakų genėjimą OL trasoje; kiekis – 269 medžiai (Sutarties 3.2 p., priedas Nr. 1 (1 t., b.l. 25, 33).
 11. Teismas taip pat pritaria ieškovo patikslinto ieškinio argumentams, kad Sutartimi Generalinis rangovas neužsakė iškirstos medienos, krūmų ir išgenėtų šakų naikinimo/ utilizavimo paslaugos, nes Sutarties objektas aiškiai įtvirtintas: Trasų valymas rankiniu / mechanizuotu būdu; kiekis - 70,59 ha; 2. Atskirų medžių iškirtimas OL trasoje; kiekis – 5063 vnt.; 3. Medžių šakų genėjimas OL trasoje; kiekis – 269 medžiai. Tuo tarpu Priede Nr. 2 nustatytais darbų reikalavimais, kurie prieštarauja Taisyklių nuostatoms, negali būti išplėstas Sutarties objektas. Šalys savo susitarimu negali pakeisti, apriboti ar panaikinti imperatyvių teisės normų galiojimo ir taikymo (CK 6.157 str.), o imperatyvioms įstatymo normoms prieštaraujanti sutarties sąlyga yra niekinė ir negaliojanti. Kaip ir Priede Nr. 2 nustatytais darbų reikalavimais negali būti nustatyti Subrangovui įgaliojimai veikti elektros tinklus eksploatuojančio asmens vardu ir perkeltos Subrangovui elektros tinklus eksploatuojančio asmens teisės ir pareigos, numatytos Taisyklėse. Subrangovas Sutartimi ir jokia kita forma negavo ir neturi įgaliojimų veikti elektros tinklus eksploatuojančio asmens vardu ir vykdyti jo pareigas.
 12. Pažymėtina, kad iš karto po to, kai pasirašė Sutartį, ieškovas pateikė atsakovui Pasiūlymą dėl 2017-01-03 Sutarties b/n Priedo Nr. 2 „Darbų atlikimo tvarka“ pakeitimo“, 2017-01-18, Nr. SD-05/17 (1 t., b.l. 55-65), tačiau atsakovas į tai nereagavo. Ieškovas taip pat teikė atsakovui 2017-02-09 Prašymą dėl nurodymo sunaikinti / utilizuoti nukirstą medieną vykdant 2016-11-04 Subrangos sutartį Nr. B5/40/752, 2016-11-02 Subrangos sutartį Nr. B5/40/751 ir 2017-01-03 Subrangos sutartį Nr. B5/71/21 (1 t., b.l. 66, 67), tačiau ir tokio rašytinio nurodymo Generalinis rangovas Subrangovui neteikė, nors žodžiu ir toliau to reikalavo, t.y. sunaikinti / utilizuoti ar išvežti iškirstą medieną atitinkamose OL trasose, ką laikė ieškovo atliktų rangos darbų pagal Sutartį trūkumu.
 13. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes, kompleksiškai įvertinus byloje esančių įrodymų visetą, vadovaujantis laisvo įrodymo vertinimo, įrodymų pakankamumo ir tikėtinumo principais civiliniame procese, pagal byloje esančių duomenų visetą byloje darytina išvada, kad atsakovas visiškai nepagrįstai reikalauja, kad ieškovas sunaikintų, utilizuotų ar išvežtų iškirstą medieną, krūmus, išgenėtas šakas iš ginčo OL trasų, nes tai yra konkreti miškų sklypų, per kuriuos eina OL trasos, privati nuosavybė, kuri paliekama tų miškų sklypų savininkams, kaip tai nurodyta Taisyklių 23 ir 24 punktuose. Generalinis rangovas ir Subrangovas negali susitarti dėl trečiųjų asmenų privačios nuosavybės (nukirstos OL trasose medienos) likimo, kaip kad Generalinis rangovas negali nurodyti Subrangovui sunaikinti / utilizuoti / išvežti trečiųjų asmenų privačios nuosavybės objektą – OL trasose nukirstą medieną, nes tai būtų trečiųjų asmenų privačios nuosavybės objekto sunaikinimas, už ką yra numatyta baudžiamoji atsakomybė su pareiga atlyginti tretiesiems asmenims dėl to padarytą žalą. Tokio tipo sąlygos yra ab initio negaliojančios, nes prieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms. Be to, tokie Generalinio rangovo reikalavimai peržengia Sutarties objektą.
 14. Atsakovas teisminio bylos nagrinėjimo metu neginčijo, kad medžiai pagal ginčo aktus, nurodytus sprendimo 20 punkte, faktiškai iškirsti, nugenėti, todėl teismui nustačius, kad atsakovo argumentai, kuriais remiantis jis atsisako sumokėti ieškovui už darbus pagal 2017-02-28 Trasų valymo, medžių iškirtimo, medžių genėjimo perdavimo – priėmimo aktą Nr. 3, 2017-08-11 Trasų valymo, medžių iškirtimo, medžių šakų genėjimo darbų perdavimo – priėmimo aktą Nr. 12, 2017-08-11 Trasų valymo, medžių iškirtimo, medžių šakų genėjimo darbų perdavimo – priėmimo aktą Nr. 11, 2017-08-22 Trasų valymo, medžių iškirtimo, medžių šakų genėjimo darbų perdavimo – priėmimo aktą Nr. 14, 2017-08-24 Trasų valymo, medžių iškirtimo, medžių šakų genėjimo darbų perdavimo – priėmimo aktą Nr. 15, 2017-08-11 Trasų valymo, medžių iškirtimo, medžių genėjimo perdavimo – priėmimo aktą Nr. 13, yra nepagrįsti ir neteisėti, ieškovo patikslinto ieškinio reikalavimas dėl skolos priteisimo yra pagrįstas ir teisėtas. Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad vienašališkai pasirašytas aktas turi tokią pat juridinę galią kaip ir pasirašytas abiejų šalių, todėl galioja tol, kol teismas jo nepripažįsta negaliojančiu. Iki to momento nepasirašiusiai šaliai tenka akto sudarymo pasekmės, t. y. tos teisės ir pareigos, kurios atsiranda abiem šalims pasirašius aktą. Užsakovo interesų apsaugą užtikrina įstatyme įtvirtinta jo teisė ginčyti tokį aktą. Nesikreipimas dėl tokio akto nuginčijimo suponuoja prievolę sumokėti už atliktus darbus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. sausio 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-17/2007; 2007 m. lapkričio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-484/2007 ir kt.). Atsižvelgiant į tai, jog nagrinėjamu atveju atsakovas šioje byloje nesikreipė dėl sprendimo 20 punkte nurodytų aktų nuginčijimo, ginčo aktai nėra pripažinti teismo negaliojančiais, į tai, kad atsakovo argumentai, kuriais remiantis jis atsisako sumokėti ieškovui už darbus, yra neteisėti, prieštaraujantys teisės aktų nuostatoms, atsakovas neginčijo, jog aktuose nurodyti darbai faktiškai buvo atlikti, atlikti darbai pagal ginčo aktus laikytini perduotais Generaliniam rangovui, kas suponuoja Generalinio rangovo pareigą sumokėti juose nurodytą sumą subrangovui už šiuose aktuose nurodytus ir atliktus darbus. Kadangi atsakovas nevykdė savo įsipareigojimų pagal 2017-01-03 Subrangos sutartį Nr. B5/71/7/21 tinkamai, todėl ieškovo reikalavimas dėl 24211,91 Eur skolos priteisimo yra pagrįstas, teisėtas ir tenkintinas, iš atsakovo priteisiant 3920,40 Eur skolos pagal 2017-02-28 Trasų valymo, medžių iškirtimo, medžių genėjimo perdavimo – priėmimo aktą Nr. 3 ir jo pagrindu išrašytą 2017-03-16 sąskaitą faktūrą DEF Nr. 17-051; 5369,60 Eur pagal 2017-08-11 Trasų valymo, medžių iškirtimo, medžių šakų genėjimo darbų perdavimo – priėmimo aktą Nr. 12 bei šio akto pagrindu išrašytą 2017-09-21 PVM s/f DEF Nr. 17-219; 2885,85 Eur pagal 2017-08-11 Trasų valymo, medžių iškirtimo, medžių šakų genėjimo darbų perdavimo – priėmimo aktą Nr. 11 bei šio akto pagrindu išrašytą 2017-09-21 PVM s/f DEF Nr. 17-218; 5287,70 Eur pagal 2017-08-22 Trasų valymo, medžių iškirtimo, medžių šakų genėjimo darbų perdavimo – priėmimo aktą Nr. 14 bei šio akto pagrindu išrašytą 2017-09-21 PVM s/f DEF Nr. 17-217; 5235,74 Eur pagal 2017-08-24 Trasų valymo, medžių iškirtimo, medžių šakų genėjimo darbų perdavimo – priėmimo aktą Nr. 15 bei šio akto pagrindu išrašytą 2017-09-21 PVM s/f DEF Nr. 17-216; 1512,62 Eur pagal 2017-08-11 Trasų valymo, medžių iškirtimo, medžių genėjimo perdavimo – priėmimo aktą Nr. 13 bei šio akto pagrindu išrašytą 2017-09-21 PVM s/f DEF Nr. 17-215, t.y. iš viso 24211,91 Eur skolos (CK 6.38 str., 6.200 str., 6.59 str., 6.205 str., 6.256 str., CK 6.644 str. 1 d., CK 6.681 str. 1 d., 6.687 str.).
 15. Šalių sudarytos Sutarties 11.8. p. punkte nurodyta, kad Generaliniam rangovui neatlikus mokėjimo sutartyje nustatytais terminais, Subrangovas turi teisę reikalauti 0,04 proc. dydžio delspinigių nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną.
 16. Ieškovas patikslintu ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo 67,43 Eur delspinigių pagal 2017-03-16 UAB „Deforta“ PVM s-f DEF Nr. 17-051 nuo 3920,40 Eur sumos už laikotarpį nuo 2017-03-03 iki 2017-04-14. Iš 2017-03-16 UAB „Deforta“ PVM s-f DEF Nr. 17-051 matyti, kad joje nustatyta, jog sąskaita turi būti apmokėta per 30 dienų nuo gavimo datos. Taigi spręstina, jog sąskaita turėjo būti apmokėta iki 2017-04-16. Atsižvelgiant į tai, ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 67,43 Eur delspinigių už laikotarpį nuo 2017-03-03 iki 2017-04-14, atmestinas kaip nepagrįstas, nes prievolės atsiskaityti pagal sąskaitą terminas suėjo tik 2017-04-16.
 17. CK 6.210 str. 2 d. numato, kad kai abi šalys yra verslininkai ar privatūs juridiniai asmenys, tai už termino praleidimą mokamos 6 procentų dydžio metinės palūkanos. Atsižvelgiant į tai, vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalies nuostatomis, iš atsakovo ieškovo naudai priteisiamos 6 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos 24 211,91 Eur sumos už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo 2017-04-27 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 2 d.).

33Dėl bylinėjimosi išlaidų

 1. Patenkinus ieškinį iš dalies, proporcingai patenkintų reikalavimų daliai (99,72 proc.) (24211,91 x 100 %/ 24279,34) iš atsakovo ieškovo naudai priteistinos bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 str. 2 d.).
 2. Ieškovas už patikslintą ieškinį sumokėjo 739 Eur, nors sumažinus ieškinio reikalavimus (ieškinio suma 24279,34 Eur), mokėtinas žyminis mokestis sudaro 546 Eur. Kadangi ieškovas permokėjo žyminį mokestį už ieškinį, ieškovui grąžinama 193 Eur permokėto žyminio mokesčio (CPK 87 str. 1 d.). Proporcingai patenkintų ieškinio reikalavimų daliai (99,72 proc.), iš atsakovo ieškovo naudai priteisiama 544,47 Eur žyminio mokesčio.
 3. Ieškovas pateikė įrodymus, kad patyrė 1500 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti. Ieškovo nurodomos išlaidos byloje dalyvavusio advokato pagalbai apmokėti yra realiai patirtos ir pagrįstos, atitinka Teisingumo ministro įsakymu patvirtintas Rekomendacijas dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio, todėl proporcingai patenkintų ieškinio reikalavimų daliai, iš atsakovo ieškovo naudai priteisiama 1495,80 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti (CPK 88 str., 93 str. 1 d., 98 str.).
 4. Atsižvelgiant į tai, kad šioje byloje procesinių dokumentų siuntimo išlaidos priteistinos iš atsakovo (2,54 Eur) neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011-11-07 įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 nustatytos minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos (3,00 EUR) – procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš ieškovo nepriteistinos (CPK 92 str.).
 5. Kiti šalių argumentai, atsižvelgiant į nustatytas faktines aplinkybes, nurodytus sprendimo motyvus ir padarytas išvadas, vertintini kaip teisiškai nereikšmingi, todėl teismas dėl jų plačiau nepasisako. Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencijoje ne kartą pažymėta, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Europos Žmogaus Teisių Teismo 1994-04-19 sprendimas, priimtas byloje van de Hurk v. Netherlands, bylos Nr. 16034/90; Europos Žmogaus Teisių Teismo 2013-11-12 sprendimas, priimtas byloje Jokšas v. Lietuvą, bylos Nr. 25330/07).

34Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 260 str., 268 str., 269 str., 270 str. teismas

Nutarė

35Ieškovo patikslintą ieškinį tenkinti iš dalies.

36Priteisti iš atsakovo UAB Energetikos paslaugų ir rangos organizacijos 24 211,91 Eur skolos, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos 24 211,91 Eur sumos už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos 2017-04-27 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 2040,27 Eur bylinėjimosi išlaidų ieškovo UAB „Deforta“ naudai.

37Kitą patikslinto ieškinio dalį atmesti.

38Grąžinti ieškovui UAB „Deforta“ 193 Eur žyminio mokesčio, sumokėto 2017-09-26 mokėjimo nurodymu AB SEB banke, kontrolės Nr. 0237420170926000500134244.

39Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Renata Beinoravičienė,... 2. sekretoriaujant Robertai Mikonytei,... 3. dalyvaujant ieškovo UAB „Deforta“ atstovui advokatui A. R.,... 4. atsakovo UAB Energetikos paslaugų ir rangos organizacija atstovui M. Ž.,... 5. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 6. I. Ginčo esmė
 1. Ieškovas UAB „Deforta“ kreipėsi į... 7. 3.1. Ieškovo reikalavimas dėl 3920,40 Eur skolos dėl atliktų darbų OL... 8. 3.3. OL trasa Meškuičiai-Joniškis. Šioje OL trasoje buvo atliekami trasų... 9. 3.4. OL trasa Kelmė-Kražiai. Šioje OL trasoje buvo atliekami trasų valymo... 10. 3.5. OL trasa Pakruojis-Lygumai. Šioje OL trasoje buvo atliekami trasų valymo... 11. 3.6. OL trasa Raseiniai-Jurbarkas. Šioje OL trasoje buvo atliekami trasų... 12. 3.7. OL trasa Šiauliai-Rėkyva. Šioje OL trasoje buvo atliekami trasų valymo... 13. 4.1. OL trasa Šiauliai-Radviliškis. Šioje OL trasoje buvo atliekami trasų... 14. 4. 2. OL trasa Meškuičiai-Joniškis. Šioje OL trasoje buvo atliekami trasų... 15. 4.3. OL trasa Pakruojis-Lygumai. Šioje OL trasoje buvo atliekami trasų valymo... 16. 4.4. OL trasa Raseiniai-Jurbarkas. Šioje OL trasoje buvo atliekami trasų... 17. 4.5. OL trasa Šiauliai-Rėkyva. Šioje OL trasoje buvo atliekami trasų valymo... 18. 4.6. OL trasa Kelmė-Kražiai. Šioje OL trasoje buvo atliekami trasų valymo... 19. II. Teismo nustatytos faktinės aplinkybės, argumentai ir išvados... 20. Patikslintas ieškinys tenkintinas iš dalies.
   21. 13.2. Ieškovas pateikė atsakovui 2017-02-28 Trasų valymo, medžių... 22. 14.1. Ieškovas pateikė atsakovui 2017-03-01 Trasų valymo, medžių... 23. 14.2. Dalyje dėl atskirų medžių iškirtimo ir medžių genėjimo ieškovas... 24. 15.1. Dalyje dėl trasų valymo ieškovas pateikė atsakovui 2017-03-31 Trasų... 25. 15.2. Dalyje dėl atskirų medžių iškirtimo ir medžių genėjimo ieškovas... 26. 16.1. Dalyje dėl trasų valymo ieškovas pateikė atsakovui 2017-04-28 Trasų... 27. 16.2. Dalyje dėl atskirų medžių iškirtimo ir medžių genėjimo ieškovas... 28.
  1. OL trasa Raseiniai-Jurbarkas. Šioje OL trasoje buvo atliekami trasų... 29. 18.1. Dalyje dėl trasų valymo ieškovas pateikė atsakovui 2017-06-20 Trasų... 30. 18.2. Dalyje dėl atskirų medžių iškirtimo ir medžių genėjimo ieškovas... 31. 19.1. Dalyje dėl trasų valymo ieškovas pateikė atsakovui 2017-06-20 Trasų... 32. 19.2. Dalyje dėl likusių atskirų medžių iškirtimo ir medžių genėjimo... 33. Dėl bylinėjimosi išlaidų
   1. Patenkinus ieškinį... 34. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 260 str., 268 str., 269 str.,... 35. Ieškovo patikslintą ieškinį tenkinti iš dalies.... 36. Priteisti iš atsakovo UAB Energetikos paslaugų ir rangos organizacijos 24... 37. Kitą patikslinto ieškinio dalį atmesti.... 38. Grąžinti ieškovui UAB „Deforta“ 193 Eur žyminio mokesčio, sumokėto... 39. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...