Byla e2A-1247-275/2016
Dėl nuostolių atlyginimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Kutrienės (kolegijos pirmininkės ir pranešėjos), Ritos Kisielienės ir Zitos Smirnovienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo AB „Empower“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. lapkričio 23 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Teisės departamentas“ ieškinį atsakovui AB „Empower“ dėl nuostolių atlyginimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Teisės departamentas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo AB „Empower“ 4 815,81 Eur nuostolių, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad Raseinių rajono apylinkės teisme buvo iškelta civilinė byla Nr. 2-487-476/2013 pagal AB ,,Empower“ ieškinį UAB „Teisės departamentas“ dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu, restitucijos taikymo, kurioje 2013-04-16 nutartimi pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, areštuotas ieškovo turtas, kurio vertė - 24 980,96 Eur. Antstolis, vykdydamas minėtą nutartį, nuo 2013-04-30 areštavo ieškovo pinigines lėšas, esančias AB SEB banko sąskaitoje. Raseinių rajono apylinkės teismo 2013-09-25 sprendimu AB ,,Empower“ ieškinys atmestas, tačiau Šiaulių apygardos teismas 2014-03-03 nutartimi šį sprendimą panaikino ir perdavė bylą iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui. Išnagrinėjęs bylą pakartotinai, Raseinių rajono apylinkės teismas 2014-09-18 sprendimu ieškinį atmetė ir šis sprendimas įsiteisėjo. Teismas konstatavo, jog AB ,,Empower“ ieškinys buvo nepagrįstas. Ieškovas, siekdamas tinkamai vykdyti veiklą, 2013-02-15 iš UAB ,,Skolų departamentas“ pasiskolino 4 344,30 Eur, o iš SIA Capitalia Crediti - 5 792,40 Eur. Kadangi ieškovo piniginės lėšos, esančios banko sąskaitoje, buvo areštuotos, jis laiku negalėjo grąžinti kreditoriams skolų ir dėl to patyrė nuostolių, nes buvo priverstas mokėti netesybas ir išieškojimo išlaidas. Minėtiems kreditoriams ieškovas sumokėjo 4 774,11 Eur palūkanų bei 41,71 Eur vykdymo išlaidų. Šias išlaidas ieškovas laikė nuostoliais dėl nepagrįstai pareikšto ieškinio bei taikytų laikinųjų apsaugos priemonių, kadangi jie nebūtų atsiradę, jei atsakovas nebūtų kreipęsis į teismą su nepagrįstu ieškiniu.

5Atsakovas AB „Empower“ su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti. Atsiliepime į ieškinį nurodė, kad ieškovas nepateikė įrodymų, pagrindžiančių ieškinyje nurodytų nuostolių atsiradimą, taip pat įrodymų, jog laikinųjų apsaugos priemonių taikymo metu neturėjo lėšų įsiskolinimams padengti. Iš prie ieškinio pridėtų mokėjimo nurodymų kopijų nėra aišku, už ką buvo mokamos lėšos ieškovo nurodytiems kreditoriams. Ieškovas laiku negrąžino skolų ne dėl taikytų laikinųjų apsaugos priemonių, o dėl kitų priežasčių, sąmoningo neveikimo. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo metu ieškovas dirbo pelningai, nėra duomenų, jog jo finansinė padėtis pablogėjo ar veikla tapo nuostolinga. Be to, ieškovo prašoma priteisti suma yra nepagrįstai didelė.

6II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė

7Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015 m. lapkričio 23 d. sprendimu ieškinį patenkino iš dalies ir priteisė ieškovui UAB „Teisės departamentas“ iš atsakovo AB „Empower“ 4 003,05 Eur nuostolių atlyginimo, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 89,94 Eur bylinėjimosi išlaidų, likusioje dalyje ieškinį atmetė. Teismas nustatė, jog bendra ieškovo patirtų nuostolių iki apribojimų disponuoti lėšomis panaikinimo 2013-12-02 (imtinai), negalint disponuoti lėšomis sąskaitoje suma - 4 003,05 Eur. Šiuos nuostolius ieškovas patyrė dėl nepagrįsto ieškovo reikalavimu pritaikyto jo lėšų arešto, todėl yra visos atsakovo civilinės atsakomybės už šiuos nuostolius sąlygos (CK 6.246 str. - nepagrįstas reikalavimas areštuoti lėšas; 6.249 str. – pirmiau nurodyta ieškovo žala ir nuostoliai; 6.247 str. - nuostolius ieškovas patyrė dėl atsakovo reikalavimu pritaikyto nepagrįsto lėšų arešto; 6.248 str. - atsakovas nenuginčijo kaltės prezumpcijos). Todėl ieškovui iš atsakovo, kurio iniciatyva buvo areštuotas ieškovo turtas, teismas priteisė 4 003,05 Eur žalos atlyginimą. Ieškovo reikalavimą atlyginti sumokėtas palūkanas po 2013-12-02 teismas atmetė, konstatavęs, jog atsakovas nėra atsakingas už prievolės sumokėti šias palūkanas atsiradimą.

8III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

9Atsakovas AB „Empower“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti arba sumažinti priteistinos žalos dydį iki 172,27 Eur, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinį skunda atsakovas grindžia tokiais motyvais:

  1. Pažeistos įrodymų vertinimo taisyklės. Teismas turėjo išsamiai išnagrinėti teismo posėdžio metu ieškovo pateiktą 2014-02-20 ieškovo ir SIA Capitalia Krediti susitarimą, kuriuo SIA Capitalia Krediti jau kitą dieną po paskolos grąžinimo pervedė ieškovui pastarojo pervestus 27 500 Lt. Šis susitarimas neturi unikalaus registracijos numerio, dėl ko atsakovui kilo abejonių, ar jis nebuvo pasirašytas atgaline data. Kiti prie ieškinio pridėti raštai (2013-05-10 ir 2013-07-17 pranešimai dėl vekselių apmokėjimo) taip pat neturi unikalių gautų raštų registracijos numerių, neaišku, kokiu būdu (e. paštu ar registruotu laišku) ieškovas juos gavo, dėl ko kyla abejonių šių dokumentų tikrumu. Dėl to teismas, vadovaudamasis CPK 179 straipsniu, turėjo pareikalauti papildomų įrodymų, kurie patvirtintų, kad šie dokumentai nebuvo surašyti atgaline data ar parengti paties ieškovo iniciatyva. Toks papildomų įrodymų išreikalavimas buvo privalomas, siekiant ne tik išsamiai ir teisingai išnagrinėti bylą, bet ir nustatyti tiesą byloje, o pirmosios instancijos teismui to nepadarius, sprendimas priimtas, pažeidžiant CPK 185 straipsnio nuostatas.
  2. Ieškovo pateikti dokumentai nėra tarpusavyje susiję, mokėjimai atlikti kitomis paskirtimis, ne paskolos sudarymo dieną, ne tokiu būdu, kokiu ieškovas ir jo kreditoriai sutarė, kas kelia pagrįstų abejonių ieškovo patirtų nuostolių realumu. Ieškovas nurodė, jog 2013-02-11 su kreditoriais pasirašė vekselius, tačiau kartu su ieškiniu pateikė su pasirašytais vekseliais nesusijusias 2013-02-15 atliktų bankinių pavedimų Nr.75 ir Nr.520 kopijas. Šių bankinių pavedimų paskirtyje nurodoma atitinkamai – pagal 2013-02-15 vekselį ir pagal paskolos sutartį. Iš SEB banko išrašo matyti, jog ieškovas nevykdo realios komercinės veiklos bei nuolat UAB „Skolų departamentas“, S. T. ir SIA Capitalia Krediti ieškovui skolina pinigų sumas, pavedimų skiltyse nurodant „Pagal vekselį“ arba „Pagal paskolos sutartį“. Apelianto manymu ieškovas, pasinaudojęs palankiomis aplinkybėmis, pateikė ieškinį teismui, siekdamas nesąžiningai pasipelnyti atsakovo sąskaita. Be to, iš ieškovo pelno (nuostolių) ataskaitos už 2013 metus matyti, kad ieškovas 2013 metais nesumokėjo kreditoriui UAB „Skolų departamentas“ 6 570 Lt palūkanų.
  3. Teismo priteisti nuostoliai yra akivaizdžiai per dideli. Atsakovas nesutinka su pirmosios instancijos teismo argumentacija, kad nėra pagrindo priekaištauti ieškovui, kad jis pasirašė vekselius nepalankiomis sąlygomis, nes teismas nevertino, jog nukreiptas išieškojimas į atsakovą dėl nepalankių pasirašytų vekselių sąlygų yra neteisingas ir nesąžiningas, nukrypstantis nuo kasacinio teismo formuojamos praktikos. Palūkanomis nesiekiama kompensuoti nuostolių, jos atlieka tik atlygio už paskolą funkciją. Todėl apie 4 800 Eur atlygis už 4 344 Eur ir 5 792 Eur paskolas, pinigais naudojantis atitinkamai 4 ir 7 mėnesius (0,3 proc. dydžio palūkanos į dieną arba 109,5 proc. metinės palūkanos), yra akivaizdžiai per didelis. Dėl to apeliacinės instancijos teismui nustačius, kad paskolos dalykai ieškovui buvo perduoti teisėtai bei neįžvelgus abejonių pateiktų dokumentų tikrumu, apeliantas prašo sumažinti priteistų nuostolių dydį, skaičiuojant 0,01 proc. dydžio palūkanas už kiekvieną pradelstą dieną, kas sudaro 179,27 Eur. Nuostoliai, kilę dėl ieškovo nerūpestingumo, iš atsakovo, kuris nebuvo sudarytų sandorių šalis, negali būti priteisti.

10Ieškovas UAB „Teisės departamentas“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo sprendimą palikti nepakeistą ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad apeliantas prašymo išreikalauti apeliaciniame skunde nurodytus įrodymus pirmosios instancijos teisme nereiškė, dėl to jo argumentai, kad teismas privalėjo pats savo iniciatyva tokius dokumentus išreikalauti, yra nepagrįsti. Įrodymus, kuriuos atsakovas prašė teismo išreikalauti, teismas išreikalavo, todėl teismas apeliantui įrodinėjimo procese padėjo tiek, kiek jis to reikalavo. Apelianto argumentas dėl įrodymų vertinimo taisyklių pažeidimo neišreikalaujat gautų laiškų ir sutarčių registro išrašų yra nepagrįstas dar ir dėl to, kad išsiųstų pranešimų dėl vekselio apmokėjimo gavimo/įteikimo faktą patvirtina patys notaro išduoti vykdomieji įrašai, kadangi notaras, prieš atlikdamas vykdomuosius įrašus, neabejotinai įsitikino visų reikalingų procedūrinių veiksmų, tarp jų ir pranešimų dėl vekselio apmokėjimo tikrumu, tinkamu atlikimu. Faktas, kad kreditoriai iš karto po vekselių pasirašymo juose nurodytas sumas pervedė į ieškovo sąskaitas, yra įrodytas, todėl nepateikus jokių kirų įrodymų ar argumentų, abejoti išduotų vekselių ir atliktų mokėjimų sąsajomis, o tuo pačiu patirtos žalos realumu, nėra pagrindo. Tiek byloje esanti pelno (nuostolių) ataskaita, tiek banko sąskaitos išrašai įrodo, kad ieškovas vykdė veiklą ir generavo pajamas, todėl priešingi apelianto argumentai yra nepagrįsti. Apelianto teiginys, kad neva ieškovo kreditoriams sumokėtos palūkanos neatsispindi jo pelno (nuostolių) ataskaitoje, nepaneigia byloje esančiais įrodymais pagrįsto palūkanų sumokėjimo fakto. Priskaičiuotos palūkanos kreditoriams buvo vertinamos ne kaip mokėjimą atliekančios palūkanos, o kaip netesybos už uždelsimą grąžinti pasiskolintas sumas, todėl jos apelianto minimoje eilutėje pelno (nuostolių) ataskaitoje ir neturėjo atsispindėti, juolab kad dėl sumų su kreditoriais vyko derybos. Vien faktas, kad ieškovo kreditoriams sumokėtos palūkanos buvo pakankamai nemažos, nesudaro pagrindo mažinti iš apelianto ieškovui priteistų nuostolių dydį. Visų pirma turi būti įvertinta, kad palūkanos atliko netesybų funkciją. Paskolas kreditoriai suteikė veiklą tik pradedančiam nepatyrusiam ieškovui, kuris iš jokios kitos kredito įstaigos paskolos gauti negalėjo, neturėjo galimybės pateikti kreditoriams jokio prievolės įvykdymo užtikrinimo. Normalu ir įprasta, kad tokiais atvejais skolininkams taikoma palūkanų norma būna didesnė, nei Lietuvos Banko patvirtinta palūkanų norma. Vertinant nuostolių dydžio sumažinimo klausimą, būtina įvertinti aplinkybę, kad ieškovas iš apelianto prašo priteisti tik jo patirtus minimalius tiesioginius nuostolius, nors jam padaryta žala yra daug didesnė. Dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių ieškovas prarado klientų pasitikėjimą, dauguma jų nutraukė bendradarbiavimą, dėl ko ieškovas negavo pajamų, buvo visiškai sutrikdyta ieškovo veikla, o neigiamos to pasekmės jaučiamos iki šiol. Galiausiai, ieškovas nuostolius patyrė dėl to, jog apeliantas piktnaudžiavo savo procesinėmis teisėmis – būdamas profesionalus ir patyręs verslo subjektas ir įvairių teisinių santykių dalyvis, reiškė ieškovui nepagrįstus ir neteisingus reikalavimus, todėl turi prisiimti tokio savo elgesio pasekmes.

11Vilniaus apygardos teismo 2016 m. kovo 16 d. nutartimi ieškovas buvo įpareigotas pateikti papildomus įrodymus byloje. Ieškovui siūloma pateikti duomenis, ar jis kreipėsi į teismą su prašymu dėl 2015-05-15 nutarties, kuria teismas panaikino taikytas ieškovo atžvilgiu laikinąsias apsaugos priemones, skubaus vykdymo, ar buvo išspręstas toks prašymas. Siūloma pateikti duomenis, kokio dydžio lėšomis disponavo, ar turėjo reikalavimo teises ieškovas laikotarpiu po paskolų gavimo iki jų sugrąžinimo, ar įvykdytu 2013-02-15 mokėjimu 20 000 Lt sumos ieškovas neapmokėjo kreditoriui SIA Capitalia Krediti pagal jo išduotą 2013-02-11 vekselį. Siūloma pateikti įrodymus, ar neturėjo kitų lėšų ir dėl to galimybės apmokėti pateiktus kreditorių UAB „Skolos departamentas“ ir SIA Capitalia Krediti vekselius jų pateikimo dienai ir vėliau, kai ieškovo lėšoms sumoje 86 254,25 Lt buvo taikomas areštas, siūloma pateikti įrodymus, dėl kokios priežasties apribojimai ieškovo lėšoms nebuvo panaikinti nuo 2013-11-21d. iki 2013-12-02 d.

122016-03-31 byloje gauti ieškovo rašytiniai paaiškinimai, kuriuose nurodyta, kad ieškovo atstovės nuomone civilinio proceso kodekso normos nenumato galimybės skubiai vykdyti nutartį, kuria panaikintos laikinosios apsaugos priemonės, nurodė, kad nepasinaudojimas teise skųsti teismo nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo negali būti vertinamas kaip civilinio proceso tikslams ir principams prieštaraujantis elgesys. Nurodė, kad tik nesąžiningo naudojimosi ir piktnaudžiavimo priklausančiomis procesinėmis teisėmis fakto nustatymas galėtų turėti įtakos sprendimui dėl nuostolių atlyginimo dydžio sumažinimo.

13Nurodė, kad ieškovo veiklos pajamos per laikotarpį nuo 2013-01-01 iki 2013-05-07 buvo 218 200,80 Lt, vėliau ieškovo finansiniai srautai sutriko dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. 218 200,80 Lt įplaukos buvo ieškovo apyvartinės lėšos, kurias jis panaudojo savo tiesioginės veiklos sąnaudoms padengti. Areštuotą sumą viršijančių piniginių lėšų likučių nepakako UAB „Skolos departamentas“ ir SIA Capitalia Krediti skoloms padengti.

14IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

15Apeliacinis skundas dalinai tenkintinas.

16Nustatyta, kad atsakovo prašymu Raseinių rajono apylinkės teismas 2013-04-16 nutartimi pritaikė laikinąsias apsaugos priemones, areštavo ieškovo turtą 86254,25 Lt sumai, tačiau Raseinių rajono apylinkės teismas 2013-05-15 nutartimi buvo patenkintas atsakovo UAB „Teisės departamentas“ prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių – turto arešto panaikinimo. Šią nutartį atskiruoju skundu AB „ Empower “ prašė panaikinti, tačiau Šiaulių apygardos teismo 2013-11-21 nutartimi Raseinių rajono apylinkės teismo 2013-05-15 palikta nepakeista. Ieškovas ieškinyje teismui nurodė, kad skolinosi lėšas iš UAB „Skolų departamentas“ sumoje 15 000 Lt ir iš SIA Capitalia Crediti sumoje 20 000 Lt veiklos plėtros užtikrinimui, paskolų sumos ieškovui pervestos 2013-02-15, paskolos suteiktos paprastais, neprotestuotinais vekseliais. Ieškininį reikalavimą dėl nuostolių atlyginimo ieškovas grindžia tuo, kad jo kreditoriams UAB „Skolų departamentas“ ir SIA Capitalia Crediti pateikus vekselius apmokėjimui, abiem atvejais numatytos vekseliuose palūkanos už kiekvieną neapmokėtą vekselio sumos dieną - 0,3 procento neapmokėtos sumos, šios sumos mokėjimas ir sudaro ieškovo nuostolius dėl piniginių lėšų arešto. Ieškovas apmokėjo vekselius tik po to, kai buvo priimta Šiaulių apygardos teismo 2013 m. lapkričio 21 d. nutartis.

17Tai, kad ieškovui taikytos laikinosios apsaugos priemonės buvo panaikintos 2013-05-15, byloje turi būti padaryta išvada, ar ieškovas ėmėsi visų galimų priemonių nuostoliams, atsiradusiems po to, kai buvo panaikintos laikinosios apsaugos priemonės, išvengti ar jiems sumažinti, ar neturėjo kitų lėšų ir turto, kuriems areštas nebuvo taikytas, iš kurių turėjo galimybę grąžinti paskolą, t.y. ar ieškovo nurodyti nuostoliai nėra atsiradę dėl jo netinkamai organizuotos ūkinės veiklos.

18Nustatyta, kad iš ieškovo veiklos įplaukos jo banko sąskaitoje laikotarpyje nuo 2013-01-01 iki 2013-08-30 buvo 218 200, 80 Lt, tai matyti iš ieškovo sąskaitos AB SEB banke išrašo apie operacijas, atliktas nurodytu laikotarpiu. Ieškovui nurodžius, kad 218. 200,80 Lt įplaukos buvo ieškovo apyvartinės lėšos, kurias jis panaudojo savo tiesioginės veiklos sąnaudoms padengti, tačiau nepateikus įrodymų, kad šių lėšų panaudojimas kitoms ieškovo veiklos sritims, o ne gautų paskolų pagal 2013-02-11 vekselius apmokėjimui, buvo būtinos, kolegija daro išvadą, kad ieškovas neįrodė, jog nuostolių, t.y. palūkanų mokėjimas pagal 2013-02-11 vekselius buvo tiesioginiame priežastiniame ryšyje su taikytomis laikinosiomis apsaugos priemonėmis, kurių panaikinimo 2013-05-15 nutartis įsigaliojo 2013-11-21.

19Kolegija daro išvadą, kad ieškovo paaiškinimas, jog turimas pinigines lėšas jis panaudojo tiesioginės veiklos sąnaudoms padengti, kad turimų lėšų nepakako UAB „Skolų departamentas“ skolai sumoje 15 000 Lt ir SIA Capitalia Crediti skolai sumoje 20 000 Lt padengti, yra nepagrįstas finansinės veiklos dokumentais. Aplinkybė, jog ieškovas neturėjo pakankamai lėšų apmokėjimams pagal kreditorių UAB „Skolų departamentas“ sumoje 15 000 Lt ir iš SIA Capitalia Crediti sumoje 20 000 Lt pareikalavimus apmokėti, neįrodyta, ieškovo piniginių lėšų buvimas sąskaitoje leidžia daryti išvadą, kad ieškovas turėjo galimybė pirmiausia grąžinti skolas, kurių grąžinimo termino praleidimas darė ieškovui didelius nuostolius. Įrodymai, pagrindžiantys ieškovo rašytinius paaiškinimus, galėjo būti pateikti byloje, ieškovui neįvykdžius pareigos pateikti tokius įrodymus, nėra pagrindo daryti išvadai, kad turimas lėšas ir turtines teises jis turėjo naudoti kitos veiklos sąnaudų dengimui, o ne pateiktų vekselių apmokėjimui. Ieškovo paaiškinimas, jog bendrovės vadovas negavo atlyginimo piniginių lėšų arešto galiojimo laikotarpiu, neįrodo aplinkybės, kad ieškovas nevykdė kitokių mokėjimų iš turimų lėšų, kad šie mokėjimai turėjo būti vykdomi pirmiau, nei paskolos pagal pareikalautus vekselius apmokėjimas. Pirmosios instancijos teismo sprendimas keistinas CPK 329 straipsnio 1 dalies pagrindu, bei CPK 185 straipsnio 1 dalies pagrindu, teismui nevisapusiškai išnagrinėjus aplinkybę dėl nuostolių atsiradimo ieškovui aplinkybių.

20Atsakovas sutinka apmokėti ieškovui sudaro 179,27 Eur nuostolius, pripažintina, kad ši teismo sprendimo dalis nėra skundžiama, todėl priteista ieškovui iš atsakovo suma mažintina nuo 4003,05 Eur iki 179,27 Eur.

21Remiantis CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktu žyminis mokestis turtinių ginčų bylose turi būti ne mažesnis, nei 20 Eur, todėl priteistos bylinėjimosi išlaidos iš atsakovo mažintinos iki šios sumos. Procesinių dokumentų įteikimo išlaidų priteisimo dalyje sprendimas keistinas, visas išlaidas priteisiant iš atsakovo, nes šios išlaidos nesikeičia dėl to, kad ieškinys tenkinamas dalinai.

22Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

23Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. lapkričio 23 d. sprendimą pakeisti.

24Sumažinti ieškovui UAB „Teisės departamentas“ iš atsakovo AB „ Empower“ priteistą nuostolių atlyginimo sumą iki 179,27 Eur, priteistą bylinėjimosi išlaidų atlyginimo sumą - iki 20 Eur.

25Priteistą iš atsakovo AB „ Empower“ valstybei procesinių dokumentų įteikimo išlaidų sumą padidinti iki 9,52 Eur.

26Kitą teismo sprendimo dalį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas UAB „Teisės departamentas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu,... 5. Atsakovas AB „Empower“ su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti.... 6. II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė... 7. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015 m. lapkričio 23 d. sprendimu ieškinį... 8. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 9. Atsakovas AB „Empower“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo sprendimą... 10. Ieškovas UAB „Teisės departamentas“ atsiliepimu į apeliacinį skundą... 11. Vilniaus apygardos teismo 2016 m. kovo 16 d. nutartimi ieškovas buvo... 12. 2016-03-31 byloje gauti ieškovo rašytiniai paaiškinimai, kuriuose nurodyta,... 13. Nurodė, kad ieškovo veiklos pajamos per laikotarpį nuo 2013-01-01 iki... 14. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 15. Apeliacinis skundas dalinai tenkintinas.... 16. Nustatyta, kad atsakovo prašymu Raseinių rajono apylinkės teismas 2013-04-16... 17. Tai, kad ieškovui taikytos laikinosios apsaugos priemonės buvo panaikintos... 18. Nustatyta, kad iš ieškovo veiklos įplaukos jo banko sąskaitoje laikotarpyje... 19. Kolegija daro išvadą, kad ieškovo paaiškinimas, jog turimas pinigines... 20. Atsakovas sutinka apmokėti ieškovui sudaro 179,27 Eur nuostolius,... 21. Remiantis CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktu žyminis mokestis turtinių... 22. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 23. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. lapkričio 23 d. sprendimą pakeisti.... 24. Sumažinti ieškovui UAB „Teisės departamentas“ iš atsakovo AB „... 25. Priteistą iš atsakovo AB „ Empower“ valstybei procesinių dokumentų... 26. Kitą teismo sprendimo dalį palikti nepakeistą....