Byla e2A-137-798/2019
Dėl dalies licencinio atlyginimo priteisimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Rasos Gudžiūnienės, Kazio Kailiūno ir Antano Rudzinsko (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės Lietuvos gretutinių teisių asociacijos apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2018 m. kovo 22 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės Lietuvos gretutinių teisių asociacijos ieškinį atsakovei akcinei bendrovei Telia Lietuva, AB dėl dalies licencinio atlyginimo priteisimo,

Nustatė

3I.

4Ginčo esmė

51.

6Ieškovė Lietuvos gretutinių teisių asociacija (toliau – AGATA) kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė iš atsakovės Telia Lietuva, AB priteisti 241 581,65 Eur licencinio atlyginimo už muzikos atlikėjų ir fonogramų gamintojų komerciniais tikslais išleistų fonogramų ar jų kopijų retransliavimą, teikiant mokamos televizijos paslaugas, laikotarpiu nuo 2015 m. sausio iki 2017 m. rugsėjo ir 5 proc. dydžio metines procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teismo dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.

72.

8Nurodė, kad pagal Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo (toliau – ATGTĮ) 65 straipsnio 2 dalies 1 punktą kūrinių ir gretutinių teisių objektų kabelinei retransliacijai nustatytas privalomas kolektyvinis administravimas ir ieškovė yra gretutinių teisių turėtojų teisių kolektyvinio administravimo asociacija, kuriai ATGTĮ 67 straipsnio 2 dalies 5 punktas numato teisę be atskiro teisių turėtojų įgaliojimo teisme ginti kolektyviai administruojamas autorių teises.

93.

10Ieškovė su atsakove, kuri teikia telekomunikacijų, informacinių technologijų, taip pat – mokamos televizijos (Pay-TV) paslaugas, retransliuodama daugiau kaip 100 televizijos programų, ir kuri savo veikloje naudoja savo retransliuojamų programų turtinį, šalims vykdant ATGTĮ 7213 straipsnio 3 dalyje nustatytą pareigą, vykdė derybas dėl atlyginimo už suteiktą teisę retransliuoti kūrinius ir gretutinių teisių objektus. Šalys 2016 m. sausio 21 d. licencine sutartimi Nr. 2016/LPA-8 (toliau ir – licencinė sutartis arba sutartis) susitarė dėl atlyginimo už AGATA repertuaro muzikos atlikėjų ir fonogramos gamintojų komerciniais tikslais išleistų fonogramų ar jų kopijų naudojimo retransliacijai. Tačiau sutartyje buvo numatyta, kad sutartas tarifas nėra galutinis ir nekeičiamas taps tik tuomet, jeigu iki 2017 m. rugsėjo 30 d. nė viena iš šalių neinicijuos veiksmų dėl tarifo peržiūros. Ieškovė 2017 m. rugsėjo 11 d. kreipėsi į atsakovę, informuodama, kad galutinis susitarimas nepasiektas, sutarties sąlyga dėl licencinio tarifo pripažinimo galutiniu laikoma neįvykusia, todėl ieškovei atsirado teisė kreiptis į teismą licencinės sutarties 7.5 punkto ir ATGTĮ 55 straipsnio 2 dalies pagrindu dėl naujo tarifo nustatymo. Šalims nesusitarus, ieškovei taikytinas tarifas turi būti nustatytas atsižvelgiant į ieškovės su kitais paslaugų teikėjais pasiektus susitarimus ir taikant ARPU (Average Revenue Per Unit, toliau ir – ARPU) metodiką, t. y. vidutinės atitinkamo mokamos televizijos paslaugų teikėjo pajamos, per mėnesį tenkančiam vienam statistiniam šio paslaugų teikėjo abonentui, o ne 2006 m. vasario 21 d. nustatytą 0,0571 Eur už kiekvieną abonentą per mėnesį. Plečiantis su mokamos televizijos programų turiniu susijusių paslaugų spektrui, didėjant kolektyvinio autorių teisių ir gretutinių teisių administravimo asociacijų administruojamo turinio panaudojimo mastui, augant paslaugų teikėjų pajamoms iš retransliavimo veiklos dėl abonentinio mokesčio padidinimo, dėl suteiktų galimybių viename namų ūkyje turinį pasiekti per kelis įrenginius ir kitų reikšmingų priežasčių autorių teisių ir gretutinių teisių subjektams už jų kūrinių ir gretutinių teisių panaudojimą mokamas atlyginimas turi proporcingai didėti.

114.

12Atsakovė Telia Lietuva, AB su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti. Nurodė, kad šalys nepasiekė abipusio susitarimo dėl licencinio atlyginimo pakeitimo, todėl licencinio atlyginimo dydis tapo galutinis ir nepakeičiamas. Atsisakydama vykdyti ieškovės ir atsakovės sudarytą sutartį, ieškovė pažeidžia sutarčių privalomumo ir vykdytinumo principus. Ieškovės reikalavimas atlyginti žalą pažeidžia sutarčių uždarumo principą, kadangi ieškovė skaičiuoja reikalavimo dydį remdamasi su trečiaisiais asmenimis sudarytais susitarimais. Reikalavimas atlyginti žalą apskaičiuotas klaidingai, nuslepiant kitiems operatoriams taikomas nuolaidas ir nepagrįstai taikant ARPU rodiklį. Atsakovei negali būti taikoma civilinė atsakomybė, kadangi nėra tenkinamos visos sąlygos civilinei atsakomybei kilti.

13II.

14Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

155.

16Vilniaus apygardos teismas 2018 m. kovo 22 d. sprendimu ieškinį atmetė, priteisė iš ieškovės atsakovės naudai 6 184,36 Eur bylinėjimosi išlaidų.

176.

18Teismas nustatė, kad 2016 m. sausio 21 d. šalių sudarytos sutarties dėl atlyginimo skaičiavimo tvarkos ir dydžio 2015-2017 m. laikotarpiui 7 straipsnis numatė tarifo ir / arba atlyginimo keitimo sutarties galiojimo metu tvarką. Sutartimi šalys pareiškė, kad nors sutartimi nustatomas tarifas, pagal kurį skaičiuojamas atlyginimas, jos nesusitarė dėl galutinio tarifo ir / ar atlyginimo, todėl sutartyje nustatytomis sąlygomis tarifas ir / ar atlyginimas gali būti peržiūrėti. Tokiu atveju naujasis tarifas ir atlyginimas būtų taikomas nuo licencijos termino pradžios, t. y. visą laikotarpį nuo 2015 m. sausio 1 d. (sutarties 7.2 punktas). Šalys susitarė, kad peržiūrėtas gali būti tik sutartimi nustatyto tarifo ir / arba atlyginimo dydis. Sutartyje numatytas tarifas pačia sutartimi yra apibrėžiamas tiesiog kaip 0,0571 Eur (be PVM) suma, skaičiuojama kiekvieną mėnesį atsakovei už kiekvieną atsakovės klientą (sutarties 1.9 punktas). Atlyginimas pagal sutartį yra mokestis, kurį atsakovė sutartyje sutartomis sąlygomis įsipareigojo mokėti ieškovei už suteiktą licenciją (sutarties 1.5 punktas). Atlyginimas turi būti mokamas kiekvieną mėnesį, o atlyginimo dydis apskaičiuojamas dauginant tarifą iš to mėnesio atsakovės abonentų skaičiaus (sutarties 4.1 punktas). Sutarties 1.9 punktu nustatytas tarifo dydis rodo, kad atlyginimas pagal sutartį nustatomas kaip pinigų suma, kuri apskaičiuojama priklausomai nuo nekintamo šalių sutarto koeficiento (tarifo dydžio) ir atsakovės abonentų skaičiaus. Taip apskaičiuotas atlyginimas nepriklauso nuo atsakovės pajamų ar kokių nors kitų finansinių atsakovo rodiklių.

197.

20Įvertinęs sutarties nuostatas, teismas nustatė, kad šalių sutarties 7 straipsnyje numatyta galimybė peržiūrėti tarifą ir / arba su tarifu susijusį atlyginimą neapima galimybės peržiūrėti esminių atlyginimo nustatymo metodikos principų, dėl kurių šalių sutartyje susitarta galutinai. Šalys sutartyje nenumatė, kad be tarifo dydžio gali būti pakeičiami ir tarifo nustatymo principai, taip pat nesusitarė dėl naujos atlyginimo apskaičiavimo tvarkos. Ieškovė nėra pareiškusi ieškinio dėl sutarties pakeitimo Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.223 straipsnio 2 dalies pagrindu. Dėl šios priežasties ieškovė, taikant galiojančias sutarties nuostatas, neturi teisės reikalauti, kad sutarties galiojimo laikotarpiu taikomas tarifas būtų perskaičiuotas naudojant ARPU paremta metodika, kuri reikalauja įvertinti atsakovės pajamas, nes tokio rodiklio įtraukti į atlyginimo skaičiavimą atsakovė, sudarydama sutartį, akivaizdžiai nesutiko. Remdamasis tuo, teismas padarė išvadą, kad ieškovės argumentai dėl sutarties sąlygų nustatymo negali būti pripažinti pagrįstais nepriklausomai nuo to, ar pagal sutarties 7.4 ir 7.5 punktus tarifas turi būti laikomas galutiniu.

218.

22Teismo vertinimu, ieškovės argumentai dėl sutarties 7.4 ir 7.5 punktų taikymo nepagrįsti. Pagal sutarties 7.4 punktą ieškovė turėjo teisę tik iki 2016 m. rugsėjo 30 d. inicijuoti derybas ir tik tuo atveju, jeigu 2016 m. rugsėjo 30 d. vyktų šalių derybos, būtų aktyvuojamas sutarties 7.5 papunktis, numatantis tarifo peržiūrėjimo abipusio susitarimo būdu ir derybų galimybę ir nustatantis derybų terminą iki 2017 m. rugsėjo 30 d. Derybų, pradėtų iki 2016 m. rugsėjo 30 d., sėkmės atveju, tarifas šalių susitarimu būtų pakeistas arba būtų sutarta dėl jo nekeitimo. Tuo tarpu derybų nesėkmės iki 2017 m. rugsėjo 30 d. atveju sutartyje sutartas tarifas turi būti laikomas galutiniu ir nekeičiamu, o sutarties šalys negali turėti viena kitai pretenzijų dėl tarifo dydžio. Kadangi tarp šalių derybos 2016 m. rugsėjo 30 d. nevyko, tarifas tapo galutiniu ir nekeičiamu. Be to, šalys susitarimo dėl tarifo dydžio nepasiekė ir iki 2017 m. rugsėjo 30 d.

239.

24Atsižvelgdamas į tai, kad ieškovė pareiškė reikalavimą priteisti licencinio atlyginimo skirtumą, reikalaudama apskaičiuoti atlyginimą pagal naują tarifą, tačiau nepareiškė ieškinio dėl sutarties sąlygos, nustatančios tarifo dydį, pakeitimo (CK 6.223 straipsnio 2 dalis) arba dėl sutarties sąlygos, dėl kurios nesusitarta arba susitarimas dėl kurios atidėtas, nustatymo (CK 6.162 straipsnio 2 dalis), teismas sprendė, kad neturi pagrindo nustatyti sutarties sąlygas savo nuožiūra arba vien tik atsižvelgdamas į kitą materialinį teisinį reikalavimą pareiškusios ieškovės argumentus. Atitinkamai nėra pagrindo ir priteisti ieškovės reikalaujamą sumą, kuri apskaičiuota pagal tarifą, kurio nenustatė nei šalių susitarimas, nei teismas. Teismas pažymėjo, jog ir pačios atsakovės teigimu ieškovė nereikalauja sutarties pakeitimo arba jos sąlygų nustatymo, todėl tokie teismo motyvai ieškovei negali būti siurpriziniai.

2510.

26Be to, sutarties 7.2 punkte numatyta, kad perskaičiavus atlyginimą pagal naujai nustatytą tarifą ir atlyginimui dėl to padidėjus, atsakovei prievolė sumokėti padidėjusį atlyginimą atsirastų tik per 60 dienų nuo ieškovės sąskaitos faktūros pateikimo, tačiau ieškovės reikalavimas įvykdyti iš sutarties kylančią piniginę prievolę, kurios įvykdymo terminas pagal sutarties sąlygas negali būti suėjęs. Net ir tuo atveju, jeigu ieškovės argumentai dėl naujo tarifo teismo būtų pripažinti pagrįstais, nesant ieškovės reikalavimo, teismo vertinimu, negali būti nustatyta nauja šalių sutarties sąlyga ir nėra teisinių prielaidų atsirasti atsakovės prievolei mokėti.

27III.

28Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

2911.

30Ieškovė AGATA apeliaciniame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2018 m. kovo 22 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškovės ieškinį tenkinti visiškai; o netenkinus pirmojo prašymo, perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

3111.1.

32Teismas nepagrįstai ir neteisėtai licencinio atlyginimo peržiūros galimybę susiejo išimtinai su ginčo šalių derybų statusu 2016 m. rugsėjo 30 d. Tokiu būdu teismas nustatė visiškai kitas licencinio tarifo pripažinimo galutiniu ir nekeičiamu sąlygas, nei sudarydamos licencinę sutartį aiškiai susitarė licencinės sutarties šalys bei priėmė šio šalių susitarimo turinio visiškai neatitinkantį procesinį sprendimą. Aiškindamas licencinės sutarties 7 straipsnio „Tarifas ir jo keitimo tvarka“ nuostatas teismas klydo ir tai turėjo esminę reikšmę nepagrįstam licencinio tarifo pripažinimui galutiniu ir nekeičiamu. Licencinės sutarties 7.4 ir 7.5 punktuose įtvirtintas reguliavimas reiškia, kad AGATA ir Telia Lietuva, AB išskyrė dvi alternatyvias licencinėje sutartyje numatyto licencinio atlyginimo tarifo pripažinimo galutiniu ir nekeičiamu visu licencijavimo laikotarpiu sąlygas.

3311.2.

34Licencinės sutarties 1 straipsnio 9 dalyje numatytas tarifas galutiniu ir nekeičiamu yra pripažintas nepagrįstai ir neteisėtai. Tarpininkavimo derybų faktas vienareikšmiškai patvirtina, kad Licencinės sutarties 7.4 punkte numatyta negatyvaus pobūdžio licencinio atlyginimo už muzikos atlikėjų ir fonogramų gamintojų komerciniais tikslais išleistų fonogramų ir / ar jų kopijų retransliavimą apskaičiavimui taikomo tarifo pripažinimo galutiniu ir nekeičiamu sąlyga nėra įvykusi ir nesukelia skundžiamame sprendime nurodytų teisinių pasekmių.

3511.3.

36Teismas visiškai nepagrįstai sprendė, kad licencinis atlyginimas ieškovei galėtų būti priteisiamas, tik pakeitus jo apskaičiavimui taikomą licencinės sutarties 1 straipsnio 9 dalyje numatytą licencinio atlyginimo tarifo dydį. Teismas ignoravo šalių bendru sutarimu nustatytą naujo licencinio atlyginimo nustatymo tvarką. Tiek AGATA pareikšto ieškinio dėl dalies licencinio atlyginimo priteisimo dalykas, tiek teisinis pagrindas buvo suformuluoti, atsižvelgiant į licencinės sutarties nuostatas, pagal kurias šalys numatė galimybę licencinio atlyginimo dydį nustatyti teismo tvarka.

3711.4.

38Teismas neatsižvelgė, kad sutarties 1.9 punkte numatytas tarifas visiškai neatspindi ieškovės faktinio licencijuojamo turinio panaudojimo komerciniais tikslais masto bei atsakovės gaunamos naudos, todėl gretutinių teisių turėtojų atžvilgiu yra nepagrįstai žemas. Tiek Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (toliau – ESTT) praktikoje, tiek autorių teisės doktrinoje atitinkamoje paslaugų rinkoje už kūrinių ir gretutinių teisių objektų naudojimą kitų asmenų mokamų atlyginimų dydis yra pripažįstamas tinkamu teisingo atlyginimo apskaičiavimo kriterijumi. Atsižvelgdama į tai, AGATA atsakovei už teisių naudojimą mokėtinu teisingu atlyginimu taip pat siūlo laikyti būtent licencijos analogijos būdu apskaičiuotą atlyginimą.

3911.5.

40Teismas nepagrįstai atsakovės naudai priteisė maksimalią atlygintinų advokato išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjamu pirmosios instancijos teisme, sumą.

4112.

42Atsiliepime į ieškovės AGATA apeliacinį skundą atsakovė Telia Lietuva, AB prašo apeliacinį skundą atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimas į apeliacinį skundą grindžiamas šiais argumentais:

4312.1.

44Teismas tinkamai ir pagrįstai aiškino tarp šalių sudarytos licencinės sutarties nuostatas dėl tarifo dydžio pripažinimo galutiniu ir nekeičiamu, nes nurodė, kad tarifo dydis galėjo būti pakeistas nebent tada, jeigu derybų (ar bet koks kitas procesas) būtų prasidėjęs iki 2016 m. rugsėjo 30 d. Iš sutarties 7.4 ir 7.5 punktų prasmės ir įvertinus tikruosius šalių ketinimus sutarties sudarymo metu, akivaizdu, kad 2017 m. rugsėjo 30 d. terminas galėjo būti taikomas tik tada, jeigu derybų, teismo ar arbitražo procesas būtų prasidėjęs ne iki 2017 m. rugsėjo 30 d., o iki 2016 m. rugsėjo 30 d. Kadangi tarp šalių toks procesas iki 2016 m. rugsėjo 30 d. neprasidėjo, todėl tarifo dydis tapo galutiniu ir nekeičiamu. Sutarties nuostatas aiškinant kitu būdu būtų pažeidžiama tarp šalių sudaryta sutartis, civilinės teisės principai, atsakovė atsidurtų žymiai blogesnėje padėtyje.

4512.2.

46Teismas tinkamai nurodė, kad tarifo dydis tapo galutiniu ir nekeičiamu, nes atsakovės neįpareigoja su trečiaisiais asmenimis nesąžiningų ir slaptų galutinių derybų metu nustatytas ir vėliau rašytiniu susitarimu įtvirtintas tarifo dydis ir jo skaičiavimo tvarka. Šalys susitarė, kad tarifo dydis, atsižvelgiant į sutarties 7.4 ir 7.5 punktuose numatytą reguliavimą, gali būti pakeistas, tačiau jokiu būdu neįtvirtino, kad gali būti keičiamas atlyginimo skaičiavimo būdas. Ieškovė su trečiaisiais asmenimis Lietuvos telekomunikacijų operatorių asociacija (toliau – LTOA) ir Lietuvos kabelinės televizijos asociacija (toliau – LKTA), slaptai ir nesąžiningai sudarė susitarimą dėl licencinio atlyginimo. Atsakovė nedalyvavo derybose, todėl negali prisiimti jokių su derybomis susijusių įsipareigojimų, juo labiau, susijusių su tarifo dydžio skaičiavimu.

4712.3.

48Teismas, teisingai išanalizavęs bylos aplinkybes, pagrįstai nurodė, kad ieškovė nepateikė jokio teisinio pagrindo, kuris paremtų jos suformuluotą reikalavimą. Atsakovė tinkamai vykdė įsipareigojimus pagal sutartį, nepažeidė jokių sutartinių įsipareigojimų ir sumokėjo šalių sutartą licencinį atlyginimą, kurio gavimui ieškovė visiškai neprieštaravo. Nepaisant to, gavusi licencinį atlyginimą, ieškovė kreipėsi į teismą su visiškai nepagrįstu ieškiniu teigdama, kad atsakovė privalo sumokėti neegzistuojantį licencinį atlyginimą, nenustatytą jokioje tarp šalių sudarytoje sutartyje. Skunde nurodomas teisinis pagrindas – sutarties 2 straipsnis ir ATGTĮ 55 straipsnis yra abstraktus, neapibrėžtas ir nenumato, kad atsakovei galėtų būti taikomas didesnis nei sutartyje nurodytas tarifo dydis.

4912.4.

50Teismas tinkamai ir pagrįstai aiškindamas sutartį nurodė, kad iki 2016 m. rugsėjo 30 d. prasidėjusiame procese galėjo būti pakeistas nebent tarifo dydis, tačiau ne jo skaičiavimo tvarka (metodika). Todėl atlyginimo, kuris mokamas pagal abonentų skaičių, skaičiavimo tvarka, negali būti keičiama į skaičiavimo tvarką, paremtą ARPU metodu. Ieškovė nepagrįstai remiasi ESTT praktika (ESTT 2003 m. vasario 6 d. sprendimas byloje Sena C-245/00), kurios precedentai neatitinka šios bylos faktinių aplinkybių, ypač aplinkybės, kad tarp ginčo šalių yra sudaryta galiojanti sutartis, kuri privalo būti vykdoma, todėl šioje byloje negali būti taikomi. Ieškovė nepagrįstai išskiria vieną kriterijų siekdama nustatyti didesnį licencinį atlyginimą atsakovei, nors licencinis atlyginimas gali būti nustatytas ne vien remiantis su kitais intelektinės nuosavybės objektų naudotojais sudarytomis sutartimis, tačiau ir klausytojų ar žiūrovų (abonentų), galinčių girdėti ir (ar) matyti tam tikrą transliuojamą laidą skaičiumi.

5112.5.

52Jeigu licencinis atlyginimas atsakovei būtų skaičiuojamas taikant ARPU rodiklį, atsakovė būtų nepagrįstai diskriminuojama visų kitų mokamos televizijos paslaugų teikėjų atžvilgiu, nes į jo daromas investicijas į pažangiausias technologijas ir naudą vartotojams nebūtų atsižvelgiama.

5312.6.

54Teismas priteisė atsakovei pagrįstą bylinėjimosi išlaidų už suteiktas teisines paslaugas dydį. Įvertinęs ieškovės iškeltų reikalavimų aiškų ir neabejotiną nepagrįstumą, teismas nustatė, kad ieškovė piktnaudžiauja teise. Be to, byloje nagrinėjami teisiniai santykiai yra specifiniai, nes yra susiję su kolektyviniu intelektinės nuosavybės objektų administravimu.

55Teisėjų kolegija

konstatuoja:

56IV.

57Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

5813.

59Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 2 dalis). Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas ex officio (liet. pagal pareigas) patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Šioje byloje Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų kolegija nei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, nei pagrindo peržengti apeliacinio skundo ribas nenustatė, todėl byla nagrinėjama neperžengiant apeliacinio skundo ribų.

60Dėl naujų įrodymų priėmimo

6114.

62Kartu su apeliaciniu skundu apeliantė pateikė išrašą iš interneto svetainės infolex.lt skaičiuoklės dėl maksimalaus advokato išlaidų atlyginimo.

6315.

64CPK 314 straipsnyje nustatyta, kad apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Teisėjų kolegija sprendžia, kad nėra pagrindo apeliantės pateiktą dokumentą laikyti nauju įrodymu ir pridėti prie bylos, nes dokumentas iš internetinės svetainės yra informatyvaus pobūdžio, iš esmės neturi įrodomosios reikšmės.

65Dėl ginčo esmės

6616.

67Pirmosios instancijos teismas atmetė ieškinį, kuriuo apeliantė prašė priteisti dalį licencinio atlyginimo pagal sutartį, reikalaudama apskaičiuoti jį pagal naują tarifą, motyvuodamas tuo, kad išanalizavus sutarties nuostatas, šalys sutartimi nesusitarė dėl naujo tarifo dydžio. Teismas atmetė apeliantės argumentus, kad sutarties galiojimo laikotarpiu taikomas tarifas būtų perskaičiuotas naujai naudojant ARPU paremta metodika, nes atsakovė nebuvo išreiškusi sutikimo dėl tokio atlyginimo skaičiavimo. Teismas aiškindamas sutarties 7.4 ir 7.5 punktus, nustatančius tarifo dydžio pripažinimo galutiniu tvarką, padarė išvadą, kad siekiant peržiūrėti tarifo dydį pagal sutarties 7.4 punktą, bet kuri šalis turėjo iki 2016 m. rugsėjo 30 d. inicijuoti derybas ir tik tuo atveju, jei iki šios datos būtų inicijuotos derybos, pagal sutarties 7.5 punktą iki 2017 m. rugsėjo 30 d. šalys turėtų terminą deryboms. Tuo atveju, jei derybos, pradėtos iki 2016 m. rugsėjo 30 d., būtų nesėkmingos iki 2017 m. rugsėjo 30 d., sutartyje sutartas tarifas laikomas galutiniu ir nekeičiamu. Teismas nustatė, kad šalių derybos dėl tarifo neįvyko 2016 m. rugsėjo 30 d., susitarimo dėl tarifo dydžio šalys nepasiekė ir iki 2017 m. rugsėjo 30 d. Atitinkamai, teismas, atsižvelgdamas į tai, kad apeliantė nereiškė reikalavimo pakeisti sutarties sąlygas, sprendė, jog neturi teisinio pagrindo savo nuožiūra nustatyti kitą tarifo dydį.

6817.

69Apeliantė nesutikimą su skundžiamu sprendimu iš esmės grindžia tuo, kad teismas netinkamai aiškino šalių sutarties 7.4, 7.5 punktuose nustatytas tarifo dydžio pripažinimo galutiniu ir nekeičiamu sąlygas ir nepagrįstai padarė išvadą, jog tarifo dydis yra galutinis ir nekeičiamas. Priešingai nei sprendė teismas, sutartimi šalys susitarė dėl galimybės licencinio atlyginimo dydį nustatyti teismo tvarka, tuo tarpu teismas nepagrįstai atlyginimo priteisimą siejo su licencinio atlyginimo tarifo dydžio pakeitimu. Apeliantės teigimu, teismas, pripažindamas sutarties 1.9 punkte nustatytą tarifo dydį galutiniu ir nekeičiamu, neatsižvelgė į tai, kad tokio dydžio tarifas yra nepagrįstai žemas, turėtų būti taikomas licencijos analogijos būdu apskaičiuojamas atlyginimas. Taip pat apeliantė nesutinka su atsakovės naudai priteista maksimalia bylinėjimosi išlaidų suma.

7018.

71ATGTĮ 55 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad atlikėjai ir fonogramų gamintojai turi teisę gauti tam tikrą atlyginimą už komerciniais tikslais išleistų (nepaisant jų išleidimo vietos) fonogramų ar jų kopijų tiesioginį ar netiesioginį transliavimą, retransliavimą ar kitokį viešą paskelbimą. Šį atlyginimą privalo mokėti fiziniai arba juridiniai asmenys, naudojantys fonogramas ar jų kopijas. Atlyginimo dydis ir jo mokėjimo sąlygos nustatomos fonogramų naudotojų ir kolektyvinio administravimo organizacijų sutartyje. Atlyginimo dydis nustatomas procentais nuo naudotojo pajamų arba konkrečia pinigų suma. Šis atlyginimas atlikėjams ir fonogramų gamintojams dalijamas po lygiai, jeigu kitaip nenustatyta jų tarpusavio sutartyje.

7219.

73Nagrinėjamu atveju ginčo šalys nurodytos ATGTĮ nuostatos pagrindu, 2016 m. sausio 21 d. sudarė licencinę sutartį, kurios 1.9 punktu susitarė už licencijos naudoti gretutinių teisių objektus retransliacijai suteikimą, taikyti tarifą – 0,0571 Eur be PVM už abonementą per mėnesį. Sutarties 7 straipsnyje šalys susitarė dėl tarifo ir jo keitimo tvarkos. Sutarties 4.1 punktu nustatyta, kad apeliantei mokamas kas mėnesį atlyginimas, kurio dydis apskaičiuojamas dauginant tarifą iš ataskaitinio mėnesio abonentų skaičiaus. Pagal sutarties 7.1 punktą tuo atveju, jei šalys bet kokiu būdu susitars dėl kitokio tarifo ir / ar kitokio atlyginimo, ar toks naujas tarifas ir / ar naujas atlyginimas bus nustatytas mediacijos, tarpininkavimo, teismo, arbitražo, teisės akto ar bet kokiu kitu būdu, atlyginimas už licenciją bus skaičiuojamas taikant naują tarifą ir operatorius mokės AGATA naują atlyginimą.

7420.

75Sutarties 7.4 ir 7.5 punktuose nustatyta tarifo pripažinimo galutiniu ir nekeičiamu tvarka: 7.4 punktu šalys susitarė, kad „iki 2016 m. rugsėjo 30 d. nei vienai iš šalių neinicijavus veiksmų (derybų, mediacijos ar kito proceso) dėl tarifo peržiūros ir / ar keitimo sutarties 1.9 punkte numatytas tarifas laikomas galutiniu ir nekeičiamu iki sutarties pabaigos ir šalys neturės pretenzijų viena kitai dėl tarifo dydžio“; 7.5 punktu šalys susitarė, kad „iki 2016 m. rugsėjo 30 d. nors vienai iš šalių inicijavus veiksmus (derybų, mediacijos ar kito proceso) dėl tarifo peržiūros ir / ar keitimo, šalys įsipareigoja pasiekti abipusį susitarimą iki 2017 m. rugsėjo 30 d. Šalims iki 2017 m. rugsėjo 30 d. nepasiekus susitarimo sutarties 1.9 punkte numatytas tarifas laikomas galutiniu ir nekeičiamu iki sutarties pabaigos ir šalys neturės pretenzijų viena kitai dėl tarifo dydžio. Aiškumo dėlei: šis terminas nėra taikomas jei šalių ginčas yra sprendžiamas teisme ar arbitraže“.

7621.

77Iš apeliantės procesinių dokumentų matyti, jog reikalaujamą priteisti licencinį atlyginimą apeliantė skaičiuoja remdamasi ARPU rodikliu, kuris nustatytas kaip bazė apskaičiuojant licencinį atlyginimą už autorių teisių ir gretutinių teisių suteikimą retransliacijai 2015 m. birželio 14 d. susitarimu dėl bendros licencijos suteikimo tarp Lietuvos audiovizualinių kūrinių autorių teisių asociacijos (AVAKA), LATGA (Lietuvos gretutinių teisių asociacijos), Lietuvos kabelinės televizijos asociacija (LKTA) ir Lietuvos telekomunikacijų operatorių asociacija (LTOA).

7822.

79Bylos duomenimis minėto susitarimo dėl bendros licencijos atsakovė nepasirašė, tačiau po ilgų derybų buvo pasiektas kompromisas ir ieškovė bei atsakovė tik 2016 m. sausio 21 d. pasirašė atskirą nuo kitų operatorių Licencinę sutartį 2016/LPA-8. Kaip matyti iš pačios atsakovės pateiktų argumentų, ji nesutiko ir nesutinka su licencinio atlyginimo skaičiavimo metodika, pagal kurią atlyginimo dydis būtų skaičiuojamas pagal televizijos paslaugų teikėjo pajamas, t. y. taikant ARPU rodiklį.

8023.

81CK 6.156 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad šalys turi teisę laisvai sudaryti sutartis. Sutarties sąlygas šalys nustato savo nuožiūra, išskyrus atvejus, kai tam tikras sutarties sąlygas nustato imperatyviosios teisės normos (CK 6.156 straipsnio 4 dalis). Pagal kasacinio teismo praktikoje aiškinamą sutarties uždarumo principą sutartis sukuria teises ir pareigas tik jos šalims ir tik sutartį sudariusios šalys gali reikšti iš jos kylančius reikalavimus. Taigi sutartis susaisto tik jos šalis, todėl, išskyrus įstatyme numatytas išimtis, turi teisinės įtakos tik jos šalių tarpusavio teisėms ir pareigoms. Teismas sutarties galią tretiesiems asmenims (tiesioginį poveikį sutartyje nedalyvavusių asmenų teisėms ir pareigoms) gali pripažinti tokiu atveju, kai tokia galimybė leidžiama įstatyme ir byloje nustatomos faktinės aplinkybės, sudarančios pagrindą taikyti atitinkamą sutarties uždarumo principo išimtį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. spalio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-367/2011 ir joje nurodyta ankstesnė kasacinio teismo praktika).

8224.

83Atsižvelgiant į nurodytą teisinį reguliavimą bei teismų praktikos išaiškinimus, sutiktina su skundžiamame sprendime padaryta išvada, kad vertinant apeliantei mokėtino atlyginimo už licenciją dydį atsakovės atžvilgiu nėra pagrindo taikyti ARPU metodiką. Tai patvirtina, jog atsakovė nebuvo susitarimo dėl bendros licencijos šalis, atsakovė aiškiai laikėsi pozicijos, kuria išreiškė nepritarimą aptariamos metodikos taikymui. Kaip teisingai pažymėjo pirmosios instancijos teismas, pati apeliantė neneigia aplinkybės, jog atsakovė derybų metu nesutiko, kad licencinis atlyginimas būtų skaičiuojamas pagal ARPU rodiklį, kuris yra nustatomas pagal paslaugų teikėjo pajamų ir jo paslaugų naudotojų santykį. Atitinkamai įvertinus tai, kad atsakovė nėra susitarimo dėl bendros licencijos šalis, iš šio susitarimo kylančios teisinės pasekmės atsakovės atžvilgiu negali būti taikomos. Tuo tarpu iš atsakovės ir apeliantės licencinės sutarties nuostatų visumos taip pat nėra pagrindo išvadai, jog šalys susitarė taikyti ARPU rodiklį.

8425.

85Apeliantė teigia, kad licencinio atlyginimo tarifo peržiūros ir naujo licencinio atlyginimo nustatymo procedūra buvo inicijuota AGATA ir kitų kolektyvinio administravimo asociacijų iniciatyva Lietuvos Respublikos kultūros ministerijoje ir nurodo, jog tai patvirtina byloje pateikti ministerijos atstovės elektroniniai laiškai dėl derybų. Tačiau pati apeliantė neginčija bei bylos duomenys patvirtina, kad pagal ginčo sutartį, sudarytą tarp apeliantės ir atsakovės, abipusis susitarimas dėl tarifo peržiūros ir / ar keitimo iki 2017 m. rugsėjo 30 d. nebuvo iš esmės pasiektas, teismo procesiniu sprendimu tarifo dydis taip pat nebuvo pakeistas, o pareikštu ieškiniu apeliantė neprašė pakeisti sutarties sąlygos, kuria nustatytas tarifo dydis. Todėl pirmosios instancijos teismas visiškai pagrįstai ir teisingai sprendė, jog pagal šalių sutarties 7.4 ir 7.5 punktų nuostatas sutarties 1.9 punkte numatytas tarifo dydis pripažintinas galutiniu ir nekeičiamu.

8626.

87Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta bei nustačius, jog pirmosios instancijos teismas teisingai aiškindamas šalių sutarties 7.4 ir 7.5 punktų nuostatas pagrįstai konstatavo, jog tarifo dydis yra galutinis ir nekeičiamas, apeliantės argumentų dėl jos pasirinkto teisių gynimo būdo vertinimas toliau nebetenka teisinės reikšmės. Vis dėlto apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad apeliantė įrodinėdama, jog jos pasirinktas licencinio atlyginimo analogijos būdas yra tinkamas ir teisingas, kaip esminį motyvą naudoja iš esmės teiginį, jog gretutinių teisių turėtojų atlygis turi atitinkamai priklausyti nuo televizijos paslaugų teikėjo gaunamų pajamų iš retransliavimo veiklos. Tačiau apeliantė nepagrindė, kokiu teisiniu pagrindu remiantis apeliantės nurodomas atlyginimo apskaičiavimas, taikant būtent minėtą ARPU rodiklį, turėtų būti pripažįstamas pagrįstu ir teisingu licenciniu atlyginimu. Ginčo sutartimi buvo nustatyta licencinio atlyginimo pagal atitinkamą tarifo dydį apskaičiavimo tvarka, susitarta dėl tarifo dydžio, jo keitimo, pripažinimo galutiniu ir nekeičiamu tvarkos. Be to, šiuo aspektu sutiktina su atsakovės argumentu, kad pagal apeliantės reikalaujamo atlyginimo taikant ARPU metodiką skaičiavimui įtakos daro tik mokamos televizijos paslaugų teikėjų gaunamos pajamos, kitaip tariant nėra atsižvelgiama į jų patiriamas išlaidas (investicijas), gaunamą pelną ir pan. Atitinkamai nėra apsižvelgiama ir į tai, kokio tipo televizijos paslaugos yra teikiamos (analoginė kabelinė, skaitmeninė (išmanioji)), nuo kurių ir gali priklausyti pajamų, išlaidų ir pelno santykis.

8827.

89Apeliantės teigimu, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai priteisė atsakovės naudai bylinėjimosi išlaidų sumą, viršijančią Rekomendacijose nustatytą dydį.

9028.

91Pagal CPK 98 straipsnio 2 dalį šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio. Civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalų dydį nustato Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 ir Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu patvirtintos Rekomendacijos dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio (2015 m. kovo 19 d. Nr. įsakymo Nr. 1R-77 redakcija, galiojanti nuo 2015 m. kovo 20 d.) (toliau – Rekomendacijos). Rekomendacijų 2 punkte įtvirtinta, kad nustatydamas priteistino užmokesčio už teikiamas teisines paslaugas dydį, teismas atsižvelgia į šiuos kriterijus: bylos sudėtingumą; teisinių paslaugų kompleksiškumą, specialių žinių reikalingumą; ankstesnį (pakartotinį) dalyvavimą toje byloje; būtinybę išvykti į kitą vietovę, negu registruota advokato darbo vieta; ginčo sumos dydį; teisinių paslaugų teikimo pastovumą ir pobūdį; sprendžiamų teisinių klausimų naujumą; šalių elgesį proceso metu; advokato darbo laiko sąnaudas; kitas svarbias aplinkybes.

9229.

93Dėl Rekomendacijų 2 punkte nurodytų kriterijų taikymo kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad reikėtų vadovautis kriterijų visuma ir nesant pakankamo pagrindo neišskirti kaip reikšmingų vieno ar keleto iš jų. Reikia įvertinti, kurie kriterijai gali būti pagrindas padidinti, o kurie – sumažinti priteisiamas išlaidas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. gruodžio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-647-248/2015). Teismų praktikoje taip pat nurodoma, kad nurodyti kriterijai, esant tam tikroms konkrečioms kiekvienos bylos aplinkybėms, taip pat atsižvelgiant į joje teikiamų teisinių paslaugų apimtį bei pobūdį, gali sudaryti pagrindą priteisti tiek didesnį, negu Rekomendacijose nurodytą maksimalų bylinėjimosi išlaidų dydį, tiek mažesnį šių išlaidų dydį, net jeigu jis ir nesiekia maksimalaus Rekomendacijose nurodyto dydžio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2018 m. vasario 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-36-313/2018).

9430.

95Nors skundžiamame sprendime teismas konkrečiai nenurodė, tačiau, teisėjų kolegijos vertinimu, atsižvelgiant į priimtą procesinį sprendimą, jame pateiktus motyvus, pirmosios instancijos teismas, priteisdamas atsakovei bylinėjimosi išlaidų dydį, įvertino visus Rekomendacijų 2 punkte nustatytus kriterijus bei bylos aplinkybių kontekste tinkamai juos pritaikė. Tai, kad priteistas bylinėjimosi išlaidų dydis viršija rekomenduojamą dydį savaime nereiškia, kad tokia suma yra priteista neteisingai, pažeidžiant proceso teisės normas. Šiuo atveju atsižvelgiant į tai, jog ginčas kilęs dėl licencinio atlyginimo, kuris siejamas bei procesiniuose šalių dokumentuose buvo grindžiamas be kita ko ir specifinėmis intelektinės nuosavybės teisinio reglamentavimo nuostatomis, taip pat atsižvelgiant į šalių procesinių dokumentų apimtis, teikiamus įrodymus, darytina išvada, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertinęs tiek šias aplinkybes, tiek Rekomendacijų kriterijus priteisė teisingą bylinėjimosi išlaidų sumą atsakovės atžvilgiu.

9631.

97Apibendrinant tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas byloje tinkamai nustatė reikšmingas faktines aplinkybes, teisingai taikė ir aiškino procesinės ir materialiosios teisės normas, apeliacinio skundo argumentai nesudaro pagrindo naikinti skundžiamą sprendimą (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

9832.

99Atmetus apeliantės skundą kaip nepagrįstą, spręstinas atsakovės apeliacinėje instancijoje patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimas. Atsakovė, pateikdama atsiliepimą į apeliacinį skundą prašė priteisti bylinėjimosi išlaidas iš apeliantės, tačiau įrodymų, pagrindžiančių šių išlaidų buvimą, iki bylos išnagrinėjimo iš esmės apeliacinės instancijos teisme pabaigos nepateikė, todėl bylinėjimosi išlaidos apeliacinės instancijos teisme atsakovei nepriteistinos (CPK 98 straipsnio 1 dalis).

100Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

101Vilniaus apygardos teismo 2018 m. kovo 22 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę... 3. I.... 4. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Ieškovė Lietuvos gretutinių teisių asociacija (toliau – AGATA) kreipėsi... 7. 2.... 8. Nurodė, kad pagal Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių... 9. 3.... 10. Ieškovė su atsakove, kuri teikia telekomunikacijų, informacinių... 11. 4.... 12. Atsakovė Telia Lietuva, AB su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti.... 13. II.... 14. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 15. 5.... 16. Vilniaus apygardos teismas 2018 m. kovo 22 d. sprendimu ieškinį atmetė,... 17. 6.... 18. Teismas nustatė, kad 2016 m. sausio 21 d. šalių sudarytos sutarties dėl... 19. 7.... 20. Įvertinęs sutarties nuostatas, teismas nustatė, kad šalių sutarties 7... 21. 8.... 22. Teismo vertinimu, ieškovės argumentai dėl sutarties 7.4 ir 7.5 punktų... 23. 9.... 24. Atsižvelgdamas į tai, kad ieškovė pareiškė reikalavimą priteisti... 25. 10.... 26. Be to, sutarties 7.2 punkte numatyta, kad perskaičiavus atlyginimą pagal... 27. III.... 28. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 29. 11.... 30. Ieškovė AGATA apeliaciniame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos... 31. 11.1.... 32. Teismas nepagrįstai ir neteisėtai licencinio atlyginimo peržiūros galimybę... 33. 11.2.... 34. Licencinės sutarties 1 straipsnio 9 dalyje numatytas tarifas galutiniu ir... 35. 11.3.... 36. Teismas visiškai nepagrįstai sprendė, kad licencinis atlyginimas ieškovei... 37. 11.4.... 38. Teismas neatsižvelgė, kad sutarties 1.9 punkte numatytas tarifas visiškai... 39. 11.5.... 40. Teismas nepagrįstai atsakovės naudai priteisė maksimalią atlygintinų... 41. 12.... 42. Atsiliepime į ieškovės AGATA apeliacinį skundą atsakovė Telia Lietuva, AB... 43. 12.1.... 44. Teismas tinkamai ir pagrįstai aiškino tarp šalių sudarytos licencinės... 45. 12.2.... 46. Teismas tinkamai nurodė, kad tarifo dydis tapo galutiniu ir nekeičiamu, nes... 47. 12.3.... 48. Teismas, teisingai išanalizavęs bylos aplinkybes, pagrįstai nurodė, kad... 49. 12.4.... 50. Teismas tinkamai ir pagrįstai aiškindamas sutartį nurodė, kad iki 2016 m.... 51. 12.5.... 52. Jeigu licencinis atlyginimas atsakovei būtų skaičiuojamas taikant ARPU... 53. 12.6.... 54. Teismas priteisė atsakovei pagrįstą bylinėjimosi išlaidų už suteiktas... 55. Teisėjų kolegija... 56. IV.... 57. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 58. 13.... 59. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame... 60. Dėl naujų įrodymų priėmimo... 61. 14.... 62. Kartu su apeliaciniu skundu apeliantė pateikė išrašą iš interneto... 63. 15.... 64. CPK 314 straipsnyje nustatyta, kad apeliacinės instancijos teismas atsisako... 65. Dėl ginčo esmės... 66. 16.... 67. Pirmosios instancijos teismas atmetė ieškinį, kuriuo apeliantė prašė... 68. 17.... 69. Apeliantė nesutikimą su skundžiamu sprendimu iš esmės grindžia tuo, kad... 70. 18.... 71. ATGTĮ 55 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad atlikėjai ir fonogramų... 72. 19.... 73. Nagrinėjamu atveju ginčo šalys nurodytos ATGTĮ nuostatos pagrindu, 2016 m.... 74. 20.... 75. Sutarties 7.4 ir 7.5 punktuose nustatyta tarifo pripažinimo galutiniu ir... 76. 21.... 77. Iš apeliantės procesinių dokumentų matyti, jog reikalaujamą priteisti... 78. 22.... 79. Bylos duomenimis minėto susitarimo dėl bendros licencijos atsakovė... 80. 23.... 81. CK 6.156 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad šalys turi teisę laisvai sudaryti... 82. 24.... 83. Atsižvelgiant į nurodytą teisinį reguliavimą bei teismų praktikos... 84. 25.... 85. Apeliantė teigia, kad licencinio atlyginimo tarifo peržiūros ir naujo... 86. 26.... 87. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta bei nustačius, jog pirmosios... 88. 27.... 89. Apeliantės teigimu, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai priteisė... 90. 28.... 91. Pagal CPK 98 straipsnio 2 dalį šalies išlaidos, susijusios su advokato ar... 92. 29.... 93. Dėl Rekomendacijų 2 punkte nurodytų kriterijų taikymo kasacinio teismo... 94. 30.... 95. Nors skundžiamame sprendime teismas konkrečiai nenurodė, tačiau, teisėjų... 96. 31.... 97. Apibendrinant tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 98. 32.... 99. Atmetus apeliantės skundą kaip nepagrįstą, spręstinas atsakovės... 100. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 101. Vilniaus apygardos teismo 2018 m. kovo 22 d. sprendimą palikti nepakeistą....