Byla 2-403-435/2014
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Rūta Rimkevičienė, sekretoriaujant Eglei Bunevičiūtei-Kostenko, R. R., dalyvaujant ieškovo UAB „Arkada“ atstovei L. K., nedalyvaujant atsakovo UAB „Srava“ atstovui, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Arkada“ ieškinį atsakovui UAB „Srava“ dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas pateikė teismui ieškinį, prašydamas priteisti iš atsakovo UAB „Srava“ 1537,98 Lt skolos už prekes, 50,48 Lt delspinigių, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir visas bylinėjimosi išlaidas (b.l. 49-53).

3Ieškinyje nurodė, kad pagal šalių pasirašytą 2009-04-22 Didmeninio pirkimo-pardavimo sutartį Nr. K5/2009 ir prekių pardavimą patvirtinančias PVM sąskaitas-faktūras ieškovas UAB „Aikada" pardavė atsakovui UAB „Srava" prekių, už kurias atsakovas privalėjo sumokėti šiomis sąlygomis: už realizuotas prekes vieną kartą per mėnesį, t.y. iki mėnesio 20 dienos, už nuo mėnesio pradžios iki 15 dienos parduotas prekes (Sutarties V d. (b) p.), o jeigu per Sutarties 1 punkte nustatytą maksimalų konsignacijos terminą - 5 mėnesių nuo prekių gavimo šios prekės nebuvo realizuotos tretiesiems asmenims ar pardavėjui grąžintos, Pirkėjas privalo sumokėti per 5 dienas nuo konsignacijos termino pabaigos (Sutarties V d. (d) p.). Atsakovas pagal PVM sąskaitas-faktūras laikotarpiu nuo 2012-07-02 iki 2013-01-07 ieškovas UAB „Aikada" pardavė, o atsakovas UAB „Srava" nupirko prekių už 2438,00 Lt sumą, iš kurių atsakovas apmokėjo tik 900,02 Lt ir liko skolingas ieškovui 1537,98 Lt.

4Ieškovo UAB „Aikda“ atstovė L. K. ieškinį palaikė, nurodė, kad atsakovo nurodytas nebedradarbiavimas iš ieškovo pusės yra nepagrįstas, nes ieškovas ne kartą kreipėsi į atsakovą dėl skolos sumokėjimo ir ilgą laiką laukė, kol atsakovas padengs skolą. 2013-11-24 ieškovas nutraukė sutartį su atsakovu. Atsakovas veikia nesąžiningai ieškovo atžvilgiu nesumokėdamas skolos, todėl prašo ieškinį tenkinti pilnai.

5Atsakovas UAB „Srava‘ pateikė atsiliepimą į ieškinį (b.l. 80-81), kuriame nurodė, kad su ieškiniu nesutinka. Atsakovas dėl jo patalpose įvykusių gaisrų susiduria su laikinais finansiniais sunkumais, kurie lėmė įsiskolinimo ieškovui susidarymą. Nepaisasnt to, atskovas įsiskolinimą dengė daliniais mokėjimais, taip pat buvo pateikęs ieškovui įsiskolinimo dengimo grafiką. Ieškovas, nepaisydama atsakovo pastangų, vienašališkai nutraukė geranorišką sutarties šalių bendradarbiavimą ir kreipėsi į teismą, tuo pažeisdamas LR CK 6.200 str. 2 d. bei 3 d. Mano, kad vien dėl šios priežasties, kad ieškovas neišnaudojo visų ikiteisminės mediacijos galimybių, ieškinys negali būti tenkinamas.

6Atsakovo UAB „Srava“ atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio vietą ir laiką pranešta. 2014-01-16 atsakovas pateikė teismui prašymą dėl skolos mokėjimo išdėstymo dalimis 12 mėnesių laikotarpiui, nurodė, kad Šiaulių apygardos teisme yra nagrinėjama civilinė byla Nr. B2-1288-124/2013 dėl restruktūrizavimo bylos UAB „Srava“ iškėlimo.

7Ieškinys tenkintinas.

8Iš byloje esančių dokumentų nustatyta, kad 2013-09-16 Kauno apylinkės teisme priimtas kreditoriaus UAB „Arkada“ pareiškimas dėl 1537,98 Lt skolos, 50,48 Lt delspinigių, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 14,00 Lt žyminio mokesčio išieškojimo iš skolininko UAB „Srava“ bei 2013-09-16 priimtas teismo įsakymas (b.l. 3, 25-26). 2013-10-15 buvo priimtas skolininko UAB „Srava“ prieštaravimai dėl teismo įsakymo išdavimo (b.l. 46) ir 2013-11-05 Kauno apylinkės teismo nutartimi 2013-09-16 teismo įsakymas panaikintas ir priimtas ieškovo ieškinys dėl skolos priteisimo (b.l. 72).

92009-04-22 Didmeninio pirkimo – pardavimo sutartis patvirtina, kad UAB „Arkada“ ir UAB „Srava“ pasirašė sutartį dėl pardavimo Nr. 5K/09, pagal kurią ieškovas įsipareigojo laikydamasis sutarties sąlygų pateikti prekes atsakovui, o atsakovas laikydamasis sutarties sąlygų įsipareigojo už prekes sumokėti sutartą kainą (b.l. 5). Pagal PVM sąskaitas-faktūras laikotarpiu 2012-08-06 iki 2013-01-07 ieškovas padavė, o atsakovas nupirko prekių už 2438,00 Lt (b.l. 6-13, 56-59). Iš skolos paskaičiavimo bei 2013-06-19 tarpusavio atsiskaitymų suderinimo akto nustatyta, kad atsakovas apmokėjo ieškovui tik 900,02 Lt ir liko skolingas 1537,98 Lt (b.l. 14-16, 55, 60-61). 2013-02-12 ieškovas išsiuntė pretenziją atsakovui reikalaudamas sumokėti susidariusį įsiskolinimą (b.l. 17). Atsakovas 2013-02-13 atsakyme į pretenziją nurodė, kad pripažįsta nurodytą 1537,98 Lt skolą, bet šiai dienai negali jos padengti, bet esant pirmai galimybei visą skolą sumokės (b.l. 18). 2013-10-23 UAB „Aikada“ išsiuntė atsakovui UAB „Srava“ pranešimą dėl sutarties nutraukimo, kuriame nurodė, kad nuo 2013-11-24 nutraukia Didmeninio pirkimo – pardavimo sutartį Nr. K5/09 dėl skolos (b.l. 62-63).

10Dėl skolos ir delspinigių priteisimo.

11Tarp šalių sudarytą sutartį šalys privalo vykdyti sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (CK 6.200 str., 6.205 str.). Savo įsipareigojimų nevykdanti šalis, privalo mokėti įstatyme nustatytas ar šalių sutartyje numatytas palūkanas, delspinigius (CK 6.210 str. 1 d.). Šioje byloje nustatyta, kad atsakovas, žinodama apie savo pareigą mokėti už jam pateiktas prekes, šios pareigos tinkamai nevykdė, todėl ieškovas kreipėsi į teismą dėl skolos priteisimo (CK 6.38 str. 1 d., 6.63 str. 1 d. 2, 3 p.).

12Pagal ieškovo pateiktus duomenis, atsakovas tinkamai nevykdė 2009-04-22 šalių pasirašytos Didmeninio pirkimo – pardavimo sutarties ir laiku nepamokėjo ieškovo išrašytų PVM sąskaitų-faktūrų ir liko skolingas ieškovui 1537,98 Lt. 2013-06-19 šalys pasirašė tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktą, kuriuo atsakovas UAB „Srava“ patvirtino savo 1537,98 Lt skolą ieškovui (b.l. 16).

13Pagal CK 6.205 straipsnį sutarties neįvykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą. Be to, ir pačių šalių sudaryta Didmeninio pirkimo-pardavimo sutartis įpareigoja atsakovą visiškai atsiskaityti su ieškovu už nupirktas prekes.

14Esant aukščiau nustatytoms aplinkybėms, teismas konstatuoja, kad atsakovas netinkamai vykdė šalių sudarytą 2009-04-22 Didmeninio pirkimo-pardavimo sutartį Nr. K5/2009. Ieškovas pardavė šalių rašytinėje Sutartyje ir PVM sąskaitose-faktūrose nurodytas prekes, o atsakovas prekes priėmė ir pilnai neatsiskaitė su ieškovu. Dėl šios priežasties, remiantis tinkamu prievolių vykdymo principu ir sudaryta Didmeninio pirkimo-pardavimo sutartimi, iš atsakovo UAB „Srava" ieškovo naudai priteistina 1537,98 Lt skola.

15CK 6.258 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad įstatymai ar sutartis gali nustatyti, kad už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą kaltoji šalis privalo sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (CPK 6.71 straipsnio 1 dalis).

16Šalys dėl konkretaus dydžio delspinigių sumokėjimo susitarė Didmeninio pirkimo-pardavimo 2009-04-22 sutartyje, kurioje sulygo, kad jeigu pirkėjas nesilaiko nustatytų mokėjimo terminų, už kiekvieną pavėluotą dieną nuo nesumokėtos sumos skaičiuojami sutarties V dalies (e) punkte (II1.) ir 3 dalyje (11.) nurodyto dydžio delspinigiai - 0,02 proc. už dieną. Pagal ieškovo pateiktą 2013-09-04 skolos paskaičiavimą, remiantis Didmeninio pirkimo-pardavimo sutartimi, atsakovui už pradelstą skolą už prekes skaičiuotini 50,48 Lt delspinigiai, kurie yra priteistini iš atsakovo ieškovui (CPK 3 str. 7 d., 178 str., CK 1.5 str. 2 d., 6.71 str., 6.73 str. 2 d., 6.256 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.) (CK 6.258 str., 6.71 str.)

17Pagal LR CK 6.37 straipsnio 2 dalį atsakovas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Toks palūkanų dydis yra nustatytas ir LR CK 6.210 straipsnyje, pagal kurio 2 dalį, kai abi sutarties šalys yra verslininkai ar privatūs juridiniai asmenys, tai už termino praleidimą mokamos 6 procentų dydžio metinės palūkanos, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Be to, pagal CK 6.314 straipsnio 5 dalį, kai pirkėjas laiku nesumoka už jam perduotus daiktus, pardavėjas turi teisę reikalauti iš pirkėjo sumokėti kainą bei įstatymų ar sutarties nustatytas palūkanas.

18Vadovaujantis Civilinio kodekso 6.37 straipsniu, 6.210 straipsniu ir 6.314 straipsnio 5 dalimi, iš atsakovo ieškovui priteistinos 6 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą (1588,46 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme (2013-09-16) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

19Kadangi ieškinys tenkinamas pilnai, iš atsakovo ieškovui priteistinos bylinėjimosi išlaidos: sumokėtas žyminis mokestis – 72,00 Lt (b.l. 4, 54) (CPK 79 str., 80 str. 1 d. 1 p., 88 str. 1 d. 9 p., 93 str. 1 d.).

20Išlaidos byloje, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu valstybei yra 21,67 Lt, kurios ieškinį patenkinus pilnai, priteistinos iš atsakovo.

21Dėl skolos išdėstymo dalimis.

22Atsakovas prašė priteistos skolos mokėjimą išdėstyti lygiomis dalimis per 12 mėnesių laikotarpį, atsižvelgiant į atsakovo esamus laikinus finansinius sunkumus. Nurodė, kad Šiaulių apygardos teisme yra nagrinėjama civilinė byla Nr. B2-1288-124/2013 dėl restruktūrizavimo bylos UAB „Srava“ iškėlimo.

23CPK 7 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog įsiteisėjęs teismo sprendimas turi būti įvykdytas per trumpiausią laiką ir kuo ekonomiškiau. Teismų praktikoje yra suformuota nuostata, kad sprendimo įvykdymas gali būti atidedamas arba išdėstomas išimtiniais atvejais, o sprendžiant tokį klausimą taip pat yra aktualūs CK 1.2 straipsnio 1 dalyje įtvirtinti civilinių santykių subjektų lygiateisiškumo, teisinio apibrėžtumo, proporcingumo ir teisėtų lūkesčių principai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gruodžio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-521/2011, 2006 m. lapkričio 17 d. nutartis civilinėje Nr. 3K-3-594/2006). Tai reiškia, kad pagal Civilinio proceso kodekso 284 straipsnio 1 dalį spręsdamas sprendimo įvykdymo išdėstymo klausimą, teismas turi išlaikyti išieškotojo ir skolininko teisėtų interesų pusiausvyrą, vertinti tai, ar atidėjus teismo sprendimo įvykdymą, bus užtikrintas tinkamas jo įvykdymas, ar nebus iš esmės paneigtas pats teismo sprendimas ir ar nebus pažeisti šalies, kurios naudai jis priimtas, teisėti lūkesčiai, ar skolos grąžinimo išdėstymas dalimis nesukels pernelyg didelių neigiamų pasekmių išieškotojui.

24Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad Šiaulių apygardos teisme yra nagrinėjama civilinė byla Nr. B2-574-124/2014 dėl restruktūrizavimo bylos UAB „Srava“ iškėlimo, byla gauta 2013-12-18, tačiau restruktūrizavimo byla atsakovui dar nėra iškelta. Atsakovas prievolės laiku apmokėti ieškovui skolą pagal pateiktas PVM sąskaitas-faktūras nevykdo nuo 2013-01-11. Atsakovas nepateikia teismui jokių įrodymų, kurie patvirtintų sunkią atsakovo finansinę padėtį, nes kaip matyti iš byloje pateikto UAB „Srava“ finansinės atskaitomybės balanso 2012 m. atsakovas deklaravo turto viso turto už 18 949 845 Lt, kai nuostoliai siekė tik 392 879 Lt (b.l. 64-67). Atsakovas nenurodo, kodėl jis iki šiol nemoka dalimis skolos ieškovui. Teismas sprendžia, kad patenkinus atsakovo prašymą dėl sprendimo vykdymo išdėstymo nebūtų išlaikyta šalių interesų pusiausvyra, be to būtų pažeisti ieškovo teisėti interesai.

25Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, atsakovo prašymas dėl skolos mokėjimo išdėstymo dalimis netenkintinas (CPK 284 str.).

26Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 str., 260 str., 263-270 str.,

Nutarė

27Ieškinį patenkinti.

28Priteisti iš atsakovo UAB „Srava“, į.k. 180239789, Ateities pl. 15A, Vilnius, a.s. LT71 7044 0600 0002 5107, AB SEB bankas, 1537,98 Lt (vieną tūkstantį penkis šimtus trisdešimt septynis litus 98 ct) skolos, 50,48 Lt (penkiasdešimt litų 48 ct) delspinigių, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (nuo 1588,46 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2013-09-16) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 72,00 Lt (septyniasdešimt du litus) žyminio mokesčio ieškovo UAB „Aikada“, į.k. 13473419, R. K. g. 16, Kaunas, a.s. LT87 7044 0600 0310 0786, AB SEB bankas, naudai.

29Atsakovo UAB „Srava“, į.k. 180239789, prašymo dėl skolos mokėjimo išdėstymo dalimis netenkinti.

30Priteisti iš atsakovo UAB „Srava“, į.k. 180239789, 21,67 Lt (dvidešimt vieną litą 67 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybės naudai (sumokėti Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR FM, įmonės kodas 188659752, į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, AB bankas „Swedbank”, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660).

31Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Rūta Rimkevičienė, sekretoriaujant Eglei... 2. Ieškovas pateikė teismui ieškinį, prašydamas priteisti iš atsakovo UAB... 3. Ieškinyje nurodė, kad pagal šalių pasirašytą 2009-04-22 Didmeninio... 4. Ieškovo UAB „Aikda“ atstovė L. K. ieškinį palaikė, nurodė, kad... 5. Atsakovas UAB „Srava‘ pateikė atsiliepimą į ieškinį (b.l. 80-81),... 6. Atsakovo UAB „Srava“ atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio... 7. Ieškinys tenkintinas.... 8. Iš byloje esančių dokumentų nustatyta, kad 2013-09-16 Kauno apylinkės... 9. 2009-04-22 Didmeninio pirkimo – pardavimo sutartis patvirtina, kad UAB... 10. Dėl skolos ir delspinigių priteisimo.... 11. Tarp šalių sudarytą sutartį šalys privalo vykdyti sąžiningai, tinkamai... 12. Pagal ieškovo pateiktus duomenis, atsakovas tinkamai nevykdė 2009-04-22... 13. Pagal CK 6.205 straipsnį sutarties neįvykdymu laikomas bet kokios iš... 14. Esant aukščiau nustatytoms aplinkybėms, teismas konstatuoja, kad atsakovas... 15. CK 6.258 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad įstatymai ar sutartis gali... 16. Šalys dėl konkretaus dydžio delspinigių sumokėjimo susitarė Didmeninio... 17. Pagal LR CK 6.37 straipsnio 2 dalį atsakovas privalo mokėti įstatymų... 18. Vadovaujantis Civilinio kodekso 6.37 straipsniu, 6.210 straipsniu ir 6.314... 19. Kadangi ieškinys tenkinamas pilnai, iš atsakovo ieškovui priteistinos... 20. Išlaidos byloje, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu valstybei yra... 21. Dėl skolos išdėstymo dalimis.... 22. Atsakovas prašė priteistos skolos mokėjimą išdėstyti lygiomis dalimis per... 23. CPK 7 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog įsiteisėjęs teismo sprendimas turi... 24. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad Šiaulių apygardos teisme yra... 25. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, atsakovo prašymas dėl skolos... 26. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259... 27. Ieškinį patenkinti.... 28. Priteisti iš atsakovo UAB „Srava“, į.k. 180239789, Ateities pl. 15A,... 29. Atsakovo UAB „Srava“, į.k. 180239789, prašymo dėl skolos mokėjimo... 30. Priteisti iš atsakovo UAB „Srava“, į.k. 180239789, 21,67 Lt (dvidešimt... 31. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...