Byla e2-317-656/2020
Dėl skolos priteisimo ir atsakovo DEKPOL S.A. priešieškinį bankrutavusiai UAB „Priešgaisrinės sistemos“ dėl atliktų darbų kainos sumažinimo. Teismas, išnagrinėjęs bylą

1Vilniaus apygardos teismo teisėjas Andrius Ignotas, sekretoriaujant Maženai Lazurkevič, dalyvaujant ieškovės bankrutavusios UAB „Priešgaisrinės sistemos“ atstovui advokatui M. G., atsakovės DEKPOL S.A. atstovams advokatui M. N., S. Č.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo bankrutavusios UAB „Priešgaisrinės sistemos“, atstovaujamos bankroto administratoriaus UAB „Vadybos apskaita“, ieškinį atsakovui DEKPOL S.A. (toliau vadinama ir DEKPOL) dėl skolos priteisimo ir atsakovo DEKPOL S.A. priešieškinį bankrutavusiai UAB „Priešgaisrinės sistemos“ dėl atliktų darbų kainos sumažinimo. Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3I.

4Ieškinio, priešieškinio ir atsiliepimų argumentai

51.

6Ieškovas BUAB „Priešgaisrinės sistemos“ ieškiniu, kurį bylos nagrinėjimo metu patikslino, prašo priteisti iš atsakovo DEKPOL S.A. 81 152,80 Eur skolą, 73 037,52 Eur delspinigių, 6 procentų dydžio metines procesines palūkanas nuo teismo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

72.

8Nurodė, kad Vilniaus apygardos teismo 2018 m. gruodžio 21 d. nutartimi iškelta bankroto byla UAB „Priešgaisrinės sistemos“, bankroto administratoriumi paskirta UAB „Vadybos apskaita“.

93.

10Bankroto administratorius nustatė, kad šalis siejo statybos subrangos teisiniai santykiai ir pagal esančius dokumentus atsakovas liko skolinga ieškovui 91 636,83 Eur sumą. 2017 m. birželio 28 d. pasirašytos Statybos rangos sutarties Nr. PS2017-ES-012 (toliau - Sutartis), kurios pagrindu ieškovas (subrangovas) įsipareigojo atlikti darbus Objekte ( - ), o atsakovas (rangovas) įsipareigojo atliktus darbus priimti ir už juos tinkamai bei laiku atsiskaityti.

114.

12Ieškovas atliko darbus pagal Sutartį, ko pasėkoje buvo išrašytos sąskaitos faktūros: 2017-10-31 Nr. 2649 - 28 287,45 Eur; 2017-11-30 Nr. 2720 - 119 687,84 Eur; 2017-12-29 Nr. 2758 - 195 564,00 Eur; 2018-01-31 Nr.2817 - 78 458,13 Eur; 2018-02-28 Nr. 2869 - 53 992,79 Eur; 2018-05-31 Nr. 3105 - 49 334,85 Eur; 2018-04-26 Nr. 3005 - 11 475,81 Eur; 2018-05-31 Nr. 3105 - 51 986,20 Eur; 2018-07-11 Nr. 3178 - 40 219,11 Eur; 2018-07-11 Nr.3179-9 235,92 Eur. Viso bendrai pagal Sutartį atliktų darbų suma - 577 431,44 Eur.

135.

14Atsakovas nenurodė jokių įstatyme numatytų priežasčių, dėl kurių turėtų teisę nepriimti darbų, tačiau dviejų jai už atliktus darbus išrašytų paskutinių sąskaitų 2018-07-11 Nr.3178 - 40 219,11 Eur ir 2018-07-11 Nr.3179 - 9 235,92 Eur nepriėmė, atliktų darbų aktų nepasirašė ir su ieškovu neatsiskaitė.

156.

16Ieškovas atsakovui siuntė pretenzijas, ragindama susimokėti už atliktus darbus, tačiau atsakovas savo sutartinių prievolių nesilaikė. Atsakovui nepriėmus sąskaitų faktūrų Nr. 3178 ir Nr. 3179, pastarosios buvo išrašytos naujomis Nr. 3300 ir Nr. 3301, todėl, nors ieškovo buhalterinėje apskaitoje atsispindi tiek ankstesnės, tiek naujai išrašytos sąskaitos faktūros, ieškovas reikalavimą reiškia pagal pirmines sąskaitas faktūras Nr. 3178 ir Nr. 3179.

177.

18CK 6.662 str. ir 6.694 str. nuostatos numato atliktų rangos darbų perdavimo ir priėmimo tvarką bei sąlygas. Pagal abiejų straipsnių nuostatas užsakovas privalo priimti rangovo perduodamus darbo rezultatus. Užsakovas turi teisę atsisakyti priimtus darbus tik išimtiniais atvejais, o būtent: kai rangovas pažeidžia viso darbo atlikimo galutinį terminą ir dėl termino praleidimo prievolės įvykdymas užsakovui prarado prasmę (CK 6.652 str. 4 d.); kai pagal įstatymą, sutartį ar darbų pobūdį privalomų bandymų ir kontrolinių matavimų rezultatai yra neigiami (CK 6.694 str. 5 d.); kai nustatomi darbų rezultato trukumai, dėl kurių jo neįmanoma naudoti pagal statybos rangos sutartyje numatytą paskirtį, o šių trūkumų nei užsakovas, nei rangovas ar jo pasitelktas trečiasis asmuo negali pašalinti (CK 6.694 str. 6 d.).

198.

20Atsakovas naudojasi ieškovo atliktų darbų rezultatu, tačiau darbų nepriėmė, pagal sąskaitas faktūras Nr. 3178 ir Nr. 3179 neatsiskaitė, todėl ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 81 152,80 Eur skolą (CK 6.662 str., 6.694 str.).

219.

22Remiantis Sutarties 74 p., numatačiu 5 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną vėluojamą atsiskaityti su ieškove dieną, ieškovas prašo priteisti delspinigius už 180 dienų - 73 037,52 Eur (81 152,80 Eur x 5 proc. x 180 d.) (CK 6.63 str. 2 d., 6.73 str.), 6 procentų dydžio metines procesines palūkanas nuo teismo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d.).

2310.

24Atsakovas DEKPOL S.A. atsiliepimu į ieškinį prašo ieškinį atmesti kaip nepagrįstą; tuo atveju, jeigu ieškovės reikalavimas dėl netesybų priteisimo būtų tenkinamas, prašo netesybų sumą sumažinti ik 131,96 Eur.

2511.

26Atsiliepime nurodė, kad ieškinys atmestinas dėl kelių argumentų: 1) atsakovas pagrįstai atsisakė priimti darbus, jų pagrindu išrašytas ginčo sąskaitas bei jas apmokėti, nes ieškovas atliko darbus su defektais, jų neištaisė, dėl ko atsakovas privalėjo taisyti defektus savo lėšomis; 2) atsakovo pagal sutartį sulaikyta suma nuo ieškovo išrašytų ir atsakovės priimtų sąskaitų priklauso atsakovui kaip garantinis užstatas už ieškovo atliktų darbų defektus; 3) nesant pagrindo tenkinti pagrindinio reikalavimo dėl skolos priteisimo, atmestinas ir išvestinis reikalavimas dėl neprotingo dydžio baudinių delspinigių priteisimo.

2712.

28Atsakovas nurodė, kad UAB „Dovista“ (Dovista) ir atsakovė sudarė rangos sutartį pagal kurią Dovista pavedė, o atsakovas įsipareigojo atlikti rangos darbus, realizuodama Objekto statybos projektą.

2913.

30Atsakovas automatinės gaisro gesinimo sistemos montavimo darbų (Darbai) atlikimui pasitelkė ieškovę kaip subrangovą, su kuriuo sudarė 2017-06-28 Statybos rangos sutartį (Sutartį). Sutartimi ieškovas įsipareigojo atlikti itin didelio profesionalumo, atidumo ir rūpestingumo standarto reikalaujančius Darbus, tiesiogiai susijusius su tinkamu priešgaisrinės saugos užtikrinimu Dovista gamybos pastatuose, kuriuose kasdien jau dirba daugiau kaip 100 Dovista darbuotojų, o ateityje yra numatytas darbuotojų skaičiaus augimas net iki 1 000.

3114.

32Sutartimi ieškovas įsipareigojo visus Darbus atlikti iki 2018-02-15, o taip pat prisiėmė ir kitus įsipareigojimus, susijusius su tinkamu Darbų atlikimu. Sutartimi atsakovė įsipareigojo atsiskaityti su ieškovu už tinkamai ir laiku atliktus Darbus pagal ieškovo išrašomas tarpines sąskaitas faktūras ir galutinę sąskaitą faktūrą. Sutartimi šalys susitarė, kad sąskaitos faktūros išrašymo pagrindas yra darbų priėmimo-perdavimo aktas, apie kurio pasirašymą privalo informuoti ieškovas, kai Sutarties objekte numatyti Darbai yra įvykdyti kokybiškai, be trūkumų ir defektų.

3315.

34Sutarties įvykdymui užtikrinti ieškovas įsipareigojo pateikti atsakovui draudimo bendrovės polisą, lygų 5 procentams nustatyto atlygio už Sutarties objekto įvykdymą be PVM. Taip pat šalys susitarė, kad kartu su ieškovo pateiktu draudimo bendrovės polisu Sutarties įvykdymo užtikrinimui atsakovas sulaikys 5 procentus ieškovei mokėtinų sumų, apskaičiuotų nuo kiekvienos ieškovės išrašytos tarpinės sąskaitos faktūros sumos be PVM. Taigi šalys susitarė dėl kompleksinio Sutarties vykdymo užtikrinimo.

3516.

36Atsakovas visus savo įsipareigojimus pagal Sutartį vykdė tinkamai, aktyviai bendradarbiavo su ieškovu. Tuo tarpu ieškovas nuo sutartinių santykių pradžios Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų tinkamai nevykdė. Ieškovas nepateikė atsakovui draudimo bendrovės poliso, Darbus vykdė nesavalaikiai ir neatlikdamas Darbų net iki Sutartyje nustatyto galutinio Darbų atlikimo termino. Be to, Darbus ieškovas vykdė nekokybiškai, todėl Objekte nuolat buvo nustatomi sistemingi ieškovo atliktų Darbų defektai, kuriuos ji pripažindavo, tačiau neištaisydavo.

3717.

38Nurodytas faktines aplinkybes dėl ieškovo prisiimtų sutartinių įsipareigojimų tinkamo nevykdymo, sistemingo vėlavimo atlikti darbus ir darbų atlikimo su defektais, taip pat dėl nebendradarbiavimo su atsakovu patvirtina, be kita ko, atsakovo teiktos 2017-10-18, 2017-12-06, 2018-02-07, 2018-02-15, 2018-02-22, 2018-03-14, 2018-04-19, 2018-04-24, 2018-05-22, 2018-05-25, 2018-06-19, 2018-06-21 pretenzijos ieškovui, taip pat susirinkimų, vykusių tarp Dovista ir atsakovės, protokolai Nr. 41, Nr. 43, Nr. 45-47.

3918.

40Ieškovas už netinkamai atliktus Darbus atsakovui išrašė 2018-07-11 sąskaitą faktūrą Nr. 3178 bendrai 40 219,11 Eur sumai ir 2018-07-11 sąskaitą faktūrą Nr. 3179 bendrai 9 235,92 Eur sumai (Ginčo sąskaitos). Ginčo sąskaitos buvo išrašytos atsakovui nepriėmus darbų, nors Sutarties 4 str. 6 d. buvo aiškiai nurodyta, kad sąskaitų faktūrų išrašymo pagrindas yra būtent šalių pasirašyti darbų perdavimo-priėmimo aktai. Grąžindamas Ginčo sąskaitas ieškovui, atsakovas kartu su 2018-08-21 raštu persiuntė ieškovui defektų sąrašą, sudarytą pagal 2018-08-01 duomenis, patvirtinantį, kad yra nustatyti net 64 defektai, iš kurių daugiau nei pusė, tai yra net 33 defektai, ieškovo vis dar nebuvo ištaisyti.

4119.

42Ieškovas trūkumus pripažino, tačiau jų netaisydama išrašė naujas sąskaitas (2018-09-28 sąskaitą faktūrą Nr. 3300 ir 2018-09-28 sąskaitą faktūrą Nr. 3301) už identiškus darbus identiškai sumai ir pateikė šias sąskaitas atsakovui, tokiu būdu pripažindamas, jog Ginčo sąskaitų išrašymui nebuvo jokio pagrindo. Atsakovė atsisakė priimti naujas sąskaitas bei jas apmokėti, kadangi jos buvo identiškos Ginčo sąskaitoms (tą pripažino ir ieškovas pateiktame ieškinyje), o jokių defektų, kuriuos nurodė atsakovas, ieškovas vis dar nebuvo ištaisęs, nors nuo defektų sąrašo pateikimo buvo praėję daugiau kaip 1 mėnuo. Ieškovas pripažįsta, kad vietoje Ginčo sąskaitų buvo išrašytos naujos sąskaitos faktūros Nr. 3300 ir Nr. 3301, tačiau dėl nesuprantamų priežasčių ieškinio reikalavimą grindžia būtent Ginčo sąskaitomis.

4320.

44Ieškovui iškėlus bankroto bylą, atsakovas liko atsakinga prieš pirminį užsakovą Dovista dėl tinkamo Darbų atlikimo, dėl ko buvo priversta pasitelkti trečiuosius asmenis Darbų defektų pašalinimui ir neatliktų Darbų atlikimui, o taip pat dalį defektų pašalinti savo pačios ištekliais ir kaštais. Ieškinys teismui pateiktas atsakovei vis dar šalinant ieškovės darbų defekus.

4521.

46Atsakovas priešieškiniu, kurį bylos nagrinėjimo metu patikslino, prašo šalių 2017 m. birželio 28 d. Statybos rangos sutartyje nustatytą darbų kainą sumažinti 56 513,20 Eur suma.

4722.

48Priešieškinyje nurodė tas pačias aplinkybes kaip ir atsiliepime į ieškinį dėl šalis siejusių statybos rangos teisinių santykių, dėl ieškovės sutartinių įsipareigojimų nevykdymo, dėl ieškovo nekokybiškai atliktų darbų ir ieškovės išrašytų sąskaitų faktūrų, kurių atsakovas neapmokėjo motyvuodama nekokybiškais ieškovo darbais bei tuo, kad ieškovas atlikti darbai atsakovo nebuvo priimti. Papildomai pažymėjo, kad atsakovas, šalindamas ieškovės atliktų darbų defektus, patyrė išlaidas: 1) 16 478,42 Eur išlaidas defektų šalinimui pasitelkiant subrangovą SIA „PFS Services“ (šias išlaidas grindžia byloje pateikta auditoriaus išvada); 17 080,00 PLN (3 998,60 Eur) išlaidas defektų šalinimui pasitelkiant subrangovą „WALPAS“ Sp. z. o. o. (šias išlaidas grindžia byloje pateikta auditoriaus išvada); 3)153 928,54 PLN (36 036,18 Eur) išlaidas defektų šalinimui savo darbuotojų jėgomis.

4923.

50Priešieškiniu atsakovas prašo sumažinti ieškovės atliktų Darbų kainą dėl visumos ieškovo padarytų defektų, kuriuos atsakovas buvo ir vis dar yra priverstas šalinti savo lėšomis. Atsakovo tvirtinimu, jos reikalavimas sumažinti ieškovo nekokybiškai atliktų Darbų kainą, esant neapmokėtoms Ginčo sąskaitoms, yra leistina atsakovo pažeistų teisių ir teisėtų interesų gynybos priemonė, kuri jokia apimtimi nepažeidžia nei Įmonių bankroto įstatymo (ĮBĮ) nuostatų, nei ieškovo ir/ar trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų.

5124.

52Ieškovas atsiliepime į atsakovės priešieškinį prašo priešieškinį atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepime nurodė, kad atsakovas savo poziciją dėl ieškovės prisiimtų sutartinių įsipareigojimų tinkamo nevykdymo įrodinėja atsakovo ieškovui teiktomis pretenzijomis bei susirinkimų, vykusių tarp atsakovo ir UAB Dovista, protokolais. Ieškovo tvirtinimu, iš nurodytų rašytinių įrodymų negalima daryti vienareikšmiškos išvados, jog ieškovas nevykdė savo sutartinių įsipareigojimų ar nebendradarbiavo su atsakovu. Priešingai, atsakovo teiktos pretenzijos 2017 m. spalio, gruodžio, 2018 m. vasario - birželio mėnesiais bei juose nurodomi atitinkami trūkumai nesidubliuoja, nereiškiamos pakartotinės pretenzijos dėl tų pačių darbų ir/ar trūkumų, kas suponuoja išvadą, jog ieškovas reagavo į nurodytas pastabas ir ištaisė didžiąją dalį defektų, nors jie buvo neesminiai, ir dėl to išrašė naujas sąskaitas faktūras Nr. 3300 ir Nr. 3301. Atsakovas elgiasi nesąžiningai, nes priešieškinyje remiasi trūkumais, nustatytais nebeaktualiame Defektų sąraše.

5325.

54Atsakovas tvirtina, kad ieškovas išrašė Ginčo sąskaitas nesant pasirašytų darbų priėmimo - perdavimo aktų, tačiau nenurodo jokių įstatyme numatytų priežasčių, dėl kurių ji būtų turėjusi teisę nepriimti ieškovo atliktų darbų.

5526.

56Atsakovas priešieškinyje įrodinėja, kad patyrė 56 513,20 Eur dydžio išlaidas dėl neva ištaisytų ieškovės pagal Sutartį atliktų darbų defektų. Dėl SIA „PFS Services“ atliktų darbų ieškovas nurodė, kad nurodyta įmonė SIA „PFS Services“ Subrangos sutarties PS2017-M-007 pagrindu kaip subrangovas atliko automatinės gaisro gesinimo sistemos montavimo darbus ieškovui kaip užsakovui. Tokiu būdu, pasitelkta bendrovė SIA „PFS Services“ taisė savo pačios atliktų darbų trūkumus objekte. Be to, atsakovės nurodyti SIA „PFS Services“ atlikti darbai, t. y. suvirinimo vamzdžių sujungimų pakeitimas į mechaninius suveržiamus sujungimus, kur mechaniniai suveržimai negalimi, suvirinimo siūlių pataisymas jas pervirinant, apskirtai nelaikytini ieškovo atliktų darbų trūkumais. Šie trūkumai nebuvo fiksuojami ir atsakovo kartu su priešieškiniu pateiktame Defektų akte, vadinasi jokios pretenzijos ieškovui dėl vamzdžių suvirinimo nebuvo reiškiamos Sutarties vykdymo laikotarpiu. Pažymėjo, kad pagal Techninį projektą, kuris laikytinas neatskiriama tarp šalių sudarytos Sutarties dalimi, nebuvo numatyti reikalavimai sujungti vamzdžius mechaniniais suveržimais. Atitinkamai ir Subrangos sutarties Priede Nr. 1, buvo numatytas plieninių vamzdžių suvirinimas, o ne jų sujungimas. Ieškovo nuomone, tikėtina, kad sprendimai dėl vamzdžių sujungimo būdo pakeitimo pačio atsakovo iniciatyva buvo priimti jau vėliau ir atitinkamai galimai atlikti pataisymai Techniniame projekte. Tokiu būdu SIA „PFS Services“ atlikti darbai negali būti laikomi ieškovo atliktų darbų trūkumais, bet vertintini kaip papildomi darbai atlikti jau po pakeitimų Techniniame projekte, už kuriuos ieškovas negali būti atsakinga. Ieškovas atkreipė dėmesį ir į tai, kad SIA „PFS Services“ yra užsienio valstybės subjektas, todėl kyla abejonės, ar minėta bendrovė turėjo teisę atlikti 2018-08-07 pavedime nurodytus gaisro gesinimo montavimo darbus, kuriems vadovaujantis LR Statybos įstatymo 12 str. reikalingas specialusis atestatas, išduodamas atestavimą atliekančios institucijos - VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro. Pagal viešai prieinamus duomenis SIA „PFS Services“, neturi galiojančio kvalifikacijos atestato.

5727.

58Dėl WALPAS Sp. Z.o.o atliktų darbų ieškovas nurodė, kad vien matematiškai analizuojant atsakovės pateiktus dokumentus, pagrindžiančius WALPAS Sp. Z.o.o. atliktus elektrinių ir dyzelinių siurblių efektyvumo reguliavimo darbus siurblinėje, matyti, kad atlikta darbų ženkliai mažesnę sumą, nei nurodė atsakovė (už 3 992,71 Eur, o ne už 17 080,00 Eur), todėl likusi suma yra visiškai nepagrįsta. Be to, trečiojo asmens atlikti darbai nebuvo fiksuojami nei Defektų akte, dėl šio pobūdžio darbų atsakovė nei karto nereiškė ieškovei jokių pretenzijų. Ieškovė taip pat pažymėjo, kad siurbliai objektui buvo pirkti iš tiekėjo Lietuvoje - UAB EVO PUMS, kurio atstovai, kaip oficialūs parduodamos įrangos atstovai, Sutarties vykdymo laikotarpiu teikė informaciją apie įrangos eksploataciją, montavimo, instaliavimo klausimus, taip pat dalyvavo atliekant paleidimo derinimo darbus. Kyla pagrįstų abejonių, kokius įrenginių reguliavimo darbus 2019 metų rugsėjo mėnesį, t. y. praėjus metams po paskutiniųjų ieškovės atliktų darbų perdavimo, galėjo atlikti trečiasis asmuo, nebūdamas oficialiu atstovu bei nebūdamas kompetentingu reguliuoti minėtos įrangos. Be to, objekte sumontuotai įrangai taikomas mažiausiai 24 mėn. garantinis aptarnavimas, kurį privalėjo atlikti pardavėjas, t. y. UAB EVO PUMS, o ne trečiasis asmuo - WALPAS Sp. Z.o.o. Taip pat atkreipė dėmesį, kad bendrovė WALPAS Sp. Z.o.o. yra užsienio valstybės subjektas bei vadovaujantis viešai prieinamais duomenimis neturi galiojančio kvalifikacijos atestato, suteikiančio teisę atlikti minėtus darbus.

5928.

60Dėl Dekpol vidinių resursų atsakovas nurodo, jog pasitelkdama savo darbuotojus atliko gaisro gesinimo sistemų defektų šalinimo darbus bei šias aplinkybes grindžia pateiktais darbo užmokesčio žiniaraščiais. Iš pateiktų dokumentų nėra aišku, kur ir kokius konkrečiai darbus atliko darbuotojai. Įmonės kaštai darbuotojams išlaikyti negali būti sutapatinami su ieškovo pagal Sutartį atliktų darbų defektų šalinimo kaštais. Atsakovas nepateikia jokių defektacijos aktų, defektus pagrindžiančių įrodymų, defektų ištaisymo sąmatos, panaudotų medžiagų kiekių ir pan. Atitinkamai nėra įrodymų, kurie leistų daryti prielaidas, jog atsakovo nurodomi darbų trūkumai buvo realūs ir jų šalinimo apimtis bei vertė atitinka atsakovo reikalaujamą priteisti sumą.

6129.

62Užsakovo reikalavimas priteisti iš rangovo už atliktus darbus jam sumokėtą sumą vertintinas kaip reikalavimas taikyti užsakovui CK 6.665 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytą teisių gynimo priemonę (sumažinti darbų kainą), kuris grindžiamas netinkama darbų kokybe. Šiuo atveju atsakovė, remdamasis CK 6.665 straipsnio 1 dalies 2 punktu, gali prašyti sumažinti kainą tik tų darbų, už kuriuos ieškovė prašo atsiskaitymo ir kurių atsakovė dar nėra apmokėjusi. Tačiau priešieškiniu atsakovas prašo sumažinti Sutarties kainą už papildomus darbus, kuriuos atliko SIA „PFS Services“ bei WALPAS Sp. Z.o.o., ir kurie net nelaikytini ieškovo atliktų darbų trūkumais. Tuo tarpu darbai, kurių defektus atsakovas nurodo ištaisęs savo vidiniais resursais, buvo aktuojami ankstesniuose darbų priėmimo - perdavimo aktuose. Ieškiniu nereiškiamas reikalavimas apmokėti už darbus, kurie buvo perduoti ankstesniais darbų priėmimo- perdavimo aktais bei už kuriuos atsakovas jau yra atsiskaitęs, todėl priešieškinio reikalavimai sumažinti Sutarties kainą už darbus, už kuriuos atsakovas jau buvo atsiskaitęs, yra nepagrįsti ir negali būti tenkinami. Teismas

konstatuoja:

63II.

64Teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

65Faktinės bylos aplinkybės

6630.

67Bylos duomenimis nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismo 2018 m. gruodžio 21 d. nutartimi ieškovui UAB „Priešgaisrinės sistemos“ iškelta bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirta UAB „Vadybos apskaita“. Ieškinį pareiškė bankroto administratorius, gindamas BUAB „Priešgaisrinės sistemos“ ir jos kreditorių interesus.

6831.

69Ieškiniu siekiama skolos iš atsakovės priteisimo remiantis tarp ieškovės ir atsakovės 2017 m. birželio 28 d. pasirašytos Statybos rangos sutarties Nr. PS2017-ES-012 (toliau - Sutartis) pagrindu. Sutartimi ieškovė įsipareigojo atlikti darbus Objekte ( - ), o atsakovė įsipareigojo atliktus darbus priimti ir už juos tinkamai bei laiku atsiskaityti. Ieškovės tvirtinimu, darbai yra atlikti, tačiau atsakovės nepilnai apmokėti.

7032.

71Priešieškiniu atsakovė siekia ieškovės ir atsakovės 2017 m. birželio 28 d. Statybos rangos sutartyje nustatytos darbų kainos sumažinimo 56 513,20 Eur suma dėl ieškovės nekokybiškai atliktų darbų bei atsakovės dėl to turėtų išlaidų, šalinant ieškovės atliktų darbų defektus pačiai atsakovei bei šiems darbams atlikti pasitelkiant trečiuosius asmenis.

72Dėl šalių pateiktų rašytinių įrodymų

7333.

74Atsakovė pateikė Lenkijos kvalifikuoto auditoriaus M. C. išvadą, parengtą atlikus atsakovės dokumentų patikrinimą, kurioje konstatuota, jog atsakovė, šalindama ieškovės atliktų darbų defektus, patyrė: 16 478,42 Eur išlaidas dalies defektų šalinimui pasitelkiant subrangovą SIA „PFS Services“; 17 080,00 PLN (3 998,60 Eur) išlaidas dalies defektų šalinimui pasitelkiant subrangovą „WALPAS“ Sp. z. o. o; 153 928,54 PLN (36 036,18 Eur) išlaidas dalies defektų šalinimui ieškovo darbuotojų jėgomis.

7534.

76Atsakovė taip pat pateikė 2020-01-31 Ekspertinio tyrimo aktą Nr. 20-04, surašytą ekspertų prof. Dr. S. M. ir dr. A. P. Ekspertinis tyrimas atliktas dėl subrangovo UAB „Priešgaisrinės sistemos“ pastatuose, esančiuose ( - ), atliktų automatinės gaisro gesinimo sistemos įrengimo darbų. Ekspertams buvo užduoti klausimai: 1) Kokie yra ar buvo (jeigu tyrimo metu jie buvo ištaisyti) subrangovo UAB „Priešgaisrinės sistemos“ atliktų darbų defektai? Ar nustatytų defektų faktinė ištaisymo kaina atitinka vidutines rinkos kainas, o jeigu defektai neištaisyti - kokia būtųjų ištaisymo vidutinė rinkos kaina?

7735.

78Ekspertai Ekspertinio tyrimo aktą Nr. 20-04 surašė bei pateikė atsakymus į jiems užduotus klausimus atlikę tyrimą dėl 2018-08-01 užfiksuotų defektų bei 2019-12-03 Defektų akte Nr.1 užfiksuotų defektų.

7936.

80Dėl 2018-08-01 užfiksuotų defektų espertai konstatavo, kad dalis defektų buvo pašalinti paties subrangovo, todėl tyrimą atliko ir pasisakė tik dėl tų defektų, kurie subrangovo nebuvo ištaisyti:

811)

82Dėl 3,4,5 sąrašo pozicijoje nurodytų defektų (suvirinimo siūlės netinkamos, suvirinimo metu vamzdžiai nebuvo montuojami išilgai ašies, M1 priešgaisrinė patalpa, M2 priešgaisrinė patalpa ir Siurblinė). Ištaisymo kaina nurodyta 16 478,42 Eur, ekspertai konstatavo, kad: šiuos trūkumus ištaisė S1A „PFS Services“; defektų ištaisymo kaina atitinka vidutines rinkos kainas; neištaisius šio defekto Objektas neatitiktų esminio statinio gaisrinės saugos reikalavimo.

832)

84Dėl 57 sąrašo pozicijoje nurodyto defekto (elektrinių ir dyzelinių siurblių efektyvumo reguliavimas; siurblinė), kurio ištaisymo kaina nurodyta 3 944,21 Eur, ekspertai nurodė, kad: jį ištaisė WALPAS Sp. Z.o.o., defekto ištaisymo kaina atitinka vidutines rinkos kainas; neištaisius šio defekto Objektas neatitiktų esminio statinio gaisrinės saugos reikalavimo.

853)

86Dėl 7, 8, 16, 17, 18, 27, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 54, 56, 64 sąrašo pozicijoje nurodytų defektų (pritvirtinti kanalizacijos manometro žarnas ir prijungti prie nuotekų (sandariai), žarnų galams priveržti reikia mažų metalinių juostelių -M1 priešgaisrinė patalpa ir M2 priešgaisrinė patalpa; ant varžto uždėti trūkstamą dangtelį - M1 priešgaisrinė patalpa, M2 priešgaisrinė patalpa ir Siurblinė; išvalyti betonines grindis / varžtus / plieno konstrukcijas nuo raudonų dažų ir kitų nešvarumų, išvalyti grindis nuo degalų – Siurblinė; suremontuoti priešgaisrinę žarnų spintelę dėl įlenkimo - M1 biuras; po to, kai bus atsižvelgta į visas pastabas, paruošti galutinį įsiliepsnojimo bandymą; po to, kai bus atsižvelgta į visas pastabas, organizuoti „Dekpol“ / „Dovista“ personalo mokymus; pritvirtinti varžtus pjovimo vietose -M1 ir M2 priešgaisrinės patalpos; trūksta drenažo vožtuvų jungties - M1 priešgaisrinė patalpa, M2 priešgaisrinė patalpa ir Siurblinė; pataisyti kabelių jungtis automatinėje dėžutėje ir pakeisti dėžučių diagramas - Ml, M2, HC ir PS patalpos; pataisyti kabelių stovų tvirtinimo elementą – Siurblinė; užsandarinti degalų baką ir kruopščiai išvalyti nešvarias grindų vietas – Siurblinė), kurių ištaisymo kaina 30 000 Eur, ekspertai nurodė, kad defektai ištaisyti rangovo lėšomis, defektų ištaisymo kaina atitinka vidutines rinkos kainas. Ekspertai padarė išvadą, kad 2018-08-01 užfiksuotų defektų bendra ištaisymo kaina (50.422,63 Eur) atitinka vidutines rinkos kainas.

8737.

88Dėl 2019-12-03 Defektų akte Nr.1 užfiksuotų defektų ekspertai nurodė, kad tyrimo metu buvo nustatyti tiriamame objekte šie defektai:

891)

90Lauko hidrantų ir GČ slėgis yra didesnis, negu numatyta DP (2 poz.). Ekspertų išvada - šis defektas yra susijęs su esminiu statinio gaisrinės saugos reikalavimu, kadangi nėra užtikrinamas tinkamas automatinės gaisro gesinimo sistemos veikimas;

912)

92Ant DN150 testavimo vamzdžio vandens srauto matuoklis sumontuotas mechaninis vietoj DP numatyto elektomagnetinio (3 poz.);

933)

94Nėra įrengti visų krypčių testavimo mazgai su manometrais ir sprinkleriu be kapsulės, nepajungti į drenažą (4 poz.);

954)

96SPS pajungimo schema neatitinka realios situacijos siurblinėje (5 poz.);

975)

98Nesandarios gesinimo stotyje, kolektoriuje sumontuotos sklendės Nr. 13,14,15 (1 poz.). Šis defektas yra susijęs su esminiu statinio gaisrinės saugos reikalavimu, kadangi nėra užtikrinamas tinkamas automatinės gaisro gesinimo sistemos veikimas;

996)

100Nesandari lauko hidrantų linijos SR3 sklendė Nr. 22, esanti gesinimo stotyje (2 poz.). Šis defektas yra susijęs su esminiu statinio gaisrinės saugos reikalavimu, kadangi nėra užtikrinamas tinkamas automatinės gaisro gesinimo sistemos veikimas;

1017)

102Nesandarios gesinimo stotyje esančio kolektoriaus tarpinės sklendės (3 poz.). Šis defektas yra susijęs su esminiu statinio gaisrinės saugos reikalavimu, kadangi nėra užtikrinamas tinkamas automatinės gaisro gesinimo sistemos veikimas;

1038)

104Neveikia dyzelinio siurblio šildymas (4 poz.);

1059)

106Nesandarus vandens rezervuarų persipylimo vamzdis (5 poz.);

10710)

108Siurblių paleidimas (slėgiai) nustatytos reikšmės skiriasi nuo nurodytų DP (6poz.). Šis defektas yra susijęs su esminiu statinio gaisrinės saugos reikalavimu, kadangi nėra užtikrinamas tinkamas automatinės gaisro gesinimo sistemos veikimas;

10911)

110Slėgis kolektoriuje skiriasi nuo nurodyto DP (7 poz.). Šis defektas yra susijęs su esminiu statinio gaisrinės saugos reikalavimu, kadangi nėra užtikrinamas tinkamas automatinės gaisro gesinimo sistemos veikimas;

11112)

112Trūksta sklendžių markiracijos-žymėjimo (8 poz.);

11313)

114Nėra indikacinio skydo ALP-GV1808 schemos (9 poz.);

11514)

116Stringa siurblių testavimo linijos, vandens debito matavimo įrenginys nuo 600 mVh (10 poz.);

11715)

118Neveikia M2 pastato vožtuvinės skambutis (12 poz.).

11916)

120Visų gesinimo krypčių signalinių vožtuvų užvėlinimo kameros neturi pajungimo vandens nudrenavimui (13 poz.).

12138.

122Ekspertai Ekspertinio tyrimo akte Nr. 20-04 pažymėjo, kad tyrimo metu 2019-12-03 Defektų akte Nr.1 užfiksuotų defektų ištaisymo kaina nebuvo nustatyta, tam būtų reikalingas atskiras tyrimas.

12339.

124Ieškovė, siekdama įrodyti, kad atsakovės nurodomi ieškovės atliktų darbų defektai nėra pagrįsti, pateikė rašytinį įrodymą – 2020-06-18 Ekspertinio tyrimo aktą su specialisto išvada Nr. ETA-928-062020 (t.6 b.l.176). Ekspertinio tyrimą ieškovės užsakymu atliko bei aktą surašė teismo ekspertas dr. D. K.. Ekspertui buvo pateikti šie klausimai: 1) Ar BUAB „Priešgaisrinės sistemos“ atliktų darbų defektai, fiksuojami atsakovės - DEKPOL S.A. pateiktoje 2018-08-01 defektų lentelėje ir atsakovės užsakymu teismo eksperto S.M. bei ekspertės A.P. atliktame 2020-01-031 Ekspertinio tyrimo akte Nr. 20-04 yra pagrįsti ir kokia būtų jų šalinimo kaina? 2) Ar BUAB „Priešgaisrinės sistemos“ atliktų darbų defektai yra susiję su darbais, fiksuojamais atliktų darbų aktuose pagal atsakovės DEKPOL S.A. nepriimtas 2018-07-11 ginčo sąskaitas faktūras Nr. 3178 ir Nr. 3179? 3) Ar BUAB „Priešgaisrinės sistemos“ atliktų darbų defektai, jeigu tokie buvo, buvo matomi (akivaizdūs) statybos darbų priėmimo metu, ar jie yra paslėpti ir paaiškėję po statybos darbų priėmimo? 4) Kiek kainuotų BUAB „Priešgaisrinės sistemos“ atliktų darbų defektų, jeigu tokių buvo, pašalinimas?

12540.

126Ieškovės pasamdytas ekspertas pateikė ekspertinio tyrimo išvadas, kuriose nurodė, kad: 1) negali patvirtinti, jog subrangovo atliktuose darbuose iki pastato pridavimo buvo nustatyti defektai. Rangovo 2018-08-01 trūkumų lentelėje numatyti atlikti darbai pagal statybos techninių reglamentų reikalavimus negali būti laikomi defektais, nes jie įforminti netinkamai, nepasirašyti kontroliuojančių specialistų, nesuteiktas terminas trūkumams pašalinti; 2) 2020-01-31 Ekspertinio tyrimo akte defektai nustatyti jau po statinių pridavimo, kuriems galiojo garantinis laikotarpis, dėl ko subrangovui turėjo būti suteikta galimybė pataisyti trūkumus; 3) Ekspertas nenustatė tinkamai užfiksuotų faktų, kad subrangovo statybos darbai būtų atlikti nukrypstant nuo Sutarties sąlygų ar/ir nuo Darbo projektų sprendinių; 4) Ekspertas negalėjo patvirtinti, kad subrangovo atliktų darbų trūkumai iki statinių pridavimo yra susiję su darbais, fiksuojamais atliktų darbų aktuose pagal rangovo nepriimtas 2018-07-11 sąskaitas faktūras Nr. 3178 ir Nr. 3179; 5) Subrangovo darbuose iki statinio pridavimo trūkumai buvo nustatyti netinkamai: nežinomas jų tikslus pobūdis, nebuvo fiksuotas foto būdu jų buvimas ar/ir pašalinimas, nebuvo suteiktas terminas trūkumams šalinti. Eksperto turimais duomenimis statiniai buvo priduoti 2018 m. pabaigoje, neužfiksavus jokių statinių trūkumų. Be to, pagal pirminę 2018-08-01 trūkumų analizę trūkumai nebuvo reikšmingi; 6) Ekspertui kyla klausimas dėl rangovą atstovavusių statybos specialistų, vykdžiusių statybos techninę priežiūrą, darbų kokybės, nes Sutarties garantinio galiojimo laiku atsiradę/nustatyti defektai (2019-12-03) buvo nurodyti kaip matomi (akivaizdūs); 7) Ekspertų (2020-01-31) nustatyta dalies trūkumų / defektų pašalinimo kaina nėra pagrįsta ekspertui pateiktais duomenimis, todėl į šį klausimą ekspertas galėtų atsakyti tik atlikdamas atskirą tyrimą, analizuojant papildomai pateiktus duomenis.

127Dėl ieškovo prašomos priteisti skolos ir delspinigių dydžio

12841.

129Ieškovas prašomą priteisti skolą apskaičiavo remdamasis duomenimis, kad dalis atsakovui patiektų PVM sąskaitų-faktūrų buvo apmokėtos iš dalies, o dvi paskutinės sąskaitos iš viso neapmokėtos:

PVM s/f ir jos suma Sumokėta suma
  224 000,00 Eur
FTP 2694 / 28 287,45 Eur 15 558,10 Eur
FTP 2720 / 119 687,84 Eur 65 828,31 Eur
FTP 2758 / 195 564,00 Eur 107 560,20 Eur
FTP 2817 / 78 458,13 Eur 43 151,97 Eur
FTP 2869 / 53 992,79 Eur 29 696,03 Eur
FTP 3105/ 51 986,20 Eur 10 484,03 Eur
FTP3178(3300)/40 219,11 Eur  
FTP3179(3301)/ 9 235,92 Eur  
Viso: 577 431,44 Eur Viso: 496 278,64 Eur

130Skirtumas: 81 152,80 Eur

13142.

132Vadovaujantis tarp Sutarties 7 straipsnio 4 p., ieškovo buvo paskaičiuoti už kiekvieną vėluojamą atsiskaityti su ieškovu dieną nuo vėluojamos apmokėti sumos, atsakovo mokėtini delspinigiai, skaičiuotini už 180 dienų ir sudaro - 73 037,52 Eur (81 152,80 Eur x 5 proc. x 180 d.), kuriuos ieškovas prašo priteisti iš atsakovo.

13343.

134Atsakovas nesutinka su delspinigių dydžiu (5 procentai per dieną) ir nurodo, kad net ir tokiu atveju ieškovo naudai negalėtų būti priteisiami delspinigiai, kurių dydis siekia net 5 proc. per dieną normą ir yra akivaizdžiai nepagrįstas bei baudinis.

13544.

136CK 6.73 str. 2 d. ir 6.258 str. 3 d. nustatyta, kad jeigu netesybos aiškiai per didelės (neprotingai didelės) arba prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti. Teismas turi ne tik teisę, bet ir pareigą kontroliuoti, ar nustatomos netesybos nėra neprotingai didelės. Netesybos teismo mažinamos tiek esant skolininko prašymui, tiek jo nesant.

13745.

138Byloje nustatyta, kad Sutartyje netesybos paties ieškovo atžvilgiu yra nustatytos 0,2 proc. - 0,5 proc. už kiekvieną prievolės nevykdymo dieną (Sutarties 7 straipsnio 1 dalis), kai, tuo tarpu, Dekpol atžvilgiu nustatytos netesybos siekia net 5 proc. už kiekvieną prievolės nevykdymo dieną, Teismo vertinimu. Sutartimi delspinigių forma Dekpol yra nustatyta neproporcinga, akivaizdų disbalansą sukurianti 10-25 kartų didesnė atsakomybė ieškovo atžvilgiu, nei ieškovo atsakomybė Dekpol atžvilgiu. Teismas sutinka su atsakovu, kad dėl to, Sutarties pagrindu pritaikius Dekpol tokios pačios apimties civilinę atsakomybę kokia pagal Sutartį yra taikytina ieškovui, ieškovo naudai priteistinų delspinigių suma negalėtų viršyti 3 298,94 Eur (82 473,47 EUR delspinigių / 25 kartų).

13946.

140Lietuvos Aukščiausiasis Teismas civilinėje byloje Nr. 3K-3-679/2013 2013 m. gruodžio 18 d. priimtoje nutartyje nurodė: “Nagrinėjamoje byloje užsakovai, prašydami pripažinti darbų perdavimo–priėmimo aktus negaliojančiais, iš esmės siekė sumažinti darbų kainą. Be to, priešieškiniu jie reikalavo atlyginti ir statybų trūkumų šalinimo išlaidas. Pažymėtina, kad užsakovai pirmiau nurodytus du savo teisių gynimo būdus – nuostolių atlyginimą ir darbų kainos sumažinimą (jos nemokėjimą) – naudoja tai pačiai savo pažeistai teisei apginti, t. y. reikalavimus grindžia tomis pačiomis aplinkybėmis – netinkama ieškovo atliktų darbų kokybe. Pagal CK 6.665 straipsnį užsakovas, įgyvendinęs teisę į nuostolių atlyginimą, negali kartu pasinaudoti kitu savo teisių gynimo būdu ir atsisakyti apmokėti už atliktus darbus. Šie teisių gynimo būdai vertintini kaip alternatyvūs ir negali būti naudojami kartu dėl to paties teisių pažeidimo. Analizuojant CK 6.665 straipsnio 1 dalies 2 punkto ir 6.665 straipsnio 3 dalies normas darytina išvada, kad užsakovas turi teisę pasirinkti vieną iš jose įtvirtintų teisių gynimo būdų. Tokį aiškinimą patvirtina CK 6.658 straipsnio 5 dalies norma, kurioje nustatyta, kad jeigu darbų priėmimo metu nustatomi darbo trūkumai, užsakovas turi teisę atskaityti iš sumų, priklausančių rangovui už atliktus darbus, sumą, reikalingą tiems trūkumams pašalinti. Taigi aplinkybė, kad darbai atlikti su trūkumais, savaime nereiškia, jog jų nereikia apmokėti; užsakovas savo teises gali ginti reikalaudamas arba atitinkamai sumažinti atliktų darbų kainą, arba atlyginti nuostolius (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. liepos 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Metalmeta“ v. Nemėžio totorių bendruomenė, bylos Nr. 3K-3-321/2011).”

14147.

142Šalys nepasirašė baigiamojo darbų perdavimo priėmimo akto, tačiau faktiškai Objektas, kuriame atlikti darbai, naudojamas pagal paskirtįTeismas sprendžia, kad ieškovo pateiktų sąskaitų ir faktiškai sumokėtos sumos skirtumas yra 81 152,80 Eur. Teismo vertinimu, būtų pagrindas priteisti 3 298,94 Eur delspinigių.

143Dėl darbų trūkumų

14448.

145Atsakovas įrodinėdamas trūkumų apimtį remiasi trūkumų lentelė pagal 2018-08-01 lentelės duomenis (anglų kalba ir vertimas į lietuvių kalbą, t. 3 b.l. 135-136). Šioje lentelėje yra pateiktas Subrangovo atliktų darbų trūkumų sąrašas. Grąžindamas Ginčo sąskaitas ieškovui Dekpol kartu su 2018-08-21 raštu persiuntė ieškovui defektų sąrašą, sudarytą pagal 2018-08-01 duomenis, patvirtinantį, kad yra nustatyti net 64 defektai, iš kurių daugiau nei pusė, tai yra net 33 defektai, ieškovo vis dar nebuvo ištaisyti.

14649.

147Teismo vertinimu, visuma įrodymų patvirtina, kad ieškovės atlikti darbai turi trūkumų. Ginčo sąskaitos buvo išrašytos už nekokybiškai atliktus Darbus, Dekpol nepasirašius darbų perdavimo-priėmimo aktų, nors šalių Sutarties 4 str. 6 d. buvo konkrečiai nurodyta, kad sąskaitų-faktūrų išrašymo pagrindas yra būtent šalių pasirašyti darbų perdavimo-priėmimo aktai.

14850.

149Sprendimo 36 ir 37 punktuose išdėstytos atsakovo pateikto 2020-01-31 Ekspertinio tyrimo akto Nr. 20-04 išvados nepaneigtos. Teismo vertinimu, ieškovo pateikto 2020-06-18 Ekspertinio tyrimo akto su specialisto išvada Nr. ETA-928-062020 išvados nepagrįstos konkrečiomis tirtomis Darbų aplinkybėmis, iš esmės yra teisinis ekonominis įrodymų vertinimas.

15051.

151Reikšminga, kad ieškovo atlikti Darbai turėjo daug defektų, kurių ieškovas nepašalino, bei įvertinant faktą, kad ginčo sąskaitos buvo išrašytos nesant pasirašytų Ginčo sąskaitose nurodytų Darbų perdavimo-priėmimo aktų, t. y. Dekpol nepriėmus Darbų, Dekpol atsisakė priimti Ginčo sąskaitas, nurodydamas ieškovui, kad Dekpol Darbų ir Ginčo sąskaitų nepriims ir jokių mokėjimų pagal šias sąskaitas neatliks tol, kol ieškovas nepašalins Darbų trūkumų ir kol Dekpol nepatvirtins trūkumų pašalinimo fakto.

15252.

153Ieškovas trūkumus pripažino (t.3 b.l. 139-143), tačiau vietoj to, kad juos ištaisytų jis išrašė naujas sąskaitas (2018-09-28 sąskaitą-faktūrą serija FTP Nr. 3300 ir 2018-09-28 sąskaitą-faktūrą serija FTP Nr. 3301) už identiškus darbus identiškai sumai ir pateikė šias sąskaitas Dekpol. 2019-08-31 el. laiške Rangovas pripažino defektus, nurodydamas, kad „ <...> darbai yra su trūkumais“. 2018-10-02 rašte PS2018-SR-156 Ieškovas pripažino trūkumus pažymėdamas, kad „<...> dalis defektų yra pašalinti“, kas kartu reiškia, kad 2018 metų spalio mėn. Ieškovas pats pripažino, kad yra pašalinęs tik dalį defektų, nors nuo ginčo sąskaitų išrašymo (2018-07-11) buvo praėję beveik 3 mėnesiai.

15453.

155Atsakovas kartu su 2020-02-03 paaiškinimais pateikė užsakovo UAB „Dovista“ 2019-06-12 pretenziją, kurioje užsakovas UAB „Dovista“ išsamiai nurodo gaisro gesinimo sistemos elektrinio siurblio ir dyzelinio siurblio įrengimo ir veikimo defektus, dėl kurių atsakingas yra ieškovas. Atsakovas pateikė UAB „Dovista“ parengto 2019-12-03 defektų akto kopiją. Šiame defektų akte užsakovas UAB „Dovista“ yra nurodęs net 19 ieškovo atliktų darbų defektų.

15654.

157Ieškovui taip ir neištaisius visumos Objekte atliktų Darbų defektų, Vilniaus apygardos teismas 2018-12-21 nutartimi iškėlė ieškovui bankroto bylą. Tapo akivaizdu, kad nuo 2018 m. rugsėjo mėnesio veiklos nevykdantis ieškovas Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų neįvykdys ir baigiamasis darbų perdavimo priėmimo aktas nebus pasirašytas (Sutarties 6 straipsnio 5 dalis).

158Dėl trūkumų šalinimo išlaidų

15955.

160Nepaisant to, kad ieškovas 2018 metų rugsėjo mėnesį nutraukė pagrindinę veiklą ir ieškovui 2018-12-21 buvo iškelta bankroto byla, Dekpol vis tiek liko atsakingas prieš pirminį užsakovą Dovista dėl tinkamo Darbų atlikimo Objekte. Būdamas atsakingas prieš Dovista, Dekpol neturėjo kito pasirinkimo kaip tik pasitelkti trečiuosius asmenis ieškovo atliktų Darbų defektų pašalinimui ir neatliktų Darbų atlikimui, o taip pat dalį defektų pašalinti ir dalį Darbų atlikti savo paties ištekliais ir kaštais.

16156.

162( - ) statybos projekto 4.7 punktą (aiškinamojo rašto 14 puslapis) Didelio skersmens vamzdžiai (DN350, DN250, DN200) jungiami virinant, mažesnio skersmens jungiami naudojant mechanines jungtis (t. 5 psl. 29).

16357.

164Pateikti rašytiniai įrodymai patvirtina, kad Dekpol pasitelkta bendrovė SIA „PFS Services“ M1 ir M2 pastatuose bei gaisrinės, perpumpavimo stoties pastate atliko visų suvirintų vamzdžių sujungimų pakeitimą į mechaninius suveržiamus sujungimus, o kur mechaniniai suveržiami sujungimai negalimi, pataisė suvirinimo siūles pervirinant, pradedant nuo flianšinių sujungimų. Po montavimo darbų nurodyta bendrovė atliko bandymus, kitus testus bei tinklų sandarumo ir veikimo bandymus, pateikė naujai suvirintų siūlių kokybės vertinimo protokolus bei atliko silpnų srovių pajungimą prie automatikos suderinant jų veikimą. Šių darbų atlikimas Dekpol kainavo 16 478,42 EUR.

16558.

166Be to, Dekpol pasitelkta bendrovė WALPAS Sp. Z.o.o.44 atliko elektrinių ir dyzelinių siurblių efektyvumo reguliavimą siurblinėje. Šių darbų atlikimas Dekpol kainavo 17 080,00 EUR.

16759.

168Dėl SIA „PFS Services“ atliktų darbų ieškovas nurodė, kad nurodyta įmonė SIA „PFS Services“ Subrangos sutarties PS2017-M-007 pagrindu kaip subrangovas atliko automatinės gaisro gesinimo sistemos montavimo darbus ieškovui kaip užsakovui. Tokiu būdu, ieškovo pasitelkta bendrovė SIA „PFS Services“ taisė savo pačios atliktų darbų trūkumus objekte. Teismo vertinimu, nurodytas argumentas nereikšmingas, nes ieškovą ir bendrovę SIA „PFS Services“ siejo subrangos sutartis, kurioje ieškovas buvo rangovas, o SIA „PFS Services“ subrangovas. Kaip teisingai, nurodė atsakovas, taikytinas sutarties uždarumo principas, kurį taikant generalinis rangovas Dekpol neturi sutartinio pagrindo reikšti pretenzijas ieškovo (rangovo) pasamdytam subrangovui. Teismo vertinimu, SIA „PFS Services“ darbų atlikimo sertifikato nebuvimas neįtakoja susiklosčiusių statybos rangos santykių. aktų nebuvimo dėl trečiųjų asmenų garantijų.

16960.

170Atsakovas nurodė, kad savo vidiniais resursais, t. y. pasitelkdamas savo paties darbuotojus, Dekpol (1) užtikrino sandarų kanalizacijos monometro žarnų prijungimą prie nuotekų M1 ir M2 priešgaisrinėse patalpose; (2) pakeitė laminuotas korteles į metalines ar plastikines plokšteles su skaičiais ir žymėjimu M1 ir M2 priešgaisrinėse patalpose ir siurblinėje; (3) uždėjo trūkstamus dangtelius ant varžtų M1 ir M2 priešgaisrinėse patalpose ir siurblinėje; (4) išvalė betonines grindis, varžtus, plieno konstrukcijas nuo raudonų dažų ir kitų nešvarumų M1 ir M2 priešgaisrinėse patalpose ir siurblinėje; (5) priešgaisriniuose vandens rezervuaruose patobulino vamzdžių tarp rezervuaro ir siurblinės izoliacijos plieninę dangą siekiant išvengti atsitiktinių įlenkimų; (6) sumontavo priešgaisrinę žarnų spintelę M1 biure, paruošė galutinį įsiliepsnojimo bandymą ir Dovista darbuotojų apmokymą; (7) pritvirtino varžtus pjovimo vietose M1 ir M2 priešgaisrinėse patalpose, įrengė trūkstamas drenažo vožtuvų jungtis M1 ir M2 priešgaisrinėse patalpose ir siurblinėje; (8) pataisė kabelių jungtis automatinėje dėžutėje ir pakeitė dėžučių diagramas M1, M2, HC ir PS patalpose; (9) pataisė kabelių tvirtinimo elementą siurblinėje; (10) pateikė hidrantų efektyvumo apžvalgą M1 ir M2 priešgaisrinėse patalpose, įrengė plienines pakabas M1 ir M2 priešgaisrinėse patalpose; (11) užsandarino degalų baką ir kruopščiai išvalė nešvarias grindų vietas siurblinėje; (12) pasirūpino trūkstamų dokumentų parengimu. Šių darbų atlikimas vidiniais resursais, pasitelkiant 7 darbuotojus Dekpol kainavo 13 664,11 EUR (Atsiliepimo A 21 priedas). Atsakovas pateikė patikslintą išlaidų, patirtų šalinant Darbų trūkumus paskaičiavimą (2020-01-30 auditoriaus ataskaitą, atsakovo 2020-01-31 pranešimo A 26 priedas), kuriame nurodyta, kad savo darbuotojų jėgomis Darbų defektų šalinimas kainavo 36036,18 Eur. Atsakovas nurodė, kad trūkumus šalino jėgomis nuo 2017 m. spalio mėn.

17161.

172Sprendimo 58 punkte nurodyti trūkumai sutampa su 2020-01-31 Ekspertinio tyrimo akte Nr. 20-04 nustatytais trūkumais. Išdėstyti įrodymai patvirtina, jog Dekpol patyrė 56513,20 EUR išlaidas šalindamas ieškovo atliktų Darbų defektus, todėl Dekpol patirtos išlaidos sudaro pagrindą sumažinti ieškovo atliktų Darbų kainą šių išlaidų suma.

173Dėl priešieškinio reikalavimo mažinti Sutarties kainą ir ieškinio reikalavimo priteisti skolą už atliktus darbus santykio

17462.

175CK 6.665 str. numato rangovo atsakomybę už netinkamos kokybės darbą. CK 6.665 str. nustato, kad jeigu darbai atlikti nukrypstant nuo sutarties sąlygų, dėl kurių darbų rezultatas negali būti naudojamas pagal sutartyje nurodytą paskirtį arba pablogėja jo naudojimo pagal sutartyje nurodytą paskirtį galimybės (sąlygos), o jeigu paskirtis sutartyje nenurodyta, - pagal normalią paskirtį, tai užsakovas savo pasirinkimu turi teisę iš rangovo reikalauti: (1) neatlygintinai pašalinti trūkumus per protingą terminą; (2) atitinkamai sumažinti darbų kainą; (3) atlyginti trūkumų šalinimo išlaidas, jeigu užsakovo teisė pašalinti trūkumus buvo numatyta rangos sutartyje.

17663.

177Priešieškiniu Dekpol prašo sumažintu ieškovo atliktų Darbų kainą dėl ieškovo padarytų defektų, kuriuos Dekpol buvo ir vis dar yra priverstas šalinti savo lėšomis. Dekpol reikalavimas sumažinti ieškovo nekokybiškai atliktų Darbų kainą, esant neapmokėtoms Ginčo sąskaitoms, yra leistina Dekpol pažeistų teisių ir teisėtų interesų gynybos priemonė, kuri jokia apimtimi nepažeidžia nei Įmonių bankroto įstatymo (ĮBĮ) nuostatų, nei ieškovo ir/ar trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų. Tokios pozicijos laikomasi ir suformuotoje Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje.

17864.

179Lietuvos apeliacinis teismas yra išaiškinęs, kad darbų kainos sumažinimas nepažeidžia kreditorių lygiateisiškumo principo: „Apeliantė nepagrįstai sutapatina visus CK 6.665 straipsnio 1 dalyje nustatytus užsakovo teisių gynimo būdus pagal jų tikslą. Akivaizdu, kad reikalavimas sumažinti darbu kainą, kai už juos nėra atsiskaityta, nereikalauja priverstinio vykdymo. Teismui patenkinus tokį reikalavimą, teismo sprendimas sukelia teisinius padarinius pats savaime, todėl ieškovė teisingai nurodo, kad užsakovas su tokiu reikalavimu negali būti įtrauktas i bankrutuojančio rangovo kreditorių sąrašą, nes bankroto procese toks reikalavimas objektyviai negali būti tenkinamas ĮBĮ 35 straipsnyje nustatyta tvarka. Taigi, šiuo atveju ieškovei pasirinkus tokį savo pažeistų teisių gynimo būdą, t. y. reikalaujant pripažinti pasibaigusia mokėjimo prievolę atsakovei sumažintos ir nesumokėtos Sutarties kainos dalimi, atsakovei neatsiranda pareiga kompensuoti kokius nors ieškovės turtinius praradimus ar pan., t. y. ieškovė neįgyja priešpriešinio vienarūšio reikalavimo, kuris galėtų būti įskaitomas atsakovės piniginio reikalavimo atžvilgiu pagal CK 6.130 straipsnio 1 dalį. Dėl šios priežasties atmestinas apeliantės argumentas, kad teismas pažeidė ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 3 punktą, kreditorių lygiateisiškumo principą." (Lietuvos apeliacinio teismo 2018-12-21 nutartis c. b. Nr. e2A-711-186/2018).

18065.

181Lietuvos apeliacinis teismas taip pat yra išaiškinęs, kad užsakovo teisė darbų kainos sumažinimo pagrindu nevykdyti savo mokėjimo įsipareigojimų rangovui už tuos darbus, kurių rangovas neatliko arba atliko netinkamai, nėra laikoma kreditoriniu reikalavimu ĮBĮ prasme: „Pažymėtina, kad šioje byloje pareikštu ieškiniu ieškovas gina savo teisę ne reikalauti žalos atlyginimo, o teisę nevykdyti savo mokėjimo įsipareigojimų atsakovui už tuos darbus, kurių atsakovas neatliko arba atliko netinkamai. Ši teisė negali būti laikoma kreditoriniu reikalavimu pagal Įmonių bankroto įstatymą, nes tokie reikalavimai nėra laikomi finansiniais Įmonių bankroto įstatymo prasme. Prie šių reikalavimų yra priskiriamas ir ieškinys dėl statybos darbų kainos sumažinimo. <. . .> Remdamasi tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija pripažįsta, jog užsakovas, įgyvendindamas teisę reikšti rangovui reikalavimus dėl atliktų darbų trūkumų, gali naudotis specialiaisiais užsakovo teisių gynimo būdais (CK 6.665 str.), inter alia, atitinkamai sumažinti darbų kainą." (Lietuvos apeliacinio teismo 2013-11-22 nutartis c. b. Nr. 2A-1587/2013).

18266.

183Sistemiškai analizuojant Sutarties nuostatas matyti, kad atsakovas turėjo teisę raštu reikalauti iš ieškovo pašalinti darbų trūkumus arba, trūkumų nepašalinus, pavesti tretiesiems asmenims atlikti trūkumų šalinimo darbus ieškovo sąskaita (Sutarties 6 straipsnio 2 dalies 3 punktas). Ieškovui nešalinant trūkumų, atsakovas pasirinko antrąją galimybę.

18467.

185Atsiliepimu į ir vėliau tiesiogiai priešieškiniu atsakovas įgyvendino savo teisę gintis nuo ieškinio naudojantis teise atsisakyti apmokėti netinkamai atliktus darbus. Kaip jau nurodyta, tokia užsakovo teisė nustatyta CK 6.665 straipsnio 1 dalies 2 punkte, pagal kurį, rangovui atlikus darbus netinkamai, užsakovas turi teisę reikalauti sumažinti šių darbų kainą. Tai yra dar vienas atsakovo pasirinktas teisių gynimo būdas, ieškovui nepašalinus atsakovės nurodytų darbų trūkumų.

18668.

187Akivaizdu, kad reikalavimas sumažinti darbų kainą, kai už juos nėra atsiskaityta, nereikalauja priverstinio vykdymo. Teismui patenkinus tokį reikalavimą, teismo sprendimas sukelia teisinius padarinius pats savaime, todėl užsakovas su tokiu reikalavimu negali būti įtrauktas į bankrutuojančio rangovo kreditorių sąrašą, nes bankroto procese toks reikalavimas objektyviai negali būti tenkinamas Juridinių asmenų nemokumo įstatymo 94 straipsnyje nustatyta tvarka. Taigi, šiuo atveju atsakovui pasirinkus tokį savo pažeistų teisių gynimo būdą, t. y. reikalaujant pripažinti pasibaigusia mokėjimo prievolę atsakovei sumažintos ir nesumokėtos Sutarties kainos dalimi, ieškovui neatsiranda pareiga kompensuoti kokius nors atsakovo turtinius praradimus ar pan., t. y. atsakovas neįgyja priešpriešinio vienarūšio reikalavimo, kuris galėtų būti įskaitomas ieškovo piniginio reikalavimo atžvilgiu pagal CK 6.130 straipsnio 1 dalį.

188Dėl ieškovo piniginių lėšų sulaikymo

18969.

190Atsakovo tvirtinimu, šalys susitarė, kad kartu su ieškovo pateiktu draudimo bendrovės polisu Sutarties įvykdymo užtikrinimui atsakovas sulaikys 5 procentus ieškovei mokėtinų sumų, apskaičiuotų nuo kiekvienos ieškovo išrašytos tarpinės sąskaitos faktūros sumos be PVM, todėl ieškovo reikalavimas priteisti Dekpol sulaikytą 31 697,77 EUR yra nepagrįstas, atsakovo tvirtinimu, nurodyta suma priklauso Dekpol, kaip garantinis užstatas, už ieškovo atliktų Darbų defektus ir negali būti kvalifikuoja kaip Dekpol įsiskolinimas ieškovui.

19170.

192Šalių sudarytos Sutarties 6 str. reglamentuoja sutarties vykdymo užtikrinimo klausimus Darbų atlikimo metu (6 str. 1 d.) bei po Darbų atlikimo (6 str. 2 d.), tačiau šalys skirtingai aiškina Sutarties nuostatas. Kasacinio teismo ne kartą pažymėta, kad, aiškinant sutartį, pirmiausia nagrinėjami tikrieji sutarties šalių ketinimai (CK 6.193 straipsnio 1 dalis), derinant subjektyvųjį sutarties aiškinimo principą su jos teksto lingvistine analize; visos sutarties sąlygos turi būti aiškinamos atsižvelgiant į jų tarpusavio ryšį, sutarties esmę ir tikslą bei jos sudarymo aplinkybes, šalių tarpusavio santykių praktiką, elgesį po sutarties sudarymo ir papročius (CK 6.193 straipsnio 3, 5 dalys; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. birželio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-269/2011; 2015 m. vasario 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-25-916/2015).

19371.

194Atsakovas nurodo, kad Sutarties 6 str. 1 d. reglamentuoja sutarties vykdymo užtikrinimą Darbų atlikimo metu iki baigiamojo darbų perdavimo priėmimo akto pasirašymo, susidedantį iš dviejų dalių. Pirma, Sutarties 6 str. 1 d. a ir b. punktai įtvirtina ieškovo pareigą Sutarties vykdymą užtikrinti pateikiant Dekpol draudimo polisą, kurio dydis atitiktų 5 proc. Sutarties 4 d. nustatyto atlygio už Darbų atlikimą be PVM. Antra, Sutarties 6 str. 1 d. c. punktas įtvirtina Dekpol teisę nuo kiekvienos ieškovui mokėtinos sumos, pagal tarpinėse sąskaitose-faktūrose nurodytas sumas be PVM, sulaikyti 5 proc. dydžio sumą. Atsakovo teigimu, baigiamasis darbų perdavimo priėmimo aktas iki šiol nepasirašytas, todėl taikytinas ir reikalavimas pateikti draudimo polisą, ir reikalavimas sulaikyti 5 procentų sumą nuo kiekvienos mokėtinos sumos.

19572.

196Nustatyta, kad ieškovas Sutarties 6 str. 1 d. a ir b punktuose įtvirtinto draudimo poliso Dekpol naudai niekada nepateikė, tokiu būdu pažeisdamas savo sutartinius įsipareigojimus. Tačiau faktiškai susiklostė situacija, kai ieškovas nuo Sutarties vykdymo pradžios 2017 m. birželio mėnesio toleravo susiklosčiusią situaciją. Visą laiką Dekpol turimas Sutarties vykdymo užtikrinimas buvo paties Dekpol Sutarties 6 str. 1 d. c punkto pagrindu sulaikytos 5 proc. (31 697,77 EUR) lėšos nuo ieškovo išrašytų ir Dekpol priimtų tarpinių sąskaitų faktūrų už ieškovo atliktus darbus. Abi šalys pripažino, kad galutinis darbų perdavimo priėmimo aktas nebus pasirašytas, nes tai dėl ieškovo bankroto tai neįmanoma. Teismo vertinimu, reikalauti ir draudimo poliso ir 5 proc. sumokėtos sumos užstato atsakovui neliko pagrindo.

19773.

198Be to, Sutarties 6 str. 2 d. b punktas numato, jog iš garantijos kylančių ieškovo pareigų įvykdymo užtikrinimas - draudimo garantija 5 metams nuo baigiamojo objekto Darbų priėmimo- perdavimo akto pasirašymo datos su pratęsimu dar 2 metams. Sutarties 6 str. 2 d. c punktas nustato draudimo garantijos dydį, sudarantį 5 proc. Sutarties atlygio be PVM už Sutarties objekto Darbų įvykdymą.

19974.

200Sutarties 6 str. 2 d. 3 p. numato, jog „garantijos ir atsakomybės už trūkumus galiojimo laikotarpiu Rangovas privalo nedelsdamas ir nemokamai pašalinti visus nustatytus trūkumus/defektus, atsiradusius dėl Rangovo kaltės. <...> Nepašalinus trūkumų Šalių nustatytu terminu, Užsakovas turi teisę pats arba pavesti tretiesiems asmenims atlikti šiuos darbus Rangovo sąskaita ir rizika bei padengti jų atlikimo išlaidas Rangovo sąskaita sutartyje numatytais įkainiais.“

20175.

202Sutarties 4 straipsnyje “Atsiskaitymas už Sutarties objektą“ nenumatyta rangovo (atsakovo) teisė sulaikyti 5 procentų mokėtinas sumas visam garantijos galiojimo laikotarpiui. Sutarties 6 straipsnio 2 dalies b, c ir d punktai numatė tik vieną užtikrinimo priemonę – garantinį draudimą (draudimo bendrovės polisą). Atsakovas įrodinėjo, kad Sutarties tekstas lenkų kalba numatė kaip alternatyvą draudimo bendrovės polisui piniginį užstatą. Tačiau teismas, esant ginčui dėl Sutarties turiniui vadovaujasi Sutarties tekstu lietuvių kalba, nes ši taisyklė šalių nustatyta Sutarties 13 straipsnyje. Todėl pagrįstas ieškovo argumentas, kad pagal Sutartį Dekpol neturi teisė į garantiniu užstatu tapusios sulaikymo sumos turėjimą savo dispozicijoje ir į šios sumos panaudojimą paaiškėjusių defektų eliminavimui 7 metų garantiniu laikotarpiu (Sutarties 6 str. 2 d. b punktas).

20376.

204Atsakovas pasirinko vieną iš savo teisių gynimo būdų - Darbų trūkumų šalinimo išlaidų suma mažinti Sutarties kainą. Kaip minėta, teismas priešieškinio reikalavimą mažinti Sutarties kainą patenkina, todėl, vertinant ekonominiu požiūriu, 5 procentų sumokėtų sumų dydžio piniginio užstato palikimas ilgam Sutarties 2 straipsnyje laikotarpiui būtų neproporcinga užtikrinimo priemonė, atsižvelgiant ir į ieškovo kaip bankrutavusios įmonės statusą.

20577.

206Teismas pripažįsta, kad atsakovė siekia pasinaudoti savo teise atitinkamai sumažinti darbų kainą dėl nustatytų defektų, kurių fakto, beje, ieškovė nagrinėjamoje byloje neginčija. Toks užsakovo teisių gynimo būdas rangovo bankroto atveju, kol pastarajam nėra sumokėta visa darbų kaina, teismų praktikoje laikomas teisėtu (žr., pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. lapkričio 22 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2A-1587/2013; 2016 m. lapkričio 16 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2A-1074-241/2016).

20778.

208Teismo vertinimu, atsakovas Dekpol nepagrįstai savo dispozicijoje turi 31 697,77 EUR garantinį užstatą, kuris turi būti grąžintas ieškovui. Ieškinio reikalavimo dalis apimanti garantinio užstato grąžinimą yra tenkintina. Dėl to tenkintinas visas ieškinio reikalavimas dėl 81 152,80 Eur (įskaitant 31 697,77 EUR garantinį užstatą) priteisimo. Taip pat būtų pagrindas priteisti 3 298,94 Eur delspinigių. Tačiau teismas tenkina ieškinio reikalavimą Statybos rangos sutartyje nustatytą darbų kainą sumažinti 56 513,20 Eur suma ir ieškovui iš atsakovo priteisia 24 639,60 Eur skolos už atliktus darbus ir proporcingai (30 proc.) 989,68 Eur delspinigių.

20979.

210Taip pat priteisiamos CK 6.37 str. 2 dalyje, 6.210 str. 2 dalyje numatytos 6 procentų dydžio metinės palūkanos.

211Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo

21280.

213Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalį šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą.

21481.

215Ieškovas pateikė įrodymus, kad patyrė 5377,90 Eur bylinėjimosi išlaidų, o atsakovas pateikė įrodymus, kad patyrė 21 552,65 Eur teisinės pagalbos išlaidų 1826,15 Eur vertimo ir susijusių kitų išlaidų bei 6050 Eur sumokėjo už ekspertinio tyrimo akto parengimą – iš viso 29428,80 Eur. Ieškinys patenkintas 30 procentų dalimi, o atsakovo priešieškinys patenkintas visiškai, atsakovo argumentai dėl piniginio užstato atmesti visiškai. Ieškovui iš atsakovo priteisiama 1613,10 Eur bylinėjimosi išlaidų. Atsakovui priteisiama iš ieškovo ½ dalis jo patirtų bylinėjimosi išlaidų, t.y. 14714,40 Eur. Įskaičius priešpriešinius reikalavimus, atsakovui iš ieškovo bankroto administravimo išlaidų priteisiama 13101,30 Eur bylinėjimosi išlaidų (14714,40 Eur - 1613,10 Eur).

21682.

217Atsižvelgiant į dalinį ieškinio patenkinimą, iš atsakovo valstybės naudai priteisiama 577 Eur žyminio mokesčio, nuo kurio ieškovas yra atleistas.

218Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 straipsniu, 268-270 straipsniais,

Nutarė

219Atsakovo DEKPOL S.A. priešieškinį tenkinti ir 2017 m. birželio 28 d. pasirašytos Statybos rangos sutartyje Nr. PS2017-ES-012 nustatytą darbų kainą sumažinti 56 513,20 Eur suma.

220Ieškinį tenkinti iš dalies.

221Priteisti ieškovui bankrutavusiai UAB „Priešgaisrinės sistemos“ iš atsakovo DEKPOL S.A. ( - ) 24 639,60 Eur skolos už atliktus darbus ir 989,68 Eur delspinigių, 6 procentų dydžio metines procesines palūkanas nuo teismo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2019-05-22 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo

222Atsakovui DEKPOL S.A. iš ieškovo bankrutavusios UAB „Priešgaisrinės sistemos“ bankroto administravimo išlaidų priteisti 13101,30 Eur bylinėjimosi išlaidų.

223Priteisti iš atsakovo DEKPOL S.A. valstybės naudai 577 Eur žyminio mokesčio.

224Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėjas Andrius Ignotas, sekretoriaujant Maženai... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. I.... 4. Ieškinio, priešieškinio ir atsiliepimų argumentai... 5. 1.... 6. Ieškovas BUAB „Priešgaisrinės sistemos“ ieškiniu, kurį bylos... 7. 2.... 8. Nurodė, kad Vilniaus apygardos teismo 2018 m. gruodžio 21 d. nutartimi... 9. 3.... 10. Bankroto administratorius nustatė, kad šalis siejo statybos subrangos... 11. 4.... 12. Ieškovas atliko darbus pagal Sutartį, ko pasėkoje buvo išrašytos... 13. 5.... 14. Atsakovas nenurodė jokių įstatyme numatytų priežasčių, dėl kurių... 15. 6.... 16. Ieškovas atsakovui siuntė pretenzijas, ragindama susimokėti už atliktus... 17. 7.... 18. CK 6.662 str. ir 6.694 str. nuostatos numato atliktų rangos darbų perdavimo... 19. 8.... 20. Atsakovas naudojasi ieškovo atliktų darbų rezultatu, tačiau darbų... 21. 9.... 22. Remiantis Sutarties 74 p., numatačiu 5 proc. dydžio delspinigius už... 23. 10.... 24. Atsakovas DEKPOL S.A. atsiliepimu į ieškinį prašo ieškinį atmesti kaip... 25. 11.... 26. Atsiliepime nurodė, kad ieškinys atmestinas dėl kelių argumentų: 1)... 27. 12.... 28. Atsakovas nurodė, kad UAB „Dovista“ (Dovista) ir atsakovė sudarė rangos... 29. 13.... 30. Atsakovas automatinės gaisro gesinimo sistemos montavimo darbų (Darbai)... 31. 14.... 32. Sutartimi ieškovas įsipareigojo visus Darbus atlikti iki 2018-02-15, o taip... 33. 15.... 34. Sutarties įvykdymui užtikrinti ieškovas įsipareigojo pateikti atsakovui... 35. 16.... 36. Atsakovas visus savo įsipareigojimus pagal Sutartį vykdė tinkamai, aktyviai... 37. 17.... 38. Nurodytas faktines aplinkybes dėl ieškovo prisiimtų sutartinių... 39. 18.... 40. Ieškovas už netinkamai atliktus Darbus atsakovui išrašė 2018-07-11... 41. 19.... 42. Ieškovas trūkumus pripažino, tačiau jų netaisydama išrašė naujas... 43. 20.... 44. Ieškovui iškėlus bankroto bylą, atsakovas liko atsakinga prieš pirminį... 45. 21.... 46. Atsakovas priešieškiniu, kurį bylos nagrinėjimo metu patikslino, prašo... 47. 22.... 48. Priešieškinyje nurodė tas pačias aplinkybes kaip ir atsiliepime į... 49. 23.... 50. Priešieškiniu atsakovas prašo sumažinti ieškovės atliktų Darbų kainą... 51. 24.... 52. Ieškovas atsiliepime į atsakovės priešieškinį prašo priešieškinį... 53. 25.... 54. Atsakovas tvirtina, kad ieškovas išrašė Ginčo sąskaitas nesant... 55. 26.... 56. Atsakovas priešieškinyje įrodinėja, kad patyrė 56 513,20 Eur dydžio... 57. 27.... 58. Dėl WALPAS Sp. Z.o.o atliktų darbų ieškovas nurodė, kad vien matematiškai... 59. 28.... 60. Dėl Dekpol vidinių resursų atsakovas nurodo, jog pasitelkdama savo... 61. 29.... 62. Užsakovo reikalavimas priteisti iš rangovo už atliktus darbus jam sumokėtą... 63. II.... 64. Teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 65. Faktinės bylos aplinkybės... 66. 30.... 67. Bylos duomenimis nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismo 2018 m. gruodžio 21... 68. 31.... 69. Ieškiniu siekiama skolos iš atsakovės priteisimo remiantis tarp ieškovės... 70. 32.... 71. Priešieškiniu atsakovė siekia ieškovės ir atsakovės 2017 m. birželio 28... 72. Dėl šalių pateiktų rašytinių įrodymų... 73. 33.... 74. Atsakovė pateikė Lenkijos kvalifikuoto auditoriaus M. C. išvadą, parengtą... 75. 34.... 76. Atsakovė taip pat pateikė 2020-01-31 Ekspertinio tyrimo aktą Nr. 20-04,... 77. 35.... 78. Ekspertai Ekspertinio tyrimo aktą Nr. 20-04 surašė bei pateikė atsakymus į... 79. 36.... 80. Dėl 2018-08-01 užfiksuotų defektų espertai konstatavo, kad dalis defektų... 81. 1)... 82. Dėl 3,4,5 sąrašo pozicijoje nurodytų defektų (suvirinimo siūlės... 83. 2)... 84. Dėl 57 sąrašo pozicijoje nurodyto defekto (elektrinių ir dyzelinių... 85. 3)... 86. Dėl 7, 8, 16, 17, 18, 27, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 54, 56, 64 sąrašo... 87. 37.... 88. Dėl 2019-12-03 Defektų akte Nr.1 užfiksuotų defektų ekspertai nurodė, kad... 89. 1)... 90. Lauko hidrantų ir GČ slėgis yra didesnis, negu numatyta DP (2 poz.).... 91. 2)... 92. Ant DN150 testavimo vamzdžio vandens srauto matuoklis sumontuotas mechaninis... 93. 3)... 94. Nėra įrengti visų krypčių testavimo mazgai su manometrais ir sprinkleriu... 95. 4)... 96. SPS pajungimo schema neatitinka realios situacijos siurblinėje (5 poz.);... 97. 5)... 98. Nesandarios gesinimo stotyje, kolektoriuje sumontuotos sklendės Nr. 13,14,15... 99. 6)... 100. Nesandari lauko hidrantų linijos SR3 sklendė Nr. 22, esanti gesinimo stotyje... 101. 7)... 102. Nesandarios gesinimo stotyje esančio kolektoriaus tarpinės sklendės (3... 103. 8)... 104. Neveikia dyzelinio siurblio šildymas (4 poz.);... 105. 9)... 106. Nesandarus vandens rezervuarų persipylimo vamzdis (5 poz.);... 107. 10)... 108. Siurblių paleidimas (slėgiai) nustatytos reikšmės skiriasi nuo nurodytų DP... 109. 11)... 110. Slėgis kolektoriuje skiriasi nuo nurodyto DP (7 poz.). Šis defektas yra... 111. 12)... 112. Trūksta sklendžių markiracijos-žymėjimo (8 poz.);... 113. 13)... 114. Nėra indikacinio skydo ALP-GV1808 schemos (9 poz.);... 115. 14)... 116. Stringa siurblių testavimo linijos, vandens debito matavimo įrenginys nuo 600... 117. 15)... 118. Neveikia M2 pastato vožtuvinės skambutis (12 poz.).... 119. 16)... 120. Visų gesinimo krypčių signalinių vožtuvų užvėlinimo kameros neturi... 121. 38.... 122. Ekspertai Ekspertinio tyrimo akte Nr. 20-04 pažymėjo, kad tyrimo metu... 123. 39.... 124. Ieškovė, siekdama įrodyti, kad atsakovės nurodomi ieškovės atliktų... 125. 40.... 126. Ieškovės pasamdytas ekspertas pateikė ekspertinio tyrimo išvadas, kuriose... 127. Dėl ieškovo prašomos priteisti skolos ir delspinigių dydžio ... 128. 41.... 129. Ieškovas prašomą priteisti skolą apskaičiavo remdamasis duomenimis, kad... 130. Skirtumas: 81 152,80 Eur... 131. 42.... 132. Vadovaujantis tarp Sutarties 7 straipsnio 4 p., ieškovo buvo paskaičiuoti už... 133. 43.... 134. Atsakovas nesutinka su delspinigių dydžiu (5 procentai per dieną) ir nurodo,... 135. 44.... 136. CK 6.73 str. 2 d. ir 6.258 str. 3 d. nustatyta, kad jeigu netesybos aiškiai... 137. 45.... 138. Byloje nustatyta, kad Sutartyje netesybos paties ieškovo atžvilgiu yra... 139. 46.... 140. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas civilinėje byloje Nr. 3K-3-679/2013 2013 m.... 141. 47.... 142. Šalys nepasirašė baigiamojo darbų perdavimo priėmimo akto, tačiau... 143. Dėl darbų trūkumų ... 144. 48.... 145. Atsakovas įrodinėdamas trūkumų apimtį remiasi trūkumų lentelė pagal... 146. 49.... 147. Teismo vertinimu, visuma įrodymų patvirtina, kad ieškovės atlikti darbai... 148. 50.... 149. Sprendimo 36 ir 37 punktuose išdėstytos atsakovo pateikto 2020-01-31... 150. 51.... 151. Reikšminga, kad ieškovo atlikti Darbai turėjo daug defektų, kurių... 152. 52.... 153. Ieškovas trūkumus pripažino (t.3 b.l. 139-143), tačiau vietoj to, kad juos... 154. 53.... 155. Atsakovas kartu su 2020-02-03 paaiškinimais pateikė užsakovo UAB... 156. 54.... 157. Ieškovui taip ir neištaisius visumos Objekte atliktų Darbų defektų,... 158. Dėl trūkumų šalinimo išlaidų ... 159. 55.... 160. Nepaisant to, kad ieškovas 2018 metų rugsėjo mėnesį nutraukė pagrindinę... 161. 56.... 162. ( - ) statybos projekto 4.7 punktą (aiškinamojo rašto 14 puslapis) Didelio... 163. 57.... 164. Pateikti rašytiniai įrodymai patvirtina, kad Dekpol pasitelkta bendrovė SIA... 165. 58.... 166. Be to, Dekpol pasitelkta bendrovė WALPAS Sp. Z.o.o.44 atliko elektrinių ir... 167. 59.... 168. Dėl SIA „PFS Services“ atliktų darbų ieškovas nurodė, kad nurodyta... 169. 60.... 170. Atsakovas nurodė, kad savo vidiniais resursais, t. y. pasitelkdamas savo... 171. 61.... 172. Sprendimo 58 punkte nurodyti trūkumai sutampa su 2020-01-31 Ekspertinio tyrimo... 173. Dėl priešieškinio reikalavimo mažinti Sutarties kainą ir ieškinio... 174. 62.... 175. CK 6.665 str. numato rangovo atsakomybę už netinkamos kokybės darbą. CK... 176. 63.... 177. Priešieškiniu Dekpol prašo sumažintu ieškovo atliktų Darbų kainą dėl... 178. 64.... 179. Lietuvos apeliacinis teismas yra išaiškinęs, kad darbų kainos sumažinimas... 180. 65.... 181. Lietuvos apeliacinis teismas taip pat yra išaiškinęs, kad užsakovo teisė... 182. 66.... 183. Sistemiškai analizuojant Sutarties nuostatas matyti, kad atsakovas turėjo... 184. 67.... 185. Atsiliepimu į ir vėliau tiesiogiai priešieškiniu atsakovas įgyvendino savo... 186. 68.... 187. Akivaizdu, kad reikalavimas sumažinti darbų kainą, kai už juos nėra... 188. Dėl ieškovo piniginių lėšų sulaikymo... 189. 69.... 190. Atsakovo tvirtinimu, šalys susitarė, kad kartu su ieškovo pateiktu draudimo... 191. 70.... 192. Šalių sudarytos Sutarties 6 str. reglamentuoja sutarties vykdymo užtikrinimo... 193. 71.... 194. Atsakovas nurodo, kad Sutarties 6 str. 1 d. reglamentuoja sutarties vykdymo... 195. 72.... 196. Nustatyta, kad ieškovas Sutarties 6 str. 1 d. a ir b punktuose įtvirtinto... 197. 73.... 198. Be to, Sutarties 6 str. 2 d. b punktas numato, jog iš garantijos kylančių... 199. 74.... 200. Sutarties 6 str. 2 d. 3 p. numato, jog „garantijos ir atsakomybės už... 201. 75.... 202. Sutarties 4 straipsnyje “Atsiskaitymas už Sutarties objektą“ nenumatyta... 203. 76.... 204. Atsakovas pasirinko vieną iš savo teisių gynimo būdų - Darbų trūkumų... 205. 77.... 206. Teismas pripažįsta, kad atsakovė siekia pasinaudoti savo teise atitinkamai... 207. 78.... 208. Teismo vertinimu, atsakovas Dekpol nepagrįstai savo dispozicijoje turi 31... 209. 79.... 210. Taip pat priteisiamos CK 6.37 str. 2 dalyje, 6.210 str. 2 dalyje numatytos 6... 211. Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo... 212. 80.... 213. Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalį šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos... 214. 81.... 215. Ieškovas pateikė įrodymus, kad patyrė 5377,90 Eur bylinėjimosi išlaidų,... 216. 82.... 217. Atsižvelgiant į dalinį ieškinio patenkinimą, iš atsakovo valstybės... 218. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 straipsniu, 268-270... 219. Atsakovo DEKPOL S.A. priešieškinį tenkinti ir 2017 m. birželio 28 d.... 220. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 221. Priteisti ieškovui bankrutavusiai UAB „Priešgaisrinės sistemos“ iš... 222. Atsakovui DEKPOL S.A. iš ieškovo bankrutavusios UAB „Priešgaisrinės... 223. Priteisti iš atsakovo DEKPOL S.A. valstybės naudai 577 Eur žyminio... 224. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui,...