Byla 2A-1696/2014

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Alės Bukavinienės, Konstantino Gurino ir Kazio Kailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Versina“ apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 23 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-2404-260/2014 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Versina“ ieškinį atsakovui valstybės įmonei Dubravos eksperimentinei - mokomajai miškų urėdijai dėl perkančiosios organizacijos sprendimo atmesti pasiūlymą panaikinimo, dalyvaujant tretiesiems asmenims uždarajai akcinei bendrovei „Rūdupis“, uždarajai akcinei bendrovei „KRIAUTĖ“, uždarajai akcinei bendrovei „Statybos ritmas“, uždarajai akcinei bendrovei „Raseinių statyba“ ir uždarajai akcinei bendrovei „Avona“.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi apeliacinį skundą,

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Versina“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui Dubravos eksperimentinė - mokomoji miškų urėdija, prašydamas panaikinti atsakovo sprendimą, apie kurį ieškovas informuotas 2014 m. liepos 30 d. raštu Nr. SD-658 (3.23), atmesti ieškovo pasiūlymą viešajame pirkime „Miško sodmenų sandėlio – šaldytuvo statybos darbams pirkti“ ir priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas.

5Nurodė, kad atsakovas 2014 m. gegužės 28 d. paskelbė supaprastintą atvirą konkursą „Miško sodmenų sandėlio - šaldytuvo statybos darbams pirkti“(pirkimo Nr. 187254), konkurso pirkimo objektas – sandėliavimo paskirties pastato naujos statybos, garažų paskirties pastato 2Glp pastato remonto, sandėliavimo paskirties pastato 3Flm griovimo Miškininkų g. 7, Vaišvydos k., Samylų sen., Kauno r., darbo projekto parengimo, kadastrinių matavimų ir visų kitų paslaugų, reikalingų, tam kad statinys būtų pripažintas tinkamu naudoti pirkimas (t. 1 b. l. 18-61, 62-108, 110-120). Ieškovas, veikdamas jungtinės veiklos sutarties pagrindu su UAB „Rūdupis“, 2014 m. birželio 26 d. pateikė pasiūlymą dalyvauti konkurse (t. 2 b. l. 4-184). Ieškovas nurodė, kad atsakovas 2014 m. liepos 30 d. pranešimu informavo ieškovą apie priimtą sprendimą atmesti ieškovo pasiūlymą kaip neatitinkantį konkurso 9.7.2 p. reikalavimų, nes prie pasiūlymo ieškovas nepateikė turimo siūlomo ir konkurso sąlygų reikalavimus atitinančio juostinio transporterio technines charakteristikas patvirtinančio dokumento ir kitų siūlomų įrenginių kartu su pasiūlymu pateiktų dokumentų vertimų lietuvių kalba (t. 1 b. l. 180; t. 3 b. l. 43-44).

6Ieškovas nurodė, kad 2014 m. rugpjūčio 5 d. pateikė atsakovui pretenziją, kuria prašė panaikinti sprendimą. Kartu su pretenzija pateikė juostinio transporterio technines charakteristikas detalizuojantį dokumentą kartu su kitų pasiūlytų įrengimų pridėtų prie pasiūlymo dokumentų vertimu į lietuvių kalbą (t. 1 b. l. 181-182). Atsakovas 2014 m. rugpjūčio 8 d. pranešimu atmetė ieškovo pretenziją (t. 1 b. l. 206).

7Ieškovas mano, kad atsakovas netinkamai įvertino ieškovo pasiūlymą ir nepagrįstai jį atmetė, kadangi pasiūlymas buvo atmestas dėl dokumentų vertimų į lietuvių kalbą nepateikimo. Ieškovo teigimu, tokio pobūdžio dokumentai kvalifikuotini kaip tiekėjo kvalifikaciją įrodantys dokumentai. Tuo tarpu, atsakovas ieškovo pasiūlymą atmetė neprašydamas paaiškinti duomenų, todėl pažeidė VPĮ 32 str. 5 d.

8Atsakovas Dubravos eksperimentinė - mokomoji miškų urėdija atsiliepimo į ieškinį nepateikė, pirmosios instancijos teismo posėdžio metu nurodė, kad su ieškiniu sutinka.

9Trečiasis asmuo UAB „KRIAUTĖ“ atsiliepimu į ieškinį nurodė, kad ieškinį palaikantis.

10II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

11Kauno apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 23 d. sprendimu nusprendė ieškovo UAB „Versina“ ieškinį atmesti.

12Teismas laikė ieškovo reikalavimus nepagrįstais, nors atsakovas teismo posėdžio metu su ieškovo reikalavimais sutiko.

13Teismas nustatė, kad atsakovas, vertindamas tiekėjų pasiūlymus, nustatė, kad ieškovas prie pasiūlymo A dalies nepridėjo transporterio atitikties dokumentų bei charakteristikos, siūlomų įrengimų: kondensatoriaus, slėginio indo freonui, garų drėkintuvo ir oro aušintuvo charakteristikų lietuvių kalba. Teismas nurodė, kad pats ieškovas pripažino, kad prie pasiūlymo nepridėjo transporterio atitikties dokumentų bei charakteristikos, siūlomų įrengimų – kondensatoriaus, slėginio indo freonui, garų drėkintuvo ir oro aušintuvo – atitikties dokumentų bei charakteristikų. Dėl to teismas darė išvadą, jog atsakovas pagrįstai atmetė ieškovo pasiūlymą kaip neatitinkantį konkurso sąlygų 5.7.2 p., atsakovo veiksmai atitiko VPĮ 39 straipsnio nuostatas.

14Teismas nesutiko su ieškovo argumentais, jog su pasiūlymu nepateikti dokumentai VPĮ 36 str. 1 d. 11 p. ir 12 p. prasme kvalifikuotini kaip tiekėjo kvalifikaciją įrodantys dokumentai, todėl atsakovas privalėjo siūlyti ieškovui patikslinti duomenis apie kvalifikaciją. Teismo teigimu, minėti dokumentai atsakovo parengtose konkurso sąlygose buvo nurodyti kaip pasiūlymo dalis (techninė informacija), be to, konkurso sąlygų 9.5.7 punkte buvo numatyta, kad jų nepateikus bus atmestas pasiūlymas. Dėl to teismas darė išvadą, kad ieškovas privalėjo būti atidus, gerai susipažinti su konkurso sąlygomis ir teikti atitinkančius visas konkurso sąlygas pasiūlymus.

15III. Apeliacinio skundo argumentai

16Ieškovas UAB „Versina“ apeliaciniu skundu prašo patvirtinti 2014 m. rugpjūčio 26 d. taikos sutartį ir civilinę bylą nutraukti; atsisakius patvirtinti minėtą taikos sutartį panaikinti Kauno apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 23 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą - ieškovo UAB „Versina“ ieškinį patenkinti; priteisti iš atsakovo VĮ Dubravos eksperimentinės - mokomosios miškų urėdijos bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

171) Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai bei formaliai atsisakė patvirtinti šalių sudarytą taikos sutartį. Kauno apygardos teismas 2014 m. rugsėjo 11 d. nutartimi atsisakė tvirtinti taikos sutartį dėl galimo viešojo intereso pažeidimo, pasireiškiančio kitų viešajame pirkime dalyvavusių asmenų interesų pažeidimu. Be to, viešajame pirkime dalyvavę kiti dalyviai nereiškė pretenzijų atsakovui, taip pat nereiškė savarankiškų reikalavimų teismui. Ikiteisminėje stadijoje pretenziją pareiškęs dalyvis UAB „KRIAUTĖ“ atsiliepimu į ieškinį sutiko su ieškiniu ir bylos nagrinėjimo žodinio proceso metu išreiškė sutikimą dėl taikos sutarties patvirtinimo. Visi proceso dalyviai buvo informuoti apie sudarytą taikos sutartį, tačiau į vykusį bylos nagrinėjimą neatvyko ir jokios pozicijos dėl bylos dalyko nereiškė. Dėl to darytina išvada, kad tretieji asmenys nemano, kad jų teisės yra pažeistos dėl pašalinimo iš viešojo pirkimo procedūros ir tretieji asmenys neturi jokio realaus suinteresuotumo civilinės bylos baigtimi;

182) Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai darė išvadą, jog atsakovas pagrįstai atmetė ieškovo pasiūlymą kaip neatitinkantį konkurso sąlygų 5.7.2 p. ir jo veiksmai atitiko VPĮ 39 straipsnio nuostatas;

193) Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, kad atsakovo skelbiamo konkurso sąlygų 5.7.2 punkte numatytas reikalavimas, pateikti atitinkamus techninius dokumentus kartu su vertimu į lietuvių kalbą, nėra kvalifikuotinas kaip reikalavimas tiekėjo kvalifikacijai įrodyti. Apelianto teigimu, norint įrodyti techninį pajėgumą atsakovas viešojo pirkimo sąlygose nustatė reikalavimą pateikti atitinkamus techninius dokumentus (gamintojo pasai, sertifikatai ir kt.), kurie VPĮ 36 str. 1 d. 11 p. prasme suprantami kaip prekes aprašantys dokumentai.

20Atsiliepimai į apeliacinį skundą nepateikti.

21IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

22Apeliacinis skundas tenkintinas, panaikintinas Kauno apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 23 d. sprendimas ir priimtinas naujas sprendimas.

23Dėl bylos nagrinėjimo ribų

24Pagal CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai. Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nustatytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų.

25Teisėjų kolegija, apeliacine tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Versina“ apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 23 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-2404-260/2014 sprendimo, sprendžia, kad CPK 329 straipsnio 2 dalyje numatytų absoliučių šio sprendimo negaliojimo pagrindų nėra.

26Nagrinėjamu atveju sprendžiamas klausimas dėl ieškovo UAB „Versina“ konkurso sąlygų 5.7.2 punkto reikalavimų įvykdymo.

27Dėl taikos sutarties sudarymo apeliacinės instancijos teisme

28Apelianto UAB „Versina“ teigimu, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai bei formaliai atsisakė patvirtinti šalių sudarytą taikos sutartį. Teisėjų kolegija šiuos apelianto argumentus laiko nepagrįstais.

29Bylos duomenys patvirtina, kad Kauno apygardos teismas 2014 m. rugsėjo 11 d. nutartimi nutarė atsisakyti rašytinio proceso tvarka tvirtinti ieškovo UAB „Versina“ ir atsakovo VĮ Dubravos eksperimentinės - mokomosios miškų urėdijos 2014 m. rugpjūčio 26 d. sudarytą taikos sutartį (t. 3 b. l. 52-53). Teismo posėdžio, vykusio 2014 m. rugsėjo 12 d., metu šalys palaikė prašymą dėl taikos sutarties patvirtinimo. Trečiasis asmuo UAB „KRIAUTĖ“ minėtam prašymui neprieštaravo, prašė patvirtinus taikos sutartį įtraukti jį į konkursą, kadangi iš konkurso taip pat buvo pašalintas dėl tų pačių priežasčių kaip ieškovas. Pirmosios instancijos teismas nutartimi nutarė netenkinti prašymo dėl taikos sutarties tvirtinimo, kadangi minėta taikos sutartis gali prieštarauti galiojančioms teisės normoms, gali pažeisti kitų asmenų interesus.

30Pagal CPK 42 straipsnį šalys turi procesinę teisę užbaigti bylą taikos sutartimi. Šalių teisė sudaryti teisminiame procese taikos sutartį išplaukia iš CPK 13 straipsnyje įtvirtinto byloje dalyvaujančių asmenų dispozityvumo principo. CPK 42 straipsnio 2 dalyje yra nurodyta, jog teismas netvirtina šalių taikos sutarties, jeigu tie veiksmai prieštarauja imperatyvioms įstatymų normoms ar viešajam interesui. Teismas, kuris nepriima suinteresuoto asmens, kuris kreipėsi į teismą, ieškinio atsisakymo ar atsakovo pareikšto ieškinio pripažinimo arba netvirtina šalių taikos sutarties, dėl to priima motyvuotą nutartį (CPK 140 str. 5 d.).

31Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog taikos sutartis prieštarauja Viešųjų pirkimų įstatymui, kadangi šalys taikos sutartimi susitarė atlikti veiksmus, prieštaraujančius minėtam įstatymui. Be to, minėtos sutarties nuostatos taip pat turi reikšmės trečiųjų asmenų teisėms. Pažymėtina, kad trečiasis asmuo UAB „KRIAUTĖ“ atsiliepime į ieškinį nurodė, kad jei taikos sutartimi būtų nuspręsti ieškovo pasiūlymą pripažinti atitinkančiu konkurso sąlygas, tai prašo užtikrinti, kad ir kitų konkurso dalyvių pasiūlymai, atmesti analogiškais pagrindais kaip ir ieškovo, būtų pripažinti atitinkančiais konkurso sąlygas. Teisėjų kolegija taip pat pažymi, kad minėta taikos sutartis taip pat turi reikšmės likusio pirkime trečiojo asmens UAB „Statybos ritmas“, kurio pasiūlymas neatsiradus pagrindams nutraukti pirkimą turėtų būti pripažintas viešojo pirkimo laimėtoju, teisėms. Vien tai, jog pastarasis viso proceso metu elgėsi pasyviai, neteikė atsiliepimo į ieškinį pirmosios instancijos teismui, nedalyvavo teismo posėdyje bei apeliacinės instancijos teismui neteikė atsiliepimo į apeliacinį skundą nesudaro pagrindo teigti, jog patvirtinta taikos sutartis nepažeis trečiojo asmens UAB „Statybos ritmas“ teisių.

32Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai netenkino ieškovo UAB „Versina“ ir atsakovo VĮ Dubravos eksperimentinės - mokomosios miškų urėdijos prašymo patvirtinti taikos sutartį, nėra pagrindo tokį prašymą tenkinti apeliacinės instancijos teisme.

33Dėl viešųjų pirkimų

34Viešųjų pirkimų institutas yra tiek nacionalinės, tiek Europos Bendrijos teisės objektas, todėl, be nacionalinės teisės aktų, jis reguliuojamas ir Europos Bendrijos teisės aktais – direktyvomis. Tačiau Bendrijos teisė nereguliuoja visų viešųjų pirkimų teisinio reguliavimo aspektų, kai kuriuos palikdama nacionalinei teisei. Viešųjų pirkimų teisinius santykius nacionaliniu lygmeniu reguliuoja bendrieji ir specialieji teisės aktai. Bendrieji teisės aktai – CK ir CPK, specialieji teisės aktai – VPĮ bei kiti viešuosius pirkimus reglamentuojantys teisės aktai. Remiantis VPĮ 3 straipsnio 1, 2 dalimis perkančiajai organizacijai nustatyta imperatyvi pareiga užtikrinti, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų bei kitų įstatymo reikalavimų įgyvendinant pirkimų tikslą – sudaryti viešojo pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai ar tretiesiems asmenims reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai panaudojant lėšas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas teismų praktiką aiškinant ir taikant viešųjų pirkimų institutą, yra nurodęs, kad Viešųjų pirkimų įstatymu siekiama skatinti kokybišką prekių ir paslaugų, reikalingų užtikrinti valstybės ir savivaldybių darnią ir tinkamą veiklą, gavimą, skatinti konkurenciją ir rinkos plėtrą, užtikrinti racionalų valstybės biudžeto lėšų naudojimą, garantuoti lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principus, įgyvendinti priemones, atsižvelgiant į Nacionalinės kovos su korupcija programos tikslus ir uždavinius. Viešųjų pirkimų teisinis reglamentavimas susijęs su viešojo intereso apsauga, todėl VPĮ viešiesiems pirkimams nustatyti specialūs reikalavimai, o šio įstatymo nuostatos aiškintinos ir taikytinos taip, kad būtų apgintas viešasis interesas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2005; 2008 m. gruodžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-583/2008). Europos Bendrijų Teisingumo Teismas viešojo pirkimo procedūrų koordinavimo Bendrijos lygiu procese išskiria ne tik laisvo prekių, paslaugų judėjimo bei įsisteigimo laisvės apsaugą, bet ir tiekėjų ekonominių interesų apsaugą bei šių tiekėjų tarpusavio konkurencijos skatinimą (Europos Bendrijų Teisingumo Teismo 2000 m. spalio 5 d. Sprendimas Komisija prieš Prancūziją, C-16/98, Rink. 2000, p. I-8315).

35Dėl konkurso sąlygų 5.7.2 punkte nustatytų reikalavimų įvykdymo

36Apeliantas, nesutikdamas su skundžiamu sprendimu, apeliaciniame skunde teigia, jog teismas nepagrįstai darė išvadą, jog atsakovas pagrįstai atmetė ieškovo pasiūlymą kaip neatitinkantį konkurso sąlygų 5.7.2 p. ir jo veiksmai atitiko VPĮ 39 straipsnio nuostatas.

37Bylos duomenys patvirtina, kad atsakovo 2014 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. TV-62, taip pat 2014 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. TV-72 patvirtintų pirkimo sąlygų 5.7.2 punkte nustatyti siūlomi naudoti įrenginių atitikties dokumentai (juostinio transporterio, stūmoklinio kompresorių agregato, kondensatoriaus, slėginio indo freonui, garų drėkintuvo ir oro aušinimo). Pagal pirkimo sąlygas rangovas (tiekėjas) privalo pateikti visų siūlomų įrenginių sertifikatus, pasus, garantijas ar kitą gamintojo ar tiekėjo dokumentą lietuvių kalba, kuriame būtų nurodytos reikalaujamos (deklaruojamos) medžiagų bei įrenginių charakteristikos.

38Nagrinėjamu atveju bylos duomenys patvirtina, kad ieškovas, veikdamas jungtinės veiklos sutarties pagrindu su UAB „Rūdupis“, 2014 m. birželio 26 d. pateikė pasiūlymą dalyvauti konkurse. Atsakovas 2014 m. liepos 30 d. pranešimu informavo ieškovą apie priimtą sprendimą atmesti ieškovo pasiūlymą kaip neatitinkantį konkurso 9.7.2 p. reikalavimų, nes prie pasiūlymo apeliantas (ieškovas) nepateikė siūlomo ir konkurso sąlygų reikalavimus atitinančio juostinio transporterio technines charakteristikas patvirtinančio dokumento ir kitų siūlomų įrenginių kartu su pasiūlymu pateiktų dokumentų vertimų lietuvių kalba.

39Teisėjų kolegija pažymi, kad perkančioji organizacija, vertindama pasiūlymus, visiems tiekėjams turi sudaryti vienodas sąlygas konkuruoti dėl viešojo pirkimo sutarties sudarymo. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pažymėta, kad vienas iš skaidrumo viešuosiuose pirkimuose principo turinio elementų yra perkančiosios organizacijos viešųjų pirkimų teisės normų bei savo paskelbto viešojo pirkimo dokumentų sąlygų laikymasis. Konkurso sąlygų neatitinkančio pasiūlymo neatmetimas yra neteisėtas. Priešingi perkančiosios organizacijos veiksmai pažeidžia skaidrumo principą, nes perkančioji organizacija nesilaiko pareigos visų viešojo pirkimo procedūrų metu laikytis pačios nustatytų ir paskelbtų sąlygų, nors tiekėjai turėjo teisėtų lūkesčių dėl viešojo pirkimo sąlygų nekeičiamumo. Skaidraus viešojo pirkimo siekimas nėra savitikslis, jis padeda siekti kitų tikslų, visų pirma – tiekėjų lygiateisiškumo. Skaidrumas yra vienas lemiančių veiksnių, kuriuo užtikrinama neiškraipyta tiekėjų tarpusavio konkurencija. Tik nuoseklus ir tikslus pirkimo sąlygų reikalavimų laikymasis ir vienodas jų nuostatų traktavimas visų be išimties tiekėjų atžvilgiu gali užtikrinti paskelbto konkurso skaidrumą ir galimybę objektyviai nustatyti konkurso laimėtoją (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. vasario 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-25/2009; 2010 m. balandžio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-150/2010; 2010 m. lapkričio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-425/2010; 2011 m. birželio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-293/2011).

40Pagal VPĮ 39 straipsnio 1 dalies nuostatą perkančioji organizacija gali prašyti, kad dalyviai paaiškintų savo pasiūlymus, tačiau ji negali prašyti, siūlyti arba leisti pakeisti pasiūlymo, pateikto atviro ar riboto konkurso metu, ar galutinio pasiūlymo, pateikto konkurencinio dialogo metu, esmės – pakeisti kainą arba padaryti kitų pakeitimų, dėl kurių pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimus. Taigi, prašyti dalyvių paaiškinti savo pasiūlymus perkančioji organizacija gali tik tuomet, kai pasiūlymas ar jo sudėtinė dalis yra neaiškūs, bet ne tuomet, kai pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentų reikalavimų ir paaiškinimu toks pasiūlymas būtų pakeičiamas ar papildomas ir tokiu paaiškinimu pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkančiu pirkimo dokumentų reikalavimus. VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 2 punkte yra nustatyta, kad perkančioji organizacija pasiūlymą turi atmesti, jeigu pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų. Analogiška nuostata yra įtvirtinta ir atsakovo konkurso sąlygų 9.5.7 punkte, pagal kurį komisija atmeta pasiūlymą, jeigu nepatiekti ir/ar nepilnai pateikti siūlomų naudoti įrengimų atitikties dokumentai pagal konkurso sąlygų 5.7.2 punktą.

41Nagrinėjamu atveju bylos duomenys patvirtina, kad apeliantas kartu su pasiūlymu nepateikė vieno techninio dokumento ir kartu su pasiūlymu pateiktų kitų techninių dokumentų surašytų anglų kalba vertimo į lietuvių kalbą. Tačiau teisėjų kolegija sutinka su apeliantu, jog nagrinėjamu atveju vieno dokumento ir vertimo į lietuvių kalbą nepateikimas pripažintinas absoliučiai formaliais trūkumais, šalintinais VPĮ 39 straipsnio 1 dalyje numatyta tvarka. Apelianto atliktas juostinio transporterio technines charakteristikas patvirtinančio dokumento ir vertimo į lietuvių kalbą vėlesnis pateikimas negalėjo būti vertinamas kaip pateikto pasiūlymo esmės keitimas, kadangi pasiūlymo esmė (kainą, darbų atlikimo terminas, siūloma įranga, darbų apimtis, darbų kokybės ir prievolių įvykdymo užtikrinimo sąlygos ir visa kita) nesikeičia. Dėl to, teisėju kolegija daro išvadą, kad atsakovas nepagrįstai atmetė ieškovo pasiūlymą kaip neatitinkantį konkurso sąlygų 5.7.2 punkto reikalavimų.

42Dėl byloje nustatytų aplinkybių, apeliacinio skundo ir pirmos instancijos teismo sprendimo

43Dėl nurodytų aplinkybių teisėjų kolegija sprendžia, kad ieškinys yra pagrįstas ir tenkintinas.

44Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas netinkamai įvertino byloje pateiktus įrodymus, neteisingai nustatė turinčias reikšmę bylai aplinkybes, netinkamai taikė Viešųjų pirkimų įstatymo normas, todėl priėmė nepagrįstą sprendimą.

45Atsižvelgdama į aukščiau išdėstytą, teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliacinis skundas tenkintinas, Kauno apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 23 d. sprendimas panaikintinas bei priimtinas naujas sprendimas, kuriuo ieškinys tenkintinas (CPK 326 str. 1 d. 2 p.).

46Teisėjų kolegija pažymi, kad panaikinus perkančiosios organizacijos sprendimą šalys grąžinamos į prieš pažeidimą viešajame pirkime buvusią padėtį.

47Dėl bylinėjimosi išlaidų pirmosios instancijos teisme

48Pagal CPK 93 straipsnio 5 dalį, apeliacinės instancijos teismas, priėmęs naują sprendimą, atitinkamai pakeičia bylinėjimosi išlaidų paskirstymą.

49Ieškovas UAB „Versina“ pirmosios instancijos teismo prašė priteisti iš atsakovo VĮ Dubravos eksperimentinės - mokomosios miškų urėdijos bylinėjimosi išlaidas bei pateikė šias išlaidas ir jų dydį pagrindžiančius įrodymus. Iš 2014 m. rugpjūčio 13 d. mokėjimo nurodymo matyti, kad ieškovas už žyminį mokestį sumokėjo 750 Lt (t. 1 b. l. 11). Teisėjų kolegija atsižvelgdama į keistiną procesinį sprendimą, sprendžia, kad bylinėjimosi išlaidų atlyginimas pirmosios instancijos teisme ieškovui UAB „Versina“ priteistinas iš atsakovo VĮ Dubravos eksperimentinės - mokomosios miškų urėdijos (CPK 93 str. 5 d., 98 str. 1 d.).

50Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme

51Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (CPK 93, 302 str.).

52Ieškovas UAB „Versina“ prašė priteisti iš atsakovo VĮ Dubravos eksperimentinės - mokomosios miškų urėdijos bylinėjimosi išlaidas bei pateikė šias išlaidas ir jų dydį pagrindžiančius įrodymus. Iš 2014 m. rugsėjo 30 d. mokėjimo nurodymo matyti, kad ieškovas už žyminį mokestį sumokėjo 750 Lt (t. 3 b. l. 70). Apelianto prašymas tenkintinas ir iš atsakovo VĮ Dubravos eksperimentinės - mokomosios miškų urėdijos apeliantui UAB „Versina“ priteistinas 750 Lt žyminis mokestis.

53Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

54Panaikinti Kauno apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 23 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą.

55Ieškovo UAB „Versina“ ieškinį atsakovui VĮ Dubravos eksperimentinei - mokomojai miškų urėdijai dėl perkančiosios organizacijos sprendimo atmesti pasiūlymą panaikinimo, dalyvaujant tretiesiems asmenims UAB „Rūdupis“, UAB „KRIAUTĖ“, UAB „Statybos ritmas“, UAB „Raseinių statyba“ ir UAB „Avona“, patenkinti.

56Panaikinti atsakovo VĮ Dubravos eksperimentinė – mokomoji miškų urėdija sprendimą atmesti ieškovo UAB „Versina“ pasiūlymą viešajame pirkime „Miško sodmenų sandėlio – šaldytuvo statybos darbams pirkti“ (pirkimo Nr. 187254), nurodytą 2014 m. liepos 30 d. rašte Nr. SD-658 (3.23).

57Priteisti iš atsakovo VĮ Dubravos eksperimentinės - mokomosios miškų urėdijos ieškovui UAB „Versina“ 750 Lt /217,22 Eur (septynis šimtus penkiasdešimt litų / du šimtus septyniolika eurų ir dvidešimt du euro centų) bylinėjimosi išlaidų, patirtų pirmosios instancijos teisme.

58Priteisti iš atsakovo VĮ Dubravos eksperimentinės - mokomosios miškų urėdijos ieškovui UAB „Versina“ 750 Lt /217,22 Eur (septynis šimtus penkiasdešimt litų / du šimtus septyniolika eurų ir dvidešimt du euro centų) žyminio mokesčio už apeliacinį skundą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi apeliacinį skundą,... 3.
  1. Ginčo esmė
...
4. Ieškovas UAB „Versina“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui... 5. Nurodė, kad atsakovas 2014 m. gegužės 28 d. paskelbė supaprastintą atvirą... 6. Ieškovas nurodė, kad 2014 m. rugpjūčio 5 d. pateikė atsakovui pretenziją,... 7. Ieškovas mano, kad atsakovas netinkamai įvertino ieškovo pasiūlymą ir... 8. Atsakovas Dubravos eksperimentinė - mokomoji miškų urėdija atsiliepimo į... 9. Trečiasis asmuo UAB „KRIAUTĖ“ atsiliepimu į ieškinį nurodė, kad... 10. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 11. Kauno apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 23 d. sprendimu nusprendė ieškovo UAB... 12. Teismas laikė ieškovo reikalavimus nepagrįstais, nors atsakovas teismo... 13. Teismas nustatė, kad atsakovas, vertindamas tiekėjų pasiūlymus, nustatė,... 14. Teismas nesutiko su ieškovo argumentais, jog su pasiūlymu nepateikti... 15. III. Apeliacinio skundo argumentai... 16. Ieškovas UAB „Versina“ apeliaciniu skundu prašo patvirtinti 2014 m.... 17. 1) Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai bei formaliai atsisakė... 18. 2) Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai darė išvadą, jog atsakovas... 19. 3) Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, kad atsakovo skelbiamo... 20. Atsiliepimai į apeliacinį skundą nepateikti.... 21. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 22. Apeliacinis skundas tenkintinas, panaikintinas Kauno apygardos teismo 2014 m.... 23. Dėl bylos nagrinėjimo ribų... 24. Pagal CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, bylos nagrinėjimo... 25. Teisėjų kolegija, apeliacine tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal... 26. Nagrinėjamu atveju sprendžiamas klausimas dėl ieškovo UAB „Versina“... 27. Dėl taikos sutarties sudarymo apeliacinės instancijos teisme... 28. Apelianto UAB „Versina“ teigimu, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai... 29. Bylos duomenys patvirtina, kad Kauno apygardos teismas 2014 m. rugsėjo 11 d.... 30. Pagal CPK 42 straipsnį šalys turi procesinę teisę užbaigti bylą taikos... 31. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog taikos... 32. Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, jog... 33. Dėl viešųjų pirkimų... 34. Viešųjų pirkimų institutas yra tiek nacionalinės, tiek Europos Bendrijos... 35. Dėl konkurso sąlygų 5.7.2 punkte nustatytų reikalavimų įvykdymo... 36. Apeliantas, nesutikdamas su skundžiamu sprendimu, apeliaciniame skunde teigia,... 37. Bylos duomenys patvirtina, kad atsakovo 2014 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr.... 38. Nagrinėjamu atveju bylos duomenys patvirtina, kad ieškovas, veikdamas... 39. Teisėjų kolegija pažymi, kad perkančioji organizacija, vertindama... 40. Pagal VPĮ 39 straipsnio 1 dalies nuostatą perkančioji organizacija gali... 41. Nagrinėjamu atveju bylos duomenys patvirtina, kad apeliantas kartu su... 42. Dėl byloje nustatytų aplinkybių, apeliacinio skundo ir pirmos instancijos... 43. Dėl nurodytų aplinkybių teisėjų kolegija sprendžia, kad ieškinys yra... 44. Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas netinkamai... 45. Atsižvelgdama į aukščiau išdėstytą, teisėjų kolegija sprendžia, kad... 46. Teisėjų kolegija pažymi, kad panaikinus perkančiosios organizacijos... 47. Dėl bylinėjimosi išlaidų pirmosios instancijos teisme ... 48. Pagal CPK 93 straipsnio 5 dalį, apeliacinės instancijos teismas, priėmęs... 49. Ieškovas UAB „Versina“ pirmosios instancijos teismo prašė priteisti iš... 50. Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme ... 51. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 52. Ieškovas UAB „Versina“ prašė priteisti iš atsakovo VĮ Dubravos... 53. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 54. Panaikinti Kauno apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 23 d. sprendimą ir priimti... 55. Ieškovo UAB „Versina“ ieškinį atsakovui VĮ Dubravos eksperimentinei -... 56. Panaikinti atsakovo VĮ Dubravos eksperimentinė – mokomoji miškų urėdija... 57. Priteisti iš atsakovo VĮ Dubravos eksperimentinės - mokomosios miškų... 58. Priteisti iš atsakovo VĮ Dubravos eksperimentinės - mokomosios miškų...