Byla B2-705-124/2014
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Schmidt Contract“

1Šiaulių apygardos teismo teisėja Laisvė Aleknavičienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo UAB „Principo reikalas“, bendraieškio UAB „Conlex“, V. Š. ir AB „Šiaulių bankas“ ieškinius bei trečiųjų asmenų UAB „Kelias“, UAB „Findep“, BĮĮ „Montela“, V. A., B. A. ir J. J. pareiškimus dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Schmidt Contract“, ir

Nustatė

2Ieškovas UAB „Principo reikalas“ prašo iškelti bankroto bylą atsakovui UAB „Schmidt Contract“ nurodydamas, kad jis yra UAB „Schmidt Contract“ kreditorius ir turi reikalavimo teisę į 242,00 Lt įsiskolinimą. Šį faktą patvirtina 2013-11-14 reikalavimo perleidimo sutartis, 2013-10-03 sutartis užsakymas krovinio pervežimui, 2013-10-03 gabenimo važtaraščiai, 2013-10-03 PVM sąskaita-faktūra. Nurodė, kad yra visos sąlygos bankroto bylos iškėlimui. Bankroto administratoriumi prašo skirti UAB „Bankrotų administravimas“ (1 t., 2–4 b. l.).

3Bendraieškis UAB ,,Conlex“ nurodo, kad 2013 m. birželio 27 d. Kauno apylinkės teismas priėmė nutartį, kuria nutarė kreditoriaus UAB ,,Overlack“ reikalavimo užtikrinimui – 54063,11 Lt sumai areštuoti skolininko UAB ,,Schmidt Contract“ nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą. 2013- 06-27 buvo išduotas Kauno apylinkės teismo įsakymas dėl 53 753,53 Lt skolos, 309,58 Lt delspinigių, 7,51 proc. palūkanų ir 769 Lt bylinėjimosi išlaidų. 2013-11-15 Reikalavimo perleidimo sutartimi Nr. 2013/11/15-2, UAB ,,Overlack“ visas reikalavimo teises į atsakovą perleido UAB ,,Conlex“. Kreditorius UAB ,,Conlex“ 2013-11-18 atsakovui siuntė pranešimą dėl perleisto reikalavimo, reikalavimo įvykdymo ir bankroto bylos iškėlimo. Pažymėjo, jog atsakovas šiai dienai kreditoriui skolingas 15 797,66 Lt. Bankroto administratoriumi siūlo skirti UAB ,,Klaipėdos administratorių biuras“ (1 t., 88–91 b. l.).

4Bendraieškis AB „Šiaulių bankas“ nurodo, kad jis yra atsakovo kreditorius, turintis 1 365 423,36 Lt finansinį reikalavimą. Bankroto administratoriumi prašo skirti UAB „Insolvensa“ (2 t., 47–49 b. l.).

5I. V. Šemeta nurodo, kad pagal 2011-12-08 sudarytą darbo sutartį Nr. 40 jam yra neišmokėtas 7805,87 Lt darbo užmokestis, todėl jis yra atsakovo kreditorius. Iš bendrovės direktoriaus sužinojo, kad bendrovė neketina vykdyti įsipareigojimų kreditoriams ir vykdyti gamybos, todėl mano, kad bendrovė ateityje nebus pajėgi vykdyti savo įsipareigojimus. Siekiant užtikrinti kreditorių teisių apsaugą, atsakovui būtina iškelti bankroto bylą. Bankroto administratoriumi prašo skirti UAB „Administratoriai LT“ (1 t., 134 b. l.).

6Trečiasis asmuo UAB „Kelias“ nurodo, kad yra atsakovo kreditorius, reikalavimo teisė sudaro 3794,01 Lt. Bankroto administratoriumi prašo skirti UAB „Notisa“ (1 t., 59–62 b. l.).

7Trečiasis asmuo UAB „Findep“ nurodo, kad pagal 2012-09-21 finansinių paslaugų teikimo sutartį Nr. 2012/09/21-1 atsakovas yra skolingas ieškovui 8608,10 Lt. Bankroto administratoriumi prašo skirti UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ (1 t., 145–146 b. l.).

8BIĮ „Montela“ nurodo, jog atsakovo įsiskolinimas už suteiktas paslaugas yra 4704,08 Lt, įsiskolinimas susidaręs už laikotarpį nuo 2012-10-20 iki 2013-06-07, atsakovas vėluoja atsiskaityti daugiau nei 229 dienas. Bankroto administratoriumi prašo skirti UAB „Tytus“ (1 t., 166–167 b. l.).

9Tretieji asmenys V. A., B. A. ir J. J. nurodo, jog yra atsakovo kreditoriai, įsiskolinimas susijęs su darbo santykiais, kuris sudaro daugiau nei 27 000 Lt. Atlyginimai nemokami nuo 2013 m. birželio mėnesio, bendrovės administracija slapstosi, buhalterės, kuri paskaičiuotų atlyginimą, nėra. Bankroto administratoriumi prašo skirti UAB „Tytus“ (2 t., 13–14 b. l.).

10Atsakovo UAB „Schmidt Contract“ generalinis direktorius R. L. atsiliepime į ieškinį prašo iškelti bankroto bylą. Atsiliepime į ieškinį nurodė, kad šiuo metu paaiškėjo, jog bendrovės akcininkai papildomų investicijų bendrovės veiklai neskirs, todėl atsakovas faktiškai nebeturi galimybių vykdyti veiklos. Nors balanso duomenimis bendrovė yra moki, tačiau faktinė bendrovės situacija yra visai kitokia. Šiuo atveju optimalus variantas – bendrovės bankroto procedūrų vykdymas, kuris padės maksimaliai apsaugoti kreditorių interesus (1 t., 176 b. l.).

11Prašymas tenkintinas.

12Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau - ĮBĮ) 9 straipsnio penktos dalies pirmas punktas numato, kad bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustatė, kad įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą. LR ĮBĮ 2 straipsnio aštunta dalis nustato, kad įmonės nemokumas yra tuomet, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

13Iš 2013 m. rugsėjo 30 d. balanso matyti, kad 2013-09-30 atsakovo turtas sudarė 3 487 365 Lt (ilgalaikis turtas – 2 019 371 Lt, trumpalaikis turtas – 1 467 994 Lt), mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai – 2 751 893 Lt, iš jų 1 467 683 Lt po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai ir 1 284 210 Lt per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai. Iš pelno (nuostolių) ataskaitos matyti, kad 2012 metais atsakovas dirbo nuostolingai – patyrė 646 117 Lt nuostolių, o 2013 metais – 61 234 Lt nuostolių. Atsakovo UAB „Schmidt Contract“ kreditorių sąraše nurodyta, jog atsakovo pradelstos skolos sudaro 819 383,71 Lt. Teismas pažymi, kad atsakovo pradelstų įsiskolinimų dydis šiuo metu yra pasikeitęs ir atsakovo pradelsti įsiskolinimai šiai dienai sudaro 2 036 030,71 Lt. Iš 2013-09-30 pradelstų kreditorinių reikalavimų sąrašo matyti, kad į šį sąrašą įtraukti ne visi pradelsti įsiskolinimai, t. y. UAB „Principo reikalas“ (tuo metu UAB „Jukesta“) su 242 Lt, UAB „Conlex“ su 15 797,66 Lt reikalavimu, VSDFV Šiaulių skyrius su 93411,24 Lt kreditoriniu reikalavimu, V. Š. su 7805,87 Lt reikalavimu, UAB „Findep“ su 8606,10 Lt reikalavimu, darbuotojai V. A., B. A., J. J. su 27 000 Lt reikalavimu bei AB „Šiaulių bankas“ su 1 063 784,13 Lt, viso 1 216 647,00 Lt. Taigi, sudėjus visus kreditorių pradelstus įsipareigojimus, pradelstų įsipareigojimų suma sudaro 2 036 030,71 Lt (1 216 647,00 Lt + 819 383,71 Lt) ir ši suma viršija pusę į atsakovo UAB „Schmidt Contract“ balansą įrašyto turto vertės. Iš kreditoriaus AB „Šiaulių bankas“ pateiktų įrodymų matyti, kad visas atsakovo turtas, tiek kilnojamasis, tiek nekilnojamasis, yra įkeistas šiam kreditoriui.

14Atsakovo UAB „Schmidt Contract“ generalinis direktorius R. L. atsiliepime į ieškinį pripažino, jog bendrovės balanso duomenys nepatvirtina, jog atsakovas yra nemokus, tačiau faktiškai atsakovas nebeturi galimybių vykdyti veiklos, nes bendrovės akcininkai neskiria papildomų investicijų bendrovės veiklai. Atsakovo generalinis direktorius R. L. sutinka, kad atsakovui būtų iškelta bankroto byla, nes tokiu būdu maksimaliai būtų apsaugoti kreditorių interesai. Be to, atsakovo generalinis direktorius prašė prie šios civilinės bylos prijungti civilinę bylą Nr. B2-1213-357/2013, nurodydamas, kad joje esantys duomenys yra aktualūs ir šios bylos nagrinėjimui, kadangi bendrovė neturi naujų duomenų, o be to, jie iš esmės nėra pasikeitę, kadangi gamyba per šį laikotarpį nebuvo vykdoma (1 t., 176 b. l.).

15VSDFV Šiaulių skyrius nurodė, kad 2014 m. kovo 4 dienai atsakovas Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui skolinga 85 416,40 Lt, tačiau iš internetinio Sodros puslapio matyti, kad skola 2014-04-03 sudaro 93411,24 Lt (1 t., 127 b. l.).

16Atsakovo darbuotojai V. A., B. A. ir J. J. nurodė, jog atsakovo įsiskolinimas yra susijęs su darbo santykiais, kuris sudaro daugiau nei 27 000 Lt. Atlyginimai nemokami nuo 2013 m. birželio mėnesio, bendrovės administracija slapstosi, buhalterės, kuri paskaičiuotų atlyginimą, nėra.

17Buvęs atsakovo darbuotojas V. Š. nurodo, kad atsakovas veiklos nevykdo, o nevykdant gamybos ir neuždirbant pajamų, bendrovės turtas mažėja dėl antstolių vykdomų išieškojimų, turto nusidėvėjimo.

18Teismas, vadovaudamasis aukščiau išdėstytomis aplinkybėmis, atsižvelgdamas į tai, kad atsakovas faktiškai jokios veiklos nevykdo, pajamų negauna, laiku nemoka už gautas prekes, atliktus darbus (paslaugas), laiku nemoka įstatymų nustatytų mokesčių, kitų privalomųjų įmokų ir (arba) priteistų sumų (IBĮ 4 str. 3 p.), nemoka darbo užmokesčio ir su darbo santykiais susijusių išmokų (IBĮ 4 str. 1 p.), pradelsti įsipareigojimai viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės, visas turtas yra areštuotas, generalinis direktorius pritaria bankroto bylos iškėlimui, konstatuoja, kad atsakovas yra nemokus ir jam turi būti keliama bankroto byla. Pagrindų, įpareigojančių atsisakyti kelti bankroto bylą, nėra (LR Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 3 d.).

19Byloje pateikti prašymai bankroto administratoriumi skirti UAB „Bankrotų administravimas“, UAB ,,Klaipėdos administratorių biuras“, UAB „Insolvensa“, UAB „Administratoriai LT“, UAB „Notisa“, UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ bei UAB „Tytus“.

20Bylos duomenimis patvirtinta, kad bankroto administratoriai atitinka LR ĮBĮ nustatytus reikalavimus, teismui pateikti sutikimai teikti bankroto administravimo paslaugas, leidimai teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas, bankroto administratorių profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimai. Bankroto administratorių kandidatūrai pritarė Įmonių bankroto valdymo departamentas prie LR Ūkio ministerijos.

21Iš Įmonių bankroto valdymo departamento internetinio puslapio matyti, kad UAB „Bankrotų administravimas“ šiuo metu vykdo bankroto procedūras 34 įmonėse, baigė bankroto procedūras 50 įmonių, bankroto administratoriaus buveinė įregistruota ir veikia Kauno mieste, UAB „Klaipėdos administratorių biuras“ vykdo bankroto procedūras 49 įmonėse, baigtos bankroto procedūros 210 įmonėse, registruotas Klaipėdos mieste, UAB „Insolvensa“ šiuo metu vykdo bankroto procedūras 67 įmonėse, baigė 36 įmonėse, registruotas Vilniuje, UAB „Administratoriai LT“ šiuo metu vykdo bankroto procedūras 39 įmonėse, baigė 42 įmonėse, registruotas Šiaulių mieste, UAB „Notisa“ šiuo metu vykdo bankroto procedūras 14 įmonių, baigė 42 įmonėse, registruotas Panevėžio mieste, UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ šiuo metu vykdo bankroto procedūras 222 įmonių, baigė 633 įmonėse, registruotas Kauno mieste, UAB „Tytus“ šiuo metu vykdo bankroto procedūras 48 įmonėse, baigė 62 įmonėse, registruotas Šiaulių mieste.

22Diskrecijos teisę spręsti, kurį konkretų asmenį skirti bankrutuojančios įmonės administratoriumi turi teismas. Ši teisė reiškia, kad teismui įstatymu yra suteikta bankrutuojančios įmonės administratoriaus paskyrimo prerogatyva, todėl teismo nevaržo nei pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo padavusių, nei kitų ĮBĮ 5 straipsnio 1 dalyje išvardintų asmenų pasiūlymai dėl administratoriaus kandidatūros, nei grupės kreditorių (ne) pritarimas kuriai nors kandidatūrai. Taip yra užtikrinama galimybė priimti racionalų, pagrįstą, protingą bei pateisinantį tuos tikslus, dėl kurių ši diskrecijos teisė teismui ir suteikta, sprendimą, parenkant nešališką ir pajėgų tinkamai administruoti įmonę administratorių. Lietuvos apeliacinis teismas yra nurodęs, kad tuomet, kai keli asmenys gali administruoti bankrutuojančią įmonę, teismas parenka tokį administratorių, dėl kurio nešališkumo byloje kyla mažiausiai abejonių, o jeigu nėra abejonių dėl jų nešališkumo, parenka bet kurį iš šių asmenų (Lietuvos apeliacinio teismo 2010-09-20 nutartis, c.b. Nr. 2-1255/2010; 2009-08-27 nutartis c. b. Nr. 2-1114/2009).

23Teismas, vadovaudamasis ekonomiškumo, taupumo ir nešališkumo principais atsakovo administratoriumi skiria UAB „Notisa“. Šis bankroto administratorius yra nešališkas, mažiausiai užimtas, todėl turės pakankamai laiko tinkamam bankroto procedūrų atlikimui. Teismas mano, kad šis bankroto administratorius yra labiausiai tinkamas administruoti atsakovą UAB „Schmidt Contract“, o šio administratoriaus paskyrimas sudarys prielaidas darniam ir ekonomiškam bankroto procedūrų vykdymui.

24Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, atsakovo UAB „Schmidt Contract“ administratoriumi skirtina UAB „Notisa“ (įmonės kodas 148222531, adresas – Įmonių g. 21–6, Panevėžio m., leidimas teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas – leidimo Nr. 10a). Nenustatyta aplinkybių, nurodytų LR ĮBĮ 11 straipsnio ketvirtoje dalyje, dėl kurių UAB „Notisa“ negalėtų būti administratoriumi.

25Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 4 str. 1p., 2 p., 3p., 5 str. 1d. 1p., 6 str., 10 str., Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 str., 291 str., teismas

Nutarė

261. Iškelti bankroto bylą uždarajai akcinei bendrovei „Schmidt Contract“ (į. k. 302520903, adresas Varčiulių g. 3A, Verbūnai, Šiaulių rajonas).

272. Bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Schmidt Contract“ administratoriumi paskirti UAB „Notisa“ (įmonės kodas 148222531, adresas – Įmonių g. 21–6, Panevėžio m., leidimas teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas – leidimo Nr. 10a, pateiktas Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos sutikimas).

283. Uždrausti UAB „Schmidt Contract“ vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas iki bankroto bylos iškėlimo.

294. Nustatyti UAB „Schmidt Contract“ terminą kreditorių finansiniams reikalavimams pareikšti per 30 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

305. Įtraukti UAB „Schmidt Contract“ kreditorius dalyvauti bankroto byloje trečiaisiais asmenimis.

316. Pavesti bankroto administratoriui atlikti veiksmus, numatytus LR ĮBĮ 10 straipsnio ketvirtos dalies trečiame ir ketvirtame punktuose bei 10 straipsnio 7 dalies aštuntame punkte.

327. Įpareigoti bankroto administratorių per 20 darbo dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos pateikti teismui sąmatą įmonės lėšų sumai, kurią jis turės teisę naudoti administravimo išlaidoms apmokėti ( LR ĮBĮ 10 str. 4d.7p.)

338. Įpareigoti UAB „Schmidt Contract“ vadovą per 7 dienas po šios nutarties įsiteisėjimo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis ir visus dokumentus (LR ĮBĮ 10 str. 7 d. 1p. ).

349. Įpareigoti UAB „Schmidt Contract“ vadovą pateikti administratoriui viso turimo turto sąrašą.

3510. Uždrausti be teismo leidimo parduoti, išnuomoti, įkeisti, laiduoti ar kitokiais būdais perleisti įmonės turtą.

3611. Pavesti bankroto administratoriui sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo teismo nutarties patvirtinti kreditorių finansinius reikalavimus įsiteisėjimo dienos (LR ĮBĮ 22 str.).

37Nutartis per 10 dienų gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo teisėja Laisvė Aleknavičienė, rašytinio proceso... 2. Ieškovas UAB „Principo reikalas“ prašo iškelti bankroto bylą atsakovui... 3. Bendraieškis UAB ,,Conlex“ nurodo, kad 2013 m. birželio 27 d. Kauno... 4. Bendraieškis AB „Šiaulių bankas“ nurodo, kad jis yra atsakovo... 5. I. V. Šemeta nurodo, kad pagal 2011-12-08 sudarytą darbo sutartį Nr. 40 jam... 6. Trečiasis asmuo UAB „Kelias“ nurodo, kad yra atsakovo kreditorius,... 7. Trečiasis asmuo UAB „Findep“ nurodo, kad pagal 2012-09-21 finansinių... 8. BIĮ „Montela“ nurodo, jog atsakovo įsiskolinimas už suteiktas paslaugas... 9. Tretieji asmenys V. A., B. A. ir J. J. nurodo, jog yra atsakovo kreditoriai,... 10. Atsakovo UAB „Schmidt Contract“ generalinis direktorius R. L. atsiliepime... 11. Prašymas tenkintinas.... 12. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau - ĮBĮ) 9 straipsnio... 13. Iš 2013 m. rugsėjo 30 d. balanso matyti, kad 2013-09-30 atsakovo turtas... 14. Atsakovo UAB „Schmidt Contract“ generalinis direktorius R. L. atsiliepime... 15. VSDFV Šiaulių skyrius nurodė, kad 2014 m. kovo 4 dienai atsakovas Lietuvos... 16. Atsakovo darbuotojai V. A., B. A. ir J. J. nurodė, jog atsakovo įsiskolinimas... 17. Buvęs atsakovo darbuotojas V. Š. nurodo, kad atsakovas veiklos nevykdo, o... 18. Teismas, vadovaudamasis aukščiau išdėstytomis aplinkybėmis,... 19. Byloje pateikti prašymai bankroto administratoriumi skirti UAB „Bankrotų... 20. Bylos duomenimis patvirtinta, kad bankroto administratoriai atitinka LR ĮBĮ... 21. Iš Įmonių bankroto valdymo departamento internetinio puslapio matyti, kad... 22. Diskrecijos teisę spręsti, kurį konkretų asmenį skirti bankrutuojančios... 23. Teismas, vadovaudamasis ekonomiškumo, taupumo ir nešališkumo principais... 24. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, atsakovo UAB „Schmidt Contract“... 25. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 4 str. 1p., 2... 26. 1. Iškelti bankroto bylą uždarajai akcinei bendrovei „Schmidt Contract“... 27. 2. Bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Schmidt Contract“... 28. 3. Uždrausti UAB „Schmidt Contract“ vykdyti visas finansines prievoles,... 29. 4. Nustatyti UAB „Schmidt Contract“ terminą kreditorių finansiniams... 30. 5. Įtraukti UAB „Schmidt Contract“ kreditorius dalyvauti bankroto byloje... 31. 6. Pavesti bankroto administratoriui atlikti veiksmus, numatytus LR ĮBĮ 10... 32. 7. Įpareigoti bankroto administratorių per 20 darbo dienų nuo nutarties... 33. 8. Įpareigoti UAB „Schmidt Contract“ vadovą per 7 dienas po šios... 34. 9. Įpareigoti UAB „Schmidt Contract“ vadovą pateikti administratoriui... 35. 10. Uždrausti be teismo leidimo parduoti, išnuomoti, įkeisti, laiduoti ar... 36. 11. Pavesti bankroto administratoriui sušaukti pirmąjį kreditorių... 37. Nutartis per 10 dienų gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per...