Byla 2-822-769/2012
Dėl nuostolių priteisimo ir atsakovės UAB „Automatikos įranga“ priešieškinį ieškovei UAB „Technolitika“ dėl vienašalio sandorio pripažinimo negaliojančiu, nuostolių atlyginimo, netesybų priteisimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Rasa Augustė, sekretoriaujant Ingridai Šakickienei, Dovilei Basytei, dalyvaujant ieškovės UAB „Technolitika“ atstovams direktoriui K. V., advokatui Algirdui Gervaičiui, atsakovės UAB „Automatikos įranga“ atstovams direktoriui G. K., advokatui Mariui Devyžiui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Technolitika“ ieškinį atsakovei UAB „Automatikos įranga“ dėl nuostolių priteisimo ir atsakovės UAB „Automatikos įranga“ priešieškinį ieškovei UAB „Technolitika“ dėl vienašalio sandorio pripažinimo negaliojančiu, nuostolių atlyginimo, netesybų priteisimo,

Nustatė

2ieškovė UAB „Technolitika“ kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydama iš atsakovės UAB „Automatikos įranga“ priteisti 61189,22 Lt nuostolių atlyginimo, 34975,20 Lt be pagrindo sumokėtos skolos ir bylinėjimosi išlaidas ( 3-9 b.l., I t.). Ieškinyje nurodyta, kad 2006-02-28 ieškovė sudarė rangos sutartį su UAB „Įtampa“ dėl kondensuoto pieno kompiuterizuotos technologinės įrangos sumontavimo, derinimo bei paleidimo darbų atlikimo UAB „Marijampolės pieno konservų gamykla“, 2006-04-05 ieškovė (sutartyje-rangovas ) ir atsakovė (subrangovas) sudarė rangos sutartį Nr. 06-04-19/MPK (toliau- Sutartis) dėl technologinės įrangos ir kompiuterizuotos technologinio proceso valdymo sistemos įrangos tiekimo, jos sumontavimo, derinimo bei paleidimo darbų atlikimo UAB „Marijampolės pieno konservų gamykla“. Pagal sutartį atsakovė įsipareigojo darbus atlikti bei priduoti užsakovui iki 2007 m. kovo 31 d., tačiau atsakovė vėlavo atlikti darbus, neatliko visų Sutarties prieduose atliktų darbų, darbus atliko nekokybiškai,- darbų trūkumai nebuvo pašalinti, todėl ieškovė pasitelkė UAB „Komsena“ specialistus trūkumams šalinti,- buvo patirta nuostolių, sumokėta atsakovei už darbus, kurių ši neatliko: atsakovo darbo trūkumų šalinimas ieškovei kainavo 105871,88 Lt, išmokėtus UAB „Komsena“, 19154,19 Lt išmokėtus ieškovės darbuotojų darbo užmokesčiui, kelionėms, iš viso 125026,07 Lt ( 6-7 b.l.), ieškovė yra sulaikiusi 61189,22 Lt, - 10 procentų atsakovui mokėtinos sumos, todėl reikalavimas dėl nuostolių atlyginimo mažintinas tai sumai; buvo patirti nuostoliai per klaidą sumokėjus 34975,20 Lt atsakovei už darbus, kuriuos pagal 2007-04-25 autorinę sutartį atliko D. R., todėl 34975,20 Lt suma priteistina iš atsakovės kaip jai be pagrindo sumokėta skola. Iš viso prašo priteisti 96164,42 Lt nuostolių atlyginimo ir bylinėjimosi išlaidas.

3Atsakovė su ieškiniu nesutiko, pateikė priešieškinį dėl vienašalio sandorio pripažinimo negaliojančiu, nuostolių atlyginimo, netesybų priteisimo, nurodydama, kad atsakovė tinkamai atliko visus darbus pagal Sutartį bei Sąmatą ir kitus Sutarties priedus bei perdavė juos ieškovei, o tuo pačiu ir UAB „Marijampolės pieno konservų gamykla“, 2007-05-17 pasirašytas Pripažinimo tinkamu naudoti aktas. Atsakovė nepateikė ieškovei Sutarties nustatytų laidavimų, todėl ieškovė sulaikė 10 procentų iš atsakovei pagal Sutartį mokėtinos sumos, t.y. 63836,85 Lt, įvykdė vienašalį įskaitymo sandorį, nors reikalavimų įskaitymas negalimas tol, kol teismas nepatvirtina atitinkamo reikalavimo pagrįstumo bei jo dydžio,- vienašalis įskaitymas laikytinas neteisėtu, prieštaraujančiu imperatyvioms įstatymo nuostatoms, negaliojančiu ir naikintinu, įskaityta suma turi būti grąžinta. Prašo priteisti iš ieškovės atsakovės naudai 63836,85 Lt skolą bei 2296,80 Lt delspinigių, viso 66133,65 Lt, taip pat 12,70 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

4Teismo posėdžio metu ieškovės UAB „Technolitika“ atstovai ieškinį palaikė, su priešieškiniu nesutiko, nurodę, kad atsakovas neatliko visų darbų, neįvykdė sutarties sąlygų, dėl išjungtos sklendžių ignoravimo funkcijos įvyko ekscesai,- liudytojas G. patvirtino, kad ši funkcija buvo būtina, be jos nebūtų pasirašytas aktas; liudytojai D. R., R. K. ir S. T. patvirtino, kad dirbo atskirai prie vakumo ir laktozės aparatų, R. P. patvirtino, kad dirbo prie 7,5 t aparato,- dvigubo apmokestinimo negali būti; patirti ieškovės nuostoliai yra faktiškai sumokėtos sumos UAB „Komsena“

5Teismo posėdžio metu atsakovės UAB „Automatikos įranga“ atstovai su ieškiniu nesutiko, palaikė priešieškinį ir nurodė, kad darbai buvo atlikti pagal techninę užduotį, kurioje nebuvo parašyta apie sklendžių ignoravimo funkciją; nebuvo susitarimo dėl funkcijos palikimo, pati funkcija nebuvo ištrinta, tik išjungta; R. P. atliko tik vieną funkciją iš 4 ( 7,5 t vakumo aparato) programos dalių; nors sutartis pasirašyta buvo tik su D. R., tačiau dirbo trise, buvo naudojami atsakovo resursai, 2008-01-09 pranešime atsakovui nurodyti aparatų, kuriuos darė D. R., gedimai; ieškovas neįrodė, kad nuostoliai patirti dėl atsakovės darbo broko, pasitelkdamas trečią asmenį ieškovas veikė savo rizika, neįrodė, kad patyrė nuostolius.

62011-01-14 Klaipėdos miesto apylinkės teismas sprendimu ieškinį ir priešieškinį atmetė, nurodęs, kad atsakovė šalino ieškovės nurodytus darbų trūkumus, todėl ieškovės veiksmai, susiję su UAB „Komsena“ samdymu šalinant trūkumus vertintini kaip savarankiškas sprendimas, dėl kurio civilinė atsakomybė atsakovei negali kilti, ieškovė neįrodė patirtų nuostolių UAB „Komsena“ šalinant gedimus gamykloje, neįrodė, kad ieškovo darbuotojams ir vadovui sumokėtas darbo užmokestis ir kelionės išlaidos susijusios su atsakovės galimai padarytų darbų trūkumų šalinimu; atsakovė buvo nesąžininga ir nepagrįstai išjungė sklendžių ignoravimo funkciją, tačiau ieškovė nepateikė įrodymų, kad funkcija būtų panaikinta ir jos sukūrimas kainavo 44792,80 Lt; ieškovė neįrodė, jog 7.5 t ir 11 t. vakumo aparatų projektavimo darbus atliko tik D. R. pagal autorinę sutartį ir nepagrįstai už tuos darbus sumokėjo atsakovei; atsakovė neįrodė, jog ieškovė neteisėtai atliko mokėtinos sumos įskaitymą, atsakovė neįrodė, jog tinkamai atliko darbus pagal sutartį, todėl neįrodė 63836,50 Lt skolos pagrįstumo. ( 94-105 b.l., IV t.).

72011-11-03 Klaipėdos apygardos teismas nutartimi 2011-01-14 sprendimą panaikino ir bylą perdavė nagrinėti iš naujo, nurodęs, kad teismas privalėjo išsiaiškinti, ar be sklendžių ignoravimo funkcijos įdiegimo atsakovė galėjo perduoti darbus ieškovei, todėl turėjo spręsti dėl ekspertizės skyrimo byloje; nustatyti, kokius konkrečiai darbus pagal autorinę sutartį atliko D. R.; išspręsti ginčą dėl PLV Simatic S7-400 redudancy sistemos bei antrojo serverio automatinio persijungimo sistemos darbų trūkumų pašalinimo, nustatyti atsakovės pareigą dėl tinkamo šių darbų atlikimo ir jų vertės nustatymo ( 183-186 b.l., IV t.)

8Atnaujinus bylos nagrinėjimą, tiek ieškovė, tiek atsakovė nurodė, kad nemato galimybės ekspertizės dėl sklendžių ignoravimo funkcijos įdiegimo skyrimui, šalių teiginius dėl ekspertizės galimumo patvirtino ir byloje pakartotinai apklausti liudytojai darius ramūnas, Saulius tamošauskas, R. K., todėl teismas, įvertinęs šalių, jų darbuotojų specialistų paaiškinimus, kad ta funkcija yra programos dalis, susitarimo tarp užsakovo ir darbų atlikėjo,- programos kūrėjo, reikalas, šalims abejojant, ar koks nors ekspertas galėtų atsakyti į teismo užduotus klausimus dėl darbų perdavimo galimybės neįdiegus sklendžių ignoravimo funkcijos ( ir/ar pan.), teismo ekspertizė byloje neskirtina. Išklausius šalių paaiškinimus, pakartotinai apklausus liudytojus nustatyta, kad darbai UAB „Marijampolės pieno konservai“ buvo atliekami pagal ieškovės paruoštą atsakovei techninę užduotį, kurioje konkrečiai ši funkcija nebuvo aprašyta, atsakovės atstovo teigimu, dėl šios funkcijos turėjo būti specialiai susitarta, liudytojo D. R. nurodymu, „funkcija nebuvo atjungta ( ištrinta) ji tebuvo paslėpta, kur sklendės buvo, ten ta funkcija ir buvo įdiegta, Marijampolės gamyklai ji nebuvo reikalinga, <...> funkcija reikalinga, kai sklendės veikia blogai, kad nesitrukdytų jų ( programuotojų) darbas,<,,,> R. G. naudojosi šia funkcija, prašė ją palikti, <...>, funkcijos įdiegimas trunka 10 min., <...> daug buvo prašymų tokių, ką mes neturėjom daryti,- draugiškai padarydavome,<...>, mes žinom bendrą dalį, o užduotis suformuluojam patys <...>“. Liudytoju apklaustas R. G. teigė, kad būdamas atsakingas už technologinę dalį darbus derino ir su ieškove ir su atsakove, „projektas buvo labai didelis, viskas nebuvo tiksliai aprašyta,- tik pagrindiniai dalykai, sklendžių ignoravimo funkcija detaliai nebuvo aprašyta, ji įeina prie sąvokos „pusiau automatinis valdymas“, pavadinimas “ sklendžių gedimo ignoravimo funkcija“ atsirado tik teisme, anksčiau vadino „langeliu“, <...> liudytoją apmokino su „langeliu“ elgtis „Automatikos įrangos specialistai“, priėmimo akto protokole išvardintus trūkumus šalino atsakovės darbuotojai, ilgai juos kvietė, o kai atvažiavo buvo suirzę, papriekaištavus, kad „funkcija yra ne visuose langeliuose, pasakė: jei šitaip, išvis neturėsite“, negirdėjo, kad būtų reikalaujama atskiro apmokėjimo už funkciją, <...> funkcija buvo būtina , nesupranta, kodėl „Automatikos įranga“ taip padarė,<...> dar nebuvo pasibaigę garantiniai metai, <...> vadovybė uždraudė atsakovės darbuotojus įsileisti,- likusius darbus, trūkumus ištaisė „Technolitika“. Liudytojo teigimu, funkcijos atjungimas yra panašus į vagystę, nes po darbų pridavimo viskas buvo palikta įmonės nuosavybei. Liudytojo S. T. parodymais,“techninė užduotis buvo silpna, jie iš esmės rėmėsi ( vykdant darbus) G. žodžiu, <...> sklendžių ignoravimo funkcijos iškvietimo mygtukas buvo paslėptas, funkcija tapo nenaudojama, kodėl ji buvo palikta garantiniam laikotarpiui,- nežino“.

9Vykdant 2011-11-03 Klaipėdos apygardos teismo nurodymus buvo pakartotinai aiškintasi dėl D. R. autorinės sutarties sudarymo aplinkybių ir nustatyta, kad autorinė sutartis buvo pasirašyta su vienu D. R., nors joje numatytus darbus vykdė trise ( S. T. ir R. K.), buvo vėluojama su darbais, todėl ieškovė atskirai tarėsi su atsakovės darbuotojais, kaip buvo nustatyta kaina-25000 Lt, šalys neatsiminė, darbdavio, UAB „Automatikos įranga“ direktoriaus žodinis sutikimas buvo gautas, autorinėje sutartyje buvo susitarta tik dėl vieno vakumo aparato( 11 t.), tuo pačiu metu D. R., S. T. ir R. K. dirbo darbus pagal darbo sutartį ir pagal autorinę, darbą organizavo patys, atlyginimas jų yra pastovus ( UAB „Automatikos įranga“), jei nespėja darbų atlikti darbo metu,- dirba po darbo valandų. D. R., S. T. ir R. K. neprisiminė, kad pagal autorinę sutartį būtų dirbę po darbo valandų, atsjirai važiavę į Marijampolę ir pan. Gautus pinigus už atliktus darbus pagal autorinę sutartį pasidalino trise po lygiai, priekaištų dėl atliktų darbų iš ieškovės nebuvo. Liudytojas S. T. nurodė, kad autorinės sutarties pagrindu darbus atliko 11 t. talpos vakumo aparato valdyme, susijusiame laktozės įvedimo valdymo, 7,5 t vakuumas jau buvo padarytas iki to laiko, tik nepaleistas, be pasterizatoriaus jis neveikė, pasterizatorių darė liudytojas. Liudytojas R. K. nurodė, kad darbai pagal autorinę sutartį buvo atliekami vienu metu su pagrindiniu darbu. Liudytojas R. P. teigė, kad jo užduotis buvo suprogramuoti 7,5 t vakumo aparatą, jam padėjo „Automatikos įranga“ specialistai.

10Vykdant 2011-11-03 Klaipėdos apygardos teismo nurodymus spręsti ginčą dėl PLV Simatic S7-400 redudancy sistemos bei antrojo serverio automatinio persijungimo sistemos darbų trūkumų pašalinimo, nustatyti atsakovės pareigą dėl tinkamo šių darbų atlikimo ir jų vertės nustatymo, nustatyta, kad šie darbai, jų vertė nebuvo atskirai nurodyta kokioje tai sąskaitoje- faktūroje, šalys negalėjo įvardinti šių darbų vertės, ginčo tarp šalių dėl šių darbų nėra,-atsakovės atstovas nurodė, kad redudancy sistema yra neveikianti,- buvo dingęs licenzinis raktas, problema buvo išspręsta be jo, duomenys į abu kompiuterius dabar eina lygiagrečiai, ieškovės atstovas nurodė, kad raktas, programinis paketas buvo pas užsakovą ( „Marijampolės konservai“), radus raktą jau dalis programos buvo ištrinta, o užsakovas nebenorėjo matyti atsakovės darbuotojų. Darbai buvo atlikti, programa nepaleista, nes nebuvo licenzijos.

11Ieškinys tenkintinas iš dalies.

12Priešieškinis tenkintinas iš dalies.

13Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus (CPK 178 str.) Bendroji įrodinėjimo pareigos paskirstymo taisyklė nustato, kad įrodinėjimo pareiga tenka tam asmeniui, kuris teigia. Įrodinėjimo civilinėje byloje tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja ( CPK 176 str.1d.). Lietuvos Aukščiausiojo teismo formuojamoje praktikoje nurodyta, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais( LAT nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-177/2006, Nr.3K-3-398/2006, 3K-3-416/2007, 3K-3-427/2008).

14Bylos duomenimis nustatyta, kad 2006-04-05 ieškovė su atsakove sudarė Rangos sutartį Nr.06-04-19/MPK, kuria susitarė dėl 638368,50 Lt sutarties kainos įrangai įsigyti ir darbams atlikti, susitarė, kad rangovas apmoka subrangovui pagal patvirtintą atliktų darbų ir/ar sumontuotos įrangos aktą ir PVM sąskaitą faktūrą per 120 dienų nuo priėmimo momento, kad rangovas turi teisę sulaikyti 10 procentų subrangovui mokėtinos sumos tol, kol subrangovas neįvykdys sutarties 8.2 punkto 12 ir 13 papunkčio reikalavimų, sustabdyti mokėjimą, jei subrangovas neatlieka ar netinkamai atlieka Darbus, neištaiso trūkumus, pažeidžia terminus, kad rangovas turi teisę išskaičiuoti dėl netinkamo sutarties vykdymo ar termino pažeidimo patirtus tiesioginius ar netiesioginius nuostolius, sumas, reikalingas Darbų trūkumams pašalinti bei netesybas; susitarė, kad įrangai ir darbams suteikiama 1 metų garantija ir t.t. ( 12-18 b.l., I t.); marijampolės pieno konservų gamyklos kondensuoto pieno gamybos proceso valdymo modernizavimo techninėje užduotyje nurodyta, kad esama pieno produkto gamybos automatinė valdymo sistema turi būti pakeista į šiuolaikinę, atitinkančią Lietuvos ir Europos Sąjungos normatyvams (44 -95 b.l., II t.); 2007-04-25 UAB „Technolitika“ ir D. R. pasirašė autorinę sutartį Nr.070425 dėl saldinto pieno vakuumo aparato, laktozės įvedimo, plovimo stoties technologinio proceso valdymo ir atvaizdavimo kompiuteryje bei operatoriaus panelėje, programos sukūrimo, paleidimo- derinimo, atlyginimo dydis 29411,76 Lt, iš kurių 25000 Lt sumokami autoriui( 26-28 b.l., I t.); 2007-10-14 tarp UAB „Komsena“ ir UAB „Technolitika“ pasirašytoje sutartyje Nr.2007/K022.1 buvo susitarta dėl 1 ir 2 prieduose numatytų darbų atlikimo už 106436 Lt sumą ( 80000 Lt avanso); 2007-05-17 projektas „Kondensuoto pieno technologinės įrangos atnaujinimo ir proceso valdymo įrangos modernizavimas“ buvo pripažintas tinkamu naudoti ( 35-36 b.l., I t.), 2008-01-15 susitarimo protokolu atsakovė įsipareigojo savo sąskaita pašalinti nustatytus trūkumus bei papildomai atsiradusius gedimus ( 44-45 b.l., I t.); 2007-05-21 nustatyti trūkumai iki 2007-12-18 nebuvo pašalinti ( 39-40 b.l., I t.), kai kurie trūkumai ir atsiradę gedimai nebuvo pašalinti iki 2008-02-12 ( 41-43 b.l., I t.); 2008-03-13 UAB „Marijampolės pieno konservai“ pranešė generaliniam rangovui, kad UAB „Automatikos įranga“ darbuotojai sąmoningai panaikino sklendžių gedimo ignoravimo funkciją iš valdymo programos, todėl mano, kad ši įmonė savo veiksmais gali sudaryti galimybę atsirasti naujiems, ženklesniems gedimams,- gali kilti pavojus gamybos procesų sklandumui bei gamyklos darbui ( 46 b.l., I t.); 2008-03-14 pranešime generaliniam rangovui UAB „Įtampa“ ieškovė nurodė, kad įsipareigoja pašalinti UAB „Automatikos įranga“ padarytus trūkumus, gedimus ( sklendžių gedimo ignoravimo valdymo funkcija) ( 34 b.l., I t.); 2008-03-30 prašymu Nr.08-03-30/K UAB „Technolitika“ kreipėsi į UAB „Komsena“ dėl sklendžių rankinio valdymo programos paprogramės sukūrimo, leidžiančios ignoruoti gedimus ( 63 b.l., I t.); 2008-04-09, 2008-04-11 ( taip pat ir sklendžių gedimo ignoravimo funkcija), 2008-06-10 trūkumų šalinimo darbai buvo atlikti ( 48-51 b.l.,I t.); 2008-07-14 debetinėje PVM sąskaitoje- faktūroje serija GRA Nr.20080714 vakuumo aparatas 11t kaina 9620 Lt( be PVM), vakuumo aparatas 7.5 t - 9620 Lt (be PVM), vakuumo aparatų plovykla, laktozė -10400 Lt ( be PVM); 2008-06-09 UAB „Komsena“ pateikė ieškovei atliktų darbų įkainių detalizavimą, kur nurodytos sumos už sklendžių ignoravimo aprašymą-32240 Lt, 11 t vakuumaparato sklendžių ignoravimo aprašymą 5720 Lt ( be PVM),-44792,8 Lt.

15Ieškovė nurodo, kad ginčas kilo dėl to, jog atsakovas neatliko dalies darbų, numatytų sutartyje, nevykdė sutarties prievolių, nešalino trūkumų per protingą laiką, buvo nesąžiningas ir nepagrįstai išjungė sklendžių ignoravimo funkciją po 2007-05-17 akto pasirašymo. Bylos duomenimis nustatyta, kad 2007-05-17 projektas „Kondensuoto pieno technologinės įrangos atnaujinimo ir proceso valdymo įrangos modernizavimas“ buvo pripažintas tinkamu naudoti, atlikti darbai atitiko nustatytus reikalavimus, per metų garantinį laikotarpį buvo nustatyti trūkumai, kurie buvo šalinami iki 2008 metų kovo mėnesio. Iš 2008-02-12 UAB „Marijampolės pieno konservai“ pranešimo Dėl garantinių įsipareigojimų vykdymo eigos matyti, kad pranešimo dienai buvo nepašalinti 2007-12-18 pranešime išvardinti trūkumai: „Atskirose darbo vietose vietinių valdymo panelių nepilnai atlikta vizualizacija ir jų valdymo galimybės“, „ 2-vakuumo aparate neteisingai rodo procentinį užpildymą PP3 kameroje“, „Plaunant T63 talpą neįsijungia tirpalų grąžinimo siurblys“, „I nišoje, atsijungus automatiniam išjungėjui, nėra signalo parodančio tos vietos gedimą“, prie naujai nustatytų gedimų nurodoma, kad vakuumaparatų 7,5 t ir 11 t centrinėje operatorinėje esančios programos valdymo languose nėra sklendžių gedimo ignoravimo funkcijos, nors visuose kituose procesų valdymo languose tai yra įdiegta ( 43 b.l., I t.). Atsakovės darbų buvo atsisakyta, kai UAB „Technolitika“ pranešimu Nr.08-03-14/IT kreipėsi į generalinį rangovą išreikšdama nepasitikėjimą UAB „Automatikos įranga“ ir įsipareigodama šalinti gedimus UAB „Marijampolės pieno konservai“ garantinio ir pogarantinio aptarnavimo metu. Šis pranešimas buvo surašytas iš užsakovo 2008-03-13 gavus informaciją, kad nebeveikia sklendžių gedimų ignoravimo funkcija visų gamybos procesų valdymo languose,- funkcija buvo sąmoningai UAB „Automatikos įranga“ darbuotojų panaikinta. Iš 2006-04-05 Rangos sutarties matyti, kad subrangovas buvo įsipareigojęs garantiniu laikotarpiu neatlygintinai likviduoti gedimus, pašalinti įrangos ar darbų trūkumus <...>, arba atlyginti rangovui jų šalinimo išlaidas ( sutarties 5.5), garantinį aptarnavimą ir darbų, įrangos trūkumų šalinimą subrangovas įsipareigojo užtikrinti 16230 litų laidavimu ( sutarties 5.9.). Sutartimi rangovui buvo suteikta teisė subrangovui nepašalinus darbų trūkumų <...> pavesti trečiajam asmeniui darbus pataisyti subrangovo sąskaita ( sutarties 8.1. 9p.). Įvertinus aukščiau išdėstytą darytina išvada, kad ieškovė UAB „Technolitika“, vykdydama savo sutartinius įsipareigojimus prieš užsakovą ir generalinį rangovą, gavusi iš UAB „Marijampolės pieno konservai“ informaciją, kad atsakovė sąmoningai panaikino sklendžių gedimo ignoravimo funkciją, baiminantis naujų gedimų bei siekiant išvengti pavojaus gamybos proceso sklandumui, gamyklos darbui, vadovaudamasi rangos sutarties sąlygomis, trūkumų šalinimui pasitelkė trečiąjį asmenį UAB „Komsena“. Apie tai, kad trūkumai buvo ištaisyti, gedimai pašalinti nurodo 2008-04-09 atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktas, 2008-06-05 protokolas, 2008-04-11 aktas, 2008-06-10 aktas ( 48-51 b.l., I t.). Ieškovė nurodo, kad trūkumų šalinimas jai kainavo 105871,88 Lt, sumokėtų UAB „Komsena“ bei 19154,19 Lt, išmokėtų ieškovės darbuotojams ir vadovui, kaip darbo užmokestis, kelionės išlaidos. Ieškinys šioje dalyje tenkintinas iš dalies.

16Pakartotinai ištyrus bylos medžiagą dėl sklendžių ignoravimo funkcijos įdiegimo, pakartotinai apklausus liudytojus, ištyrus kitą bylos medžiagą, darytina išvada, kad vadovaujantis Rangos sutarties 6 punktu visi subrangovo faktiškai atlikti darbai buvo perduoti rangovui 2007 metų gegužę, kuris juos priėmė, t.y., buvo perduotos nuosavybės teisės į sukurtą produktą: atsakovės patiektą įrangą ir prietaisus bei suteiktas paslaugas ir atliktus darbus ( Sutarties 1.1 ), todėl teismas sutinka su liudytojo R. G. teiginiais, kad be sklendžių ignoravimo funkcijos darbai nebūtų priimti, įdiegtos funkcijos išjungimas garantiniu laikotarpiu prilyginamas vagystei, bei atmeta kaip nepagrįstus atsakovės atsikirtimus, jog aukščiau minėta funkcija tėra atsakovės darbo įrankis, kurį ji bet kada gali pasiimti ( pašalinti ar paslėpti sukurtoje ir priduotoje užsakovui programoje), kad funkcija turėjo būti nurodyta Techninėje užduotyje, dėl jos palikimo turėjo būti suderinta raštiškai, papildomai ir atskirai už ją apmokėta ir t.t. Kaip liudytojo apklausos metu nurodė D. R., darbų eigoje buvo daug iš užsakovo prašymų, kuriuos atsakovės darbuotojai „draugiškai padarydavo“, nes subrangovas pagal 2006 metais pasirašytą Rangos sutartį ir Techninę užduotį žinojo bendrą užduotį „Kondensuoto pieno technologinės įrangos atnaujinimas ir proceso valdymo įrangos modernizavimas“, o konkrečias užduotis atsakovės darbuotojai „suformuluodavo patys“; . liudytojo S. T. nurodė, kad techninė užduotis buvo silpna, todėl jie ( subrangovas) atliko darbus vadovaudamiesi iš esmės užsakovo atstovo R. G. žodžiu. Todėl teismas sutinka su ieškovės, darbų užsakovo darbuotojo, liudytoju apklausto R. G., teiginiais, kad Techninėje užduotyje smulkiai visų atliktinų programavimo darbų, paprogramių kūrimo ir pan. neįmanoma nurodyti, turėjo būti atliktas gamybos modernizavimas, jo metu sklendžių ignoravimo funkcija buvo įdiegta, todėl jos pašalinimas garantiniu laikotarpiu, sukėlęs UAB „Marijampolės pieno konservai“ sklandaus gamybos procesų trikdžius, nepagrįstas ir neteisėtas. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, įvertinus, kad sklendžių ignoravimo funkcijos atstatymas buvo skubus ir neatidėliotinas veiksmas, siekiant užkirsti kelią užsakovo UAB „Marijampolės pieno konservai“ 2008-03-14 pranešime minimiems galimiems pavojams gamybos procesų sklandumui bei gamyklos darbui, atsiradusiems dėl atsakovės sąmoningo sklendžių gedimo ignoravimo funkcijos panaikinimo iš valdymo programos, darytina išvada, kad UAB „Komsena“ sumokėtos piniginės lėšos -44792,8 Lt, už sklendžių ignoravimo funkcijos atstatymą yra pagrįstos, todėl šioje dalyje ieškinys tenkintinas.

17Ieškovė prašo iš atsakovės priteisti ir kitas -61079,08 Lt sumas, išmokėtas trečiajam asmeniui UAB „Komsena“. Šioje dalyje ieškinio reikalavimas netenkintinas: programų STEP 7 ir WinCC išstudijavimas nepriskirtinas prie atsakovės darbų trūkumų, gedimų garantiniu laikotarpiu šalinimo darbų, taip pat nėra duomenų, kad mastelio pakeitimo būtinybė atsirado dėl atsakovės kaltų veiksmų, jos atliktų darbų broko ar pan., funkcijų klaidos ištaisymas ir funkcijų koregavimas ( pvz., V324 sklendės, miltų tirpinimo talpos, ir kt.) yra nurodyti 2008-06-10 trūkumų pašalinimo akte, todėl nėra aiškus jų atsiradimo laikas, atsiradimo priežastis ir pan. Todėl ieškovei nepateikus neginčijamų įrodymų, kad visi ieškinyje nurodyti trūkumai, dėl kurių šalinimo ieškovė patyrė nuostolius, atsirado garantiniu laikotarpiu, ir tai atsakovės netinkamo darbo klaidos taisymas ( įrenginių funkcijos klaidos taisymas, koregavimas) ir pan., iš dalies sutinkant su atsakovės teiginiais, jog UAB „Technolitika“ ieškiniu neprašo apmokėti nė už vieną pašalintą gedimą ar trūkumą, kuris būtų nurodytas 2008-01-15 susitarimo protokole ar pranešime atsakovei, šioje dalyje ieškinys atmestinas. Kaip nepagrįstas atmestinas ir ieškovės prašymas priteisti jai 19154,19 Lt, sumokėtų ieškovės darbuotojams ir vadovui kaip darbo užmokestis už darbą šalinant atsakovės atliktų darbų trūkumus, kelionės į Marijampolę išlaidas, nes ieškovė neįrodė, kad šios išlaidos, patirta žala atsirado dėl atsakovės kaltės,- ieškovę su generaliniu rangovu UAB „Įtampa“ siejo sutartiniai santykiai dėl darbų už daugiau kaip 5 milijonai litų atlikimo UAB „Marijampolės pieno konservai“, kas sąlygojo ieškovės darbuotojų keliones į Marijampolę, be to, ieškovės darbuotojams buvo mokamas fiksuotas darbo užmokestis ( 74-76 b.l., I t.),- teismui nepateikti duomenys, įrodantys, kad ieškovės darbuotojams buvo papildomai išmokėtos lėšos dėl atsakovės darbų trūkumų šalinimo.

18Pakartotinai ištyrus bylos aplinkybes dėl D. R. autorinės sutarties, nustatyta, kad darbus, nurodytus autorinėje sutartyje kartu su D. R. atliko ir R. K. ( atsakingas už vizualizaciją), ir S. T. ( valdikliai); vieno D. R. vardu autorinė sutartis buvo sudaryta patogumo dėlei, gautus 25000 litus už atliktus darbus pasidalino trise po lygiai, pagal sutartį buvo atlikta vakuumo aparato, laktozės įvedimo, plovimo stoties technologinio proceso valdymo programa; 7,5 t vakuumo aprato programavimo darbų neatliko, tik padėjo ieškovės darbuotojui atlikti derinimo darbus. Liudytojais apklausti atsakovės darbuotojai nurodė, kad autorinė sutartis buvo sudaryta darbdaviui leidus, darbo sutartimi jiems numatytas pastovus darbo užmokestis, kuris nepriklauso nuo darbo krūvio,- darbuotojai patys planuoja savo darbo laiką; darbai pagal 2007-04-25 sutartį buvo atliekami darbo metu, tuo pačiu laiku būnant Marijampolėje ir atliekant darbus pagal darbo sutartį, kadangi visi UAB „Marijampolės pieno konservai“ atliekami darbai buvo tarpusavyje susiję, todėl darytina išvada, kad atsakovė pateikdama ieškovei apmokėjimui sąskaitą dėl 11 t vakuumo aparato ir vakuumo aparatų plovyklos, laktozės,- bendrai 23623,6 Lt sumai, elgėsi nesąžiningai, kadangi tų darbų atsakovės darbuotojai, dirbdami pagal darbo sutartį, neatliko, dvigubas apmokėjimas už tuos pačius darbus negalimas. Dėl 7,5 t. vakuumo aparato nustatyta, kad ieškovės darbuotojui R. P. atliekant 7,5 t. vakuumo aparato programavimo darbus buvo reikalinga atsakovės darbuotojų pagalba ir konsultacijos, kadangi už projekto „Kondensuoto pieno technologinės įrangos atnaujinimo ir proceso valdymo įrangos modernizavimas“ įgyvendinimą buvo atsakinga būtent UAB „Automatikos įranga“; liudytojas R. P. nurodė, kad pagalbos Sauliaus ir Dariaus prašė asmeniškai, UAB „Automatikos įranga“ atliko vizualizaciją kompiuteryje, pasterizatorių. Liudytojas T. patvirtino, kad 7,5 t vakuumo aparatą darė du kauniečiai, jie paliko nepabaigę, po to „Technolitikos“ darbuotojas darė ir paprašė, kad jam padėtų. Įvertinus aukščiau išdėstytą darytina išvada, kad 7,5 t vakuumo aparatas buvo baigtas ieškovės ir atsakovės darbuotojų bendromis pastangomis, todėl nesant objektyvių duomenų dėl atskirų darbuotojų atliktų darbų vertės, vakuumo aparato kaina dalintina pusiau (5675,8 Lt), laikant, kad atsakovė nepagrįstai pateikė ieškovei apmokėjimui 5675,8 Lt sąskaitą už 7,5 t vakuumo aparatą.

19Priešieškiniu atsakovė teigė, kad ieškovė nepagrįstai atliko įskaitymą, neįvykdė savo pareigos atsiskaityti su atsakove, todėl prašė pripažinti neteisėtu ir negaliojančiu UAB „Technolitika“ vienašalį įskaitymo sandorį, bei priteisti iš ieškovės 63836,85 Lt skolą, 2296,80 Lt delspinigių. Priešieškinis tenkintinas iš dalies. Rangos sutartimi šalys buvo susitarusios dėl rangovo teisės sulaikyti 10 procentų subrangovui mokėtinos sumos, kol subrangovas neįvykdys sutarties 8.2. 12 ir 13 papunkčiuose numatytų įsipareigojimų, bei susitarusios dėl sutarties kainos mokėjimo stabdymo, jei subrangovas netinkamai atlieka darbus, neištaiso darbo trūkumų <..> ar kitaip nevykdo sutartinių įsipareigojimų; rangovui buvo suteikta teisė išskaičiuoti dėl netinkamo sutarties vykdymo ar termino pažeidimo patirtus tiesioginius ar netiesioginius nuostolius, sumas, reikalingas darbų trūkumams pašalinti bei netesybas. Vadovaudamasis šia 3.6. sutarties sąlyga ieškovė ir išskaičiavo iš sulaikytos mokėtinos sumos jos paskaičiuotus patirtus nuostolius taisant atsakovės darbo trūkumus ( 7 b.l., I t.). Kadangi sulaikytoji 63836,85 Lt suma buvo per maža ieškovės paskaičiuotiems nuostoliams padengti,- ji kreipėsi dėl likusios dalies priteisimo. Sandoriai- tai laisva valia atliekami asmenų veiksmai, kuriais siekiama teisinio rezultato. Sutarties šalys turi teisę savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises ir pareigas ( CK 6.156 str.1d.). Bylos nagrinėjimo metu nebuvo nustatyta, kad ieškovė būtų pažeidusi sutarties 3.6. punkto reikalavimus. Kadangi ieškovė iš viso paskaičiavo 125026,07 Lt nuostolių ir kreipėsi į teismą dėl 61189,22 Lt nuostolių atlyginimo, ginčui persikėlus į teismą, paskaičiuotų nuostolių teisėtumas ir pagrįstumas yra vertinamas teismo. Teismui nustačius, kad pagrįstai buvo sumokėta trečiajam asmeniui UAB „Komsena“ už sklendžių ignoravimo funkcijos atstatymą 44792,8 Lt, nustačius, kad ieškovė be pagrindo yra sumokėjusi atsakovei 23623,6 Lt už 11 t vakuumo aparato, laktozės įvedimo, plovimo stoties technologinio proceso valdymo ir atvaizdavimo darbus bei 5675,8 Lt už 7,5 t vakuumo aparatą, darytina išvada, kad ieškinys ir priešieškinis tenkintinas iš dalies ir ieškovei iš atsakovės priteistina 29299,4 Lt be pagrindo sumokėtos lėšos, atsakovei iš ieškovės priteistina 19044,05 Lt ieškovės sulaikytų mokėtinų sumų atsakovei ( 63836,85 -44792,8). Atsakovės prašomi delspinigiai nuo ieškovės sulaikytų sumų nepriteistini, nustačius, kad atsakovė delspinigių skaičiavimo laikotarpiu naudojosi ieškovės be pagrindo jai pervestomis lėšomis. Teismui įskaičius priešpriešines šalių prievoles,- mokėtinas sumas, iš atsakovės ieškovei priteistina 10255,35 Lt.

20Iki teismo sprendimo įvykdymo paliktinos galioti 2009-03-05, 2010-06-28 Klaipėdos miesto apylinkės teismo nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės- atsakovės turto areštas, 2009-08-21 Klaipėdos miesto apylinkės teismo nutartimi taikytos ir 2009-12-02 Klaipėdos apygardos teismo nutartimi pakeistos laikinosios apsaugos priemonės- ieškovės turto areštas.

21Šalys prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas: UAB „Technolitika“ sumokėjo 2885 Lt žyminio mokesčio, 15000 Lt (4000+5000+6000) advokato išlaidų, atsakovė UAB „Automatikos įranga“ sumokėjo 3599 Lt už priešieškinį, 11980 Lt (7140+4840) advokato išlaidų. Bylos nagrinėjimo metu buvo 144 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Liudytojas R. G. pateikė pareiškimą dėl kelionės išlaidų apmokėjimo, pateikdamas kuro įsigijimo kvitus 261,71 Lt sumai. Šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato, advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta Teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio ( CPK 98 str.2d.). Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą maksimalaus dydžio ( 2004-04-02 patvirtintų LR Teisingumo ministro įsakymu Nr.1R-85) ( toliau Rekomendacijos) nurodyta, kad už vieną atstovavimo valandą teisme nustatyta 0,15 minimalios mėnesinės algos dydžio užmokestis ( 120 Lt) ( 8.18 p.). Bylos nagrinėjimas vyko dviejuose parengiamuosiuose posėdžiuose (2,5 valandos), 7 teismo posėdžiuose ( 18 valandų). Atsižvelgiant į bylos sudėtingumą, priteistinų sumų dydį bei įvertinus kitus kriterijus, nustatytus Rekomendacijose, laikytina, kad optimalus priteistinas užmokestis už advokato atstovavimo valandą teisme,-100 Lt, todėl už atstovavimą teisme priteistinos advokato išlaidos sudarytų 2100 Lt, už ieškinio, priešieškinio, atsiliepimų į ieškinį ir kitų procesinių dokumentų surašymą-5000 Lt. Kadangi šalių faktiškai sumokėtos sumos advokatams viršija teismo priteistinas, bei įvertinus, kad patirtos šalių bylinėjimosi išlaidos priteistinos proporcingai patenkintų reikalavimų daliai, laikant, kad patenkinta ½ ieškinio reikalavimų ir ½ priešieškinio reikalavimų, išlaidos advokato pagalbai apmokėti iš šalių nepriteistinos. Atsakovui grąžintina 1615 Lt žyminio mokesčio permoka. Įvertinus sumokėtus žyminius mokesčius,-2885 Lt ieškovės ir 1984 Lt atsakovės, vadovaujantis CPK 93 straipsnio 2 dalimi, patenkinus pusę ieškinio ir priešieškinio reikalavimų, iš atsakovės ieškovei priteistina 1442 Lt patirtų bylinėjimosi išlaidų ( žyminio mokesčio), iš ieškovės atsakovei-992 Lt. Įskaičius mokėtinas sumas iš atsakovės ieškovei priteistina 450 Lt jos patirtų bylinėjimosi išlaidų. Iš šalių valstybei priteistina po 72 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Įvertinus liudytojo R. G. pateiktus mokėjimo kvitus, atsižvelgiant į teismo posėdžio datą ( 2012-02-06), priteistinos tik išlaidos kurui, patirtos teismo posėdžio dieną,- 148,78 Lt, iš šalių liudytojui priteistina po 74,39 Lt( CPK 88 str.1d.1p.).

22Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 260 str., 270 str., teismas

Nutarė

23Ieškinį tenkinti iš dalies.

24Priešieškinį tenkinti iš dalies.

25Priteisti ieškovei UAB „Technolitika“, kodas 142156245, Mokyklos g.33, Klaipėda, iš atsakovės UAB „Automatikos įranga“, k.148271119, Tinklų g.29A, Panevėžys, 29299,4 Lt ( dvidešimt devynis tūkstančius du šimtus devyniasdešimt devynis litus ir 40 ct) be pagrindo sumokėtų lėšų, 450 Lt bylinėjimosi išlaidų. Teismui įskaičius priešpriešines šalių prievoles,- mokėtinas sumas, iš atsakovės ieškovei priteistina 10255,35 Lt ( dešimt tūkstančių du šimtai penkiasdešimt penki litai 35 ct).

26Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

27Priteisti atsakovei UAB „Automatikos įranga“, k.148271119, Tinklų g.29A, Panevėžys, iš ieškovės UAB „Technolitika“, kodas 142156245, Mokyklos g.33, Klaipėda, 19044,05 Lt ( devyniolika tūkstančių keturiasdešimt keturis litus 5 ct) skolos. Teismui įskaičius priešpriešines šalių prievoles,- atsakovės mokėtiną ieškovei 29299,4 Lt skolą, priteista suma iš ieškovės neišieškotina.

28Kitoje dalyje priešieškinį atmesti.

29Priteisti iš ieškovės UAB „Technolitika“, kodas 142156245, Mokyklos g.33, Klaipėda, ir atsakovės UAB „Automatikos įranga“, k.148271119, Tinklų g.29A, Panevėžys, liudytojui R. G., a.k( - ) gyv. ( - ), a.s.( - ), AB „Swedbank“, po 74,39 Lt (septyniasdešimt keturis litus 39 ct) liudytojo patirtų kelionės išlaidų.

30Priteisti iš ieškovės UAB „Technolitika“, kodas 142156245, Mokyklos g.33, Klaipėda, ir atsakovės UAB „Automatikos įranga“, k.148271119, Tinklų g.29A, Panevėžys, valstybei po 72 Lt ( septyniasdešimt du litai) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM, į.k. 188659752, sąskaitą Nr. LT247300010112394300, AB „Swedbank“, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660.

312009-03-05, 2010-06-28 Klaipėdos miesto apylinkės teismo nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones, 2009-08-21 Klaipėdos miesto apylinkės teismo nutartimi taikytas ir 2009-12-02 Klaipėdos apygardos teismo nutartimi pakeistas laikinąsias apsaugos priemones palikti galioti iki teismo sprendimo įvykdymo.

32Sprendimui įsiteisėjus pavesti Valstybinei mokesčių inspekcijai grąžinti atsakovei UAB „Automatikos įranga“, k.148271119, Tinklų g.29A, Panevėžys, 1615 Lt ( vienas tūkstantis šeši šimtai penkiolika litų) žyminio mokesčio, sumokėto 2009-08-10 ( nurodymas Nr.900187) permoką.

33Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Rasa Augustė, sekretoriaujant... 2. ieškovė UAB „Technolitika“ kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydama... 3. Atsakovė su ieškiniu nesutiko, pateikė priešieškinį dėl vienašalio... 4. Teismo posėdžio metu ieškovės UAB „Technolitika“ atstovai ieškinį... 5. Teismo posėdžio metu atsakovės UAB „Automatikos įranga“ atstovai su... 6. 2011-01-14 Klaipėdos miesto apylinkės teismas sprendimu ieškinį ir... 7. 2011-11-03 Klaipėdos apygardos teismas nutartimi 2011-01-14 sprendimą... 8. Atnaujinus bylos nagrinėjimą, tiek ieškovė, tiek atsakovė nurodė, kad... 9. Vykdant 2011-11-03 Klaipėdos apygardos teismo nurodymus buvo pakartotinai... 10. Vykdant 2011-11-03 Klaipėdos apygardos teismo nurodymus spręsti ginčą dėl... 11. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 12. Priešieškinis tenkintinas iš dalies.... 13. Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei... 14. Bylos duomenimis nustatyta, kad 2006-04-05 ieškovė su atsakove sudarė Rangos... 15. Ieškovė nurodo, kad ginčas kilo dėl to, jog atsakovas neatliko dalies... 16. Pakartotinai ištyrus bylos medžiagą dėl sklendžių ignoravimo funkcijos... 17. Ieškovė prašo iš atsakovės priteisti ir kitas -61079,08 Lt sumas,... 18. Pakartotinai ištyrus bylos aplinkybes dėl D. R. autorinės sutarties,... 19. Priešieškiniu atsakovė teigė, kad ieškovė nepagrįstai atliko... 20. Iki teismo sprendimo įvykdymo paliktinos galioti 2009-03-05, 2010-06-28... 21. Šalys prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas: UAB „Technolitika“... 22. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 260 str., 270 str., teismas... 23. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 24. Priešieškinį tenkinti iš dalies.... 25. Priteisti ieškovei UAB „Technolitika“, kodas 142156245, Mokyklos g.33,... 26. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 27. Priteisti atsakovei UAB „Automatikos įranga“, k.148271119, Tinklų g.29A,... 28. Kitoje dalyje priešieškinį atmesti.... 29. Priteisti iš ieškovės UAB „Technolitika“, kodas 142156245, Mokyklos... 30. Priteisti iš ieškovės UAB „Technolitika“, kodas 142156245, Mokyklos... 31. 2009-03-05, 2010-06-28 Klaipėdos miesto apylinkės teismo nutartimi taikytas... 32. Sprendimui įsiteisėjus pavesti Valstybinei mokesčių inspekcijai grąžinti... 33. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliaciniu...