Byla 2-2712-435/2014
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Rūta Rimkevičienė, sekretoriaujant Eglei Bunevičiūtei-Kostenko, dalyvaujant pareiškėjai L. B., pareiškėjos atstovei advokato padėjėjai Snieguolei Miceikaitei, suinteresuoto asmens Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno miesto skyriaus atstovei S. T., suinteresuoto asmens Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės inspekcijos skyriaus atstovei V. B., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjos L. B. pareiškimą suinteresuotiems asmenims Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo,

Nustatė

2Pareiškėja kreipėsi į teismą su pareiškimu, prašydama daiktinių teisių įregistravimo ir palikimo priėmimo tikslais nustatyti juridinę reiškę turintį faktą, kad M. Ž., a.k. ( - ) mirusi 2011-05-30, nuosavybės teise valdė gyvenamąjį namą 1A1m, unikalus Nr. ( - ), gyvenamąjį namą 2A1ž, unikalus Nr. ( - ), ir kiemo statinius: tvorą ir šulinį, unikalus Nr. ( - ), esančius ( - ).

3Pareiškime nurodo, kad 2011-05-30 mirė L. B. močiutė M. Ž.. Pareiškėja kreipėsi į Kauno m. 9-ąjį notarų biurą, užvedė paveldėjimo bylą ir priėmė palikimą po M. Ž. mirties. Paveldėto turto pareiškėja negali įregistruoti Nekilnojamojo turto registre savo vardu, nes nuosavybės teisės į nekilnojamąjį turtą esantį, ( - ), M. Ž. vardu nėra įregistruotos. Pareiškėja, veikdama pagal močiutės įgaliojimą, kreipėsi į atsakingas institucijas dėl minėto nekilnojamojo turto įregistravimo, tačiau iki M. Ž. mirties nebuvo suspėta visko įforminti.

4M. Ž. iki mirties valdytą turtą ( - ) sudaro: gyvenamasis namas lAlm, unikalus numeris ( - ); statybos pabaigos metai -1953 m; gyvenamasis namas 2A1ž, unikalus numeris ( - ); statybos pabaigos metai - 1972 m; kiemo statiniai: tvora ir šulinys, unikalus numeris ( - ); statybos pabaigos metai -1965 m. Gyvenamasis namas lAlm ir kiemo statiniai yra įregistruoti nekilnojamojo turto registre, tačiau nėra įregistruotos daiktinės teisės. Namas yra nugriuvęs, tačiau daikto išregistravimui (nugriovimui) įforminti būtinas projektas, o tam turi būti įregistruotos nuosavybės teisės. Gyvenamasis namas 2A1Ž nėra įregistruotas Nekilnojamojo turto registre, tačiau yra suteiktas unikalus numeris, įregistruotas savavalinės statybos statusas, daiktinės teisės neįregistruotos.

5Dokumentų, kuriais buvo leista statyti statinius nėra išlikę, tačiau tiek namų valdos byla, tiek kiti dokumentai patvirtina, kad M. Ž. statė minėtus statinius ir juos nepertraukiamai valdė nuosavybės teise. Archyvinėje inventorinėje namų valdos byloje, sudarytoje 1963-07-01, nuolat buvo daromos žymos apie ginčo pastatus, kurie patvirtina aplinkybes, kad minėti pastatai teisėtai ir pagrįstai buvo pastatyti ir eksploatuojami. ( - )namų valdos apskaitos bylos viršelyje nurodoma, kad valdos fondas - asmeninė nuosavybės teisė, valdytojas – Ž. M. J., savininkas - „ ta pati". Bylos Formoje Nr. 2 „Pastato inventorinės žinios" nurodoma, kad pastato 1Alm statybos metai - 1953, pastato paskirtis - gyvenamasis namas, fondas - asmeninė nuosavybė. 1978-02-14 padaryti pastato charakteristikos įrašai. Formoje „Pastatų, priestatų ir kt. įkainojimas" yra pateikiamos pastatų lAlm ir 2alž kainos (1978-02-14 ir 1985-09-18). Formoje Nr. 2 „Pastato inventorinės žinios" nurodoma, kad pastato 2A1Ž statybos metai - 1972 m., fondas - asmeninė nuosavybės teisė. Namų valdos byla buvo išduota M. Ž. vardu.

6Namų valdos apskaitos byloje yra įregistruota M. Ž. gyvenamoji vieta -( - ). Kauno miesto savivaldybės administracijos Aleksoto seniūnijos 2010-02-22 išduotoje pažymoje Nr. (2010-47746-PD)-259 nurodoma, kad M. Ž. ( - )deklaravusi gyvenamąją vietą nuo 1968-01-26. Ankstesnių rašytinių dokumentų apie M. Ž. registracijos vietą nėra išlikę. 1963-07-26 pažymėjime Nr. 2431, kurį išdavė tuometinis Kauno tarpmiestinis technikinės inventorizacijos biuras, nurodoma, kad ( - ) (1978 m. keitėsi adresas į ( - )) namų valda inventorizuota Ž. M. vardu.

7Suinteresuotas asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos Kauno miesto skyrius pateikė atsiliepimą į pareiškimą (b.l. 119-121), kuriame nurodė, kad byloje nėra pakankamai duomenų, patvirtinančių, kad M. Ž. buvo įstatymu nustatyta tvarka ir pagrindu įgijusi nuosavybės teises į gyvenamąjį namą lAlm, unikalus Nr. ( - ), gyvenamąjį namą 2A1ž, unikalus Nr. ( - )ir kiemo statinius: tvorą ir šulinį, unikalus Nr. ( - ), esančius ( - ). Pažymėtina, kad namų valdos ( - ), techninės apskaitos kortelėje duomenų apie pastatų valdytoją nėra. Todėl argumentas, jog „namų valdos byla <...> patvirtina, kad M. Ž. statė minėtus statinius" yra visiškai nepagrįstas ir atmestinas. Gyvenamasis namas 1 Alm yra nugriuvęs, todėl negali būti nustatytas juridinę reikšmę turintis faktas, kad M. Ž. nuosavybės teise valdė šį namą, nes toks faktas gali būti nustatytas tik išlikus pastatui. Pareiškėja nepateikė pakankamai įrodymų, kurie patvirtintų, kad M. Ž. statė pastatus esančius ( - ). Taip pat byloje nėra duomenų, kad M. Ž. turėjo nuosavybės teisę patvirtinančius dokumentus, tačiau jie nėra išlikę. Todėl mano, kad nėra visų būtinų sąlygų pagal CPK 444 straipsnio 2 dalies 5 punktą pastato valdymo nuosavybės teise fakto nustatymui.

8Suinteresuotas asmuo Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius pateikė atsiliepimą į pareiškimą (b.l. 130-133), kuriame nurodo, jog su pareiškimu nesutinka. VĮ Registrų centras Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo duomenimis gyvenamasis namas lAlm, ( - ) (unikalus Nr. ( - )) yra sunaikintas, daiktinės teisės neįregistruotos, gyvenamasis namas 2A1ž, ( - )) neįregistruotas. Registro įrašo žymoje įrašyta, kad minėti statiniai yra savavalinė statyba. Žemės sklypas prie šių statinių nesuformuotas. Inspekcijos Kauno skyrius 2012-10-29 yra gavęs Kauno miesto savivaldybės administracijos filialo Aleksoto seniūnijos 2012-10-26 raštą Nr. 01-2-214 „.Dėl nelegalių statinių“, kuriame nurodyta, kad prie gyvenamojo namo, ( - ), valstybinėje žemėje yra pastatyti nelegalūs statiniai. Inspekcijos Kauno skyriaus specialistas 2012-11-07 atliko faktinių duomenų patikrinimą valstybinėje žemėje prie gyvenamojo namo ( - ) ir surašė Faktinių duomenų patikrinimo vietoje aktą Nr. FAK.-3128, kuriame nustatė, kad prie gyvenamojo namo ( - ), nesuformuotoje valstybinėje žemėje, yra pastatyti šie statiniai: antras gyvenamasis namas su priestatu, ūkinis pastatas, lauko tualetas ir vagonėlis. Statytojas nežinomas. Gyvenamųjų namų statyba buvo vykdoma ne teisės aktų nustatyta tvarka (be nustatyta tvarka gauto leidimo), tai patvirtina ir viešo registro duomenys, kuriuose gyvenamieji namai yra pažymėti kaip savavališka statyba. Pareiškėja nėra pateikusi duomenų, kad kiti ginčo statiniai, t.y. tvora ir šulinys pastatyti laikantis teisės aktų reikalavimų.

9Teismo posėdžio metu pareiškėja L. B. ir jos atstovė advokato padėjėja Snieguolė Miceikaitė palaikė pareiškime išdėstytas aplinkybes ir prašė pareiškimą tenkinti pilnai.

10Teismo posėdžio metu suinteresuotų asmenų Nacionalinės žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos Kauno miesto skyriaus atstovė S. T. ir Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės inspekcijos skyriaus atstovė V. B. palaikė atsiliepime į pareiškimą išdėstytas aplinkybes.

11Iš byloje esančių įrodymų nustatyta, kad M. Ž. mirė ( - ). M. Ž. sūnus J. Ž. mirė ( - ), dukra (pareiškėjos motina) Vilma A. K. mirė ( - ). V. K. vaikai yra: pareiškėja L. B., L. T., R. K. kuris mirė ( - ), G. K., kuris mirė ( - ), I. S., kuri mirė ( - ) (b.l. 8-13, 110-113).

12Kaip matyti iš Nekilnojamojo turto kadastro ir registro bylos, ( - ), yra įregistruoti nekilnojamieji daiktai: gyvenamasis namas 1A1m, gyvenamasis namas 2A1ž, kiemo statiniai – tvora, šulinys, daiktinės teisės neįregistruotos, registro įrašo žymoje įrašyta, kad pastatams yra įregistruota savavališka statyba (b.l. 14-32).

132011-01-18 M. Ž. kreipėsi į UAB „Paulimatas“ dėl statinių kadastro matavimo ir kadastro duomenų bylos sudarymo (b.l. 35-55). Projektavimo UAB „Pastogė“ atliko projektavimo darbus dėl gyvenamojo namo, esančio ( - ), rekonstravimo (b.l. 56-72). 2011-06 M. Ž. užsakymu buvo padaryta objekto ( - ), topografinė nuotrauka (b.l. 98-99).

14Iš 1963-07-26 Kauno tarpmiestinio techninės inventorizacijos biuro pažymėjimo Nr. 2413 matyti, kad namų valda, esanti ( - ), Nr. 8030-2, susideda iš žemės sklypo 896 m2 ir iš pastatų, namų valda inventorizuota Ž. M.. Pastabose nurodyta – savavalinė statyba (b.l. 73, 101).

15Iš aiškinamojo rašto nustatyta, kad namų valda ( - ) (nuo 1978 m. pakeistas adresas į ( - )) gyvena, priregistruota ir naudojasi M. Ž.. Gyvenamasis namas 1A1m yra visiškai susidėvėjęs, be pamatų, pageidaujamas nugriauti. 1972 m. M. Ž. asmeninės nuosavybės teise šioje valdoje pastatytas antras gyvenamasis namas 2A1ž, Nekilnojamojo turto registre pažymėtas kaip savavalinė statyba. Vietoje griaunamo namo 1A1m pageidaujama įteisinti gyvenamąjį namą 2A1ž (b.l. 74-79).

162011-05-24 UAB „Kauno vandenys“ raštas patvirtina, kad gyvenamojo namo ( - ), vandentiekio tinklą prijungė prie UAB „Patvanka“ suprojektuotos vandentiekio linijos ( - ) (b.l. 80).

172011-03-24 Kauno miesto savivaldybės administracijos miesto plėtros departamento Urbanistikos skyrius M. Ž. nurodė, kad neprieštarauja, kad statytojas (užsakovas) parengęs projektinę dokumentaciją teisės aktų nustatyta tvarka gautų statybą leidžiantį dokumentą vadovaujantis Statybos įstatymo 6 skirsnio 23 str., STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ (b.l. 81-86, 109).

18Iš archyvinės inventorinės namų valdos, sudarytos 1963-07-01, matyti, kad namų valdos esančios ( - ), fondas - asmeninė nuosavybės teisė, valdytojas – Ž. M. J., savininkas - „ta pati" (b.l. 87-91).

19Iš 2010-02-22 Kauno miesto savivaldybės administracijos Aleksoto seniūnijos pažymos apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą nustatyta, kad M. Ž. 1968-01-26 deklaravo savo gyvenamąją vietą ( - ) (b.l. 100).

20Kaip matyti iš Valstybinių teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus 2013-05-29 rašto, iki 1995 m. statybos leidimų išdavimo teisė buvo suteikta savivaldybėms, o skyriuje esančiame archyve apie išduotus statybos leidimus nuo 1995 metų duomenų apie pateiktą prašymą ir išduotą statybos leidimą pastatams ( - ), nėra (b.l. 138-139).

212012-08-25 M. Ž. pateikė prašymą Kauno miesto savivaldybės Urbanistikos ir architektūros skyriui dėl vieno buto gyvenamojo namo 2A1ž rekonstrukcijos ( - ). Kauno miesto savivaldybės administracijos Urbanistikos ir architektūros skyrius 2010-10-04 raštu dėl prašymo raštu pritarti statinio projektui ( - ), nurodė L. B., kad pateiktas peržiūrai projektas prieštarauja Statybos įstatymui ir galiojantiems statyboms techniniams reglamentams, todėl turi būti parengtas teritorijų planavimo dokumentas, kuriame turi būti suformuluotas žemės sklypas ir tik parengus šį dokumentą bus sprendžiamas klausimas dėl galimybės įteisinti savavališkai pastatytą priestatą (b.l. 157-160). Kauno miesto savivaldybės Urbanistikos ir architektūros skyrius 2012-10-05 raštu informavo Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrių, kad buvo gautas L. B. prašymas raštu pritarti statinio projektui „Vieno buto gyvenamojo namo 2A1ž rekonstrukcijai ( - )“ (b.l. 156).

22Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie aplinkos ministerijos Kauno teritorijų planavimo statybos valstybinės priežiūros skyrius 2012-10-29 buvo gavęs Kauno miesto savivaldybės administracijos filialo ( - ) seniūnijos 2012-10-26 raštą Nr. 01-2-214 „Dėl nelegalių statinių“, kuriame nurodyta, kad prie gyvenamojo namo, ( - ), valstybinėje žemėje yra pastatyti nelegalus statiniai. Kauno teritorijų planavimo statybos valstybinės priežiūros skyrius specialistas, dalyvaujant seniūnijos ir Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno skyriaus atstovams, 2012-11-07 atliko faktinių duomenų patikrinimą valstybinėje žemėje prie gyvenamojo namo ( - ), ir surašė Faktinių duomenų patikrinimo vietoje aktą Nr. FAK.-3128, kuriame nustatyta, kad prie gyvenamojo namo ( - ), nesuformuotoje valstybinėje žemėje, yra pastatyti šie statiniai: antras gyvenamasis namas su priestatu, ūkinis pastatas, lauko tualetas ir vagonėlis (b.l. 144, 149-155).

23Kaip matyti iš 2012-11-06 Kauno apskrities VPK Kauno miesto centro PK VPS Aleksoto policijos nuovados rašto, ( - ), namo yra medinis, savavališkos statybos gyvenamasis namas ir vagonėlis. Minėtame name gyvena R. B. ir K. B.. Vagonėlyje gyvena J. K.. Asmenys gyvena antisanitarinėmis sąlygomis, bet kada gali kilti gaisras (b.l. 143). Kauno miesto savivaldybės administracijos Gyvenamojo fondo administravimo skyrius informavo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie aplinkos ministerijos Kauno teritorijų planavimo statybos valstybinės priežiūros skyrių apie Aleksoto policijos nuovados 2012-11-06 raštą ir prašė imtis priemonių dėl savavališko statybos padarinių šalinimo (b.l. 142). Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie aplinkos ministerijos Kauno teritorijų planavimo statybos valstybinės priežiūros skyrius informavo Aleksoto policijos nuovadą, kad skyriui nesuteikta teisė imtis priemonių dėl statinių priežiūros, tai turi atlikti Kauno miesto savivaldybės administracija, kuriai ir buvo išsiųstas raštas (b.l. 162-163).

24Kaip matyti iš Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno miesto skyriaus 2012-12-27 rašto dėl statinių esančių valstybinėje žemėje, skyrius sutikimų dėl statinių, esančių ( - ), pastatymo ir naudojimosi valstybinėje žemėje nėra išdavęs, pastatų, esančių valstybinėje žemėje statytojai ir savininkai nebuvo nustatyti (b.l. 140).

25Pagal CPK 444 straipsnio 1 dalį ypatingosios teisenos tvarka gali būti nustatomi tie faktai, nuo kurių priklauso asmenų asmeninių ar turtinių teisiu atsiradimas, pasikeitimas ar pabaiga, t y, juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymas galimas tik tuo atveju, kai tai sukelia teisines pasekmes. Be to, pagal CPK 445 straipsnį teismas nustato juridinę reikšmę turinčius faktas tik tada, kai pareiškėjas negali kitokia tvarka gauti tuos faktus patvirtinančių dokumentų arba kai negalima atkurti prarastų dokumentą. Juridinę reikšmę turintį faktą teismas gali nustatyti, kai yra šios aplinkybės: 1) prašomas nustatyti faktas tari turėti juridinę reikšmę; 2) pareiškėjas neturi dokumentų, patvirtinančių tą juridinę reikšmę turintį taktą; 3) pareiškėjas negali kitokia, t.y, ne teismo, tvarka gauti dokumentų, patvirtinančių atitinkamą juridinę reikšmę turintį faktą, arba pareiškėjas negali ne teismo tvarka atkurti prarastą dokumentų, patvirtinančių juridinę reikšmę turintį faktą (CPK 444 straipsnio 1 dalis, 445 straipsnis).

26Teismas, priimdamas pareiškimą, pasirengdamas bylos nagrinėjimui, nagrinėdamas bylą, taip pat privalo išsiaiškinti, koks teisės aktas prašomas nustatyti faktui suteikia juridinę reikšmę, priešingu atveju gali būti neišaiškintos byloje turinčios reikšmės aplinkybės arba aiškinamos tokios aplinkybės, kurios neturi reikšmės bylai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004-10-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-562/2004; 2008-05-13 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-259/2008; kt.). Teismine tvarka nenustatinėjami faktai, kurie realiai buvo ar yra, tačiau pagal teisę jie neturi juridinės reikšmės.

27Kaip matyti iš pareiškėjos pareiškimo, pareiškėja prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą tam, kad įregistruotų daiktines teises į gyvenamąjį namą 1A1m, unikalus Nr. ( - ), gyvenamąjį namą 2A1ž, unikalus Nr. ( - ), ir kiemo statinius: tvorą ir šulinį, unikalus Nr. ( - ), esančius ( - ).

28Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senatas 2005-12-29 nutarimo Nr. 56 „Dėl teisės normų, reglamentuojančių juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymą, taikymo teismų praktikoje“ 10.1 p. yra išaiškinęs, jog pastato valdymo nuosavybės teise faktas gali būti nustatomas, jeigu yra šios sąlygos: 1) pareiškėjas buvo įstatymų nustatyta tvarka ir pagrindu (pagal sandorį, paveldėjimo, statybos būdu ir t. t.) įgijęs nuosavybės teisę; 2) pareiškėjas turėjo nuosavybės teisę patvirtinančius dokumentus, tačiau jie yra dingę. Pagal CPK 444 straipsnio 2 dalies 5 punktą gali būti nustatytas valdymo nuosavybės teise faktas bet kokiam pastatui (jo daliai) – gyvenamajam namui, butui, ūkinės komercinės paskirties ar pagalbiniam. Juridinę reikšmę turintis faktas gali būti nustatytas tik išlikus pastatui, kurio valdymo nuosavybės teise faktą prašoma nustatyti (Panevėžio apygardos teismo 2012-04-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 2S-273-227/2012).

29Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad gyvenamasis namas 1A1m, unikalus Nr. ( - ), nėra išlikęs, todėl prašomas nustatyti juridinę reikšmę turintis faktas, jog M. Ž. nuosavybės teise valdė gyvenamąjį namą 1A1m, unikalus Nr. ( - ), pareiškėjai norimų pasekmių nesukels, nes daiktinių teisių įregistravimas negalimas neišlikus pastatams.

30Teismas pažymi, kad pastato įteisinimas galimas inicijuojant viešojo administravimo procedūras pagal Nekilnojamojo turto registro, Nekilnojamojo turto kadastro ir Statybos įstatymus, o pastato valdymo nuosavybės teise faktui nustatyti reikia įrodyti tai, kad asmuo galiojusių įstatymų nustatyta tvarka turėjo įgijęs nuosavybės teisę į pastatą, tačiau pareiškėja negali gauti ir pateikti nuosavybės teisę patvirtinančių dokumentų arba šie dokumentai yra prarasti ir jų negalima atkurti. Nagrinėjamoje byloje pareiškėja prašydama pripažinti juridinę reikšmę turintį faktą, siekia įrodyti, kad nuosavybės teisę į pastatus ir statinius M. Ž. buvo įgijusi vienu iš nuosavybės teisės įgijimo būdų statybos būdu, tačiau pareiškėja negali gauti ar teismui pateikti nuosavybės teisę patvirtinančiu dokumentų.

31Pagal CK 4.24 straipsnį, valdymo teisės objektu gali būti kiekvienas daiktas, kuris gali būti nuosavybės teisių objektu. Statinys gali tapti, nuosavybės ar valdymo teisės objektu tik tuo atveju, jeigu jo statyba yra įteisinta įstatymu nustatyta tvarka. Kai statybos yra neteisėtos, tai nėra nei nekilnojamojo daikto kaip valdymo teisės objekto, nei teisėto valdymo.

32Pareiškėja pareiškime nurodė, kad remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-03-03 nutarimu Nr. 278 „Dėl dokumentų, teiktinų nekilnojamojo turto registro tvarkytojui registruojant senus statinius, įsigytus ar pastatytus iki 1991-07-25, sąrašo patvirtinimo" (nauja redakcija, patvirtinta 2011 m. spalio 27 d. nutarimu Nr. 1263) yra reglamentuojama senų statinių įregistravimo Nekilnojamojo turto registre tvarka ir procedūros. Dokumentų, teiktinų Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui registruojant senus statinius, įsigytus ar pastatytus iki 1991 m. liepos 25 d., sąrašo 8 punkte nurodyta, kad Senų statinių valdytojai, neturintys statybos teisėtumą patvirtinančių dokumentų, būtinų registruojant seną statinį ir (ar) daiktines teises į jį, Registro tvarkytojui pateikia prašymą įregistruoti nekilnojamąjį daiktą ir (ar) daiktines teises į jį, turimus dokumentus, kadastrinių matavimų bylą, parengtą pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus, ir atitinkamą teismo sprendimą dėl juridinio fakto nustatymo. Pareiškėja nurodė, kad M. Ž. inicijavo pastatų, esančių ( - ), teisinės registracijos atlikimą, bet nespėjo, nes mirė. Statybos teisėtumą patvirtinančių dokumentų pareiškėja neturi, todėl prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą.

33Kaip matyti iš byloje esančių dokumentų Nacionalinės žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos Kauno miesto skyrius sutikimų dėl statinių, esančių ( - ), pastatymo ir naudojimosi valstybinėje žemėje nėra išdavęs, pastatų, esančių valstybinėje žemėje statytojai ir savininkai nebuvo nustatyti. Valstybinių teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius taip pat nurodė, kad iki 1995 m. statybos leidimų išdavimo teisė buvo suteikta savivaldybėms, o skyriuje esančiame archyve apie išduotus statybos leidimus nuo 1995 metų duomenų apie pateiktą prašymą ir išduotą statybos leidimą pastatams ( - ), nėra. VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo duomenimis gyvenamasis namas lAlm, ( - ) (unikalus Nr. ( - )) yra sunaikintas, daiktinės teisės neįregistruotos, gyvenamasis namas 2A1ž, ( - )) neįregistruotas. Registro įrašo žymoje įrašyta, kad minėti statiniai yra savavalinė statyba. Žemės sklypas prie šių statinių nesuformuotas. Jau 1963-07-26 Kauno tarpmiestinio techninės inventorizacijos biuro pažymėjime Nr. 2413 buvo nurodyta, kad pastatai ( - ), yra savavalinė statyba. Pareiškėja nepateikė nuosavybės atsiradimo pagrindą į šiuos pastatus statybos būdu pagrindžiančių leistinų įrodymų, be to teismo posėdžio metu pareiškėja pripažino, kad pastatai, esantys ( - ) yra savavalinė statyba,

34Nors CPK 444 str. 2 d. 5 p. numato galimybę ne ginčo tvarka nustatyti pastato ar kito nekilnojamojo daikto valdymo nuosavybės teise juridinį faktą, tai anaiptol nereiškia, kad teismo kompetencijai yra priskirtas paties veiksmo – nuosavybės statybos būdu įgijimo į konkretų statinį įteisinimas. Vien įrodymai apie pačias statybas, kaip procesą, kuomet pastatomas (rekonstruojamas) kuris nors objektas, dar nepavirtina šių statybų teisėtumo (legalumo) ir nekilnojamojo daikto, kaip nuosavybės teisių objekto, sukūrimo CK 4.24 str. prasme, neapsprendžia nuosavybės teisės įgijimo vienu iš CK 4.47 str. įvardintų pagrindų. Neteisėtas daikto valdymas, o tokiai kategorijai neabejotinai priskirtinas ir savavališkas pastatytas statinys, nesukuria tokio daikto valdytojui ar jo teisių perėmėjams nuosavybės teisės į valdomą daiktą, priešingas traktavimas neatitiktų CK 4.253 str. nurodytos daikto, suformuoto įstatymo nustatyta tvarka, sąvokos.

35Pareiškėja, prašydama nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, vadovavosi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-03-03 nutarimo Nr. 278 „Dėl dokumentų, teiktinų nekilnojamojo turto registro tvarkytojui registruojant senus statinius, įsigytus ar pastatytus iki 1991-07-25, sąrašo patvirtinimo" 8 punktu, tačiau pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-03-03 nutarimo Nr. 278 „Dėl dokumentų, teiktinų nekilnojamojo turto registro tvarkytojui registruojant senus statinius, įsigytus ar pastatytus iki 1991-07-25, sąrašo patvirtinimo" 11 punkte yra nurodyta, kad „šio sąrašo nuostatos netaikomos laikiniems ir pripažintiems savavališkai pastatytais statiniams“. Juridinio fakto nustatymu negali būti įteisinama savavališka statyba.

36Kai iš paduoto pareiškimo matyti, kad pareiškėjos prašomas nustatyti faktas nesukurs teisinių padarinių (asmeninių ar turtinių teisių atsiradimo, pasikeitimo ar pasibaigimo), arba kai įstatymų nustatyta neteisminė šių faktų nustatymo tvarka, teismas atsisako priimti tokį pareiškimą kaip nenagrinėtiną teisme (CPK 137 straipsnio 2 dalies 1 punktas), o jeigu jis priimtas, – bylą nutraukia (CPK 293 straipsnio 1 punktas).

37Esant aukščiau nustatytoms aplinkybėms, akivaizdu, jog nuo pareiškėjos prašomų faktų nustatymo nepriklausys pareiškėjos asmeninių ar turtinių teisių atsiradimas, pasikeitimas ar pabaiga, todėl civilinė byla pagal pareiškėjos L. B. pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo nutrauktina kaip nenagrinėtina teisme civilinio proceso tvarka (CPK 293 str. 1 d., 1 p., 326 str. 1 d. 5 p.).

38Kadangi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei sudaro 5,76 Lt, t.y. jos mažesnės už nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, todėl iš pareiškėjos nepriteistinos (CPK 94 str., 96 str., Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro ir Finansų ministrės 2011 11 07 įsakymas Nr.1R-261/1K-355).

39Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 177 str., 185 str., 293 str. 1 d. 1 p., 443 str., 444 str., 448 str., teismas,

Nutarė

40civilinę bylą pagal pareiškėjos L. B. pareiškimą suinteresuotiems asmenims Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos ir Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, nutraukti.

41Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Rūta Rimkevičienė, sekretoriaujant Eglei... 2. Pareiškėja kreipėsi į teismą su pareiškimu, prašydama daiktinių teisių... 3. Pareiškime nurodo, kad 2011-05-30 mirė L. B. močiutė M. Ž.. Pareiškėja... 4. M. Ž. iki mirties valdytą turtą ( - ) sudaro: gyvenamasis namas lAlm,... 5. Dokumentų, kuriais buvo leista statyti statinius nėra išlikę, tačiau tiek... 6. Namų valdos apskaitos byloje yra įregistruota M. Ž. gyvenamoji vieta -( - ).... 7. Suinteresuotas asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio... 8. Suinteresuotas asmuo Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija... 9. Teismo posėdžio metu pareiškėja L. B. ir jos atstovė advokato padėjėja... 10. Teismo posėdžio metu suinteresuotų asmenų Nacionalinės žemės tarnyba... 11. Iš byloje esančių įrodymų nustatyta, kad M. Ž. mirė ( - ). M. Ž. sūnus... 12. Kaip matyti iš Nekilnojamojo turto kadastro ir registro bylos, ( - ), yra... 13. 2011-01-18 M. Ž. kreipėsi į UAB „Paulimatas“ dėl statinių kadastro... 14. Iš 1963-07-26 Kauno tarpmiestinio techninės inventorizacijos biuro... 15. Iš aiškinamojo rašto nustatyta, kad namų valda ( - ) (nuo 1978 m. pakeistas... 16. 2011-05-24 UAB „Kauno vandenys“ raštas patvirtina, kad gyvenamojo namo ( -... 17. 2011-03-24 Kauno miesto savivaldybės administracijos miesto plėtros... 18. Iš archyvinės inventorinės namų valdos, sudarytos 1963-07-01, matyti, kad... 19. Iš 2010-02-22 Kauno miesto savivaldybės administracijos Aleksoto seniūnijos... 20. Kaip matyti iš Valstybinių teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie... 21. 2012-08-25 M. Ž. pateikė prašymą Kauno miesto savivaldybės Urbanistikos ir... 22. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie aplinkos... 23. Kaip matyti iš 2012-11-06 Kauno apskrities VPK Kauno miesto centro PK VPS... 24. Kaip matyti iš Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos... 25. Pagal CPK 444 straipsnio 1 dalį ypatingosios teisenos tvarka gali būti... 26. Teismas, priimdamas pareiškimą, pasirengdamas bylos nagrinėjimui,... 27. Kaip matyti iš pareiškėjos pareiškimo, pareiškėja prašo nustatyti... 28. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senatas 2005-12-29 nutarimo Nr. 56 „Dėl... 29. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad gyvenamasis namas 1A1m, unikalus Nr. ( - ),... 30. Teismas pažymi, kad pastato įteisinimas galimas inicijuojant viešojo... 31. Pagal CK 4.24 straipsnį, valdymo teisės objektu gali būti kiekvienas... 32. Pareiškėja pareiškime nurodė, kad remiantis Lietuvos Respublikos... 33. Kaip matyti iš byloje esančių dokumentų Nacionalinės žemės tarnyba prie... 34. Nors CPK 444 str. 2 d. 5 p. numato galimybę ne ginčo tvarka nustatyti pastato... 35. Pareiškėja, prašydama nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą,... 36. Kai iš paduoto pareiškimo matyti, kad pareiškėjos prašomas nustatyti... 37. Esant aukščiau nustatytoms aplinkybėms, akivaizdu, jog nuo pareiškėjos... 38. Kadangi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei... 39. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 177 str., 185... 40. civilinę bylą pagal pareiškėjos L. B. pareiškimą suinteresuotiems... 41. Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama...