Byla e2-32997-430/2016
Dėl nuostolių atlyginimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Loreta Braždienė,

2sekretoriaujant Vitalijai Martinkėnaitei,

3dalyvaujant ieškovo BUAB „Transverslas“ atstovui J. V.,

4atsakovo UAB „Sauda“ atstovams S. K., advokatui Raimondui Pakšiui,

5viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo BUAB „Transverslas“ ieškinį atsakovui UAB „Sauda“ dėl nuostolių atlyginimo,

Nustatė

6teisme priimtas ieškovo BUAB „Transverslas“ ieškinys atsakovui UAB „Sauda“ dėl įpareigojimo perduoti turtą ir nuostolių atlyginimo. Ieškovas nurodė, kad Vilniaus apygardos teismas 2016-03-21 priėmė nutartį dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Transverslas“, kuri įsiteisėjo 2016-04-04. Antstolio Irmanto Gaidelio kontoroje buvo užvesta vykdomoji byla Nr. 0008/13/02118 dėl skolininko UAB „Transverslas“ neįvykdytų prievolių. 2016-04-05 buvo gautas antstolio padėjėjo raštas kuriame nurodyta, kad vykdomosios bylos vykdymo metu antstolis iš skolininko perėmė automobilį Mercedes Benz SL500, v.n. ( - ), kuris 2016 m. vasario mėn. atliko vertinimo metu, įvertintas 15800,00 Eur suma. Taip pat nurodė, kad automobilio transportavimo išlaidos sudaro 127,05 Eur, o saugojimo išlaidos – 332,75 Eur sumą. Vykdymo proceso metu 2015-11-17 antstolio patvarkymu automobilio saugotoju buvo paskirtas atsakovas UAB „Sauda“. 2016-04-19 ieškovas kreipėsi į atsakovą ir prašė ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos perduoti visą BUAB „Transverslas“ turtą, esantį atsakovo žinioje. Atsakovas į prašymą nereagavo ir ieškovui nuosavybės teise priklausančios transporto priemonės neperdavė. 2016-05-23 atsakovas pateikė pranešimą, kuriame nurodė, kad transporto priemonės negrąžins, kol su atsakovu nebus atsiskaityta už automobilio transportavimo ir saugojimo paslaugas. Pažymėjo, kad atsakovo atsisakymas perduoti automobilį, kol ieškovas su juo neatsiskaitys, yra neteisėtas ir pažeidžia Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo nuostatas. Yra visos CK įtvirtintos civilinės atsakomybės sąlygos, leidžiančios konstatuoti atsakovo civilinę atsakomybę. Ieškovas nurodė, kad automobilis nėra senas, geros būklės, jis būtų išnuomotas ar parduotas. Bankroto administratorius yra sulaukęs pasiūlymų nuomoti automobilį už 400,00 Eur plius PVM per mėnesį. Dėl neteisėtų atsakovo veiksmų, skaičiuojant nuo pateikto pasiūlymo nuomoti automobilį dienos iki ieškinio pateikimo dienos, negauta 1209,80 Eur už automobilio nuomą, todėl ieškovas, iki ieškinio pateikimo dienos, patyrė 1209,80 Eur plius PVM nuostolių. Teismo prašė įpareigoti atsakovą perduoti ieškovui nuosavybės teise priklausantį automobilį Mercedes Benz SL500, v.n. ( - ), bankroto administratorei V. J., priteisti iš atsakovo ieškovo naudai 1209,80 Eur plius PVM nuostolius, po 400,00 Eur plius PVM už kiekvieną mėnesį nuo ieškinio pateikimo teismui dienos (nuo 2016-07-20) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (automobilio perdavimo dienos), 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

7Teisme gautas atsakovo UAB „Sauda“ atsiliepimas į ieškinį. Nurodė, kad su ieškiniu nesutinka. Atsakovas, remdamasis antstolio Irmanto Gaidelio 2015-11-17 patvarkymu Nr. S1-9087 vykdomojoje byloje, kurioje dėl 2366,49 Eur sumos išieškotoju yra Vilniaus teritorinė muitinė, perėmė, atsigabeno automobilį iš Kaišiadorių policijos komisariato ir jį saugojo automobilių saugojimo aikštelėje ( - ), Vilniuje. Už automobilio transportavimą ir pasaugą antstolis nesumokėjo, patvarkymo dėl pasaugos pabaigos nepriėmė. 2016-05-12 ieškovas atsakovui pateikė Transporto priemonės stovėjimo aikštelės nuomos sutartį Nr. 01/2016. Atsakovas sutartį pasirašė ir grąžino ieškovui. Nuomos sutartis yra mišri, atsakovo nuomone, nuomos sutarties sąlygos yra artimesnės paslaugų sutarčiai. Pažymėjo, kad automobilis iš dalies išardytas, dėl to jis negali būti naudojamas pagal paskirtį. Automobilis yra bankroto administratoriaus dispozicijoje. Prievolių, atsiradusių po bankroto bylos iškėlimo išlaidas turi dengti administratorius iki automobilio atsiėmimo arba pateikti adekvatų savo prievolės įvykdymo užtikrinimą, nes bankrutuojantis subjektas yra nepatikimas mokėtojas. Atsakovas 2016-08-01 raštu ieškovui pateikė 2016-07-29 PVM sąskaitą-faktūrą už parkavimo aikštelės nuomą už laikotarpį nuo 2016-04-01 iki 2016-07-31 442,86 Eur sumai ir pasiūlė automobilį už papildomą atlyginimą nugabenti į ieškovo nurodytą vietą Lietuvoje. Ieškovas dėl automobilio atsiėmimo nesikreipė į atsakovą. Atsakovas 2016-08-05 raštu pateikė antstoliui Irmantui Gaideliui 2016-07-29 PVM sąskaitą-faktūrą už automobilio transportavimą iš Kaišiadorių ir už pasaugą nuo 2015-11-07 iki 2016-03-31 535,42 Eur sumai. Teismo prašo ieškinį atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas.

8Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas ieškinį palaikė jame išdėstytais motyvais. Papildomai nurodė, kad atsisako ieškinio reikalavimo dalyje dėl automobilio Mercedes Benz SL500, v.n. ( - ), perdavimo bankroto administratorei V. J., kadangi atsakovas 2016-09-29 perdavė ieškovui nuosavybės teise priklausantį automobilį. Ieškovas papildomai paaiškino, jog šalių nesiejo sutartiniai santykiai, o ant į bylą pateiktos sutarties bankroto administratoriaus esantis parašas yra suklastotas. Pasiimant automobilį ant sutarties buvo pasirašyta per klaidą. Kitoje dalyje prašė ieškinį tenkinti.

9Teismo posėdžio metu atsakovo UAB „Sauda“ atstovai su ieškiniu nesutiko, palaikė atsiliepimą į ieškinį jame nurodytais motyvais. Pažymėjo, jog saugoto automobilio raktai atsakovui nebuvo perduoti, kliūčių automobilio atsiėmimui nebuvo, pats ieškovas neatsiėmė automobilio dėl techninių kliūčių, ką patvirtina į bylą pateiktos fotonuotraukos. Prašė ieškinį atmesti.

10Byla dalyje dėl automobilio Mercedes Benz SL500, v.n. ( - ), perdavimo bankroto administratorei V. J. nutrauktina. Ieškinys likusioje dalyje atmestinas.

11Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismo 2016-03-21 nutartimi iškelta bankroto byla UAB „Transverslas“, bankroto administratoriumi paskirta V. J. (teismų informacinės sistemos LITEKO duomenys). Minėta nutartis įsiteisėjo 2016-04-04. Antstolio Irmanto Gaidelio kontoroje buvo užvesta vykdomoji byla Nr. 0008/13/02118 dėl skolininko UAB „Transverslas“ neįvykdytų prievolių (e.b.l. 1, 13). 2016-04-05 buvo gautas antstolio padėjėjo raštas kuriame nurodyta, kad vykdomosios bylos vykdymo metu antstolis iš skolininko perėmė automobilį Mercedes Benz SL500, v.n. ( - ), 2016 m. vasario mėn. atliko turto vertinimą, vertinimo metu turtas įvertintas 15800,00 Eur suma (e.b.l. 9). Taip pat nurodė, kad automobilio transportavimo išlaidos sudaro 127,05 Eur, o saugojimo išlaidos – 332,75 Eur sumą. Vykdymo proceso metu 2015-11-17 antstolio patvarkymu automobilio saugotoju buvo paskirtas atsakovas UAB „Sauda“ (e.b.l. 13). Atsakovas, remiantis antstolio Irmanto Gaidelio 2015-11-17 patvarkymu Nr. S1-9087 vykdomojoje byloje, buvo įpareigotas atsigabenti automobilį iš Kaišiadorių policijos komisariato ir jį saugoti automobilių saugojimo aikštelėje ( - ), Vilniuje (e.b.l. 39). 2016-04-01 UAB „Sauda“ ir BUAB „Transverslas“ pasirašė Transporto priemonės stovėjimo aikštelės nuomos sutartį Nr. 01/2016 (e.b.l. 41,42). 2016-04-19 ieškovas kreipėsi į atsakovą ir prašė ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos perduoti visą BUAB „Transverslas“ turtą, esantį atsakovo žinioje (e.b.l. 11). 2016-05-23 atsakovas pateikė pranešimą, kuriame nurodė, kad transporto priemonės negrąžins, kol su atsakovu nebus atsiskaityta už automobilio transportavimo ir saugojimo paslaugas (e.b.l. 14).

12Byloje kilęs ginčas dėl ieškovo prašomų priteisti nuostolių pagrįstumo, ieškovui ginčijant 2016-04-01 UAB „Sauda“ ir BUAB „Transverslas“ Transporto priemonės stovėjimo aikštelės nuomos sutarties Nr. 01/2016 pasirašymo faktą. Pažymėtina, jog reikalavimo dėl 2016-04-01 UAB „Sauda“ ir BUAB „Transverslas“ pasirašytos Transporto priemonės stovėjimo aikštelės nuomos sutarties Nr. 01/2016 nuginčijimo ieškovas nereiškia. Ginčo dėl to, kad transporto priemonė buvo laikoma atsakovui priklausančio stovėjimo aikštelėje nėra.

13Lietuvos Konstitucinis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad asmens ūkinės veiklos laisvė ir iniciatyva – tai teisinių galimybių visuma, sudaranti prielaidas asmeniui savarankiškai priimti jo ūkinei veiklai reikalingus sprendimus, suponuojanti inter alia sutarčių sudarymo laisvę (Konstitucinio Teismo 2005 m. gegužės 13 d., 2006 m. gegužės 31 d., 2008 m. kovo 5 d., 2009 m. kovo 2 d., 2009 m. kovo 27 d., balandžio 29 d., birželio 8 d., spalio 8 d. nutarimai). Asmens ūkinės veiklos laisvė ir iniciatyva suteikia teisę laisvai pasirinkti verslą, teisę laisvai sudaryti sutartis.

14Teismas atmeta kaip nepagrįstus ieškovo argumentus, jog šalių nesiejo sutartiniai santykiai, o į bylą pateikta 2016-04-01 UAB „Sauda“ ir BUAB „Transverslas“ pasirašyta Transporto priemonės stovėjimo aikštelės nuomos sutartis Nr. 01/2016 (toliau – Sutartis) yra negaliojanti, kadangi niekada nebuvo pasirašyta ieškovo atstovės bankroto administratorės V. J..

15Civilinėje teisėje galiojantis sutarties laisvės principas pirmiausiai reiškia laisvę sudaryti sutartį ar jos nesudaryti (CK 6.156 straipsnis), o sutarties šalys yra laisvos susitarti dėl bet kokių joms priimtinų sutarties sąlygų, taip pat gali savarankiškai nuspręsti, kokia forma sudaryti sutartį, išskyrus atvejus, kai tam tikras sutarties turinio sąlygas ar sutarties formą nustato imperatyviosios teisės normos arba tam tikrų sąlygų reikalauja gera moralė, viešoji tvarka, teisės principai. Be to, remiantis konsensualizmo principu, nesuteikiama lemiamos reikšmės šalių valios išraiškos formai. Byloje nagrinėjamu atveju, kaip nurodė atsakovas ir to nepaneigė ieškovas, Sutartis buvo sudaryta ieškovo iniciatyva ir nepriklausomai nuo pasirašymo būdo (ieškovas Sutartį pasirašė neoriginaliu parašu) vertintina kaip suderinta šalių valios išraiška ir yra pakankamas sutartinių santykių atsiradimo pagrindas. Svarbu, kad Sutartis yra galiojanti kol nenuginčyta ginčo teisenos tvarka Civilinio kodekso nuostatose numatytais sandorių negaliojimo pagrindais (CK 1.78 str.- 1.93 str.). Pažymėtina ir tai, jog atsiimant automobilį ieškovo atstovas apie automobilio atsiėmimo pažymėjo Sutartyje, nurodydamas, jog „Automobilį Mercedes valst Nr. ( - ) atsiėmiau 2016 10 18 J. V.“, tuo patvirtindamas, jog būtent šios Sutarties pagrindu automobilis buvo laikomas atsakovui priklausančioje automobilių saugojimo aikštelėje (e.b.l. 19).

16Šalys gali sudaryti tiek Civiliniame Kodekse nustatytas, tiek nenustatytas sutartis, taip pat sutartis, turinčias kelių sutarčių elementų (CK 6.156 straipsnio 3 dalis).

17Pasaugos sutartimi viena šalis (saugotojas) įsipareigoja saugoti kitos šalies (davėjo) perduotą kilnojamąjį daiktą ir grąžinti jį išsaugotą, o davėjas įsipareigoja sumokėti atlyginimą, jeigu tai nustatyta sutartyje (CK 6.830 straipsnio 1 dalis). Teismas sutinka su atsakovo atsiliepime į ieškinį nurodytais argumentais, jog Sutarties sąlygos yra artimesnės paslaugų sutarčiai (CK 6.716 straipsnis), nes nuomojamas daiktas (aikštelės dalis) nėra identifikuotas, o Sutarties 4 punkto 1 papunkčio nuostata, numatanti atsakovo pareigą „organizuoti aikštelės apsaugą“ ir Sutarties 2.1 punkto 4 papunkčio nuostata, siaurinanti atsakomybės ribas („Nuomotojas nėra materialiai atsakingas už transporto priemonės sugadinimą dėl kitų vairuotojų (klientų) neatsargumo“), vertintina kaip šalių susitarimas dėl pasaugos (CK 6.830 straipsnis). Taigi, tarp šalių buvo sudaryta pasaugos sutartis su tam tikrais apsaugos elementais, todėl atsakovui, profesionaliam saugotojui CK 6.845 straipsnio 3 dalies prasme, gali būti taikoma sutartinė atsakomybė už Sutarties nevykdymą.

18Sutartinė civilinė atsakomybė yra turtinė prievolė, kuri atsiranda dėl to, kad neįvykdoma ar netinkamai įvykdoma sutartis, kurios viena šalis turi teisę reikalauti nuostolių atlyginimo ar netesybų (sumokėti baudą, delspinigius), o kita šalis privalo atlyginti dėl sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo padarytus nuostolius arba sumokėti netesybas (baudą, delspinigius) (CK 6.245 straipsnio 3 dalis). Sutartinės prievolės neįvykdymas ar netinkamas įvykdymas nėra preziumuojamas (CK 6.246, 6.256 straipsniai), todėl ginčo atveju jį privalo įrodyti ieškovas, reikalaujantis taikyti sutartinę civilinę atsakomybę. Skolininko kaltė, kaip sutartinės civilinės atsakomybės prielaida, yra preziumuojama, išskyrus įstatymų numatytus atvejus (CK 6.248 straipsnio 1 dalis).

19Pagal į bylą pateiktus rašytinius įrodymus tarp šalių kilo ginčas dėl automobilio atsiėmimo bei apmokėjimo už atsakovo saugotą transporto priemonę: 2016-04-19 ieškovas kreipėsi į atsakovą ir prašė ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos perduoti visą BUAB „Transverslas“ turtą, esantį atsakovo žinioje (e.b.l. 11). 2016-05-23 atsakovas pateikė pranešimą, kuriame nurodė, kad transporto priemonės negrąžins, kol su atsakovu nebus atsiskaityta už automobilio transportavimo ir saugojimo paslaugas (e.b.l. 14). 2016-08-01 raštu Dėl sąskaitos apmokėjimo informavo, jog atsakovas gali pats pristatyti automobilį bankroto administratorei už papildomą mokestį bei Sutarties pagrindu pateikė 2016-07-29 PVM sąskaitą faktūrą 442,86 Eur sumai už laikotarpį nuo 2016-04-01 iki 2016-07-31, prašydamas ją apmokėti (e.b.l. 14,43). 2016-10-11 rašte atsakovas siūlė ieškovui iki automobilio atsiėmimo visiškai atsiskaityti pagal pateiktas sąskaitas ir avansu sumokėti už automobilio gabenimą bei pakrovimą (e.b.l. 130). Pagal pateiktas fotonuotraukų kopijas 2016-08-31, 2016-09-01, 2016-09-02 ieškovo atstovas (su užvedimų raktų meistru, techninės pagalbos automobiliu) buvo atvykęs į automobilių saugojimo aikštelę ir ėmėsi priemonių automobilio išvežimui (e.b.l. 82). Duomenų, jog ieškovas ėmėsi realių fizinių veiksmų atsiimti perduotą saugoti turtą, o atsakovas trukdė ieškovui pasiimti automobilį, kaip teigė teismo posėdžio metu ieškovo atstovas, nepateikta (CPK 178 str.). Priešingai, atsakovas, reikalaudamas apmokėti su suteiktas pasaugos paslaugas, siūlė už papildomą mokestį pristatyti automobilį į ieškovo nurodytą vietą, o minėtos fotonuotraukos patvirtina, jog ieškovas su specialistų pagalba kelis kartus siekė sutvarkyti automobilį ir jį išsivežti. Įvertinus nurodytus įrodymus bei šalių paaiškinimus teismo posėdžio metu, darytina išvada, jog atsakovas, rašydamas priminimus dėl skolos sumokėjimo bei skolos sumokėjimą siedamas su daikto atsiėmimu, naudojosi įstatymo nustatyta teise sulaikyti jam perduotą saugoti daiktą tol, kol davėjas su juo neatsiskaitys (daikto sulaikymo teisė atsirado ir galėjo būti įgyvendinama, kadangi buvo šių aplinkybių visuma: atsakovas turėjo reikalavimo teisę į ieškovą; reikalavimo teisė buvo vykdytina; atsakovas valdė ieškovui priklausantį daiktą; atsakovas buvo teisėtas ieškovo priklausančio daikto valdytojas (CK 4.229 straipsnio 1, 2 dalys, 6.840 straipsnio 5 dalis).

20Sutartinė civilinė atsakomybė atsiranda už sutartinės prievolės neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai (CK 6.246 straipsnio 1 dalis, 6.256 straipsnio 1 dalis). Šiuo atvejui atsakovas naudojosi įstatyme numatyta galimybe, todėl nėra teisinio pagrindo sutartinės civilinės atsakomybės taikymui ir priteisti ieškovo prašomus nuostolius dėl negautų pajamų nuomojant automobilį. Atsižvelgiant į nurodytą, ieškinys atmetamas.

21Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas nurodė, kad atsisako ieškinio reikalavimo dalyje dėl automobilio Mercedes Benz SL500, v.n. ( - ), perdavimo bankroto administratorei V. J., kadangi atsakovas 2016-09-29 perdavė ieškovui nuosavybės teise priklausantį automobilį bankroto administratorei. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovo atstovas atsisako ieškinio reikalavimo dalyje dėl atsakovo įpareigojimo perduoti automobilį Mercedes Benz SL500, v.n. ( - ) bankroto administratorei V. J., ir ieškovui yra žinomos ieškinio atsisakymo pasekmės, toks atsisakymas yra priimamas ir civilinė byla Nr. e2-32997-430/2016 šioje dalyje nutraukiama.

22CPK 93 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų. Atsakovas prašo priteisti iš ieškovo atsakovo patirtas bylinėjimosi išlaidas, kurias sudaro 900,00 Eur advokato atstovavimo išlaidos (e.b.l. 46,79). Kasacinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad tiek įmonės turto gausinimas bankroto proceso metu, kai įmonė, atstovaujama bankroto administratoriaus, reiškia reikalavimus skolininkams, tiek įmonės turto išsaugojimas, kai įmonė, atstovaujama bankroto administratoriaus, ginasi nuo jai pareikštų kreditorių reikalavimų, yra tiesiogiai susiję su įmonės bankroto proceso administravimu, o iš šios veiklos atsiradusios išlaidos priskirtinos prie įmonės bankroto administravimo išlaidų, kurių sąmatą tvirtina, keičia ir disponavimo jomis tvarką nustato kreditorių susirinkimas (Įmonių bankroto įstatymo 26 straipsnio 2, 3 dalys). Iš bankrutuojančios įmonės priteistinos bylinėjimosi išlaidos atitinka administravimo išlaidų sampratą pagal savo teisinę prigimtį ir paskirtį. Toks aiškinimas taikytinas ir tais atvejais, kai ieškinį bankrutuojančios įmonės vardu reiškia bankroto administratorius (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. birželio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-381/2013; 2014 m. kovo 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-67/2014). Spręsdamas dėl ieškovui atlygintinų advokato pagalbos išlaidų dydžio, teismas vadovaujasi CPK 98 straipsnio 2 dalyje įtvirtintais kriterijais, taip pat atsižvelgia į Lietuvos advokatų tarybos 2004-03-26 nutarimu ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. IR-85 patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (nuo 2015-03-20 galiojanti Rekomendacijų redakcija) nurodytus rekomendacinius maksimalius užmokesčio dydžius, atsakovo atstovo galimas darbo ir laiko sąnaudas, parengtų procesinių dokumentų kiekį, pobūdį, turinį. Įvertinus parengtų procesinių dokumentų kiekį (atsiliepimas į ieškinį) bylos apimtį (1 tomas), teismo posėdžių skaičių (2 teismo posėdžiai), tai, kad byla neišsiskyrė nei specifiškumu, nei teisinių klausimų naujumu, nei reikalingomis specialiomis žiniomis, bylinėjimosi išlaidos mažintinos. Teismas, įvertinęs teisinės pagalbos apimtį ir vadovaudamasis realumo, būtinumo ir pagrįstumo kriterijais, išlaidas patirtas advokato pagalbai apmokėti mažina iki 300,00 Eur ir priteisia 300,00 Eur bylinėjimosi išlaidų atsakovui iš ieškovo administravimui skirtų lėšų.

23Vadovaudamasis LR CPK 259 str., 270 str., 279 str., teismas

Nutarė

24priimti ieškovo BUAB „Transverslas“, j.a.k. 124344683, atsisakymą nuo ieškinio dalyje dėl atsakovo UAB „Sauda“ įpareigojimo perduoti automobilį Mercedes Benz SL500, v.n. ( - ) ieškovo BUAB „Transverslas“ bankroto administratorei V. J. ir bylą toje dalyje nutraukti.

25Likusioje ieškinio dalyje ieškinį atmesti.

26Priteisti iš ieškovo BUAB „Transverslas“, j.a.k. 124344683, administravimui skirtų lėšų atsakovui UAB „Sauda“, j.a.k.120507414, 300,00 Eur (trys šimtai Eur) bylinėjimosi išlaidoms atlyginti.

27Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Loreta Braždienė,... 2. sekretoriaujant Vitalijai Martinkėnaitei,... 3. dalyvaujant ieškovo BUAB „Transverslas“ atstovui J. V.,... 4. atsakovo UAB „Sauda“ atstovams S. K., advokatui Raimondui Pakšiui,... 5. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo BUAB... 6. teisme priimtas ieškovo BUAB „Transverslas“ ieškinys atsakovui UAB... 7. Teisme gautas atsakovo UAB „Sauda“ atsiliepimas į ieškinį. Nurodė, kad... 8. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas ieškinį palaikė jame išdėstytais... 9. Teismo posėdžio metu atsakovo UAB „Sauda“ atstovai su ieškiniu nesutiko,... 10. Byla dalyje dėl automobilio Mercedes Benz SL500, v.n. ( - ), perdavimo... 11. Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad Vilniaus apygardos... 12. Byloje kilęs ginčas dėl ieškovo prašomų priteisti nuostolių pagrįstumo,... 13. Lietuvos Konstitucinis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad asmens ūkinės... 14. Teismas atmeta kaip nepagrįstus ieškovo argumentus, jog šalių nesiejo... 15. Civilinėje teisėje galiojantis sutarties laisvės principas pirmiausiai... 16. Šalys gali sudaryti tiek Civiliniame Kodekse nustatytas, tiek nenustatytas... 17. Pasaugos sutartimi viena šalis (saugotojas) įsipareigoja saugoti kitos... 18. Sutartinė civilinė atsakomybė yra turtinė prievolė, kuri atsiranda dėl... 19. Pagal į bylą pateiktus rašytinius įrodymus tarp šalių kilo ginčas dėl... 20. Sutartinė civilinė atsakomybė atsiranda už sutartinės prievolės... 21. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas nurodė, kad atsisako ieškinio... 22. CPK 93 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas... 23. Vadovaudamasis LR CPK 259 str., 270 str., 279 str., teismas... 24. priimti ieškovo BUAB „Transverslas“, j.a.k. 124344683, atsisakymą nuo... 25. Likusioje ieškinio dalyje ieškinį atmesti.... 26. Priteisti iš ieškovo BUAB „Transverslas“, j.a.k. 124344683,... 27. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...